28.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti csodálatos színészek vagytok ebben a korlátlan játékban. Ez egy örökkévaló játék, és ebben semmi nem változhat meg.

Kérdés:
Melyek azok a mély titkok, amelyeket csak a bölcs és messzelátó gyermekek értenek meg?

Válasz:
Csak a messzelátó gyermekek érthetik meg a mély titkokat a testetlen világról és a egész dráma elejéről, közepéről és a végéről. A Mag és a fa teljes tudása ott van az intellektusukban. Tudják, hogy minden egyes lélek egy színész ebben a korlátlan játékban, és, hogy egy kosztümöket viselnek, hogy eljátsszák a saját szerepeiket az aranykortól a vaskorig. Egyetlen színész sem térhet vissza félúton.

Ének:
A nappalt evéssel, és az éjszakát alvással töltöttétek.

Om shanti.
Ti, gyerekek hallottátok az éneket. Néhány szó abban az énekben helyes, és mások helytelenek. Senki nem emlékszik Istenre a boldogság idején. A szomorúságnak biztosan el kell jönnie. Csak, amikor szomorúság van, akkor kell az Atyának eljönnie és boldogságot adnia. Ti, legédesebb gyermekek tudjátok, hogy most a boldogság földjéért tanultok; a béke földjéért és a boldogság földjéért. Először van a felszabadulás, és aztán az életben való felszabadulás. A béke földje az otthonotok; ott senki nem játszik el egy szerepet. Amikor egy színész hazamegy, akkor ott nem játszik el egy szerepet. A szerepet egy színpadon játsszák el. Ez is egy színpad. Ugyanúgy, ahogy ott vannak a korlátolt játékok, ez egy korlátlan játék. Senki más csak az Atya tudja elmagyarázni az eleje, közepe és vége titkait. Valójában azokat a szavakat, zarándoklat és háború, csak azért használják, hogy magyarázzanak nektek. Itt nincs háború. A zarándoklat szót használják, de valójában az emlékezést jelent. Azzal, hogy állandóan emlékezésben maradtok, tisztává fogtok válni. Ez a zarándoklat is itt fog véget érni. Sehová nem kell mennetek. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy tisztává kell válnotok és aztán haza kell térnetek. Tisztátalanok nem térhetnek haza. Tekintsétek magatokat lelkeknek. Én a lélek fel vagyok töltve egy szereppel az egész ciklusra. Ez a szerep most véget ér. Az Atya tanácsot ad: Ez nagyon könnyű, emlékezzetek Rám! Különben itt ültök; nem mentek sehová. Az Atya eljön, és azt mondja, emlékezzetek Rám és tisztává fogtok válni. Nincs háború, stb. Tamopradhanból satopradhanná kell magatokat tennetek. Mayát kell legyőznötök. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a 84 születés ciklusának véget kell érnie. Bharat satopradhan volt. Itt biztosan emberi lények lennének. A föld nem fog megváltozni. Most tudjátok, hogy satopradhanok voltatok, hogy tamopradhanná váltatok, és most újból satopradhanná kell válnotok. Az emberi lények Hozzá kiáltanak, hogy jöjjön el és tisztítsa meg őket. Azonban azt nem tudják, hogy ki Ő és hogyan jön el. Baba nagyon értelmesekké tett titeket. Ti egy ilyen magas státuszt igényeltek. Ott, még a szegényebbek is emelkedettebbek, mint itt a gazdagok. Később nagyon sok nagy király volt, és nagy volt a gazdagság, de mégis elmerültek a bűnben. Ott (mennyország) a hétköznapi alattvalók, sokkal emelkedettebbek, mint ők (királyok) voltak. Baba elmagyarázza nektek a különbséget. Amikor Ravan árnyéka rávetődik a lelkekre, akkor tisztátalanná válnak. Magukat tisztátalannak nevezik a bűntelen istenségek bálványai előtt, és meghajolnak előttük. Amikor az Atya eljön, akkor azonnal felemel benneteket. Az egy másodperc kérdése. Az Atya most átadta nektek a tudás harmadik szemét. Ti, gyermekek messzelátókká váltok. Az intellektusotok a dráma egész ciklusára tud emlékezni, elkezdve onnan fentről, a testetlen világtól. Amikor elmentek, hogy megnézzetek egy korlátolt drámát, akkor mindent el tudtok mondani, amit láttatok. Mindenről beszéltek, mert az intellektusotok azzal van feltöltve. A lélek feltölti magát és aztán azt továbbadja. Hasonló módon, ez a korlátlanság dolga. Nektek, gyerekeknek meg kellene őriznetek az intellektusotokban a korlátlan dráma elejének, közepének és végének a titkait, ami folyamatosan megismétlődik. Ha egy színészt eltávolítanak egy korlátolt játékból, akkor őt egy másikkal lehet helyettesíteni. Amikor valaki beteg lesz, akkor egy másikkal helyettesítik. Azonban ez egy élő dráma; ebben nem lehet a leghalványabb változás sem. Gyermekek, ti tudjátok, hogy lelkek vagytok. Az a test a kosztümötök, amit azért viseltek, hogy különböző szerepeket eljátsszátok. A nevetek, a formátok, a földetek, a megjelenésetek, mind folyamatosan változik. A színészek tudatában vannak annak, hogy mit kell eljátszaniuk. Az Atya folyamatosan elmagyarázza nektek, gyerekeknek a ciklus titkait. Ti eljöttök az aranykorból a vaskorba, és aztán hazatértek és lejöttök, hogy újból eljátsszátok a szerepeteket. Időt vesz igénybe elmagyarázni mindezeket részletét. Bár a tudás ott van a Magban, de időt vesz igénybe annak az elmagyarázása. Az intellektusotok tudatában van a Mag és a fa minden titkának. Abban is, akik nagyon bölcsek, azok megértik, hogy ennek a fának a Magja ott fent van. Megértik, hogy a fa hogyan teremtődik, hogyan kap fenntartást, és aztán, hogyan pusztul el. Ezért ábrázolják a Trimurtit. Egyetlen emberi lény sem adhat olyan magyarázatot, mint amilyet az Atya ad. Csak, amikor eljönnek ide, akkor ismerhetik azt meg. Ezért mondjátok azt mindenkinek, hogy jöjjenek el ide és értsék meg. Néhányan nagyon hűségesek a saját hitükhöz. Ezért azt mondják, hogy nem akarnak meghallgatni semmit sem. Néhányan meghallgatnak benneteket, néhányan még meg is vásárolják az irodalmaitokat, míg mások nem. Az intellektusotok most olyan szélessé, korlátlanná és messzelátóvá vált. Ti ismeritek mind a három világot. Ismeritek a legfelső régiót, amit a testetlen világnak is neveznek. A szubtilis régió semmi. A teljes kapcsolat a testetlen világgal és a testi világgal van; a szubtilis régió csak most, egy rövid ideig létezik. Minden léleknek el kell ide jönnie onnan fentről, hogy eljátsszák a szerepeiket. Minden vallásnak ez a fája sorszám szerinti. Ez a fa az emberi lényeké; ez teljesen pontos. Abban semmi nem történhet meg korábban, vagy későbben, és a lelkek sem ülhetnek sehol máshol. A lelkek ott a brahm elemben úgy állnak, mint ahogy a csillagok lógnak az égen. Amikor azokat a csillagokat távolról látják, akkor azok olyan parányiaknak tűnnek, de valójában azok hatalmasak. Azonban a lelkek nem válnak se nagyobbá, se kisebbé, és azokat soha nem lehet megsemmisíteni. Ti elmentek az aranykorba, és aztán eljöttök a vaskorba. Gyerekek, ti tudjátok, hogy az aranykorban voltatok, és mostanra eljöttetek a vaskorba. Semmi érték nem maradt. Nem számít, hogy Mayának mekkora a ragyogása, ez még mindig Ravan aranykora, míg az Isten aranykora. Az emberek folyamatosan arról beszélnek, hogy hogyan lesz nagyon sok gabona hat-hét éven belül, ne is kérdezzétek. Nézzétek meg, hogy mi az ő tervük, és mi nektek, gyermekeknek a terve. Az Atya azt mondja: Az én tervem az, hogy a régit újjá tegyem. Nektek csak egy tervetek van. Tudjátok, hogy azzal, hogy követitek az Atya shrimatját igényelitek az örökségeteket. Baba megmutatja nektek az ösvényt. Shrimatot és utasítást ad nektek, hogy maradjatok emlékezésben. Ott van az „utasítás” szó. Az Atya nem szanszkrit nyelven beszél. Ő csak hindiül magyaráz. Olyan sok nyelv van! Ott vannak a tolmácsok is, akik meghallgatják, amit mondanak, és aztán azt lefordítják. Sok ember ismeri a hindi és angol nyelveket. Ők azokat tanulják. Azonban az anyák, akik gondoskodnak az otthonaikról, nem tanulnak olyan sokat. Manapság az emberek, amikor külföldön angolul tanulnak, még amikor visszatérnek ide, akkor is folyamatosan angolul beszélnek, és nem is képesek hindiül beszélni. Amikor hazamennek, az anyjukhoz elkezdenek angolul beszélni. Szegény anyjuk zavarodottá válik, mert nem ismeri az angol nyelvet. Aztán tört hindi nyelvet kell tanulniuk. Az aranykorban csak egy királyság és egy nyelv volt. Mi most újból megalapítjuk azt. Őrizzétek meg az intellektusotokban, hogy a világciklus hogyan forog minden 5000 évben. Most az egy Atya emlékezésében kell maradnotok. Itt sok időtök van. Reggel, fürdés után, stb. nagyon jól érezhetitek magatokat azzal, hogy elmentek egy sétára. Csak emlékezzetek arra, hogy mind hogyan vagytok színészek. Most megvan ez a tudatosságotok. Baba elmondta nekünk a 84 születés ciklusának a titkait. Satopradhanok voltunk; ez nagy boldogság dolga. Az emberi lények folyamatosan körbe mozognak; nekik nincs bevételük, míg ti olyan sokat kerestek. Őrizzétek meg a ciklust az intellektusotokban, és folyamatosan emlékezzetek az Atyára. Baba nagyon sok módszert mutat nektek ahhoz, hogy egy bevételre tegyetek szert. Amikor a gyerekek nem köpülik a tudás óceánját, akkor Maya sok zavart okoz az intellektusuknak. Maya háborgatja őket. Gondolkozzatok el azon, hogy hogyan mentetek körbe a cikluson, hogyan vettetek ilyen sok születést az aranykorban, és aztán folyamatosan hogyan jöttetek lefele. Most satopradhanná kell válnotok. Baba megmondta: Emlékezzetek Rám és satopradhanná fogtok válni. Őrizzétek meg az intellektusotokban a Babára való emlékezést, miközben sétáltok és körbe mozogtok, és Maya háborgatásai véget fognak érni, és nagyon nagy hasznot fogtok tapasztalni. Bár lehet, hogy egy pár együtt jön ide, de mindegyiknek, külön-külön meg kell tennie a saját egyéni erőfeszítését és igényelnie kell egy magas státuszt. Nagyon nagy az öröm ide egyedül jönni, mert magatokra koncentrálhatok. Ha egy másik személy van veletek, akkor az az intellektusotokat ide-oda húzná. Ez itt nagyon könnyű. Mindenhol kertek vannak. Ha egy mérnök látná azokat, elgondolkodna, hogy hogyan tudna itt, vagy ott egy hidat építeni. Ő azonnal azon gondolkodna, hogy mi az, amit tehetne. A tervek felmerülnek az intellektusban. Még azok intellektusát is, akik otthon ülnek, oda kellene kapcsolni. Alkalmazzátok ezt a szokást, és folyamatosan csak erről gondolkodjatok. Tanulnotok kell, és folytatnotok kell az üzleteteket is. Az időseknek, a fiataloknak, gyermekeknek, stb. is mind tisztává kell válniuk. Minden egyes léleknek joga van ahhoz, hogy igényelje az örökségét az Atyától. Nagyon jó elvetni ezt a magot a gyermekeitekben, a gyermekkorukban. Senki más nem taníthatja ezt a szellemi tudást. Ez a szellemi tudásotok, amit az Atya tanít nektek, amikor eljön. Más iskolákban világi tudást kaptok, és a másik a szentírások tudása. Ez szellemi tudás, amit Isten tanít nektek. Senki más nem tud erről. Ezt nevezik szellemi tudásnak, amiért a Szellem eljön és tanít nektek. Annak nem lehet semmilyen más nevet adni. Az Atya Maga eljön, és tanítja ezt. Ezek Isten verziói. Isten csak egyszer jön el ebben az időben, és magyaráz nekünk. Ezt hívják szellemi tudásnak. A szentírások tudása különbözik ettől a tudástól. Tudjátok, hogy az egyik típusú tudás a világi kollégiumoké, stb. a második a szentírások vallásos tudása, és a harmadik ez a szellemi tudás. Nem számít, hogy a filozófiának azok a doktorai milyen nagyok, nekik is csak a szentírások dolgai vannak. Ez a tudásotok teljesen más. Csak a szellemi Atya, aki minden lélek Atyja, tanítja ezt a szellemi tudást. Az Ő dicsérete: A Béke, a Boldogság, stb. Óceánja. Krishna dicsérete teljesen különbözik az Ővétől. Az emberi lényeknek vannak erényeik és hibáik, amikről az emberek beszélnek. Ti ismeritek az Atya pontos dicséretét. Azok az emberek egyszerűen úgy énekelnek, mint a papagájok a szavak értelmének megértése nélkül. Az Atya tanácsot ad nektek, gyerekeknek, hogy hogyan tudtok haladni. Folyamatosan tegyetek erőfeszítést és erőteljessé fogtok válni. Aztán, miközben az irodátokban dolgoztok, meg lesz az Istenre való emlékezés és tudatosság. Fél cikluson keresztül Maya tudatosság volt. Az Atya most itt ül, és pontosan elmagyarázza nektek ezeket a dolgokat. Nézzétek meg magatokat, és lássátok, hogy mik voltatok, és mostanra mivé váltatok. Baba bennünket újból azokká az istenségekké tesz. Csak ti, gyermekek értitek ezt meg, sorszám szerint, annak megfelelően, amennyi erőfeszítést tesztek. Először csak Bharat volt. Az Atya csak Bharatba jön el, hogy eljátssza a szerepét. Ti az eredeti örökkévaló istenségi valláshoz tartoztok. Nektek tisztává kell válnotok. Különben később fogtok eljönni. Akkor milyen boldogságot kapnátok? Ha nem végeztetek olyan sok imádatot, akkor nem fogtok jönni. Megérhető lenne, hogy ez és ez nem fog olyan sok tudást venni. Ezt megérthetitek. Sok erőfeszítés van, de alig néhányan merülnek fel. Azonban soha nem szabad elfáradnotok. Erőfeszítést kell tennetek. Semmit sem kaphattok erőfeszítés megtétele nélkül. Az alattvalók folyamatosan megteremetődnek. Baba egy módszert ad nektek, hogy haladjatok. Azt mondja: Gyerekek, ha haladni akartok, akkor azt követően, hogy reggel megfürödtök, menjetek el egy sétára egyedül, vagy üljetek le valahol. A séta jó az egészségetekért. Képesek lesztek arra, hogy emlékezzetek Babára, és a dráma titkai ott maradnak az intellektusotokban. Olyan nagy a bevétel. Ez az igaz bevétel. Ha egyszer befejeztétek annak a bevételnek a megkeresését, akkor gondolkozzatok ennek a bevételnek a megkeresésén. Itt semmi nehézség sincs. Baba látta, hogy néhány ember, hogyan írta meg a saját élettörténetét: „Ma én ebben az időben keltem fel, aztán ezt tettem, stb.” Azt gondolják, hogy azok, akik később azt elolvassák, valamit tanulni fognak abból. Az emberek elolvassák a fontos emberek életrajzait. A gyermekeiknek írnak, hogy aztán nekik is egy jó természetük legyen. Nektek, gyerekeknek most erőfeszítést kell tennetek azért, hogy satopradhanná váljatok. Újból igényelnetek kell a satopradhan világ királyságát. Tudjátok, hogy minden ciklusban igényelitek a királyságotokat, és aztán azt elveszítitek. Mindez ott van az intellektusotokban. Ez az új világ; ez új tudás az új vallásért. Ezért nektek, legédesebb gyermekeknek elmondják: Gyorsan tegyetek erőfeszítést! Az életetekre nincs garancia. Manapság a halál nagyon könnyű. A halhatatlanság földjén nem lesz ilyen halál. Itt az emberek meghalnak, miközben csak ülnek, és semmit nem tesznek. Ezért kell folyamatosan erőfeszítést tennetek, és fel kell halmoznotok a számlátokon. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Fogadjátok be azt a szokást, hogy az intellektusotokat a tudás köpülésével foglaljátok el. Bármikor, amikor van időtök, akkor menjetek és üljetek magányban, és köpüljétek a tudás óceánját. Emlékezzetek az Atyára és halmozzátok fel az igaz bevételeteket.

2. Váljatok messzelátókká, és pontosan értsétek meg ezt a korlátlan játékot. Nézzétek minden színész szerepét egy elszakadott megfigyelőként.

Áldás:
Legyetek a tudatosság megtestesítői és az erő megtestesítői, és vessetek véget a babák játékának (gyermeki játékoknak) azzal, hogy a tudás mesteróceánjaivá váltok.

Az imádat ösvényén szobrokat készítenek, imádják, és aztán elsüllyesztik azokat, és ezt nevezitek a babák játékának. Ugyanilyen módon a lényeg nélküli élettelen helyzetek, mint a féltékenység, a képzelgés, az erőszak (kényszerítés), stb. elétek jönnek. Kiterjesztitek és ti magatok igazságnak tapasztaljátok ezeket, és másokat is arra késztettek, hogy ezeket igaznak tapasztalják. Így ez olyan, mintha életet adnátok azoknak a helyzeteknek. Aztán azáltal, hogy az Atyára, a Tudás Óceánjára emlékeztek, a múltat múlttá teszitek és megfullasztjátok azt az én előre haladásának a hullámaival, de még abban is az idő elvesztegetésre kerül. Ezért váljatok a tudás mesteróceánjaivá előzetesen, és vessetek véget a babák játékának a tudatosság és erő áldásaival.

Slogen:
Akik együttműködők a szükség idején, azok egyért sokmilliószoros gyümölcsöt kapnak.