28.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, Shív Baba eljött, hogy teljesen telivé tegye minden kincsestáratokat. Azt mondják: Amikor a kincsestáraitok teli vannak, minden szomorúságotok eltávolításra kerül.

Kérdés:
Melyik egy hit nagyon szilárd a tudás teljes gyerekek intellektusában?

Válasz:
Ők azzal a szilárd hittel rendelkeznek, hogy a szerepeik soha nem kerülnek kitörlésre vagy eltávolításra. „Én, a lélek rendelkezem a 84 születés egy múlhatatlan szerepével rögzítve önmagamban.” Ha ti rendelkeztek ezzel a tudással az intellektusotokban, tudás teljesek vagytok. Máskülönben az összes tudás eltűnik az intellektusotokból.

Om shanti.
Az Atya miért jött el, hogy mit mondjon el nektek, szellemi gyerekeknek? Ő milyen szolgálatot végez? Ebben az időben az Atya elvégzi a nektek szellemi tanulmányt tanítani szolgálatát. Ti ezt tudjátok. Ő eljátssza az Atya szerepét, a Tanár szerepét és a Guru szerepét is. Ő eljátssza mind a három szerepet nagyon jól. Tudjátok, hogy Ő az Atya és a Guru is, aki megváltást ad mindenkinek. Ő mindenkiért van; fiatalért, érettért, öregért és serdülőért, csak az Egyetlen van. Ő a Legfelső Atya és a Legfelső Tanár. Ő korlátlan tanításokat ad. Elmagyarázhatjátok a konferenciákon, hogy ti ismeritek mindenki életrajzát. Ti ismeritek a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shív Baba életrajzát is. Az intellektusotok emlékszik mindenre, sorszám szerint. Az egész korlátlan variációs forma képmása biztosan ott van az intellektusotokban. Ti mostanra Brahminokká váltatok és istenségek, harcosok, kereskedők és aztán shudrák lesztek. Ti, gyerekek erre emlékeztek, ugye? Rajtatok kívül gyerekek, senki más nem emlékezne ezekre a dolgokra. Engedjétek, hogy a felemelkedés és bukás teljes jelentősége ott maradjon az intellektusotokban. Mi a felemelkedés állapotában voltunk és aztán elmentünk a bukás állapotába, és most középen vagyunk. Többé nem vagyunk shudrák, de még nem váltunk teljesen Brahminokká sem. Ha szilárd Brahminok lennénk, akkor nem követnénk el semmilyen shudra tevékenységet. Még a Brahminok is rendelkeznek néhány shudra nyommal. Tudjátok, hogy mikor kezdetetek elkövetni bűnt: Attól az időtől kezdve, hogy felmásztatok a kéjvágy máglyájára. Az intellektusotokban ott van a teljes ciklus. Felette ott van az Atya, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek és aztán ott vagytok ti, lelkek. Nektek, gyerekeknek biztosan meg kellene őriznetek ezeket a dolgokat az intellektusotokban. Mi most Brahminok vagyunk és istenségekké válunk, és aztán el fogunk menni a kereskedő dinasztiába és a shudra dinasztiába. Az Atya eljön és shudrákból Brahminokká változtat minket, és aztán Brahminokból istenségekké válunk. Mi Brahminokká válunk, elérjük a karmateet állapotunkat és aztán hazatérünk. Ti ismeritek az Atyát. Ismeritek a bukfencet, és a 84 születés ciklusát is. Baba nagyon egyszerűen magyaráz nektek a bukfenc példáját használva. Ő nagyon könnyűvé tesz benneteket, így pontoknak tudjátok tekinteni önmagatokat és gyorsan hazafuttok. Amikor a diákok az osztályban ülnek, ők csak a tanulmányukkal rendelkeznek az intellektusukban. Nektek is emlékeznetek kellene erre a tanulmányra. Mi most az átmeneti korban vagyunk, aztán körbemegyünk ilyen módon. Ennek a ciklusnak állandóan ott kellene forognia az intellektusotokban. Csak ti, Brahminok rendelkeztek ennek a ciklusnak a tudásával. A shudrák ezzel nem rendelkeznek. Még az istenségek sem rendelkeznek ezzel a tudással. Ti most megértitek, hogy az összes kép, ami az imádat ösvényén készült, hibás. Ti pontos képekkel rendelkeztek, mert pontosakká váltok. Ti most megkaptátok a tudást, ezért megértitek, mire utalnak imádatként és mire utalnak tudásként. Ti most megtaláltátok az Atyát, a Tudás Óceánját, aki átadja nektek a tudást. Amikor az iskolában tanultok, tudatában vagytok a célotoknak és a tárgynak. Az imádat ösvényén nincs cél vagy tárgy. Nem tudtátok, hogy emelkedett istenségek voltatok, és aztán elbuktatok. Most van az, hogy Brahminokká váltok, és ezt tudjátok. Ti biztosan Brahma kumarokká és kumárikká váltatok korábban is. Prajapita Brahma nevét dicsőítik. Prajapita egy emberi lény. Ő olyan sok gyerekkel rendelkezik és így ők biztosan örökbe fogadottak. Olyan sokakat örökbe fogadnak. Lelkekként mindannyian testvérek. Az intellektusotok most olyan messzire megy. Tudjátok, hogy ugyanúgy, ahogy ott fenn csillagok vannak és azok nagyon kicsinek tűnnek a távolból, így ti is nagyon parányi lelkek vagytok. Egy lélek soha nem válik nagyobbá vagy kisebbé. Igen, a státuszotok nagyon magas. Őket Nap istenségnek és Hold istenségnek nevezik. A Napra azt mondják, hogy az Atya és a Holdra azt mondják, hogy az Anya és az összes többi lélek az ég csillagai. Tehát, minden lélek párányi és ugyanolyan. A lelkek eljönnek ide és színészekké válnak. Csak ti váltok istenségekké. Nagyon erőteljessé válunk. Azzal, hogy emlékezünk az Atyára, satoprodhan istenségekké válunk, de van egy kis különbség, sorszám szerint. Néhány lélek tisztává válik és satoprodhan istenségek lesznek, míg más lelkek nem válnak teljesen tisztává. Ők egyáltalán nem rendelkeznek tudással. Az Atya elmagyarázza: Mindenkinek biztosan meg kell kapnia az Atya bemutatását. A végén ők ismerni fogják az Atyát. A pusztulás idején mindenki fel fogja ismerni, hogy az Atya eljött. Még most is néhányan azt mondják: „Isten biztosan eljön valahová”, de nem tudják megmondani, hová. Azt gondolják, hogy Ő el tud jönni bármilyen formában. Sok emberi utasítás van. A tiétek csak az Egy Isten utasításai. Mivé váltok azzal, hogy követitek Isten utasításait? Ez egyik az emberi utasítások, a következő Isten utasításai és a harmadik az utasítások az istenségektől. Ki adott utasításokat az istenségeknek? Az Atya. Az Atya shrimatja az, ami emelkedetté tesz benneteket. Csak az Atyát és nem az emberi lényeket hívják shri-shri-nek. Shri-shri eljön és shrivé (emelkedetté) tesz benneteket. Csak az Atya az, aki megteremti az emelkedett istenségeket. Őt hívják Shri-Shri-nek. Az Atya azt mondja: Én olyan érdemessé teszlek titeket. Aztán, azok az emberek átadták nekik a shri-shri címet. Ti elmagyarázhatjátok a konferenciákon. Csak ti váltok eszközökké, hogy magyarázzatok nekik. Csak az Egy Shív Baba Shri-Shri, aki shri istenségekké tesz minket. Azok az emberek tanulmányozzák a szentírásokat vagy más tanulmányokat, és egy címet kapnak. Az Atya, aki maga Shri-Shri, shri-vé tesz titeket is, ami azt jelenti: emelkedett. Ez a tamoprodhan, korrupt világ. Az emberek romlottságon keresztül születnek. Ott van a nagy különbség az Atya címe és a címek között, amiket azok a tisztátalan emberi lények adnak önmaguknak. A valóban emelkedett és nagyszerű lelkek az istenségek. A satoprodhan világban nem lehet egyetlen egy tamoprodhan emberi lény sem. A rajo állapotban csak emberi lények vannak rajo állapottal, nincsenek tamoguni emberi lények. A klánokra is emlékeznek. Ti most ezt megértitek, de korábban ti sem értettetek semmit. Az Atya most olyan értelmessé tesz titeket. Olyan gazdagokká váltok. Shív Baba kincsestára teljesen tele van. Mi van Shív Baba kincsestárában? (a tudás múlhatatlan ékszerei) Shív Baba kincsestára teljesen tele van, és minden szomorúság eltávolításra kerül. Az Atya átadja nektek, gyerekeknek a tudás ékszereit. Ő maga az Óceán. Ő a Tudás Óceánja. Nektek, gyerekek intellektusának a korlátlanba kellene mennie. Azon lelkek milliárdjai a testük trónján ülnek. Ez egy korlátlan játék. A lelkek azokon a trónokon ülnek. Nincs két ugyanolyan trón, mindenki megjelenése különböző. Ezt hívják a természet csodájának. Mindenki rendelkezik egy múlhatatlan szereppel. Az ilyen parányi lelkek rendelkeznek önmagukban a 84 születés szerepeinek felvételével. Ők különösen szubtilisak. Ennél nem lehet semmilyen csoda szubtilisabb. Az ilyen parányi lelkek fel vannak töltve a teljes szereppel és azok a szerepek itt lejátszódnak. Semmilyen szerep nem játszódik a szubtilis régióban. Az Atya olyan jól magyaráz nektek. Ti mindent megtudtok az Atyától. Ez tudás. Az nem úgy van, hogy Ő az Egy, aki tudja, hogy belül mi van mindenkiben. Ő ismeri ezt a tudást és ez a tudás most bennetek is felmerül és ezen a tudáson keresztül van az, hogy egy ilyen magas státuszt igényeltek. Ti rendelkeztek ezzel a megértéssel, ugye? Az Atya a Mag. Ő rendelkezik a Fa eleje, közepe és vége tudásával. Az emberek annak több százezer év időtartamot adtak, és így nem rendelkeznek semmilyen tudással. Ti most, az átmeneti korban megkapjátok az összes tudást. Ti megismertétek a teljes ciklust az Atyától. Ezelőtt semmit nem tudtatok. Most az átmeneti korban vagytok, és ez a ti végső születésetek. Azzal, hogy erőfeszítést tesztek, végül teljes Brahminokká váltok. Most nem vagytok azok. Most Brahminokból még a nagyon jó gyerekek is újból shudrákká válnak. Ezt hívják vereségnek Mayától. Ti vereséget szenvedtek Baba ölében, és elmentek Ravan ölébe. Ott van egy ilyen különbség az Atya öle között, amiben emelkedetté váltok és a másik ölben, amiben romlottakká váltok. Ti megkapjátok az életben való felszabadulást egy másodperc alatt, és eléritek a teljes degradáció állapotát egy másodperc alatt. A Brahmin gyerekek nagyon jól tudják, hogyan van degradáció. Ma az Atyához tartoztok, és holnap Maya karmai elkapnak titeket, és Ravanhoz tartoztok. Aztán amikor megpróbáljátok őket megvédeni, közülük néhányan védetté válnak. Amikor látjátok, hogy valaki fuldokol, folyamatosan próbálkoztok, hogy őt megvédjétek. Olyan nagy a konfliktus. Az Atya itt ül és magyaráz nektek, gyerekeknek. Ti itt, az iskolában tanultok, ugye? Tudjátok, hogyan mentek körbe ezen a cikluson. Ti, gyerekek megkapjátok a shrimatot: Tegyétek ezt és ezt. Biztosan ott vannak Isten verziói. Ezek az Ő emelkedett utasításai: Én most eljöttem, hogy titeket, gyerekeket shudrákból istenségekké tegyelek. Most a vaskorban ott van a shudra közösség. Tudjátok, hogy a vaskor véget ér és ti az átmeneti korban ültök. Ti megkaptátok ezt a tudást az Atyától. Az összes szentírás, amik elkészültek, emberi utasításokkal rendelkeznek. Isten nem ír semmilyen szentírást. Ők olyan sok nevet adtak annak az egy Gitának: Ghandi Gita, Tagore Gita, stb. Olyan sok név van. Az emberek miért tanulmányozzák annyit a Gitát? Ők egyáltalán nem értenek semmit? Ők csak kivesznek néhány fejezetet, és azokból kivonják a saját megértésüket. Azokat mind emberi lények készítik. Elmondhatjátok nekik: Azzal, hogy tanulmányozzátok a Gitát, amit emberi lények írtak, ezzé vált ma az állapot. A Gita az első számú szentírás. Ez az istenségi vallás szentírása. Ez a ti Brahmin klánotok. Ez a Brahmin vallás is, ugye? Olyan sok vallás van. Bárki teremtsen egy vallást, az ő neve folytatódik. A Jainok beszélnek a Mahavírról. Ti, gyerekek mindannyian mahavírok vagytok. A ti emléketek ott van a Dilwala templomban. Ott van a Raja jóga, ugye? Alul tapassziában vagy jógában ültök, és fent, a mennyezeten ott vannak a királyság képei. Az a raja jóga egy pontos temploma. Aztán néhányan annak egy nevet, mások egy másik nevet adtak. Az emlék teljesen pontos. Ők használták az intellektusukat és azt nagyon jól elkészítették. Aztán valaki bármilyen nevet adott annak, azt a nevet megtartották. Az egy modell, amit elkészítettek. A mennyország és a raja jóga elkészül az átmeneti korban. Ti ismeritek az elejét, a közepét és végét. Ti az elejét is láttátok. Ti nevezhetitek akár az átmeneti kort vagy az aranykort az elejének. Az átmeneti kor jeleneteit alul ábrázolják és a királyságot felül mutatják. Tehát az aranykor az eleje és a rézkor a középső periódus. Ti most látjátok a végét. Ennek mind véget kell érnie. Egy pontos emlék lett megteremtve. Az istenségek maguk a bűn ösvényére mennek. A bűn ösvénye a rézkorral kezdődik. Az emlék nagyon fontos. Ők olyan sok templomot készítettek emlékként. Az összes jel itt van. A templomok is itt készülnek el. Az istenségek, Bharat lakói uralkodtak és aztán elmentek. Aztán később olyan sok templomot építettek. Amikor sok sikh van, megépítik a saját templomukat. Azok a katonaságtól szintén megépítik a saját templomukat. Bharat emberei templomokat építenek Krishnának, Lakshminak és Narayannak, Hanumannak és Ganeshnak. Nézzétek meg, hogy a világciklus hogyan forog. Hogyan történik a megalapítás, a pusztulás és a fenntartás. Ezt csak ti tudjátok. Ezt hívják a sötét éjszakának. Emlékeznek Brahma nappalára és éjszakájára, mert a Brahminok azok, akik körbemennek a cikluson. Ti most Brahminok vagytok, és aztán istenségekké váltok. Az első számú Brahma. Annak a Brahma névvel vagy a Vishnu névvel kellene rendelkeznie. Brahma éjszaka létezik és Vishnu nappal létezik. Ugyanaz elmegy az éjszakából a nappalba, aztán a nappalból elmegy az éjszakába 84 születés után. A magyarázat ilyen egyszerű, de még ennyire sem tudnak teljesen emlékezni. Ha nem tanultok jól, a státusz, amit igényeltek, sorszám szerinti lesz, az erőfeszítéseiteknek megfelelően. Minél több emlékezéssel rendelkeztek, annál satoprodhanabbá fogtok válni. A satoprodhan Bharat aztán tamoprodhánná válik. Ti, gyerekek olyan nagy tudással rendelkeztek. Nektek köpülnötök kell ezt a tudást. Ez a tudás az új világért van. A korlátlan Atya eljön, és azt átadja nektek. Minden emberi lény emlékszik a Korlátlan Atyára. Az angolok azt mondják: Oh, Isten, Atya, Felszabadító, Vezető. Ti, gyerekek rendelkeztek ezen szavak jelentésével az intellektusotokban. Az Atya eljön és eltávolít benneteket a vaskorból, a szomorúság világából és elvisz az aranykorba. Az aranykor biztosan véget ért, ezért emlékeznek arra. Nektek, gyerekeknek olyan nagy belső boldogsággal kellene rendelkeznetek. Nektek isteni tetteket kell végrehajtanotok. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tartsátok a tudatosságotokban a tudás múlhatatlan ékszereinek végtelen kincseit, amiket megkaptok az Atyától és vigyétek az intellektusotokat a korlátlanba. Nézzétek elszakadott megfigyelőként a természet csodáját, hogy a lelkek hogyan ülnek a saját trónjukon ebben a korlátlan játékban.

2. Az intellektusotoknak mindig emlékeznie kellene arra, hogy mi átmeneti kori Brahminok vagyunk. Mi megkaptuk az Atya emelkedett ölét. Mi nem mehetünk Ravan ölébe. A mi kötelességünk az, hogy megvédjük azokat, akik fuldokolnak.

Áldás:
Legyetek az akadályoktól szabad szolgálók, akik előrehaladnak és képessé tesznek másokat is az előrehaladásra azzal, hogy szolgálatot végeztek a szolgálat tudatosságával.

A szolgálat tudatossága hozza meg a sikert. Ha van bármilyen arrogáns tudatosság a szolgálat elvégzésében, akkor arra nem mondanák azt, hogy az a szolgálat tudatossága. Ha a szolgálatba belekeveredik bármilyen arrogancia, akkor az nagyon sok erőfeszítést és időt igényel és nem fogtok semmilyen elégedettséggel rendelkezni önmagatokban. A gyerekek, akik rendelkeznek a szolgálat tudatosságával, előrehaladnak és képessé tesznek másokat is az előrehaladásra. Ők állandóan megtapasztalják a repülő állapotot. A lelkesedésük és buzgalmuk szabaddá teszi őket az akadályoktól, és az másoknak is hasznot hoz.

Slogen:
Azok tudás teljes lelkek, akik szabadok a finom és vonzó szálaktól.