28.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a tudás a vaj és az imádat az író. Az Atya vajat ad nektek, ennek a tudásnak a formájában, és a világ mestereivé tesz titeket. Ezért mutatják a vajat Shri Krishna szájában.

Kérdés:
Hogyan ismerhettek fel valakit, akinek az intellektusában hit van? Milyen elérés van a hit alapján?

Válasz:
1) A gyermekek, akik intellektusában hit van, igaz moszkitók, akik átadják magukat a Lángnak, nem olyanok, akik egyszerűen csak körbekőröznek. Csak azok jönnek a királyságba, akik átadják magukat a Lángnak. Akik egyszerűen csak körbekőröznek, azok az alattvalók részévé válnak. 2) Azoknak a gyermekeknek az ígérete, akik intellektusában hit van: „Még a legkifordultabb helyzetben sem fogom elengedni a vallásomat”. Az intellektusukban igaz szeretet van, és így elfelejtik minden testi vallásukat és a testüket is, és az Atya emlékezésében maradnak.

Ének:
Hagyd el az égi trónodat, és gyere le a földre.

Om shanti.
Isten beszél. A testetlen Legfelső Atyát nevezik Istennek. Ki mondta: Isten beszél? Az a testnélküli Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. A testnélküli Atya itt ül, és magyaráz nektek, testnélküli lelkeknek. Ti, testnélküli lelkek a testetek fizikai szervein keresztül hallgattok. Egy lelket nem neveznek nőnek, vagy férfinak: Egy lelket léleknek neveznek. A lélek saját maga beszél ezeken a szerveken keresztül: Én elhagyok egy testet, és veszek egy másikat. Minden emberi lény testvér. A testnélküli Legfelső Atya, a Legfelső Lélek gyermekeként testvérek vagytok, és amikor Prajapita Brahma gyermekeivé váltok, akkor fivérek és nővérek vagytok. Mindig folyamatosan magyarázzátok el ezt mindenkinek. Isten, a Védelmező, az Egyetlen, aki a hívőknek az imádatuk gyümölcsét átadja. Az Atya elmagyarázza: Egyedül Én vagyok mindenki számára az Üdvösség Adományozója. Én válok mindannyitok Tanárává, és shrimatot adok nektek. Aztán Én vagyok mindenki Satguruja is. Neki nincs Atyja, Tanára, vagy Guruja. Az, az Atya nem Krishna, hanem az Egyetlen, aki Bharat ősi raja jógáját tanítja nektek. Shri Krishnát nem lehet az Atyának nevezni. Róla azt mondják, hogy Ő a mennyország hercege, akinek isteni erényei vannak. Csak az Egyetlent nevezik a Tisztítónak és az Üdvösség Adományozójának. Most minden lélek boldogtalan, tisztátalan és korrupt. Maga Bharat isteni és emelkedett az aranykorban. Amikor az egy korrupt, ördögi királysággá válik, akkor mindenki azt mondja: Ó Tisztító, jöjj el! Gyere és alapítsd meg Ráma királyságát. Ezért az most Ravan királysága van. Az emberek elégetik Ravant, de a vallásos tudósok, tanítók, vagy punditok közül egyik sem tudja, hogy mi Ravan. Az arany és ezüstkorok Ráma királysága, míg a réz és vaskorok Ravan királysága. Brahma nappala a Brahma kumarok és kumarik nappala. Brahma éjszakája a Brahma kumarok és kumarik éjszakája. Az éjszaka most a végéhez közeledik, és a nappal eljön. Arra emlékeznek: Ott vannak azok, akiknek az intellektusa nem szerető a pusztulás idején. Ott van a három hadsereg is. A Legfelső Atyát nevezik a legszeretettebb Istennek, az Atyának, a Tudás Óceánjának. Tehát, Neki biztosan át kell adnia nektek a tudást. Ő a világ Élő Magja. Ő a Legfelső Lélek, azaz Isten, a Magasak közt Legmagasabb. Az nem úgy van, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Azt mondani, hogy Ő mindenütt jelenvaló azt jelenti, hogy rágalmazni az Atyát. Az Atya azt mondja: Azzal, hogy Engem rágalmaznak, a vallást is rágalmazzák, és Bharat elszegényedetté és korrupttá vált. Nekem ilyen időben kell eljönnöm. Maga Bharat a születési helyem. A Somnath templom, és a Shiva templomok itt vannak. A születési helyemet a mennyországgá teszem, és aztán Ravan azt pokollá teszi. Ez azt jelenti, hogy azzal, hogy Ravan utasításait követik, az emberek a pokol lakóivá, az ördögi közösséggé váltak. Aztán Én megváltoztatom őket, és emelkedetté és az isteni közösséggé teszem őket. Ez a méreg óceánja, és az a tej óceánja; ott ghee folyók folynak. Az arany és ezüstkorokban Bharat állandóan boldog és hitelképes volt, és ott gyémántokból és ékszerekből voltak a paloták. Bharat most 100%-osan hitelképtelen (elszegényedett). Egyedül Én jövök el, és azt 100%-osan hitelképessé és emelkedetté teszem. Az emberek mostanra olyan korruptakká váltak, hogy elfelejtették az isteni vallásukat. Az Atya itt ül és elmagyarázza: Az imádat ösvénye az író, és ennek a tudásnak az ösvénye a vaj. Ők Shri Krishna szájában mutatják a vajat. Az, azt jelenti, hogy övé volt a világ királysága. Lakshmi és Narayán a világ mesterei voltak. Az Atya Maga eljön, és korlátlan örökséget ad nektek, azaz Ő benneteket a világ mestereivé tesz. Ő azt mondja: Én nem válok a világ Mesterévé. Ha a világ Mesterévé válnék, akkor Maya által legyőzötté is válnék. Ti vagytok azok, akiket Maya legyőz. Tehát aztán győznötök kell. Ti az 5 bűn csapdájában vagytok. Én most méltókká teszlek titeket arra, hogy egy templomban éljetek. Az aranykor egy nagy templom, amit Shivalayanak neveznek, és azt Shiva alapítja meg. A vaskort bordélyháznak nevezik; itt mindenki bűnös. Az Atya most azt mondja: Mondjatok le a testek vallásairól, tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek Rám, az Atyátokra. Nektek, gyermekeknek most szeretetek van az Atya iránt. Senki másra nem emlékeztek. Ti vagytok azok, akiknek szerető intellektusuk van a pusztulás idején. Tudjátok, hogy csak a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket nevezik Shri-Shri 108-nak. Ők a 108 rózsafüzérének a gyöngyszemeit forgatják. Fent van Shiv Baba, aztán az anya és atya, Brahma és Saraswati, majd a gyermekeik, akik tisztává teszik Bharatot. Rudraksh rózsa fűzérére is emlékeznek. Ezt nevezik Rudra tudása áldozati tüzének. Ez a tudásnak egy hatalmas múlhatatlan áldozati tüze, amiben a ló feláldozásra kerül, hogy megkapják az önuralkodást. Ez folyamatos olyan sok éven át. Ebben az áldozati tűzben minden megszámlálhatatlan vallás feláldozásra kerül azért, mert csak aztán lesz vége ennek az áldozati tűznek. Ez a múlhatatlan Baba múlhatatlan áldozati tüze. Ebben minden anyag feláldozásra kerül. A gyermekek azt kérdezik: Mikor fog a pusztulás megtörténni? Ó, de azoknak, akik megalapítanak valamit, annak aztán fenntartást kell adniuk. Ez Shiv Baba szekere. Ebben Shiv Baba a Szekérhajtó, de itt nincs semmilyen lovas-szekér, stb. Ők csak leültek, és szertartásokat találták ki az imádat ösvényére. Baba azt mondja: Én ennek az anyagnak a támaszát veszem. Az Atya elmagyarázza: Először az imádat hamisítatlan, aztán az teljesen hamissá válik a vaskor végére. Aztán az Atya eljön, és a vajat Bharatnak adja. Ti azért tanultok, hogy a világ mestereivé váljatok. Az Atya eljön, és vajjal etet titeket. Az író Ravan királyságában kezdődik. Mindezeket a dolgokat meg kell érteni. Az új gyermekek nem érthetik meg ezeket a dolgokat. Csak a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket nevezik a Tudás Óceánjának. Az Atya azt mondja: Senki nem találhat meg Engem az imádatnak azokon az ösvényein. Csak amikor eljövök, akkor adom át a hívőknek az imádatuk gyümölcsét. Én válok a Felszabadítóvá, é eltávolítom a bánatukat, és elviszem őket a béke földjére és a boldogság földjére. A hit az intellektusban győzelemhez, a kétség az intellektusban a pusztuláshoz vezet. Az Atya a Láng. Néhány moszkitó teljesen átadja magát, míg mások egyszerűen csak körbekőröznek és elmennek; ők semmit nem értenek. Azok a gyermekek, akik átadják magukat, tudják, hogy ők valóban megkapják a korlátlan örökséget a korlátlan Atyától. Akik egyszerűen csak körbekőröznek és elmennek, azok aztán az alattvalók részévé válnak, sorszám szerint. Akik átadják magukat, azok igénylik az örökségüket, sorszám szerint, azoknak az erőfeszítéseknek megfelelően, amit tesznek. A jutalmat annak alapján kapják, amilyen erőfeszítést tettek. Egyedül az Atya a Tudás Óceánja. Ez a tudás aztán eltűnik. Ti aztán megkaptátok az üdvösséget. Az arany és ezüstkorokban nincsenek guruk, stb. Most mindenki arra az Atyára emlékszik, mert Ő a Tudás Óceánja. Ő mindenkinek üdvösséget adományoz; a kétségbeesés sírása véget ér, és ott lesz a győzelem öröme. Ti ismeritek a világ kezdetét, közepét és végét. Mostanra trikaldarshikká és trinetrikké váltatok. Most megkaptok minden tudást a Teremtőről, és a teremtmény elejéről, közepéről és végéről. Ez nem egy hosszú történet. Isten mondja el a Gitát, de azt meghamisították azzal, hogy abba belehelyezték Krishna nevét. Nektek, gyermekeknek most hasznot kell hoznotok mindenkinek. Ti vagytok a Shiv Shakti Hadsereg. Arra emlékeznek: Üdvözlet az anyáknak! Azoknak adnak üdvözletet, akik tiszták. Amikor egy kumari tiszta, akkor mindenki meghajol előtte. Amint elmegy a férje otthonába és tisztátalanná válik, akkor ő folyamatosan meghajol mindenki előtt. Minden a tisztaságtól függ. Bharatban a tiszta háztartás vallása volt; az most egy tisztátalan háztartás vallása; semmi más nincs csak bánat. Ez nem így van az aranykorban. Az Atya elhozza a tenyerén a mennyországot nektek, gyermekeknek. Miközben otthon éltek, igényelhetitek az Atyától az életben való felszabadulásotok örökségét. Itt az otthonotok és a családotok elhagyásának a kérdése nem merül fel. A sannyasik elszigetelődésének az ösvénye más. Most ti megígéritek az Atyának: „Baba, én biztosan tisztává, és a tiszta világ meseterévé fogok válni, és bármi is történik, soha nem fogom elhagyni a vallásomat.” Adományozzátok az öt bűnt azért, hogy magatokat szabaddá tegyétek Maya miatti hanyatlástól, és aztán 16 mennyei fok teljessé fogtok válni. Az aranykorban 16 mennyei fok teljesek, teljesen bűntelenek. Most követnetek kell a shrimatot, és újból olyanokká fogtok válni. Isten, a szegények Ura. A gazdagok nem képesek venni ezt a tudást, mert azt gondolják, hogy most a mennyországban ülnek, mivel nagyon gazdagok, stb. Ezért van az, hogy csak az ártatlanok, a gyengék és a kő intellektusúak veszik ezt a tudást. Bharat szegény. Köztük is az Atya csak azokat teszi Magához tartozóvá, akik hétköznapiak és szegények. Csak nekik van ez a szerencséjükben. Emlékeznek Sudama példájára. A gazdagoknak nincs idejük, hogy megértsék ezeket a dolgokat. Néhány lány annak idején elmentek Rajendra Prashadhoz (India korábbi elnöke). Ők azt mondták neki: Ismerd meg a korlátlan Atyát, és olyan értékessé fogsz válni, mint egy gyémánt. Végezd el ezt a hétnapos kurzust. Ő azt mondta: Igen, amit mondotok, az nagyon jó. Majd el fogom végezni a kurzust, miután nyugdíjba mentem. Amikor nyugdíjba ment, azt mondta: Most beteg vagyok. A fontos embereknek nincs idejük. Csak, amikor először elvégzik a hétnapos kurzust, akkor lehetnek a Narayanná válás mámorában. Őket nem lehet csak úgy beszínezni. Csak, hétnap után, mondhatjátok meg, hogy vajon valaki méltó, vagy nem. Ha ő méltó, akkor elfoglalttá fog válni abban, hogy erőfeszítést tegyen a tanulmányért. Amíg valaki nem lesz beszínezve a kemencében (bhatti) nagyon szilárdan, addig a színe elhalványul, ahogy innen kimegy, és ezért először be kell őket színeznetek nagyon szilárdan. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya, namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok Shiv Shaktikká és hozzatok hasznot a világnak. A tisztaság alapján változtassátok meg az emberi lényeket, akik kagyló értékűek, és tegyétek őket gyémánt értékűekké.

2. Adományozzátok a bűnöket a shrimatnak megfelelően, és váljatok teljesen bűntelenekké, 16 mennyei fok teljesekké. Váljatok moszkitókká, akik átadják magukat a Lángnak.

Áldás:
Váljatok erőteljes lelkekké és az emlékezés megtestesítőivé, miközben felülemelkedtek a kifordult helyzeteken azzal, hogy azokat „mellék jeleneteknek” tekintitek.

Mivel azok a lelkek, akik az emlékezés megtestesítői, erőteljesek, ezért a kifordított helyzeteket játékoknak tekintik. Mindegy, hogy milyen nagyok a helyzetek, az erőteljes lelkek számára mindazok „mellék jelenetek” a céljukhoz vezető ösvényen. Az emberek valójában pénzt költenek azért, hogy elmenjenek és megnézzék a „mellék jeleneteket”. Az erőteljes lelkek számára, akik az emlékezés megtestesítői, akár kifordított helyzetnek, akár egy papírnak, vagy egy akadálynak nevezitek, azok mind „mellék jelenetek”. Ti tudatában vagytok annak, hogy azokon a „mellék jeleneteken” más számtalanszor átmenteket a célhoz vezető úton; semmi sem új.

Slogen:
Mások korrigálása helyett, teremtsetek egy kapcsolatot az Atyával, és folyamatosan áldásokat fogtok tapasztalni.

Mateshwari édes, emelkedett verziói

Nincs haszon abban, ha csak az “om” mantrát kántálják.

Az “om”-t kántálni, azt jelenti, állandóan ezt énekelni. Amikor azt a szót mondjuk, “om”, ez nem azt jelenti, hogy azt hangosan kell mondanunk. Az életben nincs haszon, ha csak egyszerűen azt mondjuk “om”. Azonban azzal, hogy stabilak az “om” jelentésében, és azzal, hogy ismerik az “om” szó jelentését, az emberi lényeknek béke lehet az életükben. Az emberek biztosan békét akarnak, és sok konferenciát tartanak, hogy megalapítsák azt a békét. Azonban a látható eredmény az, hogy még nagyobbak a békétlenségnek és a szomorúságnak az okai. A fő ok, hogy mindaddig nem lehetséges béke a földön, amíg az emberek nem semmisítik meg az 5 bűnt. Tehát, először minden emberi lénynek kontrollálnia kell az öt bűnüket, és a lelkük fonalát össze kell kötniük a Legfelső Lélekkel; csak aztán lehet béke. Tehát, minden egyes személy kérdezze meg magát: Elpusztítottam az öt bűnt magamban? Erőfeszítést tettem, hogy legyőzzem azokat? Ha megkérdezik, “Hogyan kontrolálhatom magamban az öt bűnt?”, akkor mutassátok meg nekik ezt a módszert. Először is, adjátok át nekik, ennek a tudásnak és jógának az illatát. Aztán, azzal együtt mondjátok el nekik a Legfelső Lélek emelkedett verzióit: Kapcsoljátok össze az intellektusotok jógáját Velem, vegyétek az erőt Tőlem, és azzal, hogy emlékeztek Rám, a Mindenható Hatalmú Istenre, a bűnök folyamatosan eltávolításra kerülnek. Nekünk most ilyen sok szellemi erőfeszítést kell tennünk, hogy Maga Isten eljöjjön hozzánk és tanítson minket. Achcha.