29.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, először is adjátok át mindenkinek az Atya igaz bemutatását és bizonyítsátok be, hogy ki a Gita Istene. Aztán dicsőíteni fogják a neveteket.

Kérdés:
Ti, gyermekek körbementetek mind a négy kor ciklusán. Mi az a szokás, ami az imádat ösvényén folytatódott?

Válasz:
Mivel körbementetek mind a négy kor ciklusán, ezért minden szentírást, bálványt, stb. feltesznek egy szekérre, és körbe mennek mind a négy irányba. Aztán hazatérnek, és azokat aludni teszik. Ti vagytok azok, akik Brahminokká, istenségekké, harcosokká, stb. váltok. Ezen cikluson való körbe meneteletek emlékeként elkezdték azt a szokást, hogy a szentírásokat körbe viszik.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és magyaráz nektek, szellemi gyermekeknek. Amikor bárkinek magyaráztok, először is tegyétek világossá, hogy csak egy Atya van. Nincs arra szükség, hogy megkérdezzétek, hogy vajon egy Atya, vagy sok Atya van. Ha így tennétek, akkor sok Atyát említenének. Csak azt kell mondanotok: Az Atya, a Teremtő, Isten, az Atya csak az Egyetlen. Ő minden lélek Atyja. Nem szabad rögtön azt mondanotok nekik, hogy Ő olyan, mint egy pont; azzal zavarodottá válnának. Először is magyarázzátok el nagyon világosan, hogy két apa van, erről a világról (lokik) való, és ezen a világon (parlokik) túlról való. Mindenkinek van egy fizikai apja, és a másikat mindenki Kudának, vagy Istennek nevezi. Valójában Ő egy és ugyanaz. Mindenki emlékszik arra az Egyetlenre. Először is késztessétek őket arra, hogy legyen szilárd a hitük abban, hogy az Atya az Egyetlen, aki megteremti a mennyországot. Ő eljön ide azért, hogy a világ mestereivé tegyen benneteket. Ezt hívják Shiv Jayantinek. Azt is tudjátok, hogy csak Bharatban teremti meg a mennyországot a Mennyország Teremtője, ahol az istenségek királysága van. Ezért mindenekelőtt át kell adni az Atya bemutatását. Az Ő neve Shiva. A Gitában azt mondják, „Isten beszél”. Először is ezt tegyétek szilárddá számukra, és késztessétek őket arra, hogy ezt leírják. A Gitában is azt mondják: Isten beszél: „Én raja jógát tanítok nektek, azaz egy hétköznapi emberből Narayanná változtatlak benneteket.” Ki tud benneteket ezzé tenni? Ezt is biztosan el kell magyarázni. Azt is el kell magyaráznotok, hogy ki Isten. Lakshmi és Narayan, akik első számúak az aranykorban, biztosan 84 születést vesznek. A más vallásokból valók később jönnek. Nekik nincs olyan sok születésük. Csak azok vesznek 84 születést, akik először jönnek. Ebből semmit nem tanulmányoznak az aranykorban. Nekik biztosan mindent meg kellett tanulniuk az átmeneti korban. Tehát először is át kell adnotok az Atya bemutatását. Ugyanúgy, ahogy a lelkeket nem lehet látni, de meg lehet érteni, hasonló módon a Legfelső Lelket sem lehet látni. Azonban az intellektus megértheti, hogy Ő nekünk, lelkeknek az Atyja. Őt hívják a Legfelső Léleknek. Ő örökké tiszta. Neki el kell jönnie, és meg kell tisztítania a tisztátalan világot. Ezért, amikor elmagyarázzátok, és bebizonyítjátok, hogy csak egy Atya van, azt is be lehet bizonyítani, hogy a Gita Istene nem lehet Krishna. Nektek, gyermekeknek el kell magyaráznotok, és be kell bizonyítanotok, hogy csak az egy Atyát nevezik az Igazságnak. Minden más dolgot - fizikai rituálék és a zarándoklatokra menés, stb. –az imádat szentírásaiban említik meg. Azokat a dolgokat nem említik a tudás ösvényén. Itt nincsenek szentírások. Az Atya eljön és elmagyarázza mindezeket a titkokat. Először is ti, gyermekek győzelmet fogtok aratni azzal, hogy bebizonyítjátok azt a tényt, hogy Isten testetlen és nem testi. Isten, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva beszél. Isten a Tudás Óceánja és mindenki Atyja. Shri Krishna nem lehet mindenki Atyja. Ő senkinek nem mondhatja azt: Mondjatok le minden testi vallásról, és csak Rám emlékezzetek! Ez egy ilyen egyszerű aspektus. Azonban az emberi lények nagyon szilárddá váltak a saját imádatukban azzal, hogy olyan sok szentírást olvastak. Manapság a szentírásokat, stb. egy szekérre helyezik, és azokat körbe viszik a városban. A bálványokat és a Granthot is körbe viszik. Aztán visszatérnek, és visszateszik azokat aludni. Ti, gyermekek tudjátok, hogy körbementek a cikluson és istenségekké váltok, aztán harcosokká, kereskedőkké és shudrákká. A cikluson való körbemeneteletek emlékeképpen körbe-viszik a szentírásokat, és aztán hazaviszik és elteszik azokat. Van egy rögzített napjuk, amikor a szentírásokat körbeviszik. Ezért először is be kell bizonyítanotok, hogy Shiva Isten mondta a verziókat a Gitában és nem Shri Krishna. Csak Shiva van túl az újra-születésen. Ő biztosan eljön, de a születése isteni. Ő eljön ide, és belép Bhagirathba (a Szerencsés Szekérbe). Eljön és megtisztítja a tisztátalant. Eljön ide és átadja a Teremtő és a teremtmény eleje, közepe és vége titkait. Senki másnak nincs ez a tudása. Az Atyának Magának kell eljönnie, hogy átadja a saját bemutatását. A fő dolog az Atya bemutatása. Ha bebizonyítjátok, hogy Ő a Gita Istene, akkor dicsőíteni fogják a neveteket. Ezért olyan szórólapokat készítsetek, amiken vannak képek, és dobjátok le ezeket a szórólapokat a repülőgépről. Az Atya folyamatosan elmagyarázza a fő dolgokat. Ha ebben a fő dologban győzelmet arattok, akkor győztesek lesztek mindenben. Ebben nagyon fogják dicsőíteni a neveteket. Ebben senki nem fog vitatkozni veletek. Ez egy nagyon világos dolog. Az Atya azt mondja: Hogyan lehetnék Én mindenütt jelenvaló? Én eljövök és átadom nektek, gyermekeknek a tudást. Az emberek így kiáltanak: Gyere, és tisztíts meg minket! Add át nekünk a Teremtőről és a teremtményről a tudást. Az Atya dicsérete különbözik Krishna dicséretétől. Az nem úgy van, hogy Shiv Baba eljön és Krishnává, vagy Narayanná válik, vagy, hogy 84 születést vesz; nem. Az intellektusotokat folyamatosan azzal kellene elfoglaltan tartanotok, hogy elgondolkodtok azon, hogyan magyarázzátok el mindezeket a dolgokat. A fő dolog a Gita. Az, azt mondja, „Isten beszél”. Ezért Istennek biztosan szüksége van egy szájra. Azonban Isten testetlen. Egy lélek hogyan tudna beszélni egy száj nélkül? Ezért Ő azt mondja: Én egy hétköznapi test támaszát veszem. Az elsők, akik Lakshmivá és Narayanná válnak, az elsők, akik 84 születést vesznek. Aztán, amikor ő elérkezik a ciklus végére, akkor Én belépek annak a valakinek a testébe. Én, Krishna sok születésének a végén jövök el. Köpüljétek a tudásnak ezt az óceánját azzal kapcsolatban, hogyan magyarázhatjátok ezt el másoknak. Csak ezen az egy aspektuson keresztül fogják dicsőíteni a neveteket, és mindenki meg fogja ismerni az Atyát, a Teremtőt. Aztán sokan el fognak jönni hozzátok. Meg fognak hívni benneteket, hogy gyertek és tartsatok előadásokat. Ezért kell először Alfát bebizonyítanotok és elmagyaráznotok. Gyermekek, tudjátok, hogy a mennyországotok örökségét igényelitek az Atyától. Baba minden 5.000 évben eljön Bharatba, és belép ebbe a Szerencsés Szekérbe. Ez a valaki, akibe Isten eljön és beleül, a legszerencsésebb. Ez nem egy kis dolog. Isten beül ebbe a valakibe és elmagyarázza nektek, gyermekeknek, hogy Ő eljön és belép ennek a valakinek a testébe a sok születése legutolsójának a végén. Ez a jelenlegi szekér azé a léleké, aki Shri Krishnában volt. Az nem Krishna maga, hanem a sok születésének az utolsó teste. A megjelenés és a foglalkozás minden születésben megváltozik. Az a valaki, akibe belépek a sok születése végén, aztán Krishnává válik. Én az átmeneti korban jövök. Ti az Atyához tartoztok, és az örökségeteket igényelitek Tőle. Az Atya tanít benneteket és aztán hazavisz Magával. Ebben nincs nehézség. Az Atya egyszerűen azt mondja: Állandóan csak Rám emlékezzetek! Ezért, nagyon figyelmesen gondolkozzatok el arról, hogy hogyan írjátok ezt le. Emiatt a fő hiba miatt, Bharat igaztalanná, vallástalanná és fizetésképtelenné vált. Az Atya újból eljön, hogy raja jógát tanítson. Ő Bharatot igazságossá és hitelképessé teszi. Ő az egész világot igazságossá teszi. Abban az időben egyedül ti vagytok az egész világ mesterei. Azt mondják: Kívánok neked hosszú életet és jómódot. Baba nem adja nektek azt az áldást: „Éljetek örökké!” A szentek mondják azt: Váljatok halhatatlanná! Ti, gyermekek megértitek, hogy a halhatatlanok biztos, hogy a halhatatlanság földjén léteznek. Hogyan lehetnének halhatatlan lények a halál földjén? Amikor ti, gyermekek találkozókat tartotok, tanácsot kértek az Atyától. Baba előre azt tanácsolja nektek, hogy mindannyitoknak el kellene küldenetek a saját véleményeteket írásban. Aztán összeülhettek. Azt a tanácsot bele lehet tenni a murliba, és az mindenkit elérhet. Két-háromezer rupeet is megspórolnátok. Azzal az összeggel akár két-három centrumot is meglehet nyitni. Faluról-falura kellene mennetek az összes képet magatoknál tartva. Nektek, gyermekeknek nem szabadna túlzottan érdeklődnötök a szubtilis régió dolgai iránt. Mivel ott vannak Brahma, Vishnu és Shankar képei, egy keveset magyarázni kell róluk is. Nekik is van közben egy kis szerepük. Ti csak elmentek és találkoztok velük, semmi más. Ezért van az, hogy nem szabad, hogy túl nagy érdeklődés legyen azok iránt a dolgok iránt. A lelkek meghívást kapnak ide és minden megmutatásra kerül. Néhányan eljönnek és sírnak. Néhányan szeretettel találkoznak, és néhányan a szomorúság könnyeit ejtik. Mindaz a dráma része. Ezt hívják csevegésnek. Az emberek meghívják valaki lelkét egy brahmin pap testébe, akit arra késztetnek, hogy azokat a ruhákat, stb. viselje. Azonban a test elmúlt. Ezért, ki viselné azokat a ruhákat? Nektek nincs az a szokásotok. A sírás, stb. nem kérdéses. Különben hogyan válhatnátok mindenki közül a legmagasabbá? Biztosan ott van ez a köztes átmeneti kor, amikor tisztává kell válnotok. Amikor bebizonyítjátok ezt az egy dolgot, azt fogják mondani, hogy mindaz, amit mondotok, teljesen igaz. Isten soha nem mondhat hazugságokat. Aztán sokakban nagy szeretet lesz. Sokan fognak jönni. Ti, gyermekek folyamatosan megkapjátok mind a pontokat a megfelelő időben. Látni fogjátok, hogy mi fog történni a végén. Háború lesz. Bombákat fognak ledobni. Először halál a másik oldalon lesz. Itt vérfolyók fognak folyni. Aztán, tej és ghee folyók lesznek. A füst először külföldön fog felmerülni. Ott nagy a félelem. Sok hatalmas bombát készítettek. Nézzétek, hogy mit tettek azokba! Egész városok fognak eltűnni. El kell magyaráznotok, hogy ki alapította meg a mennyország királyságát. A mennyei Isten, az Atya biztosan eljön az átmeneti korban. Tudjátok, hogy ez most az átmeneti kor. A fő dolog, amit elmagyaráznak nektek, az Atyára való emlékezés. Azzal, hogy ebben az emlékezésben vagytok, a bűneiteket elvágásra kerülnek. Amikor Isten eljön, akkor azt mondja: Csak Rám emlékezzetek, és satopradhanná fogtok válni, és el fogtok menni a felszabadulás földjére. Aztán a ciklus megismétlődik az elejétől. Lesz a deitizmus, aztán az iszlám és a buddhizmus. Nektek, diákoknak meg kellene őriznetek ezt a tudást az intellektusotokban. Nagyon boldognak kellene maradnotok, hogy egy ilyen hatalmas bevételre tesztek szert. A halhatatlan Baba elmondja nektek a halhatatlanság történetét. Sok nevet adtak nektek. Először a deitizmus fő vallása létezik. Aztán, ahogy a fa folyamatosan növekszik, a népesség is folyamatosan növekszik. Aztán megszámlálhatatlan vallás és sok vélemény van. Ez az egy vallás az egy shrimattal kerül megalapításra. Ebben a dualitás nem kérdéses. A Szellemi Atya itt ül és elmagyarázza nektek ezt a szellemi tudást. Nektek, gyermekeknek boldognak kellene maradnotok. Tudjátok, hogy az Atya tanít benneteket. Ti tapasztalatból beszéltek. Ezért, tiszta büszkeségeteknek kellene lenni, hogy tudjátok, hogy Isten tanít benneteket. Mi másra van szükségetek? Mivel a világ mestereivé váltok, miért nincs ott az a boldogság? Vagy kétségeitek vannak a saját hitetekben? Nem szabad, hogy bármilyen kétség is legyen az Atyával kapcsolatban. Maya kétségeket hoz, és arra késztet, hogy felejtsétek el Őt. Baba elmagyarázta, hogy Maya nagymértékben becsap benneteket a szemeken keresztül. Amikor valami ízletes dolgot láttok, akkor ott a kísértés, hogy azt megegyétek. Amikor a szemeitek látnak valamit, akkor a harag felmerül és ti meg akartok ütni valakit. Ha nem látnátok azt a személyt, akkor nem ütnétek meg őt. Amikor a szemeitek látnak valamit, akkor van a kapzsiság, és a ragaszkodás is. A szemek a fő érzékszervek, amik becsapnak benneteket. Teljes ellenőrzést kell tartanotok azok felett. Amikor ti, lelkek megkapjátok a tudást, akkor minden kriminális viselkedéseteknek abba kellene maradnia. Az nem úgy van, hogy el kell távolítanotok a szemeiteket. A kriminális szemeiteket civilizálttá kell tennetek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mindig őrizzétek meg annak a boldogságát és mámorát, hogy Isten tanít benneteket. Soha ne engedjétek meg az intellektusotoknak, hogy bármivel kapcsolatban is kétségeitek legyenek. Tartsátok fent a tiszta büszkeséget.

2. Ne legyen túl nagy érdeklődés a szubtilis régió dolgai iránt. Tegyetek teljes erőfeszítést azért, hogy a lelket satopradhanná tegyétek. Egymás között beszéljétek meg, hogyan adjátok át mindenkinek az Atya igaz bemutatását.

Áldás:
Ismerjétek az átmeneti kor fontosságát, és érjetek el megszámlálhatatlan viszonzást az egyért, és váljatok minden eléréssel feltöltötté.

Az átmeneti korban BapDada megígéri: Adjatok egyszerest, és százezerszerest fogtok kapni. Mint ahogy ez az idő a legemelkedettebb idő, a legemelkedettebb születés és a legemelkedettebb címetek van, ugyanilyen módon csak ebben az időben tapasztalhattok meg minden elérést. Ebben az időben nemcsak százezerszeres viszonzás van egyért, hanem bármikor, amikor akarjátok, ahogy akarjátok, amit akartok, az Atya kötve van hozzátok Szolgáló formájában. Egyért megszámlálhatatlant kaptok cserébe azért, mert jelenleg az Áldások Adományozója hozzátok tartozik. Amikor a magokat a kezetekben tartjátok, akkor bármit, amit akartok vehettek a Magtól egy másodperc alatt, és minden eléréssel feltöltötté válhattok.

Slogen:
Teljesen mindegy, hogy mik a körülmények, engedjétek el a körülményeket, de ne engedjétek el a boldogságotokat.