29.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
des gyerekek, tegyétek az intellektusotokat és a gondolataitokat olyan tisztává és világossá, hogy pontosan magatokba szívhassátok a shrimatot, és ezáltal dicsőítsétek az Atya nevét.

Kérdés:
Nektek, gyerekeknek melyik állapota fogja megmutatni (kinyilvánítani) az Atyát?

Válasz:
Amikor az állapototok olyan, hogy az arcotok állandóan vidám, amikor megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok vagytok, és stabilak és mámorosak maradtok, akkor lesztek képesek arra, hogy kinyilvánítsátok az Atyát. Az ilyen okos gyerekek, egy állandó állapottal, képesek arra, hogy pontosan átadják mindenkinek az Atya bemutatását.

Ének:
A Te vonaladban élni és a Te vonaladban meghalni.

Om shanti.
Ti, gyerekek hallottátok az éneket, ami azt mondja: „Mi eljöttünk az ajtódhoz azért, hogy élő halált haljunk.” Kinek az ajtajához jöttetek el? Ugyanaz a dolog felmerül: Ha Krishna a Gita Istene, akkor ezen dolgok közül semmi nem lenne lehetséges és Krishna sem lenne itt. Ő az aranykor hercege. Krishna nem mondta el a Gitát. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek volt az, aki elmondta a Gitát. Minden ettől az egy aspektustól függ. Ti olyan sok erőfeszítést tettetek az imádat ösvényén, de arra nem volt szükség. Itt ez egy másodperc kérdése. Az Atyának olyan sok erőfeszítést kell tennie egyszerűen azért, hogy bebizonyítsa ezt az egy aspektust. Neki olyan sok tudást kell adnia. Ez az ősi tudás az, amit Isten ad, amit tudásnak neveznek. Minden a Gitától függ. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljött és könnyű raja jógát és ezt a tudást tanított azért, hogy megalapítsa az istenségi vallást, ami mostanra eltűnt. Az emberek azt gondolják, hogy Shri Krishna valamikor újból el fog jönni és elmondja a Gitát. Azonban világosan be kell bizonyítanotok, a ciklus képét használva, hogy a parlokik Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, a Tudás Óceánja, az Egyetlen, aki elmondta a Gitát. Krishna dicsérete különbözik a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek dicséretétől. Krishna az aranykor hercege, ő az, aki igényelte a királyságának a szerencséjét azzal, hogy tanulmányozta a könnyű raja jógát. Be kell bizonyítanotok, hogy amikor ő tanul, akkor a neve és formája különbözik attól a nevétől és formájától, amikor igényli a királyságot. Csak az egy Atya a Tisztító. Shri Krishna lelke most újból raja jógát tanul a Tisztítóval, és a tiszta világ jövőbeli hercegévé válik. Okos módszereket kell találnotok arra, hogy bebizonyítsátok, hogy ez a magyarázat korrekt. Ezt be kell bizonyítanotok a külföldieknek is. A Gita az első számú szentírás. A Shrimad Bhagawad Gita, az Anya Gita, minden szentírás ékszere. Most ki adott születést az anyának? Az Atya az, aki örökbe fogadja az anyát. Ki mondta el a Gitát? Azt nem mondanák, hogy Krisztus örökbe fogadta a Bibliát. A Biblia, amit tanulmányoznak, azokból a tanításokból készült, amit Krisztus mondott el. Most ki adta a Gita tanításait, amiből később azt a könyvet készítették, amit tanulmányoznak? Ezt senki nem tudja. Mindenki tud más szentírásokról. Nektek be kell bizonyítanotok, ki volt az, aki a raja jógának ezeket a könnyű tanításait adta. Napról napra a világ folyamatosan egyre tisztátalanabbá válik. Mindezek az aspektusok csak egy tiszta intellektusban fognak megülni. Akik nem követik a shrimatot, azok nem tudják magukba szívni ezt a tudást. A shrimat azt mondja az ilyen lelkeknek: Ti egyáltalán nem vagytok képesek arra, hogy magyarázzatok. Ne tekintsétek magatokat tudás teljeseknek. Először is, a fő aspektus, amit be kell bizonyítani, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Gita Istene. Egyedül Ő a Tisztító. Az emberek azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Őt vagy a fény elemének vagy az Óceánnak nevezik. Bármi, ami belép a fejükbe, azt mondják; annak nincs jelentése. Az egész hiba a Gitából merült fel, ahol azt mondják, hogy Shri Krishna a Gita Istene. Ezért annak érdekében, hogy magyarázzatok, a Gitára kell hivatkoznotok. Guptajinak Benáreszből azt mondták, hogy bizonyítsa be Benáreszben, hogy Shri Krishna nem a Gita Istene. Most szemináriumokat tartanak, ahol minden vallásos ember folyamatosan azt kérdezi, hogy mit tehetnek azért, hogy békét teremtsék. Nem a tisztátalan emberi lények kezében van az, hogy megteremtsék a békét. Azt mondják: Ó, Tisztító, jöjj el! A tisztátalan emberek hogyan teremthetnék meg a békét, amikor ők maguk is a békéért kiáltanak? Azonban ők nem ismerik az Atyát, aki a tisztátalanokat tisztává teszi. Bharat annak idején tiszta volt, és az mostanra tisztátalanná vált. Most ki a Tisztító? Ez nem lép be senki intellektusába. Ők Ráma király dicséretét éneklik, de ő nem Isten. Ők folyamatosan hamisan kiáltanak, fohászkodnak, de nem tudnak semmit sem. Most ki mehet és magyarázhatja ezt el nekik? Nagyon jó gyermekekre van szükség. Nektek nagyon jó taktikára van szükségetek ahhoz, hogy ezt elmagyarázzátok. Egy hatalmas földgolyó készül, amivel be lehet bizonyítani, hogy Isten teremtette a Gitát. Ők azt mondják: bárki is legyen az, mindenki Isten. Az Atya azt mondja: Ti értelmetlenek vagytok! Én eljöttem és megalapítottam a tiszta királyságot; helyette Shri Krishna nevét említették. Én ezt a valakit tisztátalanból tisztává és az első herceggé teszem. Isten beszél: Én örökbe fogadom Shri Krishna lelket, elnevezem őt Brahmának és ezt a tudást adom rajta keresztül. Azzal, hogy ezt a könnyű raja jógát tanulmányozza, aztán az aranykor első hercegévé válik. Ez a magyarázat nincs ott senki más intellektusában. Először is, tisztáznotok kell a hibát és be kell bizonyítanotok, hogy a Gita a shrimat, amit Isten mondott el, minden szentírás anyja és atyja. Azt ki teremtette? Hasonló módon, Krisztus adott születést a Bibliának, ami a keresztény vallás szentírása. Achcha, ki a Biblia atyja? Krisztus; őt nem hívják az anyának és atyának. Nekik nincs meg az anya koncepciója (fogalma). Itt ez az Egyetlen az Anya és Atya. A keresztény vallást összehasonlítják a Shri Krishna vallással. Valójában ők Krisztusban hisznek. Hasonló módon Buddha megalapította a Buddhista-vallást, és így a Buddhistáknak is megvan a maguk szentírása. Azonban azt senki nem tudja, hogy ki mondta el a Gitát, és melyik vallás lett megteremtve azon keresztül. Soha senki nem mondja azt, hogy, aki ezt a tudást adta, az a Tisztító, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek volt. A ciklus képe olyan módon lett elkészítve, hogy ők biztosan meg fogják érteni, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek volt az, aki adta ezt a tudást. Radhe és Krishna az aranykorban voltak; ők nem adhatták maguknak ezt a tudást. Biztos, hogy valaki másra volt szükség, hogy tudást adjon nekik. Biztos, hogy valaki másnak kellett őket képessé tenni arra, hogy átmenjenek. Ki adta nekik ezt a tudást, hogy igényeljék a királyságukat? A szerencse nem teremtődik meg magától. Annak érdekében, hogy képessé tegyétek magatok arra, hogy megteremtsétek a szerencséteket, szükség van egy apára, vagy egy tanárra. Ők azt mondják, hogy egy guru üdvösséget ad, de ők még az üdvösség, vagy a felszabadulás jelentését sem értik. A háztartás ösvényén lévők azok, akik megkaphatják a felszabadulást. A „felszabadulás” azt jelenti, hogy mindenki visszamegy az Atyához. Ezt senki nem érti. Ők sok nagy üzletet nyitnak az imádat ösvényén. A tudás ezen igaz ösvényének ez az üzlete az egyedüli, míg minden más az imádat ösvényének az üzletei. Az Atya azt mondja: Minden Véda és szentírás az imádat ösvényének a szertartásai. Engem nem lehet megtalálni azzal, hogy bűnbánatot tartanak, tapasyiát, stb. végeznek, vagy a Védákon, vagy szentírásokon keresztül. Én nektek, gyerekeknek ezt a tudást adom, és tisztává teszlek benneteket. Én vagyok az Üdvösség Adományozója az egész világ számára. Nektek a felszabaduláson keresztül el kell mennetek az üdvösségbe. Nem mindenki fog elmenni az aranykorba. Ez a dráma előre elrendelt. Bármit tanítottak nektek az előző ciklusban és bármilyen képek készültek, azok most újból el fognak készülni. Az emberek azt mondják, hogy az egész világ a három vallás lábán áll, hogy az istenségi vallás lába eltört, és ezért a világ folyamatosan rázkódik. Korábban csak az, az egy vallás volt, amit az osztatlan királyságnak neveztek. Aztán annak az egy vallásnak a lába eltűnt, és a három láb felmerült. Emiatt nem maradt erő. Ők folyamatosan maguk között harcolnak és vitatkoznak. Nem ismerik az Urat és a Mestert, és így árvákká váltak. Nektek nagy taktikára van szükségetek, hogy magyarázzatok nekik. A kiállításokon is el kell magyaráznotok, hogy Shri Krishna nem a Gita Istene; az a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, akinek a születési helye Bharat. Shri Krishna testi, míg az, az Egyetlen testnélküli. Az Ő dicsérete teljesen különbözik Shri Krishnáétól. Egy rajzfilmet kellene készítenetek olyan okos módon, hogy az bebizonyítsa, hogy ki mondta el a Gitát. Ez olyan, mintha egy nagytükröt tennétek a vak elé. Nem szabad túlzottan belemennetek dolgokba. A legnagyobb hiba, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek dicséretét átadják Krishnának, akinek a dicsérete teljesen különbözik az Övétől. Lakshmi és Narayan képének az alján azt írják: Radhe és Krishna. Később ők válnak Lakhsmivá és Narayanná. Lakshmi és Narayan az aranykorban vannak, míg Ráma és Szita az ezüstkorban. Az első gyermek Shri Krishna, és őt mégis a rézkorba helyezték. Mindazok a dolgok rögzítve vannak az imádat ösvényén. Akik külföldiek, azok mit tudnak erről? A drámának megfelelően senki másnak nincs ez a tudása. Azt mondják, hogy a tudás a nappal és az imádat az éjszaka. Emlékeznek Brahma nappalára és éjszakájára. Ki alapította meg az aranykort? Brahma honnan jött? Hogyan ment el a szubtilis régióba? A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek volt az, aki megteremtette a szubtilis világot, ahol Brahmát mutatják. Azonban Brahma, az Emberiség Atyja nem ott létezik. Biztosan az Emberiség Atyjának valaki másnak kell lennie. Ő honnan jött? Senki nem képes ezeket a dolgokat megérteni. Isten, Shri Krishnát a végső születésében a Szekerévé tette. Ez sincs ott senki intellektusában. Ez egy hatalmas osztály. Ha egy tanár képes megérteni, hogy milyen egy diák, akkor az Atya ezt ne értené meg? Ez a korlátlan Atya osztálya. Minden aspektus, amit itt tanítanak, különleges. Olyan nagy zavarodottságot teremtettek a szentírásokban azzal, hogy a teljes pusztulást mutatták. Nagyon nagy az arroganciájuk. Nézzétek meg, hogyan ülnek és mondják el a Ramayanát, a Gitát, stb. Shri Krishna nem mondta el a Gitát. Ő hallotta a Gita tudását, és elérte a királyi státuszt. Ti elmagyarázzátok és bebizonyítjátok, hogy ez az Egyetlen a Gita Istene. Ezek az Ő erényei, és ezek Krishna erényei. Ezen hiba miatt Bharat olyanná vált, mint egy kagyló. Ti anyák elmondhatjátok nekik: „Ti emberek azt mondjátok, hogy az asszonyok a pokol kapuja, de a Legfelső Lélek az anyák fejére helyezte ennek a tudásnak az urnáját. Az anyák azok, akik a mennyország kapujává válnak. Ti rágalmaztok minket”. Azonban, akik ezt mondják, azoknak nagyon okosaknak kell lenniük. Le kell jegyeznetek minden pontot és magyaráznotok kell nekik: „Valójában az imádat ösvénye a háztartásbeliekért van. Ez a könnyű raja jóga a háztartás ösvényéért van. Nekünk ezt be kell bizonyítanunk nektek.” Nektek, gyermekeknek ki kell nyilvánítanotok az Atyát. Állandóan tartsátok az arcotokat vidáman és legyetek megrázhatatlanok, stabilak és mámorosak. Ahogy előrehaladtok, biztosan dicsérni fognak titeket. Ti, mind Brahma kumarok és kumarik vagytok. Egy kumari az, aki másokat arra inspirál, hogy igényeljék az örökségüket 21 születésre az Atyától. A kumariknak nagy a dicsérete. A Mamátok az első számú kumari. Egy nagyon jó csillagra van szükség a Hold mellett. Az, az Egyetlen a Tudás Napja, és ez a valaki, az inkognitó anya. Az, az anya más. Csak ti, gyerekek érthetitek meg ezeket a dolgokat, és magyarázhatjátok el másoknak. Az, az anya, akinek a nevében azok a templomok megépültek, teljesen különbözik ettől az anyától. Ennek az öreg, inkognitó anyának nincs temploma. Ez az anya és az Atya összekapcsoltak. A világon senki nem tudja ezt. Ez nem lehet Krishna, mert ő az aranykor hercege. Isten nem léphet be Krishnába. Ezt nagyon könnyű elmagyarázni. A Gita Istenének a dicsérete más. Az a Tisztító, a Vezető és az egész világ Felszabadítója is. Az emberek meg fogják érteni ezekből a képekből, hogy Isten dicsérete teljesen különbözik Krishna dicséretétől, és hogy nem mindenkinek lehet ugyanaz a dicsérete. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tegyétek az állapototokat megrázhatatlanná és elmozdíthatatlanná és a nagy mámorévá. Tartsátok az arcotokat állandóan vidáman.

2. Maradjatok ennek a tudásnak a tiszta büszkeségében, és nyilvánítsátok ki az Atyát. Bizonyítsátok be, hogy ki a Gita Istene, és adjátok át mindenkinek az Atya igaz bemutatását.

Áldás:
Legyetek igaz szolgálók és az emlékezés megtestesítői, emlékeztessétek a lelkeket önmagukra.

Használjátok az emlékezés egy megtestesítőjének a jellemzőit, hogy másokat az emlékezés megtestesítőivé tegyetek, mert ez azt jelenti, hogy igaz szolgálatot végeztek. A jellemzőitek emlékeztessenek másokat arra, hogy lelkek, és amikor valaki homlokára néznek, a ragyogó lelket, vagy ékszert lássák. Mint amikor az emberek egy kígyón ékszert látnak, akkor a figyelmük nem megy le a kígyóról, ugyanilyen módon a múlhatatlan, ragyogó ékszert lássátok, engedjétek, hogy elfelejtsék a test tudatosságot, és a figyelmük automatikusan a lélek felé menjen. Akik ezt elfelejtették, azok kerüljenek ennek tudatába, és akkor azt fogják mondani, hogy igaz szolgálók vagytok.

Slogen:
Semmisítsétek meg azt az intellektust, ami a hibákat szívja magába, és egy satopradhan és isteni intellektust fogadjatok örökbe.