30.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek szellemi vezetőkké kell válnotok és mutassátok meg az utat mindenkinek minden más vallásból a béke földjére és a boldogság földjére. Ti igaz vezetők vagytok.

Kérdés:
Mely gyermekek kapják meg a teljes erőt azzal, hogy emlékeznek az Atyára?

Válasz:
A gyermekek, akik azzal együtt, hogy emlékeznek az Atyára, teljesen becsületesek is Vele és nem rejtenek el semmit. Azok, akik igazak maradnak az igaz Atyához, és nem követnek el semmilyen bűnt, megkapják az erőt az emlékezésükből. Néhány gyermek folyamatosan hibákat követ el és aztán megbocsátást kér. Baba azt mondja, nem lehet megbocsájtás. Ott van a pontos karmikus számla minden egyes cselekedetért.

Ének:
A mi zarándoklatunk különleges.

Om shanti.
Ti gyermekek hallottátok az éneket. Annak érdekében, hogy lássák, hogy a gyermekek hogyan vonják ki a tudás pontjait, nektek ilyen dalokat kellene találnotok és meg kellene őket kérnetek, hogy vonják ki az ilyen dalok igaz jelentését, mert ezeket a dalokat is korrigálni kell. Baba elmagyarázta, hogy van néhány nagyon jó dal, amik sokat segíthetnek, hogy boldogságot hozzanak valakinek, aki aggodalomban ül. Ezek a dalok nagyon hasznosak. Amikor meghallgatjátok ezeket a dalokat, ti gyorsan tudatossá váltok. Ti, gyermekek tudjátok, hogy valóban a föld szerencsés csillagai vagytok. Ez a mi zarándoklatunk teljesen különbözik az odaadás ösvényének zarándoklataitól. Ti vagytok a pandava hadsereg. Azokon a zarándoklatokon ők a vezetők egy hadseregével rendelkeznek. Minden csoportot egy másik vezető vezet. Ők megőrzik a regisztert és megkérdezik tőletek, hogy melyik klánhoz tartoztok. Minden vezető azokat vinné el a saját klánjából. Olyan sok vezető van, akik odaviszik az embereket. Ti szellemi vezetők vagytok. A ti nevetek a Pandav Hadsereg. A pandaváknak nincs királysága. A vezetőket (pundas) pandaváknak nevezik. Az Atya a korlátlan Vezető. A vezetők zarándoklatra visznek benneteket. A hívők megértik, hogy azok a vezetők elhozták a zarándokokat. Ti vezetőkké váltok a tudás ösvényén. Itt senki elvitele bárhová nem kérdéses. Ti megmutathatjátok valakinek az ösvényt, miközben otthon ül. Aztán az, az egy, akinek megmutattátok az ösvényt, szintén egy vezetővé válna. Nektek meg kell mutatnotok ezt az ösvényt egymásnak: manmanabhav. Biztosan sokan vannak közöttetek is, akik voltak zarándoklatokon. Az intellektusotok tudná, hogyan menjetek Badrinathba, vagy Amarnathba, stb. Azok a vezetők is tudják. Ti szellemi vezetők vagytok. Nektek nem szabad elfelejtenetek, hogy a legemelkedettebb átmeneti korban vagytok. Ti, gyermekek csak egyetlenegy dologgal rendelkeztek az intellektusotokban, hogy vezetők vagytok a felszabadulásba és életben való felszabadulásba. Az nem úgy van, hogy a vezetők a mennyországba különböznek azoktól a felszabadulásba. Ti hittel rendelkeztek, hogy el fogtok menni a felszabadulás földjére és aztán elmentek az új világba. Ti vezetők sorszám szerintiek vagytok, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Sok típusú vezető van. Ti első osztályú vezetők vagytok, akik megmutatjátok mindenkinek az utat a tisztaságba. Mindenkinek tisztának kell maradnia. Mindenki látásmódjának teljesen meg kell változnia. Megígértétek, hogy nem fogtok senki másra emlékezni, csak az Egyre. „Baba, én csak Rád és egyedül Rád fogok emlékezni. Amikor Hozzád tartozom, a csónakom keresztül tud menni.” A jövőben csak boldogság, semmi más, csak boldogság lesz. Az Atya most elvisz minket a boldogság kapcsolataiba. Itt nincs más, csak szomorúság és bármilyen boldogság, olyan, mint egy varjú ürüléke. Ti most az újvilágért tanultok. Tudjátok, hogy először elmentek a felszabadulás földjére, és aztán eljöttök ide. Ti biztosan haza fogtok térni. Ez az emlékezés erejének zarándoklata. Emlékezni kell a béke földjére. Az Atyára is emlékezni kell. Nektek őszintének kell lennetek az Atyával. Az Atya azt mondja, az nem úgy van, hogy én tudom, mi van mindannyitokban. Nem. Baba elmagyarázza, hogy ti mindannyian milyen tetteket hajtotok végre. Ő arra inspirál benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést. Ugyanakkor, amikor ti szófogadatlanok vagytok Vele, vagy bűnt követtek el, benneteket megkérdeznek: Követtetek el bűnt? Baba elmondta nektek, hogy a szemek nagyon becsapók. Nektek el kell mondanotok Babának: Baba, ma a szemeim nagymértékben becsaptak engem. Én óvatos vagyok, miközben itt vagyok, de amikor hazatérek, az intellektusom csalfaságot okoz. Baba, én elkövettem egy nagy hibát. Kérlek, bocsáss meg nekem. Baba azt mondja, ebben a megbocsájtás nem kérdéses. Az emberek a világban azt megteszik. Valaki megüt egy másikat és aztán megbocsájtást kér, és minden újból rendben van. Nem tart hosszú ideig, hogy megbocsájtást kérjenek ily módon. Ti nem folytathatjátok a rossz tettek végrehajtását és aztán nem mondhatjátok azt, bocsánat. Ez itt nem működik. Minden felhalmozódik. Bármilyen helyes, vagy helytelen tettet hajtotok végre, az felhalmozódik, és biztosan megkapjátok a helyes, vagy helytelen tettek gyümölcsét a következő születésben. A megbocsájtás itt nem kérdéses. Valaki bármit tegyen, ő megkapja annak a gyümölcsét, annak megfelelően. Baba ezt ismételten elmagyarázza nektek. Ő azt mondja, a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Az szomorúságot okoz attól az időtől, hogy elkezdődik, a középen át, egészen a végéig. Babát hívják a Tisztítónak. Azokat hívják tisztátalanoknak, akik elmerülnek a bűnben. Az Atya azt mondja, amikor innen elmentek, és kimentek, ha képtelenek vagytok arra, hogy betartsátok a szabályokat, képtelenek lesztek arra is, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Baba megkapja az összes hírt. Miközben néhányan itt vannak, azt mondják, hogy ez nagyon jó, és aztán, amikor kimennek, képtelenek arra, hogy ezt a gyakorlatba tegyék. Az aranykorban a bűnt nem említik. Ez most Bharat állapota. Ott ők nagy palotákban élnek. Ők nagy boldogsággal rendelkeznek. Baba megkérdezi a gyermekeket mindennel kapcsolatban. Át kell adnotok Babának az összes hírt. Néhányan még hazudnak is. Csak kérdezzétek meg önmagatoktól, mennyit hazudok? Valakinek egyáltalán nem szabadna semmilyen hazugságot mondania Babának. Az Atya az Egy, aki igazságossá tesz benneteket. Ott nincs semmilyen hazugság. Ott annak se neve, se nyoma. Itt, ezen az oldalon nem létezik az igazság neve, vagy nyoma. Ott van a különbség. Az Atya azt mondja, ez a tüskék dzsungele. Ugyanakkor senki nem tekinti önmagát egy tüskének. Az Atya azt mondja, a kéjvágy kardjának a használata a legnagyobb tüske. Emiatt van az, hogy boldogtalanná váltatok. Baba most eljött, hogy átadja nektek a nagy boldogságot. Tudjátok, hogy korábban valóban nagy boldogsággal rendelkeztetek. Az aranykort hívják a boldogság földjének. Ott nincs betegség. Ott nincsenek kórházak, vagy börtönök, stb. Az aranykorban még a szomorúságot sem említik. Az ezüstkorban két fokkal kevesebb van, és így van valami, ami történik. Ugyanakkor, azt mégis mennyországnak nevezik. Az Atya azt mondja, nektek, gyermekeknek korlátlan érzékfeletti örömben kellene maradnotok. Emlékezzetek az Egyre, aki tanít benneteket. Isten a mi Tanárunk. Mindenki emlékszik a tanárára. Nagyon könnyű számotokra, gyermekek, akik itt éltek. Itt nincs kötés. Ti teljesen szabadok vagytok bármilyen típusú kötéstől. Amikor a bhattit megteremtették az elején, ők szabaddá váltak a kötéstől. Az egyedüli elfoglaltság a szolgálat, és hogy növeljétek a szolgálatot. Baba folyamatosan sokat magyaráz. Néhányan eljönnek Babához, és egy vagy másfél hónapon át nagy lelkesedéssel rendelkeznek, és aztán lustákká válnak. Aztán, még csak el sem jönnek a centrumokba. Achcha. Mit lehet akkor tenni? Írhattok, és megkérdezhetitek tőlük, hogy mért nem jönnek többé. Mondjátok el nekik, azt gondoltam, hogy Maya talán megtámadott, vagy csapdába estél a rossz társaságban, vagy helytelen tettet követtél el és elbuktál. Mindezek ellenére fel kell emelni őket. Nektek meg kell tennetek ezt az erőfeszítést. Meg kell hódítanotok a szívüket. Írhattok nekik egy levelet. Sokan nagyon szégyellik magukat és így elveszítik a reményt. Amikor elmennek innen, hogy hazatérjenek, a hírek eljönnek, hogy ők csak otthon vannak. Azt mondják, hogy a szívük többé már nincs ebben benne. Néhányan írnak egy levelet és azt mondják, a tudásotok nagyon jó, de nem tudok tiszta maradni. Ezért elhagytam a tudást. Nem rendelkezem akkora erővel. Ők csak ezt írják. Nézzétek meg, hogy a bűn hogyan készteti őket bukásra. Amikor eljönnek ide, fölemelik a kezüket és azt mondják, hogy a napdinasztia Narayanjává válnak egy hétköznapi emberből. Ez a tudás azért van, hogy egy hétköznapi emberi lényből Lakshmivá, vagy Narayanná váljatok. Az Atya azt mondja, a cukornád tudja, és annak a tartója is tudja. Ez az egy Baba táskája. Ez az egy nagyon világosan kérdez mindenről. Ő megkapja a híreket mindennel kapcsolatban. Shiv Baba azt mondja, én eljövök, hogy tanítsalak benneteket. Azok, akik tanulnak, mesterekké fognak válni. Az Atya azt mondja, a ti látásmódotoknak nagyon meg kell változnia. Minden lépésben óvatosságnak kell lennie. Azzal, hogy rendelkeztek ezzel az emlékezéssel, több milliót tudtok keresni minden lépésnél. Sok gyermek elbukik. Még a szolgálatkész vezetők is elbuknak. Amikor az emberek zarándoklatokra mennek, tiszták maradnak. Ugyanakkor, néhányan olyannyira a szokásaik megszállottjai, hogy még akkor is visznek magukkal alkoholt, amikor zarándoklatra mennek. Ők azt eldugják. Még a nagy és fontos emberek sem tudják azt abbahagyni. Akkor mi haszna van annak a zarándoklatnak? Azok is, akik harcba mennek, sok alkoholt isznak. Először alkoholt isznak, és aztán a repülőgépüket egy gőzösnek vezetik. Megsemmisítik a gőzöst és megölik önmagukat. Ti most megkapjátok a tudás nektárját. Ugyanakkor, az emlékezés a fő dolog. Ezen keresztül van az, hogy örökké egészségessé, és örökké gazdaggá váltok 21 születésre. Baba elmondta nektek, hogy írjátok le: Gyertek és értsétek meg, hogyan tudtok örökké egészségessé és gazdaggá válni 21 születésre. Ti, Bharat emberei tudjátok, hogy nektek valóban hosszú volt az életetek időtartama Bharatban. Az aranykorban senki nem válik beteggé. Az aranykorban az istenségek kora kb. 150 év. Ők 16 mennyei fok teljesek. Néhányan megkérdezik, hogy ez hogyan lehetséges. Mondjátok el nekik, ott az öt bűn nem létezik. Ha ott is létezne az öt bűn, az hogyan lehetne Isten királysága? Ti biztosan láttátok azokat a szobrokat, amik megmutatják, hogy az istenségek hogyan estek a bűn ösvényére. Azok nagyon piszkos képmások. Ez a Baba azt mondja, én elmondom nektek, hogy mit láttam. Shiv Baba azt mondja, én egyszerűen átadom a tudást. Shiv Baba elmondja nektek a tudás dolgait és ez az egy elmondja nektek a saját tapasztalatát. Itt, ott a kettő. Ez az egy folyamatosan megosztja a tapasztalatát. Mindenki ismeri a saját életét. Ti tudjátok, hogy fél cikluson át bűnt követtetek el. Ott senki nem követ el semmilyen bűnt. Itt senki nem tiszta. Gyermekek, tudjátok, hogy az igazi Bhagawad most történik. Isten itt ül, és átadja nektek, gyermekeknek a tudást. Valójában csak egy Gitának szabadna lennie. Ugyanakkor, mit írnátok Shiv Baba életrajzával kapcsolatban? Ti tudjátok, hogy egyik könyv sem fog megmaradni, mert a pusztulás előttetek áll. Ez a tudás az erőfeszítés megtételéért véget fog érni, és aztán, a jutalom el fog kezdődni. Hasonló módon, mindaz, ami megtörténik a drámában, folyamatosan felvételre kerül a filmszalagon, és aztán a jutalom frissen el fog kezdődni. Az összes sok léleknek a drámában megvan a saját rögzített szerepe. Azok, akik meg akarják érteni ezeket a dolgokat, így fognak tenni. Ez egy korlátlan játék. Magyarázzátok el mindenkinek, hogy el tudjátok mondani ezen korlátlan játék eleje, közepe és vége titkait. Az a testetlen világ, és ez a testi világ. Mi el fogjuk magyarázni nektek az összes titkot azzal kapcsolatban, hogy ez a ciklus hogyan forog. Bárkinek magyarázzák el, és ő nagyon fogja élvezni. Ne gondoljátok azt, hogy senki nem hallgat meg benneteket. Sok alattvalót meg kell teremteni. Nem szabad szívszélütést kapnotok a szolgálatban. Csak folyamatosan magyarázzatok. Sok vásárló eljön hozzátok, üzletemberekhez. Ti üzletemberek azt mondjátok, gyertek, és egy korlátlan üzletet kötünk veletek. Bharatban ott volt az istenségek királysága. Az hová tűnt? Gyertek és elmagyarázzuk nektek, hogy ők hogyan vettek 84 születést. Isten beszél. Ti nem ismeritek a saját születéseiteket. Sok szolgálatot tudtok végezni. Amikor van időtök, gyertek, és elmondjuk nektek a világ történetét, és földrajzát. Senki más, csak az Atya tudja ezt elmagyarázni. Gyertek és elmagyarázzuk nektek a Teremtő és a teremtés titkait. Ez most az utolsó születésetek. Ti most tudtok keresni a jövőért. Baba elmagyarázza nektek, gyermekeknek a módszert, hogy hogyan végezzetek szolgálatot. A ti vásárlóitok nagyon boldogok lesznek, amikor hallják ezeket a dolgokat. Meg fognak hajolni előttetek, és megköszönik nektek. Az üzletemberek még több szolgálatot tudnak végezni. Az üzletemberek valamennyit félretesznek jótékonyságra. Ti nagyszerű és igazságos lelkekké váltok. Az Atya eljött és feltölti a kötényeiteket a tudás múlhatatlan ékszereivel. Baba átadja nektek az összes típusú tanácsot azzal kapcsolatban, hogyan tegyétek ezt, vagy azt. Folyamatosan adjátok át az üzenetet. Ne fáradjatok el. Foglaljátok el önmagatokat abban, hogy hasznot hoztok sokaknak. Ne legyetek lusták. Engedjétek, hogy a látásmódotok jó legyen. Ne váljatok mérgessé. Nagy taktikával legyetek kapcsolatban mindenkivel. Az Atya folyamatosan sok különböző módszert magyaráz el nektek. Ez nagyon könnyű az üzlettulajdonosok számára. Ez egy üzlet és az is egy üzlet. Azok az emberek azt mondanák, ez egy nagyon jó üzlet. Sokan ott nagyon gyorsan vásárlókká válnak. Ők azt mondanák, sok segítséget kellene adni egy ilyen nagyszerű személynek, aki ilyen üzleteket köt. Mondjátok el nekik, ez a ti utolsó születésetek, amiben újból egy hétköznapi emberi lényből istenséggé válhattok. Mindenki megkapja a jutalmat annak megfelelően, hogy mit tesz. Ellenőrizzétek önmagatokat. A látásmódom bármilyen módon is helytelen volt a mai nap? Ugye azt nem húzta semmilyen asszony? Amikor valaki szégyelli magát, ő abbahagyja, hogy eljöjjön ide. Nem egy kis dolog a világ mesterévé válni. Valaki minél hosszabb ideig volt egy hívő, annál boldogabbá válik. Azok, akik kevesebb odaadást végeztek, kevésbé lesznek boldogok. Ezt a számlát is meg kell érteni. Az intellektus azt mondja, nekem most haza kell térnem, és aztán el kell mennem az új világba. Én egy új ruhát öltök, és eljátszom a szerepemet. El fogom hagyni ezt a testet, és aztán ott lesz az aranykanál a szájban. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ne kövessetek el semmilyen helytelen tettet a látásmódotokon keresztül. Először is a látásmódotokat kell megváltoztatnotok. Maradjatok óvatosak minden lépésnél, és halmozzátok fel a több milliós bevételt.

2. Amikor időtők van, kössétek meg ezt a korlátolt üzletet. Ne váljatok elkeseredetté a szolgálatban. Mindenkinek adjátok át az Atya üzenetét, és ne fáradjatok el.

Áldás:
Legyetek pontos erőfeszítés tévők, akik megtapasztalnak minden belső boldogságot és az összes erőt a szeretet ölében.

Azok, akik igaz erőfeszítés tévők, nem tapasztalnak kemény munkát vagy fáradságot, de mindig mámorosak maradnak a szeretetben. Mivel önátadók, még a gondolataikkal is azt tapasztalják, hogy BapDada mozgatja őket, és nem a kemény munka lába, de a szeretet ölében mozognak. Mivel megtapasztalják az összes elérést a szeretet ölében, ők nemcsak mozognak, de állandóan és folyamatosan repülnek a boldogság, a belső öröm és az összes erők tapasztalatával.

Slogen:
Amikor a hit alapja szilárd, ti természetes módon egy emelkedett életnek tapasztaljátok az életet.