30.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek szellemi vezetőkké kell válnotok és el kell mennetek erre a zarándoklatra, hogy képessé tegyetek másokat is arra, hogy arra elmenjenek. Ez az emlékezés a zarándoklatotok. Folyamatosan legyen emlékezés és a boldogságotok higanyszála emelkedni fog.

Kérdés:
Milyen szanszkarák tűnnek el és milyen szanszkarák maradnak meg, ahogy elmentek a testetlen világba?

Válasz:
Ott a tudás szanszkarái eltűnnek és csak a jutalom szanszkarái maradnak meg. Ezen szanszkarák alapján van az, hogy megtapasztaljátok a jutalmatokat az aranykorban. A tanulás és az erőfeszítés megtételének a szanszkarái ott nem maradnak meg. Ha egyszer megkaptátok a jutalmat, ez a tudás véget ér.

Ének:
Ó éjszaka vándora, ne csüggedj. A hajnal célja nincs messze.

Om shanti.
Itt személyesen Shiva Isten beszél hozzátok. Azt mondják a Gitában, hogy shri Krishna isten beszél. Ugyanakkor Krishna nem jelenhet meg előttetek személyesen ugyanazzal a névvel és formával. A testetlen Isten az, aki beszél, és Ő személyesen hozzátok beszél. Ha ők azt mondják, Krishna isten beszél, ez olyan, mintha egy testi lényre utalnának. Azok, akik elmondják a védákat és szentírásokat, soha nem mondanák azt, Isten beszél, mert azok a szentek, bölcsek és mahatmák, mind testiek. Az Atya azt mondja: Ó szellemi utazók. A Szellemi Atya biztosan a lelkeknek mondaná: Gyermekek, ne csüggedjetek. Néhányan elcsüggednek, miközben a zarándoklaton vannak és így visszafordulnak. Azok fizikai zarándoklatok. Ők meglátogatnak sok különböző templomot, miközben egy fizikai zarándoklatra mennek. Néhányan meglátogatják a Shiva templomot, ahol az imádat ösvényének összes fizikai képmását őrzik. Az a Legfelső Szellem, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek átadja nektek ezt a tudást és azt mondja nektek, lelkeknek: Ó gyermekek, egyedül velem kössétek össze az intellektusotok jógáját. Amikor az emberek elmennek azokra a zarándoklatokra, ott brahmin papok ülnek, akik énekelnek, és történeteket mesélnek a szentírásokból. Ugyanakkor, a tiétek az egyedüli igaz Narayanná válás igaz története, vagyis, hogy hogyan váljatok egy hétköznapi emberből Narayanná. Ti megértitek, hogy először el fogtok menni az édes otthonba és aztán lejöttök Vishnu földjére. Ebben az időben Brahma földjén vagytok. Ezt hívják a szülői otthonnak. Ti most nem rendelkeztek semmilyen ékszerrel, mert a szülői otthonban vagytok. Megértitek, hogy nektek korlátlan boldogságot kell kapnotok a férjetek otthonában. Itt, a vaskori férjek otthonában korlátlan a szomorúság. Nektek keresztül kell mennetek a boldogságnak arra a földjére. Nektek innen át kell kerülnötök. Az Atya mindannyitokat a szemére ültet és hazavisz. Krishna apját úgy ábrázolták, hogy ő keresztülviszi őt a folyón egy kosárban. Itt a korlátlan Atya keresztülvisz benneteket a férjetek otthonába. Először Ő elvisz benneteket a testetlen otthonba és aztán elküld a férjetek otthonába. Ti el fogjátok felejteni a férjetek otthonának és a szülői otthonnak mindezen aspektusait. Az a ti testetlen szülőtök otthona. Ott el fogjátok felejteni ezt a tudást. A tudás szanszkarái eltűnnek és csak a jutalmatok szanszkarái fognak megmaradni. Aztán az egyedüli tudatosság, amivel ti, gyermekek rendelkezni fogtok, a jutalmatoké lesz. Elmentek és veszitek a boldogság születését a saját jutalmatoknak megfelelően. Nektek el kell mennetek a boldogság földjére. Ha egyszer megkapjátok a jutalmat, ez a tudás véget ér. Megértitek, hogy a jutalomnak ugyanazok a cselekedetei újból megtörténnek. A szanszkaráitok a jutalmatoknak megfelelők lesznek. Most a szanszkaráitok az erőfeszítésé. Az nem úgy van, hogy ott mindkettő, az erőfeszítés és a jutalom szanszkarái is megmaradnak. Nem. Ez a tudás ott nem fog megmaradni. Ez a ti szellemi zarándoklatotok és az Atya a fő Vezetőtök. Valójában ti is szellemi vezetőkké váltok és mindenkit magatokkal visztek. Azok a vezetők fizikaiak, míg ti, vezetők szellemiek vagytok. Ők elmennek Amarnathba nagy pompával és felhajtással. Nagy csoportok mennek el különösen Amarnathba, pompával és felhajtással. Baba látta, hogy sok szent és bölcs ember magukkal viszik a hangszereiket is. Ők még egy orvost is magukkal visznek, mert ott az időjárás hideg és néhányan megbetegednek. A ti zarándoklatotok nagyon könnyű. Az Atya azt mondja: A ti zarándoklatotok az emlékezésé. A fő dolog az emlékezés. A boldogságotok higanyszála magasan marad, ha folyamatosan emlékezéssel rendelkeztek. Másokat is magatokkal kell vinnetek ezen a zarándoklaton. Ez a zarándoklat csak egyszer történik meg. Azok a fizikai zarándoklatok az imádat ösvényén kezdődnek, de azok nem kezdődnek el rögtön az elején. Az nem úgy van, hogy a templomokat és a képmásokat azonnal elkészítik. Azokat később készítik el folyamatosan. Először megépítik Shiva templomát. Először megépítik Szomnath templomát (Shiva képmását) az otthonaikban, így nincs arra szükség, hogy bárhova is elmenjenek. Azok a templomok mind később épülnek meg. Az sok időt vesz igénybe, mert az új szentírások, az új képek, az új templomok folyamatosan és lassan készülnek el. Ez időt vesz igénybe, mert ott kell lennie azoknak is, akik tanulmányozzák a szentírásokat. Csak, amikor az a kultusz terjeszkedik, van az, hogy a gondolat felmerül, hogy elkészítsék a szentírásokat. Időt vesz igénybe, hogy olyan sok zarándokhelyet, olyan sok templomot és képet készítsenek. Bár azt mondják, hogy az imádat ösvénye a rézkorban kezdődik, az időt vesz igénybe. A fokok fokozatosan csökkennek. Az imádat először önzetlen, később válik önzővé. Ezen aspektusok bizonyítékát nagyon világosan ábrázolják a képeken. Azoknak, akik magyaráznak, használniuk kell az intellektusukat, hogy hogyan kellene olyan képeket készíteniük, hogy elmagyarázzák a különböző aspektusokat. Ezek az elképzelések nincsenek ott mindenki intellektusában. Mindannyian sorszámszerintiek. Néhányan egyáltalán nem képesek erre használni az intellektusukat és így ennek megfelelően kapnak egy státuszt. Megérthető, hogy mivé fognak válni. Ahogy tovább haladtok, ezt még jobban megértitek. Amikor a háború megtörténik, mindent megértetek gyakorlati módon. Akkor nagy lesz a bűnbánat. Abban az időben nem lesztek képesek tanulni. A háború idején ott lesz az elkeseredés sikolya. Nem lesztek képesek meghallgatni azokat. Ki tudja, mi fog történni? Láttátok, mi történt a szétszakadás idején. A pusztulás ideje nagyon komoly. Igen, ti nagyon sok víziót fogtok kapni, amin keresztül megtudjátok, ki mennyit tanult. Ott lesz a nagy bűnbánat és megkapjátok a víziókat is. Abbahagytátok a tanulást és ezért van az, hogy az állapototok ilyenné vált. Daramraj hogyan büntethetne meg benneteket anélkül, hogy először átadná a víziót? Ő mindenről víziókat ad. Nem lesztek képesek bármit is tenni abban az időben. Azt fogjátok mondani, ó az én sorsom. Az erőfeszítés megtételének az ideje most véget ért. Ezért az Atya azt mondja: Miért nem tesztek most erőfeszítést? Azzal, hogy szolgálatot végeztek, fel fogtok mászni az Atya szívtrónusára. Az Atya azt mondaná: Ez a gyermek jó szolgálatot végez. Ha egy katona meghal, a kollégái, a barátai és a rokonai is kapnak egy díjat. Itt a korlátlan Atya az, aki átadja nektek a díjat. Ti megkapjátok a díjat az Atyától a jövőtök 21 születésére. Nektek, mindannyitoknak a szívetekre kellene helyeznetek a kezeteket és meg kellene kérdeznetek önmagatoktól, hogy mennyit tanultok. Ha képtelenek vagytok arra, hogy önmagatokba szívjátok a tudást, azt mondanák, hogy az nincs ott a szerencsétekben. Azt mondanátok, hogy a sorsotok nem olyan jó. Azok, akik nagyon sok rossz tettet hajtottak végre, semmit nem tudnak venni ebből a tudásból. Az Atya elmagyarázza: Édes gyermekek, nektek el kell vinnetek a társaitokat is erre a szellemi zarándoklatra. A ti kötelességetek az, hogy mindenkinek beszéljetek erről a zarándoklatról. Mondjátok el nekik, hogy a mi zarándoklatunk szellemi, míg más zarándoklatok fizikaiak. Ők egy varázstavat ábrázolnak Rangoon mellett. Azt mondják, hogy azzal, hogy abban megfürödtök, egy tündérré tudtok válni. Ugyanakkor, senki nem válik egy tündérré. Ez a tudásban való fürdés kérdése, amin keresztül a Paradicsom császárnőjévé válhattok. Hétköznapi dolog számotokra, hogy a tudás és a jóga erőin keresztül elmenjetek és visszatérjetek a Paradicsomból. Valójában megállítottak titeket abban, hogy állandóan transzba menjetek, mivel az egy szokássá vált. Ezért ez a tudás Manszarovárja. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljön és átadja nektek a tudást ezen az emberi testen keresztül. Ezért hívják ezt Manszarovárnak. A manszarovár szó jelentése az óceánból jön. Nagyon jó megfürödni a tudás óceánjában. A császár feleségét császárnőnek hívják a Paradicsomban. Az Atya azt mondja: Ti is a Paradicsom mestereivé váltok. Szeretet van a gyermekek iránt. Kegyelem van mindenki iránt. Kegyelem van a szent emberek iránt is. Azt írják a Gitában, hogy Isten felemeli a szent embereket. A felemelés megtörténik a tudáson és a jógán keresztül. Nektek, gyermekeknek nagyon ébernek és aktívnak kell lennetek, hogy magyarázzatok másoknak. Mondjátok el nekik: Minden, amit tudtok, olyan, mint az író. Ti nem ismeritek az Egyet, aki átadja a vajat. Az Atya mindent nagyon világosan elmagyaráz, de mindez attól függ, hogy abból mennyi ül meg az intellektusotokban. Azzal, hogy felismerik az Atyát, az emberi lények olyanná válnak, mint a gyémánt. Azzal, hogy nem ismerik Őt, az emberi lények olyanná válnak, mint a kagylók és teljesen tisztátalanok. Azzal, hogy ismerik az Atyát, tisztává válnak. A tisztátalan világban nincs senki tiszta. A gyermekek, akik maharatik, képesek lesznek nagyon jól elmagyarázni ezeket az aspektusokat. Nagyon sok Brahma kumar és kumari van. A Prajapita Brahma név is jól ismert. Ti vagytok Prajapita Brahma szájon keresztül született gyermekei. Brahmát százkarral, vagy ezerkarral ábrázolják. Azt is elmagyarázták, hogy Brahma nem rendelkezhet annyi karral. Brahmának olyan sok gyermeke van. Brahma kinek a gyermeke? Neki is van egy Atyja. Brahma Shiv Baba gyermeke. Ki más lehetne az Atyja? Az nem lehet egy emberi lény. Brahmára, Vishnura és Shankarra a szubtilis régió lakóiként emlékeznek. Ők nem jöhetnek el ide. Brahma, az emberiség Atyja biztosan itt lenne. Ő nem tudja megteremteni az embereket a szubtilis régióban. Ezért, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljön és megteremti a Shiv Shakti Hadsereget Brahma száján keresztül. Nektek először be kell mutatnotok önmagatokat Brahma szájon keresztül született gyermekeiként. Mondjátok el nekik, hogy ők is Brahma gyermekei. Prajapita Brahma mindenki Atyja. Később más generációk is felmerülnek belőle és aztán a nevek megváltoznak. Ti most Brahminok vagytok. Láthatjátok, hogy Prajapita Brahma milyen sok gyermekkel rendelkezik, gyakorlati módon. A gyermekek biztosan kapnak egy örökséget. Brahmának nincs semmilyen tulajdona. Shiv Baba az, aki rendelkezik az összes tulajdonnal. Brahma Shiva fiúgyermeke. Ti megkapjátok az örökségeteket a korlátlan Atyától. Shiv Baba itt ül és tanít benneteket Brahmán keresztül. Ti megkapjátok az örökségeteket a Nagyapától. Baba sokat magyaráz, de nem rendelkeztek jógával. Az Atya mit tud tenni, ha nem a törvény szerint teszitek a dolgotokat. Az Atya azt mondja: Ez a ti szerencsétek. Ha megkérdeznétek Babát, Baba elmondaná nektek, milyen státuszt kapnátok a jelenlegi állapototokkal. A szívetek a tanú, hogy elmondja, mennyi szolgálatot végeztek és milyen mértékben követitek a shrimatot. A shrimat azt mondja, „Manmanabhav”. Folyamatosan adjátok át mindenkinek az Atya és az örökség bemutatását. Folyamatosan üssétek meg a dobokat. Baba folyamatosan átadja nektek a jelzést, hogy el kell magyaráznotok a kormánynak, hogy ők is megértsék, hogy Bharat ereje biztosan elveszett. Nincs jóga a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel, a Mindenható Hatalommal. Amikor Vele jógáztok, képesek vagytok legyőzni Mayát és ezáltal a világ mestereivé váltok. Legyőzitek Mayát, miközben otthon éltek a családotokkal. Az Atya a mi Segítőnk. Olyan sokat magyaráznak nektek, gyermekeknek, de azt önmagatokba is kell szívnotok. Baba elmagyarázta: A gazdagság nem csökken azzal, hogy azt adományozzátok. Csak, amikor szolgálatot végeztek, fogtok felmászni Baba szívtrónusára. Máskülönben az lehetetlenség. Ez nem jelenti azt, hogy Baba nem szeret benneteket. Baba szereti a szolgálatkészeket. Nektek erőfeszítést kell tennetek, hogy érdemessé tegyetek mindenkit arra, hogy elmenjenek a zarándoklatra. „Manmanabhav”. Ez egy szellemi zarándoklat. Emlékezzetek rám és eljöttök hozzám. Azt követően, hogy elmentek Shiva földjére, el fogtok menni Vishnu földjére. Csak ti, gyermekek értitek ezeket a dolgokat. Bár ők sokat tanulnak, egyikük sem képes arra, hogy megértse a „Manmanabhav” jelentését. Az Atya átadja nektek ezt a nagy mantrát: Emlékezzetek rám és a bűn legyőzőivé fogtok válni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Fürödjetek meg a tudásban. Szeretettel szolgáljatok másokat és másszatok az Atya szívtrónusára. Ne váljatok gondatlanná az erőfeszítés megtételének idejében.

2. Nektek keresztül kell mennetek a szomorúság vaskori földjéről a boldogság földjére azzal, hogy az Atya szemhéjára ültök. Ezért mindent vigyetek át, amivel rendelkeztek.

Áldás:
Legyetek örökké boldogok és tapasztaljatok boldogságot az isteni erények virágainak kertjében az életetekben.

Állandóan a boldogság állapotában lenni jelenti azt, teljesnek és késznek lenni. Korábban az életeteket a tövisek dzsungelében volt, és most eljöttetek a virágok boldogságába. Az isteni erények virágai állandóan ott vannak az életetek kertjében és így bárki kerüljön kapcsolatba veletek, az folyamatosan megkapja az isteni erények virágainak illatát és boldog lesz látva ezt a boldogságot. Megtapasztalják az erőt. Ez a boldogság másokat is erőteljessé tesz és elviszi őket a boldogságba, és ezért mondjátok azt, hogy örökké boldogok vagytok.

Slogen:
Egy mester mindenható hatalom az, aki játszik Maya buborékjaival ahelyett, hogy félne azoktól.