31.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez egy csodálatos patshala (egy iskola), ahol se a lelkek, akik tanulnak, se az Egy, aki tanít, nem látható. Ez valami új dolog.

Kérdés:
Mi az a fő tanítás, amit senki más nem kap meg más iskolákban, de ti megkapjátok ebben az iskolában?

Válasz:
Itt a tanítások, amiket az Atya átad a gyermekeinek: Gyerekek, kontrolláljátok a fizikai szerveiteket. Soha ne rendelkezzetek tisztátalan látásmóddal egy nővér irányában. Lelkekként ti mindannyian testvérek, és Prajapita Brahma gyermekeiként testvérek és nővérek vagytok. Nektek soha nem szabadna rossz gondolatokkal rendelkeznetek. Ezeket a tanításokat nem adják át máshol, csak ezen az Egyetemen.

Ének:
A messzi föld Lakója eljött az idegen földre.

Om shanti.
Se a lelkek nem láthatók, akik a messze föld lakói, és a Legfelső Lélek sem látható, aki a messzi föld Lakója. Csak a Legfelső Lélek és a lelkek azok, akiket nem lehet látni ezekkel a szemekkel. Minden más látható. Megérthető, hogy én egy lélek vagyok. Az emberi lények megértik, hogy a lélek különálló a testtől. Egy lélek eljön a messzi földről és belép egy testbe. Ti mindent nagyon világosan megértetek, még azt is, hogy a lelkek hogyan jönnek el a messzi földről. Se a lelkek nem láthatók, és az Atya, a Legfelső Lélek sem látható, aki tanít minket. Ti ezt semmilyen más szellemi gyülekezetben, vagy szentírásban nem hallanátok. Ezt nem láthattátok, vagy nem hallhattátok. Ti most megértitek, hogy mi lelkek láthatatlanok vagyunk. A lélek az, aminek tanulnia kell. A lélek az, ami mindent megtesz. Ez valami új dolog, amit senki más nem tud elmagyarázni. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, aki a Tudás Óceánja, nem látható. A testetlen Egy hogyan tud tanítani? Ugyanúgy, ahogy a lelkek belépnek egy testbe, az Atya, a Legfelső Lélek is belép a szerencsés szekérbe, Bhagirathba. Ennek a szekérnek is megvan a saját lelke. Ő sem látja a saját lelkét. Az Atya eljön, és tanít titeket, gyerekeket ennek a szekérnek a támaszával. Egy lélek levedlik egy testet és egy újat vesz. Egy lelket meg lehet érteni, de azt nem lehet látni. Az Atya, akit nem lehet látni, tanít benneteket. Ez valami teljesen új dolog. Az Atya azt mondja, én eljövök a saját időmben, a dráma tervének megfelelően, és kölcsönveszem ezt a testet. Hogyan másként lennék képes arra, hogy titeket, gyerekeket szabaddá tegyelek a szomorúságtól. Ti, gyermekek most felébredtetek. Minden emberi lény a világban még mindig alszik. Mindaddig aludni fognak, amíg nem jönnek el hozzátok, hogy megértsék ezeket a dolgokat és nem válnak Brahminokká. Bárki elmehet, és más szatszangokban ülhet, de ide nem jöhet el senki csak úgy, mert ez egy iskola. Ha elmennétek és leülnétek egy vizsgán azért, hogy egy ügyvéddé váljatok, nem lennétek képesek arra, hogy bármit is megértsetek. Ez valami teljesen új dolog. Az Egyet, aki tanít, nem lehet látni. Azok is láthatatlanok, akik tanulnak. A lélek belül figyel, és mindent önmagába szív. Belül a hit folyamatosan fejlődik, hogy ez teljesen igaz: Se a Legfelső Lélek, se a lelkek nem láthatók. Megérthető az intellektuson keresztül, hogy én egy lélek vagyok. Néhányan még ebben sem hisznek, és egyszerűen azt mondják, hogy ez a természet. Ők még azt is megpróbálják, hogy ezt leírják. Sok vélemény van. Nektek, gyermekeknek elfoglaltnak kell maradnotok ebben a tudásban. Nektek kontrollálnotok kell a saját fizikai szerveiteket is, amik becsapnak benneteket. A fő dolog a szemek. Azok mindent látnak. Amikor a szemeitek látják a gyermekeiteket, azt mondjátok, ez az én gyermekem. Hogyan másként lehetne ezt megérteni? Amikor valaki vakon születik, elmagyarázzák neki: ez a testvéred. Ő nem látja, de meg tudja érteni az intellektusával. Valójában, ha valaki olyan vak, mint Szurdasz (aki megvakította önmagát), nagyon jól tudja venni ezt a tudást, mert nem rendelkezne szemekkel, amik becsapnák őt. Bár nem lenne képes arra, hogy bármi mást tegyen, ő képes lenne arra, hogy nagyon jól vegye ezt a tudást. Ő nem látna semmilyen asszonyt. Amikor valaki lát valakit, aki húzza az intellektusát, akkor lehet, hogy meg akarná érinteni azt a személyt. Ha valaki nem lát egy személyt, hogyan mehetne oda, és érintené meg őt. Ezért az Atya azt mondja, legyen teljes kontroll a fizikai szerveitek felett. Ne nézzetek egy nővérre bűnös, tisztátalan látásmóddal. Mindannyian testvérek és nővérek vagytok. Nem szabad, hogy ott legyen a tisztátalan látásmód leghalványabb gondolata is. Manapság a vaskorban még egy testvér és nővér közötti kapcsolat is lehet nem helyes. Ugyanakkor a törvénynek megfelelően nektek, testvéreknek és nővéreknek nem szabad rossz gondolatokkal rendelkeznetek egymással kapcsolatban. Mi az egy Atya gyermekei vagyunk. Baba átadja az utasításokat: Ti Brahma kumarok és kumarik vagytok. Ezért, a tényt, hogy testvérek és nővérek vagytok, nagyon szilárddá kell tennetek. Ti lelkek testvérek, Isten gyermekei vagytok. Aztán, miközben azokban a testekben vagytok, testvérek és nővérek vagytok, mert benneteket örökbe fogadtak Prajapita Brahmán keresztül. Nem szabad, hogy tisztátalan látásmód legyen. Ezt értsétek meg nagyon szilárdan. Én egy lélek vagyok. Baba tanít minket. Én, a lélek ezen a testen keresztül tanulok. Ezek az én szerveim. Én, a lélek különálló vagyok azoktól. Én végrehajtom a tetteket ezeken a fizikai szerveken keresztül. Én nem a fizikai szervek vagyok, de én, a lélek különálló vagyok azoktól. Én ezt a testet öltöttem azért, hogy eljátsszam a szerepemet. Ez is egy szellemi szerep. Rajtatok kívül senki más nem tudja eljátszani ezt a szerepet. Ismételten tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és emlékezzetek az Atyára. Ő a mi Tanárunk és Gurunk is. Azok a fizikai apák, tanárok és guruk, mind különállók. Az a testetlen egy az Atya, a Tanár és a Guru, mindhárom egyben. Itt ti, gyerekek most megkapjátok az új tanításokat. Az Atya, a Tanár és a Guru, mindhárom testetlen. Én, ez a testetlen lékek tanulok. Csak most van az, hogy meg lehet érteni, hogy a lelkek hogyan maradtak elszakadva a Legfelső Lélektől hosszú időn át. Most van az, amikor Ő eljön ide, hogy megtisztítson benneteket, hogy újból találkoztok az Atyával. A lelkek el fognak menni és újból találkoznak a testetlen világban. Ott nincs játék. Az a mi otthonunk. Az csak egy hely, ahol minden lélek él. A végén minden lélek vissza fog menni oda. A lelkek eljönnek ide, hogy eljátsszák a saját szerepeiket. Közben nem térhetnek vissza. A szerepeket el kell játszani egészen a végéig. A lelkeknek folyamatosan újjá kell születniük, amíg minden lélek nem jött le. Szatopradhanból mindannyian keresztülmennek a szato, rajo, tamo állapotokon, és aztán a végén, amikor a játék lassan véget ér, a lelkeknek tamopradhanból meg kell változniuk újból, és szatopradhanná kell válniuk. Az Atya mindent nagyon világosan elmagyaráz. A tudás ösvénye az igazság. Azt mondják, Szatyam, Shivam, Shundaram (az Igazság, a Jótevő és a gyönyörűséges Egy). Az Egy Atya az, aki elmondja az igazságot. Annak érdekében, hogy egy erőfeszítés tévővé váljatok ebben az időben, ti csak az Egy társaságát őrzitek meg, aki az Igazság. Ez az a szatszang, ahova az Atya eljön és találkozik a gyermekeivel. Minden más társaság rossz. Azt mondják, az igazság társasága keresztülvisz benneteket, míg a rossz társaság megfojt. A rossz társaság Ravan társasága. Az Atya azt mondja, én keresztülviszlek benneteket. Aztán ki az, aki megfojt titeket? Nektek azt is el kell mondani, hogyan váltatok tamopradhanná. Maya, az ellenség ott van előttetek, míg Shiv Baba a Barátotok. Őt hívják az összes férj Férjének. Ez a dicséret nem tartozik Ravanhoz. Ők egyszerűen azt mondják, hogy ő Ravan. Ez minden. Miért égetik el Ravan egy figuráját? Ott (amikor elégetik Ravan figuráját) nagy szolgálatot végezhettek. Semmilyen emberi lény nem tudja, hogy ki Ravan, mikor jön el, és miért égetik el őt. Ott vakhit van. Ugyanúgy, ahogy azok az emberek elmondják a szentírásokat, nagy hatalommal, ti gyermekek is rendelkeztek hatalommal, hogy ezt elmagyarázzátok. Azok, akik meghallgatják őket, nagyon mámorossá válnak. Ők folyamatosan még pénzt is adnak nekik, és megkérik őket arra, hogy tanítsanak szanszkrit nyelvet és a Gitát, stb. Ezért ők sok pénzt adnak. Az Atya elmagyarázza, gyermekek, ti olyan sok pénzt és időt elvesztegettetek. Azok, akik ehhez a Brahmin klánhoz tartoznak, folyamatosan el fognak jönni hozzátok. Ezért tartotok kiállításokat, stb. Azok, akik virágok, akik idetartoznak, biztosan el fognak jönni. Ez a fa folyamatosan növekszik. Az Atya elültette Brahma magját, és aztán a Brahmin klán abból felmerült. Az folyamatosan el kezdett nőni az egyből. Először a családtagok jöttek el, aztán a barátok és a rokonok kezdtek eljönni. Aztán, hallva mindezt, olyan sokan kezdtek jönni. Abban hittek, hogy ez is egy szatszang volt. Ugyanakkor, itt, mivel erőfeszítést kell tenni azért, hogy tiszták maradjanak, olyan nagy volt a zűrzavar. Még most is az folyamatosan megtörténik. Ezért vannak inzultusok. Azt mondják, ő elrabolta a nőket azért, hogy a saját királynőivé tegye őket. Ugyanakkor ők a mennyországban fognak királynőkké válni, ugye? Ezért biztosan itt kell tisztává tenni őket. Elmondjátok mindenkinek, hogy ez tudás, hogy császárokká és császárnőkké váljatok. Ti meghallgatjátok az igaz Istent, aki elmondja egy hétköznapi emberből Narayanná válás igaz történetét. Ezt a Lakshmit és Narayant nem lehet egy istennek és istennőnek nevezni. Ugyanakkor, a hívők nem hisznek annyira Narayan képében, mint Krishna képében. Sok ember megvásárolja Krishna képeit. Miért van olyan nagy tisztelet Krishna iránt? Mert ő egy kisgyermek. A kisgyermekeket emelkedettebbeknek tekintik, mint a nagy lelkeket (mahatmákat), mert a mahatmák általában rendelkeznek egy háztartással, amiről aztán lemondanak. Vannak néhányak, akik cölibátusban maradnak születésüktől kezdve, de ők még mindig tudatában vannak annak, hogy mi a kéjvágy, és mi a harag. A kisgyermekek tudatlanok mindezekkel a bűnökkel. Ezért tekintik őket emelkedettebbnek, mint a nagy lelkeket. Ezért van az, hogy Krishnának nagyobb tiszteletet adnak. A hívők nagyon boldoggá válnak, amikor látják Krishna képét. Lord Krishnáról beszélnek Bharatban. Még a nővéreknek is olyan nagy a szeretetük Krishna iránt. Ők egy olyan férjet, vagy gyermeket akarnak, mint ő. Krishnának nagy a vonzása, mert ő szatopradhan. Az Atya azt mondja, minél többet maradtok emlékezésben, annál inkább fogtok tamopradhanból megváltozni, és váltok tamová, majd rajová és egyre boldogabbakká is. Először, amikor szatopradhanok voltatok, nagyon boldogok voltatok. Aztán a fokaitok fokozatosan csökkentek. Minél többet maradtok emlékezésben, annál nagyobb boldogságot fogtok érezni, és folyamatosan átkerültök. Tamoból folyamatosan keresztül fogtok menni a rajo és szato állapotokon, és az erőtök, a boldogságotok és erényeitek mind folyamatosan erősödni fognak. Ebben az időben az állapototok felemelkedik. A szikek azt mondják, amikor az állapototok felemelkedik, mindenki számára haszon van. Tudjátok, hogy a ti állapototok most felemelkedik azzal, hogy ezzel az emlékezéssel rendelkeztek. Minél többet maradtok emlékezésben, az állapototok annál magasabbra fog emelkedni. Nektek teljessé kell válnotok. A Holdból csak egy vonal maradt, és aztán az fokozatosan növekszik, amíg nem válik teliholddá. Ugyanígy van veletek is. Amikor holdfogyatkozás van, azt mondják, adjatok egy adományt, hogy eltávolítsák a rossz ómeneket. Ti azonnal nem tudjátok átadni az öt bűnt. A szemeitek nagyon becsapnak benneteket. Néhányan még azt sem értik, hogy a látásmódjuk tisztátalan. Mivel ti Brahma kumarokká és kumarikká váltatok, ti testvérek és nővérek vagytok. Aztán, ha bennetek ott a vágy, hogy valakit megérintsetek, akkor ez azt jelenti, hogy a testvéri szeretet véget ért, és az bűnös szeretetté vált. Néhányak lelkiismerete furdalja őket, és azt mondják, most, hogy az Atyához tartozom, senkinek nem szabad rám néznie tisztátalan látásmóddal, vagy megérinteni engemet. Aztán azt mondják, Baba, ez a személy megérintett engem és azt nem szerettem. Aztán Baba azt mondaná a Murliban: Azzal, hogy ezt teszed, az állapotod nem fog jó maradni. Bár lehet, hogy képesek arra, hogy átadják a tudást és másoknak nagyon jól magyarázzanak, ők nem fognak azzal az állapottal rendelkezni. Ott van a rossz látásmód. Ez a világ olyan tisztátalan. Ti, gyerekek megértitek, hogy ez a cél nagyon magas. Nektek nagyon értelmesnek kellene lennetek, és az Atya emlékezésében kellene maradnotok. Mi Brahma kumarok és kumarik vagyunk. Mi egy szellemi kapcsolattal, és nem vérszerinti kapcsolattal rendelkezünk. Valójában mindenki véren keresztül születik. Az aranykorban is van vérszerinti kapcsolat. Ugyanakkor ott jóga erőn keresztül kapjátok meg a testet. Néhányan megkérdezik, hogyan tudnak gyermekek születni, ha nincs bűn. Az Atya azt mondja, az a bűntelen világ. Ott a bűn nem létezik. Ha ott levetkőztetnének benneteket, akkor az is Ravan királysága lenne, és nem lenne különbség az itt és az ott között. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Nagy erőfeszítést igényel, hogy abbahagyjátok a tisztátalan látásmódot. Amikor a lányok és fiúk együtt tanulnak egy kollégiumban, sokak rendelkeznek bűnös szemmel. Ti gyermekek megértitek, hogy ti Isten, az Atya gyermekei vagytok. Ezért, testvérek és nővérek vagytok. Akkor miért rendelkeztek tisztátalan látásmóddal? Ti mindannyian azt mondjátok, hogy Isten gyermekei vagytok. A lelkek amúgy is testetlen gyermekek. Aztán, amikor az Atya megteremti a gyermekeit, Ő biztosan megteremti a fizikai Brahminokat is. Prajapita Brahmának testinek kell lennie, ugye? Az örökbefogadás. Ti örökbefogadott gyermekek vagytok. Hogy a világ hogyan lett megteremtve Prajapita Brahmán keresztül, egyáltalán nem lép be az emberek intellektusába. Ti Brahma kumarok és kumarik, Prajapita Brahma gyermekei vagytok. Ezért, testvérek és nővérek vagytok. Nektek nagyon óvatosnak kell lennetek azzal kapcsolatban, hogy ne legyen tisztátalan látásmód. Sokan ezt nehéznek találják. Ha ti mindegyik közül a legmagasabb státuszt akarjátok igényelni, nektek erőfeszítést kell tennetek. Az Atya azt mondja, váljatok tisztává. Néhányan ezt az egyet is meghallgatják (Brahmát), míg mások nem. Ez nagy erőfeszítést igényel. Hogyan válnátok emelkedetté, amíg nem tesztek erőfeszítést? Nektek, gyerekeknek óvatosnak kell maradnotok. Egy testvérnek, és nővérnek lenni azt jelenti, hogy az egy Atya gyermekeinek lenni. Ezért, miért lenne tisztátalan látásmód? Ti, gyermekek megértitek, amikor Baba korrekt módon elmondja nektek, hogy ott van a bűnös látásmód. Az asszonyok és a férfiak is tisztátalan látásmóddal rendelkeznek. A célotok nagyon magas. Közületek sokan el tudják mondani a tudást, de a viselkedéseteket is fel kell tölteni tisztasággal. Ezért, Baba azt mondja, ezek a szemek a legbecsapóbbak. A száj is nyávog, amikor a szemek látnak valamit, és azt meg akarjátok enni. Ezért, nektek le kell győznötök a fizikai szerveiteket. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A viselkedéseteket fel kell tölteni tisztasággal. Annak érdekében, hogy abbahagyjatok bármilyen tisztátalan látásmódot, és rossz gondolatot, tekintsétek önmagatokat egy léleknek, különállónak a fizikai szervektől.

2. Tegyétek szellemivé az egymás közötti kapcsolatot. Ne legyen semmilyen vérszerinti kapcsolat. A ti időtök és pénzetek értékes. Azokat ne vesztegessétek el. Maradjatok nagyon óvatosak a társaság befolyásával, amit megőriztek.

Áldás:
Legyetek az áldások adományozói és nagy adományozók, minta az Atya, és vegyétek az áldásokat és adományozzatok a brahm-muhurat idején.

A brahm-muhurat idején (Amrit vela), az Atya, Brahmlok Lakója, különösen megáld titeket, gyerekeket a Tudás Napja fénye és ereje sugaraival. Ezzel együtt, Brahma Atya, a Szerencse Adományozójaként szintén szétosztja a szerencse nektárát. Nektek egyszerűen biztasítanotok kell, hogy az intellektusotok urnája kész legyen arra, hogy önmagába szívja azt a nektárt; ne legyen semmilyen típusú akadály vagy lezárás. Akkor azt az értékes időt arra tudjátok használni, hogy az állapototokat emelkedetté tegyétek, és ezáltal emelkedett tettetek hajtsatok végre az egész nap folyamán. Az atmoszféra amrit velakor meg tudja változtatni a hozzáállásotokat, így abban az időben vegyétek az áldásokat és adományozzatok, vagyis, legyetek azok, akik áldottak, és akik nagy adományozókká válnak.

Slogen:
Egy haragos személy kötelessége, hogy haragossá váljon, és a ti kötelességetek az, hogy szeretetet adjatok.