01.01.2019           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tutaj jesteście na wygnaniu. Dzieci, nie powinnyście interesować się dobrym jedzeniem lub noszeniem dobrych ubrań. Zwracajcie pełną uwagę na uczenie się oraz na swój charakter.

Pytanie:
Jaki jest sposób, aby stale być napełnionym klejnotami wiedzy?

Odpowiedź:
Dawanie darów. Im więcej klejnotów dajesz innym, tym bardziej się napełniasz. Rozsądni to ci, którzy słuchają i wpajają je sobie, a także rozdają innym. Jeżeli jest dziura w fartuchu intelektu, to klejnoty wypadają i nie jesteście w stanie ich sobie wdrażać. Dlatego, uczcie się z dyscypliną. Trzymajcie się z daleka od pięciu występków. Stańcie się rup i basant.


Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia duchowym dzieciom. Duchowy Ojciec mówi poprzez fizyczne organy i duchowe dzieci słuchają poprzez fizyczne organy. To jest coś nowego. Żadna ludzka istota na świecie nie może tego powiedzieć. Wyjaśniacie to także w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki robicie. Gdy nauczyciel uczy, wtedy wszystko widać w dzienniku studentów wszystko pokazuje. Na podstawie dziennika możecie powiedzieć o ich zachowaniu i nauce. Główny aspekt to uczenie się i charakter. To jest Boża nauka, której nikt inny nie może uczyć. To jest wiedza o Stwórcy oraz o początku, przebiegu i końcu stworzenia, o cyklu świata. Żadna z ludzkich istot na całym świecie nie wie o tym. Nawet starożytni mędrcy i święci, którzy byli tak dobrze wykształconymi autorytetami, mówili, że nie znają Stwórcy ani stworzenia. Ojciec Sam przyszedł i Sam się przedstawił. Zostało zapamiętane, że to jest las kolców. Las z pewnością zapaliłby się. Ogród kwiatów nigdy nie się zapala, ponieważ ogród jest zielony. Cały las jest suchy. Zielony i soczysty ogród nigdy nie zapala się; suchy las szybko zapaliłby się. To jest nieograniczony las, który zapalił się, a także ogród, który został założony. Wasz ogród został założony w incognito sposób. Wiecie, że stajemy się wonnymi bóstwami, kwiatami w ogrodzie. To jest zwane niebem. Teraz jest zakładane niebo. To jest niezwykłe, że bez względu na to, ile ludziom wyjaśniacie, to nie pozostaje w ich intelektach. To nie pozostanie w intelektach tych, którzy nie należą do tej religii. Ludzie słuchają jednym uchem, a wypuszczają drugim. W złotym i srebrnym wieku w Bharacie jest niewielu ludzi. Później w miedzianym i żelaznym wieku jest duży wzrost. Tam oni mają jedno lub dwoje dzieci, podczas gdy tutaj, mają czworo lub pięcioro. Dlatego z pewnością będzie wzrost. Mieszkańcy Bharatu są teraz zwani Hindusami. Tak naprawdę, oni należeli do religii bóstw. Nikt z innych religii nie zapomina swojej religii. To ludzie Bharatu o niej zapomnieli. Popatrzcie, w obecnym czasie jest tak dużo ludzkich istot. Nie wszyscy mogliby przyjść tutaj i wziąć wiedzę. Każdy z was może zrozumieć swoje narodziny. Ci, którzy wzięli pełne 84 życia, z pewnością będą najstarszymi czcicielami. Możecie zrozumieć, jak dużo czciliście. Jeżeli mniej czciliście, weźmiecie mniej wiedzy i wyjaśnicie mniejszej ilości ludzi. Jeżeli bardzo dużo czciliście, weźmiecie bardzo dużo wiedzy i wyjaśnicie wiedzę wielu innym. Jeżeli nie bierzecie tak dużo wiedzy, nie możecie także tak dużo wyjaśniać. Dlatego, otrzymujecie mniejszy owoc. To jest konto. Dziecko policzyło, ile razy urodzą się ci z islamu, a ile razy buddyści oraz wysłało to do Ojca. Budda także był religijnym założycielem. Nie było nikogo przed nim z religii buddyjskiej. Dusza Buddy weszła w kogoś i założyła religię buddyjską. Począwszy od niego zaczęła się ekspansja. On także był ojcem ludzi (Pradżapitą). Począwszy od niego tak duża ekspansja miała miejsce. Macie stać się królami w nowym świecie. Tutaj jesteście na wygnaniu. Nie wolno wam mieć żadnego zainteresowania czymkolwiek. „Chcę nosić dobre ubrania”. To także jest świadomość ciała. Cokolwiek otrzymujesz, jest w porządku. Ten świat ma trwać tylko przez krótki czas. Jeżeli tutaj nosicie dobre ubrania, to będzie to pomniejszone tam. Macie się wyrzec takiego zainteresowania. Dzieci, wraz z waszym rozwojem, automatycznie będziecie otrzymywać wizje. Sami powiecie: Ten dużo służy. To jest niezwykłe. On z pewnością zdobędzie wysoką pozycję. Wtedy będziecie stale czynili innych podobnymi do siebie. Dzień po dniu ogród będzie się rozrastał. Dużo bóstw, które są w złotym i srebrnym wieku, siedzi tutaj w sposób incognito, a później one zostaną ujawnione. Teraz bierzecie prawo do incognito pozycji. Wiecie, że studiujecie w lądzie śmierci a otrzymacie swoją pozycję w lądzie nieśmiertelności. Czy kiedykolwiek widzieliście taką naukę? To jest niezwykłe, w jaki sposób uczycie się w starym świecie, a otrzymujecie pozycję w nowym. Ten, który was uczy, inspiruje do założenia ziemi nieśmiertelności i zniszczenia ziemi śmierci. Ten wasznajbardziej pomyślny zbieżny wiek jest bardzo krótki. To w tym wieku Ojciec przychodzi i was uczy. Wasza nauka zaczyna się, gdy tylko On przychodzi. To dlatego Ojciec mówi: Napiszcie, że narodziny Śiwy są także narodzinami Gity. Ludzie Go nie znają. Oni wymieniają imię Kriszny. Teraz ktoś powinien przynajmniej zrozumieć ten błąd! Tak wielu znanych ludzi przychodzi obejrzeć muzeum. To nie jest tak, że oni znają Ojca, wcale nie! Dlatego Baba mówi: Poproście ich, aby wypełnili formularz, abyście mogli powiedzieć, czy oni czegoś się nauczyli, czy nie. Co jeszcze oni mogliby zrobić, gdy przychodzą tutaj? Tutaj nie jest tak, jak tam, gdzie oni chodzą - do mędrców, świętych i wielkich dusz. Ten jeden (Brahma) ma tę samą zwykłą postać. Nie ma żadnej zmiany w jego stroju. To dlatego nikt nie może zrozumieć. Oni rozumieją, że on był jubilerem. On był pierwszym jubilerem zniszczalnych klejnotów, a teraz on jest jubilerem niezniszczalnych klejnotów. Zawieracie transakcję z nieograniczonym Ojcem, który jest wielkim Biznesmenem, Czarodziejem i Kupcem Klejnotów. Dlatego, każdy z was powinien uważać siebie za rup i basant. Mamy w sobie klejnoty wiedzy warte setek tysięcy. Dzięki tym klejnotom wiedzy staniecie się tymi z boskimi intelektami. To także trzeba zrozumieć. Jest kilkoro dobrych, rozsądnych dzieci, które sobie to wdrażają. Jeżeli ktoś nie jest w stanie sobie wdrażać, jest bezużyteczny. Uważajcie, że on ma dziurę w swoim fartuchu (intelektu), przez którą wszystko wypada. Ojciec mówi: Daję wam dar niezniszczalnych klejnotów wiedzy. Jeżeli stale rozdajecie te dary, będziecie pozostawać pełni. W przeciwnym razie nie macie niczego, jesteście puści. Nie uczycie się i nie idziecie naprzód z dyscypliną. Przedmioty tutaj są bardzo dobre. Musicie całkowicie odsunąć od pięciu występków. Ojciec wyjaśnił, że świętowanie Rakśa Bandan także odnosi się do tego czasu. Jednak, ludzie nie rozumieją, dlaczego rakhi jest wiązane. Oni nadal są nieczyści i mimo to mają zawiązywane rakhi. Wcześniej, kapłan bramiński wiązał rakhi. Teraz siostry wiążą je swoim braciom w zamian za prezent (zazwyczaj pieniądze). Tam nie ma kwestii czystości. Oni robią bardzo modne rakhi. Ta Dilwala i Dusiera itd., wszystkie są świętami zbieżnego wieku. Czyny, które wykonał Ojciec, następnie są kontynuowane na ścieżce czczenia. Ojciec mówi wamo prawdziwej Gicie oraz czyni was Lakszmi i Narajanem. Teraz macie zamiar osiągnąć pierwszy stopień. Po wysłuchaniu historii o prawdziwym Narajanie, zmieniacie się ze zwykłego człowieka w Narajana. Dzieci, teraz macie obudzić cały świat. Potrzebujecie tak dużo potęgi jogi. Tylko potęgą jogi zakładacie w każdym cyklu niebo. Założenie zachodzi dzięki potędze jogi, a zniszczenie poprzez fizyczną siłę. Są tylko dwa słowa: Alfa i beta. Stajecie się panami świata dzięki potędze jogi. Wasza wiedza jest całkowicie incognito. Byliście satopradan, a teraz staliście się tamopradan. Ponownie macie stać się satopradan. Wszystko z pewnością z nowego staje się stare. Czego nie byłoby w nowym świecie? W starym świecie nie ma niczego; jest on jak puste pudełko. Wcześniej Bharat był niebem, a teraz Bharat jest piekłem. To jest taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Oni tworzą wizerunki Rawana i palą je, ale nie znają znaczenia tego. Teraz rozumiecie, co ci ludzie robią. Wczoraj także żyliście w niewiedzy, podczas gdy dzisiaj macie wiedzę. Wczoraj byliście w piekle, a dzisiaj faktycznie idziecie do nieba. To nie jest tak, jak ludzie na świecie mówią, że ten i ten stał się mieszkańcem nieba. Jeżeli teraz poszlibyście do nieba, piekło już dłużej by nie pozostało. Te kwestie mają być zrozumiane. To jest kwestia tylko jednej sekundy. Pamiętajcie Ojca i wasze grzechy będą usunięte. Mówcie o tym wciąż każdemu. Mówcie im: Byliście jak oni (Lakszmi i Narajan), a później po wzięciu 84 wcieleń, staliście się tacy. Z satopradan staliście się tamopradan i musicie stać się ponownie satopradan. Dusze nigdy nie są niszczone, ale z pewnością muszą ponownie stać się satopradan z tamopradan. Baba stale wyjaśnia wam na wiele różnych sposobów. Moja bateria nigdy nie staje się stara. Baba po prostu mówi: Uważaj siebie za punkt, za duszę. Oni mówią: Dusza tego odeszła. Dlatego, dusza opuszcza ciało i bierze inne, zgodnie ze swoimi sanskarami. Dusze teraz muszą wrócić do domu. To także jest sztuka życia. Cykl świata stale się powtarza. Teraz, na końcu, oni liczą ludność i mówią: Jest tak dużo ludzi na świecie. Dlaczego oni nie powiedzą: „Jest tak dużo dusz”? Ojciec mówi: Dzieci tak bardzo Mnie zapomniały. Ja później muszę przyjść, wnieść korzyść każdemu i dlatego oni wołają Ojca. Zapomnieliście o Ojcu, ale Ojciec nie zapomniał o was, dzieci. Ojciec przychodzi, by uczynić nieczystych czystymi. Ten jeden jest Gaumuk (pyskiem Krowy). Nie ma kwestii byka itd. To jest szczęśliwy powóz. Baba mówi do was, dzieci: Śiw Baba was ozdabia. Mocno o tym pamiętajcie. Jest tak dużo korzyści w pamiętaniu Śiw Baby. Baba uczy was poprzez tego (Brahmę), ale nie wolno wam go pamiętać. Tylko jeden Śiw Baba jest Prawdziwym Przewodnikiem. Macie oddać siebie Jemu. Ten także oddał się Jemu. Ojciec mówi: Stale pamiętajcie tylko Mnie. Dzieci, idziecie do złotowiecznego świata kwiatów. Dlaczego więc macie przywiązanie do kolców? Przez 63 życia studiowaliście pisma ze ścieżki czczenia i czciliście. Najpierw czciliście Śiw Babę. To dlatego zbudowaliście świątynię Somnath. W pałacach wszystkich królów były świątynie; było tak dużo diamentów i klejnotów. Później były grabieże. Oni zabrali tak dużo złota itd. z jednej świątyni. Stajecie się panami tak bogatego świata. Oni byli bogaci i byli panami świata, ale nikt nie wie, ile czasu upłynęło odkąd zostało założone ich królestwo. Ojciec mówi: To było 5000 lat temu. Oni panowali przez 2500 lat, a przez pozostałe 2500 lat wszystkie wyznania i kulty wciąż powiększały się. Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe, że uczy was nieograniczony Ojciec. Otrzymujecie tak dużo bogactwa. Oni przedstawili bóstwa wyłaniające się z oceanu z tacami pełnymi klejnotów. Teraz otrzymujecie tace pełne klejnotów wiedzy. Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Niektórzy bardzo dobrze napełniają swoje tace, podczas gdy wszystko wypada z tac innych. Ci, którzy dobrze się uczą i uczą innych, z pewnością staną się bardzo bogaci. Zakładane jest królestwo. To jest ustalone w sztuce życia. Tylko ci, którzy dobrze się uczą, otrzymują stypendium. To jest niezniszczalne Boże stypendium, podczas gdy inne są zniszczalne. Schody są wspaniałe. To jest historia 84 żyć. Ojciec mówi: Zróbcie taki duży translajd z obrazu schodów, aby on mógł być dokładnie widziany z daleka. Ludzie, którzy go zobaczą, będą zachwyceni. Wtedy wasze imię wciąż będzie sławione. Ponownie powrócą na końcu ci, którzy teraz krążą dookoła. Oni przychodzą i odchodzą dwa lub cztery razy, a później, jeżeli to jest w ich fortunie, zostają. Jest tylko jeden Płomień; dokąd indziej oni mogą pójść? Dzieci, macie stać się bardzo słodkie. Staniecie się słodkie tylko wtedy, gdy jesteście w jodze. Tylko dzięki jodze będzie przyciąganie. Dopóki rdza nie jest usunięta, nikt nie może być przyciągnięty. Mówcie wszystkim duszom o tajemnicy tych schodów. Stopniowo, w kolejności, każdy dowie się. To jest sztuka życia. Historia i geografia świata wciąż się powtarza. Powinniście pamiętać Tego, który to wyjaśnia. Oni nazywają Ojca wszechobecnym, ale tutaj to Maja jest wszechobecna. Tutaj macie Ojca, ponieważ On może przyjść tutaj w ciągu jednej sekundy. Powinniście zrozumieć, że Baba zawsze jest w tym. On jest Karankarawanhar. On wykonuje wszystko, a także inspiruje, by wszystko zostało wykonane. On daje wam dzieci wskazówki, a także stale Sam działa. Oceń, co On może zrobić, a czego nie może zrobić, siedząc w tym ciele. Baba nie je, On po prostu bierze zapach. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.
 

Esencja dla dharny:

1. Stań się rup i basant oraz zawsze miej fartuch intelektu pełen niezniszczalnych klejnotów wiedzy. Nie pozwól, aby w fartuchu twojego intelektu była dziura. Wdrażaj sobie klejnoty wiedzy i rozdawaj je innym.

2. By zdobyć stypendium, bardzo dobrze się ucz. Przebywaj na całkowitym wygnaniu. Nie miej żadnego innego rodzaju zainteresowania. Stań się pachnącym kwiatem i czyń innych takimi samymi.

Błogosławieństwo:
Miej czyste i pozytywne myśli dla innych i otrzymuj współdziałanie każdego będąc kochanym przez wszystkich.

Wszyscy mają w sercach miłość do dusz, które mają pozytywne czyste i pozytywne myśli dla innych, ponieważ taka miłość sprawia, że stają się współdziałający. Tam gdzie jest miłość, ludzie zawsze są gotowi poświęcić swój czas, bogactwo i współdziałanie. Tak, więc gdy będziecie mieć czyste i pozytywne myśli dla innych, to sprawi, że oni staną się kochającymi was, i miłość umożliwi, że wszelkiego rodzaju współdziałanie będzie wam okazywane. Dlatego bądź stale napełniony czystymi i pozytywnymi myślami dla siebie i innych oraz czyń każdego współdziałającym.

Hasło:
Obecnie, stańcie się dawcami, a każda dusza w waszym królestwie będzie pełna w każdym wcieleniu.

 

Ten awjakt miesiąc jest szczególnym miesiącem błogosławieństw dla wszystkich bramińskich dzieci. W tym miesiącu pozostaniemy skupieni i będziemy utrzymywać cel, aby stać się podobni do Ojca Brahmy i czynić intensywne wysiłek. W tym celu, po każdym murli z danego dnia będą umieszczane specjalne punkty dla czynienia specjalnych wysiłków. Zwracajcie uwagę na tym punkcie, przeżuwajcie go w ciągu dnia i przebywajcie w subtelnym rejonie.

Specjalny wysiłek na stanie się równym Ojcu Brahmie.

Zgodnie z czasem zawsze pamiętajcie o trzech słowach – skupiony (antarmukhi), awjakt i alokik. Do tej pory jest domieszka lokik (światowości), ale kiedy staniesz się całkowicie alokik i skupiony będziesz postrzegany jako awjakt anioł. Aby pozostawać w duchowym stanie i alokik, bądź skupiony.