01.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie pójść do czystego świata. Dlatego pokonajcie żądzę, wielkiego wroga. Stańcie się zwycięzcami nad żądzą i w ten sposób zdobądźcie świat.

Pytanie:
Jaką wizję możecie dać każdemu poprzez swoją działalność?

Odpowiedź:
Każdy z was może pokazać, czy jest łabędziem, czy bocianem poprzez to, co robi. Łabędzie nigdy nie sprawiają nikomu cierpienia. Bociany sprawiają cierpienie, ponieważ są występne. Dzieci, obecnie z bocianów stajecie się łabędziami. Obowiązkiem was, dzieci, które stają się tymi z boskimi intelektami, jest uczynić wszystkich innych tymi, którzy posiadają boskie intelekty.

Om śanti.
Gdy mówicie „om śanti”, pamiętacie swoją oryginalną religię. Pamiętacie także swój dom. Jednak nie wolno wam tylko siedzieć w domu. Jesteście dziećmi Ojca, a więc na pewno macie pamiętać wasze niebo. Dlatego, gdy mówicie „om śanti”, cała wiedza pojawia się w waszych intelektach. Ja, dusza, jestem uosobieniem spokoju. Jestem dzieckiem Ojca, Oceanu Spokoju. Ojciec, który zakłada niebo czyni nas uosobieniem czystości i spokoju. Głównym aspektem jest czystość. To świat staje się czysty i nieczysty. Ani jedna występna osoba nie istnieje w czystym świecie. Pięć występków istnieje w nieczystym świecie i dlatego ten świat jest nazywany występnym światem. Tamten świat jest światem wolnym od występków. Gdy ze świata bez występków schodziliście w dół schodów, przybyliście do występnego świata. Tamten świat jest czysty, a ten jest nieczysty. Tamto jest dniem, szczęściem. To jest noc błądzenia. W rzeczywistości w nocy nikt nie błądzi, ale o czczeniu mówi się, że jest czymś takim jak błądzenie. Dzieci, teraz przybyłyście tutaj, aby osiągnąć zbawienie. Dusze, byłyście pełne wszystkich tamtych grzechów. Miałyście 5 występków. Głównym z nich występkiem jest żądza. To przez nią ludzkie istoty stały się grzesznymi duszami. Każdy wie, że on lub ona jest nieczystą i grzeszną duszą. Z powodu jednego występku żądzy niszczone są wszystkie kwalifikacje. Dlatego Ojciec mówi: Pokonajcie żądzę, a staniecie się zdobywcami świata, co oznacza, panami nowego świata. Dlatego powinniście być tak bardzo szczęśliwi. Gdy ludzkie istoty stają się nieczyste, one niczego nie rozumieją. Ojciec mówi: Nie powinniście mieć żadnego z tych występków. Głównym występkiem jest żądza i to z powodu tego występku jest tak dużo zaburzeń. Jest tak dużo niepokoju w każdym domu. Wszędzie występuje płacz z powodu nieszczęścia. Dlaczego w tym świecie występuje płacz z powodu nieszczęścia? Dlatego, że oni są grzesznymi duszami. Z powodu występków oni są nazywani diabłami. Teraz rozumiecie, że nic w tym świecie nie jest użyteczne. Stóg siana ma być podpalony. Cokolwiek widzicieswoimi fizycznymi oczami, ma stanąć w ogniu. Nie można zapalić dusz. To jest tak, jakby dusze były zawsze ubezpieczone; one są zawsze żywe. Czy ktoś kiedykolwiek ubezpiecza duszę? Ciało może być ubezpieczone. Dusza jest niezniszczalna. Dzieci, wyjaśniono wam, że to jest sztuka. Dusze mieszkają ponad i są całkowicie odrębne od 5 żywiołów. Cały świat jest stworzony z 5 żywiołów. Dusze nigdy nie są tworzone. One zawsze istnieją. One tylko stają się grzesznymi lub dobroczynnymi duszami. To są nazwy dawane duszy: dobroczynna dusza lub grzeszna dusza. Dusze stają się tak brudne z powodu 5 występków! Ojciec teraz przyszedł, aby was wyzwolić z wszystkich grzechów. To występki rujnują cały charakter. Ludzie nawet nie rozumieją, czym jest dobry charakter. To jest najwyższy ze wszystkich, duchowy rząd. Zamiast nazywać was rządem pandawów, możecie także być nazywani bożym rządem. Rozumiecie, że jesteście bożym rządem. Co robi boży rząd? On czyni dusze czystymi i zmienia je w bóstwa. Jak inaczej pojawiłyby się bóstwa? Nikt o tym nie wie. Bóstwa są również ludzkimi istotami, ale jak one stały się bóstwami i kto je takimi uczynił? Bóstwa istnieją tylko w niebie. Mieszkańcy nieba na pewno stają się mieszkańcami piekła, a następnie ponownie stają się mieszkańcami nieba. Wy nie wiedzieliście o tym, a więc jak ktoś inny mógłby o tym wiedzieć? Teraz rozumiecie, że sztuka życia jest z góry ustalona i że wszystkie te dusze są aktorami. W swoich intelektach macie wszystkie te aspekty. W swoich intelektach powinniście mieć te nauki, a także z całą pewnością macie stać się czyści. Stać się nieczystym to jest coś bardzo złego. To dusze stają się nieczyste. Oni wciąż wzajemnie stają się nieczyści. Waszym interesem jest czynić nieczystych czystymi. Stań się czysty, a pójdziesz do czystego świata. Dusza to rozumie. Jeśli w ciele nie ma żadnej duszy, ciało nie może pozostać i nie może odpowiedzieć. Dusze, rozumiecie, że oryginalnie mieszkacie w czystym świecie. Ojciec teraz wyjaśnił, że staliście się całkowicie nierozsądni i dlatego staliście się warci nieczystego świata. Teraz dopóki nie staniecie się czyści, nie możecie stać się warci nieba. Porównanie z niebem ma miejsce w zbieżnym wieku. Tam nie robi się porównania. Tylko w zbieżnym wieku otrzymujecie całą wiedzę. Otrzymujecie broń, dzięki której macie stać się czyści. Tylko Jeden jest nazywany Babą, Oczyścicielem. Mówicie do Niego: Uczyń nas takimi czystymi jak oni. Oni są panami nieba. Wiecie, że byliście panami nieba i że następnie, po wzięciu 84 wcieleń, staliście się nieczyści. Ten został nazwany „Siam Sundar”. Oni tworzą ciemnoniebieskie wizerunki Kriszny, ale nie rozumieją, co to oznacza. Otrzymaliście bardzo jasne zrozumienie na temat Kriszny. Oni pokazali dwa światy, ale w rzeczywistości nie istnieją dwa światy. Istnieje tylko jeden świat. On staje się nowy, a potem stary. Najpierwdziecko jest małe, a następnie, gdy dorasta, starzeje się. Wy tak bardzo usiłujecie im wyjaśniać. Zakładacie swoje królestwo. Lakszmi i Narajan też to zrozumieli, prawda? Oni stali się tak słodcy dzięki zrozumieniu tego. Kto im to wyjaśnił? Bóg! Nie ma żadnej kwestii wojny. Bóg jest tak rozsądny i pełen wiedzy! On jest tak czysty! Wszystkie ludzkie istoty przychodzą i kłaniają się przed wizerunkiem Śiwy, ale oni nie wiedzą, kim On jest ani co On robi. Oni tylko wciąż po prostu mówią: „Śiw Kaśi Wiszwanat Ganga” (świątynia Śiwy w Kaśi, gdzie wypłynął Ganges z Pana Świata”). Oni w ogóle nie rozumieją znaczenia tego! Gdy im wyjaśniacie, oni mówią: Co możecie nam wyjaśniać? Studiowaliśmy wszystkie Wedy i pisma. Jednak nikt nie wie, czym jest królestwo Ramy. Złoty wiek, nowy świat, jest zwany królestwem Ramy. Ci, którzy przyswajają to sobie również są w kolejności. Niektórzy z was nawet zapominają o tym, ponieważ wasze intelekty są zupełnie takie jak kamienie. Dlatego obowiązkiem tych z boskimi intelektami jest czynić innych takimi samymi. Ci, z kamiennymi intelektami będą nadal robić to, co wcześniej robili. Tak jest, ponieważ istnieją łabędzie oraz bociany. Łabędzie nigdy nikomu nie sprawiają cierpienia. Bociany sprawiają cierpienie. Niektórzy zachowują się całkowicie tak jak bociany i mają wszystkie występki. Wielu bardzo występnych przychodzi również tutaj. Oni są nazywani diabłami. Nie można ich rozpoznać. Wielu występnych przychodzi do różnych ośrodków. Oni tłumaczą się, twierdząc, że są braminami. Ale to jest kłamstwo. Ten świat jest nazywany światem kłamstw. Nowy świat jest światem prawdy. Teraz to jest zbieżny wiek. Jest tak ogromna różnica!Ci, którzy kłamią i wykonują wszystko w fałszywy sposób, stają się trzecim stopniem. Jest pierwszy stopień, a także drugi stopień. Ojciec mówi: Macie dać całkowity dowód waszej czystości. Niektórzy mówią, że niemożliwe jest mieszkać razem i żyć w czystości. Dlatego dzieci, macie im to wyjaśniać. Ponieważ niektórzy nie posiadaj potęgi jogi, nie są w stanie w pełni wyjaśniać czegoś tak łatwego jak to. Nikt nie wyjaśnia im, że to Bóg nas tutaj uczy. On mówi: Gdy staniecie się czyści, staniecie się panami nieba na 21 żyć. Tamten świat jest czysty. Nie może być nikogo nieczystego w czystym świecie. Tam nie istnieje 5 występków. Tamten świat jest światem bez występków, a ten jest występnym światem. Otrzymujemy zwierzchnictwo złotego wieku. Dlaczego więc nie mielibyśmy stać się czyści na jedno życie? Wygrywamy na tak wielkiej loterii! Dlatego jest tak duże szczęście. Bóstwa są czyste. Tylko Ojciec czyni was czystymi z nieczystych. Dlatego powinniście im mówić, że jesteście tym przyciągani. Tylko Ojciec sprawia, że stajecie się tacy jak oni. Nikt oprócz Ojca nie może stworzyć nowego świata. Tylko Bóg przychodzi i zmienia ludzi w bóstwa. Jego noc jest pamiętana. Mówi się: wiedza, czczenie i brak zainteresowania. Wiedza i czczenie, każde z nich jest na pół cyklu. Po czczeniu jest brak zainteresowania. Teraz macie wrócić do domu, dlatego macie pozostawić kostium ciała. Nie wolno wam dłużej żyć w tym brudnym świecie. Cykl 84 żyć obecnie się zakończył. Teraz mamy wrócić do czystego świata poprzez siedzibę spokoju. Przede wszystkim nie wolno wam zapominać aspektu Alfy. Dzieci rozumieją także, że stary świat będzie zniszczony. Ojciec zakłada nowy świat. Ojciec przychodził wiele razy, aby założyć niebo. Piekło ma być zniszczone. Piekło jest tak duże, a niebo jest tak małe. W nowym świecie jest jedna religia, podczas gdy tutaj są niezliczone religie. Kto założył jedną religię? Nie zrobił tego Brahma. Brahma staje się nieczysty, a potem czysty. O Mnie nie powiedzielibyście: Nieczysty, który staje się czysty. Gdy oni są czyści, są zwani Lakszmi i Narajanem. Jest dzień Brahmy i noc Brahmy. Ten to Pradżapita. Śiw Baba jest zwany Wiecznym Stwórcą. Słowo „wieczny” odnosi się do Ojca. Ojciec jest wieczny, dlatego dusze również są wieczne. Sztuka też jest wieczna. Sztuka życia jest z góry ustalona. Jaźń, dusza otrzymuje wiedzę o początku, środku i końcu czasu trwania cyklu świata. Kto przekazuje tę wiedzę? Ojciec. Należycie do Pana i Mistrza przez 21 żyć, a następnie stajecie się sierotami w królestwie Rawana. To od tamtego czasu charakter jest psuty, ponieważ przychodzą występki. Jednak to nie jest tak, że są dwa światy. Ludzie wierzą, że piekło i niebo istnieją w tym samym czasie. Dzieci, wszystko jest wam teraz tak jasno wyjaśniane! Jesteście teraz incognito. Popatrzcie, co zostało napisane w pismach. Oni zupełnie wszystko pomieszali. Nikt, poza Ojcem, nie może rozplątać tego wszystkiego, co zostało splątane.Ludzie wołają do Niego: Nie ma ze mnie żadnego pożytku, a więc przyjdź, oczyść mnie oraz popraw mój charakter. Wasze charaktery są tak bardzo poprawiane! Jednak u niektórych, zamiast poprawy, charakter jeszcze bardziej jest psuty. Wszystko można poznać po zachowaniu danej osoby. Dzisiaj, ktoś może być nazywany maharati i łabędziem, podczas gdy jutro staje się taki jak bocian. To nie zabiera dużo czasu. Maja jest incognito. Gniew także nie jest widoczny. Gdy ktoś zaczyna „szczekać”, to on pojawia się i wtedy jest widoczny. Następnie, ci, którzy byli zadziwieni słuchaniem wiedzyi przekazywali ją innym, uciekają. Oni tak bardzo upadają. Stają się całkowicie tacy jak kamienie. Istnieje historia o Dworze Indry. Tacy mogą być rozpoznani. Oni nie powinni przychodzić na to zgromadzenie. Ktoś, kto otrzymał nawet trochę wiedzy, pójdzie do nieba, ponieważ wiedza nigdy nie jest niszczona. Ojciec mówi: Obecnie macie czynić wysiłek, aby zasłużyć na wysoką pozycję. Jeśli oddajesz się występkowi, twoja pozycja zostanie zmniejszona. Najpierw stajecie się częścią dynastii słońca, potem dynastii księżyca, następnie dynastii kupców, a potem dynastii siudrów. Teraz rozumiecie, w jaki sposób obraca się cykl. Oni uważają, że jest jeszcze 40 tysięcy lat żelaznego wieku. Musicie zejść po schodach. Gdyby to było kolejne 40 tysięcy lat, byłoby tak dużo ludzkich istot! Nawet w 5000 lat jest tak dużo ludzkich istot, że nie ma wystarczającej ilości jedzenia. Dlatego gdyby świat istniał tak dużo tysięcy lat, populacja wzrosłaby tak bardzo. Dlatego Ojciec przybywa i daje wam cierpliwość. Nieczyste ludzkie istoty wciąż ze sobą walczą. Ich intelekty nie są w stanie obrócić się w tę stronę. Popatrzcie, jak bardzo zmieniły się wasze intelekty. Pomimo tego, Maja niewątpliwie was oszukuje. Macie stać się całkowicie nieświadomi wiedzy o wszelkich pragnieniach. Jeśli są jakieś pragnienia, wszystko jest tracone. Stajecie się całkowicie niewarci nawet grosza. Maja wciąż oszukuje nawet bardzo dobre maharati w taki lub inny sposób. Wtedy oni nie potrafią zdobyć serca, tak jak niektórzy nie mogą zdobyć serc swoich rodziców. Niektóre dzieci są takie, że nawet mordują swoich lokik rodziców! Oni nawet zabijają swoją rodzinę! Oni są bardzo grzesznymi duszami. Popatrzcie na to, czego dokonuje Rawan! Ten świat jest bardzo brudny. Nie wolno wam przywiązywać do niego swoich serc. Aby stać się czystym, potrzebna jest duża odwaga. Czystość jest główną kwestią niezbędną, aby zdobyć nagrodę zwierzchnictwa nad światem. Dlatego wy mówicie Ojcu, aby przyszedł i was oczyścił. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Aby uratować się od bycia oszukanym przez Maję, bądź całkowicie nieświadomy wiedzy na temat jakichkolwiek pragnień. Nie przywiązuj swojego serca do tego brudnego świata.

2. Daj całkowity dowód swojej czystości. Najwyższym charakterem jest charakter czystości. Aby zmienić na lepsze siebie, z całą pewnością masz stać się czysty.

Błogosławieństwo:
Bądź wewnętrznie skupiony (introwertyczny) i doświadczaj boskich działalności subtelnych potęg, poprzez swoją skoncentrowaną formę.

Podstawą koncentracji jest introwersja. Ci, którzy są wewnętrznie skupieni (introwertyczni), doświadczają w sobie potęgi boskich działalności. Przywoływanie dusz, serdeczna rozmowa z duszami, przekształcanie sanskar i natury dusz, połączenie z Ojcem; by wykonywać taką duchową usługę w świecie dusz, zwiększ swoją potęgę koncentracji. Gdy będziesz tak robić, wszystkie rodzaje przeszkód automatycznie się skończą.

Hasło:
Wdrożenie wszystkich osiągnięć i bycie ujawnionym na scenie świata, jest podstawą ujawnienia.


Uwaga: styczeń jest miesiącem pamiętania słodkiego sakar Baby. Aby stać się potężnymi, szczególnie macie stać się wewnętrznie skupieni (introwertyczni) i doświadczać boskich działalności subtelnych potęg. Utrzymuj swój stan awjekt przez cały miesiąc. Zachowaj ciszę umysłu i ust.