01.02.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wasze nitki przywiązania powinny być teraz przerwane, ponieważ cały ten świat ma być zniszczony. Nie powinniście interesować się niczym z tego starego świata.

Pytanie:
Jaki jest tytuł tych, którzy mają duchowe upojenie? Które dzieci doświadczają takiego upojenia?

Odpowiedź:
Dzieci, które doświadczają duchowego upojenia są nazywane „Mast Kalandar” (upojonymi królami). One są tymi, które staną się Kalangidhar (ten, kto po byciu znieważanym nosi pawie pióro). One zawsze mają upojenie stawania się królami. W ich intelektach jest to, że teraz z biednych stają się bogatymi. Ci, którzy mają wejść do różańca Rudry, doświadczają takiego upojenia. Dzieci, które wierzą, że teraz mają powrócić do domu, a potem pójść do nowego świata, doświadczają takiego upojenia.

Om śanti.
Duchowe dzieci, duchowy Ojciec prowadzi z wami serdeczną rozmowę. To jest nazywane duchową wiedzą dla duchów. Duch jest Oceanem Wiedzy. Ludzkie istoty nigdy nie mogą być oceanami wiedzy. Ludzkie istoty są oceanami czczenia. Wszyscy są ludzkimi istotami. Ci, którzy stali się braminami, biorą wiedzę od Oceanu Wiedzy i stają się tak jak Ojciec oceanami wiedzy. Tamte bóstwa ani nie czczą, ani nie mają tej wiedzy. Bóstwa nie posiadają tej wiedzy. Tylko jeden Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest Oceanem Wiedzy i dlatego tylko o Nim mówi się, że jest taki jak Diament. On Sam przychodzi i zmienia was z łusek w diamenty, a wasze intelekty z kamiennych w boskie. Ludzkie istoty zupełnie niczego nie wiedzą. Ludzkie istoty potem stają się bóstwami. One stają się bóstwami dzięki przestrzeganiu śrimatu. Przez pół cyklu nie ma tam żadnej potrzeby na niczyje wskazówki. Tutaj ludzie otrzymują wskazówki od tak wielu guru. Ojciec teraz wam wyjaśnił, że otrzymujecie śrimat od Satguru. Śikhowie mówią o Satguru jako o Nieśmiertelnym Wizerunku. Oni nie rozumieją znaczenia tego. Wołają: Satguru jest Nieśmiertelnym Wizerunkiem, tzn. On jest Nieśmiertelnym Wizerunkiem, który zbawia. Tylko Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, jest nazywany Nieśmiertelnym Wizerunkiem. Pomiędzy Satguru a guru jest taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą.Oni mówią o dniu i nocy Brahmy. Ponieważ Brahma bierze narodziny, dlatego z pewnością mówią, że to jest dzień Brahmy i noc Brahmy. Brahma potem staje się bóstwem Wisznu. Chwalicie Śiw Babę: Jego narodziny są takie jak diament. Dzieci, teraz stajecie się czyste, mieszkając ze swoją rodziną. Macie żyć w czystości i wpajać sobie tę wiedzę. Kumari nie mają żadnej niewoli. One po prostu pamiętają swoich rodziców, braci i siostry. Potem, gdy idą do swoich teściów, mają dwie rodziny. Ojciec teraz wam mówi: Stańcie się bezcieleśni. Wszyscy teraz macie powrócić do domu. Ja pokazuję wam sposób na stanie się czystymi. Tylko Ja jestem Oczyścicielem. Gwarantuję, że jeżeli Mnie pamiętasz, twoje grzechy z wielu żyć zostaną spalone w tym ogniu jogi. Gdy wkładacie stare złoto do ognia, domieszka zostanie usunięta i pozostanie tylko prawdziwe złoto. Tak samo jest z ogniem jogi. Tylko w tym zbieżnym wieku Baba uczy was tej radża jogi. Dlatego On jest tak bardzo chwalony. Każdy pragnie nauczyć się radża jogi, której uczył Bóg. Sannjasini sprowadzają z zagranicy wielu ludzi. Ludzie uważają, że sannjasini wyrzekli się wszystkiego. Wy także jesteście sannjasinami. Jednak nikt nie zna tego nieograniczonego wyrzeczenia. Tylko jeden Ojciec uczy was nieograniczonego wyrzeczenia. Wiecie, że ten stary świat ma się skończyć. My nie mamy żadnego zainteresowania tym starym światem. Na przykład, taka a taka osoba pozostawiła swoje ciało i wzięła kolejne, aby odgrywać swoją rolę, dlaczego więc mielibyśmy płakać? Nitki przywiązania są przerwane. Nasz związek jest teraz z nowym światem. Takie dzieci są silne jak Mast Kalangidhar. Macie upojenie stawania się królami. Baba także ma upojenie; pójdę i stanę się Kalangidharem. Stanę się z biednego bogatym. Wewnętrznie on ma to upojenie i dlatego jest nazywany Mast Kalangidharem. Macie jego wizje. Tak jak ten jest upojony, wy także powinniście być upojeni. Wy także będziecie włączeni do różańca Rudry. Ci, którzy mieliby silną wiarę, byliby upojeni. My, dusze, teraz mamy powrócić do domu. Potem przyjdziemy do nowego świata. Ci, którzy patrzą na tego (Brahmę) z taką wiarą, mogliby zobaczyć dziecko Śri Krisznę. On jest tak piękny. Kriszny tutaj nie ma. Tak wielu rozpaczliwie chce go doświadczyć. Oni budują huśtawki i karmią go mlekiem. Tamte to są martwe wizerunki, podczas gdy ten jest rzeczywisty. Ten także ma wiarę, że stanie się ponownie dzieckiem. Niektóre dzieci także widzą w boskiej wizji małe dziecko. Nie możecie go zobaczyć tymi fizycznymi oczami. Kiedy dusza otrzymuje boskie driszti, nie ma żadnej świadomości ciała. W tym czasie uważałbyś siebie za cesarzową, a tego za dziecko. Wielu ludzi otrzymuje obecnie takie wizje. Wielu także ma wizje ludzi ubranych na biało. W wizji mówi im się: Udaj się do tych ludzi, weź od nich wiedzę i staniesz się takim księciem jak on. To jest czar. Wy robicie dobry interes. On zabiera od was łuski, a daje wam w zamian diamenty i perły. Stajecie się tacy jak diamenty. Śiw Baba sprawia, że stajecie się tacy jak diamenty, to dlatego On jest tak wspaniały. Z powodu niezrozumienia ludzie mówią, że to jest czar. Ci ludzie, którzy byli zachwyceni wiedzą, a którzy potem uciekli, mówią złe rzeczy. Wielu stało się w ten sposób zdrajcami. Ci, którzy stali się takimi zdrajcami, nie mogą wziąć wysokiej pozycji. O nich mówi się: Ci, którzy znieważają Satguru nie mogą zdobyć wysokiej pozycji. Tutaj, macie prawdziwego Ojca. Obecnie to rozumiecie. Ludzie mówią, że On przychodzi w każdym wieku. Aćća. Są cztery wieki, a więc w jaki sposób możecie mówić, że są 24 inkarnacje? Oni potem mówią, że Bóg jest we wszystkich kamieniach i kamyczkach i że Bóg jest w każdej cząsteczce lub że Bóg jest w każdym. Ojciec mówi: Zmieniam łuski w diamenty, a wy potem wkładacie Mnie w każdy kamień i kamyczek. Jeżeli On byłby wszechobecny, byłby w każdym i nie miałoby to żadnej wartości. Popatrzcie, w jaki sposób Mnie znieważacie! Baba mówi: To także jest ustalone w dramacie. Kiedy stajecie się tacy, Baba przychodzi i podźwiga was, tzn. zmienia was z ludzkich istot w bóstwa. Historia i geografia świata potem się powtórzą. W złotym wieku będą ci sami Lakszmi i Narajan. Tam jest tylko Bharat. Na początku było bardzo niewiele bóstw. Potem wszystko stopniowo się rozszerzało i popatrzcie jak po 5000 lat jest teraz tak wielu. Nikt inny nie posiada w swoim intelekcie tej wiedzy. Cała reszta jest czczeniem. Oni śpiewają chwałę wizerunków bóstw. Nie rozumieją, że one istniały w żywej formie ani dokąd odeszły. Tamte wizerunki są czczone, ale gdzie te bóstwa obecnie przebywają? One także musiały stać się tamopradhan, a potem staną się satopradhan. To nie wchodzi do niczyjego intelektu. Obowiązkiem tylko Ojca jest uczynić takie tamopradhan intelekty satopradhan. Lakszmi i Narajan istnieli w przeszłości, dlatego są chwaleni. Najwyższym ze wszystkich jest tylko Bóg. Cała reszta stale ponownie się rodzi. Bóg, najwyższy ze wszystkich, zapewnia każdemu wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Gdyby On nie przyszedł, ludzie staliby się niewarci nawet grosza i staliby się jeszcze nawet bardziej tamopradhan. Kiedy oni władali królestwem, byli warci funta. Tam nikt nie czcił. Godne czci bóstwa następnie stają się czcicielami, kiedy upadają na ścieżce grzechu. Nikt nie wie, że one były całkowicie bez występku. Niektórzy z was, braminów, także rozumieją te kwestie, ale w kolejności. Jeśli ty sam nie zrozumiałeś w pełni, co mógłbyś wyjaśnić innym? Jeżeli jesteś nazywany Brahma Kumar lub Kumari i nie potrafisz wyjaśniać, wnosisz stratę innym. Dlatego, powinieneś powiedzieć: Przywołam moją starszą siostrę, która ci wyjaśni. Bharat był taki jak diament, a teraz jest jak łuska. Kto ukoronowałby Bharat, który teraz jest taki jak żebrak? Powiedzcie nam, gdzie teraz są Lakszmi i Narajan? Oni nie będą potrafili wam tego powiedzieć. Oni są oceanami czczenia i posiadają tylko takie upojenie. Jesteście tak jak Ojciec oceanami wiedzy. Tamci ludzie uważają pisma za wiedzę. Ojciec mówi: Pisma zawierają systemy i zwyczaje czczenia. Im więcej masz potęgi wiedzy, tym większym magnesem się stajesz. Wtedy każdy będzie przyciągany. Teraz oni nie są przyciągani. Tym niemniej, to przyciąganie zależy od tego, ile pamiętasz Ojca, zgodnie ze swoją jogą i potęgą. To nie jest tak, że pamiętasz Ojca cały czas, ponieważ wtedy to ciało by nie pozostało. Macie stać się posłannikami i przekazywać posłannictwo tak wielu ludziom. To wy, dzieci, jesteście posłannikami, nikt inny taki się nie staje. Kiedy Chrystus przychodzi i zakłada swoją religię, nie jest nazywany posłannikiem. On tylko założył chrześcijańską religię. On niczego innego nie dokonał. Wszedł w ciało kogoś innego, a potem inni zeszli w ślad za nim. Królestwo jest zakładane tutaj. W miarę rozwoju będziesz mieć wizje wszystkiego, kim się staniesz i jakie grzeszne czyny wykonałeś. Nie potrzeba długiego czasu, aby otrzymać wizję. Ludzie poświęcali siebie w Kaśi. Oni tam skakali do studni. Rząd teraz tego zakazał. Oni uważali, że w ten sposób osiągną wyzwolenie. Ojciec mówi: Nikt nie może osiągnąć wyzwolenia. Po prostu, w krótkim czasie otrzymujesz karę za wszystkie swoje życia, a potem konta zaczynają się od nowa. Nikt nie może jeszcze powrócić do domu. Gdzie oni przebywaliby? Gdyby tak było, to genealogiczne drzewo dusz, zostałoby zepsute. Oni schodzą w dół w kolejności i wróciliby też w kolejności. Dzieci, macie wizje, a następnie na podstawie tego stwarzacie obrazy itp. Teraz otrzymałyście wiedzę o swoich 84 życiach oraz o początku, środku i końcu cyklu świata. Wy także jesteście w kolejności. Niektórzy zdają z wieloma stopniami, a niektórzy z kilkoma. Nikt inny nie może mieć 100 stopni. Tylko jeden Ojciec ma 100 stopni. Nikt nie może się taki stać. Jest mała różnica pomiędzy wszystkimi. Nie wszyscy mogą stać się tacy sami. Istnieje tak wiele ludzkich istot i każda z nich posiada swoje rysy. Wszystkie dusze są takimi małymi punktami. Ludzie są tak duzi, a jednak rysy żadnych dwóch osób nie są takie same. Będzie dokładnie tyle dusz, ile jest ich obecnie. Dlatego one będą pozostawać w domu w górze. Ten dramat jest z góry wyznaczony. Nie może być w nim najmniejszej różnicy. Ponieważ odbyło się filmowanie, będziecie oglądać znowu to samo. Powiecie: Spotkaliśmy się w ten sposób również 5000 lat temu. To nie może być mniej lub więcej nawet o jedną sekundę. To jest sztuka życia. Ci, którzy mają wiedzę o Stwórcy i stworzeniu w swoich intelektach obracają dyskiem samouświadomienia. Otrzymujecie tę wiedzę od Ojca. Ludzkie istoty nie mogą dawać tej wiedzy ludzkim istotom. Ludzkie istoty uczą czczenia, podczas gdy Ojciec uczy was wiedzy. Tylko jeden Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Wy potem stajecie się rzekami wiedzy. Wyzwolenie i wyzwolenie w życiu otrzymuje się tylko dzięki rzekom wiedzy od Oceanu Wiedzy. Tamte to są rzeki wody. Woda istnieje cały czas, podczas gdy tylko w zbieżnym wieku, wy otrzymujecie wiedzę. Rzeki wody cały czas płyną w Bharacie, ale wszystkie miasta będą zniszczone. Inne lądy dłużej nie pozostaną. Będą deszcze, woda popłynie do oceanu i pozostanie tylko ten Bharat. Teraz otrzymaliście całą wiedzę. To jest wiedza, a reszta jest czczeniem. Tylko Śiw Baba jest taki jak diament i Jego narodziny są świętowane. Powinniście pytać ludzi: Czego dokonał Śiw Baba? On przybył i uczynił nieczystych czystymi. On przekazuje wam wiedzę o początku, środku i końcu. Dlatego śpiewa się: Kiedy wschodzi słońce wiedzy. Poprzez wiedzę jest dzień, a poprzez czczenie jest noc. Wiecie, że teraz zakończyliście swoje 84 życia. Gdy pamiętacie teraz Babę, stajecie się czyści. Otrzymacie czyste ciała. Wszyscy stajecie się czyści w kolejności. To jest tak łatwe. Główne jest pamiętanie. Jest wielu, którzy nie wiedzą, jak mają uważać siebie za duszę i jak pamiętać Ojca. Tym niemniej, stałeś się Jego dzieckiem, a więc na pewno pójdziesz do nieba. Królestwo jest zakładane zgodnie z wysiłkami obecnego czasu. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze miejcie upojenie, że teraz stajecie się panami oceanami wiedzy. Napełnij się siłą wiedzy i stań się magnesem. Stań się duchowym posłannikiem.

2. Nigdy nie wykonuj żadnego takiego czynu, z powodu którego imię Ojca, Satguru, byłoby znieważone. Bez względu na to, co się dzieje nie wolno ci płakać.


Błogosławieństwo:
Bądź wizerunkiem cnót, który jest pełny wszystkich cnót i niech cnoty, jak również wiedza, wynurzają się z ciebie.

Każdy posiada dużo wiedzy ale teraz jest potrzeba, aby wynurzały się cnoty. Dlatego stań się dawcą cnót wykonując specjalne czyny. Miej myśl: Stale mam być wizerunkiem cnót i być zajętym czynieniem innych wizerunkami cnót. Postępując w ten sposób nie będziesz mieć czasu, aby widzieć, słyszeć czy wykonywać cokolwiek bezużytecznego. Gdy będziesz używać tej metody, twoje własne słabości i słabości innych łatwo się skończą. Dlatego, niech każdy z was uważa się za numer jeden i stanie się przykładem stawania się i czynienia innych pełnymi wszystkich cnót.

Hasło:
Rozdawaj jogę swoim umysłem, wiedzę swoimi słowami i cnoty swoimi czynami.