01.02.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, z całą pewnością musicie tutaj pozostawić te kostiumy, swoje ciała. Dlatego skończcie ze swoim przywiązaniem do nich. Nie pamiętajcie swoich przyjaciół i krewnych.

Pytanie:
Jakie aspekty wskazują na dzieci, które mają potęgę jogi?

Odpowiedź:
One nawet w najmniejszym stopniu nie są zaniepokojone żadną sytuacją. Nie mają przywiązania do nikogo. Np. jeśli dzisiaj ktoś opuszcza swoje ciało, nie będą cierpieć, ponieważ wiedzą, że ta dusza miała tylko taką rolę w dramacie, że dusze porzucają swoje ciała i biorą następne.

Om śanti.
Ta wiedza jest bardzo incognito. Nawet nie musicie mówić „namaste”. Ludzie na świecie pozdrawiają się nawzajem i mówią „namaste” albo „Ram-Ram”. Tutaj nie może być niczego takiego, ponieważ to jest rodzina. Nie wydaje się właściwe, aby mówić w rodzinie „namaste ” lub „dzień dobry”. W domu się je, idzie do biura, wraca z powrotem i to trwa cały czas. Nie ma żadnej potrzeby mówić „namaste”. Modę na mówienie „dzień dobry” zapoczątkowali Europejczycy. Wcześniej nie było czegoś takiego. Gdy ludzie spotykają się na religijnych spotkaniach, mówią „namaste” i kłaniają się sobie do stóp. Ten zwyczaj kłaniania się do czyichś stóp jest uczony dla pokory. Dzieci, tutaj macie stać się świadome duszy. Co dusza zrobiłaby innej duszy? Jednak, to musi być powiedziane. Np. Babie powiedzielibyście „namaste”. Teraz Ojciec mówi: Uczę was poprzez zwykłe ciało Brahmy. Poprzez niego przeprowadzam założenie. W jaki sposób? Tylko gdy Ojciec jest przed wami osobiście, może wam to wytłumaczyć. W przeciwnym razie, jak ktoś mógłby to zrozumieć? Ojciec siedzi tutaj przed wami, twarzą w twarz i wyjaśnia, a wy, dzieci, rozumiecie. Do obu powiedzielibyście „namaste” – „BapDada namaste”. Gdyby ktoś z zewnątrz usłyszał to, byłby w zamieszaniu i zapytałby, co mówicie, mówiąc „BapDada”. Dużo ludzkich istot także ma podwójne imiona. Np. Lakszmi -Narajan oraz Radhe -Kriszna to są także imiona. To jest tak, jakby mężczyzna i kobieta byli połączeni. Teraz ten tutaj to jest BapDada. Dzieci, tylko wy możecie to zrozumieć. Ojciec jest z pewnością wspanialszy. Chociaż oni mają podwójne imiona, to jest to jedna osoba, prawda? Dlaczego więc zachowują dwa imiona? Dzieci, teraz wiecie, że tamte imiona są niewłaściwe. Nikt inny nie może rozpoznać Baby. Mówicie: Namaste BapDada. Wtedy Ojciec odpowiedziałby: Namaste wam, fizyczne, duchowe dzieci. Takie długie pozdrowienia nie wydają się odpowiednie, ale słowa są właściwe. Wszyscy jesteście fizycznymi dziećmi, a także duchowymi dziećmi. Śiw Baba jest Ojcem wszystkich dusz, a następnie potrzebny jest także Pradżapita. Dzieci Pradżapity Brahmy są braćmi i siostrami. To jest rodzinna ścieżka. Wszyscy jesteście Brahma Kumars i Kumaris. Pradżapita Brahma jest ważny dzięki waszemu istnieniu, Brahma Kumars i Kumaris. Nie jest to kwestia ślepej wiary. Powiedzcie im, że Brahma Kumars i Kumaris otrzymują dziedzictwo od Ojca. Nie otrzymują go od Brahmy. Brahma także jest dzieckiem Śiw Baby. Mieszkańcy subtelnego rejonu: Brahma, Wisznu i Śankar są stworzeniem. Śiwa jest ich Stwórcą. Nikt nie może zapytać, kto jest stwórcą Śiwy. Nikt nie może być stwórcą Śiwy. Brahma, Wisznu i Śankar są częścią stworzenia. Wznioślejszy od nich jest Śiwa, Ojciec wszystkich dusz. Jeśli On jest Stwórcą, powstaje teraz pytanie: Kiedy On dokonał stworzenia? Nie! To stworzenie jest wieczne. Pytanie: Kiedy On stworzył tak dużo dusz, nie powinno powstać. Ta wieczna sztuka życia trwa. Jest nieskończona; nigdy się nie kończy. Dzieci, to jest w was, w kolejności. To jest bardzo łatwe. Czy ktoś żyje czy umiera, nie powinno być przywiązania do nikogo, tylko do jednego Ojca. Istnieje piosenka: Nawet jeśli umiera twoja matka, jedz chałwę... Jeśli na przykład ktoś umiera, nie ma się o co martwić, ponieważ ta sztuka życia jest ustalona. Zgodnie ze sztuką życia on musiał odejść w tym czasie. Co ktoś może z tym zrobić? W ogóle nie ma potrzeby, by być smutnym. To jest stopień potęgi jogi. Prawo mówi, że nie powinniście być nawet w najmniejszym stopniu zaniepokojeni. Każdy jest aktorem. Każdy stale odgrywa własną rolę. Dzieci, otrzymałyście wiedzę. Oni mówią do Ojca: O, Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo, przyjdź i zabierz nas stąd! To jest bardzo duże zadanie, zniszczyć te wszystkie ciała i zabrać wszystkie dusze z powrotem ze Sobą. Tutaj, gdy ktoś umiera, ludzie płaczą przez 12 miesięcy. Ojciec zabierze tak dużo dusz z powrotem ze Sobą. Ciało każdego pozostanie tutaj. Dzieci, wiecie, że gdy zaczyna się Mahabharadzka Wojna, oni odchodzą jak chmary komarów. Nadejdą także naturalne klęski. Ten cały świat musi być przekształcony. Spójrzcie, jak wielka jest teraz Anglia i Rosja itd. Czy oni wszyscy istnieli w złotym wieku? Do niczyjego intelektu na świecie nie wchodzi to, że w naszym królestwie nikt z nich nie istniał. Była tylko jedna religia i jedno królestwo. Nawet wy jesteście w kolejności w utrzymywaniu tego bardzo dobrze w swoich intelektach. Jeśli to sobie wpoicie, wasze upojenie będzie stale wysokie. Tylko niewielu utrzymuje tak wysokie upojenie i to z wielką trudnością. Wielkim cudem jest usunąć pamiętanie przyjaciół, krewnych i innych oraz być stabilnym w nieograniczonym szczęściu. Tak, to wydarzy się na końcu. Tylko na końcu będzie osiągnięty stan karmatyczny. Wtedy będzie przerwana świadomość ciała. „To jest to! Teraz idziemy do domu.” To staje się zwykłe. Gdy aktorzy kończą grać swoje role, idą do domu. Macie pozostawić tutaj ten kostium, ciało. Przyjęliście te kostiumy tutaj i macie pozostawić je tutaj. Te wszystkie nowe aspekty są w waszych intelektach. Nie ma ich w intelekcie nikogo innego. Alpha i beta. Alpha jest najwyższy ze wszystkich. Mówi się: Założenie poprzez Brahmę, zniszczenie poprzez Śankara i utrzymanie poprzez Wisznu. Aćća. Jakie jest więc zadanie Śiwy? Nikt nie zna Śiw Baby, Najwyższego ze Wszystkich. Oni tylko mówią: On jest wszechobecny i to wszystko są Jego postacie. To utrwaliło się w intelekcie każdego na świecie i dlatego oni stali się tamopradham. Ojciec mówi: Cały świat zdegradował się. Potem, Ja Sam przychodzę i daję wszystkim zbawienie. Gdyby On był wszechobecny, wszyscy byliby Bogiem i tylko Bogiem. Z jednej strony mówią „wszyscy są braćmi”, a z drugiej strony mówią „wszyscy są Ojcem”. Oni nie rozumieją. Dzieci, nieograniczony Ojciec mówi do was: Dzieci, pamiętajcie Mnie i wasze grzechy będą usunięte. Baba mówi: Nie pamiętajcie nawet tego Dady lub Mamy. Ojciec mówi: Nikt nie powinien być sławiony, ani Mama, ani Baba. Gdyby Śiw Baba nie istniał, co mógłby zrobić ten Brahma? Co wydarzyłoby się poprzez pamiętanie go? Tak, wiecie, że bierzecie prawo do dziedzictwa od Ojca poprzez tego (Brahmę), ale nie od niego. Ten także bierze prawo do dziedzictwa od Jednego, więc powinniście pamiętać Jednego. Ten jest tylko pośrednikiem. Gdy para zaręcza się, pamiętają siebie nawzajem. Ten, kto aranżuje małżeństwo jest pośrednikiem pomiędzy nimi. Wasze zaręczyny z Ojcem zostały zaaranżowane poprzez tego. Dlatego jest chwała: Znalazłem Satguru poprzez pośrednika. Satguru nie jest pośrednikiem, Satguru jest bezcielesny. Ludzie mogą mówić: Guru Brahma, Guru Wisznu, ale oni nie są przewodnikami! Jedynie Ojciec jest Prawdziwym Przewodnikiem, który nagradza wszystkich zbawieniem. Ojciec was uczy. Potem pokazujecie ścieżkę innym i mówicie im: Nawet, gdy patrzycie, macie nie widzieć! Utrzymujcie swoje intelekty w połączeniu z Śiw Babą. Wszystko, co widzicie swoimi oczami, zmieni się w cmentarz. Pamiętajcie Ojca, a nie tego. Intelekt mówi: Nie mogę otrzymać dziedzictwa od tego. Dziedzictwo będzie otrzymane od Ojca. Macie pójść do Ojca. Student nie będzie pamiętał studenta. Student z pewnością będzie pamiętał nauczyciela. Mądre dzieci w szkole będą także próbować pomagać innym. Ojciec mówi: Próbujcie wspierać siebie nawzajem. Jednak, jeśli to nie jest w ich fortunie, oni nawet nie czynią wysiłku. Zadowalają się czymś małym. Powinniście wyjaśniać innym. Wielu przychodzi na wystawy. Może nastąpić wielki rozwój, jeśli wyjaśniacie wielu innym. Posyłajcie zaproszenia i zapraszajcie ich. Potem przyjdzie wielu ważnych, rozsądnych ludzi. Wielu różnych ludzi przyjdzie bez zaproszenia. Oni wciąż mówią takie niewłaściwe rzeczy! Zachowanie królewskich ludzi jest także królewskie. Królewscy ludzie wejdą po królewsku. W ich zachowaniu także jest wielka różnica. Inni nie mają żadnych manier w sposobie zachowania czy mówienia do innych. Wszystkie rodzaje ludzi pojawiają się na zgromadzeniach (melach). Nikomu nie zabrania się przyjścia. Dlatego, jeśli wyślecie ludziom zaproszenia na wystawy, przyjdzie wielu dobrych, królewskich ludzi. Później oni pójdą i opowiedzą innym. Czasami miejcie program tylko dla kobiet, tak by tylko kobiety przyszły zobaczyć, ponieważ w wielu miejscach wiele kobiet nosi zasłony. Dlatego miejcie programy tylko dla kobiet. Wtedy nie powinno się pozwolić żadnemu mężczyźnie na przyjście. Baba powiedział wam: Przede wszystkim macie wyjaśniać, że Śiw Baba jest bezcielesny. Śiw Baba i Pradżapita Brahma, obaj są Ojcami. Obaj nie mogą stać się jednym, więc nie otrzymujecie dziedzictwa od obu Ojców. Dziedzictwo otrzymujecie od dziadka albo ojca. Każdy ma prawo do posiadłości dziadka. Bez względu na to jak bardzo niegodne jest dziecko i tak otrzymuje dziedzictwo od swojego dziadka. Tutaj jest takie prawo. Rozumie się także, że gdy niektórzy ludzie otrzymują takie pieniądze, roztrwaniają je w ciągu roku, ale rządowe prawa są takie, że to musi być przekazane. Rząd nic nie może zrobić. Baba jest doświadczony. Syn pewnego króla roztrwonił w dwanaście miesięcy 10 milionów rupii. Istnieją tacy. Śiw Baba nie powiedziałby, że On widział takie przypadki. Ten (Brahma) mówi: Widziałem dużo takich przykładów. Ten świat jest bardzo brudny. To jest stary świat, stary dom. Stary dom zwykle musi być zburzony. Spójrzcie, jakie pierwszej klasy są królewskie dwory Lakszmi i Narajana. Teraz rozumiesz to dzięki Ojcu i stajesz się Narajanem ze zwykłego człowieka. To jest historia o prawdziwym Narajanie. Dzieci, tylko wy to rozumiecie. Wśród was niektórzy jeszcze nie stali się w pełni kwiatami. Macie mieć w tym wielką królewskość. Dzień po dniu, stale czynicie postępy. Wciąż stajecie się kwiatami. Dzieci, mówicie z miłością: BapDada. Ten wasz język jest nowy i nie mogą go zrozumieć inne ludzkie istoty. Np. gdy Baba dokądś idzie i dzieci mówią „BapDada, namaste”, Baba odpowiada „namaste duchowe, fizyczne dzieci”. On odpowiedziałby w ten sposób. Gdyby inni to usłyszeli, powiedzieliby, że to jest coś nowego. Jak można powiedzieć, że BapDada jest jednym. Czy Bap i Dada, obaj, mogą być jednym? Imię każdego z nich jest także inne. Jesteście dziećmi zarówno Śiw Baby jak i Brahmy Dady. Wiecie, że Śiw Baba jest w tym (Brahmie) i że jesteście dziećmi BapDady. Jeśli wasze intelekty będą pamiętać chociaż tyle, poziom waszego szczęścia będzie wysoki. Macie też być stabilni w szacunku do dramatu. Na przykład, gdy ktoś pozostawia ciało, to odchodzi i odgrywa następną rolę. Każda dusza otrzymuje wieczną rolę. Nie ma potrzeby na myślenie o tym. Ona poszła i gra następną rolę. Nie można jej wezwać z powrotem. Taka jest sztuka życia. Nie ma powodu, aby płakać. Tylko ci, którzy mają taki stan odejdą i staną się królami wolnymi od przywiązania (król Nirmohi). W złotym wieku każdy jest wolny od przywiązania. Tutaj, gdy ktoś umiera, oni tak bardzo płaczą! Oczywiście, nie ma potrzeby, aby płakać, gdy znaleźliście Ojca. Baba pokazuje wam bardzo dobrą ścieżkę. To jest bardzo dobre dla panien. Wasz ojciec wydałby niepotrzebnie pieniądze, a wy trafiłybyście do piekła. Zamiast tego powiedz mu: „Dzięki tym pieniądzom otworzę duchowy uniwersytet będący jednocześnie szpitalem. Jeśli przyniosę korzyść wielu ludziom, będzie to dobroczynnością wykonaną przez ciebie, a także przeze mnie”. Dzieci, w celu uczynienia Bharatu niebem, powinnyście używać wszystkiego – ciała, umysłu i bogactwa – z entuzjazmem. Powinno być tak duże upojenie! Jeśli chcecie to oddać, to oddajcie. Jeśli nie chcecie, to nie róbcie tego! Czy nie chcecie wnieść korzyści sobie i wielu innym? Powinno być takie duże upojenie. Szczególnie panny powinny być bardzo czujne. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Niech twoje zachowanie i działanie będzie bardzo królewskie. Mówcie, mając dobre maniery. Wpajajcie sobie cnotę pokory.

2. Wszystko, co widzicie swoimi oczami, ma stać się cmentarzem. Dlatego patrzcie, nie widząc. Pamiętajcie tylko Śiw Babę, a nie żadną cielesną istotę.

Błogosławieństwo:
Stań się specjalną duszą, czyniąc nieświadomych świadomymi, dzięki specjalności zioła dającego życie.

Dawaj wszystkim duszom dające życie zioło wzniosłej świadomości i specjalności i z nieświadomych staną się one świadome. Utrzymuj przed nimi lustro w postaci specjalności. Przypominając innym, sam staniesz się szczególną duszą. Jeśli mówisz innym o ich słabościach, to będą próbowali je ukryć lub im zaprzeczać, ale jeśli powiesz im o ich specjalności, automatycznie doświadczą swoich słabości. Używaj tego zioła dającego życie, aby uczynić nieświadomych świadomymi, fruń i uczyń, że inni pofruną.

Hasło:
Wielkim wyrzeczeniem jest wyrzec się imienia, szacunku, honoru i udogodnień nawet w swoich myślach.