01.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Baba, Pan Biednych, przybył, aby z łusek uczynić was diamentami. Dlatego stale przestrzegajcie Jego śrimatu.

Pytanie:
Jaką tajemnicę musicie przede wszystkim każdemu wyjaśniać?

Odpowiedź:
Tajemnicę Bap i Dady. Wiecie, że przybyliście tutaj do BapDady; oni dwaj są razem. W tym jest dusza Śiwy i jest także dusza Brahmy. Jeden jest duszą, a drugi jest Najwyższą Duszą. Przede wszystkim, wyjaśniajcie każdemu tę głęboką tajemnicę, że Bap i Dada są razem. Ten Dada nie jest Bogiem. Ludzka istota nie może być Bogiem. Tylko Jeden bezcielesny może być zwany Bogiem. On jest Ojcem. On jest Mieszkańcem rejonu spokoju.

Piosenka:
Wreszcie nastał dzień, na który wszyscy czekaliśmy!

Om śanti.
Uczyń pewnym to, że Ojciec uczy poprzez Dadę, to znaczy, że Śiw Baba wyjaśnia poprzez Brahmę Dadę. W ziemskich związkach ojciec jest kimś innym niż dziadek. Poprzez ojca otrzymujecie dziedzictwo od dziadka. Mówi się, że otrzymujecie dziedzictwo waszego Dziadka. On jest Panem Biednych. Panem Biednych jest Ten, który przychodzi, aby ukoronować biednych. Przede wszystkim, powinna być mocna wiara, kim jest ten. Gdy się na niego patrzy, jest on tylko ludzką istotą. Wszyscy nazywacie go Brahmą. Wszyscy jesteście Brahma Kumar i Kumari. Wiecie, że otrzymujecie dziedzictwo od Śiw Baby. Ojciec wszystkich przybył, aby dać dziedzictwo. Ojciec daje dziedzictwo szczęścia, a potem po połowie cyklu Rawan rzuca na was klątwę cierpienia. Ludzie na ścieżce czczenia błądzą, poszukując Boga, ale nikt nie może Go odnaleźć. Ludzie Bharatu śpiewają: Jesteś Matką i Ojcem i dzięki Twojej łasce otrzymujemy wielkie szczęście. Potem mówią: Gdy przybędziesz, będziemy należeć tylko do Ciebie i nikogo innego. Nie będziemy mieć do nikogo przywiązania. Moim jest jeden Śiw Baba. Wiecie, że ten Ojciec jest Panem Biednych. On jest Jedynym, który czyni biednych bogatymi, łuski diamentami, to znaczy, że Ojciec przybył, aby zmienić nieczystych, żelaznowiecznych i ubogich w złotowiecznych, ukoronowanych. Dzieci, rozumiecie, że przybyłyście tutaj do BapDady. Oni obaj są razem. Dusza Śiwy jest w tym i dusza Brahmy jest w nim, a więc jest ich dwóch. Jeden jest duszą, a drugi jest Najwyższą Duszą. Wszyscy jesteście duszami. Zostało zapamiętane, że dusze były oddzielone od Najwyższej Duszy przez długi czas. Dusze, spotykacie Go pierwsze, to znaczy, dusze spotykają Ojca, Najwyższą Duszę, do której wołały: Och, Boże Ojcze! Jesteście Jego dziećmi. Z pewnością od Ojca otrzymujecie dziedzictwo. Ojciec mówi: Bharat, który był koroną, teraz stał się ubogi! Dzieci, przyszedłem, aby ponownie was ukoronować. Stajecie się podwójnie ukoronowani. Jedną jest korona czystości przedstawiana jako światło, drugą jest korona z klejnotów. Dlatego przede wszystkim, każdemu macie wyjaśniać tę głęboką tajemnicę, że Bap i Dada są razem. Ten nie jest Bogiem. Ludzka istota nie może być Bogiem. Bezcielesny zwany jest Bogiem. On jest Ojcem, mieszkańcem rejonu spokoju, w którym mieszkacie wy, wszystkie dusze. To nazywa się także światem ponad dźwiękiem (nirwaną) i lądem emerytury. Potem, wy, dusze, macie brać ciała, aby grać swoje role. Przez połowę cyklu jest rola szczęścia, a przez połowę cyklu jest rola cierpienia. Ojciec mówi: Przychodzę, kiedy cierpienie się kończy. Ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. Przybyłyście tutaj do bhatthi. Tutaj nie powinnyście pamiętać niczego z zewnętrznego świata. Tutaj jest Matka, Ojciec i dzieci. Nie ma tutaj nikogo ze społeczności siudrów. Ci, którzy nie są braminami, są zwani siudrami. Tutaj nie macie ich towarzystwa. Tutaj macie tylko towarzystwo braminów. Wy, bramińskie dzieci, wiecie, że Śiw Baba przybył, aby zabrać was z piekła i uczynić panami nieba poprzez Brahmę. Nie jesteśmy panami obecnie, ponieważ jesteśmy nieczyści. Byliśmy czyści, a potem przeszliśmy przez cykl 84 żyć. Przeszliśmy przez stany sato, radżo i tamo. Na obrazie schodów jest przedstawione konto 84 wcieleń. Dzieci, Ojciec siedzi tutaj i wam wyjaśnia. Dzieci, które spotykają Go pierwsze, pierwsze idą do złotego wieku. Wzięliście 84 wcielenia. Tylko Ojciec ma całą wiedzę o Stwórcy i stworzeniu. On jest Nasionem ludzkiego drzewa świata. Nasiono z pewnością ma wiedzę o tym, jak rośnie to drzewo, jak jest utrzymywane i jak niszczone. Tylko Ojciec to wyjaśnia. Ludzie Bharatu, wiecie, że jesteście biedni. Gdy byliście bóstwami, byliście bardzo bogaci. Bawiliście się diamentami. Żyliście w pałacach wysadzanych diamentami. Teraz Ojciec przypomina wam, w jaki sposób bierzecie 84 wcielenia. Wołaliście: O, Oczyścicielu, Baba, Panie Biednych, przybądź! Uczyń nas, biednych ponownie panami nieba. W złotym wieku była obfitość szczęścia, a teraz jest obfitość cierpienia. Dzieci, wiecie, że obecnie wszyscy stali się całkowicie nieczyści. Teraz jest koniec żelaznego wieku, a tam ma być złoty wiek. Na początku w Bharacie była tylko oryginalna, wieczna religia bóstw. Ona teraz zanikła. Wszyscy inni nazywają siebie hindusami. Obecnie jest wielu chrześcijan, ponieważ wielu z religii hinduskiej zmieniło religię. Oryginalnie, czyny was, bóstw, były wzniosłe. Należeliście do czystej, rodzinnej ścieżki. Teraz w królestwie Rawana należycie do nieczystej, rodzinnej ścieżki i dlatego jesteście nieszczęśliwi. Złoty wiek jest zwany świątynią Śiwy (Śiwalają). Niebo jest ustanawiane przez Śiw Babę. Ojciec mówi: Dzieci, przychodzę, aby zmienić was z siudrów w braminów oraz dać wam dziedzictwo królestwa dynastii słońca i dynastii księżyca. To jest BapDada. Nie zapominajcie ich. Śiw Baba czyni was godnymi nieba dzięki Brahmie, ponieważ nieczyste dusze nie mogą pójść do lądu wyzwolenia dopóki nie staną się czyste. Ojciec mówi: Teraz przyszedłem i pokazuję wam sposób na stanie się czystymi. Odszedłem uczyniwszy was multimilionerami, panami nieba. Pamiętaliście, że rzeczywiście byliście panami nieba. Wtedy było nas bardzo niewielu. Teraz jest dużo ludzkich istot. W złotym wieku jest 900 000. Ojciec mówi: Przychodzę i poprzez Brahmę ustanawiam niebo oraz poprzez Śankara przeprowadzam zniszczenie. Każdy czyni wszystkie przygotowania dokładnie tak, jak robił to w poprzednim cyklu. Oni produkują bardzo dużo bomb. Mahabharadzka wojna odbyła się także 5000 lat temu. Bóg przybył i nauczył radża jogi oraz zmienił zwykłe, ludzkie istoty w Narajana. Dlatego żelaznowieczny, nieczysty świat z pewnością ma być zniszczony. Stóg siana musi być zapalony. Jak inaczej mogłoby się odbyć zniszczenie? Obecnie istnieją także bomby zapalające. Będą ulewne deszcze i trzęsienia ziemi, bo tylko tak może odbyć się zniszczenie. Musi zajść zniszczenie starego świata i założenie nowego świata. To jest zbieżny wiek. Jest śmierć królestwa Rawana i zwycięstwo królestwa Ramy. W nowym świecie było królestwo Kriszny. Zamiast imion Lakszmi i Narajana oni wymieniają imię Kriszny, ponieważ Kriszna jest pięknym i najbardziej uroczym dzieckiem. Ludzie o tym nie wiedzą. Kriszna i Radhe pochodzą z oddzielnych królestw. Bharat był ukoronowany, ale teraz jest bankrutem. Ojciec przychodzi, aby ukoronować go ponownie. Ojciec mówi: Teraz stańcie się czyści i stale pamiętajcie tylko Mnie, a staniecie się satopradhan. Ci, którzy służą i czynią innych równymi sobie, wezmą wysoką pozycję i staną się podwójnie ukoronowani. W złotym wieku król, królowa i poddani, wszyscy są czyści. Teraz rządy sprawują ludzie. Teraz nie ma nawet koron. Ojciec mówi: Przychodzę, gdy świat ma taki stan. Teraz uczę was radża jogi. Tylko Ja jestem Oczyścicielem. Dusze, teraz pamiętajcie tylko Mnie i domieszka zostanie z was usunięta. Potem staniecie się satopradhan. Teraz macie się zmienić z brzydkich (siam) w pięknych (sundar). Złoto matowieje, gdy ma w sobie domieszkę. Dlatego teraz domieszka ma być usunięta. Nieograniczony Ojciec mówi: Siedząc na stosie żądzy, staliście się brzydcy! Teraz usiądźcie na stosie wiedzy i usuńcie przywiązanie do każdego. Jesteście Moimi ukochanymi, Mnie, jedynego Ukochanego. Wszyscy czciciele pamiętają Boga. W złotym i srebrnym wieku nie ma czczenia. Tam macie nagrodę za wiedzę. Ojciec przychodzi i poprzez wiedzę zmienia noc w dzień. To nie jest tak, że dzień nastaje poprzez studiowanie pism. To wszystko to szczegóły ścieżki czczenia. Tylko Ojciec jest Oceanem Wiedzy, Oczyścicielem. Dzieci, On przychodzi i uczy was jogi i wiedzy o cyklu świata. Ci, którzy mają jogę z Iśwarem (Bogiem) stają się jogeśwarami (mającymi jogę z Bogiem), a potem książętami i księżniczkami. Ojciec czyni was królami królów. Ci, którzy byli czystymi królami, potem stali się nieczyści. Wy sami, którzy byliście godni czczenia, potem stajecie się czcicielami. Teraz, na ile tylko jest to możliwe, pozostawajcie na pielgrzymce pamiętania, tak jak na ścieżce czczenia ukochana pamięta swojego ukochanego, tak jak zaręczona para stale nawzajem siebie pamięta. Na ścieżce czczenia ten Ukochany ma wiele ukochanych. Każdy pamięta Ojca w czasie cierpienia. O, Boże! Usuń nasze cierpienie i daj szczęście. Tutaj nie ma ani spokoju, ani szczęścia. Jedno i drugie istnieje w złotym wieku. Dusze, teraz wiecie, jak odgrywacie swoje role 84 żyć. Stajecie się braminami, bóstwami, wojownikami, kupcami i siudrami. W swoich intelektach macie schody 84 żyć. Teraz, na ile tylko jest to możliwe, pamiętajcie Ojca, by wasze grzechy zostały odcięte. Wykonując czyny, stale pamiętajcie Ojca swoimi intelektami. Bierzemy od Baby nasze dziedzictwo nieba. Pamiętajcie Ojca i swoje dziedzictwo. Wasze grzechy będą usunięte tylko poprzez pamiętanie. Im bardziej pozostajecie w pamiętaniu, tym więcej będzie światła czystości. Domieszka stale będzie usuwana. Dzieci, macie znajdować czas, aby na ile tylko jest to możliwe, znajdować sposoby na pamiętanie. Rano macie dużo czasu. Czyńcie takie starania. Możecie mieszkać w domu i opiekować się swoimi dziećmi, ale w tym ostatnim życiu macie być czyści. Nie wspinajcie się na stos żądzy. Teraz siedzicie na stosie wiedzy. Ta nauka jest bardzo wzniosła. Ona wymaga złotego naczynia. Dzięki pamiętaniu Ojca stajecie się jak złote naczynie. Gdy zapominacie być w pamiętaniu, stajecie się naczyniem z żelaza. Dzięki pamiętaniu Ojca stajecie się panami nieba. To jest bardzo łatwe. Czystość jest w tym najważniejsza. Tylko dzięki pamiętaniu staniecie się czyści, a pamiętając cykl świata, staniecie się panami nieba. Nie musicie pozostawiać swoich domów. Możecie pozostawać w domu z rodziną. Ojciec mówi: Żyliście w nieczystym świecie przez 63 wcielenia. Dlatego, cóż to jest takiego, że teraz macie stać się czyści w tym jednym życiu, aby pójść do Świątyni Śiwy, lądu nieśmiertelności? Zarobicie wielki dochód. Pokonajcie pięć występków, bo tylko wtedy możecie stać się zwycięzcami świata. Inaczej nie będziecie mogli zdobyć wysokiej pozycji. Ojciec mówi: Każdy ma umrzeć. To jest wasze ostatnie życie. Potem pójdziecie i będziecie władać w nowym świecie. Kopalnie diamentów i klejnotów staną się pełne. Będziecie stale bawić się diamentami i klejnotami. Powinniście należeć do takiego Ojca i postępować według Jego wskazówek. Tylko dzięki postępowaniu według śrimatu staniecie się wzniośli. Przez postępowanie według nakazów Rawana staliście się zepsuci. Teraz postępujcie według śrimatu Ojca i staniecie się satopradhan z tamopradhan. Pamiętajcie Ojca! Ojciec nie sprawia wam żadnej innej trudności. Na ścieżce czczenia bardzo błądziliście. Teraz pamiętajcie po prostu Ojca i cykl świata. Obracajcie dyskiem samouświadomienia, a staniecie się władcami globu na 21 żyć. Zdobywaliście i traciliście królestwo dużo razy. Przez połowę cyklu panuje szczęście, a przez połowę cyklu panuje cierpienie. Ojciec mówi: Przychodzę w zbieżnym wieku każdego cyklu. Czynię was panami ziemi szczęścia. Teraz jesteście świadomi, w jaki sposób przechodzicie wokół cyklu. Miejcie ten cykl w swoich intelektach. Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Siedzicie tutaj przed nieograniczonym Ojcem. Bóg, Najwyższy ze Wszystkich, daje wam dziedzictwo poprzez Pradżapitę Brahmę. Dlatego teraz, zanim nastąpi zniszczenie, pamiętajcie Ojca i stańcie się czyści. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby pozostawać w stałym pamiętaniu Ojca, uczyń swój intelekt złotym naczyniem. Powinniście pamiętać Ojca nawet gdy wykonujecie czyny. Światło czystości będzie tylko dzięki pamiętaniu.

2. Nigdy nie opuszczaj murli! Zrozum dokładnie tajemnicę dramatu. Gdy jesteś w tym bhatthi, nie wolno ci pamiętać niczego z zewnętrznego świata.

Błogosławieństwo:
Bądź uosobieniem wyrzeczenia, którego intelekt ma wiarę i który sprawia, że BapDada się mu oddaje.

„Znalazłszy Ojca, znalazłem wszystko”. Gdy ci, którzy mają takie upojenie, wyrzekają się wszystkiego, gdy takie dzieci, których intelekty mają wiarę, doświadczają radości, spokoju, potęgi i szczęścia od Ojca, wtedy nie one martwią się opinią ludzi, ale zawsze, na każdym kroku stale idą naprzód. Doświadczają, że wszystko na świecie jest bez smaku i bez żadnej esencji (siły). BapDada oddaje się, z całym Swoim bogactwem, takim dzieciom, które są uosobieniem wyrzeczenia, których intelekty mają wiarę. Tak, jak dzieci mają myśl: „Baba, jestem Twój”, tak Baba również mówi: „Cokolwiek należy do Ojca, jest twoje”.

Hasło:
Łatwym joginem jest ten, kto rozsyła wibracje miłości Ojca poprzez swoją każdą myśl i czyn.