01.03.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     02.12.85     Om Shanti     Madhuban


Duchowa potęga jest sposobem na uwolnienie się od niewoli.


Dzisiaj BapDada patrzył na potęgę duchowości swoich duchowych dzieci. Ponieważ wszyscy jesteście Jego dziećmi, każde duchowe dziecko zasłużyło na pełne prawo do otrzymania duchowej potęgi od Ojca. Baba widział, w jakim stopniu staliście się uosobieniem osiągnięcia. Każdego dnia wszystkie dzieci nazywają siebie duchowymi dziećmi i okazują duchowemu Ojcu zwrot miłości i pamiętania – poprzez usta albo w swoich umysłach – w formie miłości, pamiętania i namaste. Okazujecie ten zwrot miłości i pamiętania, prawda? Znaczenie tego jest takie, że duchowy Ojciec codziennie nazywa was duchowymi dziećmi i przypomina wam prawdziwe znaczenie duchowej potęgi, ponieważ specjalnością tego brahmińskiego życia jest duchowość. Potęgą tej duchowości przekształcacie siebie i innych. Ta duchowa potęga jest głównym fundamentem. To dzięki tej potędze otrzymujecie wyzwolenie z wielu rodzajów niewoli. BapDada widział, że nawet teraz są pewne subtelne niewole, z których powinniście już być wyzwoleni, a których nadal doświadczacie. Nie jesteście w stanie wprowadzić w praktykę metody na osiągnięcie wyzwolenia. Jaki jest powód tego? Jest tak, ponieważ nie wiecie, jak używać duchowej potęgi w każdym działaniu. Masz uczynić wszystkie trzy – myśli, słowa i czyny – potężnymi równocześnie. W czym stajesz się niedbały? Z jednej strony, czynisz swoje myśli potężnymi, ale stajesz się trochę niedbały w słowach. Czasami czynisz swoje słowa potężnymi, a stajesz się trochę niedbały w czynach. Jednak metodą na osiągnięcie wyzwolenia jest uczynić wszystkie trzy – tzn. myśli, słowa i czyny – potężnymi duchowo w tym samym czasie. Tak jak dla stworzenia świata konieczne są wszystkie trzy zadania – stworzenie, utrzymanie i zniszczenie – podobnie, dla uwolnienia się od wszelkich rodzajów niewoli, jest konieczne mieć duchową potęgę we wszystkich trzech – myślach, słowach i czynach – w tym samym czasie. Czasami opiekujesz się swoim umysłem, ale czegoś brakuje w twoich słowach. Wówczas mówisz: Nie myślałem tak i nie wiem, dlaczego tak się stało. Masz zwracać pełną uwagę na wszystkie trzy – myśli, słowa i czyny. Dlaczego? Wszystkie te trzy metody ujawnią twój stan doskonałości i ujawnią Ojca. Aby osiągnąć wyzwolenie, trzeba doświadczać duchowości we wszystkich trzech. Ci, którzy są w pełni mądrzy we wszystkich trzech, są wyzwoleni w życiu. A więc BapDada patrzył na subtelne niewole. W aspekcie subtelnych niewoli te trzy – myśli słowa i czyny – także mają szczególny związek.

Oznaką, że ktoś jest w niewoli jest to, że zawsze jest pod wpływem innych. Ktoś, kto jest w niewoli, nie zawsze będzie doświadczać wewnętrznego szczęścia, tzn. nie będzie stale szczęśliwy. W fizycznym świecie tymczasowe udogodnienia dają wam doświadczenie tymczasowego szczęścia i radości, ale nie ma doświadczenia niezniszczalnego, wewnętrznego szczęścia. Podobnie dusze, które są uwiązane tymi subtelnymi niewolami, przez krótki czas idą naprzód w tym brahmińskim życiu w oparciu o jakąś usługę, potęgę grupy, takie czy inne osiągnięcie albo jakieś wzniosłe towarzystwo i tak długo, jak mają te metody (środki), są w stanie doświadczać szczęścia i radości. Jednak kiedy środki kończą się (albo zostaną usunięte), ich szczęście również kończy się, nie jest stałe. Czasami tańczą w takim szczęściu, że w tym czasie nie ma nikogo tak szczęśliwego jak one. Jednak kiedy staną w miejscu, nawet małego kamyka doświadczają jako góry. Ponieważ nie mają swojej oryginalnej potęgi, tańczą w szczęściu tylko w oparciu o tamte środki. Kiedy środki są usunięte, gdzie będą tańczyć? Dlatego wewnętrzna, duchowa potęga jest zawsze konieczna jednocześnie we wszystkich trzech formach – w myślach, słowach i czynach. Główna niewola polega na tym, że nie macie potęgi kontrolowania myśli w swoich umysłach. Ponieważ ulegacie wpływom własnych myśli, ulegacie wpływom innych. Ci, którzy są w niewoli własnych myśli, są długi czas tym zajęci. Mówicie też o budowaniu zamków w powietrzu. Budujecie takie zamki, a potem burzycie je. Stawiacie dużą ścianę. Dlatego jest to zwane zamkiem w powietrzu. Tak jak na ścieżce bhakti czczą idole, ozdabiają je, a potem topią, w ten sam sposób dusze uwiązane w niewoli swoich myśli budują wiele rzeczy, a potem również psują wiele z tych rzeczy. Męczą się tym bezużytecznym zadaniem i zniechęcają się. Czasami z powodu arogancji obwiniają innych za swój własny błąd. Potem, kiedy czas przeminął, rozumieją i uświadamiają sobie, że to, co zrobiły, nie było słuszne, ale ponieważ są pod wpływem arogancji, obwiniają innych, aby usprawiedliwić siebie. Największą niewolą jest ta niewola umysłu, która zamyka intelekt. Bez względu na to, jak bardzo próbujecie im wyjaśnić, nie są w stanie zrozumieć. Szczególnym znakiem bycia w niewoli jest to, że kończy się potęga uświadomienia. Dlatego, bez usunięcia tej subtelnej niewoli, nie jesteście w stanie doświadczać wewnętrznego szczęścia ani ponadzmysłowej radości przez cały czas.

Specjalnością zbieżnego wieku jest kołysanie się na huśtawce ponadzmysłowej radości i stały taniec w szczęściu. Zatem, co można powiedzieć, jeśli po staniu się zbieżno-wiecznym nie doświadczasz tej specjalności? Dlatego sprawdź siebie, aby zobaczyć, czy nie jesteś w jakimś rodzaju niewoli myśli, czy to jest niewola bezużytecznych myśli, czy niewola myśli zazdrości albo konfliktu, myśli niedbałości albo lenistwa. Każdy z tych rodzajów myśli jest oznaką niewoli w umyśle. A więc dzisiaj BapDada patrzył na niewole: Ilu z was jest wyzwolonymi duszami?

Grube sznury już się skończyły. Teraz są te subtelne nici. One są cienkie, ale sprytnie wiążą was w niewolę. Nawet nie jesteście świadomi, że zostaliście związani w niewoli, ponieważ te niewole także dają wam chwilowe upojenie. Ci, którzy mają zniszczalne upojenie, nigdy nie myślą o sobie, że są w gorszym położeniu. Będąc w rynsztoku uważają, że są w pałacu. Ich ręce są puste, ale uważają siebie za królów. Podobnie ci, którzy mają to upojenie, również nigdy nie myślą o sobie, że się mylą. Zawsze albo próbują udowodnić, że mają rację, albo okazują niedbałość, mówiąc „To zdarza się cały czas, zawsze tak jest”. Dlatego dziś zostało wam powiedziane tylko o niewoli umysłu. Baba powie wam o słowach i czynach innym razem. Rozumiecie?

Stale osiągajcie wyzwolenie dzięki duchowej potędze. Doświadczać wyzwolenia w życiu w zbieżnym wieku, tzn. osiągnąć przyszłą nagrodę wyzwolenia w życiu. W Złotym Jubileuszu macie stać się wyzwoleni w życiu, prawda? Czy też chcecie tylko świętować Złoty Jubileusz? Stać się oznacza świętować. Ludzie na świecie po prostu świętują, a tutaj wy stajecie się. Teraz stańcie się szybko gotowi, gdyż tylko wtedy wszyscy inni zostaną wyzwoleni dzięki waszemu wyzwoleniu. Nawet naukowcy są w niewoli udogodnień, które sami stworzyli. Nawet polityczni przywódcy chcą siebie ratować, ale są tak mocno związani, że nie potrafią zrobić tego, o czym myślą. Zatem jest to niewola, prawda? Wy, którzy wyzwalacie wszystkich z różnych niewoli, wyzwalacie siebie i teraz macie wyzwolić każdego. Każdy woła i prosi o wyzwolenie. Niektórzy chcą wyzwolenia z ubóstwa, niektórzy chcą wyzwolenia z obowiązków rodzinnych, ale wołanie każdego o wyzwolenie jest takie samo. Teraz stańcie się dawcami wyzwolenia, pokażcie im ścieżkę do wyzwolenia i dajcie dziedzictwo wyzwolenia. Ich wołanie dociera do was, prawda? Czy też uważacie, że jest to zadanie Ojca, nie wasze? Baba mówi: Macie zdobyć nagrodę, Ojciec nie chce jej zdobyć. To wy chcecie mieć poddanych i czcicieli. Ojciec ich nie chce. Ci, którzy są waszymi czcicielami, automatycznie staną się czcicielami Ojca, ponieważ to wy staniecie się pierwszymi czcicielami w miedzianym wieku. Wy pierwsi zaczniecie czcić Ojca. Każdy będzie was naśladować. Co macie teraz zrobić? Słuchajcie ich wołania. Stańcie się dawcami wyzwolenia. Aćća.

Tym, którzy stale osiągają wyzwolenie dzięki metodzie uzyskiwania duchowej potęgi; tym, którzy stają się dawcami wyzwolenia i stale uwalniają siebie od subtelnych niewoli; tym, którzy stale idą naprzód w swoim rozwoju, najbardziej w oparciu o swoje wewnętrzne szczęście i ponadzmysłową radość; tym, którzy zawsze mają dobre życzenia, aby wszyscy zostali wyzwoleni; takim duchowym potężnym dzieciom, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada spotyka się z grupami:
1) Jesteście potężnymi duszami, które słuchając stają się też uosobieniem, prawda? Niech każdego dnia w waszych myślach będzie myśl napełniona entuzjazmem dla siebie i dla innych. Obecnie ludzie drukują w gazetach albo kładą w różnych miejscach „Myśl na dzisiaj”. Podobnie, niech taka lub inna myśl napełniona zapałem i entuzjazmem wynurzy się w waszych umysłach. Mając taką myśl, nadajcie jej formę i użyjcie jej, by służyć innym. Co wtedy się stanie? Zawsze będzie nowy zapał i entuzjazm. „Dzisiaj zrobię tamto. Dzisiaj zrobię to.” Dlaczego jest zapał i entuzjazm, gdy jest specjalny program? Tworzycie plany, prawda? „Zrobię to, a potem tamto.” W robieniu tego jest szczególny zapał i entuzjazm. W ten sposób każdego dnia w amrit weli miejcie specjalną myśl zapału i entuzjazmu, a potem sprawdzajcie siebie zgodnie z nią. Wtedy wasze życie będzie zawsze napełnione zapałem i entuzjazmem, a także będziecie czynić innych entuzjastycznymi. Rozumiecie? Tak jak macie programy rozrywkowe, tak samo miejcie ten program dla zabawienia swojego umysłu. Aćća.

2) Jesteście duszami, które zawsze idą naprzód mając potężne pamiętanie, prawda? Nie może być żadnego doświadczenia, jeśli nie ma się potężnego pamiętania. Dlatego zawsze bądźcie potężni i wciąż idźcie naprzód. Zawsze bądźcie zajęci bożą usługą zgodnie ze swoją potęgą i otrzymujcie owoc tej usługi. Stale używajcie tyle potęgi w usłudze, ile macie, czy służycie swoim ciałem, swoim umysłem, czy bogactwem. Z całą pewnością otrzymacie zwrot multimilionkrotny za jeden. Gromadzisz dla samego siebie i masz nagromadzić na wiele żyć. Gromadząc w jednym życiu, będziesz wyzwolony od wysiłku na 21 żyć. Znacie tę tajemnicę, prawda? Dlatego zawsze czyńcie swoją przyszłość wzniosłą. Stale ze szczęściem posuwajcie się naprzód w usłudze. Zawsze idźcie naprzód mając stały i stabilny stan dzięki pamiętaniu.

3) Jesteście sługami, którzy poprzez swoje szczęście pamiętania dają szczęście wielu duszom, prawda? Prawdziwi słudzy to ci, którzy są zagubieni w miłości i którzy umożliwiają innym zagubić się w miłości. Każde miejsce ma swoją własną usługę. Nawet wtedy, jeśli stale idziecie naprzód z tym celem, to pójście naprzód jest sprawą wielkiego szczęścia. W rzeczywistości tamte ziemskie studia itp. – to wszystko jest zniszczalne. Środkiem, by mieć niezniszczalne osiągnięcie, jest tylko ta wiedza. Doświadczacie tego, prawda? Zobaczcie, wy, słudzy, otrzymaliście taką złotą szansę w dramacie. Dzięki tej złotej szansie to w waszych rękach jest pójście naprzód tak bardzo, jak chcecie. Nie każdy otrzymuje taką złotą szansę. Tylko garstka z wielu milionów otrzymuje ją – i wy ją otrzymaliście. Czy odczuwacie to wielkie szczęście? Macie to, czego nie ma nikt na świecie. Stale trwajcie sami w takim szczęściu i dawajcie to szczęście innym. Każdy z was sprawia, że inni idą naprzód w takim stopniu, w jakim wy sami idziecie naprzód. Wy stale idziecie naprzód, nie rozglądacie się dookoła i nie zatrzymujecie się. Niech przed wami będzie zawsze tylko Ojciec i usługa. Wtedy stale będziecie robić postępy. Zawsze idźcie naprzód uważając siebie za ukochane, dawno zagubione i teraz odnalezione dzieci Ojca.

Baba spotyka się z kumari, które mają lokik pracę:
1) Wszystkie macie wzniosły cel, prawda? Nie myślicie, że będziecie nadal iść po obu stronach, prawda? Kiedy jest jakaś niewola, wówczas iść dalej po obu stronach jest inną kwestią, ale jeśli dusze są wolne od niewoli, bycie po obu stronach oznacza, że wiszą w powietrzu. Niektóre z was mają takie uwarunkowania, a więc BapDada pozwala im na lokik pracę. Jednak jeśli to jest niewolą umysłu, wówczas w tym wisisz. Co się stanie, jeśli jedna stopa jest tu, a druga tam? Jeśli masz jedna stopę w jednej łodzi, a drugą w drugiej łodzi, jaki będzie twój stan? Będziesz w stałym nieszczęściu, prawda? Zatem niech obie stopy będą w jednej łodzi. Zawsze miejcie odwagę. Mając odwagę, łatwo będziecie mogły przejść na drugi brzeg. Zawsze pamiętaj, że Baba jest z tobą. Nie jesteś sama. Wtedy możesz wykonać zadanie, jakie chcesz.

2) Kumari mają specjalną rolę w zbieżnym wieku. Czy uczyniłyście siebie takimi, które mają taką specjalną rolę? Czy też jesteście zwykłe, nawet teraz? Co jest waszą specjalnością? Waszą specjalnością jest bycie sługami. Te, które są sługami, są specjalne. Jeśli nie jesteś sługą, to znaczy, że jesteś zwyczajna. Jaki macie cel? Tylko w zbieżnym wieku otrzymujecie tę szansę. Jeśli nie weźmiecie tej szansy teraz, nie otrzymacie jej przez cały cykl. Tylko zbieżny wiek ma specjalne błogosławieństwo. Będąc na ziemskich studiach, kochaj te duchowe studia. Wtedy tamte studia nie staną się przeszkodą. Wszystkie będziecie stale iść naprzód, tworząc swoją fortunę. Im większe jest wasze upojenie swoją fortuną, tym łatwiej staniecie się zwycięzcami Mai. To jest duchowe upojenie. Zawsze śpiewajcie piosenki swojej fortuny, i śpiewając te piosenki, dotrzecie do swojego królestwa.

Błogosławieństwo:
Bądź dawcą i dawcą fortuny, który kończy z wszelkim swoimi słabościami poprzez ich oddawanie.

Na ścieżce czczenia mają system, że gdy czegoś ci brakuje jesteś proszony o oddanie właśnie tej rzeczy. Poprzez twoje poświęcenie jej, ta forma dawania staje się formą otrzymywania. Tak więc, by skończyć z jakąkolwiek słabością stań się dawcą i dawcą fortuny. Jeżeli staniesz się instrumentem dawania innym skarbów Ojca jako oparcia, wtedy słabości automatycznie będą usunięte. Niech twoje potężne sanskary bycia dawcą i dawcą fortuny wynurzą się, a słabe sanskary automatycznie się skończą.

Hasło:
Stale śpiewaj chwałę swojej wzniosłej fortuny, a nie słabości.