01.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wszystko to, co widzicie tymi oczami skończy się. Dlatego miejcie do tego wszystkiego nieograniczony brak zainteresowania. Ojciec dla was stwarza nowy świat.

Pytanie:
Dzieci, jakie znaczenie zawarte jest w waszej ciszy?

Odpowiedź:
Gdy siedzicie w ciszy, pamiętacie ląd ciszy. Wiecie, że cisza tzn. śmierć za życia. Ojciec w formie Satguru uczy was tutaj, w jaki sposób pozostawać cichym. Kiedy przebywacie w ciszy, spalacie swoje grzechy. Macie wiedzę, że obecnie macie powrócić do domu. Na innych duchowych zgromadzeniach ludzie siedzą w ciszy, ale nie mają wiedzy o lądzie ciszy.

Om śanti.
Śiw Baba mówi do najsłodszych, duchowych dzieci. W Gicie jest napisane: Śri Kriszna mówi, ale w rzeczywistości to Śiw Baba mówi. Kriszna nie może być zwany Babą. Ludzie Bharatu wiedzą, że istnieje dwóch ojców – lokik i Parlokik. Parlokik Ojciec jest zwany Najwyższą Duszą. Fizyczny ojciec nie może być zwany Najwyższą Duszą. To nie fizyczny ojciec wyjaśnia wam te kwestie. To Parlokik Ojciec wyjaśnia wam, parlokik dzieciom. Przede wszystkim, idziecie do rejonu ciszy, który jest również zwany rejonem nirwany, rejonem wyzwolenia czy też rejonem poza dźwiękiem. Ojciec teraz mówi: Dzieci, teraz macie pójść do rejonu ciszy. Tylko tamto miejsce jest zwane Wieżą Ciszy. Gdy siadacie tutaj, najpierw musicie usiąść w ciszy. Na każdym duchowym zgromadzeniu oni najpierw siadają w ciszy, ale nie mają wiedzy o rejonie ciszy. Dzieci, wiecie, że wy, dusze macie zostawić stare ciała i powrócić do domu. Ciało może być pozostawione w każdej chwili, dlatego uczcie się bardzo dobrze tego, czego Ojciec was uczy. On jest Najwyższym Nauczycielem, Dawcą Zbawienia, a także Guru. Macie mieć z Nim jogę. Ten Jeden Ojciec wykonuje wszystkie trzy formy usługi. Żadna osoba nie może wykonywać wszystkich trzech form usługi. Ten jeden Ojciec uczy was ciszy. Umrzeć za życia jest zwane ciszą. Wiecie, że my teraz mamy powrócić do domu, do rejonu ciszy. Dopóki dusze nie staną się czyste, nikt nie może powrócić do domu. Każdy musi z powrotem wrócić, dlatego na końcu doświadczana jest kara za grzeszne czyny. Następnie czasami nawet niszczona jest pozycja. Musi być nagroda i kara, ponieważ jesteście pokonywani przez Maję. Ojciec przychodzi, aby umożliwić wam pokonanie Mai, ponieważ z powodu bycia niedbałymi nie pamiętacie Ojca. Tutaj, macie pamiętać tylko jednego Ojca. Na ścieżce czczenia również ludzie bardzo dużo wszędzie błądzą. Oni nie znają Tego Jednego, któremu się kłaniają. Ojciec przybywa i wyzwala was od błądzenia. Zostało wyjaśnione, że wiedza jest dniem, a czczenie nocą. W nocy ludzie się tylko potykają. Wiedza jest dniem tzn. wiekami złotym i srebrnym, a czczenie tzn. noc, wieki miedziany i żelazny. Wszystko to jest okresem trwania sztuki życia. Przez pół czasu jest dzień, a przez pół czasu noc. To są – dzień i noc Pradżapita Brahma Kumars i Kumaris. To jest nieograniczona kwestia. Nieograniczony Ojciec przybywa w nieograniczonym zbieżnym wieku. Dlatego ludzie mówią o Śiwratri, nocy Śiwy. Ludzie nie rozumieją, czym jest Śiwratri. Poza wami ani jedna osoba nie zna znaczenia Śiwratri, ponieważ to jest środkowy odcinek czasu. Gdy noc zbliża się do końca i zbliża się dzień to jest zwane najbardziej pomyślnym, zbieżnym wiekiem, czasem pomiędzy starym światem a nowym światem. Ojciec przybywa w zbieżnym wieku w każdym cyklu. To nie jest tak, że On przybywa w każdym wieku. Oni nawet nazywają zbieżny czas wieku złotego i srebrnego wiekiem zbieżnym. Ojciec mówi: To jest błąd. Śiw Baba mówi: pamiętaj Mnie, a twoje grzechy zostaną zniszczone. To jest zwane ogniem jogi. Wy wszyscy jesteście braminami, którzy uczą ich jogi, aby stać się czystym. Tamci bramini sadzają innych na stosie żądzy. Między tamtymi braminami a wami jest taka różnica jak pomiędzy dniem a nocą. Oni są fizycznym stworzeniem, podczas gdy wy jesteście ustami zrodzonym stworzeniem. Wszystko musi być bardzo dobrze zrozumiane. Każdemu, kto przybywa jest wyjaśniane: Pamiętaj Nieograniczonego Ojca, a twoje grzechy będą oczyszczone i otrzymasz swoje dziedzictwo od Nieograniczonego Ojca. Następnie, im więcej boskich cnót wpajasz sobie i inspirujesz innych do wpajania, tym wyższą pozycję osiągniesz. Ojciec przychodzi, aby uczynić was, nieczystych czystymi. A więc wy również macie wykonywać tę usługę. Wszyscy są nieczyści. Tamci guru nie mogą nikogo oczyścić. Imię Śiw Baby to Oczyściciel. On przybywa tutaj, gdy wszyscy stali się całkowicie nieczyści zgodnie z planem sztuki życia. To wtedy Ojciec przybywa. Dzieci, przede wszystkim jest wam wyjaśniany Alfa. Pamiętajcie Mnie. Mówicie, że On jest Oczyścicielem. Duchowy Ojciec jest zwany Oczyścicielem. Oni mówią: „O, Boże” lub „O, Baba”. Jednak nikt nie zna Go dokładnie. Wam, którzy należycie do zbieżnego wieku teraz został przedstawiony Ojciec. Tamci ludzie są mieszkańcami piekła. Wy nie jesteście mieszkańcami piekła. Tak, jeśli ktoś jest pokonywany, upada całkowicie i tracone jest wszystko, co zarobił. Główną rzeczą jest stać się czystym z nieczystego. To jest występny świat, podczas gdy tamten świat jest bez występku, nowym światem, w którym władają bóstwa. Dzieci, teraz wiecie, że przede wszystkim to bóstwa biorą maksymalną ilość wcieleń. W tym także ci, którzy są pierwszymi duszami dynastii słońca, schodzą w dół jako pierwsi. Wy bierzecie dziedzictwo na 21 pokoleń. To jest nieograniczone dziedzictwo czystości, spokoju i szczęścia. Złoty wiek jest zwany ziemią całkowitego szczęścia. Srebrny wiek jest półniebem, ponieważ dwa stopnie zostały zredukowane. Wobec zmniejszenia się stopni potęga ich światła także ulega zmniejszeniu. Kiedy zmniejszają się fazy księżyca, także jest mniej światła. Na końcu pozostaje tylko widoczna linia w postaci małego sierpa. Księżyc nie staje się całkowitym zerem tak, że jest niewidoczny. Tak samo dzieje się z wami – nie stajecie się całkowicie puści, całkowitym zerem. O tym mówi się, że jest to jak szczypta soli w worku mąki. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia duszom. To jest spotkanie dusz i Najwyższej Duszy. To trzeba zrozumieć intelektem. Kiedy Bóg przychodzi? Gdy tutaj jest dużo dusz, tzn. dużo ludzkich istot, w takim czasie Bóg przychodzi na to spotkanie. Dlaczego istnieje spotkanie dusz i Najwyższej Duszy? Tamte spotkania są w celu stawania się brudnymi. Obecnie zmieniacie się z kolców w kwiaty poprzez Pana Ogrodu. W jaki sposób się tacy stajecie? Dzięki potędze pamiętania. Ojciec jest zwany Wszechmocnym Autorytetem. Tak jak Ojciec jest Wszechmocnym Autorytetem, Rawan nie jest w mniejszym stopniu wszechmocnym autorytetem. Sam Ojciec mówi: Maja jest bardzo silna i potężna. Niektórzy mówią: Baba, pamiętam Ciebie, a Maja sprawia, że zapominam. Jesteście dla siebie nawzajem wrogami. Ojciec przybywa i umożliwia wam pokonanie Mai, a potem Maja pokonuje was. Oni pokazali bitwę pomiędzy bóstwami a diabłami, ale to nie odbywa się w ten sposób. To jest bitwa. Stajecie się bóstwami dzięki pamiętaniu Ojca. Maja stwarza przeszkody w pamiętaniu, nie w nauce. Przeszkody przychodzą tylko w czasie pamiętania. Maja wciąż na nowo sprawia, że zapominacie. Gdy stajesz się świadomy ciała, jesteś policzkowany przez Maję. Bardzo mocne słowa są używane odnośnie tych, którzy są pełni żądzy. To jest królestwo Rawana. Tutaj również jest wam wyjaśniane, abyście stali się czyści. Ale niektórzy tacy się nie stają. Ojciec mówi: Dzieci, nie oddawajcie się występkowi żądzy. Nie brudź swojej twarzy. Nawet pomimo to, oni piszą: Baba, Maja pokonała mnie, tzn. zabrudziłem swoją twarz. Są brzydcy i piękni. Ci, którzy są występni, są brzydcy, a ci, którzy są bez występku, są piękni. Nikt na świecie poza wami nie rozumie znaczenia słów – brzydki i piękny. Kriszna też jest zwany „Siam, sundar”. Ojciec wyjaśnia wam znaczenie tego. On był pierwszym księciem nieba. Ten zdaje jako numer jeden w przedmiocie piękna. Następnie, biorąc kolejne wcielenia, schodząc w dół, on staje się brzydki. Dlatego jest zwany siam, sundar. Ojciec wyjaśnia to znaczenie. Śiw Baba jest wiecznie czysty. On przybywa i czyni was, dzieci pięknymi. Ci, którzy są nieczyści, są brzydcy, a ci, którzy są czyści, są piękni. Tam istnieje naturalne piękno. Dzieci, przybyłyście tutaj, aby stać się panami nieba. Dlatego w wersetach Boga jest chwała, że matki otwierają bramy nieba. Dlatego mówi się: pokłony matkom. Kiedy mówicie pokłony matkom, jest zrozumiałe, że istnieje również ojciec. Ojciec powiększa chwałę matek. Najpierw jest Lakszmi, a potem Narajan. Tutaj oni najpierw piszą: pan, a potem pani. Tajemnica dotycząca sztuki została stworzona w ten sposób. Ojciec, Stwórca przede wszystkim Sam się przedstawia. Jeden jest ograniczonym, fizycznym ojcem, a drugi to Nieograniczony Parlokik Ojciec. Pamiętacie Nieograniczonego Ojca, ponieważ otrzymujecie od Niego nieograniczone dziedzictwo. Nawet otrzymując ograniczone dziedzictwo, pamiętacie Nieograniczonego Ojca. Mówicie: Baba, gdy przybędziesz, odsuniemy się od wszystkich innych i połączymy się tylko z Tobą. Kto to powiedział? Dusze. To dusza odgrywa swoją rolę poprzez te organy. Każda dusza ponownie się rodzi zgodnie z rodzajem czynów, które wykonała. Staje się bogata lub biedna. To zależy od czynów. Lakszmi i Narajan stają się panami świata. Czego oni dokonali? Jedynie wy to wiecie. Tylko wy potraficie to wyjaśniać. Ojciec mówi: Miej brak zainteresowania do wszystkiego, co widzisz tymi oczami. Wszystko to skończy się. Kiedy jest budowany nowy budynek jest brak zainteresowania (niechęć) do starego budynku. Dzieci powiedziałyby, że Baba zbudował dla nich nowy budynek, a więc one pójdą i tam zamieszkają. Stary budynek zostanie zburzony. Tutaj to jest nieograniczona kwestia. Dzieci, wiecie, że Ojciec przybył, aby założyć niebo. To jest brudny, stary świat. Dzieci, teraz siedzicie przed Trimurti Śiwą. Stajecie się zwycięzcy. W rzeczywistości to Trimurti jest waszym herbem (symbolem). Ten wasz bramiński klan jest najwznioślejszy ze wszystkich. Jest jak kok na głowie. Królestwo jest zakładane. Jedynie wy, bramini znacie ten herb. Śiw Baba uczy poprzez Brahmę Babę, aby uczynić nas bóstwami. Zniszczenie musi się odbyć. Kiedy świat staje się tamopradhan, klęski naturalne również pomagają. Oni wciąż tworzą dużo naukowych wynalazków za pomocą swoich intelektów. To nie jest tak, że pociski wyłoniły się z żołądka, ale to nauka się wyłoniła i poprzez nią oni zniszczą cały klan. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że Śiw Baba jest Najwyższy ze wszystkich. To Śiw Baba i bóstwa powinni być czczeni. Bramini nie mogą być czczeni, ponieważ mimo że jako dusze jesteście czyste, jednak wasze ciała nie są czyste. Dlatego nie możecie być godni czczenia. Jesteście godni chwały. Gdy staniecie się bóstwami, wy, dusze będziecie czyste, a także otrzymacie czyste, nowe ciała. Obecnie jesteście godne chwały. Mówi się: pokłony matkom! Czego dokonała armia matek? To matki przekazały wiedzę poprzez przestrzeganie śrimatu. Matki każdemu przekazują wiedzę w oparciu o śrimat. Matki każdemu dają do picia nektar wiedzy. Tylko wy rozumiecie to dokładnie. Wiele historii zostało zapisanych w pismach, o których oni opowiadają innym. Wy wciąż mówicie: To jest prawda, prawda. Jeśli usiądziecie i przekażecie im tę wiedzę, oni powiedzą „sat, sat” (prawda, prawda). Wy dłużej teraz już nie mówcie, że to jest prawda. Ludzie mają takie kamienne intelekty, że wciąż mówią „to jest prawda, to prawda”. Zostało zapamiętane: są ci z kamiennymi intelektami i ci z boskimi intelektami. Posiadać boski intelekt to być panem boskości. W Nepalu oni mają obraz Pana Boskości. To Lakszmi i Narajan są panami lądu boskości. To jest ich dynastia. Najważniejsze to znać tajemnicę Stwórcy i stworzenia. Mędrcy i święci (risi i muni) mówili o Nim „neti, neti” (ani to ani tamto, nie wiemy). Wy obecnie wiecie wszystko od Ojca, tzn. teraz staliście się teistami. Maja, Rawan czyni was ateistami. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze miejcie świadomość, że wy, bramini jesteście ustami zrodzonym stworzeniem Brahmy. Wasz klan jest najwznioślejszy ze wszystkich. Macie stać się czyści i innych też czynić czystymi. Stań się pomocnikiem Ojca, Oczyściciela.

2. Nigdy nie bądź niedbały w pamiętaniu. To z powodu świadomości ciała Maja stwarza przeszkody w pamiętaniu. Dlatego przede wszystkim wyrzeknij się świadomości ciała. Zniszcz wszystkie swoje grzechy potęgą jogi.


Błogosławieństwo:
Bądź zwycięzcą Mai i obserwuj gry każdej przerażającej formy Mai jako niezależny obserwator.

Ci, którzy witają Maję, nie obawiają się widząc jej przerażającą formę. Obserwując gry Mai jako niezależny obserwator, bawisz się, ponieważ zewnętrznie ona może mieć formę lwa, ale nie ma nawet tyle siły, co kot. To tylko ty boisz się i nadajesz jej wielką formę. „Co ja mógłbym zrobić? Jak to się wydarzy?” Musisz pamiętać lekcję: Cokolwiek się dzieje, jest dobre, a cokolwiek ma się wydarzyć, będzie nawet lepsze. Obserwuj gry jako niezależny obserwator, a staniesz się zwycięzcą Mai.

Hasło:
Ci, którzy są tolerancyjni nie zazdroszczą nikomu niczyich uczuć ani natury. Oni słuchają bezużytecznych rzeczy jednym uchem, a wypuszczają drugim.