01.04.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście Bożą Armią Zbawienia. Każdemu macie dawać zbawienie i umożliwiać duszom połączenie ich miłości z jednym Ojcem.

Pytanie:
Do czego ludzie używają swoich intelektów, a do czego wy powinniście używać swoich?

Odpowiedź:
Ludzie używają swoich intelektów, by dotrzeć do kresu nieba i świata, ale nie ma w tym żadnej korzyści; nie potrafią odkryć ich kresu. Wy dzieci, używacie swoich intelektów, by stać się godnymi czci. Świat nie będzie ich czcił. Wy dzieci, stajecie się godnymi czci bóstwami.

Piosenka:
Gdy znaleźliśmy Ciebie, znaleźliśmy cały świat.

Om śanti.
Dzieci, zrozumiałyście, że to jest ścieżka wiedzy, a tamta jest ścieżką czczenia. Powstaje pytanie: czy ścieżka czczenia jest lepsza czy wiedzy? To są dwie kwestie. Mówi się, że dzięki wiedzy jest zbawienie. Z całą pewnością można powiedzieć, że czczenie i wiedza to dwie, odrębne kwestie. Ludzie wierzą, że otrzymają wiedzę dzięki czczeniu i że tylko wtedy otrzymają zbawienie. W czczeniu nie może być wiedzy. Czczenie jest dla każdego i wiedza jest także dla każdego. Obecnie jest koniec żelaznego wieku. Dlatego każdy z całą pewnością musi być w stanie degradacji. To dlatego ludzie wołają i śpiewają: Pozostawimy wszystkich innych i połączymy się tylko z Tobą. Kim On jest? Z kim oni się połączą? Oni tego nie rozumieją. Zazwyczaj ich intelekty wędrują w kierunku Kriszny, gdy mówią: Będę cię prawdziwie kochać. Ponieważ oni kochają Krisznę, to nie ma potrzeby na guru lub kogoś podobnego. Oni powinni pamiętać tylko Krisznę. Każdy ma obraz Kriszny. Ludzie świętują narodziny Kriszny, tak więc nie ma potrzeby, by udawać się do kogoś innego. W ten sam sposób Mira kochała tylko tego jednego i we wszystkim, co robiła pamiętała tylko Krisznę. Mieszkając w domu, wykonywała wszystko, jadła i piła. Ona darzyła tylko Krisznę prawdziwą miłością. To było tak, jakby ona była ukochaną, a on jej umiłowanym. Można otrzymać owoc pamiętając Krisznę. Każdy zna Krisznę. Śpiewa się: Mam prawdziwą miłość do ciebie i pozostawię wszystkich innych. Najwyższym ze wszystkich jest prawdziwy, Najwyższy Ojciec. Tylko jeden Ojciec daje każdemu dziedzictwo. Nikt Go nie zna. Pomimo, że oni mówią o Najwyższym Ojcu, Najwyższej Duszy, Śiwie, nie wiedzą, kiedy On przychodzi. Ponieważ są narodziny Śiwy, z całą pewnością On musi przyjść. Nikt nie wie, kiedy On przychodzi ani co robi, kiedy przychodzi. Ani jedna ludzka istota nie wie, że On zbawia każdego. Jednak w jaki sposób On to robi? Jakie jest znaczenie zbawienia? Oni niczego nie rozumieją. Śiw Baba z całą pewnością musiał dać zwierzchnictwo nieba. Dzieci, które należałyście do tamtej religii, nie wiedziałyście o tym. Ponieważ zapomnieliście o tym, to w jaki sposób inni mogliby o tym wiedzieć? Teraz przyszliście, by dowiedzieć się o tym od Śiw Baby, a także by powiedzieć o tym innym. Jesteście bożą armią zbawienia. Możecie to nazwać zbawieniem bądź armią zbawienia. Dzieci, teraz macie odpowiedzialność. Możecie również wyjaśniać obrazy. Jest dużo języków. Obrazy mają być tworzone w głównych językach. Jest tak dużo komplikacji z powodu języków i dlatego muszą być tworzone wystawy. Bardzo łatwo się wyjaśnia używając obrazów. Cała wiedza jest zawarta w cyklu. Obraz schodów dotyczy tylko ludzi Bharatu. W tym nie ma żadnej innej religii. To nie jest tak, że kiedy Bharat staje się tamopradhan, to inni nie stają się tamopradhan. Każdy staje się tamopradhan. Dlatego powinniście zrobić także coś i dla nich. Wszystkie takie myśli na temat usługi powinny wchodzić do waszych intelektów. Wyjaśniajcie również tajemnicę dwóch ojców. Dziedzictwo otrzymuje się od Stwórcy. Nikt, kto należy do innej religii nie wie, że Lakszmi i Narajan byli pierwszą cesarzową i pierwszym cesarzem Bharatu, tzn. boginią i bogiem. Aćća. W jaki sposób oni otrzymali królestwo nieba? Oni z całą pewnością musieli otrzymać je od Boga. Nikt nie wie, w jaki sposób i kiedy je otrzymali. Oni wstawili do Gity imię Kriszny i pokazali całkowite zniszczenie, ale z tego nic nie wynika. Dzieci, macie to wyjaśniać. Wszędzie są obrazy. Musi być również obraz Lakszmi i Narajana, chociaż ich ubiór i rysy są inne. Każdy stworzył to tak, jak czuł. Śri Nath i Śri Nathini to Kriszna i Radhe. Śri Radhe i śri Kriszna nie mają koron. Oni nie są przedstawiani jako ciemnoniebiescy. Królestwo należy do Lakszmi i Narajana, nie do Radhe i Kriszny. Oni zbudowali dużo różnych świątyń i nadali im tę samą nazwę – Lakszmi i Narajan. Dynastia byłaby zwana dynastią Lakszmi i Narajana. Istnieje dynastia Ramy i Sity i dynastia Lakszmi i Narajana, ale nie dynastia Radhe i Kriszny. Te kwestie nie wchodzą do umysłów ludzkich istot. Dzieci, wy także rozumiecie w kolejności zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Ci, którzy interesują się służeniem mają dużo entuzjazmu. Niektórzy mówią, że rozumieją wszystko, ale muszą być tworzone metody, by pomóc im otworzyć usta (by dawać wiedzę). Niektórzy myślą, że znajdą Boga, studiując Wedy i pisma lub tworząc ofiarne ognie i wykonując tapasję oraz udając się na pielgrzymki itp. Jednak Bóg mówi: Wszystko to są sposoby na oddalenie się ode Mnie. Każdy w dramacie musi całkowicie się zdegradować i dlatego oni pokazali coś takiego. Wcześniej my także mówiliśmy, że Bóg jest na szczycie i że każdy może dotrzeć do Niego różną drogą. A więc ludzie używali różnych dróg by do Niego dotrzeć, a gdy się zmęczyli z powodu różnego rodzaju ścieżek czczenia, zaczęli wołać do Boga: O! Oczyścicielu przyjdź i pokaż nam sposób, jak stać się czystymi. Nie możemy stać się czyści bez Ciebie! Jesteśmy zmęczeni! Dzień po dniu, czczenie całkowicie was wykończyło. Tak wiele setek tysięcy ludzi teraz udaje się i zbiera na meli. Tam panuje tak wielki brud! Teraz jest koniec i świat musi się zmienić. Tak naprawdę jest tylko jeden świat. Ale oni stworzyli dwie części tak, by ludzie myśleli, że niebo i piekło są dwoma odrębnymi światami. Jednak, one są pół na pół. Na samej górze jest wiek złoty, potem srebrny, miedziany i żelazny. Każdy w żelaznym wieku musi się stać tamopradhan. Ten świat musi stać się stary. Nikt nie rozumie tych aspektów. Oni są w zamieszaniu. Niektórzy uważają Krisznę za Boga, a inni uważają, że Rama jest Bogiem. Obecnie ludzie sami siebie nazywają Bogiem: „Jestem inkarnacją Boga.” Ludzkie istoty uczyniły same siebie wyższymi niż bóstwa. O bóstwach nadal mówi się, że są bóstwami. Tutaj, oni ludzkie istoty nazywają Bogiem! To jest ścieżka czczenia. Bóstwa były mieszkańcami nieba. W jaki sposób w żelaznym wieku ludzkie istoty mogą być Bogiem? Ojciec mówi: Ja przychodzę w zbieżnym wieku, gdy mam przyjść i przenieść świat. Żelazny wiek zmieni się w złoty wiek, a wszyscy inni udadzą się do rejonu spokoju. Tamten świat jest światem bezcielesnym, a ten świat jest cielesnym światem. Aby móc to wyjaśniać, musi być stworzone duże, bezcielesne drzewo. Żywioł brahm jest także tak duży jak samo niebo. Nie można dotrzeć do końca żadnego z nich. Pomimo że oni próbują to zrobić i lecą tam samolotami, nie mogą dotrzeć do końca. Nie ma niczego oprócz oceanu i nieba. Tam nie ma nic. Oni tak bardzo próbują to zrobić, ale jaka jest korzyść w tym wszystkim? Oni myślą, że używają swoich intelektów. Takie są intelekty ludzkich istot! Ludzkie istoty mają również bardzo dużo arogancji z powodu nauki. Bez względu na to, jak dużo odkryć ktoś dokonuje, cały świat nie będzie go czcił. Bóstwa są czczone. Dzieci, Ojciec czyni was tak wzniosłymi. On zabiera was wszystkich do rejonu spokoju. Pomimo tego, że każdy wie, iż przychodzi z bezcielesnego świata, ludzie tego świata nie rozumieją tego w taki sposób, w jaki wy to rozumiecie. Nikt nie wie, jaki jest tamten świat oraz w jaki sposób dusze tam mieszkają, a także, w jaki sposób później schodzą tutaj w kolejności. Oni nie rozumieją, że w wielkim żywiole brahm jest zawarte bezcielesne drzewo, że w złotym wieku mieszka tylko niewielu ludzi i że cała reszta dusz mieszka w świecie bezcielesnym. Tak jak ten świat jest światem cielesnym, istnieje również świat bezcielesny. Świat nigdy nie staje się pusty; ani ten świat ani tamten. Gdy następuje koniec, dusze są przenoszone. W tym świecie pozostaje niewielu. Gdyby cały świat stał się pusty, wtedy nastąpiłoby całkowite zniszczenie. Całkowite zniszczenie nie może nastąpić, ponieważ ten ląd jest niezniszczalny. Utrzymujcie w swoich intelektach wszystkie te kwestie. Myślcie przez cały dzień, w jaki sposób wnosić korzyść innym. Gdy twoja miłość jest połączona z tym Jednym, wtedy każdemu możesz Go przedstawiać. On jest Ojcem i od Niego otrzymujecie dziedzictwo. Możemy wam powiedzieć, w jaki sposób możecie je otrzymać. Kolejność istnieje także wśród tych, którzy mogą to powiedzieć. Niektórzy dają bardzo dobre wykłady, podczas gdy inni nie są w stanie tego robić. Dlatego oni muszą się uczyć. Dzieci, każde z was musi sobie wnosić korzyść. Ponieważ odnalazłyście właściwą drogę, macie sobie nawzajem wnosić korzyść. Pragnieniem waszych serc jest przedstawiać każdemu Ojca, służąc im duchowo. Wszyscy służą sobie nawzajem. Ojciec przychodzi i uczy was, jak służyć w duchowy sposób. Nikt inny nie wie, w jaki sposób służyć duchowo. Tylko duchowy Ojciec służy duchom. Przez wiele wcieleń zostało wykonane tak dużo fizycznej usługi. Teraz, w tym ostatnim życiu służycie w duchowy sposób, tak jak nauczył was Ojciec. W tym jest korzyść. W niczym innym nie ma korzyści. Macie mieszkać w domu ze swoją rodziną i spełniać swoje obowiązki. Wyjaśniajcie to im i wnoście im korzyść. Gdy oni was kochają, zawsze czegoś posłuchają. Niektórzy obawiają się, że będą musieli się wszystkiego wyrzec. Obecnie jest dużo sanjasinów. Oni po prostu zakładają szafranowe ubrania, mówią kilka słów i otrzymują jedzenie w takim lub innym miejscu. Oni otrzymują trochę jedzenia z każdego sklepu, do którego wchodzą. Później idą do następnego sklepu, gdzie otrzymują trochę więcej jedzenia, aby napełnić swoje żołądki. Jest dużo rodzajów żebraków. Wy otrzymujecie od tego Ojca tylko jeden rodzaj dziedzictwa. Otrzymujecie nieograniczone zwierzchnictwo i na zawsze uwalniacie się od choroby. Ci, którzy są bogaci, nie biorą tak dużo. Biednym również trzeba wnosić korzyść. Baba ma dużo wystaw, ponieważ jest dużo wiosek. Gdy ministrowie zrozumieją, że ta wiedza jest dobra, każdy przyjdzie, aby posłuchać. W miarę waszego postępu, wasze imię będzie sławione i wielu przyjdzie. Potrzeba czasu, aby rdza została usunięta. Jeśli ktoś zajmowałby się tym dzień i noc, być może wtedy rdza byłaby usunięta. Gdy dusza stanie się czysta, pozostawi ciało. Wszystkie te kwestie muszą być zrozumiane. Wyjaśniajcie również na wystawach. Główną kwestią jest to, że wszystko odnosi się do Bharatu. Gdy Bharat się wznosi, to jest wznoszenie się każdego. Dzięki wystawom można służyć więcej niż poprzez projektory. Rozwój nastąpi stopniowo. Dzień po dniu wasza nazwa będzie bardziej sławiona. Powinno być napisane, że to również wydarzyło się 5000 lat temu. To są tak cudowne kwestie. Dzieci, Baba sygnalizuje, że zapominacie o wielu rzeczach. Jeśli coś się wydarza, można powiedzieć, że to wydarzyło się także 5000 lat temu. Te kwestie są bardzo jasne, ale tylko wtedy, gdy pozostają w czyimś intelekcie. Powinniście to drukować w gazetach, tak, aby oni zrozumieli chociaż coś z tego! Na ścieżce wiedzy potrzebny jest bardzo dobry, pierwszej klasy stan. Pamiętajcie takie dobre kwestie i bądźcie radośni. Gdy rozwiniecie tę praktykę, wtedy, dzięki temu będziecie bardzo szczęśliwi i radośni. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Odłącz miłość swojego intelektu od wszystkich innych i służ każdemu, łącząc ich miłość z jednym Ojcem.

2. Stań się prawdziwym, duchowym pomocnikiem Boga. Wnoś korzyść sobie, a także pokazuj drogę innym. Uczyń siebie bardzo szczęśliwym i radosnym.

Błogosławieństwo:
Bądź fortunną duszą i doświadczaj prawdziwego “suhaag” (fortuny posiadania męża), mając świadomość jednego Ojca.

Ci którzy słuchają, ale nie słyszą słów innych, którzy nie wprowadzają żadnej świadomości innych dusz do swoich myśli ani snów, to znaczy, ci, którzy nie są podlegli żadnej ludzkiej istocie, którzy mają świadomość należenia do jednego Ojca i nikogo innego, mają nałożony tilak niezniszczalnego “suhaag”. Tylko ci, którzy mają swój prawdziwy “suhaag”, są fortunni.

Hasło:
Żeby uczynić swój stan wzniosłym, najpierw stań się introwertyczny, a następnie wejdź w ekstrawersję.