01.05.22    Avyakt Bapdada     Polish Murli     13.12.90    Om Shanti     Madhuban


Podstawą tapasji jest nieograniczony brak zainteresowania.


Dzisiaj BapDada widzi wszystkie kochające dzieci, które ofiarowują Babie kwiaty miłości. BapDada widzi deszcz kwiatów miłości z serc wszystkich dzieci na tej ziemi i za granicą. Czy nazwiecie to muzyką, czy nazwiecie to piosenką, Baba słyszy tę samą muzykę czy piosenkę z serc wszystkich dzieci. Jest to ta sama piosenka „Mój Baba”. Wszędzie jaśnieją lampy czystej nadziei na świętowanie spotkania z Babą. W ciągu całego cyklu nikt poza BapDadą i dziećmi nie jest w stanie zobaczyć tej boskiej sceny. Kwiaty tej unikalnej miłości są cenniejsze niż diament Koh-i-noor z tego starego świata. Nikt oprócz was, dzieci, nie może śpiewać takich pieśni serca. Nikt inny nie może świętować takiej Dipmali. Wszystkie dzieci wyłoniły się przed BapDadą. Nie każdy może usiąść w tym fizycznym miejscu, ale tron serca BapDady jest bardzo duży. W taki sposób On widzi wszystkich, którzy się wyłonili. Baba słyszy także miłość i pamiętanie wszystkich oraz ich pełne miłości skargi, które uważają za swoje prawo. Baba daje w zamian każdemu dziecku multimilionkrotnie większą miłość i pamiętanie. Dzieci, mówicie z prawem, że chcecie świętować spotkanie w formie cielesnej. Ojciec ma to pragnienie i dzieci też mają to pragnienie. Niemniej jednak, zgodnie z czasem, Ojciec Brahma w swojej awjakt, anielskiej formie, służy z wielokrotnie większą prędkością niż w swojej cielesnej formie i sprawia, że dzieci są takie same jak on. Otrzymaliście doświadczenie spotkania awjakt i jego służenia w awjakt formie, nie tylko przez rok czy dwa, ale przez wiele lat, a on nadal daje wam to doświadczenia. Chociaż Ojciec Brahma jest awjakt, dlaczego gra rolę w cielesności? Aby uczynić was takimi samymi jak on jest. Ojciec Brahma przychodzi z subtelnego do cielesnego, a więc co wy, dzieci, macie zrobić w zamian? Stańcie się subtelne z cielesnych. Zgodnie z czasem, usługa spotkania awjakt poprzez subtelną formę jest niezwykle istotna. Dlatego od czasu do czasu BapDada daje wam sygnał, abyście doświadczyli subtelnego spotkania. Teraz świętujecie rok tapasji, prawda? BapDada jest zadowolony, że zapał i entuzjazm większości dzieci są bardzo dobre. Tylko mniejszość dzieci uważa, że muszą robić coś dlatego, że taki jest program. Jedno to robić coś, ponieważ jest taki program, a drugie to robić to z zapałem i entuzjazmem z serca. Każdy z was powinien zadać sobie pytanie: Do której kategorii należę?

Zgodnie z okolicznościami obecnego czasu, zgodnie z własnym postępem, zgodnie z dużą prędkością usługi i zgodnie z odwzajemnianiem miłości BapDady, tapasja jest absolutnie konieczna. Łatwo jest mieć miłość i każdy kocha Babę. Baba o tym wie. Jednak BapDada chce zobaczyć, że w zamian stajecie się równi BapDadzie. To BapDada chce teraz zobaczyć. W tym są nieliczni spośród niewielu. Każdy ma to pragnienie, ale jest różnica pomiędzy ilością tych, którzy mają to pragnienie, a ilością tych, którzy wprowadzają to w życie. Łatwym i stałym fundamentem tapasji jest nieograniczony brak zainteresowania. Mieć nieograniczony brak zainteresowania tzn. opuścić brzegi (oparcia) ze wszystkich stron. Dlaczego? Ponieważ uczyniliście brzegi swoim oparciem. Nie dzieje się tak, że stajecie się kochający zgodnie z czasem, a następnie, zgodnie ze szrimatem i sygnałami, które otrzymujecie od dusz instrumentalnych, w sekundę czynicie swoje intelekty niezależnymi z kochających. Nie stajecie się oddzieleni tak szybko, jak stajecie się kochający. Jesteście dobrzy w byciu kochającym, ale kiedy trzeba stać się oddzielonym, zastanawiacie się dwa razy i uważacie, że potrzebujecie odwagi. Stać się oddzielonym to znaczy pozostawić oparcie, a pozostawić oparcie oznacza mieć postawę nieograniczonego braku zainteresowania. Wiecie, jak uczynić brzeg swoim oparciem i trzymać się go, ale co robicie, kiedy musicie oparcie pozostawić? Stawiacie wielki znak zapytania. Wiecie bardzo dobrze, jak być odpowiedzialnym za służenie, ale oprócz tego, że jesteście odpowiedzialni, macie trudności z naładowaniem baterii swojej lub innych. Dlatego tak ważne jest obecnie, abyście poprzez tapasję przyjęli postawę nieograniczonego braku zainteresowania.

Specjalną podstawą i łatwym sposobem na sukces w tapasji jest utrwalenie jednej lekcji „Jeden” (Ek). Trudno jest napisać cyfry „2” lub „3”. Bardzo łatwo jest napisać „1”. Tapasja oznacza należeć do Jednego. To właśnie BapDada nazywa należeniem do Jednego (Eknami). Tapasja oznacza ustabilizowanie (ekagra) umysłu i intelektu. Tapasja to znaczy kochać przebywanie w samotności (ekant). Tapasja oznacza utrzymywanie stabilnego stanu (ek ras). Tapasja oznacza powstrzymanie się od marnowania wszystkich osiągniętych skarbów, to znaczy bycie w zgodzie z ekonomią. Zatem lekcja „Jeden” jest teraz silna, prawda? Czy ta lekcja jest trudna, czy łatwa? „Jest łatwa, ale...” Nie będziecie używać takiego języka, prawda?

Jesteście bardzo, bardzo fortunni, ponieważ zostaliście uwolnieni od wielu rodzajów ciężkich starań. Czas sprawi, że ludzie na świecie będą gotowi i będą gotowi z przymusu, kiedy nadejdzie na to czas, podczas gdy Ojciec przygotowuje was, dzieci, przed tym czasem, a wy robicie to z miłości do Ojca. Jeśli nie robicie tego z miłości lub robicie tylko trochę, co się wtedy stanie? Musielibyście to zrobić z przymusu. Na pewno będziecie musieli mieć nieograniczony brak zainteresowania. Jednak nie otrzymujecie żadnego owocu, robiąc coś z przymusu. Natychmiastowy owoc miłości również gromadzi się jako przyszły owoc. Co będą musieli przejść ci, którzy robią to z przymusu? Robić coś w ten sposób to to samo, co być na krzyżu. Co wolicie? Wy zrobicie to z miłości. BapDada powie wam w pewnej chwili o liście waszych oparć. Jesteście bystrzy i znacie je tak czy inaczej, ale Baba zweryfikuje to, ponieważ BapDada może zobaczyć dzienny plan zajęć dzieci, kiedy tylko zechce. On nie zajmuje się oglądaniem przez cały dzień, co każdy z was robi. Widzieliście cielesnego Ojca Brahmę. Gdzie automatycznie padał jego wzrok? Czy to był list, czy wykres, czy to było czyjeś zachowanie, nawet jeśli był to ośmiostronicowy list, na czym skupiał się Brahma Baba? Na tym, gdzie trzeba było dać wskazówkę, gdzie było to konieczne. BapDada obserwuje wszystko, ale nie widzi. Rozpoznaje wszystko, ale nie wie. Co nie jest konieczne – On ani nie widzi, ani nie wie. Obserwuje bardzo dobre gry. Baba powie wam o tym innym razem. Aćća. Łatwo jest wykonywać tapasję i utrzymywać postawę nieograniczonego braku zainteresowania, prawda? Czy trudno jest pozostawić brzegi? Jednak wy jesteście tymi, którzy chcą się czymś stać. Każdy z was rości prawo do osiągnięcia każdego cyklu, więc z całą pewnością staniecie się tym. Aćća. W tym roku dzieci z poprzedniego cyklu, stare z wielu cykli i nowe w tym cyklu, otrzymały szansę spotkania się z BapDadą. Jesteście szczęśliwi, że dostaliście szansę, prawda? Większość z was jest nowa, a nauczyciele są starzy. Co zrobią nauczyciele? Przyswoicie postawę braku zainteresowania, prawda? Czy odejdziecie od brzegu? Czy może powiecie wtedy, że chcecie to zrobić, ale zapytacie, jak możecie to zrobić? Czy jesteście tymi, którzy mówią w ten sposób, czy jesteście tymi, którzy pokazują innym, robiąc to? Baba jest zadowolony, widząc wszystkie dzieci, które przybyły zewsząd w cielesnej formie. Utrzymujecie odwagę i zawsze otrzymujecie pomoc Ojca. Dlatego, z odwagą, stale doświadczajcie prawa do otrzymywania pomocy Ojca i stale z łatwością fruńcie. Ojciec daje pomoc, ale ci, którzy jej chcą, muszą ją wziąć. Dawca daje, ale ci, którzy to biorą, biorą stosownie do swoich możliwości. Bądźcie tymi, którzy są stale wszechmocni, nie wolno wam być tymi, którzy biorą na miarę swoich możliwości. Wtedy ci, którzy przychodzą późno, będą mieć numer z przodu. Uzyskajcie pełne prawo do wszystkich potęg. Aćća.

Wszystkim kochającym duszom; specjalnym duszom, które zawsze dają zwrot miłości Ojca; tym, którzy są stale stabilni w stanie tapasji; duszom, które są blisko Ojca; tym, którzy stale wprowadzają w praktyczną formę cechy celu bycia równym Ojcu; wszystkim dzieciom z tej ziemi i z zagranicy, miłość, pamiętanie i namaste z najgłębszych głębin serca Baby, Pocieszyciela Serc.

Awjakt BapDada spotyka się z Dadi:

Wy jesteście tymi, które mają osiem (asht) potęg, jesteście szczególnie umiłowanymi bóstwami (Isht) i tymi z ośmiu, prawda? Czy wiecie, co jest oznaką tych, którzy są jednymi z ośmiu? To są ci, którzy używają każdej potęgi w każdym działaniu w sposób właściwy do czasu i sytuacja. Osiem potęg czyni cię specjalnie umiłowanym bóstwem, a także czyni cię jedną z ośmiu. Wy macie osiem potęg i dlatego pokazuje się boginie z ośmioma rękami; one mają osiem specjalnych potęg. W rzeczywistości potęg jest wiele, ale większość z nich jest zawarta w tych ośmiu. Specjalne potęgi muszą być używane we właściwym czasie. Jaki jest czas, jaka jest sytuacja, taki powinien być wasz stan. To jest znane jako bycie jedną z ośmiu i specjalnie umiłowanym bóstwem. Taka grupa jest gotowa, prawda? Ilu jest gotowych za granicą? Wy też będziecie częścią ośmiu, prawda? Aćća.

(Dadi Santri opuściła ciało w amrit weli – 13.12.1990)

Dobrze. Każdy z całą pewnością musi odejść. Czy jesteście stale gotowi? Czy będziecie pamiętać „Mój ośrodek; co stanie się ze studentami”? Nie będziecie pamiętać „moje, moje”, prawda? Każdy musi odejść, ale każdy ma własne konta. Nikt nie może odejść bez wyrównania swoich kont. Dlatego każdy pożegnał ją z radością. Wszystkim wam się to podobało, prawda? Dobrze jest odejść w ten sposób. Musicie więc być stale gotowi. Aćća.

Baba spotyka się z grupami:

1. Delhi i Pendżab to oryginalne miejsca usługi. Miejsca założenia (początku) zawsze są widziane i pamiętane z takim znaczeniem. Tak jak one są oryginalnymi miejscami służenia, czy wy jesteście oryginalnymi klejnotami w swoim stanie? Wraz z miejscem, chwalony jest również stan. Oryginalne klejnoty to ci, którzy jako pierwsi wprowadzają każdą wzniosłą wskazówkę w swoje życie; nie ci, którzy tylko słuchają i przekazują innym, ale ci, którzy rzeczywiście to robią. Jest wielu, którzy po prostu słuchają i przekazują innym, a tylko garstka z wielu milionów naprawdę to robi. Czy jesteście upojeni tym, że jesteście garstką spośród wielu milionów? To duchowe upojenie uwalnia was od wielu rodzajów upojenia Mai. To duchowe upojenie jest środkiem bezpieczeństwa. Żadne upojenie Mai – noszeniem dobrych ubrań, jedzeniem ani oglądaniem – nie może was przyciągnąć. Czy pozostajecie w takim upojeniu, czy Maja trochę was przyciąga? Staliście się teraz rozsądni, prawda? Teraz zrozumieliście Maję. Ci, którzy są rozsądni, nigdy nie są oszukiwani. Jeżeli ktoś rozsądny zostaje oszukany, to co każdy powie o takiej osobie? Że jesteś rozsądny, a jednak zostałeś oszukany! Dać się oszukać oznacza przywołać smutek. Kiedy jesteś oszukany, jesteś przygnębiony z tego powodu, prawda? Czy ktoś chciałby się smucić? Dlatego jesteście zawsze oryginalnymi klejnotami, to znaczy jesteście tymi, którzy jako pierwsi wprowadzają w swoje życie każdą wzniosłą wskazówkę. Czy tacy jesteście? A może czekasz, aby zobaczyć, czy inni to zrobią i dopiero wtedy to zrobisz? „Oni tego nie robią, więc jak mogę to zrobić?” W robieniu tego bądź „Ja pierwszy”. Nie powinno być „Zmienię się, gdy inni się zmienią; zmienię się, gdy ta osoba się zmieni”. Ci, którzy coś robią, otrzymują nagrodę za to. Ile wy otrzymujecie? Wiele milionów razy więcej w zamian za jedno. Jest więc przyjemność w robieniu tego, prawda? Zróbcie i otrzymajcie wielomilionkrotnie. W tym jest osiągnięcie i tylko osiągnięcie. Dlatego stańcie się „Ja pierwszy” we wprowadzaniu szrimatu w praktykę. Nie bądźcie „Ja pierwszy” w uleganiu wpływom Mai, ale bądźcie „Ja pierwszy” w tym wysiłku, bo tylko wtedy będziecie doświadczać sukcesu na każdym kroku. Sukces jest gwarantowany. Chodzi tylko o to, że zmieniacie trochę swoją ścieżkę, a potem, w wyniku jej zmiany, wasz cel staje się odległy i to zabiera czas. Jeśli ktoś pójdzie złą ścieżką, cel stanie się odległy, prawda? Więc nie róbcie tego. Wasz cel jest tuż przed wami, a sukces jest gwarantowany. Jeśli musisz trochę ciężej pracować, twoja miłość trochę maleje. Jeśli jest miłość, nigdy nie będziecie musieli się trudzić, ponieważ Ojciec pomoże wam swoimi wieloma rękami. On swoimi rękami w sekundę uczyni zadanie sukcesem. Będziecie wtedy stale frunąć w swoich wysiłkach. Ci z Pendżabu – fruwacie czy się boicie? Czy staliście się bardzo doświadczeni? Czy nikt z was nie będzie się bać? „Co się stanie? Jak to się stanie?” Nie. Wy jesteście tymi, którzy dają dar spokoju. Ktokolwiek do was przychodzi, powinien wrócić ze spokojem. Nie powinni odejść z pustymi rękami. Nawet jeśli nie dacie im wiedzy, wibracje spokoju uczynią ich spokojnymi. Aćća.

2. Wszystkie wzniosłe dusze, które przybyły, są brahminami. Wy nie jesteście tymi z Radżasthanu, Maharasztry czy Madhia Pradesz itd. Wszyscy jesteście jednością. W tym czasie wszyscy jesteście mieszkańcami Madhubanu. Oryginalnym miejscem zamieszkania brahminów jest Madhuban. Udaliście się w różne miejsca, aby służyć. Gdybyście siedzieli tylko w jednym miejscu, jak można by było służyć wszystkim innym miejscom? Właśnie dlatego udaliście się do różnych miejsc, aby służyć. Niezależnie od tego, czy jesteś biznesmenem, urzędnikiem państwowym, czy kimś, kto pracuje w fabryce, twoim pierwotnym zajęciem jest bycie sługą. Również matki, mieszkając w domu, są na Bożej usłudze. Czy ktoś słucha wiedzy, czy nie, zawsze może zostać przekształcony wibracjami dobrych życzeń i czystych uczuć. Służenie poprzez słowa nie jest jedyną wykonywaną usługą; mieć dobre życzenia to także służenie. Nawet jeśli ktoś cię obraża, nie wolno ci przestać mieć dobrych życzeń i czystych uczuć. Obowiązkiem brahminów jest zawsze dawanie czegoś. Mieć dobre życzenia i czyste uczucia to też jest dawanie nauk. Nie każdy zmieni się dzięki słowom. Bez względu na to, jaki ktoś jest, z całą pewnością daj mu garść czegoś, nawet jeśli jest prawdziwym Rawanem. Niektóre matki mówią „Nasi krewni są silnym Rawanem, oni nigdy się nie zmienią”. Również takim duszom dajcie garść dobrych życzeń i czystych uczuć ze swojego skarbca. Kiedy niektórzy z nich was znieważają, co mówią? ,,Te Brahma Kumari…” itd. Więc przynajmniej pamiętają Ojca Brahmę! Nawet kiedy was obrażają, pamiętają Brahmę. Przynajmniej wymawiają imię ojca. Czy go znają, czy nie, wy dacie im chociaż garstkę. Czy dajecie takim duszom garść czegoś? A może tych, którzy nie słuchają, zostawiacie w spokoju? Nie wolno wam ich tak zostawiać, bo później będą was ciągnąć za uszy i narzekać „Nam brakowało rozsądku, dlaczego nam czegoś nie daliście?” A więc będą was ciągnąć za uszy, prawda? Czy inni biorą, czy nie biorą, wy musicie stale dawać. Każdego dnia BapDada daje wam, dzieci, tak wiele skarbów. Niektórzy biorą je w całości, a inni biorą je na miarę swoich możliwości. Czy BapDada kiedykolwiek mówi „Nie dam” albo „Dlaczego nie bierzesz?” Obowiązkiem brahminów jest dawanie. Wy jesteście dziećmi Dawcy, prawda? OK, jeśli dajecie im coś, kiedy proszą, to czyni ich tymi, którzy biorą. Ci, którzy biorą, nigdy nie mogą być dziećmi Dawcy, nigdy nie mogą stać się bóstwami. Wy staniecie się bóstwami, prawda? Czy twój kostium bóstwa jest gotowy? Czy może jest teraz szyty lub prany? A może czeka na wyprasowanie? Twój kostium bóstwa powinien być widoczny przed tobą: dzisiaj anioł, a jutro bóstwo. Ile razy już stałeś się bóstwem? Pamiętaj więc zawsze: jesteś dzieckiem Dawcy i staniesz się bóstwem. Dzieci Dawcy nie biorą najpierw, a dopiero potem dają. „Powinienem otrzymać szacunek; okażę szacunek, gdy go najpierw otrzymam”. Nie powinno tak być. Wy jesteście zawsze dziećmi Dawcy, tymi, które stale dają. Stale jesteście w takim upojeniu, prawda? Czy nie pożegnaliście się jeszcze z Mają? Nie żegnajcie się powoli, nie macie tyle czasu. Po pierwsze, przyszliście późno, a następnie, jeśli będziecie czynić powolne starania, nie dotrzecie do celu. Mieliście wiarę, staliście się upojeni i zaczęliście frunąć. Nadszedł czas na etap fruwania. Fruwanie jest szybkie, prawda? Jesteście fortunni, ponieważ przyszliście w czasie fruwania. Zawsze doświadczaj tego, że jesteś bardzo fortunny. Przez cały cykl nie możecie otrzymać takiej fortuny. Stańcie się więc dziećmi Dawcy; nawet nie myślcie o braniu. „Dajcie mi pieniądze, dajcie mi ubrania, dajcie mi jedzenie”. Dzieci Dawcy otrzymują wszystko automatycznie. Ci, którzy o coś proszą, nie otrzymują tego. Stań się dawcą, a będziesz automatycznie stale otrzymywać. Aćća.

Błogosławieństwo:
Miej dokładne pamiętanie i stań się karma joginem pełnym wszystkich potęg oraz zawsze trzymaj przy sobie swoją broń.

Dokładne pamiętanie oznacza bycie stale pełnym wszystkich potęg. Kiedy sytuacja jak wróg pojawia się przed tobą, a twoja broń nie zostaje użyta, wówczas nie powie się o tobie, że masz broń. Kiedy będziesz przebywać w pamiętaniu w każdym czynie, odniesiesz sukces. Tak jak nie możesz nie robić czegoś nawet przez sekundę, w ten sam sposób, nie możesz wykonywać żadnych czynów bez jogi. A więc bądź karma joginem i miej całą swoją broń. Używaj swoich potęg we właściwym czasie dzięki swoim rozkazom, a powie się wtedy, że jesteś dokładnym joginem.

Hasło:
Ci, których myśli i czyny są wielkie, są wszechmocnymi autorytetami jak Ojciec.