01.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, zawsze bądźcie zajęte bożą usługą, a wasza miłość do Ojca wzrośnie i poziom waszego szczęścia zawsze będzie wysoki.

Pytanie:
Jakie szczęście mają w swoich sercach te dzieci, które doświadczyły przechodzenia poza otrzymując driszti Baby?

Odpowiedź:
One doświadczają w swoich sercach szczęście królestwa nieba, ponieważ jak tylko dusza otrzymuje spojrzenie od Ojca, bierze prawo do dziedzictwa. Ojciec ma w sobie zanurzone wszystko.

Pytanie:
Dlaczego Ojciec na różne sposoby, każdego dnia daje wam różnorodne punkty?

Odpowiedź:
Aby spełnić pragnienie dzieci z wielu wcieleń . Dzieci słuchają nowych punktów od Ojca, a więc ich miłość do Ojca powiększa się.

Piosenka:
Spędziłeś noc śpiąc, a dzień jedząc.

Om śanti.
Dzieci, siedzicie patrząc na Babę. Ojciec widzi was dusze i wasze ciała. Dzieci, wy także Go widzicie. Czy większą przyjemnością jest widzieć Babę, czy słuchać Go? Słuchaliście bardzo dużo wiedzy; słuchaliście bezgranicznej wiedzy. Jesteście największymi (numer jeden) czcicielami. Czciliście najwięcej. Studiowaliście Wedy, pisma, Grant, Gitę, Gajatri mantrę (święte wersety). Bardzo dużo pokutowaliście, wykonaliście bardzo dużo tapasji, wszystko. Bardzo dużo słuchaliście. Ojciec wyjaśnia od kiedy zaczęliście słuchać wszystkich tych pism. Bardzo dużo ich słuchaliście od czasu, gdy one się pojawiły. Jednak teraz wasze oczy spotkały oczy Ojca. Jesteście zabierani ponad wszystko tylko jednym spojrzeniem. Jest również określenie: „Pan, Satguru zabrał dusze ponad wszystko tylko jednym spojrzeniem”. Ojciec jest Satguru, a także Panem panien młodych. Siedzimy przed Nim. Swoimi oczami rozpoznajecie Go i rozumiecie, że otrzymujecie od Niego panowanie nad światem. Gdy widzicie Ojca, wasze serca są szczęśliwe, ponieważ od Ojca otrzymujecie wszystko. Wszystko jest zanurzone w Ojcu. Dzieci, ponieważ znalazłyście Ojca i siedzicie przed Nim, powinno w was wzrastać upojenie zwierzchnictwem nieba. Przede wszystkim, macie upojenie z powodu należenia do Ojca, a następnie upojenie dziedzictwem, „betą”, czyli królestwem. Rozumiecie, że siedzicie przed Ojcem i wasza świadomość ciała jest teraz usuwana. My dusze, przechodzimy dookoła cyklu, grając swoje role w tych ciałach. Teraz nasz Ojciec jest osobiście przed nami. Jest szczęście z powodu otrzymywania dziedzictwa i szczęście z powodu bycia z Ojcem. Gdy dziecko dorasta, to staje się świadome, że jest dzieckiem inżyniera, prawnika lub cesarza i że jest panem królestwa. Tutaj rozumiecie, że otrzymujecie dziedzictwo nieba od Ojca. Dzieci, widząc Ojca powinnyście być stale szczęśliwe. Jest to zwane serdeczną rozmową od serca. Najwyższy Ojciec każdego jest tutaj i mówi do dusz. Dusza słucha poprzez ciało. Tylko raz Ojciec, którego pamiętaliście, przychodzi, spotyka się z wami za pomocą oczu i daje wam dziedzictwo na 21 wcieleń. Dzieci, powinnyście to pamiętać. Dzieci, zapominacie o tym. Nie powinnyście zapominać o tym. Ponieważ oczy Ojca są zwrócone na was, rozumiecie, że siedzicie z Babą. Widząc Babę, poziom waszego szczęścia wzrasta. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam nowe punkty, tak by dzieci rozwinęły w sobie pełną miłość do Ojca. Dusze były od Ojca oddzielone, dlatego teraz powinny spełnić pragnienie swoich serc. Doświadczyliście wiele rodzajów cierpienia. Teraz, osobiście siedzicie tutaj, a więc widząc Go powinnyście być szczęśliwi. Czy jesteście szczęśliwi tylko wtedy, kiedy siedzicie przed Ojcem? Czy też tak samo jesteście szczęśliwi, gdy jesteście daleko od Ojca? Rozsądek mówi, że jeśli ktoś słucha wielu rzeczy z zewnątrz, intelekt jest pociągany w innych kierunkach. Dzieci, które siedzą w Madhubanie, słuchają Ojca osobiście. Baba przyciąga dusze Swoją miłością. Wasz Baba jest tak słodki i uroczy. On czyni was godnymi pójścia do nieba. Dzieci, byłyście panami nieba. Teraz, zgodnie ze sztuką życia, straciłyście wszystko. Po straceniu królestwa, zdobycie go ponownie nie jest niczym wielkim. Tylko wy to rozumiecie. Na świecie są miliony dusz, ale tylko niewielu z wielu milionów rozpoznaje Mnie takim, jakim jestem, kim jestem i to co ode Mnie otrzymujecie. Chociaż niektórzy rozumieją to wszystko, cudem jest, że Maja sprawia, iż Mnie zapominacie. Nie chodzi o to, że Maja nie sprawia, że ​​ci, którzy są osobiście przy Babie, zapominają o Babie. Maja sprawia, że nawet ci, którzy przed Nim siedzą - zapominają o Nim. Powinniście w pełni kochać Śiw Babę. W jaki sposób wasza miłość może wzrosnąć tak, abyście wzięli najwznioślejsze dziedzictwo od Baby? Ojciec mówi: Wykonuj bożą usługę! Ojciec również służy dzieciom. Dzieci, rozumiecie, że Baba przyszedł z bardzo odległego lądu. Dzieci, które mają wiarę w intelektach, nigdy nie powinny się chwiać, ani nie powinny popadać w zamieszanie. Jednak Maja jest bardzo potężna. Baba was ozdabia. On zmienia was z ludzkich istot w bóstwa. To jest szkoła, w której stajecie się bóstwami. To jest wysiłek, który czynicie, aby stać się panami czystego świata. Baba po prostu mówi: Pamiętaj Mnie! Gdy osoba ma umrzeć, jest jej mówione, aby pamiętała Ramę (Boga). Jednak, ludzie nie znają Ramy, a więc nie ma korzyści w takim pamiętaniu. Wy macie pełne rozpoznanie Ojca. Przyszliście do Śiw Baby. On jest bezcielesny, jest Stwórcą. W jaki sposób On was stwarza? Pradżapita Brahma również jest zwany stwórcą. Ludzki świat jest stwarzany poprzez Brahmę. Dlatego on jest zwany Brahmą, Ojcem Ludzi. Wy, dusze stałyście się braminami i jasno rozumiecie, że jesteście wnuczkami Śiw Baby, a staliście się dziećmi Brahmy. Dzieci, chcecie usunąć swoje grzechy i być blisko w różańcu zwycięstwa. Dlatego macie bardzo mocno pamiętać Babę. Jesteście także karma joginami. Opiekujcie się swoją rodziną i bądźcie tak czyste jak lotos. Ten przykład nie odnosi się do sannjasinów. Oni nie potrafią żyć w domu ze swoją rodziną i pozostawać tak czyści jak lotos, nie potrafią mówić o tym innym, ponieważ ludzie czynią innych takimi jakimi są sami. Sannjasini nie mogą mówić innym: Bądźcie tak czyści jak lotos. Oni nawet nie mogą mówić ludziom, aby pamiętali żywioł brahm; nawet to nie jest możliwe. Inni odpowiedzieliby im na to: Wy zostawiliście swój dom i rodzinę, a w jaki sposób my możemy to zrobić? Wy nie potraficie żyć w domu ze swoją rodziną, więc, jak możecie mówić innym, aby tak robili? Oni nie mogą przekazywać nauk radża jogi. Teraz rozumiecie znaczenie wszystkich religii. Każda religia musi ponownie przyjść w swoim czasie. Złoty wiek musi przyjść po żelaznym wieku. Dla złotego wieku potrzebna jest oryginalna, wieczna religia bóstw. Ludzi z innych religii nie można uczynić bóstwami. Oni muszą pójść do lądu wyzwolenia. W niebie panuje szczęście. Gdy stajemy się bóstwami, ci z innych religii idą do wyzwolenia. Dopóki my nie pójdziemy do lądu wyzwolenia w życiu, do nieba, nikt nie może pójść do wyzwolenia. Niebo i piekło nie mogą istnieć razem. Gdy my otrzymamy dziedzictwo wyzwolenia w życiu, tutaj nie powinien zostać nikt pozostawiony w niewoli. Rozumiecie, że teraz jest zbieżny wiek. Tylko wy spotykacie Babę w zbieżnym wieku cyklów; inni Go nie spotykają. Inni wierzą, że to jest żelazny wiek, ale my dłużej nie jesteśmy w żelaznym wieku. My ponownie bierzemy nasze dziedzictwo nieba od Baby. Teraz umarliśmy za życia i należymy do Baby. Ci, którzy zostali zaadoptowani, poznają oba światy. Im jest mówione: Należałeś do takiej i takiej rodziny, a teraz należysz do takiej i takiej rodziny. Oni znają przyjaciół i krewnych obu rodzin. Dzieci, wiecie, że podnieśliście swoją kotwicę i odsunęliście się stąd. Teraz odchodzimy. Już dłużej nie mamy związku z tym światem. Bóg mówi do swoich dzieci, tzn. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza mówi do swoich dzieci, saligramów. Bóg przyszedł, ale oni Go nie znają. Ponieważ nie znają Ojca, dlatego są w zamieszaniu; nikt nie zrozumie takiej łatwej kwestii, ale stale pamiętają Boga. Rozumiecie, że dusza adoptuje ciało, aby grać rolę. Przyszliśmy z najwyższego rejonu, gdzie zamieszkuje również Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Ludzkie istoty ani nie znają duszy, ani nie znają Najwyższej Duszy. Nikt nie wie, w jaki sposób Bóg przyjdzie, aby spotkać dzieci i co On będzie robił. Wszystko, co zostało zapisane w Gicie jest niewłaściwe. Oni nawet zmienili imię. Ojciec pyta: Czy znasz Mnie? Kriszna nie zapyta: Czy znasz Mnie? Cały świat go zna, ale on nie może dać wiedzy. Dlatego, wy z całą pewnością macie wyjaśniać, że Bóg zmienia swoją formę, ale On nie staje się Śri Kriszną. On wchodzi w ludzkie ciało, ale nie w ciało Kriszny. Ten jest Brahmą; dusza Kriszny jest w nim. Oni po prostu popełnili błąd w tym małym aspekcie. To jest 84. wcielenie duszy Kriszny, a potem na początku on staje się Kriszną. On w swoim ostatnim życiu czyni wysiłek, aby wziąć pozycję Kriszny. To są bardzo incognito kwestie. Oni po prostu zapomnieli tę małą rzecz. Jest to bardzo śliska (wymykająca się) kwestia do zrozumienia. Rozumiecie, że należeliście do klanu Kriszny. Teraz ponownie bierzecie fortunę królestwa od Śiw Baby. Kriszna nie pozostaje w waszych intelektach. Ludzie mówią: Bóg Kriszna mówi. Nic nie może być w ten sposób udowodnione. Oni pokazali w Gicie, że tylko 5 Pandawów pozostało. Cyklowi nadali czas trwania setki tysięcy lat. Ludzie nie rozumieją takiej prostej kwestii. Wy teraz rozumiecie poprzez sygnały, że należeliście do rodziny dynastii słońca. Teraz z dynastii słońca staliście się klanem siudrów. Potem z braminów staniecie się bóstwami. W swoich intelektach macie utrzymywać wszystkie te kasty. Oni zredukowali połowę klanów: zapomnieli o koku - o braminach i o Śiw Babie. Oni po prostu pokazali bóstwa, wojowników, kupców i siudrów, ale z całą pewnością potrzebni są bramini. Gdzie odeszły dzieci Brahmy? Tego nie ma w niczyim intelekcie. Ojciec tak jasno wam wyjaśnia. Macie bardzo dobrze to wpajać do swoich intelektów. Wiedza, którą Ojciec posiada w Swoim intelekcie powinna być również w waszych intelektach. Ja czynię was, dusze, takimi samymi jak Ja jestem. Wy także posiadacie w swoich intelektach wiedzę o cyklu świata, którą Ja mam. Macie być mądrzy. Powinna być joga z Babą i powinno być również stałe ubijanie oceanu wiedzy. Teraz osobiście siedzicie przed Babą. Rozumiecie, że Baba bardzo łatwo wam wyjaśnia. Oni nawet mówią, że przez długi czas dusze były oddzielone od Najwyższej Duszy. Satguru uczy was poprzez postać agenta. Agent, to ten, który umożliwia nawiązanie transakcji. Ojciec przychodzi i umożliwia wam nawiązanie z Sobą transakcji poprzez tego. Rozumiecie, że nie powinniście pamiętać agenta. Wasze zaręczyny z Śiw Babą zachodzą poprzez agenta. Wy wszyscy, ci w środku również, jesteście agentami. Możecie zapytać: Jaki jest twój związek z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą? Stwarzacie metody, aby zaręczać z Nim inne dusze. Wspominacie również imię Pradżapity Brahmy. Otrzymujecie dziedzictwo od Śiw Baby. On jest Stwórcą nieba. Zaręczacie ludzkie dusze z Najwyższą Duszą: byliście z Nim zaręczeni i otrzymaliście od Niego dziedzictwo i teraz ponownie to dziedzictwo bierzecie. Rozumiecie, że to jest wasze zajęcie w zbiegu każdego cyklu. Nikt inny nie organizuje małżeństwa dusz z Najwyższą Duszą. Wy zaręczacie się z Tym, który czyni was panami świata. To są najwznioślejsze, duchowe zaręczyny. Cykl po cyklu uczycie się, w jaki sposób organizować duchowe zaręczyny dusz z Babą. To samo wydarza się w każdym cyklu. Z całą pewnością zmieniacie się w każdym cyklu z ludzi w bóstwa. Później bóstwa ponownie stają się ludzkimi istotami. Ludzkie istoty są ludzkimi istotami. Jednak dlaczego zapisano, że Bóg nie potrzebował długiego czasu, aby zmienić ludzkie istoty w bóstwa? Ponieważ On zakłada religię bóstw. Rozumiecie, że poprzez te zaręczyny, stajemy się bóstwami z ludzkich istot. Każdy mówi, że Bharat był niebem 3000 lat przed Chrystusem. Jednak to nie wchodzi do ich intelektów. Bharat najpierw był niebem. Nawet teraz oni budują dużo świątyń. Jednak, stan każdego jest stanem schodzenia, podczas gdy dla was to jest stan wznoszenia się. Wznoszenie się zabiera zaledwie sekundę. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Nigdy nie popadaj w zakłopotanie ani nie pozwól, aby twoja wiara się wahała. Opiekując się domem itp. pozostań karma joginem. Aby być ściśle wplecionym w różaniec zwycięstwa, musisz zdecydowanie stać się czystym.

2. Aby stać się mądrym, ubijaj ocean wiedzy. Zawsze bądź zaangażowany w bożej usłudze. Służ, czyniąc innych takimi jak ty.

Błogosławieństwo:
Bądź tym, kto oddaje ograniczoną świadomość “moje”, mając świadomość słowa “Baba” i dzięki temu, stań się tym, kto ma nieograniczone wyrzeczenie.

Niektóre dzieci mówią: “Ta moja cnota.”, “Moja potęga.”. To jest błąd. Uważanie daru od Boga za swój jest wielkim grzechem. Niektóre dzieci mówią zwyczajnie: Moja cnota lub mój intelekt nie jest używany. Jednakże powiedzieć “moje”, to uczynić coś brudnym; jest to również oszustwo. Dlatego oddaj ograniczoną świadomość “moje” i stale pamiętaj słowo “Baba”, a uzna się ciebie za wyrzeczoną duszę.

Hasło:
Oddaj swoją usługę Ojcu i będziesz stale otrzymywać owoc oraz potęgę usługi.