01.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, otwierajcie duże sklepy (ośrodki) w dużych miastach. Miejcie spotkania, twórzcie plany i myślcie o tym, jak powiększać usługę.

Pytanie:
Każdy wie o istniejących fizycznych cudach, ale jaki jest największy cud, o którym tylko wy, dzieci wiecie?

Odpowiedź:
Największym cudem ze wszystkich jest to, że Ojciec, Dawca Zbawienia dla wszystkich Sam przychodzi i Sam nas uczy. By mówić każdemu o tym cudzie, musicie mieć bardzo dużo splendoru w waszych sklepach, ponieważ tylko gdy ludzie widzą gdzieś duży splendor, pójdą tam. Dlatego, najlepszy i największy ośrodek powinien znajdować się w stolicy, tak, by każdy przyszedł i zrozumiał.

Piosenka:
Żyć z Tobą i umrzeć przy Tobie.

Om śanti.
Bóg Śiwa mówi. Można również powiedzieć: „Bóg Rudra mówi”, ponieważ nie jest pamiętany różaniec Śiwy. Różaniec, którego tak bardzo używają ludzkie istoty na ścieżce czczenia, zwany jest różańcem Rudry. To jest to samo, ale Śiw Baba uczy was we właściwy sposób. Powinno być używane inne imię, ale oni cały czas używają imienia „Rudra”. Dlatego również trzeba wyjaśnić, że nie ma różnicy pomiędzy Śiwą i Rudrą. Dzieci, w waszych intelektach jest to, że macie czynić dobre starania, tak, by w różańcu Baby znaleźć się jak najbliżej Niego. Jest wam dawany przykład tego, w jaki sposób dzieci pędzą w wyścigu, docierają do celu, a potem wracają i stają obok nauczyciela. Dzieci, wiecie, że przeszłyście dookoła cyklu 84 żyć. Teraz macie odejść i wejść jako pierwsi do różańca. Tamte wyścigi są wyścigami uczniów, a ten wyścig jest duchowy. Wy nie możecie mieć takiego fizycznego wyścigu. Ten wyścig dotyczy dusz. Dusze nie stają się ani młode, ani stare, ani większe, ani mniejsze. Dusze są tego samego rozmiaru. Dusze, macie teraz pamiętać Swojego Ojca. Nie ma w tym żadnej trudności. Pomimo że niektórzy są opieszali w tej nauce, to jaka jest trudność w pamiętaniu? Żadna! Wszystkie dusze są braćmi. W tamtym fizycznym wyścigu młodsi pobiegliby szybciej, ale to nie zdarza się tutaj. Dzieci, pędzicie w wyścigu, by wejść do różańca Rudry. W waszych intelektach jest to, że istnieje drzewo was, dusz. To jest różaniec wszystkich ludzkich istot, które należą do Śiw Baby. To nie jest różaniec tylko 108 lub 16.108. Nie. Jest to różaniec wszystkich ludzkich istot. Dzieci, rozumiecie, że wszyscy odejdą, a potem przyjdą w kolejności, do swojej religii i w każdym cyklu pójdą do tego samego miejsca. To także jest cudem. Nikt inny na świecie nie wie o tym. Wśród was także ci, którzy mają szerokie i nieograniczone intelekty potrafią to zrozumieć. Dzieci, jedyna troska, jaką powinnyście mieć w swoich intelektach, to jest to, w jaki sposób pokazywać każdemu ścieżkę. To jest różaniec Wisznu. Od samego początku jest genealogiczne drzewo. Są również gałęzie i gałązki. Tam na górze są małe dusze, a tutaj są ludzkie istoty. Potem wszystkie dusze pójdą tam i będą dokładnie na swoich miejscach. Są to cudowne kwestie. Fizyczne cuda, które ludzie idą oglądać w tym świecie są niczym. To jest takim cudem, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Dawca zbawienia dla wszystkich, Sam przychodzi i uczy nas. Kriszny nie można nazwać Dawcą zbawienia dla wszystkich. Musicie wdrażać sobie wszystkie te punkty. Głównym aspektem jest: Kto jest Bogiem Gity? Wszystko, co wam jest potrzebne to odniesienie w tym zwycięstwa. Gita jest matką, klejnotem wszystkich pism, wypowiedzianą przez Boga. Najpierw macie to próbować udowodnić. Obecnie ludzie chcą dużo pokazu. Ludzie biegną do sklepów, w których jest dużo pokazu, ponieważ uważają, że tam znajdą bardzo dobre rzeczy. Niektóre dzieci martwią się tym, że, aby otworzyć duży ośrodek, to będą musiały dać 100 lub 200 tysięcy depozytu i że to jest jedyny sposób na znalezienie takiego budynku, który uważają za odpowiedni. Powinien być tylko jeden duży królewski sklep. W dużych miastach otwierane są duże sklepy. Powinniście mieć największy sklep w stolicy. Dzieci, powinnyście zastanawiać się, jak powiększać usługę. Gdy otworzycie duże sklepy, wtedy wielcy, ważni ludzie przyjdą. Posłannictwo od wielkich, ważnych ludzi rozchodzi się szybko. Najpierw spróbujcie to zrobić. Twórzcie ogromne miejsca usługi w dużych miastach, tak, aby ważni ludzie, którzy przyjdą i zobaczą, byli zachwyceni. Ci, którzy w takich miejscach wyjaśniają, muszą także być pierwszej klasy. Gdy Brahma Kumari, która wyjaśnia, nie jest zbyt bystra w wyjaśnianiu, ludzie będą uważać, że wszyscy Brahma Kumari są tacy. Dlatego w sklepach muszą być pierwszej klasy sprzedawcy. Wszystko to jest interes, prawda? Ojciec mówi: Dzieci, gdy macie odwagę, BapDada pomaga. Wszelkie zniszczalne bogactwo w ogóle nie będzie użyteczne. Macie zarabiać niezniszczalny dochód, tak, jak zrobił to ten Brahma. W tym będzie korzyść dla wielu. Nikt nie umiera z głodu. Macie co jeść. Ten Brahma także je. Takiego jedzenia i picia, które otrzymujecie tutaj, nie możecie otrzymać nigdzie indziej. Wszystko tutaj należy do dzieci. Dzieci, macie założyć swoje królestwo. W tym celu potrzebne są wam bardzo rozległe intelekty. Gdy w stolicy wasza nazwa będzie znana, każdy zrozumie i uwierzy, że to, co mówicie jest prawdą, że tylko Bóg może uczynić was panami świata. Ludzkie istoty nie mogą uczynić ludzkich istot panami świata. Baba stale radzi wam, co powinniście robić, aby usługa się rozrastała. Usługa się rozrośnie, gdy dzieci będą mieć szczodre serca. Rób wszystko, co robisz z wielką szczodrością. Jest bardzo dobre to, że sam przeprowadzasz pomyślne zadanie. Mówi się: Ci, którzy sami coś robią, bez mówienia im, to bóstwa. Ci, którzy zrobią coś dopiero jak się im powie, to są ludzkie istoty. A ci, którzy nic nie zrobią, nawet gdy im się powie, są...! Baba jest Dawcą. On nie powie nikomu, aby coś zrobił lub aby wydał jakąś sumę na jakieś zadanie. Nie. Baba wyjaśnił, że wielcy królowie nigdy nie mają zaciśniętych garści. Królowie są zawsze dawcami. Baba radzi wam, co powinniście robić i gdzie iść. Potrzeba także bardzo dużo ostrożności. Maję trzeba pokonać; wtedy wasza pozycja stanie się bardzo wysoka. Wyniki będą ogłoszone na końcu. Ci, którzy zdadzą z dobrymi stopniami będą bardzo szczęśliwi. Na samym końcu wszyscy będziecie mieć wizje tego, co zrobiliście. Jednak, co będzie można zrobić w tym czasie? Każdy z was otrzyma to, co jest w jego fortunie. Czynienie wysiłku jest inną kwestią. Dzieci, Ojciec mówi wam, abyście miały szerokie intelekty. Teraz stajecie się prawymi duszami. Na świecie, dużo prawych dusz przyszło i odeszło. Oni są bardzo słynni: Taka i taka osoba była bardzo prawą osobą. Niektórzy ludzie zdobywają bardzo dużo pieniędzy, a potem nagle umierają. Wtedy tworzona jest fundacja. Gdy dziecko nie jest godne spadku swojego rodzica, dla niego jest wyznaczany powiernik. Obecnie jest to świat grzesznych dusz. Ludzie dają pieniądze dla wielkich guru itp. Na przykład maharadża Kaszmiru przepisał całe swoje bogactwo dla Arja Samadhi tak, aby ta religia się rozrosła. Co wy macie teraz robić? Jaką religię teraz macie powiększać? Macie tylko jedną, oryginalną, wieczną religię bóstw. Nikt nie wie, że powtórnie zakładacie tę religię. Stworzenie odbywa się poprzez Brahmę. Dzieci, musicie teraz przebywać w pamiętaniu Jednego. Poprzez potęgę pamiętania oczyszczacie cały świat, ponieważ potrzebujecie świata, który jest czysty. Gdy świat zostanie podpalony, zostanie oczyszczony. Wszystko, co zostało zepsute, można oczyścić ogniem. Wszystkie nieczyste żywioły spalane są w ogniu, tak że pozostaje tylko czysta materia. Wiecie, że ten świat jest bardzo brudny i tamopradhan. On musi być uczyniony satopradhan. To jest ofiarny ogień wiedzy. Jesteście braminami. Wiecie, że w pismach dużo zapisano o ofiarnym ogniu. Imię Dakś Pradżapita także zostało wspomniane. Zatem, co stało się z ofiarnym ogniem Rudry? Oni napisali tyle historii na ten temat, ale nie ma żadnego właściwego opisu ofiarnego ognia. Tylko Ojciec przychodzi i wyjaśnia wszystko. Dzieci, teraz stworzyłyście ofiarny ogień wiedzy w oparciu o śrimat. To jest ofiarny ogień a także uniwersytet. Wiedza i ofiarny ogień, to są dwie odrębne rzeczy. Ofiarny ogień musi mieć ofiary, które się do niego wkłada. Ojciec, Ocean Wiedzy przychodzi i stwarza ten ofiarny ogień. To jest bardzo ważny ofiarny ogień, w którym będzie poświęcony cały stary świat. Dzieci, macie tworzyć plany służenia. Możecie także służyć w wioskach. Wielu mówi wam, abyście dawali tę wiedzę biednym. Oni tylko wam radzą, sami nic nie robią. Sami nie wykonują żadnej usługi, tylko mówią wam, abyście zrobili to i tamto. To jest bardzo dobre, ale sami nie mają czasu. Mówią: Ta wiedza jest bardzo dobra, każdy powinien otrzymać tę wiedzę. Tamci ludzie uważają się za ważnych i za seniorów. Jesteście dla nich juniorami. Macie być stale bardzo uważni. Oprócz tamtej ziemskiej nauki macie również tę naukę. Dzięki edukacji uczycie się jak rozmawiać z ludźmi i mieć dobre maniery. Niewykształceni pozostają w ignorancji. Oni nawet nie mają dość wyczucia, aby we właściwy sposób rozmawiać z innymi. Do ważnych ludzi zawsze trzeba mówić z szacunkiem. Baba mówi: Macie mówić „ap”. (W języku hindi „tum” tzn. „ty” i „ap” tzn. „ty”. „Tum” się mówi do kolegi, do ważnej osoby mówi się „ap”) Tutaj są nawet takie, które niegrzecznie mówią do swojego męża. Określenie z szacunkiem jest czymś królewskim. Do ważnych ludzi trzeba zawsze mówić z szacunkiem Dlatego Baba mówi: Delhi, które było paristanem, musi ponownie stać się paristanem, a więc każdy w Delhi musi otrzymać posłannictwo. Musicie mieć bardzo dobre reklamy. Baba także daje wam tematy. Stwórzcie listę tematów i stale piszcie: Przyjdźcie oraz zrozumcie, w jaki sposób spokój może zapanować na całym światem. Przyjdźcie po to, aby zrozumieć, jak uwolnić się od chorób na 21 żyć. Słowa, które wnoszą wielkie szczęście powinny być zapisane. Przyjdźcie i uwolnijcie się od choroby, tak byście mogli zdobyć podwójne korony w złotym wieku na 21 żyć. Z całą pewnością we wszystkim, co piszecie używajcie określenia „złotowieczny” i dopilnujcie tego, aby te ogłoszenia zrobić z pięknymi literami, tak aby cieszyły ludzi, gdy na nie patrzą. Takie tablice z obrazami powinny również być na zewnątrz, żeby ludzie z ulicy mogli czytać i zrozumieć. Macie wykonywać swoją pracę, ale także w tym samym czasie stale służcie. Nie musicie pracować przez cały dzień. Po prostu macie doglądać wszystkiego. To asystenci menadżerów wykonują wszelką pracę. Niektórzy bogaci i szczodrzy biznesmeni dają dobre wynagrodzenie swoim asystentom i wyznaczają im specjalne pozycje. Tutaj ma miejsce nieograniczone służenie. Wszelkie inne służenie jest ograniczone. Powinniście mieć bardzo rozległe i nieograniczone intelekty, aby służyć w sposób nieograniczony. Teraz pokonujemy cały świat. Pokonujemy także śmierć i stajemy się nieśmiertelni. Wielu przyjdzie i oni będą próbować zrozumieć, gdy zobaczą napis na zewnątrz: Wejdź i zrozum, w jaki sposób możesz stać się panem lądu nieśmiertelności. Możecie stworzyć dużo tematów. Możecie każdego uczynić panem świata. Tam nie ma nazwy ani śladu cierpienia. Dzieci, powinnyście mieć tak dużo szczęścia! Kim Baba nas ponownie czyni? Dzieci, rozumiecie, że stary świat musi się stać nowy. Śmierć jest tuż, tuż. Możecie zobaczyć, że stale trwają wojny. Gdy nastąpi wielka światowa wojna, cała sztuka się zakończy. Bardzo dobrze wiecie o tym. Ojciec mówi z wielką miłością: Słodkie dzieci, zwierzchnictwo świata jest dla was. Byłyście panami świata. Doświadczałyście wielkiego szczęścia w Bharacie. Królestwo Rawana tam nie istnieje. Dlatego powinniście mieć tak duże szczęście. Dzieci, powinniście się spotykać i dyskutować to. Publikujcie to w gazetach. Zrzucajcie broszurki z samolotu nad Delhi. Wysyłajcie zaproszenia. To nie wymaga tak dużo środków finansowych. Jeżeli jakiś ważny urzędnik przyjdzie i zrozumie tę wiedzę, to on zrobi dla was takie ulotki za darmo. Baba radzi wam, żeby takie miasto jak Kalkuta miało duży, pierwszej klasy, królewski sklep w centrum miasta i wtedy przyjdzie dużo klientów. Powinny być także duże sklepy w takich miastach jak Madras, Bombaj itp. Baba jest także Biznesmenem. Popatrzcie tylko na wszystkie bezużyteczne rzeczy, nie warte grosza, które On bierze od was, a zobaczcie, co wam daje w zamian! Dlatego On jest pamiętany jako Miłosierny. On zmienia łuski w diamenty, a zwykłych ludzi w bóstwa. Cała wielkość jest wielkością jednego Ojca. Jaką chwałę mielibyście, jeżeli nie byłoby Ojca? Dzieci, powinnyście być upojone tym, że Bóg was uczy. Majcie przed sobą wasz cel stania się Narajanem ze zwykłego człowieka. Ci, którzy jako pierwsi zaczęli niezafałszowane czczenie przyjdą pierwsi i będą czynić starania, by wziąć wysokie pozycje. Baba wyjaśnia takie dobre punkty. Dzieci, zapominacie te punkty, dlatego Baba mówi wam, abyście je zapisywali. Wciąż zapisujcie tematy. Lekarze także studiują księgi. Jesteście duchowymi chirurgami. Jesteście uczeni tego, jak dawać duszom duchowe zastrzyki. Ten zastrzyk jest zastrzykiem wiedzy i nie są potrzebne żadne fizyczne igły. Baba jest Wiecznym Chirurgiem. On przychodzi i uczy dusze. To dusze stają się nieczyste. Jest to bardzo łatwe. Ojciec czyni nas panami świata. Dlaczego więc nie mielibyśmy go pamiętać? Jest bardzo dużo opozycji ze strony Mai. Dlatego Baba mówi: Prowadź dziennik, myśl, jak powiększać służenie i będziesz doświadczać wielkiego szczęścia. Jeżeli nie masz jogi, to wtedy bez względu na to, jak dobrze możesz przekazywać wiedzę, bardzo trudno będzie ci być uczciwym w stosunku do Ojca. Jeżeli uważasz, że jesteś bardzo mądry i doświadczasz dobrego rozwoju, to powinieneś posłać swój dziennik pamiętania Babie, tak aby Baba mógł zrozumieć, czy masz rację, czy nie. Aćća. Dzieci, zostało wam powiedziane, że macie się stać sprzedawcami niezniszczalnych klejnotów wiedzy. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady, Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Miejcie przed sobą swój cel i naukę i bądźcie stale upojone. Stawajcie się tak, jak Ojciec duchowymi chirurgami i dawajcie każdemu zastrzyk wiedzy. Oprócz tego, że służycie, prowadźcie dziennik pamiętania i będziecie stale szczęśliwe.

2. W rozmowie z innymi miejcie dobre maniery. Odnoście się do innych z szacunkiem. Bądźcie szczodrzy we wszystkim, co robicie.

Błogosławieństwo:
Bądź stałym uosobieniem sukcesu w usłudze wnoszenia korzyści światu, poprzez praktyczny przykład wnoszenia korzyści sobie.

Obecnie prawie wszystkie choroby związane są z problemami serca. W ten sam sposób jeśli chodzi o duchowy postęp, jest wiele chorób związanych ze zniechęceniem. Widząc praktyczne przekształcenie u zniechęconych dusz, ludzie rozwijają odwagę i siłę; oni wiele już słyszeli i teraz chcieliby coś zobaczyć. Chcą wprowadzić przekształcenie poprzez zobaczenie przykładu. Zatem aby przekształcić świat, po pierwsze pokażcie im przykład wnoszenia korzyści sobie. Bycie uosobieniem sukcesu w usłudze wnoszenia korzyści światu jest praktycznym przykładem i tylko w ten sposób nastąpi ujawnienie Ojca. Oni zaakceptują wszystko tylko, gdy zobaczą w praktyczny sposób, w waszych postaciach, to o czym mówicie.

Hasło:
Zharmonizować swoje pomysły z pomysłami innych, oznacza okazać szacunek.