01.08.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, musicie tworzyć swój stan karmatyczny poprzez uczenie się. Wraz z tym, musicie pokazywać innym sposób, jak stać się czystym z nieczystego. Dlatego służcie duchowo.

Pytanie:
Pamiętając jaką mantrę, możecie uchronić się od popełniania grzesznych czynów?

Odpowiedź:
Ojciec dał wam mantrę: Nie słuchaj złego! Nie patrz na zło! Nie mów źle!Pamiętajcie tę mantrę. Nie wolno wam wykonywać żadnych grzesznych czynów poprzez fizyczne zmysły. W żelaznym wieku każdy grzeszy. Dlatego Baba pokazuje wam metodę wpajania cnoty czystości. To jest numer jeden cnota.

Om śanti.
Dzieci, przed kim siedzicie? W waszych intelektach na pewno powinno być to, że siedzicie przed Oczyścicielem, Dawcą Zabawienia dla wszystkich, naszym Nieograniczonym Ojcem. Chociaż Ten Ojciec jest w ciele Brahmy, nadal macie Jego pamiętać. Ludzkie istoty nie mogą nikomu dać zbawienia. Żadna ludzka istota nie może być zwana Oczyścicielem. Dzieci, macie uważać siebie za dusze. On jest Ojcem nas wszystkich. Ten Ojciec czyni nas panami nieba. Dzieci, powinnyście o tym wiedzieć, a więc powinnyście doświadczać szczęścia. Dzieci wiecie także, że z mieszkańców piekła stajecie się mieszkańcami nieba. Została wam pokazana bardzo łatwa metoda. Po prostu macie pamiętać Go, a także wpajać boskie cnoty. Macie sprawdzać siebie. Jest przykład Narada. Ojciec, Ocean Wiedzy, dał wszystkie te przykłady. Wszystkie przykłady, które podają sannjasini itp. oryginalnie zostały dane przez Ojca. Na ścieżce czczenia ludzie stale śpiewają. Chociaż oni dają przykłady żółwia, węża i brzęczącej ćmy itp., sami nie potrafią niczego zrobić. Na ścieżce czczenia po prostu powtarzają przykłady, które Ojciec teraz daje. Ścieżka czczenia jest przeszłością. Cokolwiek wydarza się teraz w praktyczny sposób, jest później pamiętane na ścieżce czczenia. Chociaż oni świętują narodziny bóstw i Boga, niczego nie wiedzą. Teraz zaczynacie wszystko rozumieć. Bierzecie nauki od Ojca, aby stać się czystymi z nieczystych, a także pokazujecie innym metodę jak stać się czystym z nieczystego. To jest wasza główna duchowa usługa. Przede wszystkim dawajcie wiedzę o duszy tym, którzy przychodzą do was: Jesteś duszą. Nikt nie zna duszy. Dusze są niezniszczalne. W odpowiednim czasie dusza wchodzi w ciało. Dlatego ciągle na nowo macie uważać siebie za dusze. Ojcem nas, dusz, jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. On jest również Najwyższym Nauczycielem. Dzieci, powinnyście pamiętać o tym w każdej chwili. Nie zapominajcie o tym. Wiecie, że teraz macie powrócić do domu. Zniszczenie jest przed wami. W złotym wieku rodzina bóstw jest bardzo mała, w żelaznym wieku jest tak wiele ludzkich istot. Jest niezliczona ilość religii i niezliczona ilość opinii. Nic z tego nie istnieje w złotym wieku. Dzieci, powinnyście utrzymywać te aspekty w intelektach przez cały dzień. To jest nauka, czyż nie tak? W światowej nauce, oni mają tak dużo książek itp. W każdej klasie muszą kupować nowe książki. Tutaj nie ma kwestii żadnych książek i pism. Tutaj jest tylko jedno, po prostu jedna nauka. Tutaj, gdy był rząd brytyjski, było królestwo ich królów, a więc oni nie umieszczali na znaczkach innych fotografii, tylko króla lub królowej. Obecnie oni tworzą znaczki z wizerunkami czcicieli, którzy byli i odeszli. Kiedy przyjdzie królestwo Lakszmi i Narajana, będzie tylko obraz cesarza i cesarzowej. To nie jest tak, że obrazy bóstw, które istniały w przeszłości zostały wszystkie zniszczone. Nie. Ludzie bardzo interesują się kupowaniem starych obrazów starożytnych bóstw, ponieważ one są tuż obok Śiw Baby. Dzieci, macie wpajać sobie wszystkie te aspekty, by pokazywać innym ścieżkę. To jest całkowicie nowa nauka. Słyszeliście to wcześniej i wzięliście pozycję. Nikt inny tego nie wie. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza uczy was radża jogi. Mahabharacka wojna jest bardzo dobrze znana. Zobaczymy, co wydarzy się, gdy uczynimy dalsze postępy. Niektórzy mówią jedno, a inni mówią coś zupełnie innego. Dzień po dniu ludzkie istoty będą dotykane (inspirowane) przez tę wiedzę. Oni nawet mówią, że będzie światowa wojna. Dzieci, zanim to nastąpi macie osiągnąć karmatyczny stan. Jednak nie ma żadnej bitwy pomiędzy bóstwami a diabłami. Obecnie jesteście społeczeństwem braminów, a potem będziecie społeczeństwem bóstw. Dlatego w tym wcieleniu wpajacie boskie cnoty. Pierwszą boską cnotą jest czystość. Popełniliście tak dużo grzechów poprzez ciało. To o duszach mówi się, że są grzesznymi duszami. Dusze popełniają tak dużo grzechów poprzez te fizyczne zmysły. Do kogo mówi się: Nie słuchaj złego? Do dusz. To dusze słuchają poprzez uszy. Dzieci, Ojciec przypomniał wam, że należałyście do oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Przeszłyście poprzez cykl i macie teraz ponownie do niej należeć. Kiedy te słodkie memoriały pojawiają się, dusza ma odwagę, by stać się czystą. W waszych intelektach jest to, w jaki sposób odgrywaliście rolę 84 wcieleń: Tacy byliście na początku – to jest opowieść. Do waszych intelektów powinno wejść to, że 5000 lat temu byliśmy bóstwami. My, dusze, jesteśmy mieszkańcami bezcielesnego świata. Wcześniej nigdy nie myśleliśmy, że byliśmy w domu dusz i że przyszliśmy stamtąd, by odgrywać swoje role, że byliśmy częścią dynastii słońca, a następnie częścią dynastii księżyca. Teraz jesteśmy dynastią braminów, dziećmi Brahmy. Staliśmy się dziećmi Boga. Bóg jest tutaj i daje wam nauki. Ten Najwyższy Ojciec jest także Najwyższym Nauczycielem i Najwyższym Guru. Przestrzeganie Jego wskazówek czyni wszystkie ludzie istoty wzniosłymi. Wyzwolenie i wyzwolenie w życiu są wzniosłe. Pójdziemy do naszego domu, a potem zejdziemy w dół jako czyste dusze i będziemy władać. To jest cykl. Jest to zwane dyskiem samouświadomienia. To jest aspekt wiedzy. Ojciec mówi: Wasz dysk samouświadomienia nie powinien się zatrzymywać. Obracając nim stale, grzechy będą usuwane i pokonacie Rawana. Wasze grzechy będą usunięte. Teraz macie świadomość tego wszystkiego. Dlatego możecie o tym myśleć. To nie jest tak, że macie tylko usiąść i przesuwać paciorki różańca. Dusze, macie tę wiedzę i dlatego macie wyjaśniać ją innym braciom i siostrom. Dzieci także staną się pomocnikami, czyż nie tak? Ja czynię, że obracacie dyskiem samouświadomienia. Ja mam tę wiedzę i dlatego jestem nazywany Oceanem Wiedzy i Nasionem ludzkiego drzewa świata. Jestem również zwany Panem Ogrodu. Śiw Baba zasiał nasiona religii bóstw. Teraz stajecie się bóstwami. Nawet jeżeli będziecie pamiętać w ciągu dnia tylko tyle, będziecie mogli doświadczyć dużo korzyści. Macie wpajać boskie cnoty. Macie także stawać się czystymi. Mąż i żona żyją razem, i mimo to są czyści (żyją w czystości). Nie ma innej takiej religii jak ta. Na ścieżce izolacji tylko mężczyzna żyje w czystości. Oni mówią: trudne jest by mąż i żona żyli razem i przestrzegali czystości. Jednak, każdy był taki w złotym wieku, czyż nie tak? Ludzie śpiewają chwałę Lakszmi i Narajana. Teraz rozumiecie, że Baba zmienia nas z siudrów w braminów i czyni nas bóstwami. Potem zmienimy się z godnych czci w czcicieli. Kiedy wejdziemy na ścieżkę grzechu, będziemy budować świątynie dla Śiwy i czcić Go. Dzieci, macie wiedzę o waszych 84 wcieleniach. Ojciec mówi: Nie znaliście swoich 84 wcieleń. Ja teraz wam o nich mówię. Żadna ludzka istota nie może wam tego powiedzieć. Ojciec teraz czyni, że obracacie dyskiem samouświadomienia. Dusze, teraz stajecie się czyste. Ciało nie może tutaj stać się czyste. Dusze, kiedy staniecie się czyste, będziecie musiały opuścić swoje stare ciała. Wszystkie dusze muszą stać się czyste i powrócić do domu. Czysty świat jest teraz zakładany dla was. Wszyscy inni powrócą do słodkiego domu. Pamiętajcie o tym. Pamiętając Ojca macie pamiętać również swój dom, ponieważ teraz macie powrócić do domu. Macie pamiętać Ojca w domu. Chociaż wiecie, że Ojciec wchodzi w to ciało i przekazuje wiedzę, nie pozwólcie swoim intelektom oderwać się od najwyższej siedziby, od słodkiego domu. Nauczyciel pozostawia Swój dom i przychodzi tutaj, by was uczyć. Po nauczeniu was, On odejdzie daleko stąd. On może pójść gdziekolwiek, w jednej sekundzie. Dusza jest takim maleńkim punktem. Powinniście być tym zdumieni. Ojciec dał wam wiedzę o duszach. Wiecie także, że w niebie nie ma brudu, który pobrudziłby wasze ręce lub stopy, albo ubrania. Kostiumy bóstw są bardzo piękne. Ich ubrania są pierwszej klasy, nie będzie potrzeby, by je prać. Powinno być tak dużo szczęścia, kiedy patrzycie na bóstwa. Dusza wie, że tacy mamy się stać na przyszłe 21 wcieleń. Po prostu stale patrz na nie. Każdy powinien mieć ten obraz. Powinniście być bardzo szczęśliwi, że Baba nas takimi czyni. A więc dlaczego wy, dzieci takiego Ojca, płaczecie? Nie powinniście mieć żadnych zmartwień. Ludzie chodzą do świątyń bóstw i śpiewają piosenki chwały: Jesteście pełni wszystkich cnót itp. Ludzie recytują tak wiele imion. Wszystkie te imiona, które oni pamiętają są zapisane w pismach. Kto zapisał je w pismach? Wijas. Niektórzy nawet stwarzają nowe pisma. Wcześniej (pismo) Grant było bardzo małe, napisane ręcznie. Teraz oni uczynili je tak dużym. Oni musieli z pewnością coś do niego dodać. Guru Nanak przyszedł, by założyć religię. Tylko Jeden daje wiedzę. Nawet Chrystus przyszedł, by po prostu założyć religię. Kiedy każdy przyjdzie tutaj w dół, wtedy wszyscy powrócicie. Kto posyła lub zabiera was do domu? Czy jest to Chrystus? Nie, on jest pod innym imieniem, w innej formie, w tamopradhan stanie. Każdy przechodzi przez stany sato, radżo i tamo. Obecnie każdy jest tamopradhan, każdy jest w stanie całkowitego zepsucia. Obecnie po wzięciu kolejnych wcieleń, ci ze wszystkich religii stali się tamopradhan. Każdy teraz na pewno musi powrócić do domu. Cykl ponownie musi się obrócić. Na początku jest potrzebna nowa religia, która istniała w złotym wieku. Ojciec przychodzi i zakłada oryginalną, wieczną religię bóstw. Zniszczenie musi nastąpić. Są założenie, zniszczenie, a następnie utrzymanie. W złotym wieku jest tylko jedna religia. Czy pamiętacie to? Wprowadź do swojej świadomości cały cykl. Teraz kończymy cykl 84 wcieleń, a potem pójdziemy do domu. Gdy chodzicie, rozmawiacie, obracajcie dyskiem samouświadomienia. Tamci ludzie mówią, że Kriszna miał dysk samouświadomienia, którym zabił wszystkich. Oni pokazują obraz Akasura i Bakasura (para diabłów). Ale nie było czegoś takiego. Dzieci, teraz macie obracać dyskiem samouświadomienia, ponieważ poprzez to wasze grzechy będą odcięte. Diabelska natura skończy się. Nie może być bitwy między bóstwami i diabłami. Diabły istnieją w żelaznym wieku, a bóstwa w złotym, w międzyczasie jest zbieżny wiek. Pisma należą do ścieżki czczenia. W nich nie ma nazwy ani śladu wiedzy. Oceanem Wiedzy jest Ojciec wszystkich. Ani jedna dusza nie może stać się czysta i powrócić do domu bez Ojca. Na pewno musicie odgrywać role i dlatego macie pamiętać cykl 84 wcieleń. Wejdziemy w nasze złoto-wieczne, nowe życie. Nie otrzymamy takiego życia znowu. To jest Śiw Baba, a to jest Brahma Baba. Jest lokik ojciec, parlokik Ojciec, a ten (Brahma) jest alokik Babą. Tylko obecnie nazywacie ojcem tego alokik. Dzieci, macie pamiętać Śiw Babę, nie Brahmę. Chociaż ludzie idą, by czcić Brahmę w świątyni, to jest czczenie tylko doskonałego awjekt wizerunku w subtelnym rejonie. Ludzka istota nie jest czczona. Brahma jest pokazany z brodą, dlatego możecie powiedzieć, że on należy do tego miejsca. Bóstwa nie mają bród. Dzieci, wszystkie te aspekty zostały wam powiedziane. Wasze imiona są sławione i dlatego stwarzane są także wasze świątynie. Świątynia Somnat jest najwyższa ze wszystkich. Co wydarzyło się po tym, gdy otrzymaliście nektar do picia? Popatrzcie na świątynię Dilwali. Ta świątynia jest dokładnym memoriałem. Zostaliście pokazani jak wykonujecie tapasję na dole, a Niebo jest pokazane powyżej. Ludzie uważają, że niebo jest gdzieś wysoko. Jak oni mogliby w świątyni stworzyć (pokazać) niebo nisko? Dlatego przedstawili je powyżej, na suficie. Ci, którzy to stworzyli, nie rozumieli niczego. Macie to wyjaśniać milionerom. Wy teraz otrzymaliście wiedzę, a więc możecie dać ją wielu innym. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Aby skończyć z diabelską naturą obracajcie dyskiem samouświadomienia i posuwajcie się do przodu. Utrzymujcie cały cykl w świadomości.

2. Razem z pamiętaniem Ojca, twój intelekt powinien być połączony z domem, z najwyższą siedzibą. Myślcie o rzeczach, które Baba wam przypomniał i wnoście sobie korzyść.

Błogosławieństwo:
Miej zdecydowanie, by uczynić pełne poświecenie i świętować ceremonię przekształcenia.

Jest powiedzenie: „Nawet jeśli masz umrzeć, nie wolno ci porzucić swojej religii”. Niezależnie od pojawiających się okoliczności, nawet jeśli Maja przychodzi do ciebie w postaci mahawira, nie porzucaj swoich zasad. Nie wracaj w swoich myślach do niepotrzebnych spraw, które usunąłeś ze swojego umysłu. Zawsze bądź wzniosłym aktorem i w potężnej formie szacunku do siebie, wzniosłej świadomości i wzniosłego życia stale baw się w grę wzniosłości (wielkości). Skończ ze wszystkimi grami (zabawami) słabości. Gdy masz zdecydowanie, by uczynić takie pełne poświęcenie, wtedy odbędzie się ceremonia przekształcenia. Teraz kolektywnie ustalcie datę tej ceremonii.

Hasło:
Stań się prawdziwym diamentem i rozprzestrzeniaj błysk swoich wibracji na świat.