01.09.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec przyszedł, aby uczyć was głębokiej filozofii czynu, neutralnego czynu i grzesznego czynu. Gdy zarówno dusza jak i ciało są czyste, czyny są neutralne. Gdy stajecie się nieczyści, czyny stają się grzeszne.

Pytanie:
Z jakiego powodu dusze zardzewiały? Co jest oznaką duszy pokrytej rdzą?

Odpowiedź:
Powodem rdzy jest występek. Gdy wy, dusze, stajecie się nieczyste, pokrywacie się rdzą. Jeśli nawet teraz dusze mają rdzę, są przyciągane do starego świata. Ich intelekty ciągle stają się zbrodnicze i oni nie są w stanie pozostawać w pamiętaniu.

Om śanti.
Dzieci, zrozumiałyście znaczenie tego. Jak tylko wy, dusze, mówicie „Om śanti” wierzycie, że nie jesteście mieszkańcami tego miejsca. Gdy jesteśmy w naszym domu, jesteśmy mieszkańcami siedziby spokoju i naszą oryginalną religią jest spokój. Potem przychodzimy tutaj odgrywać swoje role. Dusze wykonują czyny poprzez ciała. Czyny są dobre i złe. W królestwie Rawana czyny są złe. W królestwie Rawana czyny wszystkich stały się grzeszne. Żadna osoba nie jest wolna od wykonywania grzesznych czynów. Ludzie wierzą, że mędrcy i sannjasini nie wykonują grzesznych czynów, ponieważ są czyści i żyją w wyrzeczeniu. W rzeczywistości oni w ogóle nie wiedzą co znaczy być czystym. Mówią: Jestem nieczysty i wzywają Oczyściciela. Świat nie może stać się czysty, dopóki On nie przyjdzie. Tutaj ten świat jest stary oraz nieczysty i dlatego ludzie pamiętają czysty świat. Gdy idą do czystego świata, nie pamiętają nieczystego świata. Tamten świat jest całkowicie odrębny. Wszystko jest na początku nowe, a potem staje się stare. W nowym świecie nie może istnieć żadna nieczysta istota. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest Stwórcą nowego świata. Tylko On jest Oczyścicielem. Jego stworzenie z pewnością jest czyste: z czystego nieczyste i z nieczystego czyste. Te aspekty nie pozostają w niczyim intelekcie. Ojciec przychodzi w każdym cyklu, aby wam to wyjaśniać. Wśród was także niektórzy mają wierzące intelekty, a w intelektach innych rozwijają się wątpliwości. Maja w całości ich połyka. Jesteście maharati, prawda? Maharati są zapraszani, aby dawali wykłady. Macie wyjaśniać maharadżom: Na początku byliście czyści i godni czci. Obecnie świat jest nieczysty. W czystym świecie istnieli tylko ludzie Bharatu. Wy, ludzie Bharatu, należeliście do pierwotnej, wiecznej, boskiej religii i byliście podwójnie ukoronowani, całkowicie bez występku. Maharati mają wyjaśniać w ten sposób. Macie wyjaśniać to z upojeniem. Bóg mówi: Siedząc na stosie żądzy dusze stały się brzydkie. Potem, siadając na stosie wiedzy dusze staną się piękne. Ktoś kto wyjaśnia nie może zasiadać na stosie żądzy. Jednak niektórzy wyjaśniając innym sami siedzą na stosie żądzy. Dzisiaj oni wyjaśniają wiedzę, a jutro upadają w występek żądzy. Maja jest tak silna, nawet nie pytajcie! Ci, którzy wyjaśniali innym potem sami zasiadają na stosie żądzy. Następnie muszą żałować i pytają: Co się stało? To jest mecz bokserski. Mężczyzna jak tylko zobaczy kobietę jest ku niej pociągany i brudzi swoją twarz. Maja jest bardzo potężna. Ludzie składają obietnicę, a potem upadają. Wtedy jest gromadzona stukrotna kara. To jest tak, jak stanie się nieczystym jak siudra. Zostało zapamiętane, że po wypiciu nektaru ludzie idą na zewnątrz i nękają innych, wykonując brudne czyny. Żeby zaklaskać potrzeba dwóch rąk, nie możecie klaskać jedną ręką. Wtedy obydwoje stają się brudni. Potem niektórzy podają (Babie) te wiadomości, a inni ze wstydu nie mówią o tym Babie. Czują, że ich imiona byłyby zniesławione w bramińskim klanie. Gdy ktoś jest zwyciężany w walce wszędzie rozchodzi wieść, że taki silny zapaśnik został zwyciężony. Wiele takich wypadków się zdarza. Maja ich uderza. Cel jest bardzo wysoki. Dzieci, teraz wyjaśniacie, że ci, którzy byli satopradhan i piękni, siedząc na stosie żądzy stali się brzydcy i tamopradhan. Rama został przedstawiony jako ciemnoniebieski. Ludzie stworzyli ciemnoniebieskie portrety wielu z nich. Jednak, aby wam wyjaśnić używane są tylko imiona tych najważniejszych. Tutaj także mają ciemnoniebieski obraz Ramaczandry. Zapytaj ich dlaczego zrobili ciemnoniebieski obraz. Odpowiedzą: Taka jest wola Boga. To trwa od niepamiętnych czasów. Oni nie wiedzą dlaczego to się wydarza ani nawet co się wydarza. Ojciec teraz wam wyjaśnia: Siedząc na stosie żądzy staliście się nieczyści, nieszczęśliwi i nie warci nawet grosza. W tamtym świecie nie ma występku, a ten świat jest występny. Wyjaśniaj w taki sposób: To jest dynastia słońca a tamto jest dynastia księżyca. Potem musicie stać się częścią dynastii kupców. Po zejściu na ścieżkę grzechu nie jesteście już dłużej zwani bóstwami. W świątyni Dżagadnat na górze (na suficie) pokazano klan bóstw. Ich szaty wyglądają jak szaty bóstw, ale ich czyny przedstawiono jako bardzo brudne. Zwracajcie uwagę na sprawy, do których Ojciec przyciąga waszą uwagę. Bardzo dużo można służyć w świątyniach. Możecie także wyjaśniać w świątyni Śrinath. Zapytajcie tam: Dlaczego zrobiliście te ciemnoniebieskie wizerunki? Bardzo dobrze jest to wyjaśnić. Tamten wiek jest złoty, a to jest żelazny wiek kiedy dusze zardzewiały. Rdza teraz jest z was usuwana. Z tych, którzy nie pozostają w pamiętaniu, rdza nie jest usuwana. Gdy na duszach jest dużo rdzy, one są bardzo przyciągane do starego świata. Największą rdzą jest występek (żądzy). Z powodu tego występku dusze stały się nieczyste. Sprawdzaj, aby zobaczyć czy twój intelekt nie staje się zbrodniczy. Nawet bardzo dobre, pierwszej klasy dzieci poprzez to upadają. Dzieci, teraz otrzymałyście zrozumienie, że główną kwestią jest czystość. Od początku jest bardzo dużo walki z tego powodu. Ojciec w tym celu stworzył metodę. Każdy mówi, że zamierza pić nektar wiedzy. Nektar wiedzy ma tylko Ocean Wiedzy. Nikt nie może stać się z nieczystego czysty tylko poprzez studiowanie pism. Dusze muszą stać się czyste i wtedy pójdą do czystego świata. Gdy staniecie się czyści, dokąd możecie stąd pójść? Ludzie wierzą, że ktoś osiągnął wieczne wyzwolenie. Cóż oni wiedzą? Gdyby ktoś osiągnął wieczne wyzwolenie nie przeprowadzaliby ceremonii z powodu odejścia tej duszy. Tutaj ludzie palą lampy, aby dusza nie miała żadnych trudności i nie błądziła w ciemności. Dusza odchodzi i bierze następne ciało, jest to kwestia jednej sekundy. Jak dla duszy mogłoby być ciemno? Taki system trwa. Wy także tak robiliście, ale dłużej tego nie robicie. Wiecie, że ciało zamienia się w pył. Tam nie mają takich zwyczajów i systemów. W okultystycznych potęgach nie ma niczego. Np.: nawet jeśli ktoś ma skrzydła i zaczyna fruwać, to co z tego? Jaka jest w tym korzyść? Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą usunięte. To jest ogień jogi, poprzez który z nieczystych staniecie się czyści. Poprzez wiedzę otrzymujecie bogactwo. Poprzez jogę stajecie się wiecznie zdrowi i czyści, a poprzez wiedzę wiecznie bogaci. Życie jogina jest zawsze dłuższe niż bhogina (tego, kto pogrąża się z zmysłowych przyjemnościach). Kriszna jest zwany Jogeśwarem. On staje się Kriszną dzięki pamiętaniu Boga. W niebie nie jest zwany Jogeśwarem. Wtedy jest księciem. W poprzednim życiu wykonywał takie czyny, że stał się Kriszną. Ojciec wyjaśnił wam głęboką tajemnicę czynu, neutralnego i grzesznego. Przez połowę cyklu jest królestwo Ramy, a przez drugą połowę królestwo Rawana. Największym grzechem jest oddawać się występkowi żądzy. Wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Wszystkie dusze są braćmi. Jesteście dziećmi Boga, jak więc może być taki zbrodniczy atak? My, BK nie możemy wchodzić w występek żądzy. Tylko przez używanie tej taktyki możecie być czyści. Wiecie, że królestwo Rawana teraz się kończy. Wtedy wszystkie dusze staną się czyste. To jest znane jako światło w każdym domu. Wasze światło teraz zostało zapalone. Otrzymaliście trzecie oko wiedzy. W złotym wieku każdy jest czysty. Rozumiecie to tylko obecnie. Dzieci, w wyjaśnianiu innym jesteście mocni w kolejności. Pozostajecie w pamiętaniu w kolejności. Do niczyjego intelektu nie wchodzi to, jak zakładane jest królestwo. Jesteście armią. Wiecie, że stajecie się czyści dzięki potędze pamiętania a potem staniecie się królami i królowymi. W waszym następnym życiu urodzicie się ze złotą łyżką w ustach. Ci, którzy zdają ważny egzamin otrzymują wyższą pozycję. Odnośnie tego jest różnica. Otrzymujecie szczęście zgodnie z tym, ile studiujecie. Bóg was uczy. Dlatego zawsze powinniście mieć takie upojenie. Teraz otrzymujemy wartościowe pożywienie. Nikt za wyjątkiem Boga nie może uczynić nas bogami i boginiami. Teraz z nieczystych stajemy się czyści. Potem osiągniemy wysoką pozycję i będziemy szczęśliwi przez wiele żyć. Niektórzy z was w czasie studiowania stają się nieczyści. Gdy stajecie się świadomi ciała zamyka się wasze trzecie oko. Maja jest bardzo potężna. Sam Ojciec mówi: To wymaga wielkiego wysiłku. Ja wchodzę w ciało Brahmy i czynię wielki wysiłek! Niektórzy rozumieją to, a potem pytają: Jak jest możliwe, aby Śiw Baba przyszedł i uczył nas? Nie wierzę w to. Taki jest ich spryt. Oni mówią w taki sposób. Jednak królestwo tak czy inaczej będzie założone. Mówi się: Łódź prawdy może się kołysać, ale nigdy nie zatonie. Istnieje dużo przeszkód. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom, które są światłem oczu, duszom, które z brzydkich stają się piękne, miłość, pamiętanie i dzień dobry z głębi serca od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Usuń rdzę występków poprzez ogień jogi. Sprawdzaj, aby zobaczyć czy twój intelekt staje się zbrodniczy czy nie.

2. Gdy rozwiniesz sobie intelekt, w którym jest wiara, nie miej żadnych wątpliwości. Aby uchronić siebie od wykonywania grzesznych czynów, wykonuj każdy czyn stabilizując się najpierw w swojej oryginalnej, pierwotnej religii i w pamiętaniu Ojca.

Błogosławieństwo:
Bądź stale uosobieniem sukcesu i stań się potężnym, doświadczając wszystkich osiągnięć.

Ci, którzy są wizerunkami wszystkich osiągnięć, są potężni. Tylko takie potężne dusze, które doświadczają wszystkich osiągnięć, mogą stać się uosobieniami sukcesu. Obecnie wszystkie dusze zastanawiają się, gdzie są dusze, które są tak, jak Ojciec, dawcami szczęścia i spokoju. Gdy będziecie mieć zapas wszystkich potęg, będziecie w stanie uczynić każdego zadowolonym. Teraz jesteś w stanie dostać wszystko w jednym sklepie, zatem także ty masz stać się taki. Niech nie będzie tak, że ktoś ma potęgę tolerowania, ale nie ma potęgi stawania czoła. Musisz mieć zapas wszystkich potęg, ponieważ tylko wtedy będziesz mógł stać się uosobieniem sukcesu.

Hasło:
Kodeks postępowania wyznacza kroki bramińskiego życia. Stawiać swoje kroki w ślady stóp Ojca, oznacza zbliżyć się do swojego przeznaczenia.


Drogocenne wzniosłe wersety Mateśwaridżi

Wieczny dramat stworzony jest poprzez wysiłek i nagrodę.

Mateśwari: Wysiłek i nagroda to dwie sprawy. Nagroda jest stworzona poprzez uczyniony wysiłek. Ten wieczny cykl stale się obraca. Oryginalni wieczni mieszkańcy Bharatu są godni czczenia, a potem stają się czcicielami. Później ci sami czciciele będą czynić starania i staną się godni czczenia. Sztuka wiecznego dramatu wzrastania i upadku jest z góry wyznaczona.

Pytający: Mateśwari, mam także takie pytanie: Skoro sztuka życia jest z góry wyznaczona, jeśli więc mam się rozwinąć, zajdzie to automatycznie, jaka więc jest korzyść z czynienia wysiłku? Ci, którzy podźwigają się, potem upadają, a więc dlaczego mamy czynić tak dużo wysiłku? Mateśwari, mówisz, że sztuka życia powtarza się identycznie, czy więc Wszechmocny Bóg nie męczy się patrząc na tę grę. Tak jak istnieje różnica w czterech porach roku, tj. zima, wiosna, lato i jesień, to czy jest jakaś różnica w tej sztuce?

Mateśwari: Wyjątkowość sztuki życia polega na tym, że powtarza się identycznie. Inną specjalnością tej sztuki życia jest to, że choć powtarza się, to każdego dnia odczuwana jest jako nowa. Na początku nie mieliśmy tych nauk, ale gdy otrzymaliśmy tę wiedzę, że każda sekunda, która przemija, sekunda po sekundzie, jest dokładnie taka jak w poprzednim cyklu, to gdy obserwujemy to jako niezależny obserwator, każdego dnia czujemy, że jest to czymś nowym. Teraz zdobyliśmy zrozumienie zarówno odnośnie szczęścia jak i cierpienia, a więc nie wolno nam myśleć, że skoro mamy upaść, to dlaczego mamy się uczyć? Nie. W takim przypadku powinniście myśleć, że jeśli macie dostać pożywienie, to powinniście otrzymać je automatycznie. Dlaczego więc czynicie tak dużo wysiłku, żeby coś zarobić? W rzeczywistości widzę, że teraz nastał czas wznoszenia się i zakładana jest ta sama dynastia bóstw, dlaczego więc nie miałabym odczuwać tego szczęścia teraz? Na przykład, gdy ktoś chce stać się sędzią, to pozycję sędziego otrzyma tylko wtedy, gdy wykona jakiś wysiłek. Jeśli nie zdaje, to cały wysiłek idzie na marne. Ztą niezniszczalną wiedzą nie jest jednak tak samo. Ta niezniszczalna wiedza nie jest nawet w najmniejszym stopniu niszczona. Nawet, jeśli nie czynisz wystarczającego wysiłku, aby wejść do dynastii bóstw, to jeśli czynisz mniejszy wysiłek, możesz stać się jednym z poddanych w złotym wieku. Ważne jednak jest, aby czynić wysiłek, ponieważ nagroda tworzona jest tylko na podstawie czynionych starań, awięc wielkość zależy od wysiłku.

Ta Boża wiedza jest dla wszystkich ludzkich dusz

Przede wszystkim, musimy zachować jeden główny punkt w naszej świadomości. Skoro Bóg jest Nasionem tego drzewa ludzkiego świata, to wtedy wiedza jaką otrzymujemy od Boga jest ważna dla wszystkich ludzkich istot. Ludzie ze wszystkich religii mają prawo do tej wiedzy. Chociaż każda religia ma własną wiedzę, własne pismo, własne opinie, własne sanskary, niemniej jednak ta wiedza jest dla każdego. Nawet jeśli oni nie przyjmą tej wiedzy i nie przyjdą do naszej dynastii, oni wszyscy na pewno staną się czyści mając z Nim jogę, ponieważ ten Jeden jest Ojcem wszystkich. I zpowodu tej czystości oni wszyscy niewątpliwie będą ubiegać się o status w swojej własnej sekcji, ponieważ wszystkie ludzkie istoty wierzą w jogę. Wielu ludzi mówi, że chce wiecznego wyzwolenia. Jednak tylko dzięki tej jodze możecie otrzymać siłę, aby uwolnić się od kary. Aćća.