01.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci Ojciec, Pan Życia, który ratuje wasze życia, przyszedł, aby grać dla was słodkie murli wiedzy, dzieci aby ratować wasze życia.

Pytanie:
Jaką wiarę mają tylko fortunne dzieci?

Odpowiedź:
Wiarę, że przyszedł Ojciec, który czyni naszą fortunę wzniosłą. Otrzymujemy od Ojca owoc naszego czczenia. Ojciec teraz przyszedł, aby zabrać nas z powrotem do domu, ponownie dając nam skrzydła, które odcięła Maja. Tylko fortunne dzieci mają tę wiarę.

Piosenka:
Kto przyszedł we wczesnych porannych godzinach?

Om śanti.
Kto przyszedł i gra murli wcześnie rano? Świat jest w całkowitej ciemności. Teraz słuchacie murli Ojca, Oceanu Wiedzy, Oczyściciela, Pana Życia. On jest Bogiem tym, który chroni wasze życia. Ludzie mówią: O, Boże, uchroń mnie od cierpienia! Tamci ludzie proszą o ograniczoną pomoc. Dzieci, teraz otrzymujecie nieograniczoną pomoc, ponieważ On jest nieograniczonym Ojcem. Wiecie, że dusze są incognito i że Ojciec także jest incognito. Gdy ciała dzieci są widoczne, ciało ojca jest również widoczne. Dusze są incognito a zatem ich Ojciec również jest incognito. Wiecie, że Ojciec przyszedł, aby dać wam nieograniczone dziedzictwo. Śrimat (wzniosłe wskazówki) są od Niego. Gita, klejnot wszystkich pism jest bardzo dobrze znana, oni po prostu zmienili w niej imię. Wiecie teraz, że śrimat to są wersety wypowiedziane przez Boga. Zrozumieliście, że to Ojciec czyni tych, którzy są zepsuci wzniosłymi istotami. On jest tym, który zmienia zwykłe ludzkie istoty w Narajana. Istnieje historia o prawdziwym Narajanie. Mówi się, że historia o nieśmiertelności czyni was panami ziemi nieśmiertelności, to znaczy, zmienia z ludzi w Narajana. To jest to samo. To jest ziemia śmierci. Nikt nie wie, że Bharat był ziemią nieśmiertelności. Tutaj, nieśmiertelny Baba także powiedział wszystko wam, ludziom Bharatu. Nie było tylko jednej Parwati i jednej Drapadi. Jest dużo dzieci, które tego słuchają. Śiw Baba mówi do was poprzez Brahmę. Ojciec mówi: Najsłodsze duchy, wyjaśniam wam poprzez Brahmę. Dzieci, Ojciec wyjaśnił wam, że z całą pewnością macie się stać świadome duszy. Tylko Ojciec może was takimi uczynić. Ani jedna ludzka istota na świecie nie ma wiedzy o duszy. Jeżeli oni nie mają wiedzy o duszy, w jaki sposób oni mieliby wiedzę o Najwyższym Ojcu, Najwyższej Duszy? Oni mówią, że każda dusza jest Najwyższą Duszą. Świat jest złapany w tak dużym błędzie. Obecnie intelekty ludzi są całkowicie bezużyteczne. Oni czynią przygotowania do własnego zniszczenia. Dzieci, dla was to nie jest nic nowego. Wiecie, że zgodnie ze sztuką życia, taka jest ich rola. Oni są ograniczeni więzami dramatu. Obecnie na świecie jest dużo zaburzeń. Wy dzieci macie kochające intelekty w czasie zniszczenia. Mówi się, że ci, których intelekty nie mają miłości do Ojca są prowadzeni ku zniszczeniu. Ten świat teraz musi się zmienić. Wiecie, że Mahabharadzka Wojna odbyła się już wcześniej i że Ojciec uczył was raja jogi. W pismach oni napisali o całkowitym zniszczeniu całego świata. Jednak całkowite zniszczenie nie może mieć miejsca, w przeciwnym razie byłaby całkowita anihilacja, nie pozostałby żaden człowiek ani nic innego niż pięć żywiołów. To jest niemożliwe! Jeżeli byłoby całkowite zniszczenie, skąd przyszłyby ludzkie istoty? Oni pokazali, że Kriszna przypłynął, unosząc się na oceanie na liściu figowca. W jaki sposób dziecko mogłoby przybyć w ten sposób? Oni zapisali w pismach takie rzeczy, nawet nie pytajcie! Strzały wiedzy teraz muszą być wystrzelone przez was, kumari, do takich uczonych jak Biszampitamej. W przyszłości oni także przybędą tutaj. Im potężniejsi staniecie się w usłudze i im bardziej będziecie przedstawiać Ojca, tym większy będzie wpływ. Tak, przeszkody również przyjdą. Zostało zapamiętane, że w tym ofiarnym ogniu dużo przeszkód zostało stworzonych przez diabelskie społeczeństwo. Wy nie będziecie w stanie ich uczyć. Tylko Ojciec uczy wiedzy i jogi. Tylko jeden Ojciec jest Dawcą Zbawienia. Tylko On oczyszcza nieczystych. Dlatego On niewątpliwie daje wiedzę tylko tym, którzy są nieczyści. W jaki sposób Ojciec może być wszechobecny, jak ludzie mówią? Dzieci, rozumiecie, że stajemy się panami boskości dzięki posiadaniu boskich intelektów. Popatrzcie, jak dużo świątyń zbudowały ludzkie istoty! Jednak oni nie rozumieją, kim oni byli i co oni robili, gdy istnieli. Istnieje również świątynia Pana Boskości. Bharat był lądem boskości. Istniały pałace wysadzane diamentami i klejnotami. To jest tylko kwestia wczorajszego dnia! Oni mówią, że złoty wiek miał setki tysięcy lat; podczas gdy Ojciec mówi: Cała sztuka życia ma 5000 lat. Dlatego mówi się: Popatrzcie, jaki Bharat jest dzisiaj, a jaki był wczoraj! Nikt nie może pamiętać niczego, co było setki tysięcy lat temu. Dzieci, teraz pamiętacie wszystko. Wiecie, że to jest kwestia 5000 lat. Baba mówi: Siadaj w jodze. Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. To jest wiedza, prawda? Oni są hatha joginami, którzy siadają ze skrzyżowanymi nogami. Popatrzcie, co oni robią! Matki, nie potraficie tego zrobić. Nie możecie usiąść w taki sposób jak oni. Na ścieżce czczenia jest tak dużo wizerunków. Ojciec mówi: Słodkie dzieci, nie ma potrzeby, abyście robili coś takiego. Uczniowie w szkole siadają w zdyscyplinowany sposób. Ojciec nawet nie mówi wam, abyście siadali w ten sposób. Możecie usiąść jak chcecie. Jeżeli jesteś zmęczony siedzeniem, to wtedy połóż się! Baba nie zabrania wam niczego. Te kwestie są bardzo łatwe do zrozumienia. W tym nie ma trudności. Nawet, jeśli jesteś chory, możesz opuścić swoje ciało, słuchając tego i pamiętając Śiw Babę. Mówi się, że woda Gangesu powinna być w twoich ustach a gdy opuszczasz ciało powinieneś być nad brzegami Gangesu. Wszystkie te kwestie są ze ścieżki czczenia. W rzeczywistości to oznacza nektar wiedzy. Wiecie, że dusza naprawdę zostawi ciało w ten sposób. Dzieci, gdy schodzicie tutaj, opuszczacie Mnie. Ojciec mówi: Zabiorę was, dzieci, z powrotem ze Sobą. Przyszedłem tylko po to, aby zabrać was dzieci ze Sobą z powrotem do domu. Wy, dusze ani nie znacie swojego domu ani siebie. Maja całkowicie obcięła wasze skrzydła. Ponieważ dusze są tamopradhan nie potrafią fruwać. W jaki sposób one mogą wrócić do rejonu spokoju, dopóki nie staną się satopradhan? Wy także wiecie, że zgodnie z planem dramatu, każdy musi stać się tamopradhan. Obecnie całe drzewo popadło w stan całkowitego rozkładu. Nikt tutaj nie może mieć stanu satopradhan. Gdy tutaj dusza staje się czysta, dłużej nie może tu zostać. Ona odfrunęłaby stąd. Każdy czci, by uzyskać wyzwolenie. Jednak nikt jeszcze nie może powrócić do domu. Prawo na to nie pozwala. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam wszystkie te tajemnice, które macie sobie wpoić. Jednak główną kwestią jest pamiętanie Ojca i obracanie dyskiem samouświadomienia. Gdy pamiętacie Nasiono, wasze intelekty stają się świadome całego drzewa. Przyszliście, aby poznać wszystko w jednej sekundzie. Nikt na całym świecie nie wie, że tylko jeden Ojciec jest Nasionem całego ludzkiego świata. Kriszna nie jest Bogiem. Kriszna jest zwany brzydkim i pięknym (Śiam-Sunder). To nie jest tak, że trucizna węża, który go ukąsił uczyniła go brzydkim. Ludzkie istoty stały się brzydkie siedząc na stosie żądzy. Oni pokazują nawet Ramę jako brzydkiego. Kto go ukąsił? Oni niczego nie rozumieją. Jednak ci, którzy mają to w swojej fortunie i mają tę wiarę, z całą pewnością wezmą od Ojca swoje dziedzictwo. Jeżeli oni nie wierzą, nigdy nie będą w stanie zrozumieć. Jeżeli nie mają tego w swojej fortunie, jaki byłby ich wysiłek? Jeżeli nie mają tego w swojej fortunie, siedzą tak, jakby niczego nie rozumieli. Oni nawet nie wierzą, że Ojciec przybył, by dać im to nieograniczone dziedzictwo. Tak, jak nowy student idzie, siada w akademii medycznej i niczego nie rozumie, tak samo niektórzy przychodzą i siadają tutaj w ten sposób. Ta niezniszczalna wiedza nigdy nie jest niszczona. Po co oni mieliby przyjść i co mieliby robić? Gdy królestwo jest zakładane, służący, służące i poddani oraz służący podanych, wszyscy są potrzebni. W miarę posuwania się do przodu inni będą próbować się uczyć, ale wtedy będzie to trudne, ponieważ będzie dużo zaburzeń w tym czasie. Sztormy stale wzrastają dzień po dniu. Jest tak dużo ośrodków. Dlatego niektórzy przyjdą i zrozumieją bardzo dobrze. Zostało zapisane, że założenie zachodzi poprzez Brahmę. Zniszczenie jest również przed wami. Zniszczenie musi nastąpić. Oni mówią, że powinno się rodzić mniej dzieci. Jednak drzewo musi rosnąć. W czasie, gdy Ojciec jest tutaj, dusze wszystkich religii muszą zejść w dół. Gdy będzie czas powrotu do domu, dusze przestaną schodzić w dół. Każdy teraz musi zejść w dół, ale nikt nie rozumie tych kwestii. Oni mówią, że Bóg jest Opiekunem czcicieli. Dlatego z całą pewnością muszą być klęski dla czcicieli. W królestwie Rawana każdy stał się całkowicie grzeszną duszą. Na końcu żelaznego wieku to jest królestwo Rawana, a na początku złotego wieku to jest królestwo Ramy. Obecnie każdy należy do diabelskiego społeczeństwa Rawana. Oni mówią: Taka a taka osoba stała się mieszkańcem nieba. Oznacza to, że tutaj jest piekło. Jeżeli ona stała się mieszkańcem nieba, to dobrze! Popatrzcie, kim ona mogłaby być tutaj! Ona z całą pewnością byłaby mieszkańcem piekła. Oni nawet nie rozumieją, że są mieszkańcami piekła. Teraz rozumiecie, że tylko Ojciec przychodzi i czyni was mieszkańcami nieba. On jest pamiętany jako niebiański Bóg, Ojciec. Tylko On przychodzi i zakłada niebo. Każdy śpiewa i pamięta Oczyściciela jako Ramę, który należy do Sity. Oni śpiewają: Jesteśmy nieczyści, a Ty jesteś Tym, który może nas oczyścić. Oni wszyscy są Sitami, które należą do ścieżki czczenia, a Ojcem jest Rama. Gdy mówicie to ludziom bezpośrednio, oni w to nie wierzą. Oni wzywają Ramę. Dzieci, teraz Ojciec dał każdemu z was trzecie oko. To jest tak, jakbyście teraz należeli do innego świata. Ojciec wyjaśnia: Każdy z całą pewnością musi teraz stać się tamopradan, ponieważ tylko wtedy Ojciec może przybyć i uczynić was satopradan. Ojciec tak dobrze wszystko wyjaśnia! On mówi: Dzieci, pomimo że wykonujecie swoje obowiązki, po prostu pamiętajcie jedno: Pamiętajcie Ojca! Nikt inny nie może pokazać wam metody, jak stać się satopradan. Duchowym Chirurgiem wszystkich jest Jeden. On jest Tym, który przychodzi i daje duszom zastrzyk, ponieważ to dusze stały się tamopradan. Ojciec jest zwany wiecznym Chirurgiem. Dusze są niezniszczalne i Ojciec, Najwyższa Dusza także jest niezniszczalny. Dusze teraz stały się tamopradan z bycia satopradan. Dusze potrzebują zastrzyku. Ojciec mówi: Dzieci, uważajcie się za dusze i pamiętajcie swojego Ojca. Połączcie swoje intelekty w jodze z tym, co ponad i pójdziecie do swojego słodkiego domu. W intelekcie macie to, że teraz musicie pójść do swojego słodkiego domu ciszy. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Uczyń swój intelekt boskim dzięki wiedzy i jodze. Bez względu na to jak bardzo jesteś chory i jak dużo jest trudności, nawet w takiej sytuacji masz pamiętać Ojca.

2. Aby uczynić swoją fortunę wzniosłą, miej pełną wiarę w intelekcie. Połącz jogę swojego intelektu ze swoim słodkim domem ciszy.

Błogosławieństwo:
Stań się double light (lekki i świetłem) i czyń trudne zadania łatwymi, mając stale świadomość połączonej formy.

Dzieci, które stale przebywają w pamiętaniu, stale doświadczają Jego Towarzystwa. Gdy pojawia się przed nimi jakiś problem, doświadczają, że są złączeni i nie boją się. Świadomość połączonej formy czyni każde trudne zadanie łatwym. Gdy jakaś duża sytuacja pojawi się przed tobą, przekaż swoje ciężary Ojcu i stań się double light. Wówczas twój umysł będzie jak umysł anioła, stale tańczyć w szczęściu, dzień i noc.

Hasło:
Ci, którzy znajdują rozwiązania na wszystko i są zadowoleni oraz czynią innych zadowolonymi, są klejnotami zadowolenia.


Drogocenne wersety Mateśwari.
Kontrast pomiędzy wiedzą a jogą.

Joga i wiedza to są dwa słowa. Pamiętanie Boga określone jest jako joga. Słowo joga nie jest używanie dla pamiętania kogoś innego. Joga, której uczą guru jest także połączona z Bogiem, ale oni nie znają w pełni Boga, a więc nie mają zbyt dużo sukcesów w jodze. Joga i wiedza, obie są potęgami i poprzez czynienie starań w obu tych przedmiotach otrzymujecie moc i stajecie się zwycięzcami grzesznych czynów i czynicie swoje życie wzniosłym. Każdy mówi o jodze, ale wam przede wszystkim, musi być przedstawiony Ten, z którym macie mieć jogę. Boga przedstawia nam Bóg i poprzez to wprowadzenie, mając jogę, mamy pełen sukces. Poprzez jogę spalamy ciężar naszych przeszłych grzechów, a poprzez wiedzę uświadamiamy sobie jakie czyny i dlaczego musimy wykonać w przyszłości. Korzenie naszego życia są w naszych sanskarach i wieczne dusze są złożone, stworzone z sanskar, ale nasze sanskary stale zmieniają się poprzez nasze czyny. Dusze stają się wzniosłe poprzez jogę i wiedzę i w naszym życiu rozwijamy także potęgę, ale obie te rzeczy otrzymaliśmy od Boga. To dzięki Bogu odnaleźliśmy sposób, aby uwolnić się od naszych karmicznych niewoli. Nikt, tylko Bóg, może dać nam potęgę, abyśmy uwolnili się od karmicznych niewoli grzechów, które popełniliśmy, tak aby nasze czyny w przyszłości nie były grzeszne. Bóg przynosi wiedzę i jogę. On inspiruje nas do spalenia naszych grzechów w ogniu jogi i uczy nas jak wykonywać wzniosłe czyny w przyszłości, dzięki czemu nasze czyny staną się naturalne. Dlatego Bóg powiedział: Filozofia czynu, neutralnego czynu i grzesznego czynu, jest bardzo głęboka. Teraz, my, dusze, potrzebujemy bezpośredniej potęgi od Boga. Nie możemy otrzymać potęgi wiedzy i jogi z pism. Możemy otrzymać ją tylko od Wszechmocnego Autorytetu, Jednego Wszechpotężnego. Teraz musimy uczynić korzenie naszego życia (sanskary), takimi, że będziemy mieli szczęśliwe życie. Więc Bóg przychodzi i zasiewa nasiono czystych sanskar i na podstawie tych czystych sanskar na połowę cyklu stajemy się wolni w życiu. Aćća.