01.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, pochodzicie z bardzo wzniosłego klanu. Macie zmienić się z braminów w bóstwa i dlatego musicie skończyć z wszelkimi brudnymi, występnymi zwyczajami.

Pytanie:
Co nie ma związku z tą nauką?

Odpowiedź:
To jak się ubieracie nie ma związku z tą nauką. Tutaj nie ma żadnej kwestii zmiany waszego ubrania (zmiany sposobu waszego ubierania się). Ojciec uczy was, dusze. Dusza wie, że to jest stare nieczyste ciało i że to nie ma żadnego znaczenia jakiego rodzaju zwyczajne ubranie ona nosi. Zarówno ciało jak i dusza są brzydkie. Ojciec zmienia tych, którzy są brzydcy i czyni ich pięknymi.

Om śanti.
Duchowe dzieci siedzą przed duchowym Ojcem w duchowej szkole. To nie jest świecka szkoła. Duchowy Ojciec zasiada w duchowej szkole i uczy was, duchowe dzieci, radża jogi. Dzieci, wiecie, że siedzicie z duchowym Ojcem po to, aby zmienić się ze zwyczajnego człowieka w Narajana, tzn. aby zdobyć ponownie pozycję bóstwa. To jest coś nowego. Wiecie także, że istniało królestwo Lakszmi i Narajana i że oni byli podwójnie ukoronowani. Mieli zarówno koronę ze światła jak i koronę wysadzaną klejnotami. Przede wszystkim posiadali koronę ze światła. Ci, którzy byli tutaj i odeszli, są przedstawiani z aurą białego światła wokół nich. To jest symbol czystości. Nieczyści nigdy nie mogą być pokazywani z tym światłem. Kiedy robiona jest wam fotografia, to światło nie może być na niej widoczne. Oni używają tego jako symbolu czystości. Światło i ciemność: Dzień Brahmy jest światłem, a noc Brahmy jest ciemnością. Ciemność oznacza, że nie ma żadnego światła. Dzieci, wiecie, że tylko Ojciec przychodzi i zmienia brzydkich i nieczystych oraz czyni ich czystymi. Czyste królestwo teraz nie istnieje. W złotym wieku, jacy byli król i królowa, tacy byli poddani; wszyscy byli czyści. To było królestwo Lakszmi i Narajana. Dzieci, macie bardzo dobrze wyjaśniać używając tego obrazu. To jest wasz cel i przedmiot nauki. Jest nawet więcej dobrych obrazów do wyjaśniania przez was i dlatego wiele obrazów znajduje się tutaj. Ludzie nie zrozumieją natychmiast, że staną się satopradhan z tamopradhan dzięki pielgrzymce pamiętania i że potem pójdą do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Nikt w świecie nie wie, czym jest wyzwolenie w życiu. Nikt nie wie nawet, kiedy istniało królestwo Lakszmi i Narajana. Wiecie, że teraz bierzecie od Ojca boskie zwierzchnictwo czystości. Możecie bardzo dobrze wyjaśniać używając obrazów. Tylko w Bharacie czczeni są ci, którzy są podwójnie ukoronowani. Istnieją takie postacie na obrazie schodów. Oni mają tamtą koronę, ale nie mają korony ze światła. Jedynie czyści są czczeni. Światło jest symbolem czystości. To nie jest tak, że światło pojawia się, kiedy ktoś zasiądzie na tronie. Nie, to jest symbol czystości. Teraz czynicie wysiłki i dlatego nie możecie być pokazywani z takim światłem. Zarówno dusza jak i ciało bóstw są czyste. Tutaj nikt nie posiada czystego ciała i dlatego też nie może być pokazywany ze światłem. Wśród was niektórzy żyją w całkowitej czystości, a niektórzy są częściowo czyści. Mają oni wiele sztormów Mai, a więc są nazywani częściowo czystymi. Niektórzy stają się całkowicie nieczyści. Oni sami mogą zrozumieć, że stali się kompletnie nieczyści. To dusza staje się nieczysta i nie może być pokazywana ze światłem. Dzieci, nie powinnyście zapominać, że jesteście dziećmi najwyższego z wszystkich Ojca, a więc powinniście być bardzo królewscy. Na przykład, kiedy ktoś, kto czyści toalety staje się członkiem parlamentu (MLA albo MP) lub studiuje i osiąga jakąś wysoką pozycję, staje się wtedy tip-top (dochodzi na sam szczyt). Jest wielu takich. Pomimo to, że oni należą do tej samej kasty (co poprzednio), kiedy otrzymują taką pozycję, stają się bardzo upojeni i odpowiednio się ubierają. Podobnie, wy również teraz uczycie się, aby stać się czystymi z nieczystych. Oni stają się lekarzami, czy prawnikami dzięki swojej nauce. Jednak wciąż są nieczyści, ponieważ celem ich studiów nie jest osiągnięcie czystości. Wiecie, że w przyszłości staniecie się czystymi bóstwami, a więc zwyczaje siudrów będą stopniowo usuwane. Wewnętrznie powinniście być upojeni, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza czyni was podwójnie ukoronowanymi. Zmieniamy się z siudrów w braminów, a potem staniemy się bóstwami. A więc takie brudne występne zwyczaje muszą się skończyć. Wszystko co diabelskie musi być pozostawione. Kiedy ktoś z czyściciela toalet staje się członkiem parlamentu, jego poziom życia i miejsce zamieszkania, wszystko, staje się pierwszej klasy (doskonałe). Wszystko co mają jest tylko na ten czas. Wiecie kim staniecie się w przyszłości. Rozmawiaj ze sobą w ten sposób: Kim byłem przedtem, a kim stałem się teraz? Wy także należeliście do klanu siudrów. Ale teraz stajecie się panami świata. Kiedy ktoś osiąga wysoką pozycję, ma takie upojenie. A więc, kim byliście? Byliście nieczyści i brudni. Teraz Bóg uczy was i czyni panami nieograniczoności. Rozumiecie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza na pewno przychodzi tutaj, aby uczyć radża jogi. On nie uczyłby w bezcielesnym świecie, czy też w subtelnym rejonie. Dusze, wszystkie jesteście mieszkańcami odległego lądu. Przychodzicie tutaj, aby odgrywać swoją rolę. Rola 84 wcieleń musi być odgrywana. Oni mówią o 8,4 milionach gatunków. Są w tak wielkiej ciemności. Teraz rozumiecie, że 5000 lat temu byliście bóstwami, a teraz staliście się nieczyści. Ludzie wzywają: O, Oczyścicielu, przyjdź! Oczyść nas! Jednak oni nie rozumieją, że Ojciec Sam musi przyjść, aby uczynić was czystymi i że On uczy was radża jogi. Nikt nie może zdobyć wysokiej pozycji bez nauki. Wiecie, że Baba uczy was i czyni was Narajanem ze zwykłego człowieka. Cel i przedmiot nauki jest przed wami. Pozycja poddanego nie jest waszym celem i przedmiotem nauki. Jest obraz Lakszmi i Narajana. Gdzie indziej uczono by was za pomocą takiego obrazu? Macie całą wiedzę w waszych intelektach. Staliśmy się nieczyści biorąc 84 wcielenia. Obraz schodów jest bardzo dobry. To jest nieczysty świat i to dotyczy także mędrców i świętych. Oni sami wciąż śpiewają: O, Oczyścicielu, przyjdź! Nieczysty świat nie może być zwany czystym światem. Nowy świat jest czystym światem. Nikt czysty nie mógłby pozostać w starym nieczystym świecie. Dzieci, powinnyście być bardzo upojone, że jesteście studentami Boga Ojca i że uczy was Bóg. Ojciec przychodzi i uczy tylko biednych. Ubrania biednych ludzi są bardzo brudne. Dusze, teraz uczycie się. Dusza wie, że to jest stare ciało i że to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli ubierzecie je w zwyczajne ubrania. Nie ma żadnej kwestii zmiany waszego ubrania, czy też jakiegokolwiek pokazu itp. Nie ma to żadnego związku z waszym ubraniem. Ojciec uczy tylko was, dusze. Ciało jest nieczyste i nawet jeżeli ubierzecie je w bardzo dobre ubranie, zarówno ciało jak i dusza nadal będą nieczyste. Oni pokazują postać ciemnoniebieskiego Kriszny, ponieważ zarówno jego dusza jak i ciało były brzydkie, a on był wiejskim urwisem. Wszyscy byliście wiejskimi urwisami. Wszystkie ludzkie istoty na świecie są sierotami. Zupełnie nie znają Ojca. Każdy posiada ograniczonego ojca, lecz tylko wy, bramini, znaleźliście nieograniczonego Ojca. Nieograniczony Ojciec teraz uczy was radża jogi. Jest wiedza i czczenie. Kiedy nadchodzi kres czczenia, Ojciec przychodzi i daje wam wiedzę. Teraz jest koniec. Nic z tego nie istnieje w złotym wieku. Stary świat osiągnął stan, kiedy ma być zniszczony. Czysty świat jest zwany niebem. To jest tłumaczone bardzo jasno poprzez obrazy. Radhe i Kriszna potem stają się Lakszmi i Narajanem. Tego również nikt nie wie. Wiecie, że każde z nich należało do oddzielnego królestwa. Widzieliście ceremonię zaślubin w złotym wieku. W Pakistanie mieliście wszelkie instrumenty muzyczne, aby zabawiały was. Mieliście wizje wszystkiego. Teraz wiecie, że uczycie się radża jogi. Nie wolno wam tego zapominać. To dusza każdego się uczy, choć ty być może gotujesz lub zmywasz naczynia. Każdy przychodzi i siada tutaj. Ważni ludzie nie przychodzą tutaj, ponieważ oni sądzą, że jedynie biedni tu przychodzą, a więc wstydzą się tu przychodzić. Ojciec jest Panem biednych. Do niektórych ośrodków przychodzą nawet ci, którzy sprzątają toalety. Ci z islamu również przychodzą. Ojciec mówi: Wyrzeknijcie się wszelkich cielesnych religii. „Jestem z Gudźaratu, jestem tym i tym”, wszystko to jest świadomością ciała. Tutaj Najwyższy Ojciec uczy was, dusze. Ojciec mówi: Ja wszedłem w zwyczajne ciało. Do zwykłej istoty przyjdą zwykłe istoty. Rozumiecie, że ten był jubilerem. Sam Ojciec przypomina wam o tym, o czym opowiedział wam w poprzednim cyklu: Ja wchodzę w zwyczajne stare ciało. Ja wchodzę w tego na końcu ostatniego z jego wielu wcieleń. Ja mówię mu: Ty sam nie znasz własnych wcieleń. On nie dał wiedzy tylko Ardżunie siedząc w powozie. To nie może być zwane szkołą. Ani też nie jest to pole bitwy. To jest nauka. Dzieci, powinnyście zwracać pełną uwagę na naukę. Musimy uczyć się w pełni i stać się podwójnie ukoronowanymi. Teraz nie mamy żadnej korony. W przyszłości mamy stać się podwójnie ukoronowanymi. Światło zanika w miedzianym wieku i pozostaje tylko pojedyncza korona. Ci, którzy mają pojedynczą koronę, czczą tych, którzy mieli podwójną koronę. Na pewno powinien być taki symbol. Baba stale daje wam wskazówki jak tworzyć obrazy, a więc ci, którzy mają stworzyć takie obrazy, muszą zwracać wielką uwagę na murli. Jest bardzo łatwo wyjaśniać komuś używając obrazów. Tak jak na uczelniach pokazują na mapie tak, żeby to weszło do waszych intelektów, że Europa jest po tej stronie, Irlandia jest po tamtej stronie, a Londyn jest po tej stronie. W jaki sposób ktoś wiedziałby gdzie jest Europa, jeżeli nie widziałby mapy? Gdy widzi się mapę, to szybko wchodzi do intelektu. Teraz wiecie, że na szczycie są godne czczenia, podwójnie ukoronowane bóstwa. Potem w miarę jak one schodzą w dół, stają się czcicielami. One stale schodzą w dół schodów. Ten obraz schodów jest bardzo łatwy do zrozumienia i każdy jest w stanie go zrozumieć. Jednak w intelektach niektórych nic nie pozostaje. Taka jest ich fortuna. Studenci w szkole zdają lub nie zdają. Jeżeli to nie jest w ich fortunie, nie czynią takiego wysiłku, chorują i nie są w stanie się uczyć. Niektórzy studiują w pełni. Jednak tamte studia, to wciąż są światowe studia, podczas gdy tutaj, są duchowe studia. Potrzebny jest złoty intelekt. Dusze, pamiętając Ojca, Złoto, który jest wiecznie czysty, będziecie stawać się takimi jak złoto. Mówi się: Ten ma intelekt jak kamienie. Tam, oni nie powiedzieliby tego. To było niebo. Zapomnieli, że Bharat był niebem. Możecie wyjaśniać to na wystawach, a potem możecie poprosić ich, aby to powtórzyli. Nie możecie robić tego poprzez projektory. Przede wszystkim potrzebne są obrazy Trimurti, Lakszmi i Narajana oraz schodów. Wiedza o pełnych 84 wcieleniach włączona jest w obraz Lakszmi i Narajana. Dzieci powinny stale myśleć o tym w ciągu dnia. Każdy ośrodek na pewno powinien mieć główne obrazy. Ludzie, dzięki obrazom, będą mogli bardzo dobrze zrozumieć. To królestwo jest zakładane przez Brahmę. Jesteśmy Brahma Kumars i Kumaris, dziećmi Pradżapity Brahmy. Wcześniej należeliśmy do klanu siudrów, a teraz należymy do klanu braminów. Potem staniemy się bóstwami. Śiw Baba zmienia nas z siudrów w braminów. Nasz cel i przedmiot nauki jest przed nami. Lakszmi i Narajan byli panami świata, jak więc zeszli w dół schodów? Popatrzcie na to, kim oni byli i kim się stali. Oni stali się całkowitymi buddhus. Lakszmi i Narajan władali królestwem w Bharacie. Ludzie Bharatu powinni wiedzieć co potem się zdarzyło i dokąd oni odeszli. Czy ktoś ich pokonał? Czy oni pokonali kogoś w bitwie? Oni nikogo nie zwyciężyli, ani nie zostali pokonani. Wszystko to jest kwestia Mai. Jak tylko zaczęło się królestwo Rawana, popadli w pięć występków i utracili swoje królestwo. Następnie pokonując pięć występków stają się tacy ponownie. Teraz jest to pokaz królestwa Rawana. My zakładamy nasze królestwo w incognito sposób. Jesteście tacy zwyczajni, a Ten, który was uczy jest Najwyższy Ze Wszystkich. Dzieci, bezcielesny Ojciec wchodzi w nieczyste ciało i czyni was takimi (Lakszmi i Narajanem). On przychodzi do nieczystego świata z odległego lądu i wchodzi w nieczyste ciało. Jednakże On nie czyni Siebie Lakszmi czy Narajanem. Dzieci, On czyni was takimi. Jednak wy nie czynicie pełnego wysiłku, aby się takimi stać. Dzień i noc macie się uczyć i uczyć innych. Baba wyjaśnia wam dzień po dniu i daje bardzo łatwe metody. Wyjaśnienie powinno zaczynać się od Lakszmi i Narajana. W jaki sposób oni wzięli 84 wcielenia? Oni teraz, w swoim ostatnim życiu, studiują, a następnie tworzona jest ich dynastia. Do wyjaśnienia jest tak wiele aspektów. Baba daje wam wskazówki na temat obrazów. Kiedy tworzycie obraz, powinniście przybiec do Baby. Baba poprawi go i da wam dalsze wskazówki. Baba mówi: Jestem Cesarzem Wszystkich Cesarzy. Wasz skarbiec stanie się pełny. O nic nie powinniście się martwić. Tak wiele dzieci siedzi tutaj. Baba wie poprzez kogo On może napełnić skarbiec. Baba miał myśl, aby podźwignąć z wielką siłą Dżajpur. Tam jest muzeum hatha joginów. Wasze muzeum radża jogi powinno być tworzone w taki sposób, żeby każdy mógł przyjść i zobaczyć je. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby twój intelekt wpajał czystą wiedzę, uczyń złotym naczynie swojego intelektu. Tylko dzięki pamiętaniu naczynie stanie się złote.

2. Teraz staliście się braminami, dlatego skończcie z wszelkimi zwyczajami siudrów. Żyjcie z wielką królewskością. Bądźcie upojeni tym, że stajecie się panami świata.

Błogosławieństwo:
Przekształć swoje spojrzenie i postawę oraz stań się wizerunkiem, który obdarza wizjami, przez co, przekształca świat.

Uczyń swoje spojrzenie boskim, przekształcając swoją postawę, a wiele dusz, poprzez twoją wizję, zobaczy swoją prawdziwą formę, swój prawdziwy dom i swoje prawdziwe królestwo. Żeby dawać im taką prawdziwą wizję, niech w twojej postawie nie będzie najmniejszej szkodliwości świadomości ciała. Przekształć swoją postawę i uczyń swoje spojrzenie boskim, a ten świat zostanie przekształcony. Ci, którzy ciebie zobaczą, doświadczą, że twoje oczy nie są zaledwie oczami, ale są szkatułkami czarów. Twoje oczy staną się metodą dawania im wizji.

Hasło:
Metodą na sukces jest, wraz z zapałem i entuzjazmem dla usługi, posiadanie postawy nieograniczonego braku zainteresowania.