01.11.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     11.04.86     Om Shanti     Madhuban


Sposób na stworzenie portretu swojej wzniosłej fortuny.


Dzisiaj BapDada, Stwórca Fortuny, ogląda portrety wzniosłej fortuny wszystkich dzieci. Dzieci, wy wszystkie stałyście się fortunne, ale blask portretu fortuny każdego jest unikalny. Kiedy portrety są malowane przez artystów, niektóre są wyceniane w tysiącach rupii, podczas gdy inne są zwyczajne. Tutaj, przedstawienie obrazu fortuny, którą otrzymaliście od BapDady, oznacza wprowadzenie tego w swoje praktyczne życie. To w tym jest różnica. Twórca fortuny rozdał tę samą fortunę każdemu w tym samym czasie, ale ponieważ dusze, które tworzą portrety swojej fortuny, są różne, portrety, które tworzą, są widoczne jako w kolejności. Specjalność portretu ujawnia się poprzez oczy i uśmiech. Wartość portretu opiera się na tych dwóch specjalnościach. Podobnie, tutaj również portret fortuny ma te dwie specjalności. Oczy, to znaczy wizja korzyści dla świata, miłosierdzia i dobra dla tych, którzy wyrządzili szkodę. Jeśli twoje oczy mają te specjalności, portret twojej fortuny jest wzniosły. Najważniejsze jest spojrzenie, uśmiech i blask na twojej twarzy. To jest blask nieustannego zadowolenia – zadowolenia i szczęścia. To dzięki tym specjalnościom stale macie duchowy blask na twarzy. To jest doświadczane jako duchowy uśmiech. To właśnie te dwie specjalności podnoszą wartość portretu. Właśnie na to patrzył dzisiaj Baba. Wszyscy stworzyliście portrety swojej fortuny. Ojciec dał każdemu z was pióro do narysowania swojego portretu. Tym piórem jest wzniosła świadomość i wiedza o wzniosłych czynach. Wzniosłe czyny i wzniosłe myśli oznaczają wzniosłą świadomość. Piórem tej wiedzy każda z was, dusze, tworzy portret swojej fortuny i wy już go namalowałyście. Portret jest już namalowany. Oczy i rysy też zostały narysowane. Teraz do dodania pozostają tylko ostatnie dotknięcia kompletności i stania się równym Ojcu. Podwójni cudzoziemcy bardzo lubią malować. Zatem dzisiaj BapDada oglądał portret każdego. Każdy z was także potrafi zobaczyć swój własny portret i sprawdzić, jak jest cenny, prawda? Zawsze patrzcie na ten swój duchowy portret i udoskonalajcie go. Spośród wszystkich dusz świata, jesteście nieliczni z wielu milionów i garstką spośród tych niewielu fortunnych. Jednak, jedną rzeczą jest bycie wzniosłym, a inną bycie najwznioślejszym z wszystkich. A więc, czy staliście się wzniośli, czy najwznioślejsi z wszystkich? Sprawdźcie to. Aćća.

Dzisiaj wy, podwójni cudzoziemcy, będziecie się ścigać, prawda? Czy zamierzacie uzyskać miejsce z przodu, czy po prostu będziecie szczęśliwi widząc tych, którzy są z przodu? Jest także konieczne, aby być szczęśliwym, widząc innych, ale nie patrzcie na innych, samemu będąc z tyłu. Bądźcie z nimi i idźcie stale naprzód, ciesząc się widokiem innych. Idźcie naprzód, a także umożliwiajcie tym z tyłu posuwanie się naprzód. To jest nazywane podźwiganiem innych. Specjalnością bycia tym, który podźwiga innych, jest bycie zawsze wolnym od jakiegokolwiek egoistycznego motywu. W każdej sytuacji, w każdym zadaniu i na każdym zebraniu współdziałania, im bardziej jesteś bezinteresowny, tym bardziej będziesz w stanie podźwigać innych. Będziesz doświadczać, że jesteś stale pełny. Zawsze będziesz w stanie bycia uosobieniem osiągnięć. Tylko wtedy będziesz mógł doświadczyć końcowego stanu bycia tym, kto podźwiga innych i kto umożliwia innym to doświadczenie. Widzieliście Ojca Brahmę – specjalnościami widocznymi w końcowym stanie było bycie poza i podźwiganie innych. On nie akceptował niczego dla siebie. Nie akceptował żadnej chwały siebie ani żadnych przedmiotów; nie akceptował miejsca dla siebie, w którym mógł przebywać. Pod względem fizycznym i subtelnym zawsze stawiał dzieci przed sobą. To jest znane jako podźwiganie innych. To jest oznaka kompletności i doskonałości. Czy rozumiecie?

Usłyszeliście wiele murli. Teraz stańcie się murlidharami i stale tańczcie oraz sprawiajcie, by inni tańczyli. Używając fletu, ludzie potrafią usunąć truciznę z węża. Stań się więc takim murlidharem, że bez względu na to, jak gorzka lub szorstka może być czyjaś natura i sanskary, jesteś w stanie to kontrolować, to znaczy jesteś w stanie wyzwolić tę osobę i sprawić, że ta dusza tańczy i staje się radosna. Teraz zobaczymy wynik, kto stanie się takim godnym murlidharem. Wy macie miłość do murli, a także do Murlidhara, ale dowodem miłości jest spełnienie w praktyczny sposób czystego pragnienia, jakie Murlidhar ma wobec was, dzieci. Oznaką miłości jest praktyczne zademonstrowanie tego, co zostało wam powiedziane. Jesteście takimi murlidharami jak Ojciec, prawda? Musicie się tym stać. Jeżeli nie staniesz się tym teraz, to kiedy miałbyś się tym stać? Nie myśl, że kiedyś to zrobisz. Musisz to zrobić. Każdy z was musi pomyśleć: „Jeżeli ja tego nie zrobię, to kto? Ja z całą pewnością muszę tego dokonać. Muszę się tym stać. Muszę dokonać tej transakcji każdego cyklu. To jest kwestia całego cyklu.” Zatem wpajajcie zdecydowanie, aby wejść do pierwszej dywizji. Czy mówicie o czymś nowym? Po prostu rysujecie linię na linii, którą rysowaliście tyle razy. Linia dramatu jest już narysowana. Nie rysujecie nowej linii, nad którą musielibyście się zastanawiać, czy będzie prosta, czy nie. Po prostu odtwarzacie nagrodę każdego cyklu, która już została stworzona, ponieważ jest to konto owocu czynów. Więc co w tym nowego? To jest coś starego; to już zostało dokonane. To jest nie do zachwiania wiara. To jest nazywane zdecydowaniem. To jest znane jako bycie wizerunkiem tapasji. Mieć zdecydowanie w każdej myśli, to jest tapasja. Aćća.

BapDada jest Najwyższym Gospodarzem, a także Złotym Gościem. On spotyka się z wami jako Gospodarz, a także jako Gość. Jednak On jest Złotym Gościem. On lśni, prawda? Widzieliście wielu gości, ale nigdy nie widzieliście Złotego Gościa. Przywołuje się głównego gościa, aby podziękował. Tak więc Ojciec Brahma został gospodarzem i dał sygnały, a jako gość gratuluje każdemu. Jako Złoty Gość gratuluje wszystkim, którzy służyli przez cały sezon. Komu przede wszystkim należy pogratulować? Instrumentalnym Dadi. BapDada składa gratulacje za wykonanie usługi, która była wolna od przeszkód. Baba składa również specjalne gratulacje mieszkańcom Madhubanu za uwolnienie się od przeszkód, za bycie radosnymi i za okazanie gościnności wszystkim gościom. Sam Bóg przybył jako Gość, tak jak dzieci. Ten, do czyjego domu przybywa Bóg jako Gość, jest tak fortunny. Gratulacje również dla powozu, ponieważ odgrywanie tej roli nie jest małą rzeczą. Móc przyjąć w siebie taką potęgę przez tak długi czas, jest również specjalną rolą. Wy wszyscy otrzymujecie owoc tej potęgi przystosowania. Tak więc przyjęcie potęgi BapDady dzięki specjalności potęgi przystosowania jest również specjalną rolą lub cnotą. Zatem, pośród wszystkich sług, ona też była wolna od przeszkód w odgrywaniu swojej roli usługi. Gratulacje za to i wielomilionowe podziękowania. Podwójne podziękowania dla podwójnych cudzoziemców, ponieważ uczyniliście Madhuban tak pięknym. Gratulacje za bycie ozdobą brahmińskiej rodziny. Gratulacje za bycie ozdobą Madhubanu i rodziny. Jesteście specjalnym darem madhubańskiej rodziny. To dlatego podwójni cudzoziemcy otrzymują podwójne gratulacje. Bez względu na to, gdzie jesteście, jedynie niewielu z was jest przed Babą, a Baba wielkim sercem składa gratulacje wszystkim dzieciom wszędzie, w Bharacie i za granicą. Każdy z was odegrał bardzo dobrą rolę. Teraz pozostaje tylko jedno: stać się równym i doskonałym. Dadi również uczyniły bardzo dobry wysiłek. One odgrywają role obydwu, Bap i Dady, w cielesnej formie. To dlatego BapDada przekazuje miłość i gratulacje z serca. Wszystkie odegrałyście bardzo dobrą rolę. Wszyscy wszechstronni słudzy, nawet mimo że to mogła być tylko niewielka usługa, ta usługa jest wielka. Każdy z was nagromadził dla siebie, a także wykonał dobroczynność. Specjalność wszystkich dzieci z tego lądu i zagranicy w dotarciu tutaj również jest godna gratulacji. Wszyscy maharathi razem nadali wzniosłej myśli usługi praktyczną formę i nadal będą to robić. Również tym, którzy są instrumentami służenia, nie wolno sprawiać żadnej trudności. Nie wolno wam sprawiać, aby ktokolwiek ciężko pracował z powodu waszej własnej niedbałości. Dbanie o własne rzeczy też jest aspektem wiedzy. Czy pamiętacie, co mówił Ojciec Brahma? Jeśli zgubisz swoją chusteczkę, pewnego dnia zgubisz nawet siebie. Być wzniosłym i odnosić sukces w każdej myśli, to znaczy być pełnym wiedzy. Wy macie wiedzę o ciele, a także wiedzę o duszy. W każdym działaniu potrzebne są oba rodzaje wiedzy. Potrzebna jest również wiedza o chorobie ciała. Musisz wiedzieć, dzięki jakiej metodzie twój organizm może dobrze funkcjonować. Nie myśl, że dusza jest potężna, więc jeśli chodzi o ciało, to nie ma znaczenia. Jeśli twoje ciało nie czuje się dobrze, nie będziesz w stanie mieć jogi. Twoje ciało wtedy będzie pociągać cię do siebie. To dlatego cała ta wiedza jest również zawarta w byciu pełnym wiedzy. Aćća.

Kumari miały ceremonię oddania się:

BapDada widzi wszystkie specjalne dusze specjalnie ozdobione. Ozdoba boskich cnót sprawia, że każda wygląda tak dobrze i pięknie. Korony światła skrzą się tak pięknie. BapDada widzi twarze, które są ozdobione niezniszczalną ozdobą. BapDada jest zadowolony, widząc tę myśl dzieci napełnioną zapałem i entuzjazmem. BapDada wybrał was wszystkie na zawsze. Wy też wybrałyście Babę bardzo mocno, prawda? Bransoletka zdecydowanej myśli została teraz mocno zaciśnięta. Myśl miłości z serca każdej z was dociera do BapDady najszybciej ze wszystkich. Teraz ta wzniosła więź nie rozluźni się nawet w waszych myślach. Związałyście siebie tak mocno, prawda? Na ile wcieleń złożyłyście obietnicę? To jest silna obietnica bycia zawsze w związku z Ojcem Brahmą i jest zagwarantowane, że będziecie z nim stale przez 21 wcieleń, mając różne imiona, postacie i związki. A więc doświadczacie tak dużo szczęścia. Czy możecie to obliczyć? Nie pojawił się jeszcze nikt, kto potrafi to obliczyć. Zawsze bądźcie ozdobione tak jak teraz jesteście, zawsze noście koronę i zawsze pozostawajcie w duchowej przyjemności, śpiewając i śmiejąc się ze szczęścia. Wszystkie miałyście dzisiaj zdecydowaną myśl, że stajecie się tymi, które stawiają swoje stopy w ślady stóp Baby, prawda? Tam panna młoda fizycznie stawia stopy w ślady stóp pana młodego, ale wy wszystkie stawiacie stopy swoich myśli w ślady myśli Ojca. Cokolwiek jest myślą Ojca, jest myślą dzieci. Czy miałyście taką myśl? Ani jeden krok nie powinien być nie na miejscu – nigdzie, tylko śladami Ojca. Niech każda myśl będzie potężna, to znaczy stawiajcie stopy w ślady stóp Ojca, tak jak czyni to ojciec. Aćća.

Do zagranicznych braci i sióstr:

Tak jak wy przybyliście tutaj, lecąc samolotami, tak samo samolot intelektu zawsze musi latać tak szybko. Inaczej możecie nie być w stanie złapać samolotu zgodnie z okolicznościami. Jeśli jednak zawsze macie ze sobą samolot intelektu i on jest zawsze potężny, to możecie udać się, dokąd chcecie, w ciągu sekundy. Jesteście panami tego samolotu, prawda? Niech ten samolot intelektu będzie zawsze gotowy, to znaczy niech linia intelektu będzie wyraźna. Niech intelekt zawsze będzie potężnie z Ojcem, bo tylko wtedy będziecie w stanie udać się tam, gdzie chcecie, w ciągu sekundy. Dla tych, których samolot intelektu unosi się wysoko, fizyczny samolot też będzie dobrze latać. Jeżeli samolot intelektu nie jest w dobrej kondycji, to i tamten samolot nie będzie latać. Aćća.

Spotkanie BapDady z grupami:

1. Czy zawsze doświadczacie, że jesteście wzniosłymi duszami radża joginami? Radża jogin oznacza bycie królem (władcą) wszystkich swoich fizycznych organów. Bądź królem, który kontroluje fizyczne organy, a nie tym, który jest kontrolowany przez swoje fizyczne organy. Ci, którzy poruszają się pod kontrolą swoich fizycznych organów, są pradża-joginami (poddanymi), a nie radża joginami. Ponieważ otrzymałeś wiedzę, że te fizyczne organy są twoimi pracownikami i że jesteś ich panem, to pracownicy nigdy nie mogą wpływać na pana. Bez względu na to, jak bardzo ktoś może próbować, dusze radża joginów zawsze pozostają wzniosłe. Musicie teraz napełnić siebie sanskarami stałego władania w tym życiu radża jogina. Bez względu na to, co się dzieje, zawsze pamiętaj o swoim tytule: Ja jestem radża joginem. Masz potęgę Wszechmocnego Autorytetu, masz wiarę w Niego, a więc otrzymujesz sukces jako swoje prawo. Łatwo jest otrzymać prawo, to nie jest trudne. Każde zadanie jest zagwarantowane jako pełne sukcesu w oparciu o wszystkie potęgi. Zawsze bądź duchowo upojony, że jesteś duszą zasiadającą na tronie serca. Takie duchowe upojenie zabierze cię poza wszelkie zmartwienia. Jeżeli nie ma tego duchowego upojenia, nie ma nic oprócz zmartwień. Dlatego zawsze utrzymuj to upojenie, bądź tym, który otrzymał wszystkie błogosławieństwa i stale rozdawaj błogosławieństwa. Stań się kompletny i czyń innych kompletnymi. Uczynić innych oznacza dać im certyfikat na miejsce w niebie. Nie papierowy certyfikat, ale prawo. Aćća

2. Staliście się tymi, którzy na każdym kroku gromadzą dochód wielu milionów, którzy są panami nieograniczonych skarbów. Czy doświadczacie takiego szczęścia? Dzisiejszy świat jest oszukańczy. Wy odsunęliście się od oszukańczego świata. Nie macie żadnego przywiązania do oszukańczego świata, prawda? Posiadanie połączeń ze względu na usługę to inna sprawa, ale nie miejcie przywiązania w swoich umysłach. Dlatego zawsze utrzymujcie upojenie, że nie jesteście prości, nie jesteście zwyczajni, ale że jesteście wzniosłymi duszami i że Ojciec zawsze was kocha. Jaki jest Ojciec, takie są dzieci. Stale stawiajcie swoje kroki w ślady Ojca, to znaczy stale naśladujcie, a staniecie się równi Ojcu. Stać się równym to znaczy stać się kompletnym. To jest zadanie brahmińskiego życia.

3. Czy zawsze uważacie siebie za duchowe róże duchowego ogrodu Ojca? Róże to najbardziej pachnące kwiaty. Woda różana jest używana do wielu celów. Jeżeli chodzi o kolor i piękno, róże są najbardziej kochane. Zatem wszyscy jesteście duchowymi różami. Wasz duchowy zapach automatycznie przyciąga innych. Gdy jest coś pachnącego, automatycznie przyciąga to uwagę wszystkich. Wasz, duchowych róż, zapach przyciąga świat, ponieważ świat potrzebuje tego duchowego zapachu. Dlatego zawsze utrzymuj to w swojej świadomości: „Jestem wieczną różą wiecznego ogrodu. Nigdy nie zwiędnę, zawsze będę w rozkwicie.” Takie kwitnące duchowe róże zawsze automatycznie stają się instrumentami usługi. Wciąż dawajcie każdemu aromat pamiętania oraz potęg i cnót. Ojciec osobiście przybył i przygotował was, kwiaty, a więc wy jesteście tak szczególnie kochanymi, dawno zagubionymi, a teraz odnalezionymi. Aćća.

Błogosławieństwo:
Stań się znawcą wszystkich tajemnic i bądź stale szczęśliwy, znając sekret bycia niezależnym (oddzielonym) i kochającym.

Dzieci, które, mieszkając w domu ze swoimi rodzinami, znają sekret bycia niezależnym i kochającym, same są szczęśliwe i sprawiają, że ich rodziny też są szczęśliwe. Ponieważ mają prawdziwe serca, również Pan zawsze jest z nich zadowolony. Takie dzieci, które znają ten sekret i które są stale szczęśliwe, nie muszą nikogo czynić swoim doradcą – ani dla samych siebie, ani dla nikogo innego – ponieważ mogą podejmować własne decyzje. Nie muszą więc nikogo czynić swoim doradcą, prawnikiem ani sędzią.

Hasło:
Błogosławieństwa, które otrzymujesz dzięki wykonywaniu usługi, są podstawą twojego dobrego zdrowia.