01.12.2018           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście guru, dziećmi Satguru, który daje każdemu mantrę dla wyzwolenia w życiu. Nigdy nie możecie kłamać na temat Boga.

Pytanie:
Jaka jest metoda, aby otrzymać wyzwolenie w życiu w sekundę i jaki jest memoriał tego?

Odpowiedź:
Aby otrzymać wyzwolenie w życiu w sekundę, mieszkając w domu ze swoją rodziną stań się tak czystym jak lotos. Po prostu obiecaj, że zachowasz czystość w tym ostatnim życiu, a otrzymasz wyzwolenie w życiu. Dlatego jest pamiętany przykład króla Dżanaka. Mieszkając w domu ze swoją rodziną, on otrzymał wyzwolenie w życiu w sekundę, ponieważ złożył obietnicę.

Piosenka:
Ten czas przemija.

Om śanti.
Ojciec przychodzi, aby każdemu dać wyzwolenie w życiu w sekundę. Jest chwała, że Dawcą Zbawienia, Dawcą Wyzwolenia w życiu dla wszystkich, jest Jeden. Dlaczego mówią o wyzwoleniu w życiu w sekundę, jak w przykładzie króla Dżanaka? On miał na imię Dżanak, ale później ten sam stał się Anu Dżanakiem (ten, który ponownie staje się Dżanakiem w przyszłości). O Dżanaku mówi się, że otrzymał wyzwolenie w życiu w sekundę. Jednak o wyzwoleniu w życiu można powiedzieć, że ono jest w złotym i srebrnym wieku. Guru szepczą mantrę do waszych uszu, która także jest nazywana mantrą dyscyplinującą wasze umysły. Oni wszyscy dają mantry, ale wy otrzymujecie wielką mantrę, mantrę wyzwolenia w życiu. Kto daje wam tę mantrę? Brahma Kumars i Kumaris. Skąd oni otrzymali tę mantrę? Od Satguru. Najwznioślejszy jest tylko jeden Ojciec. Dzieci, potem wy stajecie się najwznioślejsze. Tam ludzie mają najwznioślejszych guru. Wy także jesteście guru, dziećmi Satguru. Nawet ci, którzy przekazują Gitę, są nazywani guru. To jest w kolejności. Wy także jesteście guru, którzy mówią prawdę. Wy nigdy nie kłamiecie na temat Boga. Przede wszystkim mówicie im o czystości: Obiecajcie Ojcu, że nigdy nie wejdziecie w żądzę. Nie kłamać jest czymś zwyczajnym. Wiele ludzi stale kłamie, ale tutaj tak nie jest. Tutaj to jest kwestia czystości. Mieszkając w domu ze swoją rodziną obiecujecie Ojcu, że w tym ostatnim życiu będziecie czyści jak lotos. Zatem tutaj jest kwestia życia w czystości. Oni mówią, że to jest bardzo wysoki cel, że to nie jest możliwe. Wy mówicie: O, dlaczego to nie jest możliwe? Zostało zapamiętane określenie: Żyć jak lotos. Ten przykład jest także zapisany w pismach. Z pewnością Ojciec da wam takie nauki. Są wersety Boga i wersety braminów. Bóg nie mówi do każdego. Tylko dzieci, które są braminami, słuchają Go. Macie wyjaśniać to każdemu. Najważniejszy aspekt to czystość. Macie stać się czyści jak lotos, jak król Dżanak. Ten sam Dżanak potem stał się Anu Dżanakiem, tak jak Radhe staje się Anu Radhe (ona staje się Radhe w przyszłości). Ktoś, kto nazywa się Narajan, staje się Anu Narajanem w przyszłości. To jest dokładne. Musicie wyjaśniać każdemu, kto tutaj przychodzi: Słyszałeś o wyzwoleniu w życiu w sekundę. Jest możliwe, że osiągniesz wysoką pozycję mieszkając w domu ze swoją rodziną. Mówimy z doświadczenia, nie kłamiemy. Bóg mówi: Wyjaśniajcie najważniejszy aspekt, że Bóg jest Ojcem każdego. On jest także z pewnością Dawcą wyzwolenia w życiu. To jest ścieżka rodzinna. Sannjasini należą do ścieżki odosobnienia. Oni nigdy nie mogą uczyć radża jogi. Oni pozostawiają swoje domy i rodziny i odchodzą. Nie mogą dawać tej wiedzy. To jest radża joga. Mieszkając w domu z rodziną, macie być tak czyści jak lotos. W złotym wieku Bharat był czystą rodzinną ścieżką i był światem bez występku. W królestwie są potrzebni zarówno mężczyźni jak i kobiety. A więc macie wyjaśniać, że jesteście w tym doświadczeni: Mieszkając w domu z rodziną możemy pozostawać czyści jak lotos. Wiemy, że staniemy się czyści i staniemy się panami czystego świata dzięki Ojcu. Istniała czysta rodzinna ścieżka, a teraz jest nieczysta rodzinna ścieżka. Ten świat jest zepsuty, podczas gdy tamten świat był wzniosłym światem. Rawan czyni was zepsutymi, a Rama czyni was wzniosłymi. Królestwo Rawana trwa przez połowę cyklu. Ścieżka czczenia istnieje w zepsutym świecie. Oni stale dają dary i wykonują charytatywność, ponieważ panuje zepsucie. Wierzą, że poprzez składanie większych darów i wykonywanie dobroczynności, odnajdą Boga. Oni czczą Boga. Mówią: Przyjdź i uczyń nas wzniosłymi. Bharat był wzniosły; teraz taki nie jest. Ci, którzy są zepsuci, potem stają się wzniośli. Nikt nie zna historii nowego stworzenia Bharatu. To może być wyjaśnione bardzo dobrze za pomocą obrazów. Musicie wykonać takie obrazy. W każdym ośrodku powinien być zestaw obrazów na wystawy. Baba daje wam wskazówki. Jeśli napiszecie, mówiąc, że nie macie takich obrazów, Baba da wskazówki: Wykonajcie je i poślijcie je każdemu, aby każdy miał zestaw do wystawy. Te obrazy są pełne znaczenia. Przede wszystkim powinno wejść do waszych intelektów, że jesteście dziećmi Ojca. Bóg stwarza niebo. Rawan jest twórcą piekła. Przedstawcie postać Rawana z dziesięcioma głowami na obrazie cyklu i pokażcie czteroramienny wizerunek na globie nieba. Możecie też napisać: To jest królestwo Ramy, a to jest królestwo Rawana. Obecnie Rawan jest wszechobecny. Tam nie będziemy mogli powiedzieć, że Rama jest wszechobecny. Zapamiętano: Dusze były oddzielone od Najwyższej Duszy przez długi czas i nastąpiło piękne spotkanie, gdy znaleźliście Satguru w postaci agenta. On z pewnością przyszedł. Nikt nie zna tego konta. To dusze bóstw zostają oddzielone jako pierwsze. To jest wiedza, którą macie wyjaśniać każdemu. Jest Ojciec dusz. Duszo, powiedz mi, czym się zajmuje twój Ojciec, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Czy nie wiesz tego? Nie ma dziecka, które nie wie, czym się zajmuje jego ojciec. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia: Nie znacie własnych wcieleń. Ja je wam wyjaśniam. Ci, którzy są pierwszymi bóstwami, biorą tyle wcieleń. A więc policzcie, ile wcieleń biorą ci z innych religii. Musicie udowodnić im, że maksymalnie jest taka ilość wcieleń. Drzewo wciąż rośnie. Przede wszystkim są bóstwa i o nich mówi się, że mają 84 wcielenia. To jest wiedza o Bharacie. Kto dał wiedzę o starożytnym Bharacie? Oni nie uwierzą, że Kriszna ją dał. Sam Bóg ją dał. Bóg Ojciec, jest pełen wiedzy. Ani Brahma, ani Kriszna, nie mogą być nazwani pełnymi wiedzy. Chwała Kriszny jest oddzielna. To jest bardzo jasna wiedza i musi być zrozumiana. Bogiem każdego jest bezcielesny Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. On jest Stwórcą, podczas gdy Kriszna jest stworzeniem. Bóg Najwyższy ze wszystkich jest jeden. On nie może być nazwany wszechobecnym. W Bharacie prezydent jest najwyższy, a reszta jest w kolejności. Można powiedzieć, czym każdy się zajmuje. To nie jest tak, że wszyscy oni są tacy sami. Macie udowodnić, że każda dusza otrzymała niezniszczalną rolę. Przedyskutujcie to pomiędzy sobą i stwórzcie plany usługi. Jednak ci, których linie nie są jasne, którzy mają występki lub są złapani w pułapkę czyjegoś imienia i postaci, nie będą mogli wykonać tej pracy. Do tego jest wymagana bardzo czysta linia. Wynik będzie ogłoszony na końcu. Teraz wszyscy są w kolejności. Ludzie mówią: Bóg Wjas napisał pisma. Wjas nie może być Bogiem. W rzeczywistości są tylko cztery religijne pisma. Religijnym pismem Bharatu jest tylko jedna Gita, matka i ojciec wszystkich pism. Tylko dzięki niej otrzymujecie dziedzictwo. Otrzymujecie dziedzictwo od Ojca poprzez matkę. Ojcem Matki Gity jest Stwórca. A więc Ojciec daje starożytną wiedzę łatwej radża jogi poprzez Gitę. Gita jest pismem lądu Bharatu. Następnie ci z islamu mają swoje religijne pismo, buddyści mają swoje religijne pismo i chrześcijanie mają swoje religijne pismo. Gita jest matką i ojcem wszystkich, a cała reszta pism to jej dzieci. One pojawiły się później. Do jakiej religii należą wszystkie Wedy i Upaniszady itd.? Powinniście wiedzieć, kto je wypowiedział i jaka religia z nich się pojawiła. Nie ma żadnej religii. Przede wszystkim udowodnijcie, że Gita została sfałszowana. Zamiast imienia Ojca, wstawili imię dziecka. Historia życia każdego jest inna. Ojciec mówi: Wyrzeknij się wszystkich cielesnych religii i stale pamiętaj Mnie jednego. Bóg mówi do dusz: Stańcie się bezcielesne i pamiętajcie Mnie. Tylko bezcielesny Ojciec może to powiedzieć. Sannjasini nie mogą tego powiedzieć. To są słowa z Gity. On mówi do tych ze wszystkich religii: Bądź bezcielesny! Sztuka teraz zbliża się do końca. Każdy otrzymuje mantrę: Wyrzeknij się swojego ciała, wszystkich cielesnych związków i stale pamiętaj tylko Mnie, a przyjdziesz do Mnie. Po wyzwoleniu jest z pewnością wyzwolenie w życiu. Pozycja, jaką otrzymujecie, to wyzwolenie w życiu po przejściu przezwyzwolenie. Każdy, kto przychodzi tutaj, przechodzi przez stany sato, radżo i tamo. Wyjaśnienie jest tak dobre! Jednak dzieci słuchają jednym uchem, a wylatuje im to drugim uchem. Inaczej jest to bardzo łatwe. Możecie mieć wystawy w wielu miejscach. Wydrukujcie to także w gazetach. Możecie wydać na to trochę pieniędzy; niech każdy o tym usłyszy. Koniecznie macie to wydrukować w gazetach. Dzieci, powinnyście być bardzo upojone. Jednak pozostało bardzo mało czasu. Zapytajcie gop i gopi (zakochanych w Bogu) o uczucie ponadzmysłowej radości. Zapamiętano: To są gop i gopi należący do Gopi Wallabh. Gop i gopi nie istnieją w złotym wieku, ani w żelaznym. Tam są boginie Lakszmi i Radhe. Gop i gopi istnieją teraz; oni są wnukami i wnuczkami Gopi Wallabh. Z pewnością musi być także Dziadek. Dziadek, Baba i Mama, są nowym stworzeniem zbieżnego wieku. Ojciec mówi: Ja przychodzę w zbiegu każdego cyklu, aby stworzyć nowy świat. Z diabelskich dzieci stałyście się bożymi dziećmi, a potem staniecie się dziećmi bóstw. Następnie w ciągu 84 wcieleń staniecie się dziećmi wojowników, kupców i dziećmi siudrów. W tym samym czasie wciąż następuje ekspansja. Także drzewo musi stać się kompletne. Całkowite zniszczenie nigdy nie następuje. Bharat jest niezniszczalnym lądem. Bharat musi być bardzo sławiony. Bharat jest najwznioślejszym lądem ze wszystkich. On nigdy nie jest niszczony. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Lekcja wieczorna: 16/04/68

Nikt za wyjątkiem was, bramińskie dzieci, nie wie, kiedy jest zbieżny wiek. Jest dużo chwały zbieżnego wieku cyklu. Ojciec przychodzi i uczy was radża jogi. Z pewnością wiek zbieżny musi przyjść przed złotym wiekiem. Tutaj są ludzkie istoty; niektóre są najniżej, a niektóre są najwyżej. Ludzie śpiewają chwałę przed nimi (bóstwami): Jesteście najwznioślejszymi ludzkimi istotami, a my jesteśmy najniższymi. Oni sami mówią: Ja jestem taki a taki. Nikt za wyjątkiem was, braminów, nie zna tego najbardziej pomyślnego zbieżnego wieku. Jak możemy to ogłosić, aby ludzie mogli dowiedzieć się o tym? Bóg sam przychodzi w zbieżnym wieku i uczy nas radża jogi. Wiecie, że uczycie się radża jogi. Jaką metodę powinniśmy stworzyć, aby ludzie dowiedzieli się o tym? Jednak to będzie dziać się stopniowo. Teraz wciąż jeszcze jest czas. Dużo czasu minęło i pozostało mało czasu. Mówimy to, aby ludzie szybko czynili wysiłek. Wiedza, dzięki której otrzymujecie wyzwolenie w życiu w sekundę, naprawdę jest otrzymywana w sekundę. Jednak na swoich głowach macie grzechy połowy cyklu i one nie będą odcięte w sekundę. To wymaga czasu. Ludzie myślą: Jest jeszcze czas, dlaczego mamy iść teraz do Brahma Kumaris? Oni niewłaściwie odbierają to, co czytają. Jeśli to nie jest w ich fortunie, oni odbierają to niewłaściwie. Rozumiecie, że to jest wiek, by stać się najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Jest chwała bycia takim jak diament. Potem to zmniejsza się: złoty wiek, następnie srebrny wiek. Ten zbieżny wiek jest diamentowym wiekiem. Satjuga jest złotym wiekiem. Wiecie, że ten zbieżny wiek jest nawet lepszy niż niebo; to życie jest jak diament. Jest chwała lądu nieśmiertelności. Ona potem stale się zmniejsza. A więc możecie także napisać: Najbardziej pomyślny zbieżny wiek jest diamentem, satjuga jest złotem, a treta (srebrny wiek) jest srebrem. Możecie wyjaśniać, że tylko w zbieżnym wieku stajecie się bóstwami z ludzkich istot. Ludzie robią różaniec z 8 klejnotów i w środku umieszczają diament. To jest pokazanie zbieżnego wieku. Zbieżny wiek jest jak diament. Zbieżny wiek ma wartość diamentu. Jesteście uczeni jogi itd. i to jest zwane duchową jogą. Jednak tylko Ojciec jest duchowy. Tylko w zbieżnym wieku odnajdujecie duchowego Ojca i otrzymujecie duchową wiedzę. Jak ludzkie istoty, które mają tak dużo arogancji, mogłyby zaakceptować to tak szybko? To jest wyjaśniane biednym ludziom. A więc macie także pisać: Zbieżny wiek jest diamentowym wiekiem i tyle trwa. Satjuga jest złotym wiekiem i tyle trwa. W pismach pokazali swastykę. A więc, dzieci, kiedy będziecie to pamiętać, będziecie odczuwać dużo szczęścia. Studenci są szczęśliwi, prawda? Życie studenckie jest najlepszym życiem. To jest wasze źródło dochodu. To jest szkoła, by zmienić się z ludzkich istot w bóstwa. Bóstwa były panami świata. Teraz to wiecie. A więc powinno być bezgraniczne szczęście. Dlatego jest chwała: Jeśli chcesz dowiedzieć się o ponadzmysłowej radości, zapytaj gop i gopi Gopi Wallabh. Nauczyciel uczy cię aż do końca, a więc powinieneś pamiętać Go aż do końca. Bóg uczy cię, a następnie Bóg zabierze cię z powrotem ze sobą. Ludzie wzywają: Wyzwolicielu, Przewodniku, wyzwól nas z cierpienia! Nie ma cierpienia w złotym wieku. Ludzie mówią: Na świecie powinien być pokój. Zapytajcie ich: Kiedy wcześniej był pokój? Jaki to był wiek? Nikt tego nie wie. Królestwem Ramy jest złoty wiek, a królestwem Rawana jest żelazny wiek. Wiecie o tym, prawda? Dzieci powinny mówić o swoich doświadczeniach. Czym z serca mogę się podzielić? Odnalazłem nieograniczonego Ojca, który daje nieograniczone zwierzchnictwo, a więc jakim innym doświadczeniem mogę się podzielić? W ogóle nie ma niczego innego! Nie ma żadnego innego szczęścia takiego jak to. Nikt nigdy nie powinien dąsać się na nikogo i z tego powodu pozostawać w domu. To byłoby jak dąsanie się na swoją fortunę. Jeśli dąsasz się na swoją naukę, czego się nauczysz? Ojciec musi uczyć was poprzez Brahmę. A więc nie powinniście dąsać się na siebie nawzajem. To jest Maja. W ofiarnym ogniu są przeszkody tworzone przez diabły. Aćća.

Najsłodszym duchowym dzieciom, miłość, pamiętanie i dobranoc od duchowego Bap i Dady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:

1. Tego, co mówi ci Ojciec, nie słuchaj jednym uchem i nie wypuszczaj drugim. Bądź upojony wiedzą i doświadczaj ponadzmysłowej radości.

2. Aby dać wszystkim prawo do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu w sekundę, przekazuj każdemu tę wielką mantrę: „Wyrzeknij się swojego ciała i wszystkich cielesnych powiązań i pamiętaj jednego Ojca.”

Błogosławieństwo:
Stań się równy (Ojcu) i uzyskaj najlepszą ocenę dzięki naśladowaniu Ojca.

Wszystkie dzieci mają wielką miłość do Ojca Brahmy, a oznaką tej miłości jest stanie się równym (Ojcu). Dlatego zawsze miej cel, że będziesz pierwszy. Nie bądź pierwszy z powodu zazdrości, bo jest to szkodliwe. Jednak jeśli powiesz to i potem staniesz się pierwszy w praktycznym naśladowaniu Ojca, to będąc z pierwszym, także staniesz się pierwszy. Tak jak ojciec Brahma stał się pierwszym numerem, podobnie niech wszyscy ci, którzy go naśladują, także mają cel stania się pierwszym numerem. Ci, którzy podejmują inicjatywę, są numer jeden Ardżuną i każdy ma szansę przyjść jako pierwszy. Pierwszy stopień jest nieograniczony, nie jest to tylko kilku.

Hasło:
Aby stać się uosobieniem sukcesu, służ równocześnie sobie i innym.