01.12.19    Avyakt Bapdada     Polish Murli     15.03.85     Om Shanti     Madhuban


Łatwym sposobem na uwolnienie się od ciężkiej pracy jest stan bezcielesnej formy.


Z miłości do dzieci, BapDada z bycia w stanie nirwany, poza dźwiękiem, przychodzi w dźwięk. Po co? Aby dać wam, dzieci, doświadczenie stanu nirwany, poza dźwiękiem, takiego w jakim On jest, aby zabrać was do nirwany, do słodkiego domu. Stan nirwany to stan bycia wolnym od negatywnych myśli. Stan nirwany jest stanem bezcielesności. Będąc w stanie bezcielesności, stanie nirwany, wchodzicie w dźwięk w cielesne formy. Wchodząc w cielesność, macie świadomość swojej bezcielesnej formy. „Ja, bezcielesna istota, mówię dzięki cielesnemu wsparciu.” Gdy będąc w cielesnej formie macie w swojej świadomości stan bezcielesny, to jest zwane przechodzeniem z bezcielesności w słowa i działania dzięki cielesności. Oryginalna forma jest bezcielesna, a cielesna forma jest oparciem. Ta podwójna świadomość bezcielesności i cielesności (bycia bezcielesnym i posiadania ciała) jest potężna. Biorąc oparcie cielesności, nie zapominajcie bezcielesnej formy. To dlatego, że to zapominacie, musicie czynić wysiłek, by pamiętać. W ziemskim życiu automatycznie pamiętasz swoją fizyczną formę, że jesteś tym-a-tym i że w takim czasie wykonujesz takie zadanie. Zadanie zmienia się, ale twoje bycie tym-a-tym nie zmienia się ani nie zapominasz tego. W ten sam sposób niech oryginalna forma „Ja jestem bezcielesną duszą” będzie zawsze automatycznie i stale pamiętana, kiedy wykonujesz zadanie. Skoro masz tę świadomość i została ci przekazana wiedza, że jesteś bezcielesną duszą, to dzięki potędze wiedzy znasz swoją formę. Jak możesz to zapomnieć po poznaniu tego? Dzięki potędze wiedzy nie zapominasz świadomości ciała, nawet gdy próbujesz to zapomnieć. Zatem, jak możesz zapomnieć tę świadomą duszy formę? Zadaj sobie to pytanie i praktykuj to. Chodząc, poruszając się i wykonując jakieś zadanie sprawdzaj, czy to bezcielesna istota wykonuje zadanie przy wsparciu cielesnym. Wówczas automatycznie będziesz mieć stan wolny od negatywnych myśli, bezcielesny stan i stan wolny od przeszkód. Będziesz wyzwolony od tego wysiłku. Staje się to wysiłkiem, gdy ciągle o tym zapominasz. Wtedy musisz czynić starania, aby to pamiętać. Dlaczego zapominasz o tym? Czy powinieneś to zapominać? BapDada pyta: Kim jesteś? Jesteś cielesny czy bezcielesny? Jesteś bezcielesny, prawda? Będąc bezcielesnym, dlaczego o tym zapominasz? Zapominasz swoją oryginalną formę, a pamiętasz oparcie. Czy nie jesteś rozbawiony sobą z powodu tego, co robisz? Teraz jesteście rozbawieni, prawda? Zapominacie to, co jest prawdziwe, a pamiętacie to, co jest fałszywe. Czasami BapDada jest zdumiony dziećmi. Zapominacie siebie i co potem robicie? Zapominacie samych siebie i zaczynacie cierpieć. Potraficie przywołać Ojca z bezcielesności do cielesności z powodu waszej miłości. Czy nie potraficie pozostać stabilni w bezcielesnym stanie, takim samym stanie jak Ten, którego kochacie? BapDada nie może znieść widoku dzieci pracujących ciężko. Wszechmocne autorytety tak jak Ojciec i ciężka praca! Wy, wszechmocne autorytety tak jak Ojciec, jesteście panami wszystkich potęg. Jakąkolwiek potęgę przywołacie, kiedykolwiek, swoją czystą myślą, ta potęga stanie przed wami, panami. Czy taki pan, którego sługami są wszystkie potęgi, musi pracować ciężko, czy będzie rozkazywać im czystymi myślami? Co zrobi? Wy jesteście królami, prawda? Czy jesteście poddanymi? Jak zazwyczaj jest nazywane godne dziecko? Jest zwane dzieckiem-królem, prawda? Zatem, kim jesteście? Jesteście dziećmi-królami czy dziećmi, które są podległe? Jesteście duszami, które mają prawo, prawda? Dlatego potęgi i cnoty są waszymi sługami. Przywołajcie je i zjawią się przed wami. Z powodu swoich słabości ci, którzy są potężni, zostają pokonani mimo że mają potężną broń. Czy jesteście słabi? Wy jesteście odważnymi dziećmi, prawda? Co by wszyscy powiedzieli, gdyby dzieci Wszechmocnego Autorytetu były słabe? Czy to by dobrze wyglądało? Dlatego nauczcie się, jak przywoływać potęgi i rozkazywać im. Czyim rozkazom sługa jest posłuszny? Rozkazom tego, kto jest panem. Pan sam staje się sługą. Ktoś, kto musi ciężko pracować, jest sługą, prawda? Czy teraz uwolniliście się od tej ciężkiej pracy umysłu? Ciężka fizyczna praca swoim ciałem w usłudze jagji to inna sprawa. To też nie będzie wyglądać jak ciężka praca, jeśli rozumiecie znaczenie służenia jagji. Kiedy dusze w kontakcie przybywają do Madhubanu i widzą, jak jedzenie jest przygotowywane dla tak wielkiej ilości osób, a jednocześnie wszystko inne się odbywa, oni zastanawiają się, jak jesteście w stanie wykonywać taką ciężką pracę. Są naprawdę zdumieni tym, jak wykonywane jest takie duże zadanie. Jednak co myślą ci, którzy wykonują to duże zadanie? Ponieważ oni znają znaczenie służenia, dla nich to wszystko wygląda jak gra, nie wygląda jak ciężka praca. Ciężka praca zmienia swoją formę, ponieważ rozumiecie jej znaczenie i kochacie Ojca. Obecnie nadszedł czas, aby uwolnić się od ciężkiej pracy umysłu. Od miedzianego wieku pracowaliście ciężko swoimi umysłami, poszukując, będąc w desperacji i wołając. Z powodu ciężkiej pracy umysłu zwiększyła się też ciężka praca dla zarabiana pieniędzy. Co mówi dzisiaj każdy, kogo pytacie? Zarabianie pieniędzy nie jest łatwe! Z powodu ciężkiej pracy umysłu zwiększyła się ciężka praca zarabiania pieniędzy i ciało zachorowało. Dlatego jest ciężka praca we wszystkim, co się wykonuje za pomocą ciała. Jest ciężka praca umysłu i ciężka praca dla pieniędzy. Nie tylko to, obecnie ciężką pracą jest nawet spełnianie obowiązku miłości do swojej rodziny. Czasami jedna osoba dąsa się, czasami inna się dąsa, a potem trzeba spędzić dużo czasu, aby załagodzić taką sytuację, aby osoby poczuły zadowolenie. Dzisiaj coś jest twoje, a jutro już nie będzie do ciebie należeć. Zatem zmęczyliście się tą ciężką pracą we wszystkich aspektach życia, prawda? Macie zmęczone ciała, zmęczone umysły, zmęczyliście się bogactwem i związkami.

BapDada przede wszystkim kończy ciężką pracę umysłu, ponieważ nasionem jest umysł. Ciężka praca umysłu sprawia, że doświadczacie ciężkiej pracy swoim ciałem i dla zarabiania pieniędzy. Kiedy umysł nie jest w porządku, to gdy przychodzi do wykonania zadania powiesz, że nie jesteś w stanie tego zrobić danego dnia. Nie będziesz chory, ale będziesz czuć, że masz 39 stopni gorączki. Ciężka praca twojego umysłu sprawia, że pracę, którą ma wykonać ciało, odczuwasz jako ciężką. To samo dotyczy pieniędzy. Jeśli twój umysł jest trochę niezdrowy, powiesz, że musisz bardzo dużo pracować, że bardzo trudno jest zarabiać pieniądze albo że atmosfera jest zła. Jednak kiedy twój umysł jest szczęśliwy, powiesz, że nic nie jest wielką rzeczą i nic nie jest trudne. Będzie to ta sama praca, ale ciężka praca twojego umysłu sprawi, że doświadczysz również ciężkiej pracy ciałem. Słabość umysłu wnosi słabość w atmosferze. BapDada nie może znieść widoku dzieci ciężko pracujących umysłami. Ciężko pracowaliście przez 63 życia. Teraz to jedno życie jest życiem przyjemności, jest życiem miłości, życiem osiągnięcia i życiem błogosławieństw. Jest to życie przyjmowania, otrzymywania pomocy. A więc dlaczego ciężko pracujesz nawet w tym życiu? Teraz przekształć tę ciężką pracę w miłość. Zakończ ją, znając znaczenie tego.

Dzisiaj Bap i Dada prowadzili długą rozmowę pomiędzy sobą na temat takiej ciężkiej pracy dzieci. Bap i Dada uśmiechali się, widząc, co robiliście, widząc powód ciężkiej pracy umysłu, a także co robicie. Tworzycie wszelkiego rodzaju dzieci, upośledzone dzieci, które czasami nie mają twarzy, czasami nogi, czasami ręki. Tworzycie potomstwo bezużyteczności, a potem, ponieważ stworzyliście to stworzenie, co robicie? Musicie ciężko pracować, aby je utrzymywać. Ponieważ tworzycie takie stworzenie, musicie pracować o wiele ciężej i wtedy męczycie się, a także zniechęcacie. Wtedy czujecie, że jest to bardzo trudne. „To jest bardzo dobre, ale bardzo trudne.” Nie chcesz odpuścić i nie chcesz frunąć. Zatem, co trzeba będzie zrobić? Będziesz musiał iść pieszo, a chodzenie pieszo z całą pewnością wymaga wysiłku. Przestań teraz tworzyć słabe stworzenie i zostaniesz wyzwolony od ciężkiej pracy umysłu. Jakie zabawiające rzeczy wtedy mówicie? Ojciec pyta, dlaczego tworzysz takie stworzenie. Ty mówisz to samo, co mówią dzisiejsi ludzie: Co mogę zrobić, jeżeli Bóg to daje? Obwiniacie o wszystko Boga. Co mówisz na temat tego bezużytecznego stworzenia? „Ja nie chciałem tego, ale Maja przyszła. Nie chcę tego, ale to się wydarza.” Stańcie się panami, dziećmi Wszechmocnego Autorytetu. Stańcie się królami. „Słabi” tzn. podlegli poddani. „Pan” tzn. potężny król. Bądź panem i przywołuj. Siedź na wzniosłym tronie swojego oryginalnego stanu. Siedź na tronie i przywołaj potęgi, swoje sługi. Rozkazuj im! Wtedy nie będzie możliwe, aby twoi słudzy nie wykonywali twoich rozkazów. Wtedy nie powiesz „Co mogę zrobić? Ponieważ nie mam potęgi tolerowania, muszę ciężko pracować.” „To się wydarzyło, ponieważ brakowało mi potęgi przystosowania.” Jeśli twoi słudzy nie są użyteczni dla ciebie, kiedy ich potrzebujesz, to jakiego rodzaju sługami oni są? Co się dzieje, jeśli twoi słudzy przybywają po wykonaniu zadania? Kiedy ty przywiązujesz wagę do czasu, wtedy, wiedząc, jak ważny jest czas, twoi słudzy też będą obecni we właściwym czasie. Jeśli jakaś potęga lub cnota nie wyłania się we właściwym czasie, jest to dowód, że pan nie zna znaczenia czasu. Zatem, co powinniście zrobić? Czy lepiej jest siedzieć na tronie, czy lepiej jest ciężko pracować? Teraz nie ma potrzeby, by przeznaczać na to czas. Czy podoba ci się ciężka praca, czy podoba ci się bycie panem? Co wolisz? Zostało wam powiedziane, że w tym celu po prostu stale praktykujcie: „Ja, bezcielesny, wykonuję to zadanie dzięki cielesnemu oparciu.” Stań się karawanharem i spraw, aby to wydarzyło się poprzez twoje narządy fizyczne. Jeżeli utrzymujesz w swojej świadomości swoją prawdziwą, bezcielesną formę, to cnoty i potęgi prawdziwej formy automatycznie się wynurzą. Jaka jest twoja forma, takie cnoty i potęgi tej formy automatycznie zaczną działać. Kiedy kumari staje się matką, wówczas, w formie matki, cnoty i potęgi takie jak służenie, wyrzeczenie, miłość i niestrudzoność wyłaniają się automatycznie. Dzięki pamiętaniu twojej wiecznej i niezniszczalnej formy, te cnoty i potęgi automatycznie się wyłonią. Forma automatycznie tworzy świadomość i stan. Czy rozumiecie, co macie robić? Usuńcie ze swojego życia słowa „ciężka praca”. Uważacie coś za trudne, ponieważ musicie ciężko pracować. Kiedy ciężka praca kończy się, automatycznie skończy się słowo „trudne”. Aćća.

Tym, którzy stale zmieniają trudne rzeczy w łatwe; tym, którzy zmieniają ciężką pracę w miłość; tym, którzy poprzez świadomość swojej oryginalnej formy doświadczają swoich wzniosłych potęg i cnót; tym, którzy zawsze dają Ojcu odpowiedź miłości; tym, którzy stają się równi Ojcu; tym, którzy zawsze znajdują się na wzniosłym tronie wzniosłej świadomości i jako panowie wykonują zadanie poprzez swoje sługi; takim dzieciom-królom, dzieciom-mistrzom, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada spotyka się osobiście z podwójnymi cudzoziemcami, braćmi i siostrami:
Służenie umożliwia wam doświadczanie towarzystwa Ojca. Służyć, tzn. stale przebywać w towarzystwie Ojca. Czy jesteście w cielesnej formie, czy w subtelnej formie, Ojciec jest zawsze z dziećmi, które służą. Karawanhar sprawia, że to robicie. Ten, który sprawia, że każdy się porusza, sprawia, że wy się poruszacie, i co robicie? Stajecie się instrumentami i gracie w grę. Macie takie doświadczenie, prawda? Jesteście takimi sługami, którzy biorą prawo do sukcesu, prawda? Sukces jest waszym wrodzonym prawem. Sukces stale daje wam doświadczenie bycia wielką, dobroczynną duszą. Ci, którzy mają stać się wielkimi, dobroczynnymi duszami, otrzymują podźwignięcie błogosławieństw od każdego. Aćća.

Teraz nadejdzie taki dzień, kiedy z ust każdego wyłoni się pieśń „Jest tylko Jeden, to jest Jedyny”. Tylko ta rola w dramacie wciąż pozostaje. Jak tylko się to wydarzy, nastąpi zakończenie. Obecnie macie przybliżyć tę rolę. Dać to doświadczenie jest specjalnym sposobem na przyciągnięcie innych. Stale dawajcie im wiedzę i dawajcie im doświadczenie. Oni nie zadowalają się tylko słuchaniem wiedzy, a więc gdy słuchają wiedzy, również wciąż dawajcie im doświadczenie. Wtedy zrozumieją znaczenie wiedzy i dzięki swojemu osiągnięciu poczują też zapał i entuzjazm. Wykłady ludzi są jedynie napełnione wiedzą. Niech wasze wykłady nie będą tylko wypełnione wiedzą, ale niech również mają autorytet doświadczenia. Mówiąc z autorytetem doświadczenia, stale dawajcie im doświadczenie. Na przykład, ci, którzy są dobrymi mówcami, potrafią sprawić, że ludzie płaczą albo śmieją się, gdy oni mówią. W ciszy, wprowadzają ich w ciszę. Czynią atmosferę sali taką jak to, o czym mówią. To jest tylko chwilowe. Skoro oni potrafią to zrobić, to czego wy, wszechmocne autorytety tak jak Ojciec, nie możecie osiągnąć? Kiedy mówicie „spokój”, niech będzie atmosfera spokoju. Kiedy powiecie „błogość”, niech będzie atmosfera błogości. Wykłady, które dadzą takie doświadczenie, zawieszą flagę ujawnienia. Oni muszą zobaczyć jakąś specjalność. Aćća. Czas automatycznie napełnia was potęgami. To jest już osiągnięte, macie tylko to powtórzyć. Aćća.

BapDada spotyka się z Dadi Janki przed odejściem:
Jesteś szczęśliwa, widząc to wszystko. Szczególnie ukochane dzieci mają najwięcej szczęścia ze wszystkich, prawda? Ci, którzy stale przemieszczają się na falach oceanu szczęścia – oceanu szczęścia i oceanu wszystkich osiągnięć – również stale umożliwiają innym poruszanie się na falach tych oceanów. Co ty robisz przez cały dzień? Co ludzie robią z kimś, kto nie wie, jak kąpać się w oceanie? Trzymają go za ręce i kąpią go, prawda? To jest praca, którą ty wykonujesz – poruszasz się na falach szczęścia, falach radości… stale to robisz, prawda? Znalazłaś dobrą pracę, którą jesteś zajęta. Jak bardzo zajęta jesteś? Czy masz czas? Jesteś zawsze tym zajęta. Zatem, gdy inni cię widzą, oni również cię naśladują. Po prostu pamiętanie i usługa, nic innego nie jest widoczne. Twój intelekt automatycznie podąża do pamiętania i usługi, nigdzie indziej. Nie musisz sprawiać, że twój intelekt pracuje, on działa automatycznie. O kimś takim mówi się, że jest to ktoś, kto czegoś się nauczył, ucząc innych. Dostałaś dobre zajęcie. Ojciec odszedł, uczyniwszy cię mądrą, prawda? Nie odszedł, uczyniwszy cię zaledwie jakąś. Odszedł, uczyniwszy cię mądrą i dawszy ci miejsce. Zawsze masz Jego towarzystwo, ale On uczynił cię instrumentem. Uczynił cię mądrą i dał ci miejsce. System dawania miejsca rozpoczął się tutaj. Ojciec udał się dalej, po tym, jak dał ci tron usługi i miejsce usługi. Teraz On obserwuje jako niezależny Obserwator, jak dzieci wychodzą przed wszystkich. Masz Jego towarzystwo i On jest też Obserwatorem. Odgrywa obie role. W cielesnej formie nazywany jest niezależnym Obserwatorem, a w formie awjakt Towarzyszem. Odgrywa obie role. Aćća.

Błogosławieństwo:
Bądź ciągle szczęśliwy i zasługuj na błogosławieństwa, mając w każdym oddechu równowagę pamiętania i służenia.

Tak jak zwracacie uwagę, by utrzymywać swoje łącze pamiętania zawsze połączone, w taki sam sposób niech łącze usługi również będzie połączone. Niech będzie pamiętanie i usługa w każdym oddechu. To jest znane jako utrzymywanie równowagi. Dzięki tej równowadze wciąż będziesz doświadczać błogosławieństw i wynurzy się w twoim sercu dźwięk, że jesteś utrzymywany błogosławieństwami. Staniesz się wolny od konieczności ciężkiej pracy albo walki. Staniesz się wolny od pytań „Co? Dlaczego? Jak?” i zawsze będziesz szczęśliwy. Wtedy doświadczysz, że sukces jest twoim wrodzonym prawem.

Hasło:
Aby uzyskać nagrodę od Ojca, musisz mieć ze sobą świadectwo, że ty sam i twoi towarzysze jesteście wolni od przeszkód.