02.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, mieć szacunek do śrimatu Ojca oznacza nigdy nie opuszczać murli; przestrzegać wszystkich wskazówek.

Pytanie:
Dzieci, co powinnyście odpowiadać z upojeniem, gdy jesteście pytane, czy jesteście szczęśliwe i zadowolone,?

Odpowiedź:
Mówcie im: Poszukiwałem Tego, który mieszka ponad tym światem w pierwiastku Brahm. Teraz, gdy Go znalazłem, czego jeszcze mógłbym chcieć? Osiągnąłem to, co chciałem. Wy, dzieci Boga teraz nie zajmujecie się niczym innym. Ojciec sprawił, że należycie do Niego i zakłada na wasze głowy korony. Dlatego, o co mielibyście się niepokoić?

Om śanti.
Ojciec mówi, że w waszych intelektach dzieci, z całą pewnością powinno być to, że Baba jest Ojcem, Nauczycielem i Najwyższym Przewodnikiem. Na pewno musicie o tym pamiętać. Nikt inny nie może was uczyć tego pamiętania. Tylko Ojciec przychodzi w każdym cyklu i uczy was tego. Tylko On jest Oceanem Wiedzy i Oczyścicielem. On jest Ojcem, Nauczycielem i Przewodnikiem. Teraz, gdy otrzymaliście trzecie oko wiedzy, rozumiecie to. Pomimo że wy, dzieci rozumiecie to, niektórzy zapominają Ojca, a więc, jak oni mogliby pamiętać Nauczyciela lub Przewodnika? Maja jest tak potężna, że pomimo iż znasz chwałę Jego trzech form, ona sprawia, że zapominasz je wszystkie. Ona jest takim wszechmocnym autorytetem. Dzieci także piszą: Baba, zapominamy! Maja jest tak potężna! Zgodnie ze sztuką życia to jest bardzo łatwe. Dzieci rozumiecie, że nigdy nie może istnieć ktoś taki, jak On. On jest Ojcem, Nauczycielem i Prawdziwym Przewodnikiem. On naprawdę jest taki, to nie jest żadna bajka. Powinieneś mieć w sobie to zrozumienie, jednak Maja sprawia, że zapominasz.Niektórzy mówią, że zostali pokonani, a więc jak oni mogliby gromadzić multimiliony na każdym kroku? Bóstwa są pokazywane z symbolem lotosu. Tego symbolu nie można dać każdemu. Tej nauki uczy Bóg, a nie żadna ludzka istota. Tej nauki nigdy nie mogą uczyć ludzkie istoty. Pomimo, że bóstwa są chwalone, tylko jeden Ojciec jest Najwyższy ze Wszystkich. Jak mogłaby istnieć ich oddzielna chwała, skoro one dzisiaj mają „ośli wózek” („donkeyship”), a jutro będą mieć królestwo? Wy teraz czynicie starania, aby stać się takimi jak oni (Lakszmi i Narajan). Wiecie, że wielu nie zdało w swoich wysiłkach. Tylko ci, którzy zdali w poprzednim cyklu, uczą się teraz. Tak naprawdę, ta wiedza jest bardzo łatwa, ale Maja sprawia, że zapominacie ją. Ojciec mówi: Piszcie swoje dzienniki. Jednak nie potraficie tego robić. Jak długi czas siedzisz i piszesz dziennik? Gdy siadasz, by pisać dziennik, to musisz sprawdzać, czy przebywałeś w pamiętaniu przez dwie godziny. Potem, można zobaczyć czy w praktyce stosujesz śrimat Ojca. Ojciec rozumie, że być może takie biedne, bezradne dzieci wstydzą się! W przeciwnym razie śrimat byłby stosowany w praktyce. Jednak z wielką trudnością 2% prowadzi dzienniki. Dzieci nie szanują na tyle śrimatu. Nawet, pomimo że otrzymują murli, nie studiują. Ich serca niewątpliwie muszą się kurczyć, ponieważ Baba faktycznie mówi prawdę. Jeżeli ja nie studiuję murli, to, co mogę wyjaśnić innym? (Pielgrzymka pamiętania). Om śanti. Duchowy Ojciec wyjaśnia duchowym dzieciom. Dzieci rozumiecie, że naprawdę jesteśmy duszami i uczy nas Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Co jeszcze On mówi? Pamiętaj Mnie i staniesz się panem nieba! W tym zawarty jest Ojciec, nauka i Nauczyciel. Nawet Dawca Zbawienia jest w tym zawarty. Cała wiedza jest zawarta w paru słowach. Wy przychodzicie tutaj, by ją sobie powtarzać. Tylko, dlatego że sami mówicie, iż zapominacie, Ojciec to wyjaśnia. To dlatego przychodzicie tutaj i powtarzacie to. Ale nawet, pomimo że niektórzy mieszkają tutaj, nie potrafią powtarzać. Nie ma tego w ich fortunie! Ojciec inspiruje was do robienia wysiłku. Tylko jeden Ojciec inspiruje was do robienia wysiłku. W tym nie może być żadnego faworyzowania, ani też nie ma żadnego specjalnego studiowania. Na ziemskich studiach oni wynajmują nauczyciela, aby dawał prywatne lekcje. Ten Nauczyciel uczy wszystkich tego samego, by stworzyć ich fortunę. W jakim stopniu Nauczyciel mógłby uczyć każdego prywatnie? Jest tak dużo dzieci! Na ziemskich studiach niektórzy studenci są dziećmi ważnych ludzi i są uczeni prywatnie. Ich nauczyciel może zrozumieć, że ktoś jest tępym studentem, dlatego pomaga mu zdobyć stypendium. Ten Ojciec tego nie robi. On uczy każdego tak samo. Inni nauczyciele inspirują was do szczególnych starań. Ten nie prosi żadnej osoby, by czyniła jakieś specjalne starania. Jeżeli komuś specjalnie się pomaga w wysiłkach, to oznacza, że ten nauczyciel ma specjalne miłosierdzie dla niego, chociaż nauczycielowi można zapłacić, by przeznaczył specjalny czas na uczenie tego ucznia, poprzez co mógłby on stać się mądrzejszy. Tutaj nie ma żadnej kwestii dodatkowej nauki. Nie ma takiej kwestii. On daje wam tylko jedną wielką mantrę „manmanabhaw”. Rozumiecie, co wydarza się dzięki pamiętaniu. Rozumiecie, że Ojciec jest Oczyścicielem. Wiecie, że pamiętając Go, staniecie się czyści. Dzieci, wy teraz posiadacie wiedzę. Im więcej pamiętacie, tym czystsi się staniecie. Im mniej pamiętacie, tym mniej czyści będziecie. Dzieci, to wszystko zależy od waszych wysiłków. Mamy się stać Lakszmi i Narajanem poprzez pamiętanie nieograniczonego Ojca. Każdy zna ich chwałę. Mówi się: Jesteście dobroczynnymi duszami, a my jesteśmy grzesznymi duszami. Tak dużo świątyń zostało zbudowanych dla nich. Po co ludzie tam chodzą? Nie ma żadnej korzyści w przelotnym spojrzeniu. Gdy (ludzie) widzą, że inni idą do świątyń, oni także idą. Oni po prostu idą, aby mieć wgląd. Niektórzy mówią: Ten i ten idzie na pielgrzymkę, a więc ja też chcę pójść. Co dzięki temu się wydarzy? W ogóle nic! Wy, dzieci także chodziłyście na pielgrzymki. Tak, jak świętuje się wszelkie święta, tak samo pielgrzymkę uważa się za święto. Wy teraz uważacie za święto pielgrzymkę pamiętania. Wy przebywacie na pielgrzymce pamiętania. Jest tylko jedno słowo „manmanabhaw”! Ta wasza pielgrzymka jest wieczna. Oni także mówią, że wiecznie chodzili na pielgrzymki. Jednak wy posiadacie wiedzę i mówicie im, że chodzicie na tę pielgrzymkę w każdym cyklu. Tylko Ojciec uczy tej pielgrzymki gdy przychodzi.Oni życie po życiu udają się na pielgrzymki do 4 głównych miejsc. Nieograniczony Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i staniesz się czysty! Nikt inny nie może powiedzieć, że możecie stać się czyści dzięki pielgrzymce. Gdy ludzie idą na pielgrzymkę, żyją w czystości. Obecnie wszystko jest tak brudne! Oni nie żyją w czystości. Nikt nie wie o tej duchowej pielgrzymce. Ojciec teraz powiedział wam, że ta pielgrzymka jest jedyną prawdziwą pielgrzymką. Tamci ludzie udają się na pielgrzymkę, a potem, gdy wracają, stają się tacy sami, jak byli. Oni stale chodzą we wszystkie strony. Tak, jak Vasco de Gama podróżował dookoła całego świata, tak samo oni wszędzie chodzą. Jest taka piosenka: Udaliśmy się wszędzie, jednak cały czas jesteśmy bardzo daleko od Ciebie. Nikt na ścieżce czczenia nie może umożliwić wam dotarcia do Boga. Nikt nie znalazł Boga. Oni pozostali daleko od Boga. Chodzą na pielgrzymki, a potem, gdy wracają do swoich domów, są złapani w pięć występków. Wszystkie tamte pielgrzymki są fałszywe.Dzieci, teraz rozumiecie, że gdy przychodzi Ojciec, to jest najwznioślejszy zbieżny wiek. Nadejdzie dzień, w którym każdy dowie się, że Ojciec przyszedł. Mówi się: Ostatecznie zdobywacie Boga. Ale, w jaki sposób? Tego nikt nie wie. Najsłodsze dzieci, rozumiecie, że ponownie czynicie Bharat niebem poprzez stosowanie śrimatu. Wy tylko wspominacie nazwę Bharat. W tamtym czasie nie było żadnych innych religii. Cały świat staje się czysty. Teraz jest niezliczona liczba religii. Ojciec przychodzi i przekazuje wam wiedzę o całym drzewie. On wam o tym przypomina. Byliście bóstwami, potem staliście się wojownikami, potem kupcami, a potem siudrami. Teraz staliście się braminami. Ojciec w tak łatwy sposób wam wyjaśnia znaczenie „hum so” (jestem tym, kim byłem). „Om” tzn. „ja dusza” i to ja dusza przechodzę wokół cyklu. Oni uważają, że „ja dusza” oznacza Najwyższą Duszę, a Najwyższa Dusza oznacza duszę. Nikt z nich nie zna dokładnego znaczenia „hum so”. Ojciec mówi: Stale pamiętajcie tę mantrę! Jeżeli nie macie cyklu w swoich intelektach, to jak możecie stać się władcami globu? My, dusze, teraz stałyśmy się braminami, a potem staniemy się bóstwami. Możecie zapytać o to każdego i nikt nie będzie mógł wam tego powiedzieć. Oni nawet nie rozumieją znaczenia 84 wcieleń. Zostało zapamiętane stwierdzenie: Rozkwit i upadek Bharatu. Dobrze! Dzieci, teraz rozumiecie wszystko odnośnie stanów satopradhan, sato, radżo i tamo, dynastii słońca, dynastii księżyca, dynastii kupców. Tylko Ojciec, który jest Nasionem jest zwany Oceanem Wiedzy. On nie wchodzi do cyklu. To nie jest tak, że my dusze stajemy się Najwyższymi Duszami. Nie! Ojciec czyni nas równymi Sobie w wiedzy. On nie czyni nas Bogami takimi, jak On. Te aspekty trzeba bardzo jasno zrozumieć, ponieważ tylko wtedy będziecie mogli obracać cyklem w swoich intelektach. To jest zwane dyskiem samorealizacji. Używając swoich intelektów, potraficie zrozumieć, jak wchodzicie w cykl 84 wcieleń. Wszystko jest w tym zawarte. Zawarty jest w tym również czas, klany i dynastie. Dzieci, powinnyście mieć całą tę wiedzę w swoich intelektach. Tylko poprzez wiedzę otrzymujecie wysoką pozycję. Gdy macie wiedzę, możecie ją również dawać innym. Tutaj nie musicie zdawać żadnych pisemnych egzaminów. W innych szkołach arkusz egzaminacyjny otrzymują z zagranicy. Wyniki tych, którzy studiują zagranicą są ogłaszane dla nich zagranicą. Tam także oni muszą mieć jakiegoś ważnego ministra edukacji, aby egzaminy były sprawdzone. Kto sprawdza wasze egzaminy? Wy sami to robicie. Możesz uczynić siebie kimkolwiek chcesz. Czyniąc wysiłek możesz osiągnąć od Ojca pozycję jaką chcesz. Dzieci, na wystawach pytacie ludzi: Kim staniesz się, bóstwem, prawnikiem, czy jeszcze kimś innym? Zgodnie ze stopniem w jakim pamiętasz Ojca i służysz, otrzymasz owoc tego. Ci, którzy bardzo dobrze pamiętają Ojca, mogą także zrozumieć, że muszą służyć. Trzeba stworzyć poddanych. Królestwo jest zakładane, a więc w królestwie potrzebni są wszelkiego rodzaju ludzie. Tam nie ma żadnych doradców. Tylko ci, którzy mają mniej mądrości potrzebują doradców. Tam nie potrzebujesz żadnej rady. Niektórzy przychodzą, by zapytać Babę o Jego radę. Oni pytają o radę odnośnie pospolitych aspektów, np.: Co powinniśmy zrobić z naszymi pieniędzmi? W jaki sposób powinniśmy dalej prowadzić swój biznes? Baba mówi: Nie przedstawiajcie takich ziemskich spraw Ojcu. On czasami wspiera niektóre dzieci, tak by nie straciły nadziei. To nie jest Moje zadanie. Moim zadaniem jest Boży biznes pokazywania wam ścieżki w jaki sposób możecie stać się panami świata. Wy otrzymujecie śrimat, podczas gdy wszystkie pozostałe to są diabelskie wskazówki. W złotym wieku są wzniosłe wskazówki, w żelaznym wieku są diabelskie wskazówki. Tamta ziemia jest ziemią szczęścia. Tam nie będzie potrzeby, by pytać: Czy jesteś szczęśliwy i zadowolony? Czy jesteś zdrowy? Takie pytania tam nie istnieją. Takie pytania są zadawane tutaj, np.: Nie masz żadnych trudności, prawda? Czy jesteś szczęśliwy i zadowolony? W tym jest zawartych dużo rzeczy. Tam nie ma cierpienia, tak żebyście musieli zadawać takie pytania. Ten świat jest światem cierpienia. W rzeczywistości nikt nie powinien zadawać wam takich pytań. Pomimo, że Maja was powala, wy znaleźliście Ojca. Powinniście odpowiadać: Dlaczego pytasz o moje szczęście? My jesteśmy dziećmi Boga, a więc dlaczego mielibyście nas pytać o nasze szczęście? Poszukiwałem Tego, który mieszka ponad, w pierwiastku brahm. Teraz, gdy znalazłem Go, o co jeszcze miałbym się troszczyć? Zawsze pamiętajcie, czyimi dziećmi jesteście! Wasze intelekty mają tę wiedzę, że gdy staniecie się czyści, zacznie się wojna. Gdy was ktoś pyta: Czy jesteście szczęśliwi i zadowoleni? Odpowiadajcie mu: Zawsze jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni. Nawet pomimo że jesteś chory, to i tak przebywasz w pamiętaniu Ojca. Wy, teraz w tym świecie jesteście nawet bardziej szczęśliwi i zadowoleni niż w złotym wieku. Skoro znalazłeś Ojca, który czyni cię tak godnym i daje ci zwierzchnictwo nad niebem, dlaczego miałbyś mieć jakieś troski? Jakie troski mogłyby mieć dzieci Boga? Nawet tam bóstwa nie mają żadnych trosk. Dlatego, jeśli Bóg jest wyższy niż bóstwa, to jak dzieci Boga mogą mieć jakieś troski? Uczy nas Baba! On jest naszym Nauczycielem i Satguru. Baba umieszcza korony na naszych głowach. Stajemy się ukoronowani. Wiecie, jak otrzymujecie koronę świata. To nie Ojciec zakłada wam tę koronę. Wiecie, że w złotym wieku ojciec zakłada koronę na głowę swojego syna, który, po angielsku jest zwany koronowanym księciem. W tym świecie, jeżeli ojciec nie założy korony na głowę swojego syna, to syn niecierpliwie czeka, żeby jego ojciec umarł, aby mógł otrzymać koronę. On z księcia chce stać się cesarzem. Takie aspekty tam nie istnieją. Tam, zgodnie z systemem, ojciec zakłada koronę na głowę swojego syna i odsuwa się w swoim czasie. Tam nie ma nawet żadnych rozmów o stanie emerytury. On buduje pałace dla swoich dzieci i spełnia wszystkie ich pragnienia. Możecie zrozumieć, że w złotym wieku panuje tylko szczęście. Otrzymacie wszelkie szczęście w praktyce, w rzeczywistości, gdy tam pójdziecie. Tylko wy rozumiecie, co będzie istniało w niebie. Dokąd pójdziesz, gdy pozostawisz swoje ciało? Ojciec teraz uczy was w praktyczny sposób. Wiecie, że naprawdę pójdziecie do nieba! Oni mówią, że idą do nieba, ale nie wiedzą, co to jest niebo. Życie po życiu słuchaliście aspektów opartych na niewiedzy. Ojciec teraz mówi wam prawdę. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. By być stale szczęśliwym i zadowolonym, przebywaj w pamiętaniu Ojca. Sam załóż sobie koronę królestwa poprzez uczenie się.

2. Służ Bharatowi, by uczynić go niebem poprzez stosowanie śrimatu. Stale szanuj śrimat.

Błogosławieństwo:
Bądź duszą, która wykonuje podwójną usługę i widzi praktyczny dowód potęgi umysłu przez połączenie i związek z BapDadą.

Tak jak możecie dostrzec praktyczny dowód potęgi umysłu i potęgi czynów, podobnie aby zobaczyć praktyczny dowód najpotężniejszej potęgi ciszy, niech będzie stale jasne połączenie i związek z BapDadą. To nazywa się potęgą jogi. Dusze z taką potęgą jogi, mogą dawać duszom będącym daleko, fizyczne doświadczenie, że osobiście są przed nimi. One mogą przywoływać dusze i przekształcać je. To jest subtelna usługa i w tym celu zwiększcie potęgę koncentracji.

Hasło:
Tylko ci, którzy używają wszystkich swoich skarbów w wartościowy sposób, są duszami wielkimi dawcami.


Uwaga: styczeń jest miesiącem pamiętania słodkiego sakar Baby. Aby stać się potężnymi, szczególnie macie stać się wewnętrznie skupieni (introwertyczni) i doświadczać boskich działalności subtelnych potęg. Utrzymuj swój stan awjekt przez cały miesiąc. Zachowaj ciszę umysłu i ust.