02.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście Radż Risi. Ojciec uczy was, abyście wyrzekły się całego starego świata. Dzięki temu będziecie mogły uzyskać królewską pozycję.

Pytanie:
Dlaczego żaden z czynów wykonywanych obecnie przez ludzkie istoty nie może być neutralny?

Odpowiedź:
Ponieważ na całym świecie jest królestwo Mai. Pięć występków weszło w każdego i dlatego czyny, które oni wykonują są grzeszne. Maja nie istnieje w złotym wieku, a więc czyny wykonywane tam przez ludzkie istoty są neutralne.

Pytanie:
Które dzieci otrzymują bardzo dobrą nagrodę?

Odpowiedź:
Otrzymują bardzo dobrą nagrodę te dzieci,które stają się czyste w oparciu o śrimat i stają się laską dla ślepych, te, które nigdy nie wchodzą pod wpływ pięciu występków i nie zniesławiają nazwy klanu. Paszporty tych, które stale są pokonywane przez Maję, są anulowane.

Piosenka:
Pokłony Śiwie.

Om śanti.
Najwyższym ze wszystkich jest Bóg, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. On jest Stwórcą. Najpierw stwarza Brahmę, Wisznu i Śankara. Potem, gdy wy schodzicie do lądu nieśmiertelności, jest królestwo Lakszmi i Narajana. Jest to królestwo dynastii słońca, nie dynastii księżyca. Kto to wyjaśnia? Ocean Wiedzy. Ludzkie istoty nigdy nie mogą wyjaśniać tego innym ludzkim istotom. Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich. On jest Tym, którego ludzie Bharatu nazywają Matką i Ojcem. Dlatego Matka i Ojciec niewątpliwie potrzebni są w praktyczny sposób. Zostało to zapamiętane, a więc On musiał z pewnością być tym w określonym czasie. Przede wszystkim, jest Najwyższy ze wszystkich, bezcielesny Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. W każdym jest dusza. Dusza, będąc w ciele, jest albo szczęśliwa, albo nieszczęśliwa. Te kwestie należy zrozumieć. To nie są wymyślone historie. Wszystko, co opowiadają guru to wymyślone historie. Obecnie Bharat jest piekłem. W złotym wieku zostanie nazwany niebem. Lakszmi i Narajan władali tam. Każdy tam był bardzo fortunny, nikt nie był tam nieszczęśliwy. Nie było cierpienia ani chorób. Ten świat jest światem grzesznych dusz. Ludzie Bharatu byli mieszkańcami nieba. Było to królestwo Lakszmi i Narajana. Każdy wierzy w Krisznę. Popatrzcie, dali mu dwa globy. Dusza Kriszny mówi: Teraz odkopuję piekło, a w moich rękach jest niebo. Wcześniej był ląd Kriszny. Teraz jest ląd Kansy (diabła). Dotyczy to także Kriszny. Jest to jego ostatnie 84 życie, ale Kriszna nie ma teraz takiej postaci. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia. Ojciec przychodzi i czyni Bharat niebem. Ojciec przyszedł teraz, by ponownie uczynić piekło niebem. Jest to stary świat. Świat, który był nowy teraz stał się stary. Budynki stale z nowych stają się stare. Na końcu stają się gotowe do rozbiórki. Ojciec mówi: Dzieci, uczę was radża jogi, aby uczynić was mieszkańcami nieba. Jesteście Radż Risi. Wyrzekacie się występków, aby wziąć królestwo. Tamci sannjasini wyrzekają się swojego domu i odchodzą do dżungli. Jednak, cały czas pozostają w starym świecie. Nieograniczony Ojciec inspiruje was, byście wyrzekli się piekła dając wam wizję nieba. Ojciec mówi: Przyszedłem, aby zabrać was wszystkich z powrotem. Ojciec mówi wam wszystkim, że nie znaliście swoich żyć. Pewne jest, że jakie czyny ludzie wykonują, dobre albo złe, biorą wcielenie zgodnie z tymi sanskarami. Niektórzy stają się bogaci, niektórzy biedni, niektórzy chorują, a inni są zdrowi. Takie są ich konta karmiczne poprzedniego życia. Ci, którzy są zdrowi, niewątpliwie musieli wybudować szpital itp. w swoim poprzednim życiu. Ci, którzy dają dużo darów i wykonują dużo charytatywności, stają się bogaci. Jakie czyny ludzkie istoty wykonują w piekle, na pewno są grzeszne, ponieważ pięć występków jest w każdym. Obecnie sannjasini przyjmują czystość i przestają popełniać grzechy. Pomimo że idą i żyją w dżungli, ich czyny nie stają się neutralne. Ojciec wyjaśnia: Obecnie jest królestwo Mai. Dlatego czyny, jakie ludzkie istoty wykonują, są grzeszne. W złotym i srebrnym wieku Maja nie istnieje; dlatego ludzkie czyny nigdy nie stają się grzeszne i dlatego tam nie ma cierpienia. Obecnie najpierw są łańcuchy Rawana, a potem są łańcuchy ścieżki czczenia. Potykaliście się w każdym życiu. Ojciec mówi: Powiedziałem wam też wcześniej, że nie możecie spotkać Mnie wykonując pokutę albo intensywną medytację itp. Przychodzę tylko gdy jest koniec ścieżki czczenia. Czczenie zaczyna się w wieku miedzianym. Gdy ludzie doświadczają cierpienia, pamiętają Boga. W złotym i srebrnym wieku każdy jest stukrotnie fortunny, natomiast tutaj wszyscy są nieszczęśliwi, cały czas płaczą i lamentują, cały czas jest przedwczesna śmierć. Ojciec mówi: Przychodzę, gdy piekło musi zmienić się w niebo. Bharat jest starożytnym lądem. Ci, którzy przychodzą na początku muszą pozostać do końca. Cykl 84 żyć jest pamiętany. Trimurti, które tworzy rząd powinno obejmować Brahmę, Wisznu i Śankara, ale zamiast tego oni przedstawili lwa. Nie ma wizerunku Ojca, Stwórcy, ale oni umieścili poniżej obraz cyklu. Myślą, że jest to obracające się koło, ale faktycznie jest to cykl sztuki życia. Nadali temu nazwę „Koło wolne od cierpienia”. Teraz, gdy poznajecie ten cykl, jesteście uwalniani od cierpienia. W rzeczywistości jest to właściwe, ale oni wszystko odwrócili do góry nogami. Gdy pamiętacie cykl 84 żyć, stajecie się władcami globu na 21 żyć. Ten Dada kończy swoje 84 życie. Jest to ostatnie wcielenie Kriszny. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia mu. W rzeczywistości jest to ostatnie życie was wszystkich. Ludzie Bharatu, którzy należeli do religii bóstw, doświadczyli wszystkich 84 wcieleń. Cykl każdego zbliża się teraz do końca. Wasze ciała stały się brudne. Ten świat jest bardzo brudny i dlatego jesteście inspirowani, aby się go wyrzec. Nie powinniście przywiązywać swojego serca do tego cmentarza. Przywiąż swoje serce do Ojca i swojego dziedzictwa. Wy, dusze jesteście niezniszczalne, a wasze ciała są zniszczalne. Teraz pamiętaj Mnie i twoje ostatnie myśli poprowadzą cię do twojego celu. Zostało zapamiętane, że ci, którzy na końcu pamiętają swoją żonę, biorą zgodną z tym pozycję. Ojciec mówi: Obecnie, ci, którzy pamiętają Śiw Babę, na końcu mogą osiągnąć pozycję Narajana. W złotym wieku otrzymujecie pozycję Narajana. Nikt oprócz Ojca nie umożliwia wam otrzymania tej pozycji. Ta szkoła jest dla zmiany ludzkich istot w bóstwa. Ten, który uczy jest Ojcem, którego chwałę słyszeliście: Pokłony Śiwie. Wiecie, że staliście się Jego dziećmi i teraz zdobywacie swoje dziedzictwo. Nie przestrzegacie dłużej wskazówek ludzkich istot. Przez przestrzeganie wskazówek ludzkich istot wszyscy stali się mieszkańcami piekła. Wszystkie pisma są pamiętane i tworzone przez ludzkie istoty. Cały Bharat stał się teraz zepsuty co do swojej religii i czynów. Bóstwa były czyste. Ojciec teraz mówi: Jeśli pragniesz stać się stukrotnie fortunny, stań się czysty. Obiecaj Babie, że niewątpliwie staniesz się czysty i weźmiesz swoje pełne dziedzictwo od Niego. Ten stary, nieczysty świat musi się skończyć. Jest tyle walk i bitew. Jest bardzo dużo gniewu. Ludzie stworzyli wielkie bomby. Mają dużo gniewu i chciwości. Niektóre dzieci miały wizję tego jak Kriszna wyłonił się z pałacu łona. Tutaj łono jest więzieniem i gdy tylko jesteście uwalniani, Maja sprawia, że grzeszycie. Tam, gdy dziecko wyłania się z pałacu łona, wszędzie jest światło. Ono żyje w wielkim komforcie. Gdy wyłania się z łona, pokojówki biorą je i wszędzie zaczynają grać dzwonki szczęścia. Jest wielka różnica pomiędzy tym a tamtym miejscem! Dzieci, zostały wam wyjaśnione trzy światy. Dusze przychodzą z rejonu spokoju. Dusza jest jak gwiazda i przebywa w środku czoła. Niezniszczalne nagranie 84 wcieleń jest w duszy. Sztuka życia nigdy nie jest niszczona i niczyja rola nie może być zmieniona. Jest to niezwykłe! Rola 84 wcieleń jest dokładnie zapisana w małej duszy. Nigdy nie staje się stara; stale jest nowa. Dusza ponownie zaczyna swoją identyczną rolę. Dzieci, obecnie nie powiecie: Dusza jest Najwyższą Duszą. Ojciec wyjaśnia wam dokładne znaczenie „hum so”. Znaczenie, które tamci ludzie stworzyli jest błędne. Albo mówią, że są Brahm, albo że są Bogiem, Stwórcą Mai. W rzeczywistości, Maja nie może być stworzona. Maja to pięć występków. Ojciec nie stwarza Mai. Ojciec tworzy nowy świat. Nikt inny nie może powiedzieć, że tworzy świat. Jest tylko jeden nieograniczony Ojciec. Dzieci, zostało wam także wyjaśnione znaczenie „Om”. Dusza jest uosobieniem spokoju. Ona przebywa w rejonie spokoju. Ojciec jest Oceanem Wiedzy i Oceanem Błogości. Nie mogliście śpiewać tej chwały dla duszy. Tak, dusze mają wiedzę. Ojciec mówi: Przychodzę tylko raz. Z pewnością muszę dać wam wasze dziedzictwo. Bharat staje się niebem poprzez dziedzictwo, które wam daję. Tam jest czystość, spokój i szczęście. To dziedzictwo stałego szczęścia jest dawane przez nieograniczonego Ojca. Gdy była czystość, był także spokój i szczęście. Teraz jest nieczystość i dlatego jest cierpienie i niepokój. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia: Najpierw, wy, dusze byłyście w świecie bezcielesnym. Potem weszłyście do religii bóstw, a następnie do religii wojowników. Przez 8 żyć byłyście satopradhan. Potem przez 12 żyć miałyście stan sato. Następnie przez 21 żyć żyłyście w wieku miedzianym, a potem wzięłyście 42 życia w żelaznym wieku. Stałyście się siudrami i ponownie weszłyście do klanu braminów. Potem pójdziecie do klanu bóstw. Teraz jesteście w objęciach Boga. Ojciec wyjaśnia wam bardzo jasno. Poznając 84 życia, wszystko poznajecie. W swoich intelektach macie wiedzę o całym cyklu. Wiecie także, że w złotym wieku jest tylko jedna religia - królestwo wszechmocnego autorytetu świata. Teraz zdobywacie pozycję Lakszmi i Narajana. Złoty wiek jest czystym światem i jest tam niewielu ludzi. Wszystkie pozostałe dusze są w lądzie wyzwolenia. Dawcą Zbawienia dla wszystkich jest jeden Ojciec. Nikt Go nie zna. Mówią, że Bóg jest wszechobecny. Ojciec mówi: Kto wam to powiedział? Mówią: Tak jest napisane w Gicie. Kto stworzył Gitę? Bóg mówi: Biorę oparcie tego zwykłego ciała Brahmy. Jak Bóg mógłby siedzieć i dawać na polu bitwy wiedzę tylko jednemu Ardżunie? Nie jesteście uczeni ani prowadzenia wojny, ani hazardu. Bóg zmienia ludzkie istoty w bóstwa. Jak On mógłby kazać wam walczyć albo uprawiać hazard? Mówią, że Draupadi miała pięciu mężów. Jak to mogło być możliwe? Baba stworzył niebo w poprzednim cyklu. Teraz tworzy go ponownie. Kriszna kończy teraz swoje 84 życia. Król, królowa i wszyscy poddani, każdy kończy teraz swoje 84 wcielenie. Teraz zmieniliście się z siudrów w braminów. Ci, którzy wchodzą do religii braminów mówią „Mama i Baba”. Jednak, to zależy od nich, czy wierzą w to czy nie. Uważają, że cel jest dla nich za wysoki. Niemniej, usłyszeli trochę, więc z pewnością pójdą do nieba, ale otrzymają niską pozycję. Tam, jacy są władcy, tacy są poddani. Wszyscy są bardzo szczęśliwi. Sama nazwa to niebo. Niebiański Bóg, Ojciec zakłada niebo. To jest piekło. Rawan uwięził wszystkie Sity w więzieniu. Wszyscy siedzą w chacie cierpienia i pamiętają Boga, aby wyzwolić się od Rawana. Złoty wiek jest chatą wolną od cierpienia. Dopóki wasze królestwo dynastii słońca nie jest założone, nie może nastąpić zniszczenie. Gdy będzie założone królestwo, a dzieci osiągną swoje karmatyczne stany, wtedy nastąpi ostateczna wojna. Do tego czasu będą próby. Dzięki tej wojnie otworzą się bramy nieba. Dzieci, macie stać się godne pójścia do nieba. Baba wydaje wam paszport. Im czystszy się staniesz i im bardziej będziesz laską dla ślepych, zgodnie z tym otrzymasz dobrą nagrodę. Masz obiecać Babie: Słodki Baba, z pewnością będziemy Cię pamiętać. Główną rzeczą jest czystość. Z pewnością musicie oddać pięć występków. Niektórzy są pokonywani, a potem są w stanie podnieść się ponownie. Jeśli jesteś powalany przez Maję dwa do czterech razy, nie zdajesz i twój paszport jest anulowany. Ojciec mówi: Dzieci, nie stawajcie się tymi, które zniesławiają nazwę klanu. Jeżeli wyrzekniecie się występków, niewątpliwie uczynię was panami nieba. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby stać się stukrotnie fortunnym, obiecaj Ojcu, że będziesz żyć w czystości. Nie przywiązuj swojego serca do tego brudnego, nieczystego świata.

2. Nigdy nie bądź pokonany przez Maję. Nie wolno ci zniesławiać nazwy klanu. Stań się godny otrzymania od Ojca swojego paszportu do nieba.

Błogosławieństwo:
Bądź stale uosobieniem potęgi i ćwicz sztukę utrzymywania swojego umysłu zajętym oraz wolnym od marnowania.

W dzisiejszym świecie ludzie na najwyższych stanowiskach ustalają swój rozkład dnia zgodnie ze swoim czasem. W ten sam sposób wy wszyscy, którzy jesteście wizerunkami oparcia dla odnowy świata, którzy jesteście bohaterami tego nieograniczonego dramatu, którzy mają życie cenne jak diament, również macie ustabilizować swoje umysły i intelekty w potężnym stanie oraz ustalić dla nich program. Używajcie sztuki utrzymywania umysłu zajętym, a staniecie się wolni od marnowania. Nigdy nie będziecie się martwić.

Hasło:
Pozostawaj szczęśliwy, oglądając każdą scenę dramatu, a nigdy nie zostaniesz złapany przez atrakcję czegoś dobrego lub złego.