02.02.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     18.11.85     Om Shanti     Madhuban


Charakterystyka fortunnych dzieci Boga


BapDada widzi linie fortuny na czołach wszystkich dzieci. Dzieci, od czasu kiedy zaczęliście należeć do Boga Ojca na czole każdego z was są linie fortuny, ale linie fortuny niektórych dzieci są jasne, wyraźne, podczas gdy linie innych nie są czyste. Bóg to znaczy Dawca Fortuny, Bóg to znaczy Dawca. Dlatego gdy staliście się dziećmi, wszyscy z pewnością uzyskacie prawo do osiągnięcia swojej fortuny, to znaczy, swojego dziedzictwa. Jednakże stajecie się w kolejności w używaniu swojego dziedzictwa jakie w życiu otrzymaliście... używając go dla usługi i czynienia go wzniosłym i czystym. Tak jest dlatego, że im więcej używacie swojej fortuny dla siebie i dla usługi, tym bardziej ono wzrasta, to znaczy, linia staje się wyraźniejsza. Ojciec jest taki sam, Jedyny i daje to samo każdemu. Ojciec nie rozdaje fortuny w kolejności, ale ci, którzy tworzą swoją fortunę, to znaczy, ci, którzy mają stać się fortunni, stają się tym w kolejności, ponieważ oni osiągają taką wielką fortunę tylko godnie ze swoimi możliwościami. Dlatego linie jednych są wyraźne, a linie innych nie są wyraźne. Dzieci, które mają czystą linię doświadczają, że są fortunne w każdym czynie jaki wykonują. Jednocześnie inni także doświadczają ich fortuny z ich twarzy i ich działań. Inni, którzy widzą takie dzieci, myślą i mówią: Te dusze są bardzo fortunne, ich fortuna jest zawsze wzniosła. Zapytaj siebie: czy uważam, że jestem dzieckiem Bhagwan (Boga, Twórcy Fortuny), to znaczy, bhagyawan (fortunnego) we wszystkim co robię? Fortuna jest waszym dziedzictwem. Nie jest możliwe, że nie otrzymujecie swojego dziedzictwa. Czy doświadczacie fortuny jako swojego dziedzictwa? Czy też musicie ciężko pracować? Dziedzictwo otrzymuje się łatwo, to nie wymaga trudu, ciężkiej pracy. W świecie także, dziecko automatycznie ma prawo do skarbów swojego ojca i swojego dziedzictwa i ma upojenie, że otrzymało dziedzictwo od swojego ojca, Czy macie upojenie taką fortuną, czy też ono wzrasta, a potem się zmniejsza? Macie niezniszczalne dziedzictwo, a więc powinniście mieć wielkie upojenie. Nie tylko w jednym życiu, ale jako wrodzone prawo, macie fortunę na wiele wcieleń. Gdy mówicie o tym, jaśniejecie, iskrzycie się. Niech inni zawsze będą mogli zobaczyć iskrę waszej widocznej fortuny. Czy macie zarówno iskrę jak i duchowe upojenie? Czy jest to zanurzone, czy się ujawniło. Oznaką fortunnej duszy jest to, że jest stale trzymana na kolanach, chodzi po dywanie, huśta się na huśtawkach, nie wchodzi w błoto. Stopy takiej duszy nigdy się nie brudzą. Tamci ludzie chodzą po dywanach, podczas gdy wy zamiast utrzymywania swojej stopy intelektu na ziemi, utrzymujecie ją w świecie aniołów. Nie trzymacie stopy swoich intelektów w tym starym brudnym świecie, to znaczy nie pozwalacie, aby wasze intelekty brudziły się. Fortunni nie bawią się zabawkami z gliny, zawsze bawią się klejnotami. Fortunne dusze zawsze są napełnione. Dlatego zawsze są w stanie całkowitej niewiedzy o wszystkich pragnieniach. Fortunna dusza staje się stałym wielkim dawcą i dobroczynną duszą i stale tworzy fortunę innych. Fortunna dusza stale ma swoją koronę, tron i tilak. Fortunna dusza jest wyrzeczona w takim stopniu, w jakim ma prawo do fortuny. Wyrzeczenie jest oznaką fortuny. Wyrzeczenie czyni waszą fortunę bardzo jasną, wyraźną. Fortunna dusza jest zawsze równa Bogu: bezcielesna, bez ego i bez występku. Taka dusza jest stale napełniona tymi wszystkimi trzema cechami. Czy odczuwacie te wszystkie oznaki w sobie? Czy jesteście na liście fortunnych, czy nie? Czy jesteście tam tylko odpowiednio do swoich możliwości, czy jesteście napełnieni wszystkimi potęgami. Jesteście mistrzami, prawda? Jeśli chodzi o chwałę Ojca, nigdy nie powiecie, że jest ona zgodna z Jego możliwościami, mówicie, że jest On zawsze pełen wszystkich potęg. Jeśli jesteście mistrzami wszechmocnymi autorytetami, mającymi wszystkie potęgi, to dlaczego stajecie się tacy zgodnie ze swoimi możliwościami? Stale macie wszystkie potęgi. Zmieńcie słowa „zgodnie z możliwościami i bądźcie zawsze napełnieni wszystkimi potęgami i także innych czyńcie takimi samymi. Czy rozumiecie?

Które strefy przybyły? Wszyscy dotarliście do lądu błogosławieństw i napełniacie swoje fartuchy błogosławieństwami, prawda? Każde działanie i czyn w lądzie błogosławieństw jest napełniony specjalnym błogosławieństwem. Gdy przybywacie do tego lądu świętego ognia, wtedy czy to kroicie warzywa, czy czyścicie ziarno, to jest to także napełnione błogosławieństwami usługi dla jagii. Na przykład, gdy ludzie chodzą na pielgrzymki, sprzątanie świątyni uważają za akt wielkiej dobroczynności. W tym wielkim lądzie pielgrzymki, w tym lądzie błogosławieństw każdy krok nie jest napełniony niczym innym jak tylko błogosławieństwami. Na ile wasze fartuchy zostały napełnione? Czy wrócicie po napełnieniu swoich fartuchów całkowicie, czy tylko zgodnie ze swoimi możliwościami? Skądkolwiek przybyliście, to przybyliście by świętować melę. Niech w Madhubanie nie będzie zmarnowana ani jedna myśl, ani jedna sekunda. Ta praktyka stania się potężnym tutaj, pomoże wam w waszych miejscach. Nauka i rodzina: bierzcie korzyść z tej nauki i także miejcie specjalne doświadczenie rodziny. Czy rozumiecie?

BapDada daje gratulacje tym ze wszystkich stref za stanie się dawcami błogosławieństw i wielkimi dawcami. Ludzie teraz zakończyli festiwal, podczas gdy wy stale macie festiwal napełniony entuzjazmem. Stale macie wielki dzień. Dlatego macie gratulacje i tylko gratulacje każdego dnia. Maharasthra jest taka, że stajecie się wielcy i stale napełniacie swoje fartuchy błogosławieństwami czynienia innych wielkimi. Ci z Karnataki zawsze są radośni. I swoimi radosnymi twarzami czynią także innych radosnymi. Stale napełniajcie swoje fartuchy. Co zrobią ci z UP? Zawsze będziecie dawać błogosławieństwo spokoju jak chłodne rzeki, stańcie się boginiami spokoju i czyńcie innych boginiami spokoju. Dzięki temu spokojowi, będziecie zawsze odsuwać od każdego wszelkie rodzaje cierpienia. Napełniajcie ich fartuchy takimi błogosławieństwami. Aćća.

Tym, którzy stale mają wyraźne, jasne linie swojej fortuny, tym, którzy są stale napełnieni wszystkimi potęgami jak Ojciec, tym, którzy są stabilni w doskonałym stanie, tym, którzy stale mają bożą iskrę i którzy utrzymują duchowe upojenie swoją fortuną, tym, którzy stają się fortunni poprzez każdy swój czyn i umożliwiają innym otrzymanie dziedzictwa własnej fortuny, takim wzniosłym, fortunnym dzieciom bożym mistrzom, BapDady miłość, pamiętanie i namaste. Aćća.

BapDada spotyka starsze Dadi:
Specjalnością tych wszystkich, którzy idą naprzód z Babą od początku aż do teraz jest to, że tak jak Ojciec Brahma doświadczał każdego czynu i z autorytetem tych doświadczeń uzyskiwał autorytet królestwa ( władzę nad królestwem) tak samo wy wszyscy, ponieważ przez długi czas macie autorytet dzięki każdego rodzaju doświadczeniom, na długi czas staniecie się towarzyszami we władaniu królestwem. Wy od początku macie myśl, że gdziekolwiek zostaniecie umieszczeni, czy jakkolwiek będziecie musieli postąpić, zrobicie to właściwie i powrócicie z Ojcem. Więc BapDada będzie musiał wypełnić pierwszą obietnicę wspólnego powrotu. Wy także będziecie żyć razem z Ojcem Brahmą. Będziecie żyć z nim władając królestwem, a także na ścieżce czczenia. W takim stopniu, w jakim wasze intelekty są w stałym towarzystwie obecnie, będziecie także stale razem z nim w królestwie. Jeśli teraz jesteście trochę na dystans ( dalej), wtedy w niektórych wcieleniach będziecie dalej, a w innych będziecie blisko. Jednak ci, których intelekty są stale z Ojcem, będą także z nim tam. W fizycznej postaci byliście z nim razem przez 14 lat, a 14 lat zbieżnego wieku równa się (jest ekwiwalentem) bardzo wielu lat. W zbieżnym wieku byliście w fizycznej formie przez tak długi czas, to także jest ogromną fortuną. Swoim intelektem jesteście z Ojcem, jesteście z nim w domu i będziecie z nim w królestwie. Chociaż jest tylko niewielu, którzy zasiadają na tronie, to z pewnością będą oni odgrywać rolę będąc w bliskich związkach z królewską rodziną w ciągu całego dnia. Obietnica przebywania z Ojcem od początku będzie kontynuowana przez cały cykl. Także na ścieżce czczenia będziecie razem przez długi czas. W tym ostatnim życiu niektórzy są trochę dalej, a inni blisko, ale zawsze będziecie z nim w takiej lub innej roli poprzez cały cykl. Uczyniliście taką obietnicę, prawda? Jak was ludzie widzą, gdy na was patrzą? Widzą postać Ojca. Na ścieżce czczenia do tego odnoszą się słowa „to wszystko są postacie Boga”. Tak jest dlatego, ze staliście się równi Ojcu. Ojciec jest widoczny w waszych postaciach i dlatego oni mówią, że jesteście formami (postaciami) Ojca. Taka będzie specjalność tych, którzy żyją z Ojcem. Gdy inni was widzą, będą pamiętać Ojca, nie będą pamiętać osoby, ale będą pamiętać Ojca. Poprzez was będzie doświadczany charakter Ojca, driszti Ojca i działania Ojca. Wy sami nie będziecie widoczni, ale Ojca działania i Ojca driszti będą doświadczane poprzez was. To jest specjalność szczególnie ukochanych dzieci, które są równe. Wszyscy tacy jesteście, prawda? Inni nie będą schwytani w pułapkę poprzez was, prawda|? Oni nie mówią „Ta jest bardzo dobra” . Nie. Mówią: Ojciec uczynił ją dobrą. Oni otrzymują poprzez was Ojca driszti i Ojca utrzymanie. Słuchają od was wzniosłych wersetów Ojca. To jest wasza specjalność. To nazywa się być kochającym i jednocześnie niezależnym. Możecie być kochane przez wszystkich, ale nie chwytajcie innych w pułapkę. Niech nie będzie tak, że zamiast pamiętać Ojca, będą pamiętać was. Albo, żeby zamiast otrzymywania potęgi od Ojca, lub słuchania wzniosłych wersetów Ojca, będą pamiętać was. To jest znane jako bycie kochającym i niezależnym. To jest taka grupa, prawda? Musi być jakaś specjalność, dzięki temu, że wzięłyście utrzymanie od fizycznej postaci. Będzie jakaś specjalność, prawda? Gdy przyjdą do was, o co będą pytać? Co Ojciec zrobił? Jak On się poruszał (move) . To będziecie pamiętać, prawda? Jesteście takimi specjalnymi duszami. To jest znane jako „boska jedność”. Przypominając im o boskości, czynicie ich boskimi i dlatego jest boska jedność (grupa została nazwana Boska Jedność). Byliście niezniszczalni przez 50 lat, a więc gratulacje za niezniszczalność. Wielu przybyło i wielu odeszło, Ale wy wszyscy pozostaliście niezniszczalni, wieczni. Wewnętrznie jesteście z Babą i także od początku byłyście z Babą. Jeśli jesteście z Babą w subtelnym rejonie, to jak robicie usługę? Przynajmniej macie także trochę odpoczynku, ale Ojciec nie potrzebuje odpoczynku. BapDada został uwolniony także od tego. Forma awjakt nie potrzebuje odpoczynku, podczas gdy forma wjakt, cielesna musi odpoczywać. Jeśli będziecie uczynieni takimi, wtedy cała praca będzie wykonana. Pomimo to, gdy jest szansa na zrobienie usługi, stajecie się niestrudzone jak Ojciec. Wtedy nie męczycie się. Aćća.

Mówiąc do Dadiji (30/03/85):
BapDada uczynił, że od dzieciństwa masz koronę. Jak tylko przyszłaś, Baba założył ci koronę odpowiedzialności za usługę. Jakakolwiek była odgrywana rola, nawet gdy była to rola „żebracza”, czy też rola wielkiej przyjemności, zgodnie z dramatem przyjmowałaś rolę odpowiedzialności we wszystkich sytuacjach. Dlatego stałaś się instrumentem do przyjęcia korony roli awjakt. Miałaś taką szczególną rolę od początku. Jesteś kimś, kto stale spełnia swój obowiązek, tak jak odpowiedzialny jest Baba, masz więc specjalną rolę z koroną odpowiedzialności. Dlatego nawet na końcu on dał ci koronę, tilak i wszystko inne poprzez swoje driszti, a więc twój memoriał będzie z pewnością miał koronę. Nawet w dzieciństwie Kriszna był portretowany w koronie, a więc w memoriałach także oni czczą ukoronowaną dziecięcą postać. Wszyscy inni są towarzyszami, ale ty jesteś z koroną. Każdy spełnia obowiązek towarzyszenia, ale czymś innym jest spełnianie obowiązku równości (bycia równym).

BapDada spotyka się z grupami:
1. Kumarzy (Kawalerowie): Kawalerowie to znaczy wolni od niewoli. Niewolą największą ze wszystkich są bezużyteczne (niepotrzebne) myśli w umyśle. Stańcie się wolni także od tej niewoli. Ta niewola nie krępuje was czasami, prawda? Potęga myśli jest podstawą dochodu na każdym kroku. Na jakiej podstawie wykonujecie pielgrzymkę pamiętania? Docieracie do Baby na podstawie potęgi swoich myśli, prawda? Stajecie się bezcieleśni. Więc potęga umysłu jest szczególna. Bezużyteczne myśli czynią potęgę umysłu słabą, dlatego bądźcie wolni od takiej niewoli. Kumar to znaczy ten, kto stale czyni intensywne wysiłki, ponieważ ci, którzy są wolni od niewoli, będą automatycznie mieli dużą prędkość. Ci, którzy mają ciężar, będą się poruszać z małą prędkością. Ci, którzy są lekcy, będą zawsze poruszać się szybko. Teraz zgodnie z czasem, przeminął czas na wysiłek. Teraz macie się stać intensywnie czyniącymi wysiłki i dotrzeć do celu.

Czy kawalerowie zakończyli swoje stare konta bezużyteczności? Nowe konto jest kontem potężnych. Stare konto jest bezużyteczne. Więc stare konto skończyło się. W żadnym przypadku w związkach nigdy nie zatrzymujecie starych kont. Teraz zakończcie stare konta i stale idźcie naprzód i powiększajcie nowe konta. A więc tutaj także kończycie stare konta i stale, na każdym kroku, macie najnowsze, potężne. Niech wasza każda myśl będzie potężna. Dzieci są takie jak Ojciec. Ojciec jest potężny, więc dzieci naśladują Ojca i także stają się potężne.

2. Matki: W jakiej jednej cnocie matki są szczególnie doświadczone? Co to za specjalna cnota? (wyrzeczenie, tolerancja). Czy są jakieś inne cnoty? Szczególną cechą matek jest miłosierdzie. Matki są miłosierne. Czy wy, nieograniczone matki, czujecie miłosierdzie do nieograniczonych dusz? Co robicie, gdy czujecie miłosierdzie. Ci, którzy są miłosierni, nie mogą nie służyć innym. Gdy stajecie się miłosierne, wiele dusz automatycznie odnosi korzyści. Dlatego matki są także zwane dobroczyńcami. Dobroczyńca to ktoś, kto przynosi (daje) korzyść innym. Tak samo jak Ojciec, który jest Dobroczyńcą Świata, wam, matkom, został nadany szczególny tytuł, tytuł dobroczyńców, równych Ojcu (takich jak Ojciec). Czy macie taki entuzjazm? Kim byłyście, a kim stałyście się? Przekształcając siebie czujecie także zapał i entuzjazm dla (przekształcania) innych. Czy macie równowagę pomiędzy ograniczoną a nieograniczoną usługą? Wasze konta kończą się poprzez tamtą usługę, ale ograniczona usługa jest czymś innym. Jesteście nieograniczonymi sługami. Im więcej zapału i entuzjazmu macie dla usługi, tym większy będzie sukces.

Matki stały się instrumentami, aby przynieść korzyść światu poprzez swoje wyrzeczenie i tapasję. Matki mają specjalność wyrzeczenia i tapasji. Czy jesteście zajęte będąc instrumentami dla usługi poprzez te dwie specjalności i powodujecie, że inni należą do Ojca. Obowiązkiem zbieżno-wiecznych braminów jest wykonywanie usługi. Bramini nie mogą zaprzestać służenia. Tak jak tamci, bramini z nazwy, także prowadzą zebrania, gdzie czytają opowieści, to także tutaj opowiadanie historii, jest wykonywaniem usługi. Stańcie się matkami świata i myślcie o świecie. Myślcie o nieograniczonych dzieciach. Nie siedźcie w domu, stańcie się nieograniczonymi sługami i stale idźcie naprzód. Spędziłyście 63 wcielenia w ograniczoności, teraz idźcie naprzód w nieograniczonej usłudze. Aćća.

Miłość i pamiętanie dla wszystkich dzieci w czasie pożegnania.
Do wszystkich kochających i współdziałających dzieci zewsząd, proszę przyjmijcie od BapDady specjalne, napełnione miłością pamiętanie. Dzisiaj BapDada gratuluje wszystkim dzieciom za to, że są stale wolne od przeszkód, że są niszczycielami przeszkód i przeprowadzają zadanie uwalniania świata od przeszkód. Każde dziecko ma wzniosłą myśl, że zawsze idzie naprzód w usłudze. Ta wzniosła myśl umożliwia im robienie postępu w usłudze i będą stale to robić. Razem z usługą utrzymujcie równowagę pomiędzy własnym postępem i postępem w usłudze i stale idźcie naprzód, a będziecie ciągle otrzymywać błogosławieństwa z serca BapDady, od wszystkich dusz i od tych, dla których stajecie się instrumentami. Więc stale bierzcie błogosławieństwa za utrzymywanie równowagi i stale idźcie naprzód. Poprzez własny postęp i jednoczesny postęp w usłudze z łatwością staniecie się stałym uosobieniem sukcesu. Niech każdy osobiście przyjmie miłość i pamiętanie. Aćća. Om śanti.

Błogosławieństwo:
Bądź stale napełnionym skarbcem szczęścia i stale dawaj każdemu dobre nowiny.

Stale miej przed sobą wizerunek, że jesteś skarbcem napełnionym skarbami szczęścia. Wprowadź do swojej świadomości niezliczone i niezniszczalne skarby jakie otrzymałeś. Przez wprowadzenie tych skarbów do świadomości, doświadczysz szczęścia, a tam gdzie jest szczęście, na zawsze usuwany jest cały smutek. Mając świadomość skarbów, dusza staje się potężna i kończy się cała bezużyteczność. Dusza, która jest napełniona, nie będzie nigdy miała żadnego rodzaju wstrząsów. Taka dusza pozostaje w szczęściu i daje także dobre nowiny innym.

Hasło:
Aby stać się godnym i zdolnym, utrzymuj w równowadze karmę i jogę.