02.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Bóg jest waszym Przyjacielem, a Rawan jest waszym wrogiem. Dlatego kochacie Boga, a palicie Rawana.

Pytanie:
Które dzieci automatycznie otrzymują błogosławieństwa od wielu innych?

Odpowiedź:
Dzieci, które przebywają w pamiętaniu i stają się czyści, a także czynią innych podobnymi do siebie, stale otrzymują od wielu błogosławieństwa. One biorą bardzo wysoką pozycję. Ojciec daje wam tylko jeden śrimat, aby uczynić was wzniosłymi. On mówi: Dzieci, nie pamiętajcie żadnych cielesnych istot, ale pamiętajcie tylko Mnie.

Piosenka:
Nareszcie nadszedł dzień, na który czekaliśmy!

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnił wam, dzieci, znaczenie „Om śanti”. „Om” to znaczy jestem duszą, a to jest moje ciało. Dusza nie jest widoczna. Dobre i złe sanskary są w duszy. Dusza ma umysł i intelekt. Intelekt nie jest w ciele. Najważniejsza jest dusza. To ciało jest moje. Nikt nie potrafi zobaczyć duszy. Dusza widzi ciało, ciało nie widzi duszy. Kiedy dusza zostawia ciało, to ciało staje się martwe. Duszy nie można zobaczyć, a ciało można. Podobnie nawet Ojca dusz, do którego każdy woła „Boże, Ojcze!”, nie można zobaczyć. Jego można sobie uświadomić lub poznać. Wszystkie my dusze jesteśmy braćmi. Gdy wchodzimy w ciało to mówi się, że jesteście braćmi i siostrami. Obecnie wszystkie dusze są braćmi. Ojcem wszystkich dusz jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Fizyczni bracia i siostry mogą zobaczyć siebie nawzajem. Ojciec dusz jest jeden, Jego nie można zobaczyć. Ojciec teraz przyszedł, aby uczynić stary świat nowym. Złoty wiek był nowym światem, a żelazny wiek jest teraz starym światem i on musi się teraz zmienić. Stary świat teraz ma być zniszczony. Tak jak stary budynek jest niszczony i nowy budowany, w taki sam sposób, ten stary świat ma być zniszczony. Po złotym wieku będzie wiek srebrny, miedziany i żelazny. Następnie ponownie na pewno przyjdzie złoty wiek. Historia i geografia świata musi się powtórzyć. W złotym wieku jest królestwo bóstw. Są dynastie słońca i księżyca; one są zwane dynastią Lakszmi i Narajana oraz dynastią Ramy i Sity. Jest to łatwe, czyż nie tak? Potem w miedzianym i żelaznym wieku pojawiają się inne religie. Bóstwa, które były czyste stają się nieczyste; to jest zwane królestwem Rawana. Ludzie stale, co roku palą postać Rawana, ale on się nie spala. Oni wciąż na nowo go palą. On jest największym wrogiem każdego i dlatego jest system palenia go. Kto jest największym wrogiem Bharatu? (Rawan). Największym przyjacielem, Tym, który daje stale szczęście jest Bóg. O Bogu mówi się, że jest Przyjacielem. Jest na ten temat historia. Dlatego Bóg jest Przyjacielem, a Rawan jest wrogiem. Bóg, Przyjaciel, nigdy nie jest palony. Ten drugi, jest wrogiem, dlatego oni tworzą postać Rawana z 10 głowami i palą go co roku. Gandhidżi również mówił: Chcemy królestwa Ramy. W królestwie Ramy jest szczęście, a w królestwie Rawana cierpienie. Kto jest tutaj i wyjaśnia to wszystko. Oczyściciel Ojciec. Śiwa jest Babą, a Brahma jest Dadą. Baba zawsze podkreśla: BapDada. Ojciec ludzi (Pradżapita) Brahma należy do każdego. On jest nazwany także Adamem. On jest również zwany prapradziadkiem. On jest Ojcem ludzi, ludzkiego świata. Bramini są stwarzani poprzez Pradżapitę Brahmę, a potem ci bramini stają się bóstwami. Bóstwa następnie stają się wojownikami, kupcami i siudrami. Ten jest zwany Pradżapitą Brahmą, przodkiem ludzkiego świata. Pradżapita Brahma ma bardzo dużo dzieci, one stale mówią: Baba, Baba! Ten jest fizycznym Babą, podczas gdy Śiw Baba jest bezcielesny. Zostało również zapamiętane, że nowy ludzki świat jest tworzony poprzez Pradżapitę Brahmę. To jest teraz wasza stara skóra. Ten świat jest nieczystym królestwem Rawana. Stary diabelski świat Rawana ma być teraz zniszczony. W tym celu jest ta Mahabharacka wojna. Tak czy inaczej w złotym wieku nikt nie będzie palił wroga, Rawana. Tam Rawan nie będzie istnieć. To Rawan stworzył świat cierpienia. To nie jest tak, że ci, którzy mają bardzo dużo bogactwa i żyją w wielkich pałacach są w niebie. Ojciec wyjaśnia: Pomimo, że ktoś może mieć miliony, ale wszystko to obróci się w kurz. W nowym świecie pojawią się nowe kopalnie i dzięki nim będą budowane wasze pałace itp. Ten stary świat teraz ma się skończyć. Ludzie czczą, aby otrzymać zbawienie. Mówią: Przyjdź i oczyść nas, ponieważ staliśmy się występni! O tych, którzy są występni mówi się, że są nieczyści. W złotym wieku, każdy jest czysty, całkowicie wolny od występków. Tam dzieci rodzą się poprzez potęgę jogi. Tam nie ma występków; nie ma tam świadomości ciała, żądzy ani gniewu. Tam nie istnieje 5 występków i dlatego oni nigdy nie palą Rawana. Tutaj jest królestwo Rawana. Ojciec teraz mówi: Stań się czysty! Ten nieczysty świat ma być zniszczony.Ci, którzy żyją w czystości zgodnie ze śrimatem i przestrzegają wskazówek Ojca, wezmą swoje dziedzictwo zwierzchnictwa nad światem. Istniało królestwo Lakszmi i Narajana, teraz jest królestwo Rawana. Ono musi być zniszczone. Złotowieczne królestwo Ramy ma być założone. W złotym wieku jest bardzo niewiele ludzkich istot. Stolicą będzie Delhi, gdzie będzie królestwo Lakszmi i Narajana. W złotym wieku Delhi było lądem aniołów. Tron był w Delhi. Delhi jest stolicą królestwa Rawana, a także stolicą królestwa Ramy. Jednak w królestwie Ramy były pałace wysadzane diamentami i klejnotami. Było bezgraniczne szczęście. Ojciec teraz mówi: Straciliście królestwo świata. Teraz ponownie zwracam je wam, tylko przestrzegajcie Moich wskazówek! Jeśli chcesz stać się wzniosły po prostu pamiętaj Mnie i nie pamiętaj żadnych cielesnych istot. Uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Mnie, swojego Ojca, a z tamopradhan staniecie się satopradhan. Potem przyjdziecie do Mnie. Staniecie się girlandą wokół Mojej szyi, a następnie staniecie się girlandą wokół szyi Wisznu. W różańcu Ja jestem kwiatem na samym szczycie, a potem jest podwójny paciorek, Brahma i Saraswati. Oni potem, w złotym wieku, stają się cesarzem i cesarzową. Różaniec jest więc różańcem tych, którzy siedzą na tronie w kolejności. Ja czynię ten Bharat niebem poprzez Brahmę i Saraswati oraz was braminów. Memoriały są tworzone po tych, którzy czynią wysiłek. To jest różaniec Rudry, a to jest różaniec Wisznu. Różaniec Rudry to jest różaniec dusz, a potem jest różaniec Wisznu, różaniec ludzkich istot. Miejscem zamieszkania dusz jest bezcielesny najwyższy rejon, który jest również zwany Brahmandem. Dusze nie mają kształtu jajka, dusze są tylko małymi punktami. Wszystkie dusze mieszkają w takim słodkim domu. My, dusze zamieszkujemy tam z Ojcem. Tamten ląd to jest ląd wyzwolenia. Wszystkie ludzkie istoty pragną pójść do rejonu wyzwolenia. Jednak ani jedna istota nie może powrócić do domu. Każdy musi przyjść, aby grać swoją rolę. Do tego czasu, Ojciec stale was przygotowuje. Do czasu, kiedy stajecie się gotowi, wszystkie dusze nadal schodzą w dół. Potem wszystko zostanie zniszczone. Następnie pójdziecie do nowego świata i będziecie tam władać. Potem cykl obróci się w kolejności (złoty wiek, srebrny wiek...). Słyszeliście piosenkę: Nareszcie nadszedł ten dzień. Wiecie, że ludzie Bharatu, którzy teraz mieszkają w piekle, potem staną się mieszkańcami nieba. Wszystkie pozostałe dusze powrócą do rejonu spokoju. Macie wyjaśniać tylko trochę: Baba to Alfa, a beta to królestwo. Pierwszy otrzymuje królestwo. Ojciec teraz mówi: Ponownie zakładam to samo królestwo. Po wzięciu 84 wcieleń, teraz staliście się nieczyści. To Rawan uczynił was nieczystymi. Kto następnie uczyni was czystymi? Bóg, który jest zwany Oczyścicielem. Pełna historia i geografia świata powtórzy się; to w jaki sposób stajecie się czyści z nieczystych i nieczyści z czystych. To zniszczenie jest tuż przed wami. W pismach mówi się, że wiek Brahmy to 100 lat. Ten Brahma, w którym jest Ojciec i który daje wam wasze dziedzictwo, również zostawi swoje ciało. Ojciec wszystkich dusz jest tutaj i wyjaśnia duszom. Ludzkie istoty nie są w stanie oczyścić ludzkich istot. Bóstwa nigdy nie rodzą poprzez występek żądzy. Każdy wciąż bierze ponowne narodziny. Ojciec tak dobrze wszystko wyjaśnia, tak, że być może wasza fortuna zostanie obudzona. Ojciec przychodzi, aby obudzić fortunę ludzkich istot. Wszyscy są nieczyści i nieszczęśliwi. Zniszczenie nastąpi w czasie, gdy ludzie będą płakać z rozpaczy. Dlatego Ojciec mówi: Bierz swoje dziedzictwo ode Mnie, Swojego nieograniczonego Ojca, zanim nastąpi krzyk z powodu rozpaczy. Cokolwiek widzicie w tym świecie, ma być zniszczone. Ta sztuka jest na temat wznoszenia się i upadku Bharatu. Jest wznoszenia się świata. Tylko Ojciec tutaj wyjaśnia kto władał w niebie. Wznoszeniem się Bharatu jest królestwo bóstw, a upadek Bharatu to królestwo Rawana. Teraz jest zakładany nowy świat. Uczycie się z Ojcem, aby wziąć swoje dziedzictwo nowego świata. To jest bardzo łatwe! To jest nauka, aby zmienić się z ludzkich istot w bóstwa. Macie bardzo dobrze zrozumieć, jakie religie przychodzą i kiedy przychodzą. Wszystkie inne religie zaczynają się w miedzianym wieku. Najpierw doświadczane jest szczęście, a potem cierpienie. Macie sprawić, aby ten cały cykl był w waszych intelektach. Dzięki temu staniecie się cesarzami i cesarzowymi, którzy władają globem. Po prostu macie zrozumieć Alfę i betę. Zniszczenie musi nastąpić. Będzie bardzo dużo zaburzeń, że nikt z zagranicy nie będzie mógł tutaj przybyć. Dlatego Ojciec wyjaśnia, że ląd Bharatu jest najwznioślejszy. Wojna będzie tak intensywna, że będziecie mieć problemy tam, gdzie jesteście. Nawet, jeśli dacie 5-6 milionów, będzie wam bardzo trudno dokądkolwiek pojechać. Ląd Bharatu, w którym inkarnuje Ojciec jest najwznioślejszy. To tutaj świętowane są narodziny Śiwy. Z powodu tego, że oni użyli imienia Kriszny, cała chwała została utracona. Wyzwoliciel wszystkich ludzkich istot inkarnuje tutaj. Narodziny Śiwy są także świętowane tutaj. Tylko Bóg Ojciec przychodzi i wyzwala każdego. Dlatego powinniście okazywać szacunek tylko takiemu Ojcu i świętować tylko Jego narodziny. Ten Ojciec przychodzi tutaj w Bharacie i oczyszcza każdego, dlatego to jest największe miejsce pielgrzymki. W dramacie jest ustalone, że On wyzwala każdego z degradacji i daje zbawienie. Wy dusze teraz wiecie, że wasz Baba wyjaśnia wam tajemnice poprzez to ciało, a my dusze słuchamy poprzez ciała. Macie stać się świadomi duszy. Uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Ojca, a rdza zostanie usunięta. Staniecie się czyści i pójdziecie do Ojca. Im więcej Go pamiętasz, tym bardziej czysty się stajesz. Gdy czynisz innych podobnymi do siebie to otrzymasz błogosławieństwa od wielu i weźmiesz również wysoką pozycję. Dlatego zostało zapamiętane, że w sekundę możesz otrzymać wyzwolenie w życiu. Aćća

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stań się czysty poprzez przestrzeganie śrimatu. Na każdym kroku przestrzegaj wskazówek Ojca i bierz zwierzchnictwo nad światem. Stań się tym, który usuwa cierpienie, jest dawcą szczęścia, równym Ojcu.

2. Stale studiuj tę naukę polegającą na zmianie ludzkich istot w bóstwa. Służ każdemu czyniąc ich podobnymi do siebie i zaakceptuj ich błogosławieństwa.

Błogosławieństwo:
Bądź stale zwycięski, poprzez uczynienie Ojca swoim Towarzyszem, w stanie posiadania wszystkich praw.

Łatwym sposobem na uczynienie Ojca swoim Towarzyszem jest stan posiadania wszystkich praw. Gdy jesteś stabilny w stanie posiadania wszystkich praw, twój intelekt nie ulega zachwianiom z powodu bezużytecznych lub nieczystych myśli, ani słodyczy wielu innych rzeczy. Dzięki koncentracji swojego intelektu rozwijasz potęgi stawiania czoła, rozróżniania i decydowania. To łatwo czyni cię zwycięskim nad wieloma rodzajami ataków Mai.

Hasło:
Radża joginem jest ten, kto praktykuje przechodzenie z esencji do ekspansji i z ekspansji do esencji w sekundę.