02.03.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, praktykujcie wchodzenie w martwą ciszę. Niech intelekt pozostaje z Ojcem, a wtedy Ojciec da wam sakaś (strumień siły), by umożliwić wam stanie się bezcielesnymi.

Pytanie:
Dzieci, jaką wizję macie, gdy otrzymujecie trzecie oko wiedzy?

Odpowiedź:
Macie wizję rodzajów ról, które odgrywaliście od początku złotego wieku do końca wieku żelaznego. Rozumiecie cały świat od początku do końca. Wiedzieć oznacza mieć wizję. Teraz rozumiecie, że byliście bóstwami z boskimi cnotami, a potem staliście się tymi, którzy mają diabelskie cechy i teraz ponownie stajecie się tymi samymi bóstwami z boskimi cnotami. Teraz macie pójść do nowego świata, do waszego nowego domu.

Om śanti.
Dzieci, siedzicie tutaj na pielgrzymce pamiętania. Nieograniczony Ojciec nie jest na pielgrzymce pamiętania; On daje wam, dzieci strumień sakaś, aby wam pomóc, to znaczy On umożliwia wam zapomnieć o swoich ciałach. Dzieci, otrzymujecie tę pomoc od Baby po to, abyście mogły zapomnieć o swoich ciałach. On daje wam, duszom, sakaś, ponieważ On widzi tylko dusze. Intelekt każdego z was jest teraz z Ojcem, a intelekt i driszti Ojca także są z wami, dzieci. Istnieje różnica. (Potem nastąpiło kilka chwil martwej ciszy). Praktykujecie stan martwej ciszy. Chcecie opuścić ciało i się oddzielić. Dusze, uświadamiacie sobie, że oddzielicie się od ciał w takim stopniu, w jakim pamiętacie (Babę). Dawany jest przykład węża. Musi być coś specjalnego wprzykładzie, który jest dawany. Rozumiecie, że opuścicie swoje ciała ipowrócicie do domu, a potem przyjdziecie tutaj ponownie na dół. Nikt inny nie wie o tym. Nikt inny nie zna tej sztuki życia. Nikt inny nie może dać gwarancji, że wasze grzechy będą zniszczone dzięki pamiętaniu. Nikt inny nie przekazuje wam takich rzeczy. Dzieci, rozumiecie, że to jest teraz wasza powrotna podróż. Joga intelektu duszy jest pociągana w tym kierunku. Sztuka życia teraz się kończy, a my teraz musimy iść do domu. Macie pamiętać Ojca. On jest Oczyścicielem. Woda Gangesu nie może być „Wyzwolicielem” lub „Przewodnikiem”. Tylko Jeden Ojciec może być Wyzwolicielem i Przewodnikiem. Te sprawy trzeba rozumieć i wyjaśniać (innym). Tamto, to ścieżka czczenia; nie ma na niej żadnej korzyści. Dzieci, rozumiecie, że woda jest po prostu do kąpieli, ona nigdy nie może was oczyścić. To nie jest nawet tak, że oni otrzymują jakiś zwrot za czczenie. Na ścieżce czczenia oni nadają temu wielkie znaczenie. To wszystko jest zwane ślepą wiarą! Ludzkie istoty otrzymują tytuł „Ślepe dzieci ślepych ” przez to, że ślepo wierzą w taki sposób. To są wersety Boga. Wiecie, kto ma wzrok, a kto jest ślepy. Teraz dowiedzieliście się od Ojca o początku, środku i końcu świata. Teraz, gdy rozpoznaliście Ojca możecie rozpoznać początek, środek i koniec świata, a także jak długo on trwa. Przeżuwaj każdy aspekt oceanu wiedzy, a potem podejmuj decyzje co do siebie. Istnieje kontrast pomiędzy ścieżką czczenia a wiedzą. Ta wiedza jest unikalna. Ta wiedza jest słynna. To jest nauka radża jogi. Dzieci, rozumiecie, że bóstwa były całkowicie bez występków. Ojciec, Stwórca jest i Sam się wam przedstawia. On jest Najwyższą Duszą. Najwyższa Dusza jest zwana Bogiem. W języku angielskim, On jest zwany „Najwyższą Duszą”, a dusza to znaczy atma. Dusza Ojca nie jest większa od jakiejkolwiek innej duszy. Dusza Ojca jest taka sama jak wasze dusze, dzieci. To nie jest tak, że dzieci są mniejsze, a Ojciec większy, nie. Ten Najwyższy, pełen wiedzy Ojciec, wyjaśnia wam dzieci z wielką miłością. To dusza musi odgrywać swoją rolę. Niewątpliwie ona musi wziąć ciało, aby grać swoją rolę. Domem duszy jest rejon ciszy. Dzieci, rozumiecie, że wy, dusze mieszkacie w wielkim żywiole światła. Tak, jak ci, którzy mieszkają w lądzie Hindustanu nazwali siebie Hindusami; podobnie dusze, które przyszły z rejonu pierwiastka brahm uważają, że pierwiastek brahm jest Bogiem. Przyczyny upadku są ustalone w sztuce życia. Bez względu na to, ile wysiłku ktoś czyni, nikt nie może powrócić do domu. Gdy sztuka się kończy, wszyscy aktorzy razem wychodzą na scenę; jest twórca i główni aktorzy, wszyscy stoją razem. Dzieci, wiecie, że ta sztuka teraz się kończy. Nikt z mędrców ani świętych mężów nie zna tych rzeczy. Nikt nie ma tej wiedzy o duszy. Najwyższa Dusza, Ojciec, przychodzi tutaj tylko raz. Każdy musi grać tutaj swoją rolę. Ekspansja narasta. Skąd przybyły wszystkie te dusze? Jeżeli dusze mogłyby wracać do domu, to wtedy zostałby ustanowiony taki system: ktoś przychodziłby, a ktoś inny odchodziłby. Wówczas nie można by było mówić o ponownych narodzinach. Tak naprawdę, kolejne wcielenia trwają od początku. Pierwsi są Lakszmi i Narajan. Ojciec wyjaśnił, że oni biorą kolejne wcielenia, a potem, gdy docierają do końca, idą i raz jeszcze stają się pierwszymi. Nie ma w tym żadnych wątpliwości.. To Ojciec dusz Sam przychodzi i wyjaśnia. Co On wyjaśnia? On Sam Siebie przedstawia. Czy wiedzieliście wcześniej cokolwiek o tym, kim jest Najwyższa Dusza? Po prostu chodziliście do świątyń Sziwy. Tutaj jest niezliczona ilość świątyń. W złotym wieku nie ma żadnych świątyń ani czczenia itd. Tam stajecie się bóstwami godnymi czci. Potem, po połowie cyklu, stajecie się czcicielami i nie możecie już być zwani bóstwami. Potem przychodzi Ojciec i czyni was ponownie godnymi czci. Ta chwała nie jest śpiewana w żadnym innym miejscu. Wy teraz rozumiecie, czym jest królestwo Ramy, aczym królestwo Rawana. Macie udowadniać ludziom jaki jest czas trwania królestwa Ramy. To jest gra, którą macie zrozumieć. Ojciec jest Najwyższy ze Wszystkich i On także posiada pełną wiedzę ( On jest także mędrcem - knowledge-full). Dzięki Niemu stajemy się najwyżsi zewszystkich i osiągamy pozycję, która jest także najwyższa. Ojciec teraz nas uczy, a więc musimy sobie wdrażać to tak dobrze, jak boskie cnoty. Dzieci, wyliczałyście, jakie były bóstwa, a jakimi wy teraz jesteście. Teraz rozumiecie, że macie się stać tak jak bóstwa, całkowicie wolnymi od występku. Nie ma innej metody, aby to osiągnąć, jak pamiętanie Ojca. Jeżeli ktoś wie, jak to osiągnąć, to niech nam powie! Nie możecie powiedzieć, że pierwiastek brahm jest czymś bez występku. Nie, to dusza staje się wolna od występków. Pierwiastek brahm nie może także być duszą. To jest tylko miejsce zamieszkania. Dzieci, wam także zostało wyjaśnione, że intelekt jest w duszy igdy dusza staje się tamopradan, intelekt staje się nierozsądny. A więc, są ci, którzy są rozsądni i ci, którzy są nierozsądni. Wasze intelekty stają się całkowicie czyste, a potem stają się brudne. Wy, dzieci rozumiecie kontrast pomiędzy czystością a nieczystością. Nieczyste dusze nie mogą powrócić do domu. Teraz, jak one mogą stać się czyste? To jest to, o co oni wołają. To także jest ustalone w sztuce życia. Rozumiecie, że teraz jest wiek zbieżny. Ojciec przychodzi tylko raz, aby zabrać was do domu. Nie każdy pójdzie do nowego świata. Ci, którzy nie mają tam roli, pozostaną w rejonie spokoju i dlatego to zostało pokazane na waszych obrazach. Wszystkie obrazy, itd. należą do ścieżki czczenia. Te obrazy, dzięki którym wyjaśniacie, w jaki sposób cykl świata obraca się, należą do ścieżki wiedzy. Rozumiecie, w jaki sposób zeszliście w dół od 16 boskich stopni do 14, potem od 14 do 12, i że teraz nie pozostały żadne stopnie. Każdy jest w kolejności, aktorzy także są wkolejności. Niektórzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1000, niektórzy 1500, niektórzy 500, niektórzy 100, niektórzy 150, a więc jest w tym wielka różnica. I w tym jak się uczycie, istnieje także różnica taka, jak pomiędzy dniem a nocą. W tamtych szkołach, jeżeli oni nie zdają, muszą uczyć się znowu, ale tutaj nie ma kwestii uczenia się jeszcze raz. Twoja pozycja jest zmniejszana. Potem nigdy nie będziesz mógł ponownie uczyć się tej wiedzy. Ta nauka jest możliwa tylko jeden raz. Ojciec także przychodzi tylko jeden raz. Dzieci, rozumiecie, że najpierw istniało tylko jedno królestwo. Gdy wyjaśniacie to innym, oni to zaakceptują. Chrześcijanie są także bardzo mądrzy odnośnie nauki. Wszyscy nauczyli się tych rzeczy od nich. Ich intelekty nie stają się ani boskie, ani kamienne. W obecnym czasie ich intelekty dokonują cudów. Nauka rozwinęła się tak bardzo dzięki chrześcijanom. Celem nauki jest szczęście. Rozumiecie, że stary świat ma być zniszczony. Potem pójdziemy do rejonu spokoju i na ziemię szczęścia. Jak inaczej wszystkie ludzkie dusze powróciłyby do domu? Zniszczenie odbędzie się poprzez naukę. Wszystkie dusze opuszczą swoje ciała i powrócą do domu. W tym zniszczeniu zawiera się wyzwolenie. Przez połowę cyklu każdy robił wysiłek, aby wyzwolić się. To wydarzy się teraz poprzez naukę i naturalne klęski. To powinno być zrozumiane, że ta wojna jest narzędziem, aby zabrać was, dusze do rejonu wyzwolenia. Tak dużo ludzi pójdzie do rejonu wyzwolenia. Bez względu na to, jak dużo wysiłku robiliście, praktykując hatha jogę i przyjmując guru, nikt nie był w stanie pójść do rejonu wyzwolenia. Tak dużo bomb itp. zostało przygotowanych poprzez naukę, że jest zrozumiałe, iż zniszczenie niewątpliwie nastąpi. Bardzo niewielu ludzi będzie w nowym świecie; wszyscy inni powrócą do rejonu wyzwolenia. Pójdziecie do lądu wyzwolenia w życiu, dzięki potędze swojej nauki. Władacie królestwem, które jest stabilne, nie do zachwiania, trwałe. Tylko popatrzcie na wszystkie ziemie tutaj; one wszystkie zostały podzielone! Ojciec czyni was panami królestwa świata, królestwa, które jest stabilne i nie do zachwiania. Dziedzictwo dawane przez nieograniczonego Ojca jest nieograniczonym dziedzictwem. Kto je dał i kiedy? To nie wchodzi do niczyjego intelektu. Tylko wy rozumiecie. Wy, dusze, macie trzecie oko wiedzy. Dusze stają się uosobieniem wiedzy. Możecie się takie stać tylko dzięki Ojcu, Oceanowi Wiedzy. Ojciec przychodzi, aby dać wam wiedzę o Stwórcy oraz początku, środku i końcu stworzenia. W rzeczywistości to zajmuje tylko sekundę: „wyzwolenie w życiu” w sekundę. Wszyscy inni otrzymują wyzwolenie. Ten dramat jest ustalony w ten sposób. Każdy jest uwalniany z niewoli Rawana. Tamci ludzie tak mocno próbują wprowadzić pokój na świecie. Tylko wy, dzieci, rozumiecie kiedy panuje pokój na świecie i w Brahmandzie. Mówi się, że jest spokój w pierwiastku światła i że będzie także spokój i szczęście tutaj, w tym świecie. Ten świat jest odrębny od pierwiastka światła. Pierwiastek światła jest poza księżycem i gwiazdami. Tam nie istnieje nic z tego świata. Jest to zwane światem ciszy. Wy opuszczacie swoje ciała i idziecie do świata ciszy. Dzieci, pamiętacie to i dlatego teraz przygotowujecie siebie do powrotu tam. Nikt inny o tym nie wie. Jesteście teraz inspirowani, aby się przygotować do tego. Wojna będzie korzystna; konta wszystkich będą wyrównane, każdy stanie się czysty. Joga jest ogniem. Wszystko staje się czyste w ogniu. Tak jak Ojciec zna początek, środek i koniec sztuki życia, tak wy aktorzy także znacie początek, środek i koniec sztuki życia. Zrozumieć to tzn. mieć wizję (wgląd). Twoje trzecie oko wiedzy teraz się otworzyło. Koniecznie macie teraz zrozumiec wszystkie rzeczy na temat świata, od początku złotego wieku do końca żelaznego wieku. Żadna inna ludzka istota nie wie o tym. Rozumiecie, że mieliście boskie cnoty, a teraz macie diabelskie cechy. Wtedy Ojciec jeszcze raz przychodzi, aby uczynić was tymi z boskimi cnotami. Ojciec przychodzi, aby oczyścić nieczystych. Nikt inny na świecie nie wie o tym, że ci którzy należą do boskiego klanu, to ci, którzy biorą pełne 84 wcielenia. Oni stają się czyści, a także nieczyści. Tego nie ma w intelekcie nikogo innego. Rozumiecie, że wszystkie te wizerunki są martwe. Nikt nie może zrobić im dokładnego zdjęcia (stworzyć ich dokładnego obrazu). Oni posiadali naturalne piękno. Czyste ciało jest stwarzane z czystych pierwiastków. Tutaj one są nieczyste. Nikt z ludzi obecnego świata z ich różnymi kolorami (skóry ?), nie będzie istniał w złotym wieku. Kriszna jest zwany brzydkim i pięknym. W złotym wieku on jest piękny, a w wieku żelaznym jest brzydki. Jak on przechodzi ze złotego wieku do żelaznego wieku? Rozumiecie wszystko, począwszy od pierwszej duszy. On jest nazwany Kriszną, jak tylko jako dziecko wychodzi z łona. Imię niewątpliwie jest potrzebne. Mówicie, że dusza Kriszny jest piękna, a potem staje się brzydka i dlatego on jest nazwany „brzydkim i pięknym”. Gdy otrzymujecie jego horoskop, możecie zrozumieć astrologię całego cyklu. To jest napełnione tak wieloma tajemnicami, które znacie tylko wy. Nikt inny nie zna tych tajemnic. Teraz macie pójść do nowego świata inowego domu. Ci, którzy dobrze się uczą pójdą do nowego świata. Ojciec jest Panem całego nieograniczonego świata. On jest Ojcem wszystkich dusz. Ojciec jest nazwany Panem. To jest nauka. W tej nauce nie może być wątpliwości ani pytań. Nie musicie tutaj dyskutować na temat pism. Ten Nauczyciel jest najbardziej wzniosły i On siada tutaj i uczy was. Tylko On jest Prawdą. On, w postaci nauk, opowiada wam historię o tym, jak stać się prawdziwym Narajanem. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Wyrównaj wszystkie swoje karmiczne konta i przygotuj się do powrotu do świata ciszy. Potęgą pamiętania uczyń duszę całkowicie czystą.

2. Wprowadzaj w praktykę wiedzę Oceanu Wiedzy. Ubijaj ocean wiedzy i sam dla siebie podejmuj decyzje. Aby zasłużyć na wzniosłą pozycję w wyzwolonym życiu, wdrażaj sobie boskie cnoty.


Błogosławieństwo:
Bądź tym, kto czyni intensywne wysiłki, kto zna doniosłość czasu i idąc szybko przychodzi jako pierwszy.

Dusze, które przychodzą w „roli awjakt” otrzymują błogosławieństwo „ ostatni idą szybko, a szybcy przychodzą (jako) pierwsi”. A więc, poznaj doniosłość czasu i w praktyce używaj błogosławieństw jakie otrzymałeś. To awjakt utrzymanie łatwo uczyni cię potężnym, a więc możesz iść naprzód tak szybko jak chcesz. Ponieważ BapDada i dusze instrumenty stale dają każdemu błogosławieństwo aby frunął naprzód, łatwo otrzymaliście fortunę szybkiego pójścia do przodu

Hasło:
W świadomości wielkiej mantry „bezcielesny i cielesny równają się sobie (being equal)”, stań się stałym joginem.