02.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz macie powrócić do domu. Dlatego zapomnijcie wasze ciała i wszystkie wasze cielesne związki, a pamiętajcie jednego Ojca. To jest esencja prawdziwej Gity.

Pytanie:
Jakiwysiłek jest łatwy dla was, dzieci?

Odpowiedź:
Ojciec mówi: Dzieci, macie przebywać w całkowitej ciszy. Tylko pozostając w ciszy, będziecie mogły otrzymać od Ojca dziedzictwo. Macie pamiętać Ojca i obracać cyklem samorealizacji. Dzięki pamiętaniu Ojca wasze grzechy będą usuwane i wasze życie się wydłuży, a znając cykl staniecie się władcami globu. Ten wysiłek jest dla was łatwy.

Om śanti.
Duchowy Ojciec ponownie wyjaśnia najsłodszym, duchowym dzieciom. On wyjaśnia codziennie. Dzieci, rozumiecie, że naprawdę studiujecie wiedzę Gity, tak jak to było w poprzednim cyklu. Jednak to nie Kriszna was uczy; Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza was uczy. On teraz ponownie uczy was radża jogi. Teraz słuchacie Boga bezpośrednio. Ludzie Bharatu uzależniają wszystko od Gity. W Gicie napisano, że był stworzony ofiarny ogień wiedzy Rudry. To jest ofiarny ogień, a także patśala (miejsce nauki). Kiedy Ojciec przychodzi i przekazuje nam prawdziwą Gitę, uzyskujemy wyzwolenie. Ludzie nie rozumieją tego. Wy macie pamiętać tylko jednego Ojca, który jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich. Chociaż studiowaliście Gitę, nie znaliście Stwórcy ani stworzenia, mówiliście „neti, neti” (ani to, ani tamto; nie wiemy). Tylko prawdziwy Ojciec przychodzi i przedstawia prawdziwą Gitę. Te aspekty muszą być ubijane. Ci, którzy są zajęci usługą, będą bardzo dobrze zwracać na to uwagę. Baba wypowiedział te słowa: „Ocean Wiedzy, Oczyściciel, Dawca Wiedzy Gity, Najwyższy Umiłowany, Najwyższy Ojciec, Najwyższy Nauczyciel, Najwyższy Satguru, Bóg Śiwa mówi”. Te słowa powinny być na pewno napisane na każdym obrazie. Macie to pisać, by ludzie mogli zrozumieć, że tylko Trimurti Śiwa, Najwyższa Dusza, a nie Śri Kriszna jest Bogiem Gity. Zasięgnijcie opinii ludzi na ten temat. Gita jest głównym pismem dla nas. Ojciec stale daje nowe punkty codziennie. Nie powinniście myśleć: Dlaczego Baba nie powiedział nam tego przedtem. Tego nie było w sztuce życia. Powinniście wybierać nowe punkty z murli Baby. Ludzie piszą „powstanie (wznoszenie) i upadek”. W hindi mówicie: „powstanie i upadek Bharatu”. Powstanie oznacza odbudowę dynastii bóstw; ustanowienie 100% czystości, pokoju i dobrobytu. Po połowie cyklu jest upadek, upadek do dynastii diabłów. Następnie jest odbudowywanie dynastii bóstw. Razem z upadkiem powinniście pisać słowo „destrukcja” (zniszczenie). Wszystko zależy od Gity. Tylko Ojciec przychodzi i wypowiada do was prawdziwą Gitę. Baba wyjaśnia to codziennie. Dzieci, jesteście duszami. Ojciec mówi: Zapomnij ekspansję tego ciała i uważaj się za duszę. Kiedy dusza oddziela się od ciała, zapomina wszystkie związki. Dlatego Ojciec także mówi: Macie zapomnieć wszystkie cielesne związki, uważajcie się za dusze i pamiętajcie Mnie, Ojca. Teraz macie powrócić do domu. Przez pół cyklu wykonywaliście dużo czczenia, tylko po to, by powrócić do domu. W złotym wieku nikt nie czyni wysiłku, by powrócić do domu. Tam jest tylko szczęście. Ludzie mówią: Każdy pamięta Boga w czasie cierpienia, ale nie pamiętają Go, gdy jest szczęście. Jednak, nikt nie rozumie, kiedy jest szczęście, a kiedy cierpienie. To wszystko jest incognito. Jesteśmy także duchowym wojskiem. Jesteśmy Armią Śakti Śiw Baby. Nikt nie rozumie znaczenia tego. Oni czczą tak bardzo bóstwa, ale nie znają ich biografii. Oni powinni przynajmniej znać biografię tych, których czczą. Spośród wszystkich, najbardziej czczony jest Śiwa. Są świątynie Wisznu, Brahmy, Śankara, następnie Lakszmi i Narajana, potem Radhe i Kriszny. Nikogo więcej nie ma. Tak wiele różnych imion było nadanych Śiw Babie i tak dużo świątyń zostało zbudowanych dla Niego. Teraz cały cykl jest w waszych intelektach. W sztuce są główni aktorzy, jednak tamte sztuki są ograniczone, podczas gdy ta sztuka życia jest nieograniczona. Wiecie, kim są główni aktorzy w tej sztuce życia. Ludzie mówią: Hej Rama, świat nigdy nie był stworzony! Pisma zostały też napisane w oparciu o to, ale oni nie rozumieją znaczenia tego wszystkiego. Dzieci, Ojciec nauczył was bardzo łatwego wysiłku. Najłatwiejszym wysiłkiem jest pozostawanie w całkowitej ciszy. Tylko dzięki utrzymywaniu całkowitej ciszy otrzymacie swoje dziedzictwo od Baby. Macie pamiętać Ojca. Macie także pamiętać cykl świata. Dzięki pamiętaniu Baby wasze grzechy będą zniszczone i uwolnicie się od wszystkich chorób. Wasze życie wydłuży się. Znajomość cyklu uczyni was władcami globu. Obecnie, jesteście panami piekła, a potem będziecie panami nieba. Każdy z was będzie panem nieba, ale tam jest także pozycja. Zgodnie z tym, ilu czynisz podobnych do siebie, uzyskasz tak wysoką pozycję. Jeżeli nie rozdajesz niezniszczalnych klejnotów wiedzy, co możesz otrzymać? Kiedy ktoś jest bogaty, mówi się, że on dawał dotacje, wykonywał dobroczynność w swoim poprzednim życiu. Dzieci, wiecie, że każdy popełnia grzechy w królestwie Rawana. Najbardziej dobroczynnymi duszami są Śri Lakszmi i Śri Narajan. Tak, nawet bramini są sadzani wysoko, ponieważ czynicie innych wzniosłymi. Wy, ustami zrodzone potomstwo Brahmy, ozdoby bramińskiego klanu, wykonujecie to wzniosłe zadanie w oparciu o śrimat. Imię Brahmy to główne imię. Ludzie mówią o Trimurti Brahmie. Wy, teraz macie mówić o Trimurti Śiwie w każdym aspekcie. Ludzie mówią o stworzeniu poprzez Brahmę i zniszczeniu przez Śankara. Oni nawet tworzą wizerunki różnych form, ale oni nie pokazują ani Śiwy, ani braminów. Dzieci, macie także to wyjaśnić. Dzieci, nawet wśród was, są trudności z utrzymaniem tego w intelektach. Jest wiele punktów, które wy określacie jako tematy. Otrzymujecie tak wiele tematów. Stajecie się bóstwami z ludzkich istot, panami świata, dzięki słuchaniu prawdziwej Gity od Boga. Ten temat jest bardzo dobry, ale wy też potrzebujecie mądrości, aby to wyjaśniać. Napiszcie to bardzo jasno, tak, żeby ludzie mogli zrozumieć. Potem pytajcie ich o to. To jest łatwe. Każdy punkt wiedzy jest wart setek tysięcy rupii. Stajecie się wielcy dzięki tym punktom wiedzy. Jest wiele multimilionów (padam) na każdym kroku, który stawiacie. Dlatego bóstwa są pokazywane na kwiatach lotosu (padam). Oni zapomnieli nazwę was, braminów, potomstwa zrodzonego ustami Brahmy. Tamci kapłani bramińscy trzymają Gitę w swoich rękach. Podczas gdy oni trzymają pisma w swoich rękach, wy jesteście prawdziwymi braminami i trzymacie prawdę w swoich intelektach. Dlatego powinniście mieć upojenie, że stwarzacie niebo w oparciu o śrimat i że Ojciec was uczy radża jogi. Wy nie macie żadnych ksiąg. Ten prosty znaczek jest waszą prawdziwą Gitą. Obrazek Trimurti jest też na tym znaczku. Cała Gita jest zawarta w tym. Cała Gita jest wyjaśniana w jednej sekundzie. Możecie wyjaśnić każdemu w sekundę na podstawie tego znaczka. To jest twój Ojciec. Jeśli będziesz Go pamiętać, twoje grzechy będą usunięte. Podróżując pociągiem lub będąc na spacerze, stale wyjaśniaj to bardzo dobrze każdemu, kogo spotykasz: Każdy chce pójść do lądu Kriszny. Możecie to uczynić dzięki tej nauce. Królestwo jest ustanawiane poprzez tę naukę. Żaden z religijnych założycieli nie ustanowił królestwa. Wiecie, że teraz uczycie się radża jogi na przyszłe 21 wcieleń. To jest bardzo dobra nauka. Po prostu, ucz się codziennie przez jedną godzinę; to wszystko. Inne studia trwają od 4 do 5 godzin dziennie, ale dla was jedna godzina wystarczy. Czas poranka jest bardzo dobry, ponieważ każdy jest wtedy wolny. Jednak, ci którzy są w niewoli, nie mogą w tym czasie przyjść. Oni mogą przyjść o innej porze. Zawsze powinieneś nosić znaczek. Dokądkolwiek idziesz, dawaj to posłannictwo. Nie możecie przedstawić całego znaczka w gazecie, możecie tylko pokazać jedną stronę. Ludzie nie rozumieją tego dopóki im nie wyjaśnicie. To jest bardzo łatwe. Każdy może wykonywać ten interes. Aćća, nawet jeśli nie pamiętasz Baby, przynajmniej przypominaj o Nim innym. To także jest dobre. Niektórzy mówią innym, by stali się świadomi duszy, podczas, gdy sami są świadomi ciała i wykonują takie lub inne grzeszne czyny. Najpierw są sztormy w umyśle, a potem ujawniają się w czynach. Wiele sztormów wejdzie do twojego umysłu, dlatego powinieneś używać swojego intelektu. Nigdy nie wolno ci wykonywać złych czynów. Macie wykonywać tylko dobre czyny. Są dobre myśli oraz złe myśli, a więc powinniście zatrzymać złe myśli. Ojciec dał wam takie intelekty. Nikt inny nie potrafi tego zrozumieć. Oni stale wykonują złe czyny. Teraz masz tylko wykonywać właściwą pracę. Ojciec stale wyjaśnia wszystko bardzo jasno. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Każdy niezniszczalny klejnot wiedzy, jest wart setek tysięcy i miliony rupii. Dzięki rozdawaniu tego na każdym kroku gromadzicie dochód multimilionów. Macie brać wysoką pozycję czyniąc innych podobnymi do siebie.

2. Żeby uchronić się od wykonywania grzesznych czynów, bądź świadomy duszy. Jeśli w umyśle są jakieś złe myśli, zatrzymaj je. Miej tylko dobre myśli. Nigdy nie wykonuj złych czynów tymi organami zmysłów.

Błogosławieństwo:
Bądź duchowym sługą i doświadczaj stanu jogajukt podczas wykonywania usługi.

Bramińskie życie jest życiem usługi. Wykonywanie usługi jest wzniosłym sposobem na pozostawanie żywym i bezpiecznym od Mai. Usługa czyni cię jogajukt, ale nie tylko poprzez słowa. Służyć poprzez stawanie się uosobieniem słodkich słów, które usłyszałeś, wykonywać altruistyczną usługę, służyć poprzez wyrzeczenie się i stawanie się uosobieniem tapasji, wykonywać altruistyczną usługę wychodząc poza ograniczone pragnienia - to jest znane jako boża lub duchowa usługa. Służyć zarówno poprzez umysł jak i poprzez usta tzn. stać się stabilnym w stanie „manmanabhaw”.

Hasło:
Dzięki niepatrzeniu na ciała, ale patrzenie na bezcielesnego Ojca, staniesz się wizerunkiem, który przyciąga.


Wzniosłe wersety Mateśwari

Wysiłek jaki musicie czynić, aby przerwać karmiczne niewole.

Wielu ludzi pyta, co mają zrobić, aby przerwać karmiczne niewole? Ojciec zna horoskop każdego. Dzieci, odkąd oddałyście się Ojcu w waszych sercach, waszą powinnością jest złożyć wszystkie swoje obowiązki w Jego ręce. On wtedy może przyjrzeć się każdemu z nich i doradzić zgodnie z tym, co trzeba zrobić. Masz wziąć Jego oparcie w praktyczny sposób. Jednak, niech nie będzie tak, że stale będziesz Go słuchał, a także nadal postępował zgodnie z własnymi nakazami. Ojciec przebywa w formie cielesnej, a więc i wy dzieci także macie skorzystać z oparcia Ojca Nauczyciela i Przewodnika w fizyczny sposób. Nie powinno być tak, że nie jesteś w stanie przestrzegać wskazówek, które otrzymujesz; wtedy byłoby więcej szkody. Potrzebujesz odwagi, aby przestrzegać poleceń. Ten, który sprawia, że się poruszasz jest Tym, który Zabawia i On wie, w czym jest dla ciebie korzyść. A więc On dał ci wskazówki, jak przerwać twoje karmiczne niewole. Wówczas nikt z was nie powinien mieć żadnych myśli na temat, co będzie się dziać z waszymi dziećmi. Tutaj nie ma żadnej kwestii pozostawiania swojego domu itp. Tutaj to była kwestia bardzo niewielu dzieci posiadających taką rolę w dramacie, aby przerwać swoje niewole. Gdyby nie było tej roli w dramacie, wtedy kto służyłby wam, tak jak służy wam się teraz? Nie ma żadnej kwestii pozostawiania czegokolwiek, ale masz należeć do Ojca. Nie obawiaj się! Miej odwagę! Ci, którzy się obawiają, nie są w stanie ani być szczęśliwymi, ani pomocnikami Ojca. Tutaj macie się stać Jego pełnymi pomocnikami. Kiedy umrzecie za życia, wtedy będziecie w stanie stać się Jego pomocnikami. Potem, jeżeli gdzieś utkniesz, On będzie w stanie pomóc ci i zabierze cię na drugą stronę. A więc macie się stać pomocnikami Baby poprzez wasze myśli, słowa i czyny. Jeżeli jest najmniejsza nić przywiązania, ona sprawi, że upadniesz. A więc, miej odwagę i posuwaj się naprzód. Gdy jesteście słabi co do odwagi, wpadacie w zamieszanie. Uczyńcie więc swoje intelekty całkowicie czystymi. Niech nie będzie śladu jakiegokolwiek występku. Cel nie jest odległy, ale wznoszenie się jest trochę kręte. Jeżeli więc skorzystasz z oparcia Wszechmocnego, nie będziesz się bać i nie będziesz się męczyć. Aćća.