02.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci,wasze nitki przywiązania powinny się oderwać od wszystkiego, ponieważ teraz macie powrócić do domu. Nie wykonujcie żadnych grzesznych czynów, które mogłyby zniesławić imię bramińskiego klanu.

Pytanie:
Z widoku których dzieci Ojciec jest bardzo zadowolony? Które dzieci są zanurzone w oczach Ojca?

Odpowiedź:
Ojciecjest zadowolony, gdy widzi dzieci, które inspirują innych do dawania szczęścia i te, które są usłużne. Dzieci, które mają świadomość w swoich intelektach, że mówią i słuchają tylko Baby, są tymi, które są zanurzone w oczach Baby. Baba mówi: Bardzo kocham te dzieci, które wykonują Moją usługę. Pamiętam takie dzieci.

Om śanti.
Najsłodsze duchowe dzieci, rozumiecie, że siedzicie przed Ojcem. On jest Ojcem, a także Tym, który uczy was jako Nauczyciel. Ten Sam Ojciec jest Oczyścicielem, a także tym, który daje wyzwolenie. On także zabiera was z powrotem ze Sobą. On także wskazuje wam bardzo łatwą ścieżkę. Gdy On czyni was czystymi z nieczystych, nie pozwala wam ciężko pracować. Gdziekolwiek udajecie się, czy jedziecie za granicę, we wszystkim co robicie, po prostu uważajcie siebie za dusze. Uważacie się za nią tak czy inaczej, ale Baba wciąż mówi wam, byście mieli wiarę, że jesteście duszami, byście porzucili świadomość ciała i stali się świadomymi duszy. Jesteśmy duszami i bierzemy ciała, aby grać swoje role. Po zagraniu swojej roli w jednym ciele zostawiamy je i bierzemy następne. Niektórzy mają rolę do grania przez sto lat, niektórzy mają rolę na 80 wcieleń, niektórzy na 2 lata, a niektórzy mają rolę na 6 miesięcy. Niektórzy umierają natychmiast po urodzeniu się. Niektórzy nawet umierają w łonie, zanim się urodzą. W ponownych narodzinach tutaj, a w ponownych narodzinach w złotym wieku jest taka różnica jak pomiędzy dniem a nocą. Narodziny tutaj zachodzą poprzez łono; ono jest zwane więzieniem łona. Nie ma więzienia łona w złotym wieku. Tam nie wykonuje się grzesznych czynów, tam nie ma królestwa Rawana. Ojciec wyjaśnia ci wszystko. Nieograniczony Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam poprzez to ciało. Dusza tego ciała także słucha. To Ojciec, Ocean Wiedzy, Ten, który nie ma Swojego ciała, wypowiada tę wiedzę. On zawsze jest znany jako Śiwa. Tak jak On jest poza narodzinami, On także jest poza przyjmowaniem imienia i postaci. On jest znany na stałe jako Śiwa. On jest na zawsze Śiwą. On nie ma fizycznego imienia. Chociaż On wchodzi w ciało tego, imię tego ciała nie jest używane dla Niego. Wasze wyrzeczenie jest nieograniczone, podczas gdy wyrzeczenie innych jest ograniczone. Oni także zmieniają swoje imiona. Baba także dał wam dużo pięknych imion. Zgodnie ze sztuką życia, wielu, którym były dane imiona, zniknęło. Ojciec myślał: Od momentu, gdy oni należą do Mnie, zawsze pozostaną tutaj, nie rozwiodą się ze Mną. Jednak oni to zrobili, więc, jaka była korzyść w nadawaniu im nowych imion? Niektórzy sannjasini także powrócili do domu, a potem zaczęli ponownie używać swoich starych imion. Oni powracają do domu. To nie jest tak, że oni nie pamiętają swoich przyjaciół i krewnych, ponieważ się wyrzekają. Niektórzy pamiętają wszystkich swoich przyjaciół i krewnych. Oni są złapani w pułapkę swojego przywiązania; ich nić przywiązania jest zawiązana. Niektórzy są w stanie bardzo szybko przerwać swoje związki. One z pewnością muszą być przerwane. Ojciec wyjaśnił, że teraz macie powrócić do domu. Ojciec Sam siedzi tutaj i wyjaśnia to. Baba mówił wam także o tym dzisiaj rano. Jest taka piosenka „Mój umysł jest bardzo szczęśliwy, gdy Cię widzę.” Dlaczego? Ponieważ dzieci są zanurzone w oczach Baby. Dusze tak czy inaczej są światłem. Ojciec widzi dzieci i jest bardzo szczęśliwy. Niektóre dzieci są bardzo dobre, one opiekują się ośrodkiem. Są tacy, którzy po staniu się braminami, wchodzą w żądzę. Oni są nieposłuszni. Ojciec jest zadowolony, gdy widzi usłużne dzieci. Nieograniczony Ojciec mówi: Ten znieważył imię tej rodziny. Oni znieważają imię bramińskiego klanu. Dzieci, On stale wam wyjaśnia: Nie wpadajcie w pułapkę czyjegoś imienia i postaci. To jest znane jako bycie tym, który na wpół znieważa imię klanu. Forma na wpół potem staje się ostateczną. Oni sami piszą: Baba, upadłem. Pobrudziłem swoją twarz. Maja oszukała mnie. Przychodzi dużo sztormów Mai. Ojciec mówi: Używanie miecza żądzy oznacza sprawianie sobie nawzajem cierpienia. To dlatego im nakazuje się złożyć przyrzeczenie. Niektórzy pisali nawet długie listy własną krwią, ale nie ma ich już tutaj dłużej. Ojciec mówi: O, Maja! Jesteś taka potężna! Ty nawet połknęłaś dzieci, które napisały swoje ślubowanie własną krwią. Tak jak Ojciec jest potężny, Maja także jest potężna. Otrzymujesz dziedzictwo potęgi Ojca na połowę cyklu, a potem Maja sprawia, że tracisz siłę na połowę cyklu. To odnosi się do Bharatu. To ci, którzy należą do boskiej religii, zmieniają się z wypłacalnych na niewypłacalnych. Teraz, gdy poszlibyście do świątyni Lakszmi i Narajana zdziwilibyście się, że należeliście do tego klanu. Teraz uczycie się. Dusza tego także uczy się z Babą. Wcześniej mieliście zwyczaj kłaniania się wszędzie. Teraz macie wiedzę. Znacie biografię 84 żyć każdego. Każdy gra własną rolę. Ojciec mówi: Dzieci zawsze bądźcie radosne. Wówczas weźmiecie stąd ze sobą sanskarę bycia radosnymi. Rozumiecie, kim się stajecie. Nieograniczony Ojciec daje wam to dziedzictwo; nikt inny nie może wam go dać. Nie ma żadnej ludzkiej istoty, która wie, dokąd poszli Lakszmi i Narajan. Ludzie myślą, że oni powrócili do miejsca, z którego przyszli. Ojciec teraz mówi: Osądź, używając swojego intelektu. Na ścieżce czczenia studiowaliście Wedy, pisma itd. Teraz Ja daję wam wiedzę. Teraz osądźcie: Czy właściwa jest ścieżka czczenia, czy Ja mam rację? Ojciec Rama jest prawy, podczas gdy Rawan jest nieprawy. Ludzie kłamią we wszystkim. To odnosi się do kwestii z tej wiedzy. Rozumiecie, że wcześniej wszyscy mówiliście fałszywe rzeczy. Nawet, gdy dawaliście dotacje i wykonywaliście charytatywność itp., stale schodziliście w dół schodów. Dawaliście tylko innym duszom. W jaki sposób grzeszne dusze, które dają innym grzesznymi duszom, mogą stać się czystymi i dobroczynnymi duszami? Tam nie ma dawania i brania pomiędzy duszami. Tutaj ludzie pożyczają setki tysięcy rupii od siebie. W tym królestwie Rawana ludzkie istoty doświadczają na każdym kroku cierpienia. Teraz jesteście w zbieżnym wieku i w każdym waszym kroku są multimiliony. W jaki sposób bóstwa stały się multimilionerami? Nikt o tym nie wie. Niebo z pewnością istniało. Istnieją znaki tego. Jednak oni nie wiedzą, jakie czyny wykonali w przeszłym życiu, że otrzymali to królestwo. To jest nowy świat i nie ma tam bezużytecznych myśli. On jest zwany ziemią szczęścia. To jest kwestia 5000 lat. Uczycie się, by doświadczać szczęścia stawania się czystymi. Wynaleziono dużo metod. Ojciec wyjaśnia bardzo jasno. Ląd spokoju jest miejscem zamieszkania was, dusz. On jest zwany słodkim domem. Kiedy ludzie powracają z zagranicy, oni czują, że powracają do swojego słodkiego domu. Waszym słodkim domem jest rejon spokoju. Ojciec jest Oceanem Spokoju. Ci, których rolą jest przyjść później, będą tak długo w rejonie spokoju. Rola Baby jest bardzo krótka. W tej sztuce życia macie do zagrania role bohaterów i bohaterek. Stajecie się panami świata. Nikt więcej nie może mieć tego upojenia. Nikt inny nie ma szczęścia nieba w swojej fortunie. Dzieci, tylko wy je otrzymujecie. Ojciec jest zadowolony, gdy widzi te dzieci, które mówią: Baba, będę rozmawiać tylko z Tobą. Ojciec mówi: Dzieci, Jestem zadowolony, gdy was widzę. Przyszedłem po 5000 lat, by zabrać was z ziemi cierpienia do ziemi szczęścia, ponieważ siedząc na stosie żądzy całkowicie się spaliliście. Teraz Ja muszę pójść i wydobyć ich z grobów. Teraz wszystkie dusze są tutaj obecne. One wszystkie muszą być oczyszczone. Ojciec mówi: Dzieci, utrzymujcie tylko jednego Prawdziwego Przewodnika w swoim intelekcie i zapomnijcie wszystkich innych. Miej połączenie tylko z Tym. Mówiliście: Gdy przyjdziesz, będziemy należeć tylko do Ciebie i do nikogo innego. Będziemy przestrzegać Twoich wskazówek i staniemy się wzniośli. Ludzie śpiewają: Bóg jest Najwyższy ze wszystkich i Jego wskazówki są najwyższe ze wszystkich. Ojciec mówi: Wiedza, którą wam daję, później zaniknie. Oni mówią, że pisma ścieżki czczenia trwały od początku czasu, a także, że Rawan istniał zawsze od początku. Zapytajcie ich: Jak długo paliliście Rawana i dlaczego go palicie? Oni niczego nie wiedzą. Ponieważ nie rozumieją znaczenia tego, świętują z wielkim splendorem. Oni zapraszają dużo gości, gdy mają ceremonię palenia Rawana. Nie mogą zrozumieć, od kiedy tworzyli tę postać Rawana. Dzień po dniu tworzą tę postać coraz większą. Ludzie mówią, że ona istniała od początku czasu. Jednak to nie jest możliwe. Jak długo oni jeszcze będą palili Rawana? Rozumiecie, że zostało bardzo mało czasu i że jego królestwo nie będzie potem istniało. Ojciec mówi: Ten Rawan jest największym wrogiem, musicie go pokonać. W intelektach ludzkich istot jest bardzo dużo różnych kwestii. Wiecie, że wszystko, co wydarzyło się w sztuce życia jest ustalone sekunda po sekundzie. Możecie policzyć, przez jak wiele godzin, lat i miesięcy graliście wszystkie swoje role. Cała ta wiedza powinna być w waszych intelektach. Baba wyjaśnia wam to wszystko. Ojciec mówi: Jestem Oczyścicielem. Wołacie do Mnie, abym przyszedł i oczyścił was. Czyste światy to rejon spokoju i ziemia szczęścia. Wszyscy teraz są nieczyści. Stale mów: Baba, Baba. Nigdy tego nie zapominaj i stale będziesz pamiętał Śiw Babę. To jest nasz Baba. Przede wszystkim jest ten nieograniczony Baba. Mówiąc „Baba”, doświadczasz szczęścia swojego dziedzictwa. Nie będziesz miał takich myśli używając po prostu słowa „Bhawan” lub „Iśwar”. Mów wszystkim, że nieograniczony Ojciec wyjaśnia poprzez Brahmę. To jest Jego powóz. On mówi poprzez tego: Dzieci, czynię was bóstwami. Cała wiedza jest zawarta w tych znaczkach. Na końcu będziecie pamiętali tylko to – rejon spokoju i ziemię szczęścia. Zapomnicie o ziemi cierpienia. Rozumiecie także, że każdy przyjdzie później w kolejności, w swoim czasie. Jest wielu z islamu, chrześcijan i buddystów itp. Istnieje dużo języków. Na początku była tylko jedna religia. Teraz pojawiło się wiele innych. Odbywa się tak wiele wojen itp. Każdy walczy, ponieważ oni stali się sierotami. Ojciec teraz mówi: Nikt nie może wykraść wam królestwa, które Ja wam dałem. Ojciec daje wam wasze dziedzictwo nieba, którego nikt nie może wykraść. Macie być nie do zachwiania, stabilni i nie do poruszenia. Sztormy Mai z pewnością przyjdą. Ten, który jest z przodu, doświadczy wszystkiego jako pierwszy. Wszystkie choroby itd. mają się skończyć na zawsze. To dlatego nie powinniście się obawiać wyrównywania karmicznych kont, gdy wasza choroba wzrasta itp. Wszystko to przychodzi na końcu. Później nic z nich nie pozostanie. One wszystkie wybuchną obecnie. Maja uczyni nawet starych ponownie młodymi. Gdy mężczyźni idą pobyć w samotności, tam nie ma kobiet. Sannjasini także idą, by zamieszkać w dżungli. Tam nie ma kobiet. Oni nie patrzą na nikogo. Oni po prostu biorą swoją jałmużnę i odchodzą. Wcześniej oni nigdy nawet nie spojrzeliby w stronę kobiety. Oni myśleli, że ich intelekty z pewnością mogłyby być pociągnięte. Nawet w związkach brata i siostry intelekt jest pociągany. To dlatego Baba mówi: Miej wizję braterstwa. Nigdy nawet nie myśl o imieniu ciała. To jest bardzo wysoki cel. Macie wejść na najwyższy szczyt. To królestwo jest zakładane, wymaga to dużego wysiłku. Mówicie: Staniemy się Lakszmi i Narajanem. Ojciec mówi: Przestrzegaj śrimatu i stań się taki. Sztormy Mai przyjdą, ale tobie nie wolno wykonywać niczego grzesznego poprzez fizyczne organy. Ludzie tak czy inaczej bankrutują. To nie jest tak, że ponieważ przyszedłeś do wiedzy, zbankrutowałeś. To stale się wydarza. Ojciec mówi: Przyszedłem, by uczynić was czystymi z nieczystych. Czasami niektórzy dobrze służą i wyjaśniają tę wiedzę innym, ale potem bankrutują. Maja jest jednak bardzo potężna. Nawet bardzo dobrzy upadają. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia: Kocham te dzieci, które wykonują Moją usługę. One czynią innych dawcami szczęścia, dlatego Ja stale pamiętam takie dzieci. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Nie wpadaj w pułapkę czyjegoś imienia i postaci, i nie znieważaj imienia klanu. Nie bądź oszukiwany przez Maję i nie sprawiaj nikomu cierpienia. Bierz swoje dziedzictwo potęgi od Ojca.

2. Wdróż sobie tutaj sanskarę bycia stale radosnym. Nie miej żadnej wymiany z grzesznymi duszami. Nie obawiaj się choroby itp. Teraz wyrównaj wszystkie swoje karmiczne konta.


Błogosławieństwo:
Stań się uosobieniem doświadczenia, uważając przeciwne sytuacje za swojego nauczyciela i ucz się od nich lekcji.

Zamiast obawiać się przeciwnych sytuacji, po prostu uważaj je za swojego nauczyciela, na krótki czas. Sytuacje czynią cię doświadczonym w dwóch potęgach: tolerancji i stawiania czoła. Naucz się tych dwóch lekcji, a staniesz się doświadczony. Mówisz, że jesteś powiernikiem i że nic nie jest twoje, to, dlaczego obawiasz się przeciwnych sytuacji? Powiernik, to znaczy, wszystko przekazałeś Ojcu, a więc cokolwiek się wydarza będzie dobre. Z taką świadomością stale bądź wolny od trosk oraz bądź uosobieniem potęgi.

Hasło:
Ci, którzy mają słodką naturę nie mogą sprawiać nikomu cierpienia, nawet przez pomyłkę.