02.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, spokój jest girlandą wokół waszej szyi. To jest wasza oryginalna religia. Dlatego nie ma potrzeby błądzić w poszukiwaniu pokoju. Po prostu, ustabilizuj się w swojej oryginalnej religii.

Pytanie:
Jakiej metody używają ludzie, aby coś oczyścić? Jaką metodę stworzył Ojciec?

Odpowiedź:
Aby coś oczyścić, ludzie wkładają to do ognia. Gdy oni tworzą jagię (ofiarny ogień), wówczas zapalają ogień. Tutaj także Ojciec stworzył ofiarny ogień Rudry, ale to jest ofiarny ogień wiedzy. W nim musi być poświęcona ofiara każdego. Wy, dzieci, poświęcacie wszystko, co macie, łącznie ze swoim ciałem. Macie mieć jogę. To jest wyścig jogi. Dzięki temu najpierw staniecie się girlandą wokół szyi Rudry, a następnie zostaniecie włączeni do różańca wokół szyi Wisznu.

Piosenka:
Pokłony Śiwie.

Om śanti.
Czyją chwałę słyszeliście? Chwałę Najwyższego Ojca spoza, Najwyższej Duszy, Boga. Wszyscy czciciele i ci, którzy czynią duchowe wysiłki, pamiętają Go. On jest zwany również Oczyścicielem. Dzieci, wiecie, że Bharat był czysty. Religia Lakszmi i Narajana itd. była religią czystej ścieżki rodzinnej. To było zwane oryginalną, wieczną religią bóstw. W Bharacie było wszystko: czystość, spokój, szczęście i dobrobyt. Gdy nie ma czystości, nie ma spokoju ani szczęścia. Ludzie stale błądzą w poszukiwaniu spokoju; stale błądzą w lesie. Ani jedna osoba nie ma spokoju, ponieważ nie znają Ojca ani nie rozumieją, że są duszami, a ciało należy do nich. Musicie wykonywać czyny poprzez ciało. Moją oryginalną religią jest spokój. To są organy ciała. Dusze nie wiedzą, że są mieszkańcami rejonu poza dźwiękiem, najwyższej siedziby. Bierzemy oparcie ciała i gramy swoją rolę na tym polu czynów. Oni posiadają girlandę spokoju wokół swojej szyi, a jednak ciągle błądzą! Stale pytają o to, w jaki sposób mogą mieć spokój umysłu. Nie wiedzą, że dusza ma umysł i intelekt. Dusza jest dzieckiem Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. On jest Oceanem Spokoju, a my jesteśmy Jego dziećmi. Cały świat jest niespokojny. Każdy mówi: Niech zapanuje pokój! Pan całego świata jest Tym, do którego ludzie mówią: Pokłony Śiwie. Kim jest Bóg, Najwyższy ze Wszystkich, Śiwa? Żadna ludzka istota tego nie wie. Oni nadal Go czczą. Niektórzy mówią o sobie: Śiwohum (jestem Śiwą). Śiwa jest jedynym Ojcem. Gdy ludzie nazywają siebie Śiwą, jest to wielki grzech. To Śiwa jest zwany Oczyścicielem. Ani Brahma, Wisznu czy Śankar, ani żadna ludzka istota nie może być zwana Oczyścicielem. Tylko Jeden jest Oczyścicielem i Dawcą zbawienia dla wszystkich. Ludzkie istoty nie mogą oczyścić ludzkich istot, ponieważ jest to kwestia całego świata. Ojciec wyjaśnia: Gdy był złoty wiek, Bharat był czysty, a teraz jest nieczysty. Dlatego powinniście pamiętać Tego, który oczyszcza cały świat. Jednak, to jest nieczysty świat. Oni mówią o wielkich duszach, ale w rzeczywistości nie ma żadnej wielkiej duszy. Oni nawet nie znają Ojca spoza tego świata. Narodziny Śiwy są zapamiętane w Bharacie, a więc On z pewnością musiał przyjść w Bharacie, by oczyścić nieczystych. On mówi: Przychodzę w zbieżnym wieku, który jest zwany kumbą (zbiegiem). To nie jest zbieg oceanu i rzek. Kumba jest wtedy, gdy Oczyściciel, Ojciec, Ocean Wiedzy przychodzi i oczyszcza wszystkie dusze. Wy również wiecie, że gdy Bharat był niebem, była tylko jedna religia. W złotym wieku było królestwo dynastii słońca, a królestwo dynastii księżyca w srebrnym. To jest chwalone jako: Rama jest królem i wszyscy ludzie należą do Ramy. Istnieje wielka chwała srebrnego wieku! Dlatego chwała złotego wieku musi być nawet większa. Bharat był niebem i mieszkały tam czyste dusze. Dusze wszystkich innych religii były w rejonie poza dźwiękiem. Żadna z tych ludzkich istot nie wie, kim jest dusza ani też kim jest Najwyższa Dusza. Dusza jest małym punktem i ma w sobie zapisaną rolę 84 żyć. Nie może być ośmiu milionów czterystu tysięcy żyć. Nie jest możliwe, abyście stale przechodzili dookoła cyklu, cykl po cyklu, biorąc osiem milionów czterysta tysięcy żyć. W cyklu są dokładnie 84 wcielenia. Tak nie jest dla każdego. Ci, którzy byli na początku, teraz są tutaj na końcu, a następnie znów przyjdą na początku. Wszystkie dusze, które przychodzą później, pozostają w rejonie poza dźwiękiem. Ojciec wyjaśnia wszystkie te rzeczy. On jest zwany Wszechmocnym Autorytetem Świata. Ojciec mówi: Wyjaśniam wam poprzez Brahmę esencję wszystkich Wed, pism i Gity. We wszystkich pismach napisano o fizycznych działalnościach ścieżki czczenia. W pismach nie jest wspomniane, w jaki sposób Ja przyszedłem i stworzyłem ofiarny ogień. To jest zwane ofiarnym ogniem wiedzy Rudry, w którym jest koń poświęcany, w celu osiągnięcia zwierzchnictwa nad sobą. Śiwa jest Rudrą i każdy musi być poświęcony w tym ofiarnym ogniu. Ojciec mówi: Zapomnij wszystkich swoich przyjaciół i krewnych łącznie z własnym ciałem. Pamiętaj tylko jednego Ojca. „Jestem sannjasinem. Jestem chrześcijaninem itd.” To wszystko są religie ciała. Wyrzeknij się ich wszystkich i stale pamiętaj tylko Mnie. Bezcielesny z pewnością musi wejść w ciało. On mówi: Muszę wziąć oparcie materii. Przychodzę i zakładam nowy świat poprzez to ciało. Zniszczenie starego świata jest tuż przed wami. Zostało zapamiętane założenie poprzez Brahmę, Ojca Ludzi. Subtelny rejon jest światem aniołów. Tam nie ma ciała ani kości. Tam są subtelne ciała, całe białe tak jak duchy. Dusze, które nie otrzymują ciała, podobnie wszędzie się błąkają. Możecie zobaczyć cień ciała, ale nie możecie go uchwycić. Ojciec mówi: Dzieci, teraz pamiętajcie Mnie, ponieważ dzięki temu pamiętaniu wasze grzechy będą usunięte. Zostało zapamiętane: Bardzo dużo czasu przeminęło i niewiele czasu pozostało. Teraz pozostało bardzo niewiele czasu. Na ile jest to tylko możliwe, pamiętaj Ojca i twoje ostatnie myśli poprowadzą cię do twojego przeznaczenia. Kilka słów wspomnianych w Gicie jest właściwych. Kilka słów jest dokładnych, jest to jak „szczypta soli w worku mąki”. Przede wszystkim, oni powinni się dowiedzieć, że Bóg jest bezcielesny. W jaki sposób bezcielesny Bóg mówi? On mówi: Wchodzę w zwykłe ciało Brahmy i uczę was radża jogi. Dzieci, pamiętajcie Mnie! Przychodzę, aby założyć jedną religię i zainspirować do zniszczenia wszystkich innych religii. Teraz jest niezliczona ilość religii. W złotym wieku, 5000 lat temu, była tylko jedna, oryginalna, wieczna religia bóstw. Wszystkie dusze powrócą po wyrównaniu swoich karmicznych kont. To jest zwane czasem wyrównania. Karmiczne konta cierpienia każdego są wyrównywane. Cierpienie otrzymuje się z powodu popełnionych grzechów. Po wyrównaniu kont grzechów, rozpoczyna się konto dobroczynności. Ogień jest tworzony, aby wszystko oczyścić. Gdy jest tworzony ofiarny ogień, oni zapalają ogień. Ten ogień nie jest materialnym ofiarnym ogniem. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry. Nie mówi się, że to jest ofiarny ogień wiedzy Kriszny. Kriszna nie stworzył ofiarnego ognia. Kriszna był księciem. Ofiarne ognie są stwarzane w czasie klęsk. Obecnie wszędzie są klęski. Wielu ludzi stwarza ofiarne ognie Rudry. Oni nie tworzą ofiarnych ogni wiedzy Rudry. Tylko Rudra, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przychodzi i go tworzy. Mówi się, że każdy będzie poświęcony w ofiarnym ogniu wiedzy Rudry. Baba przyszedł i ofiarny ogień jest również stwarzany. On będzie trwał dopóki królestwo nie będzie założone i każdy nie stanie się czysty. Nie każdy staje się natychmiast czysty. Stale miej jogę do samego końca. To jest wyścig jogi. Im bardziej pamiętacie Ojca, tym bardziej będziecie mogli pędzić naprzód i stać się naszyjnikiem wokół szyi Rudry. Potem stajecie się naszyjnikiem wokół szyi Wisznu. Najpierw jest różaniec Rudry, a potem Wisznu. Najpierw Ojciec zabiera każdego z powrotem do domu, a następnie zgodnie z wysiłkiem, który oni czynią, stają się Narajanem ze zwykłego mężczyzny i Lakszmi ze zwykłej kobiety oraz władają królestwem. To oznacza, że oryginalna, wieczna religia bóstw jest zakładana. Ojciec uczy was radża jogi, tak jak uczył jej 5000 lat temu. On przyszedł, by uczyć jej ponownie po całym cyklu. Ludzie świętują narodziny Śiwy i noc Śiwy. Noc oznacza koniec żelaznowiecznego, starego świata i początek nowego świata. Złoty i srebrny wiek są dniem, a miedziany i żelazny są nocą. Jest nieograniczony dzień Brahmy, a następnie istnieje nieograniczona noc Brahmy. Dzień i noc Kriszny nie są zapamiętane. Kriszna nie ma żadnej wiedzy. Brahma otrzymuje wiedzę od Śiw Baby. Następnie wy, dzieci, otrzymujecie tę wiedzę od niego. To oznacza, że Śiw Baba daje wam wiedzę poprzez ciało Brahmy. On czyni was trikaldarsi. Ani jedna ludzka istota nie może być trikaldarsi. Gdyby ktoś był trikaldarsi, dałby tę wiedzę. Nikt nie może dać wiedzy, w jaki sposób obraca się cykl świata. Bogiem każdego jest Jeden. Nie każdy będzie wierzył, że Kriszna jest Bogiem. On jest księciem. Czy książę może być Bogiem? Jeśli on włada królestwem, będzie musiał również je stracić. Ojciec mówi: Czynię was panami świata, a potem idę i mieszkam w rejonie poza dźwiękiem. Następnie, moja rola rozpoczyna się, gdy zaczyna się cierpienie. Ja słyszę was. Jestem zwany Miłosiernym. Czczenie jest najpierw niesfałszowane, tzn. oni czczą tylko Śiwę, a następnie zaczynają czcić bóstwa. Czczenie teraz stało się sfałszowane. Nawet czciciele nie wiedzą, kiedy rozpoczęło się czczenie. Śiwa i Somnath są tym samym. Śiwa jest bezcielesny. Dlaczego oni nazywają Go Somnath (Panem Nektaru)? Ponieważ Ojciec, Somnath, dał wam, dzieci nektar wiedzy do picia. Nadano Mu wiele imion. On jest również zwany Babulnath (Panem Kolców), ponieważ zmienia was z kolców w kwiaty. Ojciec jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich. Nazwać Go wszechobecnym oznacza znieważyć Go. Ojciec mówi: Przychodzę tylko raz, gdy jest zbieżny wiek. Przychodzę jedynie wtedy, kiedy kończy się czczenie. Jest zasada, że przychodzę tylko raz. Ojciec jest tylko Jeden i jest tylko jedna inkarnacja. Przychodzę tylko raz i czynię was wszystkich czystymi radża joginami. Macie radża jogę, podczas gdy sannjasini mają hatha jogę. Oni nie mogą uczyć was radża jogi. Hatha jogini mają tę religię dla podtrzymania Bharatu. Potrzebna jest czystość. Bharat był w 100% czysty. Teraz jest nieczysty. Dlatego oni wołają: Przyjdź i oczyść nas! Złoty wiek jest światem czystych ludzkich istot. Religia ścieżki rodzinnej jest teraz ścieżką nieczystości. W złotym wieku religia ścieżki rodzinnej była ścieżką czystości. Religia czystej ścieżki rodzinnej jest teraz ponownie zakładana. Tylko jeden Ojciec jest Dawcą Wyzwolenia i Wyzwolenia w życiu dla wszystkich. Ludzkie istoty nie mogą dać wyzwolenia lub wyzwolenia w życiu ludzkim istotom. Jesteście dziećmi Ojca, Oceanu Wiedzy. Wy, bramini, zabieracie każdego na prawdziwą pielgrzymkę, podczas gdy wszyscy inni zabierają ludzi na fałszywą pielgrzymkę. Jesteście podwójnie bez przemocy. Nie używacie żadnego rodzaju przemocy: ani nie walczycie, ani nie używacie miecza żądzy. Pokonanie żądzy wymaga wysiłku. Musicie pokonać występki. Wy, synowie i córki Brahmy (Brahma Kumar i Kumari) bierzecie swoje dziedzictwo od Śiw Baby. Dla siebie jesteście braćmi i siostrami. Teraz jesteście dziećmi bezcielesnego Boga, a więc jesteście braćmi. Następnie, jesteście dziećmi Brahmy Baby, a więc z pewnością musicie stać się bez występku. To oznacza, że otrzymujecie zwierzchnictwo nad światem. To jest ostatnie z wielu żyć. Stań się tak czysty jak lotos i wtedy otrzymasz wysoką pozycję. Teraz Ojciec czyni was bardzo rozsądnymi. Macie wiedzę o świecie w swoich intelektach. Teraz obracacie dyskiem samorealizacji. Dusza ma wizję samej siebie. To oznacza, że otrzymujecie wiedzę od Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, który jest zwany Pełnym Wiedzy. On jest Nasionem ludzkiego drzewa świata i On jest żywy. On teraz przyszedł, aby dać wam wiedzę. Jest tylko jedno Nasiono. Wiecie również, w jaki sposób drzewo wyrasta z Nasiona. To jest odwrócone drzewo, Nasiono jest na szczycie. Przede wszystkim, wyrasta drzewo bóstw, następnie islamu, buddystów itd. Ono stale się rozrasta. Teraz otrzymaliście tę wiedzę. Nikt inny nie może wam jej przekazać. Cokolwiek słyszycie, pozostaje to w waszych intelektach. Nie ma pism na początku złotego wieku. To jest łatwa historia 5000 lat, prawda? Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Bardzo mało czasu pozostaje. Bardzo dużo czasu przeminęło i tylko niewiele czasu pozostaje. Dlatego używaj każdego oddechu, który pozostał, w wartościowy sposób w pamiętaniu Ojca. Wyrównaj karmiczne konta grzechów popełnionych w przeszłości.

2. Aby ustabilizować się w swojej oryginalnej religii spokoju, niewątpliwie stań się czysty. Tam, gdzie jest czystość, jest spokój. Moją oryginalną religią jest spokój. Jestem dzieckiem Ojca, Oceanu Spokoju. Doświadczaj tego.

Błogosławieństwo:
Bądź szanowany przez wszystkich i łatwo osiągaj sukces dzięki swojej specjalności pokory.

Łatwym sposobem na otrzymywanie szacunku od każdego jest bycie pokornym. Dusze, które żyją ze specjalnością pokory, łatwo osiągają sukces. Być pokornym oznacza mieć szacunek wobec siebie. Być pokornym nie oznacza tego, że ty się kłaniasz, ale że każdy kłania się tobie z powodu twojej specjalności i miłości. Zgodnie z obecnym czasem to jest główna podstawa dla stałego i łatwego osiągania sukcesu. Ci, którzy są pokorni w każdym czynie, związku i kontakcie, stają się zwycięskimi klejnotami.

Hasło:
Wdrażaj sobie potęgę wiedzy, a przeszkody, zamiast ci przeszkadzać, zostaną pokonane.