02.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wszystko, co mówi wam prawdziwy Ojciec, jest prawdziwe. Bądźcie prawdomówne wobec takiego prawdziwego Ojca. Niech nie będzie w was żadnego fałszu ani oszukiwania.

Pytanie:
Dzieci, jakie kontrasty bardzo jasno rozumiecie w zbieżnym wieku?

Odpowiedź:
Co robią bramini, a co robią siudrowie; czym jest ścieżka wiedzy, a czym ścieżka czczenia; co jest polem bitwy fizycznej armii, a co jest waszym polem bitwy. Tylko wy, dzieci, rozumiecie wszystkie te kontrasty. Nikt inny nie rozumie kontrastu pomiędzy wiekiem złotym a wiekiem żelaznym.

Piosenka:
Matko, o matko, jesteś dawcą fortuny dla wszystkich!

Om śanti.
To jest chwała matek Bharatu. Istnieje chwała Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, Śiwy. Nie jest wystarczająca chwała tylko jednej matki. Jedna matka niczego nie może zrobić. Na pewno potrzebna jest cała armia. W jaki sposób coś mogłoby się wydarzyć bez całej armii matek? Śiw Baba jest tylko jeden. Gdyby nie było Jego, nie mogłoby być matek, nie mogłoby być dzieci, a więc nie byłoby Brahma Kumarów i Kumari. Większością są matki, dlatego matki są chwalone. Matki Bharatu, te, które są incognito armią Śiw Śakti, są bez przemocy. One nie dopuszczają się żadnego rodzaju przemocy. Istnieją dwa rodzaje przemocy: jedną jest używanie miecza żądzy, a drugą jest przemoc fizyczna, taka jak strzelanie, złoszczenie się, zabijanie itp. Obecnie wszystkie fizyczne armie dopuszczają się obu rodzajów przemocy. Obecni nawet kobiety są uczone jak używać karabinów itd. One są matkami fizycznej armii, podczas gdy tu są matki boskiej społeczności, duchowej armii. One uczą się, jak wykonywać musztrę itp. Być może wy nigdy nie byłyście na polu bitwy. Oni robią dużo wysiłku. Nawet ulegają występkowi żądzy. Tam nie ma prawie żadnej kobiety, która nie byłaby zamężna. W tamtym wojsku oni uczą się bardzo dużo. Uczy się tam nawet małe dzieci. Tamta jest armią i ta także jest armia. Dużo szczegółów o armii zostało zapisanych w Gicie. Jednak tylko wy wiecie, co rzeczywiście wydarza się: w jaki sposób wy jesteście incognito, czego dokonuje armia Śiw Śakti i jak stajecie się panami świata. To jest nazywane miejscem bitwy. Pole waszej bitwy jest incognito. Ta scena jest nazywana polem bitwy. Wcześniej kobiety nie brały udziału w bitwach. To można porównać do wszystkiego, co dzieje się tutaj. W obu armiach są kobiety, ale tam większością są mężczyźni, a tutaj większością są kobiety. Na tym polega kontrast. To jest ostatni kontrast pomiędzy ścieżką wiedzy a ścieżką czczenia. W złotym wieku nie ma kontrastów. Baba przychodzi i pokazuje kontrast pomiędzy tym, co robią bramini, a tym, co robią siudrowie. Jedni i drudzy są tutaj na polu bitwy. Nie jest kwestią to, czy ono jest w wieku złotym, czy żelaznym; jest to kwestia zbieżnego wieku. Pandawowie, należycie do zbieżnego wieku, a Kurawowie należą do żelaznego wieku. Ludzie pokazali czas trwania wieku żelaznego jako bardzo długi. Z tego powodu nie wiedzą o wieku zbieżnym. Stopniowo, dzięki wam, oni zrozumieją te kwestie. Tak więc to nie jest chwała jednej matki, to jest chwała armii Śakti. Jeden Bóg jest Najwyższy ze wszystkich, a wy jesteście armią, tą samą armią co w poprzednim cyklu. Dokonanie zmiany tego Bharatu w królestwo boskich władców jest waszym zadaniem. Rozumiecie, że najpierw należałyście do dynastii słońca, potem do dynastii księżyca, a następnie do dynastii kupców. Chwaleni są jednak tylko ci, którzy należeli do dynastii słońca. Robicie taki wysiłek, że najpierw przyjdziecie do dynastii słońca, do nieba. Wiek złoty jest nazywany niebem. Srebrny wiek nie jest nazywany prawdziwym niebem. Ludzie mówią nawet, że taka a taka osoba stała się mieszkańcem nieba. Nie mówią, że ta osoba odeszła do srebrnego wieku, do królestwa Ramy i Sity. Ludzie Bahratu wiedzą, że królestwo śri Kriszny istniało w raju, a jednak oni umieścili śri Krisznę w miedzianym wieku. Ludzkie istoty nie wiedzą co jest prawdą. Oni nie znaleźli Prawdziwego Przewodnika, który mówiłby im prawdę. Wy znaleźliście Tego, który mówi wam całą prawdę i czyni was prawdziwymi. On mówi do was, dzieci: Dzieci, nigdy nie mówcie kłamstw ani nie oszukujcie. Nic, co należy do was, nie pozostanie ukryte. Jaki rodzaj czynu ktoś wykonuje, taki będzie wynik. Ojciec uczy was dobrych czynów. Niczyje grzechy nie mogą być ukryte przed Bogiem, a cierpienie z powodu karmy może być bardzo poważne. Nawet mimo, że to jest wasze ostatnie życie, będziecie musieli doświadczyć kary, ponieważ karmiczne konta z wielu żyć muszą zostać wyrównane. Baba wyjaśnił, w jaki sposób ludzie poświęcają siebie w Kaśi. Dopóki życie nie pozostawi ciała i dusza nie weźmie następnego wcielenia, musi cierpieć. Dużo bólu musi być tolerowane. Jednym rodzajem cierpienia z powodu karmy za grzeszne czyny jest choroba itp., a innym rodzajem cierpienia jest kara. Dusza niczego nie może w tym czasie powiedzieć, ale krzyczy z rozpaczy. Grzeszne dusze, i tu i tam, doświadczają kary. W złotym wieku nie ma grzechu. Nie ma sądu ani kolegium karnego, ani nie ma kary w więzieniu łona. Tam łono jest takie jak pałac. Kriszna został pokazany jak pływa w oceanie na liściu figowca, ssąc swój kciuk. To odnosi się do pałacu łona. Dzieci w złotym wieku rodzą się w wielkiej wygodzie. Od początku poprzez środek aż do końca nie ma tam niczego innego, tylko szczęście. W tym świecie nie ma niczego poza cierpieniem, od początku poprzez środek do końca. Obecnie studiujecie po to, aby pójść do świata szczęścia. Ta incognito armia będzie stale się powiększać. Jednak to jak wysoką pozycję zdobędziesz zależy od tego, ilu osobom pokażesz ścieżkę. Wysiłek musi być czyniony w celu pamiętania. Nieograniczone dziedzictwo, które otrzymaliście, zostało stracone, ale otrzymujecie je ponownie. Obydwaj Ojcowie, lokik i parlokik, są obecnie pamiętani. W wieku złotym tylko lokik ojcowie są pamiętani. Nie ma potrzeby pamiętać parlokik Ojca, ponieważ tam nie ma niczego poza szczęściem. Ta wiedza jest dla ludzi Bharatu; nie dla tych z innych religii. Jednak pojawiają się ci, którzy zostali nawróceni na inne religie. Oni przyjdą i będą uczyć się jogi. Jesteście zaproszeni, aby wyjaśniać na temat jogi, a więc powinniście wcześniej się przygotować. Wyjaśniajcie im: Czy zapomnieliście starożytną jogę Bharatu? Bóg mówi: Manmanabhaw! Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, mówi do bezcielesnych dzieci: Pamiętajcie Mnie i przyjdziecie do Mnie. Wy, dusze, słuchacie poprzez te organy zmysłów. Ja, dusza, mówię używając oparcia tych organów. Jestem Ojcem wszystkich. Każdy śpiewa Moją chwałę: Wszechmocny Autorytet, Ocean Wiedzy, Ocean Szczęścia. Dobrymi tematami są takie tematy jak: „Jaka jest chwała Śiwy, Najwyższej Duszy, a jaka jest chwała Kriszny? Teraz osądź sam: Kto jest Wygłosicielem Gity?” To jest bardzo potężny temat. Musicie to wyjaśnić. Mówcie im, że nie zajmiecie im dużo czasu. Nawet jeżeli oni przeznaczą minutę, to wystarczy. Bóg mówi: Manmanabhaw! Pamiętaj tylko Mnie i otrzymasz dziedzictwo nieba. Kto to powiedział? Bezcielesna Najwyższa Dusza mówi to bramińskim dzieciom poprzez ciało Brahmy. One są także zwane armią Pandawów. Jesteście przewodnikami zabierającymi ludzi na duchową pielgrzymkę. Baba daje takie tematy wypracowań do przygotowania. Dzieci, powinnyście zastanawiać się, w jaki sposób wyjaśniać te kwestie w udoskonalony sposób: Tylko dzięki pamiętaniu Ojca otrzymacie dziedzictwo wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Jesteśmy Brahma Kumarami i Kumari i w rzeczywistości wy również nimi jesteście, ale nie rozpoznaliście Ojca. Dzieci, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza czyni was bóstwami. Tylko w Bharacie istniało królestwo Lakszmi i Narajana. Jeżeli małe dzieci wyjaśniałyby głośno na wielkich zgromadzeniach, byłby tak duży wpływ. Ludzie uświadomiliby sobie, że tylko wy macie wiedzę, że tylko wy pokazujecie ścieżkę do Boga. Bezcielesna Najwyższa Dusza mówi: O dusze, pamiętajcie Mnie, a wasze grzechy zostaną usunięte. Kąpiąc się w Gangesie i życie po życiu chodząc się na pielgrzymki, stawaliście się wciąż coraz bardziej nieczyści. To Bharat przechodzi przez stany wznoszenia się i schodzenia. Ojciec uczy radża jogi i sprowadza stan wznoszenia się, to znaczy, On czyni was panami nieba. Następnie Maja, Rawan, czyni was panami piekła, a więc to jest stan schodzenia. Życie po życiu, trwa stan stopniowego schodzenia. Wiedza jest stanem wznoszenia się. Czczenie jest stanem schodzenia. Ludzie nawet mówią, że znajduje się Boga po wykonaniu czczenia. Tak więc Bóg niewątpliwie daje wiedzę. Tylko On jest Oceanem Wiedzy. Gdy Satguru daje balsam wiedzy, ciemność ignorancji jest rozpraszana. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, jest Satguru. Chwalony jest Prawdziwy Przewodnik, a nie żaden inny guru. Istnieje niezliczona ilość guru, ale tylko jeden Satguru. Tylko On jest Dawcą Zbawienia, Oczyścicielem i Wyzwolicielem. Dzieci, teraz słuchacie wersetów Boga. Stale pamiętając Jednego, wy dusze pójdziecie do rejonu spokoju. Tamten rejon jest lądem spokoju. Ten drugi to ląd szczęścia, a to jest ląd cierpienia. Czy oni nie rozumieją nawet tyle? Tylko Ojciec przychodzi i oczyszcza nieczysty świat. Rozumiecie, że to Nieograniczony Ojciec daje nieograniczone szczęście. Rawan daje wam nieograniczone cierpienie. On jest największym wrogiem. Nikt nie wie, dlaczego królestwo Rawana jest nazywane nieczystym królestwem. Ojciec teraz wyjaśnił znaczenie tego wszystkiego. Pięć występków jest teraz w każdym i dlatego tworzone są wizerunki Rawana z 10 głowami. Nawet mędrcy i uczeni w pismach nie wiedzą o tym. Ojciec teraz wyjaśnił, od kiedy i jak długo trwa królestwo Ramy (Boga). On wyjaśnia tę nieograniczoną historię i geografię. Rawan jest nieograniczonym wrogiem Bharatu. On sprowadził tak dużo nieszczęścia. Ludzie zapomnieli, że Bharat był niebem. Dzieci, obecnie otrzymujecie śrimat od Ojca: Dzieci, pamiętajcie Ojca, Alfę, oraz betę! Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, zakłada niebo, a potem Rawan zakłada piekło. Macie pamiętać tylko Ojca, który zakłada niebo. Pozostawajcie w swoich rodzinach, chodźcie na śluby itp., ale kiedy macie czas, pamiętajcie Ojca. Gdy wykonujecie czyny dla utrzymania swojego ciała, pamiętajcie Tego, z którym jesteście zaręczeni. Dopóki nie odejdziecie do Jego domu, wciąż wykonujcie czyny, ale nie pozwólcie, aby intelekt zapomniał Ojca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby uwolnić się od kary, wyrównaj wszystkie swoje konta. Niczego nie ukrywaj przed Prawdziwym Ojcem. Wyrzeknij się kłamania i oszukiwania. Przebywaj na pielgrzymce pamiętania.

2. Tak jak Ojciec wnosi korzyść nawet tym, którzy was krzywdzą, w taki sam sposób wnoś korzyść każdemu. Każdemu prawdziwie przedstawiaj Ojca.

Błogosławieństwo:
Uczyń swoje Boże sanskary owocnymi, używając ich oraz stań się uosobieniem sukcesu.

Dzieci, które używają swoich Bożych sanskar w zadaniu, automatycznie kończą swoje bezużyteczne myśli. Uczynić coś owocnym, oznacza oszczędzić to lub powiększyć. Nie powinno być tak, że stale używasz swoich starych sanskar, a swoje Boże sanskary trzymasz w skrytce swojego intelektu. Wielu z was ma nawyk trzymania dobrych rzeczy w swoich szafkach, a pieniędzy w bankach. Kochają stare rzeczy i stale ich używają. Nie rób tego. Tutaj musisz uczynić wszystko wartościowym w swoich myślach, słowach oraz potężnej postawie i wtedy staniesz się uosobieniem sukcesu.

Hasło:
„Ojciec i ja”. Gdy masz ten baldachim ochrony nad sobą, żadna przeszkoda nie jest w stanie pojawić się przed tobą.