02.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz tutaj macie studiować dla waszych przyszłych 21 żyć i zmienić się z kolców w pachnące kwiaty. Wpajajcie sobie boskie cnoty, a także inspirujcie innych, aby to czynili.

Pytanie:
Zamki na intelektach których dzieci otwierają się w kolejności?

Odpowiedź:
Tych dzieci, które stale przestrzegają śrimatu i pozostają w pamiętaniu Oczyściciela Ojca. Zamki na intelektach tych, których joga jest połączona z tym Jednym, który ich uczy, stale się otwierają. Baba mówi: Dzieci, praktykujcie uważanie siebie za dusze, braci, którzy słuchają Ojca. Słuchajcie i wyjaśniajcie innym w stanie świadomości duszy, a wasze zamki będą stale się otwierać.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec wam wyjaśnia: Kiedy siedzicie tutaj to nie jest tak, że macie pozostawać tylko w pamiętaniu Śiw Baby. To byłby tylko spokój, ale wy potrzebujecie także szczęścia. Macie pozostawać spokojni, ale macie także obracać dyskiem samouświadomienia i także pamiętać swoje królestwo. Czynicie wysiłek, aby zmienić się ze zwyczajnych ludzi w Narajana, z ludzkich istot w bóstwa. Tutaj, bez względu na to jak wiele boskich cnót ktoś posiada, on nie może być nazwany bóstwem. Bóstwa istnieją tylko w niebie. Ludzie świata nie wiedzą o niebie. Dzieci, wiecie, że nowy świat jest nazywany niebem, a stary świat jest nazywany piekłem. O tym wiecie tylko wy, ludzie Bharatu. Postacie bóstw, które władały w złotym wieku istnieją tylko w Bharacie. One pochodzą z oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Tamte wizerunki są zabierane za granicę dla czczenia. Do jakichkolwiek innych miejsc za granicą ludzie się udają, oni budują tam swoje świątynie. Bez względu na to dokąd udają się ci z innych religii, oni czczą wizerunki swojej własnej religii. Jakiekolwiek miejsce zdobywają, budują tam kościoły. Każda religia posiada własne wizerunki, których używa do czczenia. Wcześniej nie wiedzieliście o tym, że byliście bóstwami. Uważaliście siebie za odrębnych od nich i czciliście je. Ci, z innych religii wiedzą, że czczą swego religijnego założyciela: Jeżeli jest to Chrystus mówią „Jesteśmy chrześcijanami”. Lub mówią „Jesteśmy buddystami”. Jednak, ponieważ hindusi nie znają swojej własnej religii nazywają siebie „hindusami” i czczą bóstwa. Oni nawet nie rozumieją, że należą do oryginalnej wiecznej religii bóstw i że czczą swoich przodków. Chrześcijanie czczą tylko Chrystusa. Ludzie Bharatu nie wiedzą, jaka jest ich religia, kto ją założył, ani też kiedy. Ojciec mówi: Kiedy oryginalna, wieczna religia bóstw Bharatu zanika Ja przychodzę i zakładam ją ponownie. Dzieci, teraz posiadacie tę wiedzę w swoich intelektach. Wcześniej nie wiedzieliście zupełnie niczego. Na ścieżce czczenia stale czciliście tamte wizerunki bez zrozumienia czegokolwiek na ich temat. Wiecie, że teraz nie jesteście dłużej na ścieżce czczenia. Obecnie jest różnica dnia i nocy pomiędzy wami, ozdobą bramińskiego klanu, a klanem siudrów. Tylko obecnie to rozumiecie. Nie będziecie tego wiedzieć w wieku złotym. Tylko obecnie otrzymujecie to zrozumienie. Ojciec obdarza dusze zrozumieniem. Tylko wy Bramini wiecie o starym świecie i nowym świecie. W starym świecie jest wiele ludzkich istot. Tutaj, ludzkie istoty walczą i bardzo się kłócą. To jest dżungla kolców. Wiecie, że także byliście kolcami. Baba teraz czyni was kwiatami. Kolce kłaniają się pachnącym kwiatom. Teraz rozumiecie tę tajemnice. Byliśmy tamtymi bóstwami, które teraz stały się pachnącymi kwiatami (Braminami). Ojciec wyjaśnił, że to jest dramat. Wcześniej, dramaty czy filmy nie istniały, one zostały wynalezione niedawno. Dlaczego zostały wynalezione? Dlatego, że dla Ojca staje się łatwym wyjaśniać na przykładach. Dzieci, tylko wy to rozumiecie. Dzieci muszą także studiować naukę. Ich intelekty przeniosą wszystkie sanskary nauki, które będą tam użyteczne. Świat nie będzie całkowicie zniszczony. Urodzicie się tam i przeniesiecie z sobą tamte sanskary. Samoloty itp. także będą tam budowane. Użyteczne rzeczy, które są godne tamtego miejsca tworzone są teraz. Są nadal ci, którzy budują okręty, ale one będą bezużyteczne. Czy oni wezmą wiedzę, czy nie, ich sanskary nie będą użyteczne. Tam nie ma żadnej potrzeby na okręty. Nie ma tego w dramacie. Tak, samoloty, elektryczność itp. będą potrzebne. Takie rzeczy wciąż są wynajdywane. Dzieci przybyły tutaj nauczywszy się tych rzeczy stamtąd (za granicą). Dzieci, tylko wy macie to wszystko w intelektach. Wiecie, że studiujecie dla nowego świata. Baba teraz uczy nas na nasze przyszłe 21 żyć. Stajemy się czyści po to, aby stać się mieszkańcami nieba. Wcześniej byliśmy mieszkańcami piekła. Ludzie mawiają: Taka to a taka osoba stała się mieszkańcem nieba. Jednak oni nie uważają siebie za mieszkańców piekła. Zamki na ich intelektach się nie otwierają. Dzieci, teraz zamki na waszych intelektach otwierają się w kolejności, krok po kroku. Zamki tych, którzy przestrzegają śrimatu i pamiętają Oczyściciela Ojca stopniowo otwierają się. Ojciec daje wam wiedzę, a także uczy was abyście mieli pamiętanie. On jest Nauczycielem, czyż nie tak? Tak więc, Nauczyciel z całą pewnością uczyłby was. Im więcej jogi posiadasz z Nauczycielem i nauką, tym wyższą pozycję uzyskasz. Na innych studiach (fizycznych) tak czy inaczej masz jogę z tym cokolwiek studiujesz. Wiedziałbyś, że uczy cię prawnik. Tutaj to Ojciec jest tym, który cię uczy. Ponieważ jest to coś nowego wciąż o tym zapominacie. Bardzo łatwo jest pamiętać swoje ciało. Wciąż na nowo pamiętacie swoje ciało. Zapominasz o tym, że jesteś duszą. Ojciec wyjaśnia teraz wam, duszom. My, dusze, jesteśmy braćmi. Ojciec wie, że On jest Najwyższą Duszą. On uczy was, dusze, abyście uważały się za dusze i uczyły innych uważając ich za dusze. Dusze słuchają poprzez swoje uszy i to Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest tym, który wypowiada tę wiedzę. On jest nazywany Najwyższą Duszą. Kiedy wyjaśniacie innym, wasz intelekt powinien wiedzieć, że ty, dusza, posiadasz tę wiedzę i że przekazujesz ją duszom: Ja opowiadam duszom to co usłyszałam od Ojca. To jest coś całkowicie nowego. Gdy uczycie innych nie uczycie ich w świadomości duszy, zapominacie o tym. To jest wasz cel. Twój intelekt musi pamiętać: Ja, dusza, jestem niezniszczalna; Ja, dusza, odgrywam swoją rolę poprzez swoje fizyczne organy. Dusze, należałyście do klanu siudrów, a teraz jesteście w klanie bramińskim. Potem pójdziecie do klanu bóstw. Tam otrzymacie czyste ciała. My, dusze, jesteśmy braćmi. Dzieci, uczy was Ojciec. Dzieci, mówicie, że jesteście braćmi, że uczycie swoich braci. Wszystko jest wyjaśniane duszom. Dusze słuchają poprzez ciała. To są bardzo subtelne aspekty. Taka świadomość nie pozostaje. Pozostawaliście świadomi ciała przez pół cyklu. Teraz macie stać się świadomymi duszy. Wierzcie w to, że jesteście duszami. Siadajcie tutaj z wiarą, że jesteście duszami. Słuchajcie z wiarą, że jesteście duszami. Najwyższy Ojciec Najwyższa Dusza wypowiada tę wiedzę do ciebie. Dlatego mówi się: Dusze pozostawały oddzielone od Najwyższej Duszy przez długi czas. Ja nie uczę was tam. Ja muszę przyjść tu, aby was uczyć. Wszystkie inne dusze posiadają własne ciała. Ten Ojciec jest Najwyższą Duszą. On nie ma własnego ciała. Ta Dusza jest nazywana Śiwą. Wiem, że to ciało do Mnie nie należy. Jestem Najwyższą Duszą. Moja chwała jest odrębna. Chwała każdego jest indywidualna. Istnieje chwała „Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przeprowadza założenie poprzez Brahmę”. On jest Oceanem Wiedzy. Nasionem Ludzkiego Świata. On jest Prawdą, Świadomą Istotą, Oceanem Błogości i Oceanem Szczęścia. Taka jest chwała Ojca. Dzieci są świadome posiadłości swojego ojca. One są upojone tym, że ojciec posiada taką a taką fabrykę czy młyn itp. To dzieci stają się panami tamtej posiadłości. Tylko raz otrzymujecie tę posiadłość. Czy słyszeliście o posiadłości, którą ma Ojciec? Dusze, jesteście nieśmiertelne. Nigdy nie doświadczacie śmierci. Stajecie się także oceanami miłości. Lakszmi i Narajan także są oceanami miłości. Oni nigdy ani nie walczą, ani się nie kłócą. Tutaj ludzie tak bardzo walczą i kłócą się. Jest tak wiele komplikacji z powodu miłości. Ojciec przyszedł, aby położyć kres występkowi. Dlatego jest tak wiele przemocy. Ojciec mówi: Dzieci stańcie się czyste i staniecie się panami czystego świata. Żądza jest największym wrogiem. Dlatego, kiedy przychodzicie do Baby jest wam mówione: Powiedz Babie o grzechach, które popełniłeś w tym życiu, a ciężar twoich grzechów będzie zmniejszony. W tym także główną kwestią jest aspekt żądzy. Dzieci, Ojciec prosi was abyście opowiedziały Mu o tym dla swojej korzyści. O tych, którzy oddają się występkowi mówi się, że są nieczyści, dlatego oni wołają do Oczyściciela: O Oczyścicielu przyjdź! Ten świat jest nieczysty. Ludzkie istoty są nieczyste. Nawet pięć żywiołów są nieczyste. Tam dla was żywioły muszą być uczynione czystymi. Cienie bóstw nie mogą paść na ten diabelski ląd. Ludzie przywołują Lakszmi, ale to nie jest możliwe, by ona już tu przybyła. Najpierw ma się zmienić pięć żywiołów. Złoty wiek jest nowym światem podczas, gdy to jest stary świat. Teraz jest czas na to, aby ten świat się skończył. Ludzkie istoty wierzą, że nadal pozostaje 40000 lat. Jeżeli sam cykl ma tylko 5000 lat, jak mogłoby być możliwe, aby żelazny wiek miał 40000 lat? Jest tak wiele ciemności ignorancji! Nie ma żadnej wiedzy. Czczenie jest nocą Braminów. Wiedza jest dniem Brahmy i Braminów. To istnieje teraz w praktyczny sposób. To jest bardzo jasno pokazywane na obrazie schodów. O nowym świecie i starym świecie mówi się, że są pół na pół. To nie jest tak, że nowy świat trwa dłużej niż stary. Nie. One są dokładnie pół na pół. Dlatego to może być podzielone na ćwiartki. Gdyby to nie było pół na pół nie można by było tego podzielić na dokładne ćwiartki. Swastyka także jest dzielona na cztery równe części. Oni wierzą, że rysują rejestr swoich omenów (Ganeś). Dzieci, wiecie, że ten stary świat będzie zniszczony. Uczymy się dla nowego świata. Zmieniamy się ze zwyczajnych ludzi w Narajana dla nowego świata. Kriszna także należy do nowego świata. Istnieje chwała Kriszny. On jest zwany wielką duszą, ponieważ jest małym dzieckiem. Małe dzieci są tak śliczne. Dorośli nie są tak bardzo kochani jak niemowlęta, ponieważ niemowlęta są w swoim satopradan stanie. Jeśli o nie chodzi, nie ma żadnej woni występku. Istnieje woń występku kiedy dorastają. Dzieci, wam nigdy nie wolno mieć zbrodniczego sposobu patrzenia. To tylko oczy was oszukują. Dlatego jest wam dawany przykład kogoś kto wykłuł sobie oczy. To nie tak! Nikt nie wydłubuje w ten sposób swoich oczu. Baba teraz wyjaśnia wam aspekty wiedzy. Teraz otrzymałyście trzecie oko wiedzy. Dusze, otrzymałyście duchową wiedzę. Wiedza jest w duszy. Ojciec mówi: Ja posiadam wiedzę. Dusze nie mogą być odporne na wpływ czynów. Dusza pozostawia to ciało i bierze następne. Dusze są niezniszczalne. Dusza jest tak malutka, a jednak ona odgrywa rolę 84 żyć. Nikt inny nie jest w stanie mówić wam takich aspektów. Tamci ludzie mówią, że dusze są odporne na wpływ czynu. Dlatego Ojciec mówi: Przede wszystkim, najpierw uświadom sobie duszę. Niektórzy pytają: Dokąd odejdą zwierzęta? O! Odsuń na bok aspekt zwierząt. Przynajmniej najpierw uświadom sobie duszę. Jaka jestem ja, dusza? Kim jestem? Dopóki nie uświadomisz sobie, że jesteś duszą w jaki sposób masz zamiar poznać Mnie? Dzieci, wszystkie te subtelne aspekty są w waszych intelektach. Każda z was dusz posiada w sobie nagraną rolę 84 żyć. Ona jest stale odgrywana. Niektórzy mówią: Jeżeli wszystko jest ustalone w dramacie dlaczego mielibyśmy czynić jakikolwiek wysiłek? Jednak nie możecie nawet otrzymać wody, dopóki nie wykonacie w tym celu pewnego wysiłku. Nie uważaj, że otrzymasz wszystko automatycznie, zgodnie z dramatem. Czyny na pewno muszą być wykonywane. Są dobre i złe czyny. Możecie używać swojego intelektu, aby to zrozumieć. Ojciec mówi: To jest królestwo Rawana! Tutaj wasze czyny stały się grzeszne. Tam nie ma żadnego królestwa Rawana. Zatem tam nie ma żadnych grzesznych czynów. Tylko Ja wyjaśniam wam filozofię czynu, neutralnego czynu i grzesznego czynu. Tam wasze czyny są neutralne. W królestwie Rawana czyny są grzeszne. Ci, którzy recytują Gitę nie wyjaśniają jej znaczenia. Oni po prostu ja czytają. Recytują wersety (szloki) w sanskrycie, następnie przedstawiają ich znaczenie w hindi. Ojciec mówi: Niektóre słowa są dokładne. Bóg wypowiada Gitę, ale nikt nie wie kto jest Bogiem. Aćća.

Najsłodszym umiłowanym dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Ja, dusza, jestem panem nieograniczonej posiadłości Ojca. Tak jak Ojciec jest Oceanem Spokoju, Czystości i Błogości w taki sam sposób ja, dusza, jestem tak jak Ojciec oceanem. Utrzymuj to upojenie.

2. Nie zaprzestawaj czynienia wysiłku mówiąc tylko: Dramat! Na pewno musisz wykonywać czyny. Zrozum filozofię czynu, neutralnego czynu, grzesznego czynu i stale wykonuj wzniosłe czyny.

Błogosławieństwo:
Bądź stale zanurzony w niezniszczalnej i bezinteresownej miłości Ojca oraz stań się odporny na Maję.

Maja nie jest w stanie przyciągnąć dzieci, które są stale zanurzone w miłości Ojca. Tak jak nawet kropla nie pozostanie na wodoodpornym materiale, w ten sam sposób ci, którzy są zanurzeni w tej miłości, stają się odporni na Maję. Maja nie jest w stanie zaatakować cię w żaden sposób, ponieważ miłość Ojca jest niezniszczalna i bezinteresowna. W jaki sposób ci, którzy jej doświadczyli, mogliby dać się złapać w chwilową miłość? Jeden to Ojciec, a drugi to ja i żadna trzecia osoba nie może wejść pomiędzy nas.

Hasło:
Ci, którzy działają, będąc kochającymi i niezależnymi, są w stanie postawić kropkę w sekundę.