02.08.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     01.03.86     Om Shanti     Madhuban


Intelekt, postawa, sposób patrzenia i usta świętego łabędzia.


Dzisiaj BapDada widzi zgromadzenie wszystkich świętych łabędzi. To nie jest zwykłe zebranie, ale zebranie duchowych świętych łabędzi. BapDada patrzy na każdego świętego łabędzia, aby zobaczyć, w jakim stopniu każdy z was stał się świętym łabędziem. Czy bardzo dobrze znacie specjalności łabędzia? Przede wszystkim intelekt łabędzia zawsze ma wzniosłe i czyste myśli odnośnie każdej duszy. Święty łabędź to ktoś, kto potrafi bardzo wyraźnie dostrzec różnicę między kamieniem a klejnotem, a następnie przyswaja klejnoty. Po pierwsze, potrafi rozpoznać intencję każdej duszy i odpowiednio dostosować się. Święty łabędź nigdy nie przyjmuje nieczystej ani zwykłej postawy wobec żadnej duszy. Zawsze musicie mieć czyste intencje i czyste uczucia. Znając intencje innych, nigdy nie ulegniesz wpływowi niczyjej zwykłej albo bezużytecznej natury. Wy odnosicie się do czystych intencji i czystych uczuć jako do natury. Jeżeli są one bezużyteczne, to muszą być zmienione. BapDada widzi, do jakiego stopnia staliście się tymi, którzy mają takie łabędzie intelekty, a także w jakim stopniu macie łabędzią postawę, co oznacza ciągle mieć wzniosłe i dobroczynne nastawienie do każdej duszy: słysząc i widząc „nie-dobroczynne” aspekty każdej duszy, być w stanie przekształcić ten brak dobroczynności. Dobroczynna postawa tzn. postawa świętego łabędzia. Swoją postawą dobroczynności możecie również przekształcać innych. Obowiązkiem świętego łabędzia jest umieć przekształcać nie-dobroczynne postawy innych swoją postawą dobroczynności. Podobnie, jeśli chodzi o wasz sposób patrzenia, zawsze miejcie wizję czystej i wzniosłej miłości do każdej duszy. Bez względu na to, jaka jest druga osoba, zawsze przyjmujcie wizję duchowej, świadomej duszy miłości do wszystkich. To się nazywa sposobem patrzenia świętego łabędzia. W ten sam sposób, jeśli chodzi o słowa, zostało wam już powiedziane, że złe słowa to inna sprawa. To zmieniło się u brahminów, ale nawet wypowiadać bezużyteczne słowa tzn. nie mieć ust świętego łabędzia. Nawet twoje usta powinny być ustami świętego łabędzia. Jeżeli z twoich ust nigdy nie wynurzają się bezużyteczne słowa, wtedy można powiedzieć, że masz usta łabędzia. A więc intelekt, postawa, sposób patrzenia i usta świętego łabędzia – kiedy one stają się czyste, to znaczy wzniosłe, wtedy jest widoczny praktyczny wpływ stanu świętego łabędzia. Każdy z was powinien sprawdzić siebie, w jakim stopniu stale chodzi i porusza się jako święty łabędź, ponieważ nie ma teraz dużo czasu na własny rozwój. Dlatego sprawdź i zmień siebie.

Przekształcenie w obecnym czasie umożliwi ci wzięcie prawa do złotego świata, który będzie trwać długo. BapDada wcześniej już wam to sygnalizował. Czy wszyscy zwracacie na siebie podwójnie podkreśloną uwagę? Nagroda w postaci wzniosłego osiągnięcia, którą otrzymujecie, zwracając uwagę przez krótki czas teraz, jest równoważna temu, co otrzymalibyście, zwracając uwagę przez długi czas. Dlatego ten krótki czas jest bardzo wzniosły i piękny. Nie wymaga nawet wysiłku: Ojciec coś powiedział, a ty to przyswoiłeś; a dzięki przyswojeniu tego, to automatycznie staje się praktyczne. Obowiązkiem świętego łabędzia jest przyswajanie. A więc to jest zgromadzenie takich świętych łabędzi, prawda? Staliście się pełni wiedzy. Teraz bardzo dobrze rozumiecie, co jest bezużyteczne i co jest zwyczajne. Po zrozumieniu czegoś automatycznie wprowadzacie to w życie. W każdym razie, swoim zwykłym językiem mówicie „teraz to zrozumiałem”, a więc nie możesz już, po zrozumieniu, nie robić tego. Dlatego przede wszystkim sprawdź, co jest zwyczajne i co jest marnotrawne. Nie myślicie czasami, że to, co jest bezużyteczne lub zwyczajne, jest wzniosłe, prawda? Dlatego pierwszą i najważniejszą rzeczą jest intelekt świętego łabędzia. Dzięki temu automatycznie rozwijasz potęgę rozróżniania. Jeżeli nie rozpoznajesz, czy coś jest dobre, czy złe, wówczas marnowany jest czas i myśli. Wy uważacie bezużyteczne i złe rzeczy, które robicie, za dobre i w ten sposób marnujecie więcej czasu. Jest to bezużyteczne, marnotrawne, ale ty uważasz, że jesteś potężny, że twoje myślenie jest słuszne i że cokolwiek mówisz, jest właściwe. Ponieważ nie masz potęgi rozróżniania, tracisz potęgę umysłu, potęgę czasu i potęgę słów. Wtedy również zwiększa się ciężar przyjmowania pomocy od innych ludzi. Powód? Nie stałeś się tym, kto ma intelekt świętego łabędzia. Dlatego BapDada po raz kolejny daje wszystkim świętym łabędziom ten sygnał: nie postrzegaj zła jako zło. Nie myśl „Ten i tak jest zły”, ale pomyśl o tym, jak możesz naprawić to, co jest złe. To jest znane jako dobroczynne uczucia. Dzięki swoim wzniosłym uczuciom i czystym życzeniom odniesiesz zwycięstwo w przekształcaniu swojej marnotrawnej natury i marnotrawnej natury innych. Czy rozumiesz? Przede wszystkim odnieś zwycięstwo nad sobą, potem zwycięstwo nad innymi, a wtedy odniesiesz zwycięstwo nad naturą (żywiołami). Zwycięstwo nad tymi trzema uczyni cię paciorkiem różańca zwycięstwa. Atmosfera, wibracje i fizyczna materia – wszystko to jest zawarte w naturze. Czy jesteś zwycięzcą wszystkich trzech? Na tej podstawie będziesz mógł zobaczyć, jaki będzie twój numer w różańcu zwycięstwa. Dlatego ten różaniec jest zwany różańcem zwycięstwa (Vidżajantimala). Czy wszyscy jesteście zwycięscy?

Dzisiaj przed BapDadą są dzieci z Australii. Dzieci z Australii otrzymują szansę od dzieci z Madhubanu, aby stać się złotymi kanclerzami, ponieważ dzieci z Madhubanu mają specjalność dawać każdemu szansy, stawiając wszystkich przed sobą. Dać innym miejsce przed sobą i dać im szansę oznacza zostać kanclerzem. Zarówno ci, którzy najbardziej korzystają z szansy, jak i ci, którzy ją dają, nazywani są kanclerzami. BapDada zawsze widzi i mówi o specjalności każdego dziecka. W Australii szczególnie Pandawowie otrzymali szansę, aby służyć. To Pandawowie opiekują się większością ośrodków. Szakti dały szansę Pandawom. Ci, którzy stawiają innych przed sobą, zawsze sami są z przodu. To jest także szczodrość Szakti. Jednak wy, Pandawowie, idziecie naprzód w służeniu, stale uważając się za instrumenty, prawda? W służeniu, poczucie bycia instrumentem jest podstawą sukcesu usługi. BapDada mówi o trzech słowach, które zostały wypowiedziane przez cielesnego Babę na końcu: bezcielesny, bez występku i bez ego. Będąc instrumentem, automatycznie rozwijasz te trzy specjalności. Jeśli nie ma uczucia bycia instrumentem, nie możesz doświadczyć żadnej z tych trzech specjalności. Poczucie bycia instrumentem z łatwością kończy wszystkie rodzaje świadomości „ja” i „moje”. Kiedy jesteś instrumentem, nie ma żadnego „ja” ani „moje”. Zaburzenie czyjegoś stanu jest spowodowane tą jedną słabością. Macie czynić starania w usłudze, a także dla swojego stanu fruwającego. Być instrumentem oznacza zawsze pamiętać Tego, który uczynił cię instrumentem. Zatem stale idziecie naprzód w poszerzaniu usługi, dzięki używaniu tej specjalności, prawda? Wzrost usługi jest oznaką sukcesu. Staliście się teraz bardzo doświadczeni w posiadaniu stanu nie do poruszenia i nie do zachwiania. Czy rozumiecie? Australia ma coś specjalnego, czego inni nie mają. Australia nie ma różnorodności – nie ma tych z Gudżaratu itp. Wykonaliście dużo pracy w aspekcie „dobroczynność zaczyna się w domu”. Obudziliście równych sobie. Bardzo dobrą korzyść odnoszą kumarowie i kumari. W tym życiu każdy z was musi podjąć wzniosłą decyzję dotyczącą własnego życia. Jeżeli uczyniłeś swoje życie wzniosłym, to stajesz się wzniosły na zawsze. Zostaliście uratowani od wspinania się po złej drabinie. BapDada jest zadowolony, że każde światło zapala następne i że tak wiele lamp zostało zapalonych, a więc przygotowywany jest różaniec świateł. Macie dobry zapał i entuzjazm. Kiedy jesteście zajęci służeniem, jest dobry postęp.

Po pierwsze, powiedziano wam o poczuciu bycia instrumentem. Po drugie, dla tych, którzy są instrumentami usługi, istnieje specjalne hasło dla ich własnego rozwoju i dla postępu w usłudze, a także jest to dla nich środek bezpieczeństwa. To hasło brzmi: „Cokolwiek my, instrumentalne dusze, robimy, inni, którzy nas zobaczą, będą nas naśladować”. Tak jest, ponieważ bycie instrumentem usługi oznacza wejście na scenę. Tak jak artysta zwraca wielką uwagę, gdy wychodzi na scenę, tak bycie instrumentem usługi oznacza granie roli na scenie. Wzrok każdego jest zwrócony na scenę. Kiedy ktoś jest głównym bohaterem, wzrok każdego skupia się najbardziej na nim. Dlatego to hasło jest środkiem bezpieczeństwa. Robiąc to, w naturalny sposób doświadczycie stanu fruwającego. Niezależnie od tego, czy mieszkacie w ośrodku, czy gdziekolwiek indziej i służycie, wszyscy jesteście sługami. Niektórzy mieszkają w domach i wykorzystują swoją szansę służenia i to też jest bycie na scenie usługi. Nie marnujcie czasu, po prostu przeznaczcie go na służenie. Bardzo dużo gromadzi się na koncie usługi. Ci, którzy służą uczciwym sercem, gromadzą dużo na swoich kontach. BapDada ma konto usługi każdego dziecka od początku do końca. To gromadzi się automatycznie. Nie trzeba prowadzić każdego konta oddzielnie. Ci, którzy prowadzą księgowość, mają wiele akt. Ojciec nie ma żadnych fizycznych akt, rejestr każdego od początku do końca wyłania się w ciągu sekundy. Jest automatyczne gromadzenie. Nigdy nie myśl „nikt mnie nie widzi, nikt nie może mnie zrozumieć”. BapDada ma opis tego, czym każdy jest, co robi i w jakim stanie to robi – wszystko jest nagromadzone. On nie ma kartoteki, ale to jest ostateczne. Szakti w Australii wykazały się bardzo dobrą odwagą należenia do Ojca, rozpoznając Go i spełniając odpowiedzialność miłości do Ojca. Błędy polegające na chwianiu się pojawiają się z powodu miejsca, kraju lub są spowodowane sanskarami z waszego poprzedniego życia. Wy przechodzicie ponad to i idziecie naprzód dzięki więzi miłości. Dlatego BapDada gratuluje Szakti za ich odwagę. „Jedna Siła, jedno Oparcie” sprawia, że idziecie do przodu. Skrzydła zarówno odwagi Szakti, jak i entuzjazmu Pandawów do usługi stały się silne. Na polu usługi Pandawowie również posuwają się naprzód jako Mahawirzy. Są dobrzy w przechodzeniu poza zachwiania. Taki jest wizerunek każdego. Pandawowie są pokazywani jako duzi, silni, wysocy i krzepcy, ponieważ ich stan jest wzniosły i silny. Dlatego są przedstawiani jako wysocy i dzielni. Australijczycy są także w większym stopniu miłosierni. Są miłosierni dla błądzących dusz i idą naprzód w usłudze, nie mogą żyć bez służenia. BapDada jest zawsze zadowolony, widząc, że specjalność dzieci rozwija się. Jesteście szczególnie fortunni. BapDada z przyjemnością widzi zapał i entuzjazm każdego dziecka. Widzi, jak każdy posuwa się naprzód z wzniosłym celem i wciąż będzie to robić. BapDada stale widzi tylko specjalności. Każde dziecko jest bardziej kochane niż następne. Wy też widzicie siebie w ten sposób, prawda? Każdy, kogo widzicie, jest bardziej kochany niż następny, ponieważ ci, którzy byli oddzieleni przez 5000 lat, spotykają się ponownie, a więc są bardzo kochani. Oznaką miłości do Ojca jest to, że będziesz także kochać każdą brahmińską duszę. Kochać każdego brahmina to znaczy kochać Ojca. Tylko brahminowie nawiążą związki ze sobą w różańcu. Ojciec przejdzie na emeryturę i będzie przyglądać się. Zatem zawsze doświadczajcie oznak miłości od Ojca. Ojciec ma miłość do każdego, a więc wy też macie miłość do każdego.

BapDada spotyka się z grupami:

1. Czy wszyscy uważacie się za specjalne dusze? Jesteście specjalnymi duszami, instrumentami specjalnego zadania i macie pokazać specjalności. Niech to zawsze będzie w waszej świadomości. Specjalna świadomość czyni każdą zwyczajną świadomość potężną. Kończy również z tym, co jest bezużyteczne, marnotrawne. Dlatego zawsze pamiętajcie to słowo „specjalny". Wasze słowa są specjalne, wasz sposób patrzenia jest specjalny, wasze myślenie jest specjalne i wasze działanie jest specjalne. Używając słowa „specjalny" w każdej sytuacji, automatycznie zmienicie się i mając tę świadomość, łatwo doprowadzicie do swojego przekształcenia i przekształcenia świata. Stale dodawajcie słowo „specjalny" do każdej sytuacji. Robiąc to, osiągniecie swój cel osiągnięcia takiej doskonałości.

2. Czy zawsze jesteście świadomi Ojca i dziedzictwa? Mając wzniosłą świadomość, doświadczacie wzniosłego stanu. Podstawą waszego stanu jest wasza świadomość. Jeżeli twoja świadomość jest słaba, twój stan też staje się słaby. Niech twoja świadomość zawsze będzie potężna. Ta potężna świadomość to „Ja należę do Ojca, a Ojciec należy do mnie”. W oparciu o tę świadomość twój stan będzie ciągle potężny i będziesz również czynić innych potężnymi. A więc zawsze zwracajcie specjalną uwagę na swoją świadomość. Niech stale będzie potężna świadomość i potężny stan, dzięki czemu automatycznie odbywa się potężna usługa. Niech wszystkie trzy – twoja świadomość, stan i służenie – będą potężne. Kiedy naciskasz włącznik, jest światło, kiedy je wyłączasz, pojawia się ciemność. Podobnie świadomość jest włącznikiem. Jeżeli włącznik twojej świadomości jest słaby, to twój stan też jest słaby. Zawsze zwracaj uwagę na włącznik swojej świadomości. Gdy to robisz, jest korzyść dla ciebie i dla wszystkich. Wy macie nowe życie, a więc niech będzie nowa świadomość. Wszystko ze starej świadomości już się skończyło. Dlatego stale doświadczajcie sukcesu, stosując tę metodę.

3. Czy wszyscy uważacie się za fortunnych? Przybyć do lądu błogosławieństw jest wielką fortuną. Fortuną, jaką otrzymaliście, jest dotarcie do lądu błogosławieństw, ale możecie teraz uczynić tę fortunę tak wzniosłą, jak chcecie. Wzniosłe wskazówki Ojca to jest pióro, którym możesz kreślić linię swojej fortuny. Im bardziej wzniosłą będziesz kreślić linię swojej fortuny, tym bardziej będziesz wzniosły. Ten wzniosły czas to jedyny czas z całego cyklu, w którym możesz stworzyć swoją linię fortuny. Dotarliście do takiego miejsca w takim czasie, a więc nie zadowolicie się tylko odrobiną. Kiedy Dawca daje, dlaczego ci, którzy otrzymują, mieliby się męczyć? Pamiętanie tylko Ojca czyni was wzniosłymi. Pamiętać Ojca oznacza stać się czystym. Wy macie związek na życie po życiu, a więc czy pamiętanie jest trudne? Po prostu pamiętaj Babę z miłością i pamiętaj Go w związku z tobą. Kiedy kogoś kochasz, to nie jest możliwe, abyś go nie pamiętał. W rzeczywistości, nawet gdybyś próbował go zapomnieć, nadal byś go pamiętał. Aćća.

Błogosławieństwo:
Miej blask zadowolenia na swoim czole i stań się wizerunkiem, który daje wizje.

Blask zadowolenia zawsze skrzy się na czołach tych, którzy zawsze pozostają zadowoleni. Jeżeli jakakolwiek nieszczęśliwa dusza ich widzi, ta dusza również staje się szczęśliwa, a jej nieszczęście kończy się. Każdy jest automatycznie przyciągany do tych, którzy mają skarb szczęścia i zadowolenia. Ich twarze szczęścia stają się żywymi tablicami, które przedstawiają Tego, który ich stworzył. Stańcie się więc takimi klejnotami zadowolenia, które są zadowolone i czynią innych zadowolonymi, aby wielu mogło mieć wizje.

Hasło:
Hasło: Zadaniem tych, którzy ranią innych, jest ranić, a waszym obowiązkiem jest chronić siebie.