02.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tworzycie swoją fortunę dla przyszłego, nowego świata. Ta wasza radża joga jest dla nowego świata.

Pytanie:
Jakie są główne znaki fortunnych dzieci?

Odpowiedź:
1. Fortunne dzieci przestrzegają śrimatu zgodnie z prawem. Nie wykonują czynów przeciwko prawu i nie oszukują w ten sposób siebie lub Ojca. 2. W pełni interesują się swoją nauką i wyjaśnianiem innym. 3. Czynią wysiłek, by zdać z wyróżnieniem i uzyskać stypendium. 4. Nigdy nikomu nie sprawiają cierpienia. Nigdy nie wykonują złych czynów.

Piosenka:
Przyszedłem obudziwszy swoją fortunę.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci usłyszały piosenkę. Nowi ją usłyszeli i starzy także ją usłyszeli. Kumari także ją usłyszały. To jest miejsce nauki. Ludzie udają się do miejsca nauki, aby stworzyć taki lub inny rodzaj fortuny. Tam jest wiele rodzajów fortuny. Niektórzy tworzą fortunę stania się chirurgiem, a inni fortunę stawania się prawnikiem. Taka fortuna jest nazywana celem nauki. Po co mielibyście uczyć się w szkole, gdyby to nie tworzyło waszej fortuny? Dzieci, tutaj wiecie, że przybyłyście zbudziwszy swoją fortunę, aby zdobyć swoją fortunę królestwa nowego świata. To jest radża joga dla nowego świata. Tamci ludzie stają się prawnikami, inżynierami lub chirurgami dla starego świata. Teraz, w starym świecie pozostało bardzo mało czasu, by takimi się stać. On wkrótce się skończy. Tamta fortuna jest dla tej ziemi śmierci, na to życie. Wasze studia są dla nowego świata. Przybyliście i tworzycie swoją fortunę dla nowego świata. Otrzymacie swoją fortunę królestwa w nowym świecie. Kto was uczy? Nieograniczony Ojciec, od którego uzyskujecie swoje dziedzictwo. Lekarze otrzymują swoje dziedzictwo wiedzy lekarza dzięki swoim studiom. Potem, gdy się zestarzeją, udają się do swojego guru. Czego pragną? Proszą: Naprowadź nas, w jaki sposób mamy pójść do rejonu spokoju; daj nam zbawienie; zabierz nas stąd do rejonu spokoju! Otrzymujecie swoje dziedzictwo od swojego ojca na to życie, ale nie otrzymujecie niczego od guru. Otrzymujecie pewnego rodzaju dziedzictwo od waszego nauczyciela, ponieważ trzeba zarabiać na życie. Nawet pomimo otrzymywania dziedzictwa od swojego ojca, nadal studiujecie, aby zarobić własny dochód. Nie zarabia się żadnego dochodu u guru. Tak, niektórzy studiują Gitę bardzo dobrze, a potem dają wykłady na temat Gity. Wszystko tamto jest dla tymczasowego szczęścia. Teraz to jest koniec tej ziemi śmierci. Wiecie, że przybyliście tutaj, aby stworzyć swoją fortunę dla nowego świata. Ten stary świat musi się skończyć. Twoja własna posiadłość i posiadłość, którą otrzymujesz od swojego ojca, wszystko to spłonie. Wtedy powrócisz z pustymi rękami. Teraz potrzebujesz dochodu dla nowego świata. Ludzie ze starego świata nie będą w stanie tego dokonać. To Śiw Baba inspiruje cię do zarabiania dochodu dla nowego świata. Przybyliście tutaj, aby stworzyć swoją fortunę dla nowego świata. Tamten Ojciec jest waszym Ojcem, Nauczycielem i Guru. On przychodzi w zbieżnym wieku, aby uczyć was zarabiania dochodu na przyszłość. Teraz pozostało jeszcze tylko kilka dni w tym starym świecie. Ludzie na świecie nie wiedzą o tym. Dzieci, wiecie o tym, że On jest naszym Ojcem, Nauczycielem i Satguru dla nowego świata. Ojciec przychodzi, aby zabrać was do rejonu spokoju i do lądu szczęścia. Niektórzy nie stwarzają swojej fortuny, tzn. niczego nie rozumieją. W tej samej rodzinie żona uczy się, podczas gdy mąż nie, albo dzieci mogą się uczyć, a rodzice nie. To wydarza się cały czas. Na początku całe rodziny przybywały, ale kiedy pojawiły się sztormy Mai, ci, którzy byli zachwyceni wiedzą, którzy przekazywali ją innym, pozostawili Ojca i odeszli. Jest zapamiętane, że ci, którzy byli zachwyceni, słysząc tę wiedzę, przekazywali ją innym, należeli do Ojca, uczyli innych, a potem... cudowne przeznaczenie dramatu! Dlatego jest to tylko kwestia dramatu. Ojciec Sam mówi: O, dramat, o Maja. Kogo pozostawiacie? Mąż i żona rozwodzą się. Dzieci pozostawiają swojego ojca. Tutaj tak nie jest. Tutaj nie możecie uzyskać rozwodu. Dzieci, Ojciec przybył, aby sprawić, że zarabiacie prawdziwy dochód. Ojciec nie sprawia, że ktoś wpada do rynsztoka. Ojciec jest Oczyścicielem, tym, który jest Miłosierny. Ojciec przychodzi i wyzwala was z cierpienia. On staje się waszym Przewodnikiem i zabiera was z powrotem do domu. Ziemski guru nie mówi, że zabierze was z powrotem ze sobą. W pismach jest zapisane: Bóg mówi „Zabiorę was wszystkich z powrotem ze Sobą”. Każdy powróci jak chmara komarów. Dzieci, bardzo dobrze wiecie, że teraz macie wrócić do domu. Macie wyrzec się swojego ciała. Kiedy umierasz, świat jest dla ciebie martwy. Po prostu, uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. To jest brudne, stare ubranie. Nawet ten świat jest stary. Kiedy oni siedzą, a budowany jest nowy dom, wtedy wszyscy, ojciec i dzieci, rozumieją, że to jest dom dla nich. Ich intelekty wtedy są przyciągane do nowego domu: Rób to tutaj, a to rób tam. Intelekty są połączone z nowym domem, a potem oni burzą stary. Całe przywiązanie do starego domu się kończy i nawiązywane jest z nowym domem. To jest kwestia nieograniczonego świata. Skończ ze swoim przywiązaniem do starego świata i połącz swój intelekt z nowym światem. Wiecie, że ten stary świat ma być zniszczony. Nowy świat jest niebem i po to zdobywamy królewską pozycję. Im więcej jogi mamy, tym więcej wpajamy sobie wiedzy i wyjaśniamy ją innym oraz tym bardziej wzrasta poziom naszego szczęścia. Ponieważ uzyskujemy nasze dziedzictwo na 21 żyć, egzamin jest bardzo ważny. Dobrze jest stać się bogatym, prawda? Dobrze jest jeśli masz długie życie, czyż nie tak? Im bardziej obracasz cyklem świata, im bardziej czynisz innych podobnymi do siebie, tym bardziej skorzystasz. Jeśli pragniesz stać się królem, musisz także stwarzać poddanych. Wielu przychodzi na wystawy i poprzez to są stwarzani poddani, ponieważ ta niezniszczalna wiedza nigdy nie może być zniszczona. Wejdzie do ich intelektów to, że oni muszą stać się czyści i stać się panami czystego świata. Zakładane jest królestwo Ramy, a królestwo Rawana ma być zniszczone. W złotym wieku będą tylko bóstwa. Baba wyjaśnił, że obraz Lakszmi i Narajana, jaki tworzycie, powinien mieć napis: W swoim poprzednim życiu, oni byli w tamopradhan świecie. Potem czyniąc ten wysiłek, z tych, którzy są w tamopradhan świecie, stali się panami satopradhan świata. Królowie i poddani, wszyscy są panami. Nawet poddani powiedzieliby, że ten Bharat jest najwznioślejszy ze wszystkich. Naprawdę Bharat był najbardziej wzniosły ze wszystkich. Taki teraz nie jest, ale niewątpliwie taki był. Teraz stał się bardzo biedny. Starożytny Bharat był najbogatszy ze wszystkich. My, ludzie Bharatu, należeliśmy do najwyższego klanu bóstw. Inni nie mogą być nazywani bóstwami. Wy, córki, studiujecie, a także wyjaśniacie innym. Baba dał wam wskazówki, w jaki sposób pisać i wysyłać telegramy, by organizować wystawy. Macie obrazy, a także możecie udowodnić i pokazać im, w jaki sposób oni zdobyli swoją pozycję. Teraz, raz jeszcze oni zdobywają tę pozycję od Śiw Baby. Ich postacie także istnieją. Śiwa jest Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Istnieją także postacie Brahmy, Wisznu i Śankara. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przeprowadza założenie poprzez Brahmę. Ląd Wisznu jest tuż tuż. Nowy świat jest utrzymywany poprzez Wisznu. Wisznu jest podwójną formą Radhe i Kriszny. Kto jest Bogiem Gity? Przede wszystkim zapiszcie, że Bogiem Gity jest bezcielesny Śiwa, a nie Kriszna. W jaki sposób Brahma staje się Wisznu, a Wisznu staje się Brahmą? Tyle czasu wymaga wyjaśnienie tylko jednego obrazu, ponieważ to musi pozostać w ich intelektach. Najpierw powinniście to wyjaśniać, a potem piszcie: Ojciec mówi „Dzięki potędze jogi zdobywacie wszystkie prawa na 21 żyć poprzez Brahmę”. Śiw Baba daje wam wasze dziedzictwo poprzez Brahmę. To dusza tego słyszy wszystko jako pierwsza. To dusza wpaja sobie wszystko. To jest główną kwestią. Oni pokazują postać Śiwy: To jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza Śiwa, a potem także jest potrzebny Pradżapita Brahma. Tu jest dużo Brahma Kumarów i Kumari Pradżapity Brahmy. Dopóki nie staniecie się braminami, dziećmi Brahmy, w jaki sposób możecie wziąć od Śiw Baby swoje dziedzictwo? Oni nie mogą być fizycznym stworzeniem. Zostało zapamiętane „ustami zrodzone stworzenie”. Powiedzielibyście, że jesteście ustami zrodzonym stworzeniem Pradżapity Brahmy. Tamci ludzie są naśladowcami swoich guru. Tutaj Tego Jednego nazywacie Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Ten jest bezcielesnym Śiw Babą, Oceanem Wiedzy, Tym, który jest pełen wiedzy. On daje nam wiedzę o początku, środku i końcu świata. On jest także Nauczycielem. Bezcielesny przychodzi i mówi do was poprzez cielesnego. To dusza mówi. Dusza mówi: Nie sprawiaj kłopotu mojemu ciału. To dusza staje się nieszczęśliwa. Obecnie dusze są nieczyste. To Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza oczyszcza nieczyste dusze. Dusze wołają: O, Oczyścicielu! O Boże, Ojcze! Ich ojciec tam siedzi, a więc kogo oni pamiętają? Dusza mówi: Ten jest moim Ojcem, Ojcem mnie, duszy, podczas gdy tamten jest ojcem mojego ciała. Jest wyjaśniane, kto jest ważniejszy, czy bezcielesny Ojciec duszy, czy też cielesny ojciec, stwórca ciała. Cielesny także pamięta Bezcielesnego. Ponieważ zniszczenie jest tuż przed wami, każdemu ma być wytłumaczone. Ojciec z poza przychodzi na końcu, aby zabrać każdego z powrotem do domu. Wszystko inne będzie zniszczone. To jest nazywane ziemią śmierci. Gdy ktoś umiera ludzie mówią, że on odszedł do świata poza, do rejonu spokoju. Ludzie nie wiedzą, czy świat poza (Parlok) jest złotym wiekiem czy też rejonem spokoju. Złoty wiek istnieje tutaj. Świat poza jest rejonem spokoju. Aby wyjaśniać, potrzebna jest właściwa metoda. Powinniście iść i wyjaśniać w świątyniach: To jest memoriał Śiw Baby, który nas uczy. W rzeczywistości, Śiwa jest tylko punktem, a więc jak można czcić punkt? W jaki sposób kwiaty i owoce byłyby Mu ofiarowane? Dlatego nadali Mu dużą formę. On nie posiada takiej dużej formy. Jest pamiętane, że cudowna gwiazda skrzy się w środku czoła. Gdyby dusza była tak duża, naukowcy potrafiliby ją wychwycić. Baba mówi, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza nie został im w pełni przedstawiony. To się nie wydarzy, dopóki nie obudzi się ich fortuna. Jak na razie ich fortuna się nie otworzyła. Dopóki nie rozpoznają Ojca, nie mogą zrozumieć, że ich dusza jest także taka jak punkt. Śiw Baba jest punktem i my pamiętamy punkt. Tylko gdy pamiętasz Go, mając taką świadomość, twoje grzechy mogą być usunięte. Jednak, gdy mówisz: Potrafię to zobaczyć lub potrafię zobaczyć tamto w wizjach, to są przeszkody Mai. Masz szczęście, że odnalazłeś Boga, ale wiedza także jest potrzebna. Gdy ktoś ma wizję Kriszny, staje się szczęśliwy. Baba mówi: Oni mają wizję Kriszny i tańczą w szczęściu, ale oni nie uzyskują poprzez to zbawienia. Tamte wizje są dawane przypadkowo. Jeżeli nie uczysz się dobrze, stajesz się częścią poddanych. Jeśli ktoś tylko trochę usłyszał wiedzy, on staje się częścią zwykłych poddanych w lądzie Kriszny. Dzieci, wiecie, że Śiw Baba teraz mówi do was wiedzę. On jest pełen wiedzy. Rozkazy Baby brzmią: Niewątpliwie, żyj w czystości! Jednak niektórzy nie są w stanie żyć w czystości. Czasami nawet nieczyści przychodzą tutaj i w tajemnicy siadają tu. Oni sami powodują własną stratę. Oni tylko oszukują samych siebie. Nie ma żadnej kwestii oszukiwania Ojca. Czy masz zamiar zdobyć bogactwo, oszukując Ojca? Jaki będzie twój stan, jeśli nie przestrzegasz śrimatu Baby zgodnie z prawem? Będzie duża kara i twoja pozycja także będzie zniszczona. Nie wykonuj czynów wbrew prawu! Ojciec wyjaśnia, że twoje zachowanie nie jest właściwe; Ojciec pokazuje ci sposób zarabiania dochodu. Dalej, to jest twoja fortuna, czy tak postępujesz, czy nie. Każdy musi powrócić do rejonu spokoju po doświadczeniu kary. Jeśli twoja pozycja jest niszczona, niczego nie otrzymujesz. Wielu tutaj przybywa, ale jest to kwestia uzyskania od Ojca swojego dziedzictwa. Dzieci mówią: Zdobędę od Ojca królewską pozycję w dynastii słońca w niebie. To jest radża joga. Studenci zdobywają stypendium. Ci, którzy zdają, otrzymują stypendium. Tamten różaniec jest stwarzany, by przedstawić tych, którzy zdobywają stypendium. Każdy z was otrzyma stypendium zgodnie z tym, na ile zdaje. Liczba was będzie wzrastać, potem będą was tysiące. Stypendium stanowi królewska pozycja. Ci, którzy dobrze studiują, nie mogą pozostawać incognito. Wielu nowych będzie w stanie wyprzedzić starszych. Oni uczynią swoje życia takimi jak diamenty. Zarobią swój prawdziwy dochód i zdobędą swoje dziedzictwo na 21 żyć. Oni są bardzo szczęśliwi. Wiecie, że jeżeli teraz nie uzyskacie tego dziedzictwa, nigdy ponownie nie będziecie w stanie go zdobyć. Tutaj ma być zainteresowanie studiami. Niektórzy nie mają najmniejszego zainteresowania, aby komukolwiek wyjaśniać. Jeśli zgodnie z dramatem oni nie mają tego w swojej fortunie, co Bóg może zrobić? Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Nie wykonuj żadnego czynu przeciwko śrimatowi. Studiuj dobrze i stwarzaj wzniosłą fortunę. Nikomu nie sprawiaj cierpienia.

2. Skończ ze swoim przywiązaniem do starego świata. Połącz jogę swojego intelektu z nowym światem. Aby pozostawać szczęśliwym, wpajaj sobie wiedzę, a także inspiruj innych do jej wpajania.

Błogosławieństwo:
Bądź dobroczynną duszą i w stanie latarni morskiej, i przestań wykonywać grzeszne czyny.

Tam, gdzie jest światło, nie może być żadnych grzesznych czynów. Dzięki temu, że stale masz stan latarni morskiej, Maja nie może sprawić, żebyś wykonywał grzeszne czyny, a ty stajesz się stale dobroczynną duszą. Dobroczynna dusza nie może wykonywać żadnych grzesznych czynów, nawet w swoich myślach. Tam, gdzie jest grzech, nie może być pamiętania Ojca. Miej taką zdecydowana myśl: Jestem dobroczynną duszą i grzech nie może się przede mną pojawić. Nie pozwól, żeby jakikolwiek grzech wszedł w twoje sny lub myśli.

Hasło:
Ci, którzy obserwują każdą scenę, będąc niezależnymi obserwatorami, są stale pogodni.