02.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ten najwznioślejszy zbieżny wiek jest wiekiem dobroczynności. Przekształcenie zachodzi tylko w tym wieku. To jest wiek, w którym zmieniacie się z najbardziej zdegradowanych w najwznioślejsze ludzkie istoty.

Pytanie:
Myśląc lub mówiąc o jakich szczególnych kwestiach, nigdy nie możecie dokonać żadnego postępu na tej ścieżce wiedzy?

Odpowiedź:
„Jeżeli to jest w dramacie, wykonam wysiłek! Zrobię to, jeżeli dramat mnie zainspiruje”. Ci, którzy myślą lub mówią w ten sposób, nigdy nie mogą dokonać postępu. Mówić tak jest niewłaściwe. Wiecie, że w sztuce życia jest ustalone także to, abyście teraz wykonywali wysiłek. Macie czynić wysiłek.

Piosenka:
To jest historia płomienia i sztormu.

Om śanti.
Tę piosenkę stworzyły ludzkie istoty żelaznego wieku, ale one nie rozumieją jej znaczenia. Wy je znacie. Jesteście teraz najwznioślejszymi zbieżnowiecznymi istotami. Wraz ze słowami „zbieżny wiek” macie pisać „najwznioślejszy”. Dzieci, ponieważ nie pamiętacie punktów wiedzy, zapominacie pisać takie słowa. To jest główny aspekt i tylko wy rozumiecie jego znaczenie. Istnieje najwznioślejszy miesiąc dobroczynności. To jest najwznioślejszy zbieżny wiek. Ten zbieg jest również świętem (festiwalem). To jest najwznioślejsze święto. Wiecie, że teraz stajecie się najwznioślejszymi, najwyższymi ze wszystkich istotami. Lakszmi i Narajan są nazywani najwyższymi ze wszystkich, najbogatszymi ze wszystkich, numer jeden. W pismach mówi się, że było całkowite zniszczenie i że potem pojawił się śri Kriszna płynąc po oceanie na liściu figowca. Co powiedzielibyście teraz? Ten śri Kriszna, którego nazywacie „Siam-Sundar” jest numer jeden. Zostało pokazane, że on pojawił się ssąc kciuk. Dziecko pozostaje w łonie. Tak więc śri Kriszna, najwyższa ze wszystkich istota, jako pierwszy wyłonił się z Oceanu Wiedzy. Niebo jest zakładane przez Ocean Wiedzy. Numer jeden najwznioślejszą istotą jest śri Kriszna, a Ten jest Oceanem Wiedzy, nie oceanem wody. Zniszczenie nigdy nie zachodzi. Gdy przychodzą nowe dzieci, Ojciec musi powtarzać stare punkty. Złoty wiek, srebrny wiek, miedziany wiek i żelazny wiek – te cztery wieki są tak czy inaczej znane. Piątym wiekiem jest ten najwznioślejszy zbieżny wiek. W tym wieku ludzkie istoty zmieniają się; one zmieniają się z najbardziej zdegradowanych w najwznioślejsze. Śiw Baba jest nazywany najwznioślejszym lub Najwyższym ze Wszystkich. On jest Najwyższą Duszą, Bogiem. Następnie najwyższymi ludzkimi istotami są Lakszmi i Narajan. Kto ich takimi uczynił? Dzieci, tylko wy to wiecie. Dzieci, rozumiecie, że to obecnie czynimy wysiłek, aby stać się tacy jak oni. W tym wysiłku nie ma niczego trudnego. On jest najłatwiejszy. Ci, którzy studiują, to niewinne, słabe matki i garbaci, bez żadnego wykształcenia. Jest im wyjaśniane w tak prosty sposób! Popatrzcie, w Ahmadabadzie był mędrzec, który mówił, że on niczego nie je ani nie pije. Dobrze, co z tego, jeśli ktoś nie je czy nie pije przez całe swoje życie? Taka osoba czyniąc to, nadal niczego nie osiąga. Nawet drzewo otrzymuje pożywienie. Otrzymuje nawóz i wodę, które sprawiają, że ono rośnie w naturalny sposób. Mędrzec musiał otrzymać pewną potęgę okultystyczną. Jest wielu, którzy chodzą po wodzie i ogniu. Jaka jest korzyść z robienia tego? Poprzez tę łatwą radża jogę doświadczasz korzyści życie po życiu. Z bycia nieszczęśliwym jesteś czyniony szczęśliwym, na życie po życiu. Ojciec mówi: Dzieci, zgodnie z dramatem, Ja mówię wam głębokie aspekty. Na przykład: Baba wyjaśnił wam, w jaki sposób oni pomylili Śiwę z Śankarem. Śankar nawet nie odgrywa żadnej roli w tym świecie. Śiwa, Brahma i Wisznu mają role do odegrania. Brahma i Wisznu mają całą rolę. Śiw Baba ma rolę tylko obecnie, dlatego On przychodzi teraz i przekazuje wiedzę. Następnie powraca do lądu nirwany. On przekazuje dzieciom całą swoją posiadłość i następnie przechodzi na emeryturę. Być na emeryturze tzn. czynić wysiłek, aby przejść poza dźwięk dzięki pomocy guru. Jednak nikt jeszcze nie może powrócić do domu, ponieważ każdy jest występny i zepsuty, każdy rodzi się poprzez grzech. Lakszmi i Narajan są bez występku. Oni nie rodzą się poprzez grzech. Dlatego są nazywani wzniosłymi. Kumari także są bez występku. Dlatego każdy im się kłania. Baba wyjaśnił, że Śankar nie odgrywa tutaj żadnej roli. Jednak Pradżapita Brahma na pewno jest Ojcem Ludzi, czyż nie tak? Śiw Baba jest zwany Ojcem Dusz. On jest Wiecznym Ojcem. Macie bardzo dobrze wpajać sobie te głębokie aspekty. Wielcy filozofowie otrzymują wielkie tytuły. Mędrcy otrzymują tytuł Śri Śri 108. Oni zdają na uczelni w Benares i otrzymują te tytuły. Baba wysłał Guptadżi do Benares, aby wyjaśnił im, że oni nadali sobie tytuł Ojca. Ojciec jest zwany Śri Śri 108 Dżagadguru. Jest różaniec 108. Zostało zapamiętanych 8 klejnotów. Oni zdali z wyróżnieniem, dlatego ich różaniec jest obracany. Następnie czczonych jest 108, którzy są niżej od tamtych. Kiedy ludzie tworzą ofiarny ogień, tworzą 1000 saligaramów. Niektórzy tworzą 10 tysięcy, inni 50 tysięcy, a niektórzy nawet 100 tysięcy. Oni tworzą je z gliny, a potem tworzą ofiarny ogień. Jeżeli biznesmen jest bardzo prosperujący, to on zleca stworzenie 100 tysięcy saligramów. Ojciec wyjaśnił, że różaniec jest bardzo długi. Jest nawet różaniec 16 108. Dzieci, Ojciec zasiada tutaj i wyjaśnia wam to. Wszyscy służycie Bharatowi wraz z Ojcem. Ponieważ Ojciec jest czczony, dzieci także powinny być czczone. Ludzie nie wiedzą, dlaczego Rudra jest czczony. Wszyscy są dziećmi Śiw Baby. Obecnie populacja świata jest tak duża. Wszystkie dusze są dziećmi Śiw Baby, ale nie wszystkie są Jego pomocnikami. Im więcej obecnie Go pamiętasz, tym wznioślejszy się stajesz. Stajesz się godny czczenia. Nikt inny nie posiada potęgi, by wyjaśnić te aspekty. Dlatego oni mówią, że nikt nie zna głębi Boga. Ojciec osobiście przychodzi i wyjaśnia, że On jest nazywany Oceanem Wiedzy. Dlatego On na pewno przekazuje wiedzę. Nie ma kwestii natchnienia. Czy Bóg wyjaśnia poprzez natchnienie? Wiecie, że On posiada wiedzę o początku, środku i końcu świata. Dzieci, On wam to mówi. Wierzycie w to, ale pomimo tej wiary, zapominacie Ojca. Pamiętanie Ojca jest esencją tej nauki. Osiągnięcie stanu karmatycznego dzięki pamiętaniu Ojca wymaga wysiłku. To w tym pamiętaniu Maja stwarza przeszkody. Nie ma tak wielu przeszkód w nauce. Oni mówią o Śankarze, że gdy otworzył swoje oko, nastąpiło zniszczenie. Nie jest właściwe mówienie czegoś takiego. Ojciec mówi: Ani Ja nie inspiruję zniszczenia, ani też Śankar nie przeprowadza zniszczenia. To jest niewłaściwe. Bóstwa nie popełniają grzechu. Śiw Baba teraz siada tutaj i to wyjaśnia. To ciało jest powozem duszy. Każda dusza porusza się we własnym powozie. Ojciec mówi: Ja wypożyczam powóz tego. Dlatego o moich narodzinach mówi się, że są boskie i unikalne. Teraz w waszych intelektach jest cykl 84 wcieleń. Wiecie, że pójdziecie do domu, a następnie pójdziecie do nieba. Baba wyjaśnia wszystko bardzo łatwo. Nie wolno wam mieć ataku serca. Niektórzy mówią: Baba, jestem niewykształcony. Nic nie pojawia się na moich ustach. Jednak tak nie jest. Usta na pewno pracują. Nawet kiedy jesz, twoje usta działają, czyż nie tak? Niemożliwe jest, aby żaden dźwięk się nie pojawiał. Baba wyjaśnił wszystko bardzo prosto. Nawet kiedy ktoś przestrzega milczenia, on nadal może wskazywać palcem w górę, aby pamiętać Jednego. Tylko jeden Dawca usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. Zarówno obecnie, jak i na ścieżce czczenia, On jest Dawcą. Potem na emeryturze jest tylko spokój. Dzieci, wy także mieszkacie w rejonie spokoju. Wasze role, które są nagrane w was, wciąż są odgrywane. Obecnie naszą rolą jest uczynić świat nowym. Jego imię jest bardzo dobre: Niebiański Bóg, Ojciec. Ojciec jest Stwórcą nieba. On nie stwarza piekła. Czy ktoś stwarza stary świat? Budynek, który jest budowany, zawsze jest nowy. Śiw Baba tworzy nowy świat poprzez Brahmę. On otrzymał taką rolę. W starym świecie wszystkie ludzkie istoty ciągle sprawiają sobie nawzajem cierpienie. Wy wiecie, że jesteście dziećmi Śiw Baby. Następnie, jako cielesne istoty, jesteście zaadoptowanymi dziećmi Pradżapity Brahmy. To Śiw Baba, Stwórca, przekazuje nam wiedzę o początku, środku i końcu Jego stworzenia. Waszym celem i zadaniem jest stać się takimi. Ludzie ponoszą tak wielkie wydatki stwarzając marmurowe posągi. To jest Boży Uniwersytet Świata. Cały wszechświat jest zmieniany. Charakter każdego jest diabelski, oni stale sprawiają cierpienie od początku, poprzez środek aż do końca. To jest Uniwersytet Boga. Jest tylko jeden Światowy Uniwersytet Boga. To Bóg go otwiera, dzięki czemu cały świat korzysta. Dzieci, teraz rozumiecie różnicę między tym, co jest właściwe, a tym, co jest niewłaściwe. Żadna inna ludzka istota tego nie rozumie. Jest tylko Jeden, który jest prawy. Ten, który jest zwany Prawdą, wyjaśnia wam, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Tylko Ojciec przychodzi i czyni każdego prawym. Gdy staniecie się prawi, pójdziecie do wyzwolenia, a następnie do wyzwolenia w życiu. Dzieci, znacie także sztukę życia. Schodzicie w dół, w kolejności, aby odgrywać swoje role od początku poprzez środek aż do końca. Ta sztuka trwa cały czas i sztuka życia stale jest nagrywana. To jest wiecznie nowe. Ta sztuka życia nigdy się nie starzeje. Wszystkie inne sztuki się kończą. Ta sztuka życia jest nieograniczona i niezniszczalna. Każdy w niej jest niezniszczalnym aktorem. Popatrzcie, jak wielka jest ta wieczna scena i gra na niej. Ojciec przybywa i czyni stary świat nowym. Będziecie mieć wizje tego wszystkiego. Im będziecie bliżej, tym bardziej będziecie szczęśliwi, będziecie mieć również wizje. Powiecie, że wasze role się skończyły. Następnie sztuka życia ma się powtórzyć. Potem będziecie odgrywać swoje role od nowa, role, które odgrywaliście w poprzednim cyklu. Nie może być w tym najmniejszej zmiany. Dzieci, dlatego macie zdobyć tak wysoką pozycję, jak tylko to jest możliwe. Czyńcie wysiłek i nie popadajcie w zamieszanie. Źle jest powiedzieć, że sztuka życia zainspiruje cię do zrobienia tego, co masz do zrobienia. Mamy czynić wysiłek. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Utrzymuj w swoim intelekcie esencję nauki i osiągaj swój karmatyczny stan dzięki pielgrzymce pamiętania. Aby stać się wzniosłym i godnym czczenia, stań się całkowitym pomocnikiem Ojca.

2. Od prawdziwego Ojca otrzymałeś zrozumienie tego, co jest właściwe, a co nie. Dlatego stań się dzięki temu prawy. Bądź wyzwolony z życia w niewoli i bierz swoje dziedzictwo wyzwolenia oraz wyzwolenia w życiu.

Błogosławieństwo:
Miej wzniosłą nagrodę i doświadczaj stanu wznoszenia się, będąc świadomym wzniosłych osiągnięć zbieżnego wieku.

Specjalnością spotkania Boga i otrzymania wiedzy Boga jest posiadanie niezniszczalnych osiągnięć. Nie jest tak, że wiek zbieżny jest tylko życiem czynienia wysiłków, a że złoty wiek jest życiem nagrody za nie. Specjalnością zbieżnego wieku jest to, że robisz jeden krok, a otrzymujesz tysiąc kroków w nagrodę. Zatem to nie jest tylko wysiłek, ale również wzniosła nagroda. Zawsze utrzymuj tę formę przed sobą. Widząc nagrodę, łatwo doświadczysz stanu wznoszenia. Śpiewaj pieśń: “Zdobyłem to, co chciałem zdobyć”, a będziesz ochroniony od krztuszenia się lub przysypiania.

Hasło:
Oddechem braminów jest odwaga, dzięki której nawet najtrudniejsze zadanie staje się łatwe.


Bezcenne, wzniosłe wersety Mateśwari

Wyzwolenie i mokśa

Obecnie ludzie określają wyzwolenie jako mokśa (wieczne wyzwolenie). Wierzą, że ci którzy osiągają wyzwolenie uwolnią się od cyklu narodzin i śmierci. Wierzą, że nie wchodzenie w cykl narodzin i śmierci jest wzniosłą pozycją. Wierzą, że to jest nagroda. Wierzą, że wyzwolenie w życiu to życie, w którym wykonuje się dobre czyny. Na przykład, wierzą, że prawe dusze (dharamatmy) są wyzwolone w życiu. Tylko garstka rozumie na temat wyzwolenia od karmicznych kont. To jest ich opinia. Jednak, my zrozumieliśmy od Boga, że dopóki ludzka istota nie zostanie uwolniona od swoich karmicznych niewoli opartych na występkach, nie będzie mogła stać się wolna od smutku od początku, poprzez środek do końca. Uwolnienie się od smutku to jest także stan. Zatem, tylko kiedy najpierw wpoisz bożą wiedzę możesz osiągnąć taki stan i to sam Bóg umożliwia nam osiągnięcie takiego stanu, ponieważ On jako jedyny daje wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. On przychodzi obecnie aby dać każdemu wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Bóg nie przychodzi wiele razy i nie wolno wam myśleć, że Bóg przychodzi jako inkarnacja.