02.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz jest koniec tej ziemi śmierci, ponieważ zakładana jest ziemia nieśmiertelności. Dlatego nie wolno wam pamiętać tych, którzy należą do ziemi śmierci.

Pytanie:
O czym Ojciec przypomina swoim biednym dzieciom?

Odpowiedź:
Dzieci, gdy byłyście czyste i wolne od występku, byłyście bardzo szczęśliwe. Nikt nie był tak bogaty jak wy. Miałyście nieograniczone szczęście. Ziemia, niebo, wszystko było w waszych rękach. Ojciec teraz przyszedł, aby ponownie uczynić was bogatymi.

Piosenka:
Pokaż ścieżkę ślepym, drogi Boże!

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci, dusze, usłyszałyście piosenkę. Kto to powiedział? Duchowy Ojciec dusz. Duchowe dzieci powiedziały do duchowego Ojca: Baba! On jest zwany Iśwarem (Bogiem), a także Ojcem. Jakim Ojcem? Najwyższym Ojcem. Ojców jest dwóch. Jeden jest fizycznym ojcem, a drugi to duchowy Ojciec. Dzieci fizycznego ojca wołają do duchowego Ojca: O, Baba! Jakie jest imię Baby? Śiwa! Bezcielesny Śiwa jest czczony. On jest zwany Najwyższym Ojcem. Fizyczny ojciec nie może być zwany Najwyższym. Jest tylko jeden Najwyższy ze Wszystkich, Ojciec wszystkich dusz. Wszystkie ucieleśnione dusze pamiętają tego Ojca. Dusze zapomniały, kto jest ich Ojcem. Wołają: O, Boże Ojcze! Przywróć nam ślepym wzrok, abyśmy mogli rozpoznać naszego Ojca! Staliśmy się ślepi i stale błądziliśmy na ścieżce czczenia. Teraz wyzwól nas od błądzenia! Ojciec przychodzi w każdym cyklu i czyni Bharat niebem. Teraz jest żelazny wiek i ma nadejść złoty wiek. Okres pomiędzy żelaznym wiekiem a złotym jest zwany zbieżnym wiekiem. Jest to najbardziej pomyślny zbieżny wiek. Nieograniczony Ojciec przychodzi i tych, którzy się zepsuli, czyni ponownie wzniosłymi. Czyni ich najwyższymi istotami. Lakszmi i Narajan byli najwyższymi istotami. Istniało królestwo dynastii Lakszmi i Narajana. Ojciec przychodzi i przypomina wam o tym. Wy, ludzie Bharatu, 5000 lat temu byliście mieszkańcami nieba, a teraz jesteście mieszkańcami piekła. 5000 lat temu Bharat był niebem i był bardzo sławiony. Były tam złote pałace wysadzane diamentami. Teraz nic z tego nie istnieje. W tamtym czasie nie było żadnych innych religii, była tylko dynastia słońca. Ci z dynastii księżyca przyszli później. Ojciec wyjaśnia: Tylko wy należeliście do dynastii słońca. Nawet teraz nadal budują świątynie dla Lakszmi i Narajana. Jednak nikt nie wie, kiedy istniało królestwo Lakszmi i Narajana, ani jak oni osiągnęli swoje królestwo. Ludzie stale ich czczą, ale nic o nich nie wiedzą, a więc jest to ślepa wiara. Czczą Śiwę, Lakszmi i Narajana, ale nikt nie zna ich biografii. Ludzie Bharatu sami mówią, że są nieczyści: O, Oczyścicielu, Baba, przyjdź! Przyjdź i wyzwól nas z cierpienia i z królestwa Rawana. Ojciec przychodzi i wyzwala każdego. Dzieci, wiecie, że w złotym wieku było tylko jedno królestwo. Partia Kongresowa i Bapu Gandhidżi chcieli ponownego założenia królestwa Ramy. „My chcemy stać się mieszkańcami nieba.” Możecie zobaczyć, jaki jest obecnie stan mieszkańców piekła. Ten świat jest zwany piekłem, diabelskim światem. Ten sam Bharat był światem bóstw. Teraz stał się diabelskim światem. Baba wyjaśnia, że przeszliście przez 84 życia, a nie przez 8 milionów 400 tysięcy żyć. W pismach napisano kłamstwa. 5000 lat temu istniała ścieżka zbawienia. Tam nie było żadnego czczenia, a także ani nazwy, ani śladu cierpienia. Było to zwane ziemią szczęścia. Ojciec wyjaśnia: Oryginalnie mieszkaliście w rejonie spokoju. Przyszliście tutaj, by grać swoje role. Przechodzicie przez 84 wcielenia, a nie przez 8 milionów 400 tysięcy. Nieograniczony Ojciec przyszedł teraz, by dać wam, dzieci, nieograniczone dziedzictwo. Ojciec mówi do was, dusz. Na innych duchowych zebraniach ludzkie istoty przekazują historie ze ścieżki czczenia ludzkim istotom. Kiedy istniało niebo, przez połowę cyklu nie było ani jednej nieczystej istoty. Teraz nie ma ani jednej czystej istoty. To jest nieczysty świat. Ojciec wyjaśnia: W Gicie zostało zapisane, że mówi Bóg Kriszna. Kriszna nie jest Bogiem i on nie przekazał Gity. Ludzie nie znają własnego religijnego pisma. Zapomnieli własną religię. Są 4 główne religie. Najpierw jest dynastia słońca, oryginalna, wieczna, religia bóstw, a potem jest dynastia księżyca. One obie razem stanowią religię bóstw. Tam nie było nawet wzmianki o cierpieniu. Przez 21 żyć znajdowaliście się w ziemi szczęścia. Potem, w królestwie Rawana, zaczęła się ścieżka czczenia. Kiedy przychodzi Śiw Baba? Wtedy, gdy jest noc. Baba przychodzi, gdy ludzie Bharatu znajdują się w najgłębszej ciemności. Oni stale czczą lalki. Nie znają niczyjej biografii. Na ścieżce czczenia stale błądzą. Chodzą do miejsc pielgrzymek, ale nie ma tam żadnych osiągnięć. Ojciec mówi: Przychodzę i poprzez Brahmę daję wam prawdziwą wiedzę. Ludzie wołają: Pokaż nam ścieżkę do ziemi szczęścia i do rejonu spokoju. Ojciec mówi: 5000 lat temu uczyniłem was tak bogatymi. Dałem wam bardzo dużo bogactwa. Gdzie straciliście to wszystko? Byliście tak bogaci. Czy ten ląd można teraz nazwać Bharatem? Bharat był lądem najwznioślejszym ze wszystkich. Tak naprawdę jest to najwyższe miejsce pielgrzymki, ponieważ jest to miejsce narodzin Oczyściciela Ojca. Ojciec przychodzi i daje zbawienie tym ze wszystkich religii. Teraz królestwo Rawana jest na całym świecie, a nie tylko na Lance. Gdy istniało królestwo dynastii słońca, te występki nie istniały. Bharat był wolny od występków, a teraz jest występny. Wszyscy są mieszkańcami piekła. Ci, którzy należeli do społeczeństwa bóstw w złotym wieku, przeszli przez 84 życia i stali się częścią diabelskiego społeczeństwa. Teraz ponownie mają się stać częścią społeczeństwa bóstw. Bharat był bardzo bogaty, a teraz stał się biedny. Dlatego żebrze. Ojciec przypomina wam, biedne dzieci: Dzieci, byłyście bardzo szczęśliwe! Nikt inny nie może otrzymać tyle szczęścia, ile wy otrzymałyście. Cała ziemia i niebo, wszystko znajdowało się w waszych rękach. W pismach nadano cyklowi długi czas trwania i to uśpiło każdego diabelskim snem Kumbakarny. Bharat był Świątynią Śiwy założoną przez Śiw Babę. Była tam czystość i bóstwa władały w tym nowym świecie. Ludzkie istoty nawet nie wiedzą, jaki jest związek pomiędzy Radhe a Kriszną. Każde z nich pochodziło z odrębnego królestwa. Potem, po ślubie, stali się Lakszmi i Narajanem. Żadna ludzka istota nie ma tej wiedzy. Tylko jeden Ojciec daje tę duchową wiedzę. Ojciec mówi: Teraz stań się świadomy duszy! Pamiętaj Mnie, swojego Najwyższego Ojca! Dzięki pamiętaniu staniesz się satopradhan z tamopradhan. Przychodzicie tutaj, by zmienić się z ludzi w bóstwa, tzn. z nieczystych w czystych. Teraz jest królestwo Rawana. Królestwo Rawana zaczyna się wraz z czczeniem. Wszyscy ci, którzy czczą, są w szponach Rawana. Cały świat jest w więzieniu Rawana, czyli 5 występków. Oni teraz są w domu cierpienia. Ojciec przychodzi i wyzwala wszystkich, staje się Przewodnikiem i zabiera ich z powrotem do domu. Dlatego jest Mahabharacka wojna. Ona odbyła się także 5000 lat temu. Ojciec teraz ponownie zakłada niebo. To nie jest tak, że ci, którzy mają bardzo dużo bogactwa, są w niebie. Teraz panuje piekło. To Ojciec, a nie rzeka, jest zwany Oczyścicielem. Tamte pojęcia należą do ścieżki czczenia. Tylko Baba przychodzi i wyjaśnia te aspekty. Wiecie, że jeden ojciec jest fizyczny, drugi to duchowy Ojciec, a trzeci to ojciec subtelny. Duchowy Ojciec, Śiw Baba, zakłada poprzez Brahmę bramińską religię. On uczy radża jogi, by uczynić brahminów bóstwami. To dusza się odradza. Dusza mówi: Zostawiam ciało i biorę następne. Ojciec mówi: Uważaj się za duszę i pamiętaj Mnie, swojego Ojca, a staniesz się czysty. Nie pamiętaj cielesnych istot. Teraz jest koniec ziemi śmierci, a zakładana jest ziemia nieśmiertelności. Wszystkie niezliczone religie będą zniszczone. W złotym wieku była tylko jedna religia bóstw, a potem w srebrnym wieku była dynastia księżyca Ramy i Sity. Dzieci, Ojciec przypomina wam o całym cyklu. Tylko Ojciec zakłada rejon spokoju i ziemię szczęścia. Ludzkie istoty nie mogą dać zbawienia ludzkim istotom. Wszyscy ci guru należą do ścieżki czczenia. Wy teraz jesteście dziećmi Boga. Bierzecie od Baby swoją fortunę królestwa. Zakładane jest królestwo. Będzie stworzonych wielu poddanych. Królami staje się garstka z wielu. Złoty wiek jest zwany ogrodem kwiatów. Teraz jest las kolców. Królestwo Rawana teraz się zmienia. Zniszczenie musi nastąpić. Teraz otrzymujecie tę wiedzę. Lakszmi i Narajan nie posiadają tej wiedzy, ona zanika. Nikt nie ścieżce czczenia nie zna Ojca dokładnie. Ojciec jest Stwórcą. Nawet Brahma, Wisznu i Śankar są stworzeniem. Gdy mówicie o wszechobecności, gubione jest prawo do dziedzictwa. Baba przychodzi i każdemu daje dziedzictwo. Tylko ci, którzy przychodzą na początku złotego wieku, przechodzą przez 84 życia. Chrześcijanie przechodzą przez około 40 wcieleń. Ludzie bardzo błądzą, szukając jednego Boga. Wy już dłużej nie błądzicie. Pamiętaj o jednym Ojcu i z tamopradhan staniesz się satopradhan. To jest pielgrzymka. To jest uniwersytet Boga Ojca. Wy, dusze, uczycie się. Mędrcy i święci mężowie mówią, że dusza nie podlega wpływowi czynów. Jednak to dusza bierze następne życie zgodnie ze swoimi czynami. To dusza wykonuje dobre lub złe czyny. Obecnie, w żelaznym wieku, wasze czyny są grzeszne, podczas gdy w złotym wieku wasze czyny są neutralne. Tam nie ma grzechów. Jest to świat dobroczynnych dusz. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Bierz od jednego Ojca swoje nieograniczone dziedzictwo. Wykonuj wzniosłe czyny. Teraz, gdy znalazłeś Ojca, nie wolno ci błądzić w żaden sposób.

2. Bądź świadomy tego, o czym Ojciec ci przypomniał i stale bądź bezgranicznie szczęśliwy. Nie pamiętaj cielesnych istot.

Błogosławieństwo:
Stań się świadomy bycia instrumentem i dzięki temu zwracaj uwagę na każdą myśl oraz stań się uosobieniem rozwiązań.

Spojrzenie każdego pada na dusze instrumentalne, zatem ci, którzy są instrumentami, muszą zwracać specjalną uwagę na swoje myśli. Jeśli dusze instrumentalne robią wymówki w związku z czymkolwiek, to ci, którzy je naśladują, również będą dawać wymówki. Jeśli tym, którzy są instrumentami, czegoś brakuje, nie można tego ukryć. Dlatego zwracaj specjalną uwagę na swoje myśli, słowa i czyny oraz stań się uosobieniem rozwiązań.

Hasło:
Pełne wiedzy dusze to te, które nie mają żadnego ego co, do swoich cnót ani specjalności.


Bezcenne słowa Mateśwari

1) Jaki jest cel istot ludzkich? Jaka jest poprawna metoda by go osiągnąć?

Każda ludzka istota zdecydowanie musi się zastanowić, w jaki sposób może uczynić swoje życie dobrym. Po co jest ludzkie życie? Co powinniśmy z nim zrobić? Zapytaj swojego serca: Czy widzę przekształcenie w swoim życiu? Po pierwsze, w naszym ludzkim życiu jest nam potrzebna wiedza. Po drugie, jaki jest cel tego życia? Na pewno byście potwierdzili, że chcecie pełnego szczęścia i spokoju w każdym momencie. Czy doświadczamy tego teraz? W tym ciemnym, żelaznym wieku nie ma nic oprócz smutku i niepokoju. Te dwa słowa „spokój i szczęście”, które są wypowiadane, na pewno musiały istnieć na tym świecie i dlatego ludzie o nie proszą. Niektórzy mówią, że nigdy nie widzieli takiego świata, zatem jak mają uwierzyć w taki świat? Zostało wam wytłumaczone wyrażenie „dzień i noc”. Zatem, na pewno musi nastać dzień i noc. Nikt nie może powiedzieć, że widział tylko noc, zatem jak może uwierzyć w istnienie dnia? Zatem, skoro istnieją te dwa słowa, one zdecydowanie muszą mieć udział. Ja też słyszałam o wyższym stanie niż żelazny wiek, który się nazywa złotym wiekiem. Jeżeli świat miałby kontynuować w ten sam sposób jak teraz, dlaczego istnieje nazwa „złoty wiek”? Świat wciąż się zmienia. Niemowlę zmienia się w małe dziecko, nastolatka, dorosłego. Świat się zmienia w taki sam sposób. Jest ogromna różnica pomiędzy dzisiejszym życiem, a tamtym życiem. Zatem, my musimy postarać się stworzyć takie wzniosłe życie.

2) Ekspansja świata bezcielesnego, subtelnego rejonu i świata cielesnego.

Są trzy światy. Pierwszy to bezcielesny świat, drugi to subtelny rejon, a trzeci to świat cielesny. Wiecie, że dusze przebywają w bezcielesnym świecie, a fizyczne ludzkie społeczeństwo przebywa w cielesnym świecie. Pozostaje jeszcze subtelny rejon. Pojawia się pytanie: Czy subtelny rejon istnieje przez cały czas czy tylko się pojawia na krótki czas? Ludzie tego świata myślą, że subtelny rejon jest ponad, że mieszkają tam anioły i że jest on niebem, że do niego pójdą i będą doświadczać szczęścia. Jednak, teraz wiemy, że piekło i niebo istnieją na tym świecie. Subtelny, anielski świat gdzie mamy wizje czystych dusz rozpoczął się w miedzianym wieku. Kiedy rozpoczyna się ścieżka czczenia, jest jasne, że bezcielesny i cielesny świat istnieją cały czas. Nie można powiedzieć, że subtelny rejon istnieje cały czas. Tylko obecnie mamy wizje Brahmy, Wiśnu i Śankara, ponieważ to teraz Bóg stwarza trzy formy, poprzez które wykonuje Swoje trzy główne zadania. Aćća.