02.11.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, to jest najwznioślejszy zbieżny wiek. Stary świat się zmienia i staje się nowy. Teraz macie czynić wysiłek i zdobyć pozycję wzniosłego bóstwa.

Pytanie:
Jaki aspekt stale utrzymują w swoich intelektach usłużne dzieci?

Odpowiedź:
One pamiętają, że bogactwo nie wyczerpuje się poprzez rozdawanie go. Dlatego też wyrzekają się swojego snu, dzień i noc stale rozdają bogactwo wiedzy oraz nie męczą się. Jednak, jeżeli mają jakieś wady, nie mogą mieć entuzjazmu do służenia.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci, Ojciec wam wyjaśnia. Dzieci, wiecie, że Najwyższy Ojciec wyjaśnia wam każdego dnia, tak jak nauczyciel uczy was każdego dnia. Ojciec po prostu daje swoim dzieciom nauki i opiekuje się nimi, ponieważ dzieci mieszkają w domu ze swoim ojcem. Rodzice mieszkają z dziećmi. Tutaj jest to coś cudownego! Pozostajecie z duchowym Ojcem. Najpierw pozostajecie z duchowym Ojcem w świecie bezcielesnym, potem Ojciec przychodzi tylko raz w cyklu, aby dać wam, dzieci, wasze dziedzictwo, oczyścić was oraz dać spokój i szczęście. Dlatego też On na pewno przychodzi i pozostaje tutaj na dole. To z tego powodu ludzkie istoty popadły w zamieszanie. Zostało zapamiętane, że On wchodzi w zwykłe ciało. Zwykłe ciało nie przyfrunęło tutaj skądś. On na pewno wchodzi w ludzkie ciało. On mówi wam: Wchodzę w to ciało. Dzieci, teraz rozumiecie, że Ojciec przybył, aby dać wam dziedzictwo nieba. Na pewno staliśmy się nieczyści i niegodni. Każdy mówi: O, Oczyścicielu przyjdź! Przyjdź i oczyść nas nieczystych! Ojciec mówi: Został mi dany obowiązek oczyszczania nieczystych w każdym cyklu. O, dzieci! Teraz macie czynić ten nieczysty świat czystym. O starym świecie mówi się, że jest nieczysty, a o nowym świecie mówi się, że jest czysty. Ojciec przybył, aby uczynić stary świat ponownie nowym. Nikt nie powie, że żelazny wiek jest nowym światem. To jest coś. co trzeba zrozumieć. Żelazny wiek jest starym światem. Ojciec na pewno przychodzi w zbieżnym wieku starego i nowego. Kiedykolwiek wyjaśniacie ludziom, mówcie im, że to jest najwznioślejszy wiek i że przyszedł Ojciec. Żadna ludzka istota nie wie o tym, że jest to najwznioślejszy wiek. Wy na pewno jesteście w zbieżnym wieku, dlatego macie wyjaśniać główną kwestię, że to jest zbieżny wiek. Dlatego te punkty są niezbędne. Macie wyjaśniać kwestie, o których nikt inny nie wie. Dlatego Baba powiedział, że teraz musicie pisać, iż teraz jest najwznioślejszy wiek. Istnieją też obrazy nowego wieku, to znaczy złotego wieku. Jak ludzkie istoty mogą zrozumieć, że Lakszmi i Narajan są panami złotego wieku, nowego świata? Wyrażenie „najwznioślejszy wiek” na pewno musi być napisane na obrazie. Z pewnością macie to napisać, ponieważ to jest główny aspekt. Ludzie uważają, że przed nimi jest jeszcze nadal dużo lat żelaznego wieku. Oni są w całkowitej ciemności. Dlatego macie im wyjaśniać, że Lakszmi i Narajan są panami nowego świata. Te obrazy są symboliczne. Mówicie, że zakładane jest ich królestwo. Jest piosenka: Nowy wiek nadszedł. Zbudźcie się ze snu ignorancji! Teraz rozumiecie, że to jest zbieżny wiek. To nie jest nazywane nowym wiekiem. Zbieg, spotkanie jest nazywane zbieżnym wiekiem. To jest najwznioślejszy zbieżny wiek, kiedy stary świat jest niszczony, a nowy zakładany. Teraz, studiując radża jogę, zmieniacie się ze zwykłych ludzi w bóstwa. Najwyższą pozycją wśród bóstw jest pozycja Lakszmi i Narajana. Oni także są ludzkimi istotami, ale posiadają boskie cnoty, dlatego są nazywani bóstwami. Najwyższą cnotą jest cnota czystości i dlatego ludzie kłaniają się przed posągami bóstw. Te punkty są wchłaniane przez intelekty tych, którzy stale służą. Mówi się: Twoje bogactwo nigdy się nie skończy poprzez rozdawanie go. Wciąż otrzymujecie wiele wyjaśnień. Ta wiedza jest bardzo łatwa. Niektórzy potrafią bardzo dobrze ją sobie wdrożyć, podczas gdy inni nie. Ci, którzy mają wady, nie potrafią opiekować się ośrodkiem. Dzieci, Ojciec wam wyjaśnia, że powinnyście używać na wystawach bezpośrednich słów. Główną kwestią, którą trzeba wyjaśnić jest kwestia tego wzniosłego zbieżnego wieku. W zbieżnym wieku jest zakładana oryginalna, wieczna religia bóstw. W czasie, gdy ta religia istniała, nie istniały żadne inne religie. Wojna Mahabharadzka jest ustalona w dramacie. Te inne religie dopiero co się pojawiły. One nie istniały wcześniej. Wszystko będzie zniszczone w ciągu stu lat. Zbieżny wiek musi mieć minimum sto lat. Cały świat stanie się ponownie nowy. Jak dużo lat zajęło stworzenie Nowego Dheli? Rozumiecie, że w Bharacie musi zostać stworzony nowy świat i że stary świat będzie wtedy zniszczony. Niektórzy z nich pozostaną. Nie ma całkowitego zniszczenia. W swoich intelektach macie wszystkie te aspekty. Teraz jest to wiek zbieżny. Te bóstwa istniały w nowym świecie i one będą ponownie istnieć. To jest studiowanie radża jogi. Jeżeli nie potrafisz wyjaśniać szczegółów, powinieneś wyjaśniać tylko jedną kwestię: Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest Ojcem wszystkich. Każdy Go pamięta. On mówi nam, dzieciom: Stałyście się nieczyste. Wołałyście: O, Oczyścicielu przyjdź! Z całą pewnością w żelaznym wieku są nieczyste istoty, a w złotym czyste. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza mówi: Teraz wyrzeknij się wszystkich nieczystych związków, włączając w to związek z własnym ciałem i stale pamiętaj tylko Mnie, a staniesz się czysty. To wyrażenie jest w Gicie. To jest wiek Gity. Gita była śpiewana w zbieżnym wieku, gdy miało miejsce zniszczenie. Ojciec uczył was radża jogi. Królestwo zostało założone i ono z całą pewnością będzie założone ponownie. Duchowy Ojciec wyjaśnia wszystkie te aspekty. Dobrze, gdyby On nie wszedł w to ciało, wszedłby w ciało kogoś innego, ale to nadal Ojciec jest Tym, który wyjaśnia. My nie wymieniamy imienia tego (Brahmy). Po prostu mówimy ci, że Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, a staniesz się czysty i przyjdziesz do Mnie. Jest to proste! Po prostu, pamiętaj Mnie i utrzymuj w swoim intelekcie wiedzę o cyklu 84 żyć. Ci, którzy to sobie wpajają, staną się władcami globu. To posłannictwo jest dla tych z wszystkich religii. Każdy musi powrócić do domu. Pokazujemy ci ścieżkę do domu. Możecie dawać posłannictwo Ojca kapłanom lub komukolwiek innemu. Poziom waszego szczęścia powinien w was rosnąć. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie, a twoje grzechy zostaną usunięte.Zapiszcie to. To jest bardzo użyteczna rzecz. Ludzie czasami zapisują coś na swoich dłoniach lub rękach. Zapiszcie również to. Nawet jeżeli wyjaśnisz tylko tyle, jesteś miłosiernym dobroczyńcą. Obiecaj, że to uczynisz. Na pewno macie służyć i wdrożyć sobie ten zwyczaj. Możecie także wyjaśniać tutaj. Możecie rozdawać te obrazy. To posłannictwo jest warte rozdawania. Setki tysięcy zostanie stworzonych. Dawajcie to posłannictwo w każdym domu. Bez względu na to, czy ktoś daje jakieś pieniądze, czy też nie. Mówcie mu: Ojciec jest Panem Biednych i to jest naszym obowiązkiem, aby przekazać to posłannictwo w każdym domu. To jest BapDada, a to jest nasze dziedzictwo, które od Niego otrzymujemy. Ten bierze 84 życia i jest teraz w swoim ostatnim życiu. Jesteśmy braminami, a potem staniemy się bóstwami. Brahma także jest braminem. Pradżapita Brahma nie jest sam. Na pewno jest także bramiński klan. Brahma staje się Wisznu, bóstwem. Bramini są kokiem. Oni stają się bóstwami, wojownikami, kupcami i siudrami. Pojawi się na pewno ktoś, kto zrozumie to, co mówicie. Nawet mężczyźni mogą służyć. Kiedy biznesmeni otwierają swoje sklepy wcześnie rano, modlą się: Ześlij nam dobrego klienta! Możecie także udać się wcześnie rano i przekazywać posłannictwo Ojca. Mówcie im: Będziecie prowadzić bardzo dobry interes. Pamiętajcie Pana, a otrzymacie dziedzictwo na 21 żyć. Wczesne poranne godziny są bardzo dobre. Obecnie nawet kobiety pracują w fabrykach. Bardzo łatwo jest stworzyć te znaczki. Dzieci, powinnyście być zaangażowane w usłudze dzień i noc oraz wyrzec się snu. Odkąd ludziom został przedstawiony Ojciec, oni należą do Pana i Mistrza. Możecie dawać to posłannictwo każdemu. Wasza wiedza jest bardzo wzniosła. Mówcie im: Pamiętamy tylko Jednego. Dusza Chrystusa także jest Jego dzieckiem. Wszystkie dusze są Jego dziećmi. Bóg Ojciec mówi: Nie pamiętaj żadnych cielesnych istot. Uważaj siebie za duszę, stale pamiętaj Mnie, a twoje grzechy zostaną usunięte i przyjdziesz do Mnie. Ludzie czynią wysiłek, aby powrócić do domu. Jednak, nikt nie jest w stanie tego zrobić. Zostało zauważone, że obecnie dzieci są bardzo opieszałe. Nie potrafią zrobić dużego wysiłku i stale dają wymówki. Odnośnie tego trzeba dużo tolerować. Religijni założyciele muszą bardzo dużo tolerować! O Chrystusie mówi się, że został ukrzyżowany na krzyżu. Waszym obowiązkiem jest dawać posłannictwo każdemu. Baba wciąż przekazuje wam sposoby, jak to robić. Kiedy ktoś z was nie służy, Baba rozumie, że taka dusza niczego sobie nie wdrożyła. Baba doradza wam, w jaki sposób dawać posłannictwo. Możecie również przekazywać to posłannictwo w pociągach. Wiecie, że teraz idziecie do nieba. Niektórzy nawet pójdą i pozostaną w lądzie ciszy. Tylko wy możecie pokazać im tę ścieżkę. Wy, bramini, macie tam pójść. Istnieją: bramini, potem bóstwa, a potem wojownicy. Na pewno muszą istnieć dzieci Pradżapity Brahmy. Bramini są na początku. Bramini, jesteście najwyżsi ze wszystkich. Tamci bramini rodzą się poprzez występek. Bramini są na pewno potrzebni. Skąd pojawiłyby się dzieci Pradżapity Brahmy? Możecie usiąść z tamtymi bramińskimi kapłanami i wyjaśnić im. Oni bardzo szybko zrozumieją. Mówcie im: Jesteście braminami, a my także nazywamy siebie braminami. Teraz powiedzcie nam, kto założył waszą religię? Oni nie wspomną żadnego innego imienia jak tylko imię Brahmy. Spróbuj tego sam i zobacz! Istnieją wielkie bramińskie rodziny. Istnieje także dużo bramińskich kapłanów. Wiele dzieci udaje się do Adźmiru. Nikt z was jeszcze nie przekazał wiadomości, że udaliście się, aby spotkać się z tamtymi braminami i zapytać ich o to, kto założył ich religię. Kto założył bramińską religię? Wiecie, kim są prawdziwi bramini. Możecie wnieść korzyść dla wielu. Jedynie czciciele udają się na pielgrzymki. Ten obraz Lakszmi i Narajana jest bardzo dobry. Czy wiesz, kto jest Dżagadambą? Kto jest Lakszmi? Możecie także wyjaśniać w ten sposób służącym i tubylcom. Nikt oprócz was nie potrafi im tego wyjaśniać. Masz stać się bardzo miłosierny. Mówcie im: Wy także możecie stać się czyści i pójść do czystego świata. Uważajcie siebie za duszę i pamiętajcie Śiw Babę. Powinniście się bardzo interesować pokazywaniem innym ścieżki. Ci, którzy sami pozostają w pamiętaniu będą także czynić wysiłek, aby inni pozostawali w pamiętaniu. Ojciec nie pójdzie tam i nie będzie do nich mówić. Dzieci, to jest wasz obowiązek. Macie także wnosić korzyść biednym, tak, aby oni także byli szczęśliwi. Nawet jeśli tylko będą pamiętać Ojca przez krótki czas, będą mogli stać się poddanymi i to także jest dobre. Ta religia daje dużo szczęścia. Dzień po dniu będziecie mieć większy rozgłos. Wciąż przekazuj to posłannictwo każdemu: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Najsłodsze dzieci, jesteście multimilion razy fortunne. Kiedy słyszycie tę chwałę, rozumiecie to. Dlaczego mielibyście mieć z tego powodu jakiekolwiek zmartwienia? To jest incognito wiedza, a wy macie incognito szczęście. Jesteście incognito wojownikami. Jesteście nazywani nieznanymi wojownikami. Nikt inny nie może być nieznanym wojownikiem. Świątynia Dilwala jest waszym dokładnym memoriałem. To jest rodzina Tego Jednego, który zdobył wasze serca. Prawdziwą pielgrzymką jest pielgrzymka Mahawira, Mahawirni i ich dzieci. To miejsce jest nawet wznioślejsze niż Kaśi. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Przekazuj posłannictwo Ojca w każdym domu. Obiecaj służyć i nie dawaj wymówek odnośnie tego, że nie służysz.

2. O nic się nie martw i bądź szczęśliwy w incognito sposób. Nie pamiętaj żadnych cielesnych istot. Pamiętaj jednego Ojca.

Błogosławieństwo:
Bądź nie do zachwiania i nie do poruszenia oraz uczyń fundament swojej wiary mocnym, uważając przeciwne sytuacje za szczęście (oznaki powodzenia).

Gdy przychodzą przeciwne sytuacje, dokonaj wysokiego skoku, ponieważ ich przyjście jest oznaką powodzenia. One czynią fundament twojej wiary mocnym. Gdy staniesz się tak mocny jak Angad, egzaminy raz na zawsze pokłonią się tobie. Najpierw pojawią się w przerażającej formie, a potem przyjdą jako twoi słudzy. Rzućcie im wyzwanie jako mahawirzy. Tak, jak nie można narysować linii na wodzie, tak żadna przeciwna sytuacja nie jest w stanie zaatakować ciebie, pana oceanu. Pozostając w swoim oryginalnym stanie, stajesz się nie do zachwiania i nie do poruszenia.

Hasło:
Osobą pełną wiedzy jest ta, której każdy czyn jest wzniosły i pełen sukcesu.