02.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, uwolnijcie się na zawsze od chorób dzięki lekarstwu pamiętania. Wpójcie zwyczaj pamiętania i obracania dyskiem samouświadomienia, a staniecie się zwycięzcami grzesznych czynów.

Pytanie:
Czym się odznaczają dzieci, które stale troszczą się o własny rozwój?

Odpowiedź:
Każdy ich czyn będzie opierał się na śrimacie. Śrimat Ojca mówi: Dzieci, nie wchodźcie w świadomość ciała. Piszcie dziennik swojej pielgrzymki pamiętania. Prowadźcie konto swojego dochodu i straty. Sprawdzajcie, jak długo pozostawałyście w pamiętaniu Baby i jak długo wyjaśniałyście innym.

Piosenka:
Jesteś Oceanem Miłości. Jesteśmy spragnieni choć jednej kropli od Ciebie.

Om śanti.
Gdy siedzicie tutaj, siedźcie w pamiętaniu Ojca. Ponieważ jesteście świadomi ciała, Maja uniemożliwia wielu z was bycie w pamiętaniu. Niektórzy pamiętają swoich przyjaciół i krewnych, a inni pamiętają jedzenie i picie itp. Gdy przychodzicie tutaj, powinniście przywoływać Ojca, tak jak ludzie przywołują Lakszmi, kiedy ją czczą. W rzeczywistości ona jednak nie przychodzi. Czy powiecie „Pamiętaj Ojca” czy „Przywołaj Go”, to jest to samo. To dzięki pamiętaniu wasze grzechy będą usunięte. Nie jesteście w stanie przyswajać sobie wiedzy, ponieważ popełniliście dużo grzechów. Dlatego również nie jesteście w stanie pamiętać Ojca. Im bardziej pamiętacie Ojca, tym bardziej staniecie się zwycięzcami grzesznych czynów i tym bardziej będziecie zdrowsi. To jest bardzo łatwe, ale Maja, grzechy przeszłości, przeszkadza wam. Ojciec mówi: Przez połowę cyklu pamiętaliście Mnie niedokładnie. Przywołujecie Go w praktyczny sposób, ponieważ wiecie, że On ma przyjść i wypowiedzieć murli. Jednak ten zwyczaj pamiętania musi być wdrożony. Aby uwolnić was od choroby, Chirurg daje wam lekarstwo: Pamiętaj Mnie! Potem przyjdziecie, aby Mnie spotkać. Zdobywacie swoje dziedzictwo dzięki pamiętaniu Mnie. Pamiętaj Ojca i słodki dom. Utrzymuj w swoim intelekcie miejsce, do którego masz powrócić. Tylko Ojciec przychodzi tutaj i daje wam prawdziwe posłannictwo. Nikt inny nie może dać wam posłannictwa Boga. Inni przychodzą tu, na scenę, aby odegrać swoje role. Zapominają, kim jest Bóg; nie znają Boga. W rzeczywistości oni nie mogą być zwani posłannikami. To ludzkie istoty nadały im tę nazwę. Oni schodzą tutaj w dół, aby odegrać swoje role, więc jak mogą Go pamiętać? Odgrywając swoje role muszą stać się nieczyści. Potem, na końcu, muszą stać się czyści. To Ojciec przychodzi i czyni ich czystymi. Wy stajecie się czyści dzięki pamiętaniu Ojca. Ojciec mówi: Jest tylko jedna metoda na stawanie się czystym: Zapomnij wszystkie swoje cielesne związki, włączając w to swoje ciało. Wiecie: Ja, dusza, otrzymałam rozkaz, aby pamiętać. Będziecie zwani posłusznymi, jeśli będziecie postępować według tego rozkazu. Im więcej wysiłku robisz odnośnie tego, tym bardziej posłuszny się staniesz. Jeśli masz mniej pamiętania to oznacza, że jesteś mniej posłuszny. To posłuszni biorą wysoką pozycję. Pierwszym rozkazem Ojca jest: Pamiętaj Mnie, swojego Ojca, a po drugie, przyswajaj sobie tę wiedzę. Jeśli nie pozostajesz w pamiętaniu, będziesz musiał doświadczyć bardzo dużej kary. Otrzymacie wielkie bogactwo, jeśli stale będziecie obracać dyskiem samouświadomienia. Bóg mówi: Pamiętaj Mnie i obracaj dyskiem samouświadomienia, tzn. zrozum początek, środek i koniec sztuki życia. Rozpoznaj Mnie i zrozum dzięki Mnie, początek, środek i koniec cyklu. To są dwa główne aspekty. Masz zwracać uwagę na te aspekty. Jeśli w pełni zwracasz uwagę na śrimat, weźmiesz prawo do wysokiej pozycji. Miejcie miłosierne serca i pokazujcie ścieżkę każdemu; wnoście im korzyść. Stwórzcie metodę, aby zabrać wszystkich swoich przyjaciół i krewnych na tę prawdziwą pielgrzymkę. Tamte pielgrzymki są fizyczne, a to jest duchowa pielgrzymka. Nikt inny nie ma tej duchowej wiedzy. Cała ich wiedza to tylko filozofia pism. To jest duchowa wiedza. Najwyższy Duch daje tę wiedzę, aby wyjaśniać duchom, a potem zabrać je z powrotem do domu. Niektóre dzieci przychodzą i siadają tutaj bez celu. Nie troszczą się o swój postęp. Mają bardzo dużą świadomość ciała. Gdyby one stały się świadome duszy, to byłyby miłosierne i postępowały według śrimatu. One nie są posłuszne. Ojciec mówi: Prowadź dziennik jak długo pozostawałeś w pamiętaniu i o jakiej porze. Wcześniej prowadziliście dziennik. Aćća, jeśli nie posyłasz swojego dziennika Babie, przynajmniej miej go ze sobą. Patrz na swoją twarz i zobacz, czy stałeś się godny Lakszmi. Ludzie interesu prowadzą swoje rachunki. Niektórzy ludzie piszą o wszystkich swoich codziennych czynnościach. To jest tak, jakby pisanie o tym było ich hobby. Dobrze jest zapisywać, jak długo pozostawałeś w pamiętaniu Baby i jak długo wyjaśniałeś innym. Jeśli prowadzisz taki dziennik, możesz zrobić duży postęp. Ojciec daje wam radę, co powinniście robić. Dzieci, macie dbać o swój postęp. Ci, którzy mają stać się paciorkami różańca, muszą czynić wielkie starania. Baba powiedział, że różaniec braminów nie może być stworzony teraz, on będzie stworzony na końcu, kiedy tworzony będzie różaniec Rudry. Paciorki różańca braminów stale się zmieniają. Ci, którzy są dzisiaj na trzecim lub czwartym miejscu, jutro będą ostatni. Taka jest różnica! Niektórzy upadają i degradują się. Nie tylko wypadają z różańca, ale stają się kremarzami poddanych. Jeśli chcecie być w różańcu, macie zrobić bardzo duży wysiłek. Baba daje bardzo dobrą radę, jak się rozwijać. Baba mówi to do każdego. Nawet ktoś niemy może przypominać innym o Babie poprzez sygnały. On może zajść wyżej niż ci, którzy mogą mówić. Ślepiec lub kaleka może otrzymać pozycję wyższą niż ci, którzy są zdrowi. Sygnał dawany jest w ciągu jednej sekundy. Zostało zapamiętane „wyzwolenie w życiu w sekundę”. Gdy już należycie do Ojca, niewątpliwie otrzymujecie dziedzictwo, ale pozycja, jaką zdobywacie z pewnością jest w kolejności. Gdy tylko rodzi się dziecko, ono otrzymuje prawo do swojego dziedzictwa. Tutaj wy, wszystkie dusze, jesteście rodzaju męskiego, więc macie uzyskać od Ojca prawo do dziedzictwa. Wszystko zależy od wysiłku, ale można także powiedzieć, że robiliście takie same wysiłki w poprzednim cyklu. To jest boksowanie się z Mają. Pandawowie walczą z Mają, Rawanem. Niektórzy czynią starania i stają się panami świata z podwójną koroną, podczas gdy inni stają się służącymi poddanych. Wszyscy uczą się tutaj. Zakładane jest królestwo. Uwaga Baby niewątpliwie przyciągana jest do pierwszych paciorków. Na podstawie ich wysiłków można zrozumieć, jak duży postęp czyni osiem paciorków. Nie jest tak, że On zna sekrety serca każdego lub widzi, co wydarza się wewnątrz każdego. Nie. Być Dżanidżananhar, to znaczy wiedzieć wszystko. Nie jest tak, że On wie wszystko, co jest w czyimś sercu. Być Dżanidżananhar to znaczy być pełnym wiedzy. On zna początek, środek i koniec świata. Nie jest tak, że On usiądzie i odczyta, co jest w sercu każdego. Czy myślicie, że Ja czytam w myślach? Jestem Dżanidżananhar, to znaczy pełen wiedzy. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zwane są także jako początek, środek i koniec świata. Wiem o powtarzaniu się tego cyklu, w jaki sposób on się powtarza. Dzieci, przychodzę, aby uczyć was tej wiedzy. Każdy z was może zrozumieć, ile służy i w jakim stopniu się uczy. Nie jest tak, że Baba siada i wie, co jest wewnątrz każdego z was. Baba tym się nie zajmuje. On jest Znawcą Wszystkich Sekretów. On jest pełnym wiedzy Nasionem drzewa ludzkiego świata. On mówi, że zna początek, środek i koniec ludzkiego świata oraz jego głównych aktorów. Reszta stworzenia jest nieograniczona. Słowo „Dżanidżananhar” (Ten, który zna wszystkie sekrety) jest bardzo stare. Ja uczę was tej wiedzy jaką mam, ale nie będę siedział całymi dniami i patrzył, co robicie. Przychodzę nauczyć was łatwej wiedzy i jogi. Ojciec mówi: Mam dużo dzieci. Ujawniam Siebie dzieciom. Wszystko, co robię, dotyczy dzieci. Jestem Ojcem tych, którzy stali się Moimi dziećmi. Potem mogę zrozumieć, czy dziecko jest prawdziwe, czy jest pasierbem. Każdy się uczy. Powinniście postępować zgodnie ze śrimatem i stać się dobroczyńcami. Dzieci, rozumiecie, że dzień Pana Drzewa jest dniem Pana Jowisza. On jest Śiwą, a także Panem Drzewa. Obaj są jednym i tym samym. Dzieci zaczynają szkołę w czwartek (dzień Prawdziwego Przewodnika) i to jest tak jak przyjmowanie guru (swojego nauczyciela). Na przykład poniedziałek, jest dniem Somnath (Pana Nektaru), więc Śiw Baba daje wam do picia nektar. Jego imię to Śiwa, ale ponieważ On uczy was, jest zwany Somnath. Somnath jest także zwany Rudrą. On tworzy ofiarny ogień wiedzy Rudry, a więc On daje wiedzę. Nadano mu wiele imion i każde z nich jest wyjaśniane. Od początku trwała tylko ta jedna jagia. Nikt nie wie, że wszystko na całym świecie będzie poświęcone w tym ofiarnym ogniu. Wszystkie ludzkie istoty i wszystko inne, włączywszy w to żywioły, będzie przekształcone. Dzieci, zobaczycie to. Aby to zobaczyć, macie stać się mahawirami (dzielnymi wojownikami). Bez względu na to, co się wydarza, nie powinniście zapominać Baby. Ludzkie istoty będą stale płakać w rozpaczy. Przede wszystkim wyjaśniaj wszystkim: Tylko pomyślcie, w złotym wieku istniał tylko Bharat. Istniało bardzo mało ludzkich istot i tylko jedna religia. Teraz, na końcu żelaznego wieku, jest dużo religii. Jak długo on będzie trwał? Złoty wiek z pewnością nastąpi po żelaznym wieku. Kto zakłada niebo? Tylko Ojciec jest Stwórcą. Jest założenie złotego wieku i zniszczenie żelaznego wieku. To zniszczenie jest przed wami. Teraz otrzymaliście od Ojca wiedzę o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Macie obracać dyskiem samouświadomienia. Pamiętajcie Ojca i stworzenie Ojca. To jest bardzo łatwe!

Piosenka: Jesteś Oceanem miłości.

Na obrazie jest napisane „Ocean Wiedzy, Ocean Błogości”, ale macie koniecznie dodać „Ocean Miłości”. Chwała Ojca jest całkowicie unikalna. Mówiąc, że On jest wszechobecny, ludzie zniszczyli Jego chwałę. Dlatego słowa „Ocean Miłości” koniecznie powinny być napisane. To jest miłość nieograniczonej Matki i Ojca. To o Nim ludzie mówią „Dzięki Twojej łasce otrzymujemy nieograniczone szczęście”, jednak ludzie niczego o niej nie wiedzą. Teraz Ojciec mówi: Gdy poznacie Mnie, dowiecie się wszystkiego. Tylko Ja wyjaśniam wiedzę o początku, środku i końcu świata. Nie jest to kwestia tylko jednego życia, ponieważ On zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość całego świata. A więc, jak dużo powinno wejść do waszych intelektów? Ci, którzy nie stają się świadomi duszy, nie mogą przyswajać tej wiedzy. Świadomość ciała trwała przez cały cykl. Nawet w złotym wieku nie ma wiedzy o Bogu. Zapominacie wiedzę o Bogu, gdy schodzicie tutaj w dół, aby odegrać swoje role. Rozumiecie, że dusza zostawia jedno ciało i bierze następne, ale tam jednak nie ma kwestii cierpienia. Chwałą Ojca jest to, że On jest Oceanem Wiedzy i Oceanem Miłości. Jedna kropla to: Manmanabhaw i Madjadżibhaw. Otrzymując tę kroplę możecie przejść przez ocean trucizny do oceanu mleka. Ludzie mówią, że w niebie płyną rzeki mleka i ghee. To wszystko jest tylko chwała. Jak mogą być rzeki mleka i ghee? Po opadach deszczu tylko woda płynie. Skąd pojawiłoby się ghee? Jest to tylko przejawem tamtego bogactwa. Rozumiecie także, co jest znane jako niebo. Chociaż w Adźmirze jest model nieba, nikt niczego nie wie. Możecie każdemu wyjaśniać i oni zrozumieją to bardzo szybko. Dzieci, tak jak Ojciec ma wiedzę o początku, środku i końcu świata, tak samo to powinno obracać się w waszych intelektach. Macie przedstawiać Ojca. Macie dokładnie przekazywać Jego chwałę. Jego chwała jest nieograniczona. Nie każdy może być taki sam. Każdy otrzymał swoją rolę. Wraz z waszym rozwojem zobaczycie w praktyce to, co Baba pokazał wam w boskich wizjach. On stale daje wam wizje założenia i zniszczenia. Ardżuna także otrzymywał wizje, które potem widział w rzeczywistości. Wy także zobaczycie zniszczenie swoimi fizycznymi oczami. Mieliście wizje raju. Tamte wizje pojawią się na końcu, a potem w rzeczywistości pójdziecie tam. Wyjaśniane są wam bardzo dobre aspekty, które wy, dzieci, macie wyjaśniać innym. Bracia i siostry: Przyjdźcie i weźcie od Baby swoje dziedzictwo dzięki tej wiedzy i jodze. Baba wprowadza poprawki w zaproszeniu. Na dole On podpisał: Jesteśmy na bożej usłudze używając w tym zadaniu swoich umysłów, ciał i bogactwa. Po pewnym czasie będzie chwała. Ci, którzy otrzymali swoje dziedzictwo cykl temu, niewątpliwie przyjdą. Jednak macie czynić starania. Potem, stopniowo, poziom waszego szczęścia będzie wzrastać i to szczęście będzie stabilne. Wtedy nie będziecie już więcej więdnąć. Przyjdzie dużo sztormów, ale macie je pokonać. Stale przestrzegajcie śrimatu. Pozostawajcie także w związkach z innymi. Dopóki nie dacie Babie dowodu usługi, Baba nie może zaangażować was w pełni w tej usłudze. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zwracaj pełną uwagę na śrimat i wnoś korzyść sobie i innym. Bądź miłosierny i umożliwiaj każdemu pójście na tę prawdziwą pielgrzymkę.

2. Wypełniaj każdy rozkaz, jaki Baba ci daje. Zdecydowanie pisz dziennik pamiętania i służenia. Obracaj dyskiem samouświadomienia.

Błogosławieństwo:
Bądź znawcą wszystkich tajemnic (raazjukt), taktownym (juktijukt) i uosobieniem jogi (jogajukt) i zadowalaj Pana swoim uczciwym sercem.

Tytuły BapDady to Dilwala (Zdobywca Serc) i Dilaram (Pocieszyciel Serc). Pan jest zadowolony z tych, którzy mają uczciwe serca. Ci, którzy pamiętają Ojca sercem, z łatwością stają się formą punktu. Oni szczególnie stają się godni otrzymania błogosławieństw Ojca. Zgodnie z czasem i potęgą prawdy, ich głowy pracują w sposób juktijukt i automatycznie robią wszystko dokładnie. Zadowoliłeś Boga, a więc każda twoja myśl, słowo i działanie są dokładne. Taka dusza staje się raazjukt, juktijukt i jogajukt.

Hasło:
Bądź stale zanurzony w miłości Ojca, a zostaniesz ocalony od wielu rodzajów smutku i oszustwa.