02.12.18       Avyakt Bapdada        Polish Murli        05.03.84    Om Shanti     Madhuban


Znaczenie potęgi spokoju.


Ojciec, Ocean Spokoju, przybył, by spotkać się ze swoimi dziećmi, które są inkarnacjami spokoju. W dzisiejszym świecie najbardziej konieczną rzeczą jest spokój, a wy, dzieci, jesteście dawcami tego spokoju. Bez względu na to, jak bardzo ludzie próbują osiągnąć spokój używając fizycznego bogactwa czy fizycznych środków, w ten sposób nie mogą uzyskać prawdziwego, niezniszczalnego spokoju. Mimo że dzisiejszy świat jest bogaty i ma wszelkie środki dla zapewnienia szczęścia, to jest żebrakiem, jeśli chodzi o niezniszczalny i trwały spokój. Wy, dusze, które są dziedzicami Dawcy Spokoju, a więc dawcami spokoju tak jak Ojciec, które są skarbcami spokoju i uosobieniem spokoju, macie dać kroplę spokoju takim duszom, które żebrzą o spokój, ugasić ich pragnienie i spełnić ich życzenie spokoju. Widząc niespokojne dzieci, BapDada czuje dla nich miłosierdzie. One czynią tak wiele starań, używając potęgi nauki docierają do tak wielu miejsc i robią tak dużo rzeczy. Potrafią zmienić dzień w noc i noc w dzień, ale nie potrafią osiągnąć swojej oryginalnej religii spokoju. Ile by nie goniły za spokojem, to po jakimś tymczasowym osiągnięciu spokoju rezultatem jest tylko niepokój. Niezniszczalny spokój jest wrodzonym prawem wszystkich dusz, prawem od Boga, ale one czynią tak dużo wysiłku, aby osiągnąć coś, co jest ich wrodzonym prawem. Spokój jest osiągnięciem, który zdobywa się w sekundę. Jednak, ponieważ dusze nie znają ani siebie, ani Ojca, one tak bardzo błądzą w poszukiwaniu choćby sekundy spokoju. Wołają, krzyczą i są w udręce. Dawajcie driśti braterstwa swoim bratnim duszom, które tak poszukują pokoju. To driśti (sposób patrzenia) zmieni ich świat.

Czy wy, wszystkie dusze, które są inkarnacjami spokoju, stale jesteście umocnione w stanie bycia uosobieniem spokoju? Pożegnaliście się z niepokojem na zawsze, prawda? Czy świętowaliście pożegnanie niepokoju? Czy też zrobicie to dopiero teraz? Czy ci, którzy jeszcze nie świętowali święta pożegnania niepokoju, teraz zrobią to tutaj? Czy powinniśmy ustalić datę tego? Ci, którzy teraz chcą mieć to święto, podnieście ręce! Niech nie będzie niepokoju nawet w waszych snach. Nawet wasze sny stały się spokojne, prawda? Ojciec jest Dawcą Spokoju, a wy jesteście uosobieniem spokoju. Waszą dharmą (religią) jest spokój i waszą karmą (działaniem) jest spokój. A więc, jak możecie doświadczać niepokoju? Co jest karmą was wszystkich? Dawanie spokoju. Nawet teraz, gdy wasi bhagaci wykonują arti (forma czczenia), co mówią? „Dawco Spokoju”. Czyje arti oni śpiewają? Wasze, czy tylko Ojca? Dzieci, które są dawcami spokoju, stale są wielkimi dawcami spokoju, a także tymi, którzy dają to błogosławieństwo. Wy stajecie się słońcami wiedzy tak jak Ojciec i rozprzestrzeniacie promienie spokoju na cały świat. Jesteście upojeni, prawda, że, razem z Ojcem, wy też jesteście tak jak Ojciec słońcami wiedzy i tak jak Ojciec rozprzestrzeniacie promienie spokoju?

Czy potrafisz przedstawić swoją religię w sekundę i swoją postawą umocnić inne dusze w ich oryginalnej formie? Jaką postawą? Postawą, że te dusze, twoi bracia, powinni również otrzymać swoje dziedzictwo od Ojca. Używając tej czystej postawy, tzn. tych czystych uczuć, czy potraficie dać duszom doświadczenie? Dlaczego? Na pewno dostaniecie zwrot za czyste uczucia. Wszyscy macie wzniosłe życzenia, dobre życzenia bez żadnych egoistycznych motywacji. Macie uczucia miłosierdzia i dobroczynności. Nie jest możliwe, abyście nie otrzymywali zwrotu za te uczucia. Gdy nasiono jest potężne, z całą pewnością otrzymujesz owoc. Po prostu stale podlewaj to nasiono wzniosłych życzeń wodą świadomości i z całą pewnością osiągniesz potężny owoc w formie natychmiastowego, widocznego owocu. Nie będzie pytań, czy coś się wydarzy, czy nie. Podlewać wodą stałej świadomości tzn. mieć dobre życzenia dla wszystkich dusz. Z całą pewnością otrzymacie widoczny owoc spokoju na świecie. Razem z Ojcem również wy, wszystkie dzieci, spełniacie pragnienia wielu żyć wszystkich dusz, a więc pragnienia każdego będą spełnione.

Dźwięk niepokoju brzmi teraz wszędzie i ludzie doświadczają niepokoju we wszystkim – w swoich ciałach, umysłach, majątku i związkach. Z powodu lęku, nawet ich osiągnięcia dają im doświadczenie niepokoju zamiast spokoju. Dusze dzisiaj są pod wpływem takiego czy innego lęku. Jedzą, działają, zarabiają dochód i doświadczają przemijających przyjemności, ale wszystko to robią w strachu. Nie wiedzą, co wydarzy się jutro. Tam, gdzie jest tron lęku, gdy przywódca siedzi na tronie lęku, jaki będzie stan ludzi? Im większy przywódca, tym więcej ma ochroniarzy. Dlaczego? Ze strachu. Zatem jaka jest przemijająca przyjemność siedzenia na tronie lęku? Czy to jest spokój, czy niepokój? Aby takim dzieciom, które są wypełnione lękiem, dać życie stałego szczęścia i spokoju, BapDada uczynił was, dzieci, instrumentami jako inkarnacje spokoju. Dzięki potędze spokoju, jak daleko możesz się udać z jednego miejsca do drugiego, nic nie wydając? Nawet ponad ten świat. Tak łatwo potraficie docierać do swojego słodkiego domu. Czy to wymaga jakiegoś wysiłku? Dzięki potędze spokoju (ciszy), jak łatwo stajesz się zwycięzcą materii i zwycięzcą Mai? Dzięki czemu? Dzięki potędze świadomości duszy. Gdy obie potęgi – potęga atomu i potęga duszy (atmy) – zostaną zjednoczone, gdy potęga atomu także przeprowadzi swoje zadania służące szczęściu dzięki potędze dusz poprzez satopradhan intelekty, wtedy, dzięki jedności obu potęg, świat pokoju będzie ujawniony na tej ziemi, ponieważ w królestwie spokojnego i szczęśliwego nieba istnieją obie te potęgi. Zatem satopradhan intelekt oznacza intelekt, który zawsze wykonuje wzniosłe i prawdziwe działania. Prawda oznacza coś, co jest niezniszczalne. Dzięki wykonywaniu każdego działania w świadomości niezniszczalnego Ojca i niezniszczalnej duszy, osiągnięcie też będzie niezniszczalne. Dlatego mówi się o prawdziwych działaniach. A więc wy jesteście inkarnacjami spokoju, które stale dają spokój. Czy rozumiecie? Aćća.

Duszom, które mając satopradhan stan, zawsze wykonują prawdziwe czyny; duszom, które swoimi potężnymi dobrymi życzeniami dają wszystkim innym owoc spokoju; tym, którzy – jako stali dawcy spokoju tak jak Ojciec i bóstwa spokoju – rozprzestrzeniają promienie spokoju na cały świat; duszom, które współdziałają z Ojcem w Jego specjalnym zadaniu, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Laureat nagrody Nobla, prof. Brian Josephson (naukowiec), spotyka się z BapDadą:

Czy doświadczasz potęgi spokoju? Potęga spokoju uczyni cały świat spokojnym. Ty też jesteś duszą, która kocha spokój, prawda? Używając dokładnie potęgi nauki razem z potęgą ciszy, możesz stać się instrumentem, który przynosi korzyści światu. Potęga nauki jest również konieczna, ale tylko gdy będziesz mieć satopradhan intelekt, będziesz mógł użyć jej dokładnie. Dzisiaj na świecie brakuje wiedzy, jak używać potęgi nauki w sposób właściwy. W oparciu o tę wiedzę, ta sama nauka stanie się instrumentem w założeniu nowego świata. Jednak, ponieważ nie macie tej wiedzy, zmierzacie w kierunku zniszczenia. Zatem teraz, w oparciu o potęgę spokoju, stań się instrumentem, który używa potęgi nauki do bardzo dobrych zadań. W tym też zdobędziesz nagrodę Nobla, prawda? Jest potrzeba takiego zadania. Gdy jest potrzeba czegoś szczególnego i ktoś staje się instrumentem, każdy szanuje tę duszę i patrzy na nią we wzniosły sposób. Zatem, czy rozumiesz, co masz zrobić? Prowadź badania, jakie jest obecnie powiązanie między nauką a ciszą i jaki sukces można osiągnąć, łącząc te dwie potęgi. Jesteś zainteresowany badaniami, prawda? Teraz zrób to. Masz przeprowadzić takie duże zadanie. Stworzysz taki świat, prawda? Aćća.

BapDada spotyka się z grupą z Anglii:

Dawno zagubione, a teraz odnalezione dzieci są zawsze z Ojcem. Zawsze doświadczacie, że Ojciec jest z wami, prawda? Jeżeli nawet trochę odsuwasz się od towarzystwa Ojca – wzrok Mai jest bardzo ostry. Ona widzi, że odsunąłeś się trochę, a więc czyni cię swoim. Dlatego nigdy nie wolno ci odsuwać się nawet trochę. Stale przebywaj w towarzystwie Ojca. Skoro BapDada sam oferuje przebywanie z tobą przez cały czas, korzystaj z tego towarzystwa. Przez cały cykl nie znajdziesz takiego towarzystwa, jakim jest Ojciec, który mówi: Przybądź i przebywaj w Moim towarzystwie. Takiej fortuny nie będziesz mieć nawet w złotym wieku. Nawet w złotym wieku będziesz w towarzystwie innych dusz. W ciągu całego cyklu, jak długo masz towarzystwo Ojca? Bardzo krótko, prawda? Otrzymujesz tak wielką fortunę w tak krótkim czasie. A więc, powinieneś zawsze z Nim przebywać, prawda? BapDada patrzy na dzieci, które są zawsze umocnione w silnym stanie. Takie kochające dzieci są przed BapDadą. Każde dziecko jest bardzo urocze. BapDada z tak wielką miłością wybrał i zebrał was razem z tak wielu różnych i dalekich miejsc. Dzieci, które są wybrane w ten sposób, są zawsze silne. One nie mogą być słabe. Aćća.

Osobiste spotkanie:

Specjalny aktor to ten, kto jest zawsze uważny na każdym kroku i w każdej sekundzie, nie jest niedbały.

Czy stale doświadczasz, że na nieograniczonej scenie dramatu świata jesteś specjalnym aktorem, gdy chodzisz, działasz, jesz i pijesz? Ci, którzy są specjalnymi aktorami, stale zwracają uwagę na swoje działanie, to znaczy na swoje role, zawsze, ponieważ cały dramat zależy od aktora-bohatera (głównego aktora). Wy jesteście podstawą tego całego dramatu, prawda? Zatem czy wy, specjalne dusze, czy wy, specjalni aktorzy, zawsze zwracacie tak dużą uwagę? Specjalni aktorzy nigdy nie są niedbali, zawsze są uważni. Nigdy nie stajecie się niedbali, prawda? „Robię wszystko, co mogę, dotrę tam.” Nie myślicie w ten sposób, prawda? Robicie wszystko, ale z jaką prędkością? Idziecie naprzód, ale z jaką prędkością? Jest różnica w prędkości, prawda? Jest ogromna różnica pomiędzy tym, kto idzie, a tym, kto leci samolotem. Można powiedzieć, że ten, który idzie, porusza się i ten, który leci, też się porusza, ale jest taka duża różnica. Jeśli po staniu się Brahma Kumarem tylko idziesz, to znaczy, że poruszasz się naprzód, ale z jaką prędkością? Tylko ci, którzy mają dużą prędkość, dotrą do celu na czas. W przeciwnym razie pozostaną z tyłu. Tutaj macie też osiągnięcie, ale czy to jest dynastia słońca, czy dynastia księżyca? Jest różnica, prawda? Aby stać się częścią dynastii słońca, usuńcie całą zwyczajność z każdej swojej myśli i każdego słowa. Gdy aktor-bohater wykonuje zwykły czyn, każdy śmieje się z niego, prawda? Tutaj też zawsze miej świadomość, że jesteś specjalnym aktorem, więc każdy twój czyn ma być specjalny, każdy twój krok ma być specjalny, każda twoja sekunda, każda chwila i każda myśl mają być wzniosłe. Nie myślcie, że to tylko pięć minut było zwykłe. Pięć minut to nie jest tylko pięć minut, ale to jest pięć minut zbieżnego wieku, które są bardzo ważne i znaczące. Pięć minut jest ważniejsze niż pięć lat, więc zwracajcie tak wielką uwagę. To nazywa się bycie tym, kto wykonuje intensywny wysiłek. Jakie jest hasło czyniących intensywne wysiłki? „Jeśli nie teraz, to nigdy.” Czy zawsze to pamiętacie? Jeśli chcecie uzyskać swoją fortunę królestwa na zawsze, również zawsze macie zwracać uwagę. Trochę zwracania uwagi przez cały czas, umożliwi wam uzyskanie stałego osiągnięcia na długi czas. Zawsze miej tę świadomość, a także sprawdzaj siebie, czy nie stałeś się zwyczajny podczas chodzenia i działania. Ojciec jest zwany Najwyższą Duszą, a więc On jest Najwyższy. A więc tak samo jak Ojciec, dzieci też są najwyższe, to znaczy są wzniosłe na każdy sposób.

Teraz niech wasze wysiłki będą intensywne i wkładając mniej czasu i mniej wysiłku w usługę doświadczajcie większego sukcesu. Niech jedna osoba wykonuje pracę wielu osób. Stwórzcie taki plan. Pendżab jest bardzo stary. On był zaangażowany w usługę od początku, a więc ci z pierwotnego miejsca muszą teraz znaleźć jakieś oryginalne klejnoty. W każdym razie, Pendżab jest znany jako lew, a lew ryczy. Ryk oznacza głośny dźwięk. Teraz zobaczymy, co robicie i kto to robi.

Błogosławieństwo:
Bądź uosobieniem sukcesu, który, dzięki dyscyplinie pamiętania, dokładnie wykonuje wszystko od amrit weli aż do nocy.

Cokolwiek robisz, od amrit weli aż do nocy, niech to będzie zgodne z dyscypliną pamiętania, a osiągniesz sukces w każdym działaniu. Największym sukcesem z wszystkich jest doświadczanie ponadzmysłowej radości, jako praktycznego owocu. Stale posuwaj się naprzód w falach szczęścia i radości. Zatem otrzymujesz ten natychmiastowy owoc, a także otrzymujesz owoc w przyszłości. Praktyczny, natychmiastowy owoc tego czasu jest większy niż owoc twoich wielu przyszłych wcieleń. Robisz coś teraz i natychmiast otrzymujesz za to nagrodę. To jest nazywane praktycznym, natychmiastowym owocem.

Hasło:
Wykonuj każdy czyn uważając siebie za instrument, a będziesz stale kochający i niezależny i nie będzie żadnej świadomości „ja”.