02.12.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie każdemu przedstawiać Ojca zanim nastąpi zniszczenie. Wpajajcie sobie wiedzę, a potem wyjaśniajcie ją innym. Tylko wtedy będziecie mogli wziąć wysoką pozycję.

Pytanie:
Jakie wskazówki daje Ojciec studentom radża jogi?

Odpowiedź:
Dawane są wam wskazówki, że po przynależeniu do jednego Ojca nie możecie pozwolić, aby wasze serce przywiązało się do kogokolwiek innego. Po złożeniu obietnicy życia w czystości, nigdy nie wolno wam stawać się nieczystymi. Stańcie się całkowicie czyści tak, że automatycznie pozostajecie w pamiętaniu Ojca i Nauczyciela. Kochajcie tylko Ojca i pamiętajcie tylko Jego, a otrzymacie bardzo dużo potęgi.

Om śanti.
Duchowy Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia. On może wyjaśniać tylko wtedy, gdy używa tego ciała. On także musi wyjaśniać osobiście. To, co jest wyjaśniane osobiście, jest potem posyłane wszędzie indziej. Przybyliście tutaj, by słuchać Baby osobiście. Dusze, mówi do was nieograniczony Ojciec. To dusze słuchają. To dusze robią wszystko poprzez swoje ciała. Dlatego, przede wszystkim, uważaj siebie za duszę. Zostało zapamiętane, że dusze zostały oddzielone od Ojca na długi czas. Kto pierwszy został oddzielony od Ojca i zszedł tutaj, aby odegrać swoją rolę? Gdy jesteście pytani: „Jak długo byliście oddzieleni od Ojca?“, odpowiadacie: „5000 lat“. Takie jest pełne konto. Dzieci, wiecie, jak schodziłyście w dół w kolejności. Ojciec, który był ponad, także zszedł, aby naładować każdemu akumulator. Teraz macie pamiętać Ojca. Ojciec jest przed wami osobiście. Ludzie na ścieżce czczenia nie wiedzą, czym zajmuje się Ojciec. Nie znają Jego imienia, formy, miejsca i czasu. Wy znacie imię, formę, miejsce i czas. Wiecie, że Ojciec wyjaśnia wam wszystkie tajemnice poprzez ten pojazd. On wytłumaczył sekrety Stwórcy i stworzenia od początku aż do końca. To jest bardzo subtelne. Ojciec jest Nasionem ludzkiego drzewa świata. On z pewnością tutaj przychodzi. Jego zadaniem jest założyć nowy świat. On nie zakłada go będąc ponad. Dzieci, wiecie, że Baba wyjaśnia to wam osobiście, bezpośrednio poprzez to ciało. To także jest miłość Ojca. Nikt inny nie zna Jego biografii. Gita jest pismem oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Wiecie także, że po tej wiedzy nastąpi zniszczenie. Zniszczenie z całą pewnością musi nastąpić. Zniszczenie nie następuje, gdy przychodzą założyciele innych religii. Teraz jest czas zniszczenia i dlatego wiedza, która jest dawana wam teraz, później się skończy. Dzieci, wszystkie te aspekty są teraz w waszych intelektach. Przybyliście, aby poznać Stwórcę i stworzenie. Oni są wieczni i zawsze istnieli. Rolą Ojca jest przybyć w zbieżnym wieku. Czczenie trwa przez połowę cyklu, ale wiedza nie. Otrzymujecie dziedzictwo wiedzy na połowę cyklu. Wiedzę otrzymujecie tylko raz, w zbieżnym wieku. Tylko raz możecie mieć taką lekcję. Teraz jasno macie zrozumieć te aspekty i potem tłumaczyć je innym. Pozycja, jaką osiągacie, zależy od tego, ile służycie. Rozumiecie, że teraz macie czynić wysiłek, by pójść do nowego świata. Wasza pozycja będzie zależała od tego, jak wiele wpoicie sobie i wyjaśnicie innym. Przed zniszczeniem każdemu macie przedstawić Ojca i Jego stworzenie, od początku aż do końca. Pamiętacie Ojca i grzechy waszych wielu żyć mogą być odcięte. Z całą pewnością macie pamiętać Ojca tak długo, jak długo On was uczy. Joga jest z tym, kto uczy. Kiedy nauczyciel uczy, macie jogę z nim. Jak moglibyście studiować nie mając z nim jogi? Joga to znaczy pamiętać tego, kto was uczy. Ten Jeden jest Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Macie pamiętać Go dokładnie we wszystkich trzech formach. Spotykacie tego Satguru tylko raz. Kiedy dzięki wiedzy otrzymujecie zbawienie, kończy się zwyczaj posiadania guru. Trwa system posiadania ojca i nauczyciela, ale system posiadania guru kończy się, ponieważ otrzymujecie zbawienie. Praktycznie idziecie do rejonu ponad dźwiękiem, a potem schodzicie tutaj, w odpowiednim dla siebie czasie, by odegrać swoją rolę. Otrzymujecie wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Z pewnością otrzymujecie wyzwolenie. Idziecie do domu i przebywacie tam krótki czas. Tutaj macie odegrać swoją rolę poprzez ciało. Przed końcem przybędą wszyscy aktorzy. Kiedy sztuka się skończy, wszyscy aktorzy wychodzą na scenę. Teraz wszyscy aktorzy zebrali się na scenie i jest wielki chaos. W złotym wieku nie będzie chaosu. Teraz jest dużo niepokoju. Dzieci, tak samo jak Ojciec, wy także macie wiedzę o cyklu świata. Nasiono ma wiedzę, jak rozrasta się nasze drzewo i jak ono potem jest niszczone. Teraz jesteście tutaj, by zasadzić sadzonkę nowego świata, to znaczy sadzonkę oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Wiecie, jak Lakszmi i Narajan otrzymali swoje królestwo. Rozumiecie teraz, że pójdziecie i staniecie się książętami w nowym świecie. Wszyscy mieszkańcy tamtego świata będą nazywali siebie panami, mistrzami. Nawet teraz każdy mówi, że Bharat jest jego krajem. Rozumiecie, że jesteście teraz w zbieżnym wieku i że idziecie do świątyni Śiwy. Jesteście tuż przed odejściem. Pójdziecie i staniecie się panami świątyni Śiwy. To jest wasz cel i przedmiot nauki. Król, królowa i poddani, wszyscy są panami świątyni Śiwy. Jednak w królestwie są różne pozycje. Tam nie ma doradców. Doradcy potrzebni są tylko wtedy, gdy ludzie stają się nieczyści. Nigdy nie usłyszelibyście o doradcach Lakszmi i Narajana czy Ramy i Sity, ponieważ oni mieli czyste, satopradhan intelekty. To wtedy, gdy ludzie stają się nieczyści, król i królowa mają doradcę, by udzielał im rad. Tylko spójrzcie, teraz jest niezliczona ilość doradców. Dzieci, rozumiecie, że ta sztuka jest bardzo przyjemna. Sztuka zwykle daje przyjemność, jest w niej i szczęście i cierpienie. Dzieci, tylko wy znacie tę nieograniczoną sztukę. Nie ma w niej płaczu ani lamentów. Mówi się: Cokolwiek przeminęło, uważaj to za przeszłość. Cokolwiek wydarza się, jest z góry ustalone. Ta sztuka jest w waszych intelektach i wy wszyscy jesteście aktorami w tej sztuce. Rola naszych 84 żyć jest dokładna i niezniszczalna. Jakąkolwiek rolę odgrywaliście w każdym życiu, odegracie ja znowu. 5000 lat temu powiedziano wam także, byście uważali siebie za dusze. Te słowa także zapisane są w Gicie. Rozumiecie, że kiedy była ustanawiana oryginalna, wieczna religia bóstw, Ojciec powiedział: Wyrzeknij się swojego ciała i wszystkich swoich cielesnych religii, uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. Ojciec bardzo jasno wytłumaczył znaczenie „manmanabhaw.” On używa tego języka. Tylko spójrzcie jak wiele jest teraz języków. Z powodu różnych języków jest dużo chaosu. Nic nie funkcjonuje bez języka. Ludzie uczą się tak wielu różnych języków, że zapominają swój ojczysty. Ci, którzy nauczyli się wielu języków, otrzymują nagrody. Jest wiele języków i wiele religii. Wiecie, że tam będzie wasze królestwo i będzie tylko jeden język. Tutaj co każde 100 mil jest inny język. Tam jest tylko jeden język. Ojciec siedzi tutaj i tłumaczy wam wszystkie te kwestie. Dlatego stale pamiętajcie tylko Ojca. Śiw Baba wyjaśnia poprzez Brahmę. On z całą pewnością potrzebuje pojazdu. Śiw Baba jest naszym Ojcem. Baba mówi: Mam nieograniczoną liczbę dzieci. Baba uczy was poprzez tego. Nigdy nie bralibyście w objęcia swojego nauczyciela. Ojciec przybył po to, by was uczyć. On uczy was radża jogi, więc jest Nauczycielem, a wy jesteście studentami. Czy studenci ściskają kiedykolwiek swojego nauczyciela? Gdy należycie do Ojca, nie wolno wam pozwolić, by wasze serce przywiązało się do kogoś innego. Ojciec mówi: Przyszedłem, by nauczyć was radża jogi. Jesteście cielesnymi istotami podczas gdy Ja jestem bezcielesny, mieszkam ponad. Mówicie: Baba, przyjdź i oczyść nas! To znaczy, że musicie być nieczyści. Jak więc możecie Mnie obejmować? Składacie obietnicę, a potem stajecie się nieczyści. Na końcu, gdy staniecie się całkowicie czyści, będziecie mogli trwać w pamiętaniu Ojca, Nauczyciela i Guru. Wielu upada, ponieważ stają się brudni. Oni otrzymają stukrotną karę. Znaleźliście tego jako „agenta pomiędzy“. Macie pamiętać tamtego Jednego. Baba mówi: Choć jestem specjalnym dzieckiem, jak mogę Go objąć? Możecie przynajmniej spotkać Go poprzez to ciało. Jak ja mogę Go uściskać? Ojciec mówi: Dzieci pamiętajcie tylko Ojca i kochajcie tylko Jego. Poprzez to pamiętanie otrzymujecie potęgę. Ojciec jest Wszechmocnym Autorytetem. To od Ojca otrzymujecie wielką potęgę. Stajecie się potężni. Nikt nie może zdobyć waszego królestwa. Królestwo Rawana ma się skończyć, nie będzie więc tam nikogo, kto sprawiałby cierpienie. Tamten ląd nazywa się lądem szczęścia. Rawan jest tym, kto sprawia cierpienie wszystkim na całym świecie. Nawet zwierzęta doświadczają cierpienia. Tam zwierzęta żyją razem w wielkiej miłości. Tutaj nie ma miłości. Dzieci, wiecie w jaki sposób stale się obraca ten dramat. Ojciec wyjaśnia jego tajemnice od samego początku aż do końca. Niektórzy studiują bardzo dobrze, inni mniej, ale każdy się uczy. Każdy na całym świecie będzie studiował, tzn. wszyscy będą pamiętać Ojca. Pamiętanie Ojca to także nauka. Ludzie pamiętają Ojca jako Dawcę Zbawienia dla Wszystkich, Tego, kto daje szczęście każdemu. Wołają: Przyjdź i uczyń nas czystymi! Dlatego z pewnością muszą być nieczyści. On przychodzi tylko po to, by występnych uczynić niewystępnymi. Wołacie: O Allahu, przybądź i oczyść nas. To jest Jego interes, dlatego wzywacie Go. Wasz język także powinien być właściwy. Niektórzy mówią „Allah”, niektórzy mówią „Bóg”, a niektórzy mówią nawet „Bóg Ojciec”. Intelekty tych, którzy przychodzą na końcu są jeszcze dobre. Nie doświadczają dużo cierpienia. Teraz siedzicie tutaj osobiście. Co robicie? Patrzycie na Babę na czole tego. Baba patrzy na wasze czoła. Czy mogę zobaczyć tego, w którego (ciało) wchodzę? On siedzi obok mnie. To ma być bardzo dobrze zrozumiane. Ja siedzę obok tego. Ten Brahma także rozumie, że siedzi obok Mnie. Mówicie, że przed sobą widzicie dwóch. Widzicie obie dusze: Baby i Dady. Teraz macie wiedzę o tym, kto jest nazywany BapDadą. Dusze, siedzicie przed BapDadą. Na ścieżce czczenia oni siedzą i słuchają z zamkniętymi oczami. W taki sposób nie możecie się uczyć. Macie patrzeć na Nauczyciela. Ten Jeden jest Ojcem, a także Nauczycielem, macie więc na Niego patrzeć. Jeśli siedzicie przed Nim, zamykacie oczy i ciągle drzemiecie, w taki sposób nie możecie się uczyć. Student na pewno ma patrzeć na nauczyciela, w przeciwnym razie nauczyciel mógłby powiedzieć: Ty stale zasypiasz. Czy ty piłeś coś upajającego? W waszych intelektach jest to, że w tym ciele jest Baba: Patrzę na Babę. Ojciec wyjaśnia, że to nie jest zwykła lekcja, na której siedzicie z zamkniętymi oczami. Czy ktoś w szkole siedzi z zamkniętymi oczami? Inne satsangi nie są nazywane szkołami. Chociaż oni tam siadają i przekazują Gitę, to nie nazywa się tego szkołami. Oni nie są Ojcem, żebyście musieli na nich patrzeć. Są czciciele Śiwy, którzy słuchając religijnych historii stale pamiętają Śiwę. Ci, którzy czczą Śiwę, muszą pamiętać tylko Śiwę. Na innych satsangach nie ma żadnych pytań i odpowiedzi, tutaj są. Tutaj możecie zarobić wielki dochód. Nigdy nie ziewa się zarabiając dochód. Kiedy otrzymujecie bogactwo, jesteście szczęśliwi. Ziewanie jest znakiem cierpienia. Kiedy ktoś jest chory lub zbankrutował, wtedy stale ziewa. Jeśli stale będziecie zarabiać dochód, nigdy nie będziecie ziewać. Baba był także biznesmenem. Kiedy parowiec przybywał późno w nocy, on nie spał. Niektóre wysoko urodzone panie (begum) mogły przychodzić do sklepu tylko w nocy, więc sklepy musiały być otwarte tylko dla tych kobiet. Baba mówi: Róbcie wystawy w jakiś wybrany dzień tylko dla kobiet i wiele z nich przyjdzie. Przyjdą nawet te, które noszą zasłony. One mają także zasłony w swoich samochodach. Tutaj jest to kwestia duszy. Kiedy otrzymujecie wiedzę, wasze zasłony są usuwane. W złotym wieku nie ma żadnych zasłon. Tutaj dawana jest wam wiedza dla czystej, rodzinnej ścieżki. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady, Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Ta sztuka jest stworzona dla wielkiej przyjemności. Role szczęścia i cierpienia są w tej sztuce z góry ustalone. Dlatego nie ma tu kwestii płaczu czy lamentu itp. Wasze intelekty powinny pamiętać, że cokolwiek się wydarza, jest z góry ustalone. Nigdy nie powinniście myśleć o tym, co przeminęło.

2. To nie jest zwykła lekcja. Nie powinniście siedzieć tutaj z zamkniętymi oczami, macie patrzeć na Nauczyciela, który jest przed wami. Nie wolno wam ziewać. Ziewanie jest oznaką cierpienia.

Błogosławieństwo:
Stań się godny bycia chwalonym i czczonym z powodu umożliwiania każdemu posiadania prawa dzięki swojej osobowości szczęścia.

Ci, którzy otrzymują od każdego świadectwo zadowolenia, pozostają stale szczęśliwi. Z powodu swojej duchowej osobowości szczęścia stajesz się dobrze znany, tzn. stajesz się godnym bycia chwalonym i czczonym. Wy dusze pozostajecie szczęśliwe, ponieważ macie czyste i pozytywne myśli dla innych, którzy otrzymują szczęście, oparcie, skrzydła odwagi, zapału i entuzjazmu. Wy umożliwiacie niektórym posiadanie prawa, a niektórym stanie się czcicielami.

Hasło:
Łatwym sposobem na wzięcie błogosławieństw od Ojca jest posiadanie miłości w sercu.