03.01.2019           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jeżeli pamiętacie Alfę i betę, Ojca i dziedzictwo, poziom waszego szczęścia będzie wysoki. To jest łatwa kwestia, dotycząca tylko sekundy.

Pytanie:
Które dzieci posiadają nieograniczone szczęście? Jaka jest metoda, aby poziom szczęścia był stale wysoki?

Odpowiedź:
Dzieci, które praktykują bezcielesność te, które wpajają sobie bardzo dobrze wszystko co Ojciec im mówi i te, które inspirują innych do wpajania tego, doświadczają bezgranicznego szczęścia. Aby poziom twojego szczęścia był stale wysoki, stale rozdawaj niezniszczalne klejnoty wiedzy. Wnoś korzyść wielu innym. Zawsze miej świadomość, że teraz zmierzasz na szczyt szczęścia oraz spokoju i będziesz szczęśliwy.

Om śanti.
BapDada miał myśl, abyście wy dzieci napisały w ciągu sekundy w czyim pamiętaniu siedzicie. Zapisanie tego nie wymaga czasu. Każdy z was może napisać to w ciągu sekundy, a następnie przyjść i pokazać zapis Babie. (Każdy wykonał polecenie i pokazał Babie. Następnie Baba także napisał. Nikt nie napisał tego co napisał Baba). Baba napisał: Alfa i beta. To jest tak łatwe! Alfa tzn. Baba, a beta oznacza królestwo. Baba was uczy, a wy zdobywacie swoje królestwo. Nie ma potrzeby, aby pisać coś więcej. Zapisanie tego zajęło wam dwie minuty. Napisanie Alfa i beta jest kwestią sekundy. Sannjasini pamiętają tylko Alfę. Wy pamiętacie swoje zwierzchnictwo. Macie wdrożyć sobie nawyk pamiętania. Kiedy to pozostaje w waszych intelektach, poziom waszego szczęścia jest wysoki. Znaczeniem Alfy jest to, że jest On najwyższym szczytem. Nie ma niczego wyższego. Miejsce zamieszkania także jest najwyższe z wszystkich. Nikt nie zna znaczenia wyzwolenia czy wyzwolenia w życiu w sekundę. To określenie także z całą pewnością musi mieć znaczenie. Kiedy rodzi się dziecko, oni piszą: Ono urodziło się o tej i o tej godzinie, minucie i sekundzie. Wskazówka wciąż tyka. W jednym tyknięciu możecie powiedzieć Alfa i beta. To nawet nie zajmuje sekundy. Nie ma żadnej potrzeby, aby mówić. Pamiętacie o tym, tak czy inaczej. Dzieci, powinnyście mieć bardzo dobry stan, jednak to może się wydarzyć tylko wtedy, kiedy jesteście w pamiętaniu. Siedząc tutaj powinnyście pamiętać Ojca i królestwo. Kiedy intelekt widzi, jest to nazywane boskim wejrzeniem (boską wizją). Dusza także widzi. To dusza musi pamiętać Ojca. Kiedy pamiętacie Ojca, pamiętacie w tym samym czasie także królestwo. Ile czasu to zajmuje? Tutaj, kiedy siedzicie w pamiętaniu, doświadczacie także głębokiego szczęścia. Baba również siedzi tutaj w takim szczęściu. Ojciec nie pamięta niczego stąd. Baba pamięta rzeczy stamtąd (z nowego świata). To jest tak, jakby Baba i królestwo stały na waszym progu. Ojciec mówi: Ja przyniosłem królestwo dla was dzieci. Tylko dlatego, że nie macie pamiętania, wasze szczęście nie pozostaje. We wszystkim co robisz uważaj siebie za duszę i pamiętaj Mnie, swojego Ojca i swoje dziedzictwo. Miejsce w którym zamieszkujecie jest tak wysokie. Świat o tym nie wie. Ludzie tak bardzo się zastanawiają nad tym jak pójść do wyzwolenia. Ale gdzie znajduje się rejon wyzwolenia? Rozumiecie, że dusza jest rakietą. Tamci ludzie udają się na księżyc, ale dalej jest tylko przestrzeń. Wy udajecie się nawet poza tamtą przestrzeń. Księżyc istnieje w tym świecie. Mówi się: Poza słońcem i księżycem, nawet poza dźwiękiem. Macie pozostawić swoje ciała. Przychodzicie tutaj ze słodkiego domu ciszy. Przyjście i odejście nie wymaga czasu. Jest to wasz dom. Tutaj, gdziekolwiek się udajecie to wymaga czasu. Kiedy dusza zrzuca swoje ciało, odchodzi w sekundę tak daleko. Dusza pozostawia jedno ciało, idzie i wchodzi w inne. Dlatego macie uważać siebie za dusze. Udajecie się na najwyższy szczyt. Ludzie pragną pokoju. Najwyższym szczytem spokoju jest bezcielesny świat. A najwyższym szczytem szczęścia jest niebo. To co jest najwyższe z wszystkiego jest zwane wieżą. Wasz dom jest także tak wysoki. Ludzie świata nigdy nie myślą o tym. Nie ma nikogo, kto wyjaśniłby im to. Tamto jest nazywane wieżą spokoju. Ludzie stale mówią, że na świecie powinien istnieć pokój. Jednak oni nie znają znaczenia tego tzn. gdzie jest pokój. Lakszmi i Narajan istnieją w wieży szczęścia. Tam nie ma żadnej chciwości, czy pokusy. Ich jedzenie, picie, sposób mówienia itp., wszystko jest bardzo królewskie i oni doświadczają najwyższego szczęścia. Popatrzcie, jak bardzo są oni chwaleni, dzięki czynieniu wielkiego wysiłku. Oni nie są jedyni. Cały różaniec został stworzony. W rzeczywistości pamiętane są 9 klejnotów. Z całą pewnością one musiały uczynić incognito wysiłek. Tylko kiedy pamiętacie Ojca i dziedzictwo, wasze grzechy będą usunięte. Jednak Maja nie pozwala wam na pozostawanie w pamiętaniu. Czasami żądza, czasami gniew, sprowadza wiele sztormów. Masz wyczuwać własny puls. Naradowi także powiedziano, aby spojrzał na swoją twarz w lustrze. Nie posiadasz obecnie takiego stanu. Ten stan musi zostać stworzony. Baba z pewnością pokazuje wasz cel. Stale wewnętrznie czyń wysiłek. Wraz z rozwojem, osiągniesz taki stan. Masz praktykować bezcielesność. Teraz masz powrócić do domu. Baba powiedział: Pamiętaj Mnie. Jeżeli Mnie nie pamiętasz, będzie musiało być bardzo dużo kary i pozycja także będzie zredukowana. Te kwestie są bardzo subtelne. Tamci ludzie wchodzą tak głęboko w naukę. Popatrzcie na to, co oni wciąż tworzą! Te sanskary są potrzebne tak, że oni mogą tam pójść i stwarzać te rzeczy. Tylko ten świat musi się zmienić. Oni wszyscy odejdą stąd i wezmą narodziny zgodnie ze swoimi sanskarami obecnego czasu. Ci, którzy walczą w armii, posiadają w swoich intelektach sanskary walki. Tak więc oni przynoszą ze sobą te sanskary. Oni nie mogą wytrzymać bez walki. Urzędnik zawsze miałby przed sobą kolejkę. W trakcie poboru (do wojska), oni sprawdzają czy dana osoba nie posiada żadnej choroby. Sprawdzają, czy ich oczy, uszy itp. funkcjonują dobrze. Oni muszą mieć dobre zdrowie, aby znaleźć się w armii. Tutaj także jest widoczne, którzy staną się paciorkami różańca zwycięstwa. Macie czynić wysiłek i osiągnąć swój karmatyczny stan. Dusze przyszły tu bezcielesne i mają bezcielesne powrócić do domu. Tam nie ma żadnego związku z ciałem. Teraz macie się stać bezcieleśni. Dusze przychodzą stamtąd i wchodzą tutaj w ciała. Tak wiele dusz wciąż przychodzi. Każdy z was otrzymał swoją rolę. Nowe, czyste dusze na pewno otrzymują najpierw szczęście. Dlatego one są chwalone. Drzewo jest tak ogromne. Jest wielu bardzo dobrze znanych ludzi. Wszyscy będziecie w wielkim szczęściu zgodnie z waszą siłą. Dlatego dzieci, obecnie macie czynić wiele wysiłku. Macie się oczyścić i powrócić w swoim karmatycznym stanie. Masz sprawdzać swoje zachowanie: Czy sprawiam komuś cierpienie? Ojciec jest tak słodki. On jest najbardziej Umiłowany. Dzieci, macie stać się takie same. Dzieci, wiecie, że Ojciec jest tutaj. Ludzie nie wiedzą, że Ojciec przeprowadza tutaj założenie. Tym niemniej oni stale Go pamiętają, życie po życiu. Oni udają się do świątyni Śiwy i tak bardzo Go czczą. Udają się na tak wysoki szczyt do świątyni Badrinath. Jest tak wiele religijnych spotkań, które się tam odbywają (dla Niego), ponieważ On jest bardzo słodki. Oni śpiewają: Bóg jest Najwyższy z wszystkich. Oni utrzymywaliby tylko Tego Bezcielesnego w swoich intelektach. Zawsze jest Bezcielesny, a następnie są Brahma, Wisznu i Śankar. Oni nie mogą być nazywani Bogiem. Dzieci, rozumiecie, że wy także byliście satopradhan bóstwami. Kiedy byliście panami świata, nie było tak wiele ludzkich istot. Ich królestwo będzie tylko w Bharacie. Cała reszta odejdzie do rejonu spokoju. Stale to wszystko obserwujecie. Do tego potrzebny jest bardzo rozległy i nieograniczony intelekt. Tam nie będziecie musieli udawać się w góry. Tam nie będzie żadnych wypadków itp. To jest cudem nieba. Kiedy to nie jest cud nieba, to staje się cudem Mai. Ludzie świata nie potrafią zrozumieć tego. Teraz czynicie wysiłek, aby pójść do nieba. Tamto to wieża szczęścia, podczas gdy to jest wieża cierpienia. Tak wielu ludzi umiera każdego dnia w bitwach, a więc oni muszą także gdzieś się urodzić. Jest pamiętane: Nie można osiągnąć (dotrzeć) do końca Boga. Bóg jest tylko punktem. Do jakiego końca moglibyście dotrzeć? Ojciec mówi: Nikt nie zna, początku, środka i końca tego stworzenia. Mędrcy i święci nie potrafią dotrzeć do końca Stwórcy czy stworzenia. Ojciec was uczy. To jest nazywane studiami. Dzieci, tylko wy teraz poznałyście tajemnicę cyklu świata. Tamci ludzie mówią: My nie wiemy; lub mówią o setkach tysięcy lat. Ojciec wyjaśnił, że wszystko co widzicie teraz, tam nie będzie istnieć. Niebo jest wieżą szczęścia, podczas gdy tutaj nie ma nic poza cierpieniem. Śmierć nadejdzie nagle w taki sposób, że każdy umrze. Być świadkiem śmierci, to nie jest tak, jak odwiedzić ciocię. To jest nazywane szczytem cierpienia, a tamto jest nazywane szczytem szczęścia. Nie ma żadnego innego określenia. Wśród was także jest wielu, którzy słuchają tego, ale nie są w stanie wpajać. Dharna może zaistnieć tylko wtedy, kiedy twój intelekt staje się złotowieczny. Jeżeli nie masz żadnej dharny, nie możesz doświadczać szczęścia. Są ci, którzy studiują na najwyższym poziomie i są ci, którzy studiują na najniższym poziomie. Jest różnica w tym jak oni studiują. Bez względu na to jak dużo nieograniczony Ojciec im wyjaśnia, oni nigdy nie zrozumieliby. Nigdy nie będziesz mógł się oczyścić bez pamiętania. Ojciec jest jak magnes. On jest najwyższą siłą. On nigdy nie może zardzewieć. Wszyscy inni są pokryci rdzą. Masz usunąć to i stać się ponownie satopradhan. Ojciec mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie. Niech nie będzie żadnego przywiązania do nikogo innego. Bogaci ludzie stale spoglądają na swoje bogactwo w ciągu dnia. Biedni nic nie mają, ale jeśli są rozsądni mogą wpajać. W jaki sposób śmieci mogą być usunięte bez pamiętania? Jak możemy się oczyścić? Przybyliście tutaj, aby osiągnąć najwyższy szczyt. Wiecie, że przestrzegając nauk Ojca, pójdziecie do najwyższego szczytu szczęścia. To wymaga wysiłku. Ojciec przychodzi tutaj, aby zabrać was do wieży. Zatem macie przestrzegać śrimatu. Lakszmi i Narajan są pamiętani jako numer jeden. Oni byliby w najwyższej wieży. A inni byliby niżej niż oni. Tylko nowy świat jest nazywany wieżą szczęścia. Tam nie ma niczego brudnego. Nie ma żadnego takiego kurzu, czy powietrza, które zepsuły by budynki. Istnieje wielka chwała nieba. Macie czynić wysiłek w tym celu. Lakszmi i Narajan są tak wzniośli. Jak tylko ich widzicie, wasze serca stają się szczęśliwe. Wraz z rozwojem, wielu stale będzie mieć wizje. Tak wiele wizji zostało danych na początku. Baba pokazał wielki splendor. Nosiliście korony itp. Nie możecie znaleźć takich rzeczy tutaj. Baba był kupcem klejnotów. Klejnoty, które w tamtych dniach kosztowały 50 tysięcy, takich klejnotów obecnie nie można kupić dzisiaj nawet za 5 milionów. Czynicie wysiłek dla nieba. Tam jest bezgraniczne szczęście. Ojciec uczy was tak bardzo, ale nadal pomiędzy dziećmi jest taka różnica jak pomiędzy dniem i nocą. Jest ogromna różnica pomiędzy królami i królowymi, a pokojówkami i służącymi. Ci, którzy dobrze się uczą i uczą innych, nie mogą pozostawać ukryci. Oni natychmiast powiedzą: Baba, zamierzam udać się do takiego, a takiego miejsca i służyć. Jest wiele usługi do wykonania. Macie zmienić tę dżunglę w świątynię. Czy jadłeś kawałek chleba, czy nie, po prostu biegnij i służ. Tak czynią biznesmeni. Kiedy przychodzi dobry klient, oni biegną, bez względu na to czy skończyli jeść posiłek, czy nie. Oni interesują się zarabianiem pieniędzy. Tutaj otrzymujecie bezgraniczne bogactwo od Nieograniczonego Ojca. Nawet pomimo, że jest nadal trochę czasu, nie ma w stosunku do niczego żadnej gwarancji, ponieważ możesz opuścić swoje ciało jutro. Zniszczenie musi się odbyć. To o was mówi się: Śmierć dla ofiary, a szczęście dla łowcy. Nie ma żadnych granic waszego szczęścia. Powinniście mieć bezgraniczne szczęście. Macie wnosić korzyść wielu innym. Na końcu osiągniecie swój stan karmatyczny. Dzięki pamiętaniu, kiedy staniesz się bezcielesny, nagle pofruniesz. To wymaga wiele wysiłku. Niektórzy bardzo dużo służą. Oni stoją przez cały dzień w muzeum, wyjaśniając cały czas. Są zaangażowani w usłudze dzień i noc. Zostaną otwarte setki muzeów. Setki tysięcy ludzi przyjdą, a wy nawet nie będziecie mieć czasu na nic innego. Będziecie posiadać maksymalną ilość sklepów z tymi niezniszczalnymi klejnotami wiedzy. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.
 

Esencja dla dharny:

1. Aby wpajać sobie wiedzę, uczyń przede wszystkim swój intelekt złotowiecznym. Nie miej żadnego przywiązania do niczego z wyjątkiem pamiętania Ojca.

2. Aby osiągnąć stan karmatyczny i powrócić do domu, praktykuj bycie bezcielesnym. Sprawdzaj swoje zachowanie, by zobaczyć, czy nie sprawiam komuś cierpienia? Czy stałem się tak słodki jak Ojciec?

Błogosławieństwo:
Bądź tak jak Ojciec oceanem miłości, który zmienia kamień w wodę, dzięki naturalnej naturze bramińskiego życia.

Ludzie świata mówią, że miłość potrafi zmienić kamień w wodę. W taki sam sposób naturalną naturą was braminów jest bycie tak jak Ojciec oceanami miłości. Posiadacie taką potęgę świadomej duszy miłości i bożej miłości, że potraficie przekształcić różne natury. Tak, jak Ocean Miłości swoją wieczną naturą bycia uosobieniem miłości sprawił, że wy dzieci należycie do Niego, tak wy stajecie się tak jak Ojciec oceanami miłości i dajecie duszom świata prawdziwie bezinteresowną duchową miłość, a więc ich natury będą wtedy przekształcane.

Hasło:
Utrzymuj w świadomości swoje specjalności i używaj ich dla usługi, a stale będziesz fruwać we fruwającym stanie.

Specjalny wysiłek na stanie się równym Ojcu Brahmie.

Aby praktykować przebywanie w stanie introspekcji, a następnie wchodzić w ekstrawersje, potrzebujesz zwracać na siebie osobistą uwagę. Gdy pozostajesz w stanie skupienia (introwersji) wtedy rzeczy ekstrawersji nie przeszkadzają ci, ponieważ jesteś bardzo daleko od świadomości ciała.