03.01.21    Avyakt Bapdada     Polish Murli     05.10.87     Om Shanti     Madhuban


Szczęście, zadowolenie i satysfakcja w brahmińskim życiu.


Dzisiaj, spośród wszystkich swoich najbardziej umiłowanych, dawno zagubionych i teraz odnalezionych brahminskich dzieci, BapDada szczególnie patrzy na dzieci, które są wypełnione specjalnością życia brahmińskiego. Dzisiaj, w amrit weli, spośród wszystkich dzieci, które są ozdobą klanu brahminów, Baba wybierał te specjalne dusze, które mają cnotę zadowolenia, te, które zawsze same były zadowolone i które zawsze dawały innym doświadczenie zadowolenia poprzez swój sposób patrzenia, postawę i działania. Zatem dzisiaj BapDada tworzył girlandę z takich klejnotów zadowolenia, które nieustannie doświadczają, że są obsypywane złotymi kwiatami zadowolenia od BapDady w każdej ich myśli i słowie, w ich związkach i relacjach z uczestnikami zgromadzenia i w każdym ich działaniu. One również nieustannie obsypują innych złotymi kwiatami zadowolenia. Spośród wszystkich dusz na całym świecie, tylko kilka takich zadowolonych dusz było widocznych. Przygotowywana girlanda nie była duża, była to mała girlanda. Wielokrotnie spoglądając na girlandę klejnotów zadowolenia, BapDada był zadowolony, ponieważ tylko takie klejnoty zadowolenia stają się girlandą wokół szyi BapDady. One biorą prawo do królestwa, a także stają się paciorkami różańca, który dewoci obracają.

BapDada patrzy też na inne dzieci, które czasami są zadowolone, a czasami wchodzą w cień małej myśli niezadowolenia, a następnie odchodzą od niego, nie zostają w nim uwięzione. Trzeci rodzaj dzieci to te, które czasami mają niezadowolenie w myślach, czasami są niezadowolone z siebie, czasami niezadowolone z niekorzystnych sytuacji, czasami niezadowolone z powodu własnych fluktuacji, a czasami niezadowolone z dużych i małych sytuacji. One zostają wciągnięte w ten cykl, następnie uwalniają się od niego, a potem ponownie zostają uwięzione. Baba widział nawet taką girlandę. A więc zostały przygotowane trzy girlandy. Wszyscy są klejnotami, ale możecie też zrozumieć, jaki jest blask tych, którzy są klejnotami zadowolenia, a jaki tych, którzy są dwoma innymi rodzajami klejnotów. Wielokrotnie oglądając trzy girlandy, Ojciec Brahma był zadowolony i jednocześnie próbował przenieść klejnoty z drugiej girlandy do pierwszej. Odbywała się szczera rozmowa, ponieważ niektóre paciorki drugiej girlandy zostały pozbawione miejsca w pierwszej girlandzie z powodu lekkiego cienia niezadowolenia i musiały zostać przekształcone oraz w jakiś sposób wniesione do pierwszej girlandy. Utrzymując przed sobą cnoty, specjalności i służenie każdego, Ojciec Brahma powtarzał tylko jedno: Weźmy tego do pierwszej girlandy. Było około 25 do 30 takich klejnotów, o których Ojciec Brahma szczerze rozmawiał. Powiedział: Niech te paciorki również zostaną umieszczone w girlandzie numer jeden. Jednak potem uśmiechnął się i powiedział, że Ojciec na pewno przeniesie je do pierwszej girlandy. Były też takie specjalne klejnoty.

Podczas takiej szczerej rozmowy, wyłoniła się jedna rzecz jako specyficzny powód niezadowolenia. Skoro specjalnym błogosławieństwem zbieżnego wieku jest zadowolenie, dlaczego dusze, które otrzymały to błogosławieństwo od Dawcy Błogosławieństw, wchodzą do drugiej girlandy? Nasionem zadowolenia jest posiadanie wszystkich osiągnięć. Nasionem niezadowolenia jest brak jakiegoś fizycznego lub subtelnego osiągnięcia. Skoro o brahminach zostało zapamiętane, że niczego nie brakuje w skarbcu ani w życiu brahminów, dlaczego w takim razie jest niezadowolenie? Czy Dawca Błogosławieństw stworzył różnicę w błogosławieństwach, które daje, czy ci, którzy otrzymali błogosławieństwa, stworzyli różnicę w tym, co biorą? Co się stało? Skarbiec Dawcy Błogosławieństw jest pełny i Dawca jest pełny. Skarbiec jest tak pełny, że wasza dynastia trwa przez 21 wcieleń, to znaczy dynastia wzniosłych dusz instrumentalnych, które są BK przez długi czas, a także dynastia czcicieli nadal idzie naprzód w oparciu o te osiągnięcia. Skoro jest tak wielkie osiągnięcie, dlaczego miałoby być niezadowolenie? Każdy osiągnął te same bezgraniczne skarby od Jednego, w tym samym czasie i tą samą metodą. Jednak skarbów, które osiągnęliście, nie używacie cały czas, to znaczy nie utrzymujecie ich w swojej świadomości. Stajecie się szczęśliwi, kiedy o nich mówicie, ale nie jesteście szczęśliwi w swoim sercu. Jest szczęście intelektualne, ale nie w sercu. Jaki jest powód? Nie używasz skarbów osiągnięcia, będąc uosobieniem tej świadomości. Jesteś ich świadomy, ale nie stajesz się uosobieniem tej świadomości. Osiągnięcie jest nieograniczone, ale ty czasami czynisz je ograniczonym i z tego powodu twoje pragnienie jakiegoś ograniczonego osiągnięcia pozbawia cię doświadczenia ciągłego zadowolenia, które jest wynikiem nieograniczonego osiągnięcia. Ograniczone osiągnięcie nakłada ograniczenia na twoje serce. Dlatego doświadczasz niezadowolenia. Następnie wprowadzasz ograniczenia do służenia, ponieważ owocem ograniczonych pragnień jest to, że nie osiągasz owocu, jaki chcesz osiągnąć. Owoc ograniczonych pragnień daje ci spełnienie tylko na krótki czas. Dlatego czasami jest zadowolenie, a innym razem niezadowolenie. Ograniczenia nie pozwalają ci doświadczać nieograniczonego upojenia. Dlatego szczególnie sprawdź, czy masz zadowolenie umysłu, to znaczy zadowolenie z siebie i zadowolenie z innych.

Oznaką zadowolenia w duszach jest to, że są zadowolone w swoich umysłach, w swoich sercach, z każdego, z Ojca i z dramatu. Fale satysfakcji będą widoczne w ich umysłach i ciałach, niezależnie od tego, czy pojawi się jakaś niekorzystna sytuacja, czy jakieś dusze przeciwstawią się im, by wyrównać swoje karmiczne konta albo czy jakieś fizyczne cierpienie karmy pojawi się w ich ciałach. Ponieważ dusze wolne od ograniczonych pragnień są zadowolone, one będą widoczne jako gwiazdy błyszczące blaskiem satysfakcji. Ci, którzy są usatysfakcjonowani, nigdy nie będą zadawać pytań w żadnej sytuacji. Usatysfakcjonowani nie mają pytań. Oznaką tych, którzy są usatysfakcjonowani, jest to, że zawsze są bezinteresowni i zawsze czują, że każdy jest bez winy. Nikogo nie obwiniają. Nie obwiniają Dawcy Fortuny za stworzenie dla nich takiej fortuny; nie obwiniają dramatu, że takie są ich role w dramacie; nie obwiniają żadnej osoby, że jej natura i sanskary są takie; nie obwiniają natury, że atmosfera jest taka; nie obwiniają swoich ciał za to, jakie są. Być usatysfakcjonowanym oznacza być nieustannie altruistycznym oraz mieć postawę i sposób patrzenia wolne od obwiniania kogokolwiek. Zatem specjalnością zbieżnego wieku jest zadowolenie, a oznaką zadowolenia jest satysfakcja. To jest szczególne osiągnięcie brahmińskiego życia. Jeśli nie masz zadowolenia i satysfakcji, to nie odniosłeś korzyści z brahmińskiego życia. Szczęściem brahmińskiego życia jest zadowolenie i satysfakcja. Jeśli prowadzisz brahmińskie życie, ale nie doświadczasz szczęścia tego życia, to czy jesteś brahminem, który jest uosobieniem osiągnięcia, czy jesteś brahminem z nazwy? Dlatego BapDada przypomina wam wszystkim, brahmińskim dzieciom: staliście się brahminami i jest to wielka fortuna, jednak dziedzictwem i posiadłością brahmińskiego życia jest zadowolenie, a osobowością brahmińskiego życia jest satysfakcja. Nigdy nie pozbawiaj siebie tego doświadczenia. Masz do tego prawo. Ponieważ Dawca i Dawca Błogosławieństw otwartym sercem daje ci skarby osiągnięcia, ponieważ On już ci je dał, masz w pełni doświadczyć swojej posiadłości i osobowości, a także umożliwiaj innym doświadczenie tego. Czy rozumiecie? Każdy z was może zadać sobie pytanie: W której girlandzie jestem? Wszyscy jesteście w girlandzie, ale w której? Aćća.

Dzisiaj jest kolej grup z Radżastanui UP.Radżastan to znaczy ci, którzy mają sanskary królestwa, (władania), ci, którzy w praktyczny sposób wprowadzają sanskary władania do każdej swojej myśli i czynu, tzn. ujawniają je. Takie jest znaczenie bycia mieszkańcem Radżastanu. Jesteście tacy, prawda? Nie stajecie się czasem poddanymi, prawda? Jeśli ulegasz wpływom, to będziesz nazwany poddanym; jeśli jesteś panem, to jesteś królem. Niech nie będzie tak, że czasami jesteś królem, a czasami poddanym. Zawsze w sposób naturalny miej w swojej świadomości sanskary władania. Takie dzieci, które są mieszkańcami Radżastanu, mają szczególne znaczenie. Każdy zawsze patrzy na króla z szacunkiem i we wzniosły sposób; zawsze dają królowi wysoką pozycję. Król zawsze siedzi na tronie, a poddani poniżej tronu. Zatem dusze z Radżastanu z sanskarami władania to ci, którzy zawsze pozostają na wysokiej pozycji wysokiego stanu. Staliście się tacy, czy stajecie się? Staliście się tacy i macie stać się kompletni. Chwała Radżastanu nie jest mała. Główna siedziba tego założenia znajduje się w Radżastanie. A więc jesteście wzniośli, prawda? Wzniosła jest wasza nazwa i wzniosłe jest wasze zadanie. Dzieci takiego lądu królów (Radżastanu) przybyły do swojego domu. Czy rozumiecie?

Stan Utar Pradeshjest szczególnie pamiętany jako czysty ląd. Znajduje się tam również rzeka Ganges, która oczyszcza każdego, a w bhakti mówią, że w UP znajduje się ląd Kriszny. Jest dużo chwały tego stanu. Jeśli ktoś chce zobaczyć boskie działalności Kriszny lub miejsce jego narodzin, udaje się do UP. Zatem specjalnością tych z UP jest bycie stale czystymi i czynienie innych czystymi. Tak jak chwała Ojca mówi, że On jest Oczyścicielem, tak chwała tych z UP jest taka sama jak Ojca. Jesteście duszami oczyszczającymi. Jaśnieje gwiazda fortuny. Jest chwała takiego fortunnego miejsca i stanu. Chwała waszego stanu to „Zawsze czyści”. Czy uważacie siebie za fortunnych w ten sposób? Jesteście zawsze szczęśliwi. Widząc swoją fortunę, zawsze bądźcie radośni. Sami bądźcie radośni i wciąż czyńcie innych radosnymi, ponieważ radosna twarz to twarz, która automatycznie przyciąga. To jest tak samo, jak fizyczna rzeka, która przyciąga ludzi do siebie. Pielgrzymi są przyciągani, aby tam iść. Bez względu na to, ilu trudnościom muszą stawić czoła, wciąż pociąga ich atrakcja stania się czystymi. Zatem memoriałem zadania oczyszczania innych jest UP. Podobnie, również stańcie się radośni i bądźcie wizerunkami, które przyciągają. Czy rozumiecie?

Trzecia grupa to podwójni cudzoziemcy.Podwójni cudzoziemcy to ci, którzy przyciągają Ojca, który jest zawsze Cudzoziemcem, ponieważ jesteście równi. Ojciec jest z obcego miejsca i wy też jesteście z obcych miejsc. Kocha się równych sobie. Przyjaciół kocha się nawet bardziej niż rodziców. Zatem podwójni cudzoziemcy są jak Ojciec – zawsze ponad ciałami i przyciąganiem ciał. Jesteście cudzoziemcami, jesteście bezcieleśni i awjakt. Ojciec jest zadowolony, widząc swoje dzieci, które są Mu równe, te, które są bezcielesne i mają stan awjakt. Dobrze się ścigacie. Ścigacie się dobrze w usłudze, w używaniu różnych udogodnień i różnych metod, aby iść naprzód. Przyjmujecie metody i robicie postępy. Dlatego BapDada składa wszystkim podwójnie zagubionym dzieciom zewsząd wiele gratulacji za usługę, a także przypomina wam wszystkim, abyście byli świadomi własnego rozwoju. W swoim rozwoju zawsze miejcie stan fruwający. Zachowując równowagę między swoim własnym rozwojem a rozwojem w usłudze, zawsze macie prawo do otrzymywania błogosławieństw od Ojca i zawsze będziecie mieć to prawo. Aćća.

Czwarta grupa to mieszkańcy Madhubanu. Oni zawsze są tutaj. Ci, którzy są w sercu, są w domu. Ci, którzy są w domu, są w sercu. Madhuban to miejsce, gdzie przygotowuje się najwięcej Brahma bhodżen, we właściwy sposób z dyscypliną. Ci z Madhubanu są najbardziej ukochanymi, dawno zagubionymi, a teraz odnalezionymi. Wszystkie działania odbywają się w Madhubanie. To ci z Madhubanu słuchają większości murli bezpośrednio. Mieszkańcy Madhubanu to ci, którzy zawsze mają prawo do wzniosłej fortuny. Służycie z głębi serc. Dlatego mieszkańcy Madhubanu wciąż otrzymują błogosławieństwa od BapDady i wszystkich brahminów. Te błogosławieństwa płyną z serc. Aćća.

Wszystkim BapDady specjalnym klejnotom zadowolenia, które przybyły zewsząd, specjalna miłość i pamiętanie od BapDady. Oprócz tego, nielicznym fortunnym duszom z wielu milionów i garstce dusz z tych niewielu, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym duszom, które osiągnęły życie brahmina; duszom, które spełniają czyste myśli BapDady; duszom, które osiągają pełne prawo do posiadłości życia zbieżno-wiecznego brahmina, przyjmijcie dużo miłości i pamiętania od BapDady, Dawcy Fortuny i Dawcy Błogosławieństw.

Dadi Janki i Dadi Chandramani żegnają się z BapDadą, aby udać się na usługę.
Czy wyjeżdżacie, czy zanurzacie Babę w sobie? Czy wyjeżdżacie, czy przyjeżdżacie, zawsze jesteście połączone. BapDada nigdy nie widzi specjalnych dzieci jako oddzielnych. Czy to w formie subtelnej, czy fizycznej, zawsze jesteście z Babą, ponieważ tylko te dzieci, które są mahawirami, spełniają obietnicę przebywania z Ojcem w każdej chwili i powrotu z Nim. Bardzo niewielu spełnia tę obietnicę. Dlatego dokądkolwiek udają się takie specjalne dzieci, które są mahawirami, zabierają Ojca ze sobą, a Ojciec zawsze ma te dzieci przy sobie w subtelnym rejonie. On na każdym kroku daje im swoje towarzystwo. Zatem, co powiecie? Wyjeżdżacie czy przybywacie? Dlatego Baba zapytał, czy wyjeżdżacie, czy zanurzacie Babę w sobie. Będąc zawsze połączone w ten sposób, staniecie się równe i będziecie zanurzone. Przez krótką chwilę będziecie odpoczywać w domu i przebywać z Ojcem, a następnie będziecie władać królestwem, podczas gdy Ojciec będzie przyglądać się z góry, ale przez krótki czas doświadczacie Jego towarzystwa. Aćća.

(Baba, dzisiaj stworzyłeś piękną girlandę.) Wy też tworzycie girlandę, prawda? Girlanda jest wciąż mała, duża będzie stworzona. Ci, którzy teraz stali się trochę nieświadomi, wkrótce zostaną przywróceni do przytomności przez naturę lub czas. Wówczas girlanda stanie się duża. Aćća. Gdziekolwiek się udajecie, już otrzymałyście błogosławieństwa od Ojca. Wszyscy będą nadal otrzymywać błogosławieństwa od Ojca na każdym waszym kroku. Kiedy będziecie na nich patrzeć, oni wezmą błogosławieństwa Ojca poprzez wasze driszti. Kiedy będziecie mówić, wezmą błogosławieństwa poprzez wasze słowa. Wezmą też błogosławieństwa poprzez wasze czyny. Będziecie obsypywać ich błogosławieństwami chodząc i poruszając się. Wszystkie dusze, które obecnie przychodzą, potrzebują błogosławieństw i wielkiego daru. To, że wy tam idziecie, oznacza, że zostaną im dane błogosławieństwa Ojca otwartym sercem. Aćća.

Błogosławieństwo:
Bądź aniołem, którego stopa intelektu pozostaje ponad wszelkimi pociągnięciami pięciu żywiołów.

Anioły są zawsze pokazywane w ciałach ze światła. Ci, którzy mają ciało ze światła, pozostają ponad świadomością swoich ciał. Stopy ich intelektów są ponad wszelkimi pociągnięciami pięciu żywiołów, to znaczy przebywają ponad. Ani Maja, ani nic związanego z Mają nie może dotknąć takich aniołów. Jednak to jest możliwe tylko gdy nigdy nie zależycie od nikogo. Poruszajcie się z prawem nad własnym ciałem i miejcie również prawo nad Mają. Nie miejcie żadnego rodzaju zależności w swoich związkach lokik ani alokik.

Hasło:
Jeśli masz nawyk patrzenia na ciała, to patrz na ciało ze światła i bądź stabilny w formie światła.