03.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, obecnie świat, jest światem cierpienia. Pokonajcie swoje przywiązanie do tego świata i pamiętajcie nowy wiek. Odsuńcie jogę swojego intelektu od tego starego świata i połączcie ją z nowym światem.

Pytanie:
Dzieci, jakie przygotowania robicie i inspirujecie innych do ich czynienia, aby pójść do lądu Kriszny?

Odpowiedź:
Aby pójść od lądu Kriszny, w tym waszym ostatnim życiu, po prostu macie wyrzec się wszystkich występków. Stańcie się czyści i inspirujcie innych, by stali się czystymi. Stanie się czystym jest przygotowaniem, jakie musicie wykonać, aby przejść z lądu smutku do lądu szczęścia. Przekazujcie każdemu posłannictwo, że ten świat jest brudny oraz to, że aby pójść do nowego, złotowiecznego świata, mają odsunąć jogę swoich intelektów od tego świata.

Piosenka:
Serce dziękuje Temu, który mu daje oparcie.

Om śanti.
W tej piosence dzieci mówią: „Baba”. Intelekty dzieci wędrują do Nieograniczonego Ojca. Dzieci, które teraz otrzymują szczęście i znalazły ścieżkę do szczęścia rozumieją, że Ojciec naprawdę przyszedł, aby dać szczęście na 21 żyć. Ojciec sam przybywa i daje wam nauki w celu osiągnięcia tego szczęścia. On wam wyjaśnia, że żadna z ludzkich istot tego świata, niczego nie może dać. Oni wszyscy są stworzeniem: Oni wszyscy są braćmi i siostrami. Jak stworzenie mogłoby dać dziedzictwo szczęścia sobie nawzajem? Niewątpliwie tylko jeden Ojciec, Stwórca, może dać dziedzictwo szczęścia. W tym dniu i wieku nie ma żadnych ludzkich istot, które mogą dać komukolwiek szczęście. Tylko jeden Prawdziwy Przewodnik jest Dawcą Szczęścia i Dawcą Zbawienia. Teraz, o jakie szczęście prosicie? Każdy zapomniał, że w niebie było bardzo dużo szczęścia. Teraz, w piekle, jest bardzo dużo smutku. Z całą pewnością więc to tylko Pan miałby miłosierdzie dla wszystkich dzieci. Jest wielu, którzy wierzą w Pana Świata. Jednak oni nie wiedzą, kim On jest i co oni mogą otrzymać od Niego. Nie jest tak, że otrzymujemy smutek od Pana. Pamiętacie Go, aby osiągnąć spokój i szczęście. Z pewnością czciciele pamiętają Boga, aby coś osiągnąć. Dlatego, że są nieszczęśliwi, pamiętają Go, aby zdobyć spokój i szczęście. Tylko On daje nieograniczone szczęście. Wszyscy inni wciąż dają sobie nawzajem ograniczone, tymczasowe szczęście. To nie jest duża rzecz. Wszyscy czciciele wołają do jednego Boga. Bóg z całą pewnością musi być największy z wszystkich. Jego chwała jest bardzo wielka, a więc On musi być Tym, który daje bardzo dużo szczęścia. Ojciec nigdy nie dawałby smutku swoim dzieciom czy światu. Ojciec wyjaśnia: Tylko pomyślcie: Gdy stwarzam świat, to znaczy, nowy wiek, czy on byłby po to, by dawać smutek? Stwarzam go, by dawał szczęście. Jednak ten dramat szczęścia i smutku jest przeznaczony. Ludzkie istoty są tak nieszczęśliwe! Ojciec wyjaśnia, że szczęście jest wtedy, kiedy jest nowy świat w nowym wieku. W starym świecie jest smutek. Wszystko staje się stare i całkowicie zepsute. O świecie, który stwarzam mówi się, że jest satopradhan na początku. W tamtym czasie, wszystkie ludzkie istoty są bardzo szczęśliwe. Ponieważ tamta religia zanikła, tego nie ma teraz w niczyim intelekcie. Dzieci, rozumiecie, że nowy wiek był złotym wiekiem. On teraz jest stary, a więc każdy z pewnością ma nadzieję, że Ojciec stworzy nowy świat. Najpierw było bardzo niewiele ludzi w nowym świecie, w nowym wieku i oni byli tak szczęśliwi, że nie było granic ich szczęścia. Sama nazwa to niebo, raj, nowy świat. Tak więc w tamtym świecie byliby z całą pewnością nowi ludzie. Niewątpliwie musiałem stworzyć tamto nowe królestwo bóstw. Jak inaczej to byłoby możliwe, aby królestwo bóstw zaistniało w złotym wieku, gdy w żelaznym wieku nie było żadnych królów i każdy był dotknięty biedą? Jak ten świat się zmienił? Intelekty ludzi są tak wypalone (martwe), że oni niczego nie rozumieją. Ojciec przychodzi i wyjaśnia wam, dzieci. Ludzkie istoty obwiniają Pana. One mówią, że On jest Tym, który daje szczęście i smutek, a mimo to nadal pamiętają Boga, by On przybył i obdarzył ich spokojem i szczęściem oraz zabrał ich z powrotem do słodkiego domu. Następnie On z pewnością pośle was, abyście odgrywali swoje role. Złoty wiek na pewno przyjdzie po żelaznym wieku. Ludzkie istoty przestrzegają nakazów Rawana. Wzniosłe wskazówki są zwane śrimatem. Ojciec mówi: Uczę was łatwej radża jogi. Nie recytuję wersetów Gity w sposób, w jaki wy je recytujecie. Czy Ojciec usiadłby i uczył was Gity? Uczę was łatwej radża jogi. Czy w szkole słuchacie piosenek lub poezji? W szkole otrzymujecie wykształcenie. Ojciec mówi: Uczę was radża jogi. Nikt inny nie ma jogi ze Mną. Wszyscy mnie zapomnieli. To zapomnienie jest także ustalone w dramacie. Przychodzę i przypominam wam, że jestem waszym Ojcem. Wierzycie, że Bóg jest bezcielesny, a zatem wy jesteście Jego bezcielesnymi dziećmi, bezcielesnymi duszami. Przybywacie tutaj, aby odgrywać swoje role. Bezcielesne dusze mieszkają w bezcielesnym świecie, który jest najwyższy ze wszystkich. Ten świat jest materialny, następnie jest świat subtelny, a ponad nim jest świat bezcielesny, który jest na trzecim piętrze. Ojciec osobiście siada przed wami, dzieci, i wyjaśnia wam: Ja również mieszkam w tamtym miejscu. Kiedy świat był nowy, była jedna religia i to było zwane niebem. Ojciec jest nazywany Niebiańskim Bogiem, Ojcem. Żelazny wiek jest lądem Kansy, a złoty wiek jest lądem Kriszny. Powinniście więc zapytać ich: Czy pójdziecie teraz do lądu Kriszny? Jeśli chcecie pójść do lądu Kriszny, stańcie się czyści. Właśnie tak jak my czynimy przygotowania, aby pójść z lądu smutku do lądu szczęścia, wy także powinniście zrobić to samo. W tym celu macie niewątpliwie wyrzec się występków. To jest ostatnie życie każdego; każdy musi powrócić do domu. Czy zapomnieliście, że ta Mahabharaczka wojna odbyła się 5 tysięcy lat temu, gdy wszystkie religie zostały zniszczone, a założona została jedna religia? Bóstwa istniały w złotym wieku. One nie istnieją w żelaznym wieku. Teraz jest królestwo Rawana. Ludzkie istoty są diabelskie; one mają być uczynione bóstwami. Aby to zrobić, czy Bóg ma przyjść do diabelskiego świata, czy do boskiego świata? Albo, czy On przyszedłby w zbiegu tych dwóch? Zostało zapamiętane, że Bóg przychodzi w zbieżnym wieku każdego cyklu. Ojciec wyjaśnia nam w ten sposób. Przestrzegacie Jego śrimatu. On mówi: Przyszedłem jako wasz Przewodnik, aby zabrać was, dzieci, z powrotem do domu. Z tego powodu jestem także nazywany Śmiercią Wszystkich Śmierci. Wielka Wojna, poprzez którą otworzyły się bramy nieba, odbyła się również w poprzednim cyklu. Jednak nie każdy poszedł do nieba. Wszyscy oprócz bóstw pozostali w lądzie ciszy. Ja, Pan lądu poza dźwiękiem, przybyłem tutaj, aby zabrać wszystkich do lądu poza dźwiękiem. Jesteście teraz uwięzieni w łańcuchy Rawana i staliście się tymi z występnymi, brudnymi i diabelskimi cechami. Żądza jest numer jeden brudnym występkiem. Potem gniew i chciwość są brudne w kolejności. Macie stać się pogromcami przywiązania do całego świata, ponieważ tylko wtedy będziecie mogli pójść do nieba. Kiedy ojciec buduje ograniczony dom, intelekt jest w to zaangażowany. Dzieci mówią ojcu, aby zbudował to i tamto w nowym domu. W ten sam sposób nieograniczony Ojciec mówi: Zobaczcie, jaki piękny stwarzam dla was nowy świat nieba! Dlatego joga waszych intelektów powinna oderwać się od starego świata. Co jest w tym świecie? Ciało jest stare, a w duszach jest domieszka. Ona może być usunięta tylko wtedy, kiedy przebywacie w jodze. Będziecie mogli wtedy wpajać sobie wiedzę. Ten Baba daje wam wykład. O, dzieci, wszystkie wy, dusze, jesteście Moim stworzeniem. W formie dusz jesteście braćmi. Wszystkie wy teraz macie pójść ze Mną do domu. Każdy teraz stał się tamopradhan. To jest królestwo Rawana. Wcześniej nie wiedzieliście, kiedy zaczęło się królestwo Rawana. W złotym wieku jest 16 niebiańskich stopni, a potem w srebrnym wieku jest 14 niebiańskich stopni. Nie jest tak, że natychmiast tracicie 2 stopnie; schodzicie w dół stopniowo. Teraz nie ma żadnych niebiańskich stopni; jest całkowity upadek. Ojciec mówi: Teraz złóżcie dar i wasze zaćmienie będzie usunięte. Złóżcie dar pięciu występków i nie popełniajcie więcej żadnych grzechów. Ludzie Bharatu palą Rawana. Z pewnością jest to królestwo Rawana. Jednak ludzie ani nie wiedzą, czym jest królestwo Rawana, ani czym jest królestwo Ramy. Ludzie mówią, że powinno być królestwo Ramy, że powinien być nowy Bharat, ale ani jeden z nich nie wie, kiedy Bharat staje się nowy. Wszyscy śpią na cmentarzu. Dzieci, teraz możecie zobaczyć drzewa złotego wieku. Tutaj nie ma żadnych bóstw. Ojciec przychodzi tu i wyjaśnia to wszystko. On jest waszą Matką i Ojcem. W fizycznej formie tych dwoje są matką i ojcem. Pamiętacie Tego jako Matkę i Ojca. W złotym wieku nie powiecie tego. Tam nie ma żadnej kwestii błogosławieństw. Tutaj macie należeć do Matki i Ojca, a także stać się godni. Ojciec przypomina wam: O, ludzie Bharatu, zapomnieliście, że byliście bóstwami i że byliście bardzo bogaci i rozsądni. Teraz staliście się bankrutami i nierozsądnymi. Maja, Rawan uczyniła was do tego stopnia nierozsądnymi. To dlatego palicie Rawana. Tworzycie podobiznę wroga i palicie ją. Dzieci, otrzymujecie bardzo dużo wiedzy, a mimo to nie ubijacie jej. Wasze intelekty stale się błąkają. Zapominacie o tym, aby przekazywać te punkty w swoich wykładach. Nie wyjaśniacie w pełni. Macie dawać każdemu posłannictwo Ojca, że Baba przyszedł. Przed wami jest wielka wojna. Każdy ma powrócić do domu. Niebo jest zakładane. Ojciec mówi: Zapomnijcie ciała i cielesne związki i pamiętajcie Mnie. Nie mówcie tylko, że tamci wszyscy z islamu i buddyści są braćmi. Tamte wszystkie to cielesne religie. Dusza każdego jest dzieckiem Ojca. Ojciec mówi: Wyrzeknijcie się wszystkich religii ciała i pamiętajcie tylko Mnie. Świętujemy narodziny Śiwy, aby przekazać posłannictwo Ojca. My, córki i synowie Brahmy, jesteśmy wnukami Śiwy. Otrzymujemy dziedzictwo królestwa nieba od Niego. Ojciec daje nam posłannictwo: Manmanabhaw! Poprzez ten ogień jogi uwolnicie się od swoich grzechów. Stańcie się bezcieleśni! Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Lekcja wieczorna:

Dzieci, teraz bardzo dobrze zrozumiałyście fizyczny świat, subtelny rejon i świat bezcielesny. Tylko wy bramini otrzymujecie tę wiedzę. Bóstwa jej nie potrzebują. Teraz macie wiedzę o całym świecie. Wcześniej, należeliście do klanu siudrów. Teraz staliście się córkami i synami Brahmy, a więc otrzymaliście tę wiedzę, dzięki której zakładana jest dynastia bóstw. Ojciec przychodzi i zakłada klan bramiński, dynastę słońca i dynastę księżyca i On to robi w zbieżnym wieku. Ci z innych religii nie zakładają natychmiast dynastii. Oni nie mogą być zwani przewodnikami (guru). Tylko Ojciec przychodzi i zakłada religię. Ojciec mówi: Teraz na swojej głowie macie tę troskę, aby pamiętać Ojca, którego wciąż zapominacie. W czasie wykonywania starań, prowadźcie swoje sprawy (pracujcie) itd., a także stale pamiętajcie Ojca, aby być zdrowymi. Ojciec z wielką siłą umożliwia wam zarabianie dochodu, a wy macie zapomnieć wszystko. Ja, dusza, idę; mieliście taką praktykę. Gdy jesz, czy nie potrafisz wtedy pamiętać Ojca? Gdy szyjesz ubranie, niech joga intelektu będzie w pamiętaniu Ojca. Wszystkie śmieci mają być usunięte. Baba mówi: Możesz wykonywać jakąś pracę dla utrzymania ciała. To jest bardzo łatwe. Zrozumieliście, że teraz cykl 84 wcieleń kończy się. Ojciec teraz przyszedł, aby uczyć was radża jogi. Obecnie historia i geografia świata powtarza się; ona powtarza się tak, jak w poprzednim cyklu. Tylko Ojciec wyjaśnia wam tajemnicę dotyczącą tego powtarzania. Mówi się: Jeden Bóg, jedna religia. Tam będzie spokój; jest to niepodzielne królestwo. „Podzielone”, oznacza diabelskie królestwo Rawana. Tamci są bóstwami, a ci są diabłami. Sztuka o diabelskim królestwie i boskim królestwie oparta jest na Bharacie. Bharat miał oryginalną, wieczną religię; istniała czysta ścieżka rodzinna. Ojciec przychodzi i ponownie stwarza czystą ścieżkę rodzinną. Byliśmy bóstwami, a następnie nasze stopnie wciąż się zmniejszały. Potem weszliśmy do dynastii siudrów. Ojciec uczy w taki sam sposób, jak nauczyciele uczą studentów, a studenci słuchają. Dobrzy studenci są w pełni uważni, nie przegapią niczego. Macie uczyć się systematycznie, regularnie. Nie wolno wam mieć nieobecności na takim Bożym uniwersytecie. Baba stale mówi o głębokich kwestiach. Aćća. Dobranoc. Namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wyrzeknij się wszelkich religii ciała. Stań się bezcielesną duszą i pamiętaj Ojca. Oczyszczaj duszę za pomocą jogi i wchłaniaj wiedzę.

2. Przeżuwaj wiedzę, którą Ojciec daje i każdemu przekazuj posłannictwo Ojca. Nie pozwalaj na to, aby twój intelekt błądził.

Błogosławieństwo:
Bądź posłuszny, stawiaj kroki w ślady Ojca i dzięki temu otrzymuj Boże błogosławieństwa.

Bycie posłusznym oznacza kroczenie śladami BapDady, to znaczy wykonywanie Jego poleceń. Tylko posłuszne dzieci otrzymują Boże błogosławieństwa we wszystkich związkach. To jest także prawo. Również w zwykły sposób, gdy wykonujesz zadanie zgodnie ze wskazówkami osoby, której zadanie realizujesz, z pewnością od niej otrzymujesz błogosławieństwa. Tutaj są to błogosławieństwa Boga i one sprawiają, że posłuszne dusze są stale double light.

Hasło:
Uczyń boskość i duchowość ozdobami swojego życia a skończy się to, co zwyczajne.