03.02.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, dawanie posłannictwa Ojca w każdym domu jest waszym obowiązkiem. Bez względu na okoliczności na pewno macie znaleźć sposób, aby każdemu przedstawić Ojca.

Pytanie:
Dzieci, jakim jednym aspektem powinniście się interesować?

Odpowiedź:
Powinniście interesować się tym, aby notować wszystkie nowe punkty, które się pojawiają, ponieważ trudno jest zapamiętać wszystkie punkty. Możecie używać swoich notatek, aby wyjaśniać innym. Jednak nie powinniście zapisywać punktów, a potem odkładać swój zeszyt na bok. Dzieci, które rozumieją wszystko jasno, są bardzo zainteresowane robieniem notatek.

Piosenka:
Tysiące ludzi na świecie założyło zamek na twoim sercu.

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, usłyszałyście piosenkę. Tylko jeden Ojciec wypowiedziałby słowa „duchowe dzieci”. Nikt poza Duchowym Ojcem nie nazwałby was duchowymi dziećmi. Dzieci, usłyszałyście, że jest jeden Ojciec wszystkich duchów i że my wszyscy jesteśmy braćmi. Ludzie mówią o braterstwie, ale Maja wchodzi w nich w taki sposób, że oni nazywają Ojca wszechobecnym, co sprawia, że staje się to ojcostwem. Królestwo Rawana istnieje w starym świecie. W nowym świecie istnieje królestwo Ramy, które jest także nazwane królestwem Boga. To musi być zrozumiane. Na pewno istnieją dwa królestwa – królestwo Boga i królestwo diabła. Istnieje nowy świat i istnieje stary świat. To z całą pewnością Ojciec stwarza nowy świat. Ludzie na świecie niczego ani nie rozumieją o nowym świecie, ani o starym. Oni niczego nie wiedzą. Wcześniej również wy nie rozumieliście niczego. Byliście nierozsądni. Kto tworzy nowy świat szczęścia? Dlaczego w starym świecie istnieje cierpienie? W jaki sposób piekło zmienia się w niebo? Nikt tego nie wie. Tylko ludzkie istoty potrafią to zrozumieć. Istnieją wizerunki bóstw, tak więc oryginalne, wieczne królestwo bóstw z całą pewnością musiało istnieć. Obecnie ono nie istnieje. Teraz jest władanie ludzi nad ludźmi. Ojciec przychodzi tylko w Bharacie. Ludzie Bharatu nie wiedzą, co robi Śiw Baba, gdy przychodzi do Bharatu. Oni zapomnieli swoją religię. Obecnie musicie przedstawić Trimurti oraz Ojca Śiwę. Ludzie mówią: bóstwo Brahma, bóstwo Wisznu i bóstwo Śankar. Następnie mówią: Pozdrowienia dla Najwyższej Duszy Śiwy. Dzieci, dlatego musicie im przedstawić Trimurti Śiwę. Macie wykonywać tę usługę. Bez względu na to, jakie są okoliczności, gdy każdy otrzyma przedstawienie Ojca, oni będą mogli wziąć swoje dziedzictwo od Ojca. Wiecie, że obecnie bierzecie swoje dziedzictwo. Przybędzie jeszcze wielu więcej, aby wziąć swoje dziedzictwo. Naszym obowiązkiem jest uczynić pewnym to, że w każdym domu zostanie przekazane posłannictwo Ojca. W rzeczywistości jedynie Ojciec jest Posłannikiem. Ojciec Sam się przedstawia. Następnie wy macie przedstawiać Ojca innym. Macie dawać im wiedzę Ojca. Główny aspekt dotyczy Trimurti Śiwy. To jest wasz herb. Ludzie z rządu nie rozumieją dokładnego znaczenia tego. Oni także pokazują cykl jako obracające się koło. Tam jest napisane: „Prawda wnosi zwycięstwo”. Te słowa nie mają żadnego znaczenia. To jest zapisane w sanskrycie. Ojciec jest Prawdą. Wy odnosicie zwycięstwo nad całym światem dzięki prawdziwemu wyjaśnieniu, które daje wam Baba. Ojciec mówi: Przekazuję wam prawdę, gdy mówię, że naprawdę, dzięki tej nauce, możecie stać się prawdziwym Narajanem. Tamci ludzie tworzą z tego dużo różnych znaczeń. Powinniście ich spytać również o znaczenie tego. Baba wyjaśnia na wiele różnych sposobów. Kiedykolwiek mela odbywa się nad brzegami rzeki, powinniście iść tam i wyjaśniać, że Ganges nie może być Oczyścicielem. Rzeki wynurzają się z oceanów. Rzeki wiedzy wynurzają się z Oceanu Wiedzy. Wy, matki macie teraz tę wiedzę. Udajcie się do Gaumuk, gdzie woda wydobywa się z tamtych ust. Oni wierzą, że tam płynie woda Gangesu. Nawet ludzie, którzy są bardzo wykształceni nie są w stanie zrozumieć, w jaki sposób woda Gangesu nie może się tam pojawić. W pismach mówi się, że woda Gangesu wynurzyła się tam, gdzie trafiła strzała. To są aspekty dotyczące wiedzy. Nie jest tak, że Ardżuna wystrzelił strzałę i w tym miejscu, do którego dotarła strzała, wypłynęła woda Gangesu. Ludzie udają się bardzo daleko na pielgrzymki. Mówi się także, że Ganges wynurzył się z loków Śankara. Mówi się również, że kąpiąc się w tej wodzie, ludzie mogą zmienić się w anioły. Zmienić się ze zwykłego człowieka w bóstwo, to jak zmienić się w anioła. Dzieci, macie obecnie każdemu przedstawić Ojca. Dlatego Baba sprawił, że zostały zrobione te obrazy. Cała wiedza jest zawarta w obrazie Trimurti Śiwy. W ich obrazie Trimurti, oni nie mają Tego, który daje wiedzę (Śiwy); tylko wizerunki tych, którzy otrzymali wiedzę. Obecnie wyjaśniacie im używając obrazu Trimurti Śiwy. Na górze jest umieszczony wizerunek Tego, który przekazuje wiedzę. Brahma otrzymuje wiedzę od Niego i on potem rozpowszechnia tę wiedzę. To jest zwane maszynerią w celu założenia religii Boga. Ta religia bóstw daje dużo szczęścia. Dzieci, rozpoznałyście swoją prawdziwą religię. Wiecie, że Bóg uczy was. Stajecie się szczęśliwe, ponieważ Ten, który was uczy, to przecież Sam Bóg. Ojciec mówi: Dzieci, wasze szczęście nie powinno mieć granic. Bogiem jest bezcielesny Śiwa, a nie śri Kriszna. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia, że Dawcą zbawienia dla wszystkich jest tylko Jeden. Złoty wiek jest zwany zbawieniem, a żelazny wiek jest zwany degradacją. Nowy świat jest nazywany nowym, a stary świat jest nazywany starym. Ludzie wierzą, że nadal musi przeminąć 40 tysięcy lat zanim świat stanie się stary. Każdy popadł w takie zamieszanie. Nikt za wyjątkiem Ojca nie potrafi wyjaśniać tych aspektów. Baba mówi: Dzieci, daję wam fortunę królestwa, a wszystkich innych zabieram z powrotem do domu. Ci, którzy przestrzegają Moich wskazówek, stają się bóstwami. Dzieci, tylko wy wiecie o tym. Co mogliby zrozumieć nowi? To jest zadanie was, ogrodników, aby przygotować ogród i uczynić go gotowym. Pan Ogrodu wciąż przekazuje wam wskazówki. To nie jest tak, że Baba spotka się z nową osobą i da jej wiedzę. To jest zadanie was, ogrodników. Na przykład: Gdy Baba udaje się do Kalkuty, dzieci myślą, że one zaproszą swoich urzędników, przyjaciół itp., aby przyszli do Baby. Baba mówi: Oni nie zrozumieliby niczego. To jest tak, jakbyście przyprowadzili buddu do Baby. Dlatego Baba mówi: Nigdy nie przyprowadzajcie zupełnie nowych do Baby. Wyjaśnianie nie jest zadaniem Właściciela Ogrodu, ale waszym, ogrodników. Zadaniem ogrodnika jest przygotować ogród. Ojciec wciąż daje wam wskazówki na temat tego, co powinniście robić. Dlatego Baba nigdy nie spotyka się z nowymi dziećmi. Jednak czasami oni mają w domu gości, którzy pragną chociaż zobaczyć i pytają: Dlaczego nie pozwalacie nam spotkać się z Babą? Tak wielu udaje się do Śankaraczarii. Śankaraczaria ma obecnie wysoką pozycję. On jest dobrze wykształcony, ale i tak on zrodził się poprzez występek. Ci, którzy opiekują się świątynią, pozwalają, aby na gaddi (miejscu określającym pozycję) każdy mógł zasiąść. Każdy ma swoją opinię. Dzieci, Ojciec Sam przychodzi i Sam się wam przedstawia. Ja wchodzę w to stare ciało w każdym cyklu. Ten (Brahma) nie znał swoich wcieleń. W pismach zapisano, że czas trwania każdego cyklu wynosi setki tysięcy lat. Ludzkie istoty nie mogą mieć tak wielu wcieleń. Oni potem powiedzieli, że wy także bierzecie narodziny w gatunkach zwierzęcych i powiększyli liczbę do 8 milionów 400 tysięcy gatunków. Cokolwiek ludzie słyszą, potakują i mówią: „To prawda”. Wszystko, co jest w pismach, należy do ścieżki czczenia. W Kalkucie oni tworzą piękne wizerunki bóstw, ozdabiają je przepięknie, a następnie topią. To jest tak, jakby stali się tak nierozsądni jak niemowlęta. Oni są całkowicie naiwni. Wiecie, że to jest piekło i to, że w niebie panuje nieograniczone szczęście. Nawet teraz, gdy ktoś umiera ludzie mówią, że ta osoba odeszła do nieba. Dlatego niebo z całą pewnością musiało istnieć w jakimś czasie, ale nie teraz. Niebo z całą pewnością nadchodzi po piekle. Wiecie o tym wszystkim, podczas gdy inni ludzie nie wiedzą nawet trochę na ten temat. Tak więc, co mogliby uczynić nowi, siedząc przed Babą? Dlatego potrzebni są ogrodnicy, którzy potrafią się nimi opiekować. Tutaj potrzeba dużo ogrodników. Gdy nowy student udaje się do Akademii Medycznej, on na początku niczego nie jest w stanie zrozumieć. Ta wiedza także jest nowa. Baba mówi: Przyszedłem, aby każdego oczyścić. Pamiętaj Mnie, a staniesz się czysty. Obecnie wszystkie dusze są tamopradhan, dlatego oni mówią, że dusza jest także Najwyższą Duszą. Jeżeli Najwyższa Dusza miałaby być w każdym, Ojciec nie usiadłby i nie łamałby sobie głowy takimi ludźmi. To jest zadaniem was, ogrodników, aby zmienić kolce w kwiaty. Wiecie, że czczenie jest nocą, a wiedza dniem. Dzień Brahmy i noc Brahmy zostały zapamiętane. Pradżapita Brahma niewątpliwie miałby dużo dzieci. Nikt z nich nie ma nawet tyle mądrości, aby spytać, kim jest Brahma tak wielkiej liczby Brahma Kumar i Kumari? Pradżapita Brahma jest bardzo dobrze znany i to poprzez niego tworzona jest bramińska religia. Ludzie mówią: Pozdrowienia dla bóstwa Brahmy. Dzieci, Ojciec czyni was braminami, a potem bóstwami. Dzieci, powinnyście interesować się zapisywaniem wszystkich nowych punktów, które się pojawiają. Dzieci, które dobrze to rozumieją, bardzo są chętne do robienia takich notatek. Dobrze jest robić notatki, ponieważ trudno jest zapamiętać wszystkie te punkty. Rób notatki, a potem każdemu, kto przychodzi, wyjaśniaj. Nie powinno być tak, że robisz notatki, a potem odkładasz notatnik na bok, tak że gdy dawane są ci nowe punkty, stary zeszyt odkładasz na bok. Gdy uczycie się w szkole i robicie postęp, nadal przechowujecie książki, które studiowaliście wcześniej. Tutaj, przede wszystkim wyjaśniacie te rzeczy. Potem na końcu mówicie – Manmanabhaw. Pamiętaj Ojca i cykl świata. To jest główny aspekt. Stale pamiętaj tylko Mnie. To jest zwane ogniem jogi. Bóg jest Oceanem Wiedzy, podczas gdy ludzkie istoty są oceanami pism. Ojciec nie przekazuje żadnych pism. Gdyby On również miał przekazywać pisma, jaka byłaby różnica pomiędzy ludzkimi istotami a Bogiem? Ojciec mówi: Przekazuję wam esencję pism ścieżki czczenia. Ludzie najpierw grają wężom na flecie, a następnie chwytają je i usuwają ich truciznę. Ojciec także sprawia, że zaprzestajecie picia trucizny. Ludzkie istoty stały się nieczyste poprzez tę truciznę. Ojciec mówi: Wyrzeknijcie się tego wszystkiego. Ale oni się nie wyrzekają. Ojciec czyni was pięknymi, ale pomimo tego niektórzy upadają i brudzą swoje twarze. Ojciec przybył, aby sprawić, że dzieci zasiadają na stosie wiedzy. Siedząc na stosie wiedzy, stajecie się panami świata, zdobywcami świata. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stale miejcie to szczęście, że jesteście instrumentami, poprzez które zakładana jest prawdziwa religia i że to Bóg osobiście was uczy. Nasza religia bóstw wnosi dużo szczęścia.

2. Macie stać się ogrodnikami i wykonywać usługę zmieniania kolców w kwiaty. Zanim przyprowadzicie je przed Ojca, najpierw musicie dobrze je przygotować. Musicie zrobić ten wysiłek.

Błogosławieństwo:
Stań się w najwyższym stopniu bogaty i rozsądny dzięki używaniu każdej z potęgi powiększaj je.

Rozsądne dzieci znają metodę używania każdej potęgi. W takim stopniu, w jakim używasz potęg, w takim stopniu one wzrosną. Tak więc twórz taki duchowy budżet, że każda dusza otrzymuje od ciebie to lub tamto i śpiewa twoją chwałę. Ty z całą pewnością musisz dawać im to lub tamto, czy dajesz im wyzwolenie czy wyzwolenie w życiu. Stwórz duchowy budżet, oszczędzaj i gromadź duchowe potęgi i używając ich wyzwalaj wszystkie dusze od bycia żebrakami, cierpienia i niepokoju.

Hasło:
Uczyń czyste myśli bezcennymi skarbami w swoim życiu, a staniesz się pełny wszystkich skarbów.