03.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przekażcie każdemu posłannictwo, że rozkazem Ojca jest: Stań się czysty w tym najwznioślejszym zbieżnym wieku, a otrzymasz dziedzictwo nieba.

Pytanie:
O jakiej łatwej transakcji powinniście mówić każdemu?

Odpowiedź:
Przestrzegajcie wskazówek Ojca w tym ostatnim życiu i stańcie się czyści a otrzymacie zwierzchnictwo świata na 21 żyć. To jest bardzo łatwa transakcja. Uczcie każdego, jak dokonać takiej transakcji. Mówcie im: Teraz pamiętajcie Śiw Babę i stańcie się czyści, a staniecie się panami czystego świata.

Om śanti.
Duchowe dzieci, wiecie, że duchowy Ojciec wyjaśnia, iż macie mówić ludziom na wystawach i melach (zgromadzeniach) robiąc pokaz, czy wyjaśniając za pomocą obrazów, że teraz oni mają wziąć od Ojca swoje nieograniczone dziedzictwo. Jakie dziedzictwo? Macie wyjaśniać, jak ludzkie istoty stają się bóstwami i jak one mogą wziąć od nieograniczonego Ojca prawo do królestwa nieba na połowę cyklu. Ojciec jest Biznesmenem i wy macie zawrzeć z Nim tę transakcję. Ludzie wiedzą, że bóstwa są czyste. Kiedy w Bharacie był złoty wiek, bóstwa były czyste. One z pewnością musiały coś osiągnąć, by być w niebie. Nikt oprócz Ojca, który zakłada niebo, nie może umożliwić wam osiągnięcia czegokolwiek. Tylko Oczyściciel Ojciec oczyszcza nieczystych i daje im królestwo czystego świata. On oferuje wam taki łatwy interes! On po prostu mówi: To jest twoje ostatnie życie. W czasie gdy Ja jestem tutaj, stańcie się czyści. Przyszedłem, aby was oczyścić. Czyńcie wysiłek, aby stać się czystymi w tym ostatnim życiu, a weźmiecie prawo do dziedzictwa czystego świata. Ta transakcja jest bardzo łatwa. Baba miał myśl, że dzieci powinny wyjaśniać, że rozkaz Ojca brzmi: Stań się czysty! To jest najwznioślejszy zbieżny wiek, w którym macie się stać czyści. Bóstwa są najwznioślejszymi istotami. Istniało królestwo Lakszmi i Narajana. Możecie otrzymać boskie zwierzchnictwo świata od Ojca jako dziedzictwo tylko jeśli staniecie się czyści w tym ostatnim życiu przestrzegając wskazówek Ojca. On także pokazuje wam, jak za pomocą potęgi jogi, możecie stać się satopradhan z tamopradhan. Dzieci, macie coś poświęcić, żeby wnieść korzyść. Królestwa nie można założyć bez żadnego wydatku. Teraz jest zakładane królestwo Lakszmi i Narajana. Dzieci, z całą pewnością macie stać się czyste. Nie wykonujcie żadnych niewłaściwych działań w swoich myślach, słowach i czynach. Bóstwa nigdy nie mają złych myśli. One nigdy nie wypowiadają złych słów swoimi ustami. One są pełne wszystkich cnót, całkowicie bez występków, najwznioślejszymi istotami, które przestrzegają najwyższego kodeksu zachowania. Jest śpiewana chwała tych, którzy byli i odeszli. Dzieci, teraz przyszedłem, aby uczynić was tamtymi bóstwami. Dlatego nie wolno wam wykonywać złych działań swoimi myślami, słowami i czynami. Bóstwa są całkowicie bez występków. Teraz możecie sobie wdrożyć te cnoty, ponieważ to jest wasze ostatnie życie w tym lądzie śmierci. Nieczysty świat jest zwany lądem śmierci, a czysty świat jest zwany ziemią nieśmiertelności. Teraz przed wami jest zniszczenie lądu śmierci. Ziemia nieśmiertelności z całą pewnością ma musi być założona. To jest ta sama Wielka Mahabharadzka Wojna, która została opisana w pismach i w której został zniszczony stary, występny świat. Jednak nikt nie posiada tej wiedzy. Ojciec mówi: Wszyscy śpią snem ignorancji. Oni są upojeni pięcioma występkami. Ojciec mówi: Teraz stańcie się czyści! Staniecie się panami bogami, czyż nie tak? Lakszmi i Narajan są zwani boginią i bogiem, to znaczy oni otrzymali swoje dziedzictwo od Boga. Bharat teraz jest nieczysty. Myśli, słowa i czyny każdego też są takie. Coś najpierw wchodzi do intelektu, a potem wynurza się w słowach. Kiedy to przechodzi w czyny, te czyny stają się grzeszne. Ojciec mówi: Tam nie ma grzesznych czynów. Grzeszne czyny są tutaj, ponieważ to jest królestwo Rawana. Ojciec mówi: Żyj w czystości przez resztę swojego życia! Macie obiecać, że będziecie żyć w czystości i łączyć jogę swojego intelektu ze Mną, tak by wasze grzechy wielu żyć mogły być odcięte. Tylko wtedy staniecie się panami nieba na 21 żyć. Ojciec to oferuje. Ten Jeden wyjaśnia, że to jest dziedzictwo, które Ojciec daje poprzez tego (Brahmę). Ten Jeden to Śiw Baba, a ten to Dada. Dlatego oni są zawsze nazywani BapDadą: Śiw Babą i Brahmą Babą. Ojciec oferuje wam taką transakcję! Zniszczenie lądu śmierci jest przed wami. Zakładana jest ziemia nieśmiertelności. Organizowane są wystawy, by ludzie Bharatu mogli skorzystać. Ojciec przychodzi i stwarza w Bharacie królestwo Ramy (Boga). W królestwie Ramy z całą pewnością będą tylko czyści ludzie. Ojciec mówi: Dzieci, żądza jest największym wrogiem. Te pięć występków jest zwanych Mają. Gdy je pokonacie, staniecie się zwycięzcami świata. Bóstwa są zwycięzcami świata. Nikt inny nie może stać się zwycięzcą świata. Baba wyjaśnia, że jeśli chrześcijanie zeszliby się razem, mogliby zdobyć królestwo całego świata. Jednak nie ma takiego prawa. Te bomby mają zniszczyć stary świat. W każdym cyklu świat staje się stary z nowego, a potem nowy ze starego. W nowym świecie jest królestwo Boga, które jest zwane królestwem Ramy. Ponieważ nie wiedzą kim jest Bóg, oni po prostu tylko stale mantrują imię Ramy. Dzieci, macie sobie to wdrożyć. Naprawdę staliśmy się tamopradhan z satopradhan po 84 życiach. Teraz z całą pewnością mamy ponownie stać się satopradhan. Teraz Śiw Baba dał wam wskazówki i gdy będziecie ich przestrzegać weźmiecie prawo do wysokiej pozycji na 21 żyć w czystym świecie. Teraz, czy czynicie wysiłek, czy nie, czy przebywacie w pamiętaniu i pokazujecie innym ścieżkę, czy nie, to zależy od was. Dzieci, pokazujecie wielu ludziom ścieżkę za pomocą wystaw. Macie także wnosić korzyść sobie. Ten interes jest bardzo łatwy. Żyjąc w czystości w tym ostatnim życiu i przebywając w pamiętaniu Śiw Baby, staniesz się satopradhan z tamopradhan. Ta transakcja jest tak łatwa! Całe życie się zmienia. Macie myśleć w ten sposób. Baba otrzymał wiadomości, że kiedy niektóre dzieci przybyły wiązać rakhi, ktoś powiedział, że to jest niemożliwe, by żyć w czystości obecnie, kiedy świat jest tamopradhan. Tamci biedni, pozbawieni nadziei ludzie nawet nie wiedzą, że teraz jest zbieżny wiek. Tylko Ojciec was oczyszcza. Waszym Pomocnikiem jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Oni nie rozumieją, jak wielka jest tutaj pokusa! Stając się czystymi, staniecie się panami czystego świata. Ojciec mówi: Poprzez pokonanie Mai, pięciu występków, staniecie się zwycięzcami świata. A więc dlaczego nie mielibyście stać się czyści? To jest transakcja pierwszej klasy. Ojciec mówi: Żądza jest największym wrogiem. Pokonując ją staniecie się czyści. Ci, którzy zwyciężają Maję, zdobywają świat. To jest kwestia pokonania Mai za pomocą potęgi jogi. Tylko Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przychodzi i mówi duszom: Pamiętajcie Mnie i domieszka będzie usunięta. Następnie staniecie się panami satopradhan świata. Ojciec daje wam wasze dziedzictwo w zbieżnym wieku. Lakszmi i Narajan byli najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Tylko oni są zwani najwznioślejszymi istotami, które przestrzegają najwyższego kodeksu zachowania i tymi, którzy należą do religii bóstw. Wszystko bardzo dobrze jest wam wyjaśniane, ale czasami te punkty są zapominane. Potem po swoim wykładzie, przypominacie sobie, że nie wyjaśniliście pewnych punktów. Jest wiele punktów, które możecie wyjaśniać. Coś takiego się wydarza. Nawet adwokaci czasami zapominają punkty. Potem, jeśli oni później przypominają sobie tamten punkt, oni jeszcze raz rozpoczynają swoją rozprawę sądową. To samo dotyczy lekarzy. Oni myślą o tym, czy jakieś lekarstwo jest dobre na daną chorobę. Tutaj także macie wiele punktów. Baba mówi: Dzisiaj wyjaśniam wam głębokie punkty. Jednak wszyscy ci, którzy powinni rozumieć te aspekty są nieczyści. Oni mówią: O, Oczyścicielu! Następnie, kiedy powiecie im coś, oni się denerwują. Oni mówią prawdę przed Bogiem: O, Oczyścicielu, przyjdź! Przyjdź i oczyść nas! Oni zapominają Boga, kłamią i to dlatego macie wyjaśniać im z wyczuciem, w taki sposób, że i „waż nie żyje i laska jest cała” (wilk syty i owce całe). Ojciec mówi: Zbierajcie cnoty od myszy. Mysz gryzie was w taki sprytny sposób, że nawet gdy zaczynacie krwawić, nie uświadamiacie sobie tego wcale. Dzieci, wszystkie te punkty powinny pozostawać w waszych intelektach. Ci, którzy przebywają w jodze, otrzymują pomoc we właściwym czasie. Możliwie, że ci, którym przekazywana jest ta wiedza, są przez Ojca bardziej kochani, niż ci, którzy przekazują tę wiedzę. Wtedy Ojciec siada i Sam im wyjaśnia. Wyjaśniajcie im w taki sposób, że oni poczują, że być czystym jest czymś dobrym. Żyjąc w czystości w tym jednym życiu, staniecie się panami czystego świata na 21 żyć. Bóg mówi: Stańcie się czyści w tym ostatnim życiu i Ja gwarantuję, że zgodnie z planem dramatu weźmiecie prawo do dziedzictwa na 21 żyć. Bierzecie to prawo do dziedzictwa w każdym cyklu. Ci, którzy są zainteresowani służeniem będą czuli, że powinni iść i wyjaśniać. Macie biec wszędzie, by to robić. Ojciec jest Oceanem Wiedzy. On stale tak bardzo obsypuje tą wiedzą! Dusze, które są czyste, są w stanie wdrażać ją sobie. Ich imiona są sławione. Możecie powiedzieć, jaki rodzaj usługi ktoś wykonuje na wystawach i melach. Nauczyciele powinni chodzić i patrzeć, jak poszczególne osoby wyjaśniają innym. Zazwyczaj bardzo dobrze jest wyjaśniać obrazy Lakszmi i Narajana oraz schody. Stajecie się tacy jak Lakszmi i Narajan dzięki potędze jogi. Lakszmi i Narajan są Adi Dewi i Adi Dewem. Obydwoje Lakszmi i Narajan są ujęci w postaci z czterema rękami; dwie ręce są Lakszmi, a dwie są Narajana. Ludzie Bharatu nawet tego zbyt dobrze nie rozumieją. Mahalakszmi ma cztery ręce. To oznacza że ona przedstawia parę. Wisznu jest także z czterema rękami. To jest wyjaśniane na wystawach codziennie. Nawet powóz został pokazany. Oni mówią, że Ardżuna siedział w powozie i że Kriszna był jego woźnicą. Wszystko to są bajki. Teraz to są aspekty wiedzy. Oni pokazują naczynie z nektarem wiedzy na głowie Lakszmi. W rzeczywistości naczynie z nektarem wiedzy jest trzymane na głowie matki świata (Dżagadamby), która potem staje się Lakszmi. To także ma być wyjaśniane. Ludzie w złotym wieku należą do jednej religii i mają podobne przekonania (jednakowe zdanie); bóstwa mają podobne przekonania (jednakowe zdanie). Nikt za wyjątkiem bóstw nie powinien być nazywany wzniosłym. Baba pomyślał, że powinno być mniej słów, by sprawić, aby ludzie rozumieli. W tym ostatnim życiu staniecie się władcami królestwa Ramy odnosząc zwycięstwo nad 5 występkami. To jest niekosztowna transakcja. Ojciec przychodzi i rozdaje niezniszczalne klejnoty wiedzy. Ojciec jest Oceanem Wiedzy i tylko On daje wam klejnoty wiedzy. Na dworze Indry są anioły (Pukhradź, Sabadź itd.). One wszystkie są pomocnikami. Jest kilka rodzajów klejnotów. To dlatego oni pokazali dziewięć klejnotów. To jest prawda, że ci, którzy dobrze się uczą, taką zdobędą pozycję. Wszyscy są w kolejności. To jest czas na czynienie wysiłku. Dzieci, rozumiecie, że stajecie się paciorkami różańca Ojca. Im więcej pamiętacie Śiw Babę, im bardziej pędzicie naprzód na pielgrzymce pamiętania, tym szybciej wasze grzechy będą usunięte. Ta nauka nie jest skomplikowana. Macie tylko żyć w czystości. Macie także wdrażać sobie boskie cnoty. Kamienie nigdy nie powinny wynurzyć się z waszych ust. Ci, którzy rzucają kamieniami, staną się tymi z kamiennymi intelektami. Tylko ci, z których ust wyłaniają się klejnoty, zdobędą wysoką pozycję. To jest bardzo łatwe. Wyjaśniajcie studentom, że Oczyściciel, Dawca Wyzwolenia i Wyzwolenia w Życiu dla wszystkich, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Śiwa mówi: O, ludzie Bharatu, duchowe dzieci, żyjąc w czystości w swoim końcowym życiu w tym królestwie Rawana, lądzie śmierci, żelaznym wieku, dzięki potędze jogi intelektu z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą staniecie się satopradhan z tamopradhan. Będziecie mogli jeszcze raz zdobyć w satopradhan złotym wieku pozycję boskiego samozwierzchnictwa, to znaczy pełnię czystości, szczęścia, spokoju i pomyślności dokładnie tak jak to było 5000 lat temu. Niemniej Ojciec uczy nas i daje nam nasze dziedzictwo przed rzeczywistym wielkim zniszczeniem. Im więcej się uczycie, tym wyższą pozycję zdobędziecie. On zabierze nas z powrotem ze Sobą. Dlatego nie powinniśmy niepokoić się o to stare ciało i stary świat. Teraz jest czas dla was, by pozostawić stary świat. To jest bardzo dobre jeśli wasze intelekty ubijają takie aspekty. Poprzez czynienie wysiłku, uczynicie postęp i przyjdzie czas, kiedy nie będziecie się krztusić. Możecie zobaczyć, że ten świat jest bliski zniszczenia. Dlatego powinniśmy połączyć nasze intelekty w jodze. Gdy służycie otrzymujecie pomoc. Im więcej będziesz pokazywał innym ścieżkę do szczęścia, tym więcej sam doświadczysz szczęścia. Stale czynicie wysiłek. Możecie zobaczyć swoją fortunę. Ojciec uczy was, jak czynić wysiłek. Niektórzy są tym zajęci, podczas gdy inni nie. Rozumiecie, że milionerzy i multimilionerzy będą zniszczeni w ten sam sposób. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby wziąć prawo do wysokiej pozycji, zawsze pozwalajcie wynurzać się z waszych ust tylko klejnotom wiedzy. Wykonujcie takie czyny w swoich myślach, słowach i czynach, abyście stawali się wzniosłymi istotami, które przestrzegają wzniosłego kodeksu zachowania.

2. Obiecajcie stać się czystymi w tym ostatnim życiu. Przedstawiajcie każdemu metodę na stanie się czystym.

Błogosławieństwo:
Bądź nie do zachwiania i nie do poruszenia oraz zbieraj cnoty od innych, mając stale dobroczynne uczucia.

Żeby uczynić swój stan nie do zachwiania i nie do poruszenia, bądź tym, który stale zbiera cnoty. Jeśli będziesz zbierać cnoty w każdej sytuacji, nie będziesz się chwiać. Zbierać cnoty, oznacza mieć dobroczynne uczucia. Widzieć cnoty w wadach, oznacza zbierać cnoty. A więc zbieraj cnoty nawet od tych, którzy mają wady. Tak, jak inni ludzie są stanowczy w swoich wadach, tak ty musisz być stanowczy w swoich cnotach. Stań się klientem cnót, nie wad.

Hasło:
Ci, którzy oferują wszystko, co mają Ojcu i stają się lekcy, są aniołami.