03.03.19    Avyakt Bapdada     Polish Murli     28.02.84     Om Shanti     Madhuban


Znaczenie punktu i kropli.


Dzisiaj Ojciec, Niewinny Pan, przybył na spotkanie ze swoimi niewinnymi dziećmi, aby świętować dzień inkarnacji dzieci i Ojca, tzn. by świętować unikalne, duchowe narodziny. Najbardziej ukochane przez Niewinnego Ojca są niewinne dzieci. Być „niewinnym” oznacza stale mieć łatwą naturę, mieć czyste uczucia, uczciwość oraz przejrzystość zarówno w swoim umyśle, jak i w czynach. Takie niewinne dzieci przyciągają do siebie Ojca, który jest Niewinnym Panem. Ojciec, Niewinny Pan, stale przesuwa paciorki różańca cnót niewinnych dzieci, które mają taką łatwą naturę. Wy wszyscy przesuwaliście paciorki różańca w imię Ojca przez wiele żyć, a teraz, w zbieżnym wieku, Ojciec wam za to zwraca. On przesuwa paciorki różańca cnót dzieci. Niewinny Pan tak bardzo kocha wszystkie niewinne dzieci. W jakim stopniu jesteście uosobieniem wiedzy, oświeceni i potężni, w takim stopniu jesteście niewinni. Bóg kocha niewinność. Znacie tę swoją wzniosłą fortunę, prawda? Przyciągnęliście nawet Boga. Uczyniliście Go swoim.

Dzisiaj jest dzień świętowania, zarówno dla bhagatów, jak i, szczególnie, dla dzieci. Bhagaci czynią przygotowania i przywołują Go, podczas gdy wy osobiście siedzicie przed Nim. Ojciec uśmiecha się, widząc boskie działania bhagatów i jest zadowolony, widząc gry spotkania z dziećmi. Z jednej strony są dusze bhagatów, które są oddzielone (viyogi) od Niego, a z drugiej strony jesteście wy, dzieci, które mają łatwą jogę. Jedni i drudzy – bhagaci i dzieci – są bardzo kochani przez Ojca w wyniku ich miłości. Bhagaci są nie mniej ważni. Jutro powędrujcie w swojej anielskiej formie specjalnych, umiłowanych bóstw i zobaczcie wszystko. Razem z Ojcem, nawet dzieci-saligramy będą specjalnie czczone. Popatrzcie na bhagatów czczących was, dzieci, razem z Ojcem. Nawet na końcu są tacy zagorzali bhagaci, którzy wykonują bhakti z prawdziwą miłością i chwilowo doświadczają owocu swojej miłości w swoim bhakti (religijnym oddaniu). Jutro jest dzień specjalnej miłości bhagatów do bhakti. Czy rozumiecie?

Czy wszyscy będziecie świętować urodziny Ojca, czy swoje urodziny? Czy jest możliwe, na przestrzeni całego cyklu, aby tego samego dnia świętować urodziny ojca i jego dzieci? Nawet jeżeli będzie to ten sam dzień, to nie może być ten sam rok. Zawsze będzie jakaś różnica pomiędzy narodzinami ojca a narodzinami dzieci. Jednak alokik narodziny Ojca i dzieci są w tym samym czasie. Wy powiecie, że świętujecie urodziny Ojca, a Ojciec powie, że świętuje urodziny dzieci. A więc są to cudowne urodziny, prawda? Świętujecie urodziny swoje, jak również Ojca. Popatrzcie tylko, ile miłości ma Ojciec, Niewinny Pan, do was, dzieci, że nawet urodziny są tego samego dnia. Do tego stopnia przyciągnęliście Niewinnego Pana do siebie, prawda? Bhagaci upajają się upojeniem swojego bhakti, podczas gdy wy odczuwacie stałe szczęście, że otrzymaliście wszystko i świętujecie, śpiewacie i tańczycie z Babą. Jest wielkie znaczenie memoriału, który został stworzony.

W swoim czczeniu i w wizerunkach mają dwie szczególne specjalności. Jedna to specjalność punktu, a druga to specjalność każdej kropli. W swojej metodzie czczenia nadają znaczenie każdej kropli. Dzieci, wy obecnie jesteście umocnione w znaczeniu punktu. Esencja całej wiedzy jest szczególnie zanurzona w jednym słowie „punkt”. Ojciec jest punktem, wy, dusze, jesteście punktami i aby przyswajać wiedzę dramatu, wszystko, co się wydarzyło – zakończyło się, tzn. stawiacie kropkę. Doświadczacie wszystkich trzech aspektów wiedzy dramatu, tzn. Najwyższej Duszy, duszy i materii – jako gry, jako punktu w swoim praktycznym życiu. Dlatego nawet w bhakti, znaczenie nadawane jest punktowi w środku wizerunku. Po drugie, jest znaczenie kropli. Gdy wszyscy siedzicie w pamiętaniu i sprawiacie, że inni siedzą w pamiętaniu, jakiej używacie metody? Kropel myśli. Pierwsza kropla: jestem duszą. Druga kropla: jestem dzieckiem Ojca. Doświadczacie sukcesu spotkania dzięki kroplom czystych myśli. A więc najpierw jest kropla świadomości czystych myśli. Po drugie, podczas rozmowy z serca, tworzycie krople czystych myśli każdego rodzaju chwały Ojca i osiągnięć. „Ty jesteś taki. Ty uczyniłeś mnie tym!” Kropicie takie słodkie, chłodzące krople na Ojca, tzn. prowadzicie serdeczną rozmowę. Mówicie po jednym punkcie na raz, a następnie myślicie o tym. Nie myślicie o wszystkim na raz. Po trzecie, wszystkie dzieci dają krople współdziałania swoich ciał, umysłów i bogactwa. Dlatego mówi się, że kropla po kropli napełnia się jezioro. O całym współdziałaniu, które wszyscy dajecie dla takiego wielkiego zadania przekształcenia świata, dla nieograniczonego zadania Wszechmocnego Autorytetu, mówi się, że są to krople współdziałania. Jednak, dzięki kropli współdziałania każdego, staje się to nieograniczonym oceanem współdziałania. Dlatego oni pokazują ważność kropel w swoim czczeniu.

Oni pokazują specjalną metodę czczenia. Mają post. Aby współdziałać z Ojcem, wy przestrzegacie postu nie brania żadnego pokarmu bezużytecznych myśli, tzn. nigdy nie bierzecie nieczystych ani bezużytecznych myśli do swojego intelektu. Macie taki post, tzn. macie to zdecydowanie, podczas gdy bhagaci mają post nie jedzenia nieczystego pokarmu. Oprócz tego, wy stajecie się na zawsze zapalonymi światłami, a jako memoriał tego, oni nie śpią całą noc. Dzieci, wasze niezniszczalne, duchowe, wewnętrzne metody zostały wzięte przez bhagatów jako fizyczne, zewnętrzne metody. Jednak oni skopiowali was, dzieci. Ponieważ mają radżopradhan intelekty, stworzyli takie metody odnośnie tego, czym byli dotknięci. Nawet w odniesieniu do najlepszych radżoguni bhagatów, jeśli chodzi o bhakti (religijne oddanie), bycie satoguni bhagatami, to Brahma i wy, specjalne dusze, stajecie się instrumentami tego. Jednak, po pierwsze, ponieważ macie miłość w swoich umysłach, a także potęgę umysłu, pierwsze bhakti, które się zaczyna, dotyczy uczuć w umyśle. Te fizyczne metody stopniowo powstają później. Niemniej jednak Ojciec, Stwórca, widząc swoje stworzenie, dusze bhagatów i ich metody, mówi: To jest cud dotknięcia intelektów tych bhagatów. Ponieważ zajmują swoje intelekty tymi metodami, przynajmniej są trochę chronieni od oddawania się występkowi. Czy rozumiecie metodę waszego prawdziwego sukcesu, która trwa w bhakti? To jest znaczenie memoriału.

Podwójnie zagubione dzieci nie widzą zbyt dużo bhakti. Jednak oni są bhagatami was wszystkich. Dzieci, powinnyście doświadczać boskiej działalności bhagatów, tego, jak dusze bhagatów, nawet dzisiaj, czczą i przywołują was, godne czczenia dusze. Czy doświadczacie tego? Czy kiedykolwiek słyszycie wołanie bhagatów? Czy czujecie dla nich miłosierdzie? Macie bardzo jasne zrozumienie bhagatów, prawda? Jeśli bhagaci wzywają, a wy nie rozumiecie tego, to co się z nimi stanie? Dlatego powinniście bardzo jasno znać znaczenie tego, czym są bhagaci, kto to są czciciele i kto to są dusze godne czczenia. Znacie znaczenie bycia godnym czczenia i bycia czcicielem, prawda? Aćća. Czy słyszycie wołanie bhagatów? Czy wy, Pandawowie, również słyszycie je, czy tylko Śakti je słyszą? Jest wiele saligramów – są ich setki tysięcy – ale nie ma setek tysięcy bóstw. Są tysiące bogów i bogiń, nie setki tysięcy. Aćća, Baba innym razem wyjaśni wam znaczenie tego. Wszyscy podwójni cudzoziemcy, którzy przybyli na początku i którzy stali się przykładami na początku, czy to są Śakti czy Pandawowie, również mają specjalność. Przede wszystkim Ojciec jest największym Cudzoziemcem ze wszystkich. Kto przebywa najwięcej w obcym lądzie? Ojciec przebywa tam najwięcej.

Teraz, dzień po dniu, czyniąc dalsze postępy, będziecie bardzo wyraźnie słyszeć głos wołań bhagatw i odbierać ich uczucia. Będziecie także wiedzieć, kto jest ich szczególnie umiłowanym bogiem lub boginią. Trochę bardziej się wzmocnijcie, a wtedy, poprzez dotknięcie boskiego intelektu, będziecie doświadczać tego jak gdybyście jasno widzieli to wszystko w boskiej wizji. Obecnie jesteście ozdabiani i dlatego kurtyna ujawnienia nie otwiera się. Kurtyna otworzy się, gdy będziecie ozdobieni i wtedy będziecie mogli zobaczyć siebie. Wtedy z ust każdego wydobędzie się, że taka a taka bogini przybyła; przybyło również takie a takie bóstwo. Aćća.

Niewinnym dzieciom, które mają lekką i łatwą naturę, są łatwymi joginami i które należą do Ojca, Niewinnego Pana; duszom, które są uosobieniem stałego przyswajania w swoim życiu znaczenia punktu i kropli; oświeconym duszom, które przestrzegają postu zdecydowania w swoich myślach, słowach i czynach; godnym czczenia duszom, które są stabilne w swoim stanie bycia godnym czczenia, miłość, pamiętanie i namaste od Ojca, Niewinnego Pana, Dawcy Błogosławieństw i Dawcy Fortuny.

Słodkie wersety BapDady po zawieszeniu flagi:

Ojciec mówi: Flaga dzieci jest zawsze wspaniała. Co Ojciec by robił, gdyby nie było dzieci? Wy mówicie, że flaga Ojca jest zawsze wspaniała (była piosenka „Flaga Śiwy jest zawsze wspaniała”), a Ojciec mówi, że flaga dzieci jest zawsze wspaniała. Flaga zwycięstwa jest stale zawieszona na czołach wszystkich dzieci. Flaga zwycięstwa jest zawieszona w oczach każdego i na czole każdego. BapDada widzi, że nie tylko jedna flaga została zawieszona, ale że niezniszczalna flaga zwycięstwa została zawieszona na czole każdego. Gratulacje z okazji cudownych urodzin Ojca i dzieci.

Gratulacje z okazji cudownych u rodzin Ojca i dzieci:

Gratulacje z okazji narodzin w tym alokik brahmińskim życiu dla wszystkich niezmiernie kochających dzieci wszędzie, towarzyszy usługi i dzieci, które stale stawiają swoje stopy w ślady Ojca. Jako zwrot za miłość, pamiętanie i pozdrowienia wszystkich dzieci, BapDada stale gratuluje wszystkim dzieciom, obejmując je swoimi kochającymi ramionami. Każda dusza na świecie świętuje te alokik narodziny wszystkich was, dzieci, jako memoriał, ponieważ wszystkie dusze otrzymały współdziałanie bardzo, bardzo dużego szczęścia, spokoju, radości i potęgi, od Ojca, jak również od wszystkich dzieci, w ich brahmińskim życiu. Z powodu tego współdziałania każdy świętuje narodziny Śiwy, Śiwdżajanti, i saligramów z wielką miłością w sercu. Takim dzieciom saligramom, multimilionkrotne pozdrowienia stale od obu, Ojca Śiwy i Ojca Brahmy. Przyjmijcie stałe gratulacje. Stale róbcie postępy i wciąż odnoście sukces, używając właściwej metody. Aćća.

Podczas pożegnania: Każdy mówi „Dzień dobry”, ale wy o poranku jesteście z Bogiem, a więc to jest boży poranek. Spędziliście noc z Bogiem i teraz świętujecie poranek z Bogiem. Dlatego zawsze pamiętajcie dwa słowa: „Bóg” i „dobry”. Pamiętanie Boga czyni was dobrymi. Jeśli nie ma pamiętania Boga, nie możecie stać się dobrzy. Wy wszyscy stale macie boże życie, i dlatego każda wasza sekunda i każda myśl są dobre. A więc nie tylko jest dobry poranek, dobry wieczór i dobra noc, ale wasza każda myśl i każda sekunda są dobre, ponieważ wy pamiętacie Boga. Czy doświadczacie tego? Wasze życie jest teraz dobre, ponieważ wasze życie jest z Bogiem. Każdy czyn wykonujecie z Ojcem, prawda? Niczego nie robicie sami, prawda? Jecie z Ojcem, czy jecie sami? Zawsze pamiętajcie związek pomiędzy Bogiem a tym, co dobre, i włóżcie to w swoje życie. Czy rozumiecie? Aćća. Szczególna, nieśmiertelna miłość, pamiętanie i namaste od BapDady dla każdego w amrit weli.

Błogosławieństwo:
Błogosławieństwo: Bądź tak jak Ojciec miłosierny i szczodrze rozdawaj dar szczęścia jako wielki dawca.

Ludzie poświęcają tak dużo czasu i pieniędzy na doświadczanie chwilowego szczęścia, ale nawet wtedy nie odnajdują prawdziwego szczęścia. W takim czasie potrzeby, wy, dusze, macie być wielkimi dawcami i szczodrze dawać dar szczęścia. W tym celu niech wynurzy się cnota miłosierdzia. Wasze martwe wizerunki rozdają wizje, a więc wy również w żywej formie macie być miłosierni i stale rozdawać, ponieważ tamte dusze są pod innym wpływem. Nigdy nie myśl, że ta osoba nigdy nie będzie słuchać. Ty po prostu masz być miłosierny i wciąż dawać. Twoje dobre życzenia z całą pewnością dadzą im owoc.

Hasło:
Ci, którzy sprawiają, że ich wszystkie fizyczne zmysły działają zgodnie z ich rozkazami dzięki potędze jogi, są panami siebie, samozwierzchnikami.